Motivatsioonikiri spontaanseks kandideerimiseks: näited ja mallid veenva motivatsioonikirja kirjutamiseks

Tööle, praktikale või stipendiumile kandideerides on sageli üheks nõutud dokumendiks motivatsioonikiri. Motivatsioonikiri on isiklik kirjutis, mis annab ülevaate, miks sa oled antud võimalusest huvitatud ning miks just sina oled sellele positsioonile parim kandidaat. Kuigi motivatsioonikirja kirjutamine on aeganõudev tegevus ja võib seetõttu tekitada frustratsiooni, kuid investeeritud aeg tasub end kuhjaga ära, sest annab sulle suurepärase eelise ja jätab sinust motiveeritud ja kompetentne esmamulje. Tugev kirjutis võimaldab sul järgmistesse voorudesse pääseda, sest kõrge motiveeritus on ka edasise õppimis- ja arenemisvõime aluseks, mida nii koolid kui ka tööandjad kõrgelt hindavad ja tikutulega taga otsivad.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Järgnevas postituses lihtsustame sinu elu ja jagame sulle näpunäiteid, kuidas kirjutada veenvat motivatsioonikirja spontaanselt tööle kandideerides. Samuti räägime, mida motivatsioonikiri peaks sisaldama ja toome näiteid erinevatest motivatsioonikirjadest. Toome sinu jaoks välja levinumad vead, mida vältida, et kiri täidaks enda eesmärki ja edastaks sinu kompetentsust ja motiveeritust. Meie kodulehel saab tutvuda ka kaas- ja motivatsioonikirjade mallidega.

Motivatsioonikirja näide Näide heast motivatsioonikirjast

Lugupeetud personalijuht / härra Kuusk

Kirjutan sooviga kandideerida väljakuulutatud administraatori ametikohale. Kogenud adminisraatorina, kellel on kirg organiseerimise ja sujuva infovahetuse korraldamise vastu, usun, et sobiksin teie meeskonda suurepäraselt.

Omades üle viie aasta kogemust administratiivsetes rollides, olen lihvinud enda projektijuhi oskusi, vajalikke suhtlemisoskusi ja arendanud enda probleemilahendusoskust. Oma viimases ametis administratiivse assistendina ettevõttes Näide OÜ , olin ma vastutav graafikute koordineerimise, kulude jälgimise ja aruandluseks vajalike dokumentide koostamise eest. Tänu minu detailidele orienteeritusele ja oskusele prioriteete seada, suutsin tööd tõhustada ja kulusid vähendada.

Mind inspireerivad teie ettevõtte missioon ja väärtused ja tunnen, et saaksin teiega töötada oma sisemiste väärtustega kooskõlas olles. Seetõttu panustaksin rõõmuga teie meeskonna arengusse ja edusse. Teie ettevõtte pühendumine innovatsioonile ja kõrgele kvaliteedile on kooskõlas minu väärtuste ja karjäärieesmärkidega. 

Lisaks minu kogemusele administratiivsetes rollides, toetavad minu kandidatuuri ka minu teised tugevad küljed. Olen vilunud suhtleja ja meeskonnatöö tegija. Minu oskus kohaneda erinevate olukordadega ja säilitada positiivset suhtumist ka pingelistes olukordades on olnud minu töö edu aluseks administraatorina.

Olen kindel, et minu oskused ja kogemused teevad minust teie ettevõtte administraatori ametikohale tugeva kandidaadi. Olen valmis vestlema, et veel oma oskusi ja kogemusi tutvustada ja pidada täiendavaid läbirääkimisi. Jään põnevusega ootama teie tagasisidet.

Lugupidamisega,

(Sinu Nimi)

Mis on kaaskirja ja motivatsioonikirja erinevused? 


