Looge oma unikaalne CV - CVKoostamine

KASUTUSTINGIMUSED JA PÕHIMÕTTED

Käesolevad kasutustingimused on leping Prantsusmaa seaduste alusel asutatud ja aadressil 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France registreeritud ettevõtte FEF ("CV koostamine" / "veebileht" / "meie") ja iga üksikisiku vahel, kes on CV koostamine'i kasutaja. Need tingimused reguleerivad teie juurdepääsu veebisaidile ja selle veebisaidi ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamist. Võite meiega ühendust võtta ka meili teel aadressil support@cvkoostamine.com.

1. Eesmärk

CV koostamine pakub sulle kui liikmele kasutada Materjalide andmebaasi (mis sisaldab lisaks kõigele muule ka resümeesid, kaaskirju ja juhiseid), millele pääsed ligi aadressil www.cvkoostamine.com (“Veebileht”), kus liikmena saad sisestada oma isikuandmeid, kasutades Dokumendi koostajat, et luua isikupärastatud dokumente, mida saad siis vastavalt soovile alla laadida või talletada oma Kliendialal (mille eest pead tasuma kohandatavaid tellimustasusid).

Need kasutustingimused ja põhimõtted reguleerivad sinu ligipääsu veebilehele ning veebilehe ja selle teenuste kasutamist. Veebilehte kasutades nõustud kõigi nende tingimuste ja põhimõtetega.

Veebilehel konto avamiseks pead tegema kasti ristikese ning kinnitama, et oled need tingimused ja põhimõtted läbi lugenud ja oled nendega nõus. See kinnitus käivitab õiguslikult siduva leping sinu ja CV koostamine veebilehe vahel.

Palun loe järgnevat tähelepanelikult. Kui sa neid tingimusi ja põhimõtteid ei poolda, siis ära kasuta meie veebilehte. Meil on õigus neid tingimusi ja põhimõtteid aegajalt kohandada ja täiendada ning siis postitame uuendatud versiooni siia veebilehele ning teavitame sind neist enne kui need kehtima hakkavad.

Kliendikogemuse täiendamiseks võime eelneva teatamiseta muuta oma veebilehe struktuuri ja disaini ning mõningaid teenuseid või sisu.

2. Definitsioonid

Selles dokumendis,

“Konto” tähendab kontot, mille pead looma, et olla liige ja saada ligipääsu veebilehel pakutud teenustele.

“Kohaldatavad õigusaktid” nagu neid on kirjeldatud Paragrahvis 14.

“Kliendiala“ on sinu isiklik ruum, kus saad kasutada meie teenuseid ja talletada oma materjale.

“Dokumentide koostaja” on funktsioon, mis võimaldab liikmetel sisestada isikuandmeid (sh resümee, karjääri ajaloo ja haridusalase kogemuse kohta käivaid üksikasju) ning koostada teatud materjalide (täpsemalt resümeed ja kaaskirjad) (“Personaliseeritud dokumendid”) isikupäraseid versioone, mida saab talletada kliendialal.

“Liige” on mistahes füüsiline või juriidiline isik, kellel on veebilehel oma konto.

”Materjalid” on kõik resümee mallid, kaaskirjade mallid, suunised ning muud dokumendid, mis on tehtud kättesaadavaks veebilehe klientidele (olenemata sellest, kas dokumendid on dokumentide koostajaga isikupäraseks tehtud või mitte).

“Teenused” on tooted ja teenused, sisu, eriomadused, tehnoloogia või funktsioonid, mida pakume veebilehe vahendusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, materjalid, dokumentide koostaja ning materjalide talletamine.

“Tellimus” on täpsemalt kirjeldatud Paragrahvis 6.

“Talletamine” ja “Talleta” tähendab meie veebilehel materjalide talletamise teenust.

3. Konto avamine

A. Tingimused

**Pead olema 18-aastane või vanem. Meie teenuste kasutamiseks pead olema vähemalt 18-aastane, mida pead võimalusel tõestama konto avamise käigus.

