Assistendi CV koostamise näidis ja juhised

Siit leiad vajaliku info kuidas koostada 2023. aastal korrektne assistendi CV. Artiklis on esitatud praktilisi näiteid CV-s kohandatavas mallis kasutamiseks. Samuti on esitatud üldised CV koostamise põhitõed, esitatud näiteid hariduse, varasema töökogemuse ja oskuste presenteerimisel, mis võimaldab end professionaalselt esitleda ja on abiks soovitud ametikohale kandideerimisel.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Mis on assistendi töö eesmärk?


Assistent on ettevõtte seisukohalt lähtudes tihtipeale nagu multifunktsionaalne abimees, kellel on ülevaade kõikidest ettevõtte valdkondadest. Assistent on samuti vajalik selleks, et abistada ettevõtte juhte seatud eesmärkide saavutamisel. Kõigil juhtidel on samuti seatud prioriteedid, et täita oma osa ettevõttes sujuvaks toimimiseks, ja seetõttu esineb juhi töös sageli ülesandeid, mille elluviimiseks neil lihtsalt pole aega. Siin tulebki mängu assistent – kellel on intuitiivne arusaam väljakutsetest, millega nende ülemused silmitsi seisavad, ja oskus lahendada ülesandeid, mis juhi tööd lihtsalt aeglustavad, võimaldades neil keskenduda oma põhirollidele.

Milline on assistendi roll?


Ilmselt teab iga koormatud juht, mis tunne on olla segatud erinevates pisidetailidest, mis viivad mõtted oluliselt ülesandelt kõrvale. Edukad assistendid tegelevad kõigi pisidetailide ja jooksvate probleemide haldamise ja lahendamisega. Head assistendid on ettevõtte jaoks väga väärtuslikud. Kandideerides assistendi ametikohale peab ka CV kajastama olulisi oskuseid, mis võimaldavad sujuvat ülesannete täitmist ja lahendamist.

Millised on assistendi tööülesanded?


Töökoha muutudes muutuvad ka assistentide rollid ja viimastel aastatel on nad tegelikult võtnud endale palju ülesandeid, mida nende juhid lihtsalt ei tunne, kuna need on nii uued. Nad mitte ainult ei aita juhte läbi muutuste, vaid juhivad neid ka läbi muutuste. Nad on toetajad, kontoriassistendid, isiklik assistent, planeerijad, koordinaatorid ja juhid.

Paljudel juhtudel on assistent ka igasuguste sisemiste ja väliste probleemide lahendajad ning püüavad need lahendada enne, kui need ülemuse lauale jõuavad. Ülemus, keda ei pommita pidevalt soovimatud probleemid, on õnnelik ja produktiivne ülemus. Juhatajaassistendi CV peab näitama kandidaati kui inimest, kes näeb probleemide minimeerimiseks ja tüsistuste vältimiseks palju vaeva.

Riskide maandamine on võtmetähtsusega ja homme tuleb alati silma peal hoida. Sinu tulevane tööandja otsib kedagi, kes oskab märgata trende, tuvastada probleeme, tegeleda inimestega, edastada ideid ja mis kõige tähtsam, kuulata ja mõista toetatavate inimeste vajadusi. Kõik need omadused peavad teie CV-st läbi paistma.

Assistendi CV koostamise artikkel annab ülevaate järgmistel teemadel:

 • Assistendi CV struktureerimine ja vormistamine
 • Assistendi CV profiili koostamine
 • Korrektne hariduskäigu esitamine
 • Töökogemuse kirjeldamine
 • Vajalike oskuste ja teadmiste esitamine

Toodud CV näidiste ja koostamiseks vajaliku info abil saate koostada ainulaadse assistendi CV mis kajastab parimal viisil teie oskuseid ja teadmisi, mis on abik kõige sobivama töö leidmiseks, sellele kandideerimiseks ja konkurentide edestamiseks. 