Kaas- või motivatsioonikiri
on tööle kandideerides CV lahutamatu ja tähtis kaaslane. Kui CV annab ülevaate faktidest sinu kohta, siis kaas- või motivatsioonikiri annab sulle võimaluse selgitada, miks oled parim valik antud töökohale just sina ning miks see firma sind palkama peaks. Nii motivatsiooni-  kui ka kaaskiri aitavad sul teiste kandidaatide seast välja paista ning jätta tugev esmamulje. Kuid kaaskirjal ja motivatsioonikirjal on siiski mõned erinevused:

Eesmärk ja fookus 

Kaaskiri rõhutab sinu spetsiifilisi oskusi ja kogemusi konkreetsele ametikohale kandideerides. Motivatsioonikiri on üldisem ja väljendab sinu motivatsiooni konkreetsest võimalusest haaramiseks nagu näiteks praktikakoht või stipendium. Samuti hoitakse motivatsioonikirjas fookuses sinu isiklikke omadusi, soove ja eesmärke.

Pikkus ja stiil

Kaaskiri on tavaliselt lühem ja ei ületa ühte lehekülge. Motivatsioonikiri võib olla aga pikem kui üks lehekülg. Kaaskiri on tavaliselt kirjutatud formaalsemalt, motivatsioonikiri võib olla aga personaalsem.

Miks panustada enda aega tugeva motivatsioonikirja loomisesse?


Veenva motivatsioonikirja kirjutamine annab sulle mitmeid eeliseid nende kandideerijate ees, kes motivatsioonikirjale rõhku ei pane. 

Motivatsioonikiri võimaldab:

💡Tutvu hoolikalt töökoha kirjeldusega ja mõtle läbi, miks soovid just seda ametikohta. 💡Kirjelda enda motivatsiooni ja karjääri eesmärke ning selgita, kuidas see töökoht aitab sul neid eesmärke täita.

💡Rõhuta enda oskusi, kogemusi ja tugevusi, mis on konkreetsel ametikohal nõutavad. Kirjelda oma varasemaid saavutusi ning selgita, kuidas need antud ametikohal kasuks tulevad.

💡Ole enesekindel ja positiivne ja väljenda enesekindlust enda oskuste ja saavutuste suhtes.

💡Ole konkreetne ja too oma oskuste ja kogemuste kirjeldamiseks konkreetseid näiteid, mis tõestavad, et oled väärtuslik kandidaat.

💡Alusta ja lõpeta motivatsioonikiri korrektselt. Esimene lõik peaks huvi tekitama, et kirjutatu lõpuni loetaks. Viimane lõik peaks sinu peamised mõtted kokku võtma, väljendama huvi koostöö osas ja valmisolekut edasiseks suhtlemiseks ja kohtumiseks.

💡Enne motivatsioonikirja saatmist veendu, et puuduvad õigekirja- ja grammatikavead.


Seega tasub panustada oma aega motivatsioonikirja kirjutamisse. Sinu selgelt välja tulev entusiasm, ametikoha jaoks olulised isiklikud omadused, arenguplaanid ja kirjutamisoskuse demonstreerimine suurendavad märkimisväärselt võimalust enda unistuste töö endale saada.

Näide kehvast motivatsioonikirjast
Lugupeetud Härra/Proua,
Soovin kandideerida administraatori ametikohale teie ettvõttes. Lisasin oma CV manusena. Jään teie tagasisidet ootama.
Lugupidamisega,
(Sinu Nimi)

Veenva motivatsioonikirja kirjutamine


Tõhus motivatsioonikiri peab olema selge, hästi struktureeritud ja veenev.

Siin on mõned soovitused veenva motivatsioonikirja kirjutamiseks:

💡Tutvu hoolikalt töökoha kirjeldusega ja mõtle läbi, miks soovid just seda ametikohta. 💡Kirjelda enda motivatsiooni ja karjääri eesmärke ning selgita, kuidas see töökoht aitab sul neid eesmärke täita.

💡Rõhuta enda oskusi, kogemusi ja tugevusi, mis on konkreetsel ametikohal nõutavad. Kirjelda oma varasemaid saavutusi ning selgita, kuidas need antud ametikohal kasuks tulevad.

💡Ole enesekindel ja positiivne ja väljenda enesekindlust enda oskuste ja saavutuste suhtes.

💡Ole konkreetne ja too oma oskuste ja kogemuste kirjeldamiseks konkreetseid näiteid, mis tõestavad, et oled väärtuslik kandidaat.


💡Alusta ja lõpeta motivatsioonikiri korrektselt. Esimene lõik peaks huvi tekitama, et kirjutatu lõpuni loetaks. Viimane lõik peaks sinu peamised mõtted kokku võtma, väljendama huvi koostöö osas ja valmisolekut edasiseks suhtlemiseks ja kohtumiseks.

💡Enne motivatsioonikirja saatmist veendu, et puuduvad õigekirja- ja grammatikavead.

Motivatsioonikiri on isiklik kirjutis, mille eesmärk on peegeldada sinu tõelist motivatsiooni ja kirge, mis teeb sinust selle töö jaoks  sobivaks kandidaadiks. See peaks olema kooskõlas sinu isiksuse ja stiiliga ning võttes kasutusele kõik ülaltoodud soovitused, oled väga palju soovitud töö saamisele lähemal. 

Motivatsioonikirja struktuur


Motivatsioonikiri sisaldab tavaliselt järgnevaid sektsioone.

Sissejuhatus: Selles osas tutvustad sa ennast ja ametikohta või võimalust, millele kandideerid. See peaks väljendama sinu entusiasmi ametikoha vastu. 

Taust: See osa peaks andma ülevaate sinu asjakohasest haridusest, kogemustest ja oskustest. Sa peaksid rõhutama oma oskusi ja kogemusi, mis on seotud antud ametikohaga.

Motivatsioon:  See sektsioon peaks andma ülevaate, miks oled antud ametikohast huvitatud ning mis motiveerib sind sellele ametikohal töötama. Sa peaksid demonstreerima oma teadmisi sellest ettevõttest, kuhu kandideerid ja kuidas sinu oskused ja kogemused on kooskõlas ettevõtte vajaduste, väärtuste ja missiooniga.

Kokkuvõte: See osa võtab kokku sinu huvi ja relevantsed kogemused antud ametikohaga seoses. Võid tänada personalispetsialisti tema aja eest ja väljendada valmisolekut edasiseks suhtlemiseks või kohtumiseks. 

Kontaktandmed päises


Kirja peaksid saama kindlasti järgnevad kontaktandmed:

  • Sinu täielik nimi. See peaks olema esimene asi lehe ülaääres ning see võib olla märgitud teistest kontaktandmetest suuremalt või paksus kirjas.
  • Sinu aadress, telefoninumber, meiliaadress käivad sinu nime alla, joonda need kas paremasse või vasakusse lehe serva.
  • Olemasolu korral lisa ka LinkedIni või mõne teise professionaalse sotsiaalmeedia profiili lingid. Need annavad tööandjale hea ülevaate sinu oskustest ja kogemustest. 
  • Kui sul on veebileht või portfoolio, mis on ametikohal vajalike oskustega seotud, siis võid lisada selle kontaktandmetesse.
  • Kindlasti kontrolli kontaktandmed enne kirja saatmist üle, sest kirjaviga meiliaadressis või telefoninumbris võib maksta sulle võimaluse töökoht endale saada.
Motivatsioonikiri spontaanne taotlus

Siin on näide, kuidas vormistada oma kontaktandmed:

Kalev Kask
555 55555
Siin on mõned soovitused veenva motivatsioonikirja kirjutamiseks
kalev.kask@examle.com
Tallinn, Eesti
linkedin.com/in/kalevkask

Soovitus: Tee kindlaks, et sinu kontaktandmed on täpsed ja uuendatud, et tööandja saaks sinuga koheselt ilma probleemideta ühendust võtta ja töövestluse aja kokku leppida.

Enda tutvustamine motivatsioonikirjas

Enda tutvustamine on väga oluline motivatsioonikirja osa. Siin on mõned näpunäited, kuidas ennast tõhusalt tutvustada:

💡 Alusta enda kirja ametliku tervitusega “Lugupeetud personalijuht” / “Lugupeetud härra /  proua (tema perekonnanimi).

💡 Tutvusta ennast nimepidi ja too välja ametikoht, millele kandideerid.

💡 Järgnevates lausetes võid põgusalt ennast tutvustada ja anda ülevaate oma tähtsamatest oskustest ja kogemustest.

💡 Sissejuhatuse lõpus väljenda oma entusiasmi antud võimaluse suhtes ja huvi ettevõtte vastu.

Kuidas veenda tööandjat, et oled parim kandidaat?

Motivatsioonikirja eesmärk on demonstreerida tööandjale, miks sa oled suurepärane kandidaat ja veenda tööandjat sind tööintervjuule kutsuma. Järgides järgnevaid soovitusi ja kirjutades kirja ühele konkreetsele ametikohale ja ettevõttele mõeldes suurendad oma edu võimalusi.

 Soovitused veenva sisu kirjutamiseks:

💡 Loe hoolega üle töökirjeldus töökuulutuses ja märgi ära tähtsamad kvalifikatsioonid, oskused ja kogemused, mida tööandja otsib.  Rõhuta soovitud omadusi ja selgita, kuidas sinu eelnevad kogemused on toeks tööandja eesmärkide saavutamisele.

💡 Too spetsiifilisi näiteid enda tööelust, haridusest, oskustest või ka vabatahtlikust tegevusest, mis on antud töökohal soovitud. Need võivad olla nii konkreetsed saavutused, vastutusalad või projektid, milles oled edukas olnud ning mis on antud töökohal kasulikud.

💡 Vali aktiivne ja konkreetne keelekasutus kirjeldamaks oma saavutusi ja väärtuslikke kogemusi. See ei ole koht, kus ennast tagasi hoida ja üldist “mul on mõned kogemused” juttu rääkida. Kirjuta konkreetselt, kus ja mida tegid ning mida saavutasid.

💡 Demonstreeri oma entusiasmi ja motivatsiooni nii ametikoha kui ka ettevõtte vastu. Pane kirja, miks soovid antud ametikohal töötada, millised on sinu karjäärialased eesmärgid, millised omadused seda toetavad ning miks soovid ettevõtte edule kaasa aidata oma aega panustades.

💡 Kirjuta kiri lähtuvalt konkreetsest ettevõttest. Vali keelekasutus, mis resoneerub selle ettevõtte kultuuri ja väärtustega ja näita, et saad oma oskustega nende vajadusi täita.

Pane motivatsioonikirjaga kaasa ka CV

CV on igale positsioonile kandideerimisel tähtis dokument, mis annab lühidalt ja konkreetselt ülevaate sinu akadeemilistest ja professionaalsetest saavutustest, kogemustest ja oskustest. Tööle kandideerides oodatakse tavaliselt, et sa esitad nii CV kui ka motivatsioonikirja. 

Motivatsioonikirjas saad võimaluse selgitada oma motivatsiooni ja sobivust seoses konkreetse ametikohaga. See on väga tähtis mõistmaks sinu isiksust ja sinu eesmärke ning kas need kattuvad ettevõtte omaga. Siiski jääb ainult motivatsioonikirjast väheks. CV on vajalik, et anda detailsemat informatsiooni sinu erialase ja haridusliku tausta ja kogemuste kohta. Lisaks võimaldab see lisada infot tunnistuste, auhindade ja teiste asjakohaste kogemuste kohta.

Motivatsioonikiri spontaanne taotlus

Põhjaliku ja lihtsasti loetava CV lisamine võib anda sulle teiste kandidaatide ees edumaa, sest annab täielikuma ülevaate sinu oskustest ja koormustest. Hästi kirjutatud CV keskendub sinu kompetentsusele ja kogemusele konkreetses valdkonnas ja teeb sinust potentsiaalsele tööandjale atraktiivse kandidaadi. 

Kui sa ei ole kindel, kuidas kirjutada tõhusat ja professionaalset CV-d, siis meie kodulehel on nii spetsiaalselt erinevate elukutse jaoks loodud CV malle, mis aitavad sul luua esindusliku CV ja kindlustada tööintervjuule pääsemine, kui ka põhjalikke juhendeid CV kirjutamiseks koos näidetega. 

Seega kui oled otsimas viisi, kuidas teha enda kandideerimisdokumendid atraktiivsemaks ja suurendada võimalusi saada oma unistuste ametikoht, siis lisa kindlasti motivatsioonikirjale põhjalik ja viisakas CV, mille saad luua meie CV mallide abiga. Samuti on meie kodulehel olemas kaaskirjade mallid ja näited! Sinu aeg on väärtuslik ja oleme teinud enda poolt kõik, et erinevatele ametikohtadele kandideerimise ja selleks vajalike dokumentide kohta info sinu jaoks kättesaadavaks ja mugavaks teha. 

Kokkuvõte

Kordame üle, kuidas kirjutada efektiivset motivatsioonikirja. 

💡 Efektiivne kirjutis demonstreerib sinu  motivatsiooni, kogemusi ja oskusi, mis teevad sinust ideaalse kandidaadi.

💡 Tee korralik kodutöö ning kirjuta mõeldes konkreetsele ettevõttele ja ametikohale, millele kandideerid.

💡 Pane kirja enda kogemused ja oskused lähtuvalt töö pakkumises kirjas olnud töökirjeldusest. Mis on sinu tugevused ja oskused, mida ettevõtte hetkel oma meeskonda vajab?

💡 Kasuta konkreetseid näiteid enda akadeemilisest või karjääriedust, et näidata enda sobivust positsioonile.

💡 Veendu, et sinu kirjutatud sisu annab edasi sinu entusiasmi ja kire teha antud tööd ning et sinu kiri on tööandjale huvitav ja meeldejääv.

💡 Tee kindlaks, et kirja sisu on lihtne lugeda ja kõik on üheselt mõistetav.

⚠️ Tähelepanu! Enne saatmist kontrolli üle, et nii tekst kui ka vormistus oleks vaba vigadest ja kutsuks lugema. 

Kõik sinu pingutused luua esinduslikud kandideerimisdokumendid tasuvad end ära, kui oled saanud enda unistuste ametikohale. Võta aega, et leida vajalik info ja viia end kurssi, mida tööandja sinult ootab, pane info enda kohta esinduslikult kirja ja ole Eesti nõutuim töötaja.  

Soovime sulle edu oma unistuste püüdmisel ja nii Eesti kui ka välismaa unistuste ametikohtadele kandideerimisel!

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma kippuvad küsimused

Kas ma peaksin motivatsioonikirja adresseerima konkreetsele inimesele?

Kui võimalik ja on teada, kes sinu kandidatuuriga tegeleb, siis võiks pöörduda kirja alguses konkreetse inimese poole. Selleks võib olla näiteks personalijuht või direktor. Konkreetne pöördumine näitab, et oled ettevõtte tausta kohta uurinud ja oled positsioonist, millele kandideerid, tõsiselt huvitatud.

Kuidas ma peaks enda motivatsioonikirja vormistama?

Motivatsioonikiri peaks olema ametliku dokumendina vormistatud, selge ja lihtsasti loetava kirjastiiliga, lugemist lihtsustavate reavahedega ja ilma vigadeta õigekirjas või grammatikas. See võiks olla salvestatud PDF failina, et kindlustada, et kirja saaja saab selle avada muutumatult nii nagu sina selle vormistasid.

Kas ma peaksin motivatsioonikirjas mainima enda palgasoovi?

Palgasoovi mainimine motivatsioonikirjas ei ole soovitatav, sest see võib mõjuda ebaprofessionaalselt. Palgaläbirääkimised peaksid jääma värbamisprotsessi hilisemasse osasse.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee