Oskused CV jaoks

Teie CV on teie esimene samm unistuste töökoha poole ja selles peavad olema esile toodud teie oskused. Teie oskused CV näitavad teie võimet täita tööülesandeid ja kohaneda uute olukordadega. Ükski tööandja ei soovi palgata kedagi, kellel pole oskusi, seega on oluline lisada oma CV-sse oma kogemused ja oskused. CV-s esiletõstetud oskused aitavad teil eristuda ja tõsta esile oma tugevaid külgi ning võib ka suurendada teie võimalusi saada intervjuule kutsutud. LinkedIni läbiviidud uuringu kohaselt usub 80% spetsialistidest, et nende oskused on nende suurim vara.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Oskuste lisamisel CV-sse peaks olema täpne ja konkreetne. Oluline on kaasata oma oskused seotud antud tööga. Selleks võiksite kasutada erinevaid võtmekirjeldusi, nagu näiteks probleemide lahendamine, suhtlemisoskus ja projektijuhtimine. Tänapäeval on tööandjad huvitatud ka digitaalsetest oskustest, nagu andmeanalüüs, programmeerimine ja sotsiaalmeedia haldamine.

Meie saame aidata teil oma CV-d täiendada ja esile tuua teie oskused, et aidata teil oma unistuste tööd leida. Meil on lai valik ressursse, mis aitavad teil välja tuua oma tugevused ja oskused, et teie CV oleks parim võimalik.

Miks peaksin oma CV-sse lisama oskused?


CV koostamine on tõeline väljakutse, kuna tuleb esile tuua kõik olulised aspektid, mis võivad tööandjale huvi pakkuda. Üks tähtsamaid aspekte on oskused, mis võivad olla sinu tööotsingul kaalukamad kui sinu haridus või töökogemus. Oskuste lisamine oma CV võib anda tööandjale parema ülevaate sinu võimetest, võimaldades neil teha teadlikumaid otsuseid.

Lisaks aitab oskuste loetlemine eristuda teistest kandidaatidest, kellel on sarnane haridus- ja töökogemus, kuid kes ei suuda esile tuua samasuguseid oskusi. Oskuste loetlemine võib aidata ka tööandjal paremini mõista, millised on sinu tugevused ja kuidas saab neid ettevõttes rakendada.

Halvad näited:
"Hea suhtleja"
"Oskan kasutada arvutit"


Esimene variant ei anna tööandjale mingit konkreetset infot ega erista sind teistest kandidaatidest ja ei näita ka muud oskused. Kui ka ei ole see tõestatav fakt. Teise varianti kohta tänapäeval on arvutioskus pigem eeldus kui oskus eraldi välja tuua. Lisaks ei anna see konkreetset infot selle kohta, milliseid programme või rakendusi sa oskad kasutada.

Head näited:

"Tugev meeskonnatöötaja, kes on võimeline juhtima ja motiveerima meeskonda saavutama eesmärke"

"Kogenud projektijuht, kes on läbi viinud edukalt mitmeid keerulisi projekte"

"Suurepärane probleemilahendusoskus, mis on aidanud kaasa mitmete oluliste probleemide lahendamisele"

"Võimeline efektiivselt suhtlema klientide ja koostööpartneritega, mis on aidanud kaasa edukatele ärisuhetele"


💡 Kokkuvõttes võib öelda, pea meeles et oskuste lisamine CV-le võib tõesti teha vahet, kui otsid tööd. See võib aidata sul eristuda teistest kandidaatidest ja näidata tööandjale, et oled võimeline pakkuma väärtust ettevõttele. Seetõttu on tähtis hoolikalt kaaluda, millised oskused on sinu jaoks kõige olulisemad ning kuidas sa saad neid kõige paremini esile tuua CV-s.

oskused cv jaoks

Tea, mis vahe on ülesannetel ja saavutustel


Ülesanded ja saavutused on kaks erinevat asja, ja mida sageli segi aetakse, eriti CV-s või tööintervjuul rääkides. Ülesanded kirjeldavad üldiselt seda, mida tööandja sinult ootab, st kohustusi, mida pead täitma. Saavutused aga keskenduvad sellele, mida oled töö käigus saavutanud või panustanud. Need on tulemused, mida oled saavutanud oma töö tegemisel ja mis näitavad sinu oskusi ja võimeid.