Millised assistendi tööülesanded on abiks CV kirjutamisel?

assistendi cv


Assistendi tööülesannete olemus varieerub suuresti sõltuvalt tööstusharust, kus ettevõte tegutseb, ja juhi töövaldkonnast, kuid assistendi töös on ka mitmeid ühiseid aspekte. Inimesed vajavad tavaliselt alati abi sarnastes asjades ja juhtide isiksused dikteerivad sageli ühiseid nõrkusi. Kuid milliseid assistendi töö elemente võiks ära kasutada ka CV koostamisel?

Iga assistendi esimene ülesanne on tagada, et kõik haldusülesanded saaksid tõhusalt täidetud. Nad vastutavad nii delegeerimise kui ka järelkontrolli eest, et tagada, et juhi poolt esitatud ülesanded oleksid täidetud aegsasti ja probleemideta.

Samuti aitab assistent planeerida juhi töövoos mitmeid aspekte ja kooskõlastada tegevust paljude sisemiste ja välimiste töörühmadega. Assistent on kahtlemata meisterlik suhtleja nii suulises kui ka kirjalikus vormis ning mõistab, et inimesed saavad esitatud ülesandeid täita ainult siis, kui nad seda kõigepealt mõistavad.

Assistent haldab inventari ja varustust - on üllatav, kui palju asju on vaja kontoris ettevõtte tõhusaks juhtimiseks. Assistendi rolli projektijuhtina ei saa alahinnata - assistent püüab vastata küsimustele ja pakkuda lahendusi, ilma et tekib vajadus iga pisiasjaga juhti tülitada. Kuna tehnoloogia muutub üha keerulisemaks, on assistendid abiks, et aidata juhil kasutada kõige paremini ära uusimaid meetodeid.

Assistendi töös on ka palju igapäevaseid aspekte, nagu koosolekute ja reiside koordineerimine, kuid assistendi jaoks ei ole ükski ülesanne tähtsusetu. Iga pisiasi aitab kaasa eduka terviku moodustumisele.

💡Milliseid oskusi kajastada asjakohase assistendi CV koostamisel?💡


Ajakohase assistendi CV koostamine annab ka värbajatele kinnituse, et teil on olemas vajalikud omadused, et ettevõtte juhi tööd lihtsustada? Kõik assistendi igapäeva tööga seonduvad aspektid peaksid peegelduma assistendi CV-s. Assistendi igapäevatööd kirjeldav ülevaade aitab saada assistendi CV koostamiseks vajalikku teavet. Tänu multifunktsionaalsete le tööülesannete loendile leiab tõenäoliselt iga inimene sellest kirjeldusest omadusi, millele vastab.

Kuidas läbida kandidaatide haldamise tarkvara testi?


Mis on ATS ehk Kandidaatide haldamise tarkvara? See on arvutitarkvara, mis on loodud elulookirjelduste skaneerimiseks teatud märksõnade järgi ja nende CV-de välja sõelumiseks, mis ei vasta ametikoha kirjeldusele.

💡ATS VÕimaldab eemaldada ebasobivad kandidaadid, et lihtsustada värbamist 💡


Seega, kui soovite, et teie elulookirjeldus jõuaks inimese kätte, peate veenduma, et see on ATS-i jaoks optimeeritud. Kuna igal juhil on väga spetsiifilised nõuded, sisaldab ametikoha kirjeldus märksõnu, mis peaksid olema ka kandideerija CV-s kirjas. Assistentide ametikohad võivad 2023. aastal olla väga konkurentsivõimelised, igale ametikohale on palju kandidaate, ning seetõttu kasutatakse sobivaimate inimeste välja sõelumiseks ATS tarkvara, et selekteerida välja kõige sobivama CV-ga kandidaadid.

 Kui CV ei sisalda õigeid märksõnu, siis on oht, et CV ei jõuagi värbajani. Kandidaatidel, kes mõistavad, kuidas ATS toimib, on palju suurem võimalus, et nende CV jõuab reaalselt värbaja pilgu alla. Assistendi töö märksõnad hõlmavad paljusid funktsionaalseid aspekte ettevõtte töös ja on paljude rollide puhul ühised.

📌Ekspertide soovitus📌

Hea mõte on assistendi CV koostamisel vaadata tööandja veebisaiti, et mõista, milliseid nõudmisi võidakse esitada, ja hinnata, milliseid oskuseid võib tööl vaja minna. Ettevõtte taustaga tutvumine on kandidaadi jaoks oluline, sest igal ettevõttel on erinevad ootused ja nõuded oma kandidaatidele.

Millised on värbaja ootused assistendi CV-le?


Enam kui midagi muud otsivad personalijuhid või värbajad kedagi, kes suudab ettevõtte juhi tööd lihtsamaks teha. Assistendi CV peaks selgelt viitama valmisolekule ja väljendama abivalmit tooni. Assistent teeb kõik vajaliku, et asjad juhi jaoks oleksid sujuvad ja toimiksid.

Assistendi CV koostamisel ärge kirjeldage lühidalt seda, mida oskate, vaid kirjeldage ka seda, kuidas seda protsessi tegite. Aidake värbajal mõista, mis tunne on, kui olete tema assistent. Konkurents on 2023. aastal äärmiselt tihe ja oluline on värbajat veenda, et see tal tekiks soov värbamisega edasi liikuda

Kajastage CV-s, et mõistate ettevõtte töövaldkonda

Ideaalis peaks assistent olema ettevõtte töövaldkonna ekspert. Kuna CV professionaalne kokkuvõte on vabas vormis, on see sobiv koht, kus tuleks veidi üksikasjalikumalt kirjeldada, kuidas mõistate ettevõtte töövaldkonna eripärasid ning peate seetõttu ennast tugevaks kandidaadiks. Pole vaja väga üksikasjalikku või detailipõhist lähenemist - kui näitate, et mõistate üht aspekti, siis mõistate tõenäoliselt ka teisi. See peaks andma lugejale märku, et olete sobilik.

Rääkige värbava juhi keelt

Kasutage mõistlikul määral sama tüüpi keelt, mis sisaldub ametikoha kirjelduses. Sõnapilved on kasulik tarkvara, mille abil saab tekstist välja tuua varjatud mustreid, mis annavad teavet kasulikest strateegiatest, kuidas ennast esitleda. Kui võtmesõnad, mida värbav juht on ametikoha kirjelduses täpsustanud, on CV-s ühtlaselt esitatud, siis tõenäoliselt räägite nüüd sama keelt.

Mida peaks sisaldama assistendi CV-s varasem töökogemus ?

assistendi cv


Oluline on see, kuidas CV-s on varasemad töökogemused esitatud. Varasemate töökohtade puhul tuleks lisada põhilisemad oskused ja kogemused ning hilisemate rollide puhul kirjeldage üksikasjalikumalt olulisemaid omadusi ja saavutusi.

⚠️VIHJE: Tööštaaž ei pruugi olla tohutult pikaaegne, kuid töö täpsem sisu annab aimu suuremast vastutusest.⚠️

Harva peaks assistendi CV-s kajastuma faktid ja arvandmed, kuid kui olete osalenud või juhtinud mingeid suremaid projekte ja muudatusi, siis just see aitab CV muuta teistest eristuvaks. Kui tulevane ülemus on huvitatud tulemustest, siis assistent, kellel on hea äriline arusaam, on suurepärane valik, keda meeskonda võtta.

Tegevassistendi hariduse CV näide

Kindlate akadeemiliste tulemuste saavutamisega kaasneb märkimisväärne hulk distsipliini ja mõnel tööandjal võivad olla minimaalsed haridusnõuded, mis peaksid kajastuma teie CV-s. Ehkki kogemused on olulised, on hariduse ja koolituse kombinatsioon siiski oluline, kui sarnaseid kandidaate on palju. Sama kehtib ka tööalase koolituse kohta. Juhiassistendid peavad näitama, et nad on kursis uusima tehnoloogia ja sotsiaalmeedia uuendustega. Neilt oodatakse üha enam selliseid asju nagu tegevjuhi sotsiaalmeediaprofiilide haldamine, seega oleks hea, kui nad saaksid võimaluse korral selles valdkonnas juhtivat koolitust.