**Vajadusel pead olema volitatud oma ettevõtet esindama. Kinnitad, et sul on õigus ja volitus esindada mistahes ettevõtet või üksust, kelle nimel teenuseid kasutad ning see ettevõtte või üksus nõustub meie kasutustingimuste ja põhimõtetega.

B. Konto loomine

Veebileht võimaldab kasutajatel registreerida ning tagab seejärel ligipääsu teenustele. Materjale ei saa registreerimata kuvada ning sa ei saa juurdepääsu dokumendi koostajale ega talletamise teenusele, kui sa pole avanud kontot ega hakanud liikmeks.

Konto loomiseks pead täitma registreerimise vormingu kohustuslikud tekstiväljad (sisestades oma perekonnanime, eesnime ja e-posti aadressi) ning me saadame sulle parooli e-posti vahendusel. Samuti pead olema läbi lugenud ja nõustunud nende kasutustingimuste ja põhimõtetega ning meie Privaatsuseeskirjadega, mis selgitavad meie teabetavasid ning valikuid, mida saad teha oma informatsiooni kogumise viiside ja veebilehel kasutamise kohta.

C. Konto informatsiooni täpsus

Sa pead garanteerima, et sinu kontoga seotud informatsioon on täpne ja tõene ning uuendad seda vastavalt vajadusele.Kui meil on kahtlus, et andmed pole õiged, uuendatud või täielikud, on meil õigus keelata sulle ligipääs meie veebilehele või teenustele ning lõpetada või peatada sinu konto tegevus.

D. Salasõna

Sa pead garanteerima, et sinu kontoga seotud informatsioon on täpne ja tõene ning uuendad seda vastavalt vajadusele.Kui meil on kahtlus, et andmed pole õiged, uuendatud või täielikud, on meil õigus keelata sulle ligipääs meie veebilehele või teenustele ning lõpetada või peatada sinu konto tegevus.

4. Teenused

See veebileht on platvorm, millel pakume oma teenuseid. Liikmena:

võid luua oma isikliku kliendiala, mille kaudu saad ligipääsu materjalidele, luua dokumentide koostaja abil personaliseeritud dokumente ning talletada neid siin;

samuti saad õiguse suhelda ja vahetada infot rakendusega CV koostamine e-posti kaudu või vestlusaknas.

5. Veebilehel liikmetele kehtivad tegevuseeskirjad

Liikmetele kehtivad teatud reeglid. Meie veebilehte kasutades nõustud:

  • et ei riku ettevõtte CV koostamine ja sellega seotud ettevõtete õigusi ja mainet, sealhulgas järgid nende intellektuaalomandi õigust;

  • selleks, et mitte rikkuda materjali omavate osapoolte õigusi ja mainet, näiteks nende intellektuaalomandi õigusi;

  • et avad konto üksnes enda nimele;

  • et ei kasuta seadmeid, tarkvara või muid elemente, mis võivad segada veebilehe korrektset töötamist või mille eesmärk on kahjustada, sekkuda, pealt kuulata või võõrandada mistahes süsteemi, andmeid või isikuandmeid; ning

  • ei käitu viisil, mis rikub kehtivaid sedusi või neid kasutustingimusi ja põhimõtteid.

6. Tasude maksmine

Selleks, et saada ligipääs teenustele, pead maksma igakuise tellimustasu (“Tellimus”) või ainult prooviperioodi eest nõutava tasu, nagu on veebilehel kirjeldatud. Tellimuste eest nõutavad tasud on välja toodud veebilehel (sh käibemaks ja kõik teised maksud) ning nende sisse on arvestatud tellimuse tegemise eest nõutav käibemaks.

Teenuste kasutamiseks tehtud tellimus kehtib tähtajatult, alates tellimuse tegemise kuupäevast. Tellimuse saab tühistada igal ajal.

CV koostamine jätab omale õiguse muuta tellimuse ja mistahes prooviperioodi pakkumise tasu. Sellisest muutusest antakse sulle teada vähemalt 10 päeva enne tellimuse perioodi lõppu, et sulle jääks õigus tellimuse pikendamisest loobuda.

Tellimuse ja prooviperioodi eest tuleb ette ära maksta ning tasu võetakse automaatselt vastavalt veebilehel välja toodud maksemeetodile. Juhul, kui oled jätnud teenuste eest tasumata, küsib CV koostamine tasu uuesti ning kui tasu pole ka edaspidi laekunud, võib CV koostamine teenuste pakkumise koheselt katkestada ega pea midagi hüvitama, kuid ilma et see piiraks õigust küsida mistahes tasumisele kuuluvaid summasid ning nõuda tellijalt kahjude hüvitamist maksmata jätmisega seoses tekkinud kahjude eest.

7. Intellektuaalomandi õigused

A. Veebilehe sisule kehtivad intellektuaalomandi õigused

Patenteeritud tarkvara (sealhulgas Dokumentide koostaja ja Kliendiala), Materjalid ja muud veebilehel olevad materjalid, sealhulgas autoriõigus, logod, kaubamärgid, kaubanimed, pildid, tekstid, illustratsioonid, heli- ja videofailid, programmifailid ja koodid ning selliste materjalide valimine, koordineerimine ja korraldamine (kas siis registreeritud või registreerimata) on autoriõiguse, patendi ja kaubamärgiõigusega ("Intellektuaalomandi õigus") kaitstud. Need intellektuaalomandi õigused kuuluvad kas meile või kolmandatele osapooltele, kes on oma intellektuaalomandi õigused meile üle kandnud. Veebilehel olevat sisu on rangelt keelatud taastoota, kopeerida, modifitseerida või muul viisil manipuleerida, kas siis osaliselt või tervikuna.

Intellektuaalomandi õiguste kasutamine või väärkasutamine on keelatud, v-a juhul, kui see on kasutustingimuste ja põhimõtete põhjal lubatud. Liikmeks astudes kehtivad sulle need intellektuaalomandiga seotud kasutustingimused ja põhimõtted (vt allpool) ning CV koostamine annab sulle mitteerandliku, tühistatava, personaalse ja ülekandmatu loa ainult talle lubatud ulatuses, et kasutada seda veebilehte ja intellektuaalomandi õigusi, ainult sulle isiklikuks kasutamiseks, ja seda mittekaubanduslikul alusel ja vastavalt kasutustingimustele ja põhimõtetele.

Sulle antud luba tühistatakse kui sa ei ole enam liige ja / või kui väärkasutad seda veebilehte ja / või teenuseid.

Kõik veebilehe või teenuste uued versioonid, uuendused või muutused vastavad meie kasutustingimustele ja põhimõtetele. CV koostamine omab kõiki õigusi, mida ei ole nendes kasutustingimustes ja põhimõtetes selgesõnaliselt käsitletud.

Mingil juhul ei tohi veebilehe kasutamine ja materjalidele ligipääs lubada sul veebilehe sisu, sealhulgas kõiki materjale, taastoota või avalikult levitada või edastada, müüa, rentida või laenata täielikult või osaliselt või teha neid kättesaadavaks, mingil muul viisil, mis ei ole meie kasutustingimustes ja põhimõtetes välja toodud.

CV koostamine ja selle tütarettevõtted ei nõua sinu, mõne kolmanda osapoole ega enda nimel intellekutaalse omandi õigusi materjalidele, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele.

B. Sinu edastatud või loodud sisu kasutamine

Sa säilitad õigused veebilehe kaudu esitatud, postitatud või kuvatud informatsioonile ja sisule, sealhulgas kontoandmed, resümeed, karjäärialane ajalugu, haridusalane ajalugu, ülevaated, vastused, profiili kirjed, postitused, küsimused, karjääriga seotud materjalid või mistahes muu info, mille meile edastad (“Sinu sisuandmed”). Sellise sisu edastamise, üles laadimise, postitamise või kuvamisega annad meile ülemaailmse, mitteerandliku, kasutustasuta õiguse (koos all-litsentsi õigusega) kasutada, töödelda, kopeerida, taastoota, kohandada, modifitseerida, avaldada, edastada, kuvada ja levitada neid sisuandmeid mistahes andmekandjal või läbi mistahes turustuskanalite (mis on praegu olemas või hiljem välja arendatud), vastavalt meie Privaatsuseeskirjas olevatele tingimustele.

Sa garanteerid, et sinu sisuandmed ei riku mistahes kolmandate osapoolte õigusi ning sul on kõik vajalikud õigused, võim ja volitused täita oma sisuandmetega seotud kohustusi, vastavalt meie kasutustingimustele ja põhimõtetele.

Palun võta meiega ühendust, kui tunned, et sinu intellektuaalse omandi õigusi on rikutud.

Oled ainuisikuliselt vastutav oma sisuandmete kasutamise ja nende kasutamisega seotud tagajärgede eest, sealhulgas siis, kui su sisuandmeid kasutavad teised kasutajad või kolmandad osapooled. Meie ei võta vastutust sinu sisuandmete kasutamise eest, sealhulgas sisu või andmete eest, mille on esitanud või postitanud teised liikmed või külastajad.

CV koostamine´i resümee postitamise teenused hõlbustavad sinu sisuandmete ja personaliseeritud dokumentide postitamist kolmandate osapoolte karjääriga seotud veebilehtedele, vastavalt sinu taotlusele ja nõusolekule. Sa nõustud, et CV koostamine võib sulle registreerimise järgselt luua isikupärastatud profiili, kasutades oma patenteeritud veebipõhiseid informatsiooni kogumise tööriistu. Samuti nõustud, et CV koostamine võib sinu informatsiooni oma äranägemise järgi sõnastada ja tõlgendada eesmärgiga tagada resümee postitamise teenuseid ning CV koostamine ei vastuta otsuste eest sinu andmeid kaasata või mitte kaasata või sinu kohta käivat informatsiooni sõnastada. Lisaks nõustud, et võtad täieliku vastutuse ning oled ainuisikuliselt vastutav mistahes tagajärgede eest, mis tekivad resümee postitamise teenuste kasutamise tulemusena.

8. CV koostamine´i roll / vastutuse piiramine

CV koostamine ei garanteeri ega tee avaldusi seoses teenuste või materjalide kasutamisega, mis on seotud nende korrektsuse, täpsuse, usaldusväärsuse vms eest ega selle eest, et veebileht ei riku kolmandate osapoolte õigusi. CV koostamine ei võta kohustusi ega vastutust nendes materjalides olevate vigade ja tegematajätmise eest. Kui kohaldatavad õigusaktid ei luba osade või kõikide üleval pool mainitud kaudsete garantiide või tingimuste välistamist, kehtivad need keelud ainult sinule kohaldatava seadusega lubatud ulatuses.

Seda veebilehte kasutad omal vastutusel. Veebileht, Teenused, Materjalid ja muu informatsioon, tarkvara, vahendid, teenused ja muu veebilehel olev sisuloome on saadaval "sellisena nagu on" ega anna ühtegi otsest ega kaudset garantiid ega tingimust. CV koostamine ei taga ühtegi kaudset või otsest garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult, rahuldava kvaliteediga seotud tingimused, sobivus teatud eesmärkidele ning õiguste rikkumise puudumine.

CV koostamine vabastab end vastutusest, kas siis lepingu alusel, lepinguväliselt või muul viisil, ning ei võta vastutust Veebilehe, Teenuste või Materjalide kasutamisest või valesti kasutamisest tekkinud kahjumi või kahju eest (otsese, kaudse, karistatava, tagajärgedega vms), olenemata alusest, mille põhjal kahju nõutakse. Kui kohaldatavad õigusaktid ei luba vastutust piirata täielikult või osaliselt, kehtivad need piirangud ainult sinule kohaldatava seadusega lubatud ulatuses.

Mitte miski käesolevas lepingus ei vabasta vastutusest ega piira vastutust kasutaja surma, vigastuse või pettuse korral.

9. Tühistamise eeskiri - konto peatamine, ligipääsu piiramine ja lõpetamine

Võid igal ajal lõpetada lepingulise suhte CV koostamine´iga ja peatada tellimuse, sulgedes kliendialal oma konto või võttes ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga siin. Lõpetamine jõustub koheselt ja sinu tellimus tühistatakse automaatselt. Sul ei ole õigust saada tagasi raha tellimuse lõpetamise järgse perioodi eest.

Kui sa rikud oma kasutustingimustes ja põhimõtetes määratud kohustusi või kui meil on põhjust uskuda, et CV koostamine´i, selle liikmete või kolmandate osapoolte turvalisus ja terviklikkus on ohus, on meil õigus koheselt tühistada sind ja CV koostamine´i siduvad kasutustingimused ja põhimõtted ning sinu konto sulgeda.

Vajadusel teavitatakse sind sellisest meetmest ja antakse võimalus sellele vastata. CV koostamine otsustab oma äranägemise järgi, kas kehtestatud meetmed tühistada või mitte.

10. Isikuandmed

Me kogume ja töötleme osasid sinu isikuandmeid. Veebilehte kasutades ja kasutajaks registreerides tunnistad ja aktsepteerid oma isikuandmete töötlemist, mis on kooskõlas meie Privaatsuseeskirjadega.

11. Platvormi toimingud, saadavus ja funktsioonid

Me teeme kõik endast oleneva, et säilitada veebilehele järjepidev ligipääs. Siiski võib veebilehele ligipääs või teatud funktsioonide kasutamine olla ette teatamata peatatud või häiritud järgnevatel põhjustel: tehniline hooldus, migratsioon, uuendused, võrguga seotud katkestused või piirangud või muud tehnilised põhjused.

Meil on õigus oma äranägemise järgi, ajutiselt või jäädavalt, modifitseerida või peatada sinu ligipääsu Veebilehele või selle funktsioonidele

12. Hüperlingid

Meie Veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele. Meie ei kontrolli neid veebilehti ega ole vastutav nende sisu eest. Neid linke oma veebilehele lisades ei kiida me nende veebilehtede sisu heaks ega ole seotud nende haldajatega.

13. Kasutustingimuste ja põhimõtete muutmine

Need kasutustingimused ja põhimõtted ning sellega seotud dokumendid väljendavad selgesõnalist kokkulepet sinu ja CV koostamine´i vahel, puudutades veebilehe ja selle teenuste kasutamist.

CV koostamine võib neid kasutustingimusi ja põhimõtteid muuta, et kohanduda tehnoloogilise ja kaubandusliku keskkonnaga ning sobituda kohaldatavate õigusaktide ja regulatiivse keskkonnaga. Kõik need muutused avaldatakse veebilehel, koos jõustusmiskuupäevaga, ning sind teavitatakse enne kui muutused jõustuvad.

14. Tagasimaksmise põhimõtted ja taganemisõigus

Teie makstud tasud on tagastamatud ja/või vahetatavad, kui siin pole teisiti öeldud või nõutakse kohaldatava seadusega.

Tagasimaksmise taotlust ei rahuldata kui teenuste esimesest tellimusest on möödas neljateistkümne (14) päevane periood.

Kõik tagasimaksmise taotlused, mis on tehtud enne neljateistkümne (14) päeva möödumist, saab teha telefonitsi või klienditeeninduse osakonna e-posti kaudu. Klienditeeninduse osakond vastab sulle 48 tunni jooksul ning tagasimaksete taotlused vaadatakse läbi 72 tunni jooksul.

15. Kohaldatavad õigusaktid ja vaidluste lahendamine

Neid T&CS -i reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Prantsusmaa seadustele, ilma et see kahjustaks konkreetseid eeskirju, mis on seotud seaduste konflikti üldpõhimõtetega, ja ii) avaliku poliitika eeskirjad, mis kaitsevad riigi tarbijat mis teil on juurdepääs teenustele ( “kohaldatavad seadused” ).

Kui vaidlust ei saa vahendamisega lahendada, nõustute esitama kõik vaidlused Prantsusmaa kohtute jurisdiktsioonile.

CV koostamine jätab omale ka õiguse viia menetlused, olenevalt vaidluse olemusest, sinu elukohariigi kohtutesse või sinu peamise tegevuskohaga riigi kohtusse, kus need kasutustingimused ja põhimõtted said osaks sinu kaubanduse või kutsetegevusest.

16. Jõustumise kuupäev

10/07/19