Ülesanded on üldisemad ja kergemini mõistetavad kui saavutused, sest ülesanded on lihtsalt töö kirjeldus. Näiteks võib ülesanne olla "koostada igakuine aruanne", "suhelda klientidega telefoni või e-posti teel" või "korraldada kontoriüritusi". Need on kõik kohustused, mida pead täitma, et tööga edukalt hakkama saada.

Saavutused aga kirjeldavad seda, mida oled oma töö tegemise käigus konkreetsete ülesannete täitmisel saavutanud. Näiteks võib saavutus olla "suurendasin müüki 20% võrreldes eelmise aastaga", "tõstsin kliendirahulolu hinnangu 95% -ni" või "vähendasin kulutusi 10 000 eurot aastas". Need on kõik tulemused, mida oled oma tööd hästi tehes saavutanud.

Saavutused on CV-s eriti olulised, sest need näitavad sinu panust ja saavutusi töökohal. Saavutused aitavad ka eristada sind teistest kandidaatidest, kes võivad omada sarnaseid kohustusi oma töökohal. Seega on oluline oma saavutused CV-s või tööintervjuul selgelt esile tuua, et tööandja saaks aru, millised on sinu tegelikud võimed ja kogemused.

Erinevus pehmete ja kõvade oskuste vahel.


Pehmed
ja kõvad oskused on kaks erinevat tüüpi oskusi, mida inimesed töökohtade jaoks vajavad. Kuigi need kaks võivad tunduda sarnased, on neil siiski mõned olulised erinevused.

Kõvad oskused on tavaliselt seotud teadmistega, mis on omandatud õppe- või koolitusprogrammide käigus. Need võivad hõlmata selliseid oskusi nagu programmeerimine, matemaatika, inseneritöö või arvutioskus. Need oskused on tavaliselt selgelt määratletud ja mõõdetavad ning neid saab hõlpsasti testida. Kõvad oskused on eriti olulised tehnilistes ametites, kus on vaja spetsiifilisi teadmisi ja kogemusi.

Pehmed oskused, teiselt poolt, on seotud inimestevaheliste suhete ja kommunikatsiooniga. Need hõlmavad oskusi nagu suhtlemine, meeskonnatöö, empaatia ja probleemide lahendamine. Neid oskusi ei saa alati selgelt mõõta või testida, kuna need on pigem inimese iseloomuomadused ja suhtlemisoskused. Pehmed oskused on sageli olulised juhtimis- ja juhtimisrollides, kus on vaja tõhusalt suhelda ja koostööd teha erinevate inimestega.

oskused cv jaoks

Kõvade ja pehmete oskuste eristamine on oluline, sest tööandjad otsivad sageli kandidaate, kes omavad mõlemat. Kõvad oskused võivad küll olla vajalikud teatud ametites, kuid ilma pehmete oskusteta ei pruugi inimene olla suuteline tõhusalt suhtlema ja koostööd tegema. Seega on mõlemad oskused võrdselt olulised tööalases edu saavutamisel.

Kõvad oskused (hard skills):

 • Tarkvaraarendus - oskus programmeerida erinevates keeltes (nt Java, C++, Python) ja kasutada programmeerimistööriistu nagu Visual Studio, Eclipse jne.
 • Raamatupidamine - teadmised finantsaruannete koostamisest, maksudeklaratsioonidest ja raamatupidamisprogrammide kasutamisest.
 • Keeleteadus - oskus tõlkida ja tõlgendada erinevates keeltes ning teha keeleline analüüs.
 • Inseneriteadus - teadmised inseneri- ja tehnilistest joonestamisvahenditest, erinevatest materjalidest, masinaehitusest jne.
 • Projektijuhtimine - oskus koostada projektiplaane, kavandada ja koordineerida projektitegevusi, hinnata riske jne.

Pehmed oskused (soft skills):

 • Suhtlemisoskus - oskus kuulata ja aru saada teiste seisukohtadest ning suhelda selgelt ja veenvalt.
 • Meeskonnatöö - võime töötada tõhusalt teiste inimestega, jagada ideid ja teadmisi, luua head suhted ja toetada kolleege.
 • Loominguline mõtlemine - võime leida uusi ja loovaid lahendusi erinevatele probleemidele, sealhulgas alternatiivseid lahendusi.
 • Juhtimisoskus - võime juhtida ja motiveerida meeskonda, jagada eesmärke ja saavutada tulemusi.
 • Ajaplaneerimine - võime planeerida ja korraldada oma aega ning saavutada seatud eesmärke.
Oskused CV jaoks

💡 Kokkuvõttes võib öelda, et kõvad oskused on seotud spetsiifiliste teadmiste ja kogemustega, samas kui pehmed oskused on seotud inimestevaheliste suhete ja suhtlemisoskustega. Mõlemad oskused on vajalikud töökohtadel, kuid nende erinevused tuleb selgelt välja tuua, et tööandjad saaksid valida sobiva kandidaadi.

Millal mitte oskused CV-sse lisada

Kuigi oskuste lisamine CV-le on väga oluline, tuleb olla ettevaatlik nende valimisel. On oluline meeles pidada, et mitte kõik oskused ei ole CV-s olulised, kuna mõned võivad olla liiga ilmselged või üldised. Siin on mõned näited oskustest, mida tavaliselt ei ole vaja CV-le lisada:

 1. Põhilised arvutioskused: tänapäeval on arvutioskused peaaegu iga töö juures vajalikud. Seega pole mõtet kirjutada näiteks, et oskad kasutada Microsoft Office'i programme, kuna see on nii ilmselge.
 1. Isiklikud omadused: nagu "väga hea suhtlemisoskus" või "meeskonnatöö oskus". Need on omadused, mida ootame kõigilt töötajatelt, seega pole vaja neid eraldi oskustena välja tuua.
 1. Sõbralikkus ja positiivne suhtumine: kuigi need on kahtlemata suurepärased omadused, ei ole need midagi, mida saab õppida ega arendada ning seetõttu ei saa neid oskustena esile tõsta.

💡Kokkuvõttes peaksid oskused, mida oma CV-sse lisad, olema konkreetsemad ja spetsiifilisemad, et eristuda teistest kandidaatidest ning tõestada, et oled õige inimene antud töö jaoks.

Kuidas loetleda oskused oma CV-s õigesti


CV-sse oskuste lisamine on oluline, kuid veelgi tähtsam on see, kuidas sa need oskused esitled. Mõned tööotsijad lihtsalt loetlevad kõik oskused üles ning loodavad, et see on piisav, et nende CV silma paistaks. Kuid tegelikult võib see muuta CV kohmakaks ja raskesti loetavaks ning kaotada potentsiaalse tööandja tähelepanu. Seetõttu on oluline teada, kuidas loetleda oskused CV-s õigesti.

Siin on mõned näpunäited, mis aitavad sul oma oskusi CV-s edukalt esitleda:

Jaota oskused gruppidesse: Alusta CV oskuste jaotamisest erinevatesse kategooriatesse, nagu näiteks "juhtimisoskused", "suhtlemisoskused" või "tehnilised oskused". See aitab tööandjal kiiremini leida just neid oskusi, mis neile hetkel olulised on.

Rõhuta asjakohaseid oskusi: Kui kandideerid kindlale ametikohale, rõhuta CV-s just nende töö jaoks olulisi oskusi. Näiteks kui kandideerid müügitööle, siis rõhuta oma suhtlemis- ja veenmisoskusi.

Loetle oskused tugevusjärjekorras: Pane oma tugevaimad oskused esimesele kohale. See aitab tööandjal kiiresti aru saada, mida sa kõige paremini oskad.

Kasuta konkreetseid näiteid: Tõsta esile oma oskuste taset, lisades konkreetseid näiteid, oled neid oskuseid kasutanud ja milliseid tulemusi oled saavutanud. Näiteks võid öelda, et oled edukalt juhtinud projekte või loonud uusi tooteid.

Välti liigseid üldistusi: Võimalikult täpne ja konkreetne oskuste loetelu on tõhusam kui üldistatud oskuste kirjeldamine. Näiteks "hea suhtlemisoskus" on üldine väide. Seetõttu on parem öelda midagi sellist nagu "kogemus klientidega suhtlemisel telefoni ja e-kirja teel" või "töötanud meeskonnas ja osalenud edukalt meeskonnatöös."

Jälgi tööandja nõudeid: Tutvu hoolikalt tööandja nõuetega ning loetle oma oskused vastavalt nende ootustele. See aitab sul kandideerida just neile töökohtadele, kus sinu oskused on kõige olulisemalt vajalikud.


Siin on mõned näited erinevate profiilide oskuste loeteludest:

IT-spetsialist:
 • Programmide loomine ja arendamine, sh Java, Python, SQL jne.
 • Süsteemi- ja võrguhaldus, sealhulgas Windows ja Linux keskkonnad
 • Andmebaasihaldus, sh Oracle ja MySQL

Müügiesindaja:
 • Suurepärane suhtlemisoskus nii suuliselt kui kirjalikult
 • Klienditeenindusoskus
 • Müügistrateegiate väljatöötamine ja elluviimine

Raamatupidaja:
 • Pearaamatupidamise oskus, sealhulgas eelarve koostamine ja jälgimine
 • Finantsaruannete ettevalmistamine ja analüüs
 • Raamatupidamisprogrammide kasutamine, sh Merit Aktiva, Tresoor jt.

Kokk:
 • Menüüde loomine ja toiduvalmistamise kogemus erinevates stiilides, sh Euroopa, Aasia ja Lõuna-Ameerika köök
 • Tooraine tundmine ja selle sobivuse hindamine

Kuidas avastada oskusi, mida ettevõte väärtustab?


Üks viis sobivate oskuste leidmiseks võib olla uurida ettevõtte väärtusi ja kultuuri. Selleks võib lugeda ettevõtte kodulehte ja otsida informatsiooni töökuulutuste ja karjääri-lehtede kohta. Samuti on kasulik lugeda töötajate arvustusi ja tagasisidet ettevõtte kohta sotsiaalmeediakanalites nagu CVkeskus ja LinkedIn.

Oskused CV jaoks


Tähelepanu sul on vaja pöörata ka töökuulutuste keelele ja sõnastusele. Näiteks, kui ettevõte rõhutab töötajate koostööd, siis võiksid CV-s välja tuua oma meeskonnatöö oskused. Kui aga ettevõtte eesmärgiks on pidev аreng ja innovatsioon, võiks CV-s rõhutada oma loovust ja võimet mõelda väljaspool kasti.

Järgmine samm on analüüsida oma seniseid töökogemusi ning seostada neid ettevõtte väärtuste ja kultuuriga. Näiteks, kui оled varasemalt töötanud klienditeeninduse valdkonnas, siis on tõenäoliselt omandanud oskusi suhtlemisel ja konfliktilahendamisel, mis on olulised kliendikeskse ettevõtte jaoks.

Allpool on välja toodud mõned näited oskustest, mida erinevad tööandjad võivad väärtustada👇

 • Kui taotled turundusega seotud töökohta, siis on oluline rõhutada oma loomingulisust, analüüsioskusi, meeskonnatööd ja võimet jälgida trende.
 • Kui taotled finantsvaldkonnaga seotud töökohta, siis on oluline rõhutada oma analüütilisi oskusi, täpsust, detailidele keskendumist ja võimet lahendada probleeme.
 • Kui taotled IT-töökohta, siis on oluline rõhutada oma tehnilisteoskuste peale.


Kuhu loetleda oskused CV-s?


Üldiselt on kaks võimalust: panna need eraldi osa või lisada need varasemate töökogemuste juurde. Esimene variant on soovitatav, kui teil on palju erinevaid oskusi, mida soovite rõhutada, ning kui need pole otseselt seotud ühegi varasema töökogemusega. Teine variant on hea valik, kui teie oskused on otseselt seotud varasemate tööülesannetega.

Kui valite oskuste eraldi osa, siis on soovitatav need loetleda punktidega. Sel moel on lihtsam anda tööandjale kiire ülevaade teie oskustest. Alustage kõige olulisematest oskustest ja liikuge järjest madalamale. Ärge unustage mainida ka keeleoskust, kuna see on teatud töökohtade puhul kriitilise tähtsusega.

Kui otsustate lisada oskused varasemate töökogemuste juurde, siis saate neid mainida konkreetsete tööülesannete juures, mille täitmisel kasutasite neid oskusi. Sellel viisil saate anda tööandjale üksikasjalikuma ülevaate oma oskustest ja sellest, kuidas olete neid varasemates töökohtades rakendanud.

Oskused CV jaoks

Mida ei tohiks CV-s tööoskustega teha?


Kuigi on oluline teada, mida CV-s tööoskuste osas teha, on sama tähtis teada, mida vältida. Siin on mõned levinumad vead, mida tuleks vältida:

Ära liialda ega valeta oma oskuste kohta. Ära kiusatusele järele ja ära suurenda ametinimetusi, lisa sertifikaate või oskusi, mida sul pole, ega kaunistada töökogemust, mis ei kestnud nii kaua, kui väidad. Vale väitmine või tõe moonutamine pole riski väärt. Enamik ettevõtteid teeb taustauuringuid ja kontrollib viiteid ning vale väide kahjustab tõsiselt sinu usaldusväärsust - ja tõenäoliselt jätad ka töökoha saamata.

Ära jäta numbreid välja. Nagu eespool mainitud, ära ole üldsõnaline. Olenemata sellest, millist ametikohta kandideerid, peaksid püüdma oma väärtust kvantifitseerida. Kas vähendasid ettevõtte kulutusi, suurendasid müüki või jõudsid uute sihtturuni? Kas vastasid kliendi päringutele või töötlesid tellimusi % kiiremini kui eelneval aastal? Kõik need saavutused hõlmavad numbreid, mida saad oma CV sse kasutada.

Ära kasuta sõnu valesti. Kontrolli oma CV sõnade pikkuse osas. Kui tundub, et osa on liiga lühike ja ahvatlev oma keelekasutuses lillelisemaks minna, kuid "kuna" on kordades parem kui "seetõttu, et". Vältige ka äriteksti slängi või klišeesid, nagu "sünergia" või "mõtle loovalt".

Ära unusta korrektuuri lugemast. Enne CV saatmist kontrolli õigekirja, grammatikat ja vormingut. Palu siis kellelgi, kes mõistab sinu tööotsingu eesmärke, seda üle vaadata. Vaata üle ka prinditud koopia: mõnikord on paberil lihtsam vigu märgata kui arvutiekraanil.

💡 Sinu CV ja selles olevad oskused peaksid olema oluline täpne ja tõene aruanne sinust, sinu tööajaloost ja oskustest. Kuid aita värbajaid ja personalijuhte, koostades oma CV nii, et see vastaks otseselt nende vajadustele. Ole mõtlelik ja hoolikas. Ajakulu ja töö, mida sellesse paned, tasuvad end ära, kui kutsed tööintervjuude hakkavad tulla.

Näpunäiteid ja näiteid, kuidas oma CV-oskusi esitada


Siin on mõned näpunäited ja näited, kuidas esitada oma CV oskusi:

Suhtlemisoskus - keskendu oma suulisele, kirjalikule ja