Assistendi CV hariduskäigu näide:

1.Näide: HARIDUSKÄIK
Bakalaureusekraad kommunikatsioonis, Tartu Ülikool, Eesti
August 2006 - mai 2010

Keskkooli diplom, Tartu Miina Härma Gümnaasium, Tartu
September 2002 - mai 2006

Assistendi CV hariduskäigu näide:

2.Näide: HARIDUSKÄIK
Magistrikraad kommunikatsioonis, Tallinna Ülikool, Eesti
September 2012 - august 2014

 • Bakalaureusekraad turunduses, Tartu Ülikool, Eesti
 • September 2009 - august 2012
 • Keskkooli diplom, EBS Gümnaasium, Tallinn
 • September 2009 - august 2012

Assistendi CV varasema töökogemuse näide:

1.Näide: varasem TÖÖKOGEMUS
Juhiassistent, PepsiCo, Tallinn
Jaanuar 2013 - oktoober 2019

 • Töötasin tegevjuhi alluvuses ja tegelesin mitmesuguste igapäevaste ülesannetega
 • Graafikute haldamine, klientidega suhtlemine, lähetuste korraldamine
 • Tasumisele ja laekumisele kuuluvate arvete käsitlemine
 • Dokumentatsiooni haldamine
 • Ettevõtte ürituste koordineerimine
 • Töötajate informeerimine üritustest ja algatustest

Assistendi CV varasema töökogemuse näide:

2.Näide: varasem TÖÖKOGEMUS
Juhi assistent, Delfi Meediagrupp, Tallinn
Mai 2010 - September 2013

 • Ettevõtte koosolekute kalendri haldamine
 • Ettevõtete juhtide lähetuste planeerimine
 • Dokumentide ettevalmistamine ja kontroll
 • Koosolekute protokollimine
 • Olulise teabe jagamine töötajatele
 • Sisemise arhiivisüsteemi hoolikas organiseerimine

Assistendi CV oskuste näide:

Tööülesanded on tihti väga mitmekesised, et iga tööandja soovib oskuste kohta teada võimalikult palju üksikasju.

 Levinud viga, mida paljud assistendi CV koostamisel teevad, on eeldada, et potentsiaalne tööandja teab, millega kandideerija oma varasemal ametikohal teges, ja ei selgita enda oskusi CV-s piisavalt üksikasjalikult. See on probleem ka ATSi sõelumise seisukohast, sest tarkvara ei tuvasta märksõnu, mida ta otsib, ja see võib tingida olukorra, kus CV ei läbi ATS sõelumist edukalt.

Kõigepealt on allpool esitatud mõned pikemad näited sellest, kuidas assistent võiks oskusi loetleda. Neid pikemaid näiteid on ideaalne kasutada ka varasema töökogemuse osas ja neis võib kasutada paljuski sarnast sõnavara, mis on kasutatud ka oskuste osas. Kordamine ei ole teatud tingimustel halb - kui edastada olulist teavet.

 • Haldus- ja tegevusalane tugi erinevatele juhatuse liikmetele
 • Äritegevuse kõigi aspektide koordineerimine ja planeerimine
 • Esitluste kirjutamine ja ettevõtte kirjavahetuse haldamine
 • Täielik vastutus kogu andmehalduse ja IT-integratsiooni eest
 • Seadmete ja äritarvete inventari haldamine
 • Kalendrite, reiside ja koosolekute korraldamine ja planeerimine kontoris
 • Teabevoo haldamine, eskaleeritavate probleemide tuvatastamine

Assistendi CV näide:

ASSISTENDI OSKUSED
Administratiivsed oskused

 • Suurepärane multitaskingu oskus
 • Motiveeritud suhtumine
 • Suuline ja kirjalik suhtlemisoskus
 • Kontoritehnoloogia teadmised
 • Projektijuhtimise oskused

Sõnad, mida CV-s koostamisel kasutate, mõjutavad otseselt esitatud oskuste ja kogemuste tajumist. Pöörake sõnastusele tähelepanu ja veenduge, et need edastavad professionaalset ülevaadet teie võimetest ja teadmistest.

👇TÄHTIS! Sobiva CV formaadi valimine assistendi CV jaoks👇

assistendi cv


Mõnikord on vähem rohkem. Kui olete piisavalt ettevaatlik valitud keelekasutuse osas, peaks teil ühe lehekülje pikkuses elulookirjelduses olema piisavalt ruumi, et see oleks loetav ja tooks esile teie kogemuste need osad, mis on tõesti olulised. Vorming peaks olema kergesti loetav.

Kasutage järjekindlalt täpploendit ja loetelusid ning ärge süvenege liiga palju üksikasjadesse, mida võiks tööintervjuul laiendada. Püüdke mitte korrata tegevusi või oskusi mitmes CV osas. Veenduge, et lisate piisavalt märksõnu, mis on olulised kandidaatide haldamise tarkvara seisukohalt, kuid mõju saavutamiseks ei ole vaja neid korrata. Veenduge, et CV-d oleks võimalik "lugeda" nii inimestel kui ka masinatel ning et seda oleks lihtne silmitseda tööintervjuu ajal.

👍Statistiline fakt👍
Umbes 70% CV-DEST EI LOETA KUNAGI. Kvaliteetsed märksõnad loevad, seega olge tähelepanelik, et NEED ON CV-S OLEMAS.

Vorming loeb

Segane vorming, vahed või vastuolulised värvid on kõik näited põhjustest, miks värbajad teie CV kõrvale asetavad. Assistendi ametikoha jaoks on selge suhtlemine üks olulisemaid oskusi. Ebaprofessionaalne vormindamine jätab tööandjatele teie võimekuse kohta halva mulje ning, et te pole selle töö jaoks sobilik. Proovige valida CV vorming või mall, mis jäljendab potentsiaalse tööandja professionaalset tooni.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma kippuvad küsimused

Kas CV peaks spetsialiseerima või jätma üldsõnaliseks?

Kui kandideerite töökohale, mis nõuab konkreetseid oskusi või asjakohast varasemat töökogemust, võite CV spetsialiseerida, et näidata, et olete selle ametikoha jaoks kvalifitseeritud. Sellisel juhul peaksite lisama teavet eriväljaõppe, hariduse ja varasema töökogemuse kohta, mis on andnud teile vajalikud teadmised, et olla antud ametikohal edukas.

Mida peaks CV-s lisama või välja jätma?

Oluline CV-s esitada kõik olulised infokomponendid, nagu töökogemus, haridustase, asjakohased sertifikaadid, kontaktandmed ja eesmärgipüstitus. Kuigi see, mida peaksite CV- kajastama, sõltub sellest, millisele ametikohale te kandideerite, kui kogenud olete ja millises valdkonnas töötate, on mõned isiklikud andmed, mida võiksite elulookirjeldusest välja jätta. Andmeid teie vanuse, perekonnaseisu, usutunnistuse, sünniriigi ja selle kohta, kas teil on lapsi, ei ole olulised kuna selline teave ei ole vajalik selleks, et värbaja saaks teha teadliku otsuse kandideerimise kohta.

Mis on CV märksõnad ja miks peaks neid kasutama?

Viimastel aastatel on paljud värbajad hakanud kasutama automaatset tarkvara, et otsida CV-st konkreetseid märksõnu, mis aitavad ebasobivad kandidaadid välja sõeluda. See on värbajate jaoks lihtne viis, kuidas filtreerida välja vähese asjakohase kogemusega kandidaadid, kuid mõnikord võib see protsess ekslikult välja filtreerida ka täiesti sobivad kandidaadid. Selleks, et teie CV läbiks skaneerimistestid, peaksite CV kirjutamisel kasutama konkreetseid tööstusharu märksõnu. Võtmesõnu saate mõnikord leida töökuulutustest endist või sihipärase uurimistöö kaudu.

Milliseid vigu peaks CV koostamisel vältima?

Kuigi vigu juhtub sageli ja need ei anna tavaliselt põhjust muretsemiseks, on tavaline, et CV koostajad teevad grammatilisi ja õigekirjavigu, mis võivad olla probleemi. Selliste vigade vältimiseks tuleb CV hoolikalt läbi lugeda - otsige kirjavigu, katkendlikke lauseid ja kohmakat sõnastust. Selliste vigade vältimiseks on abiks lasta CV sõbral või usaldusväärsel kolleegil üle lugeda.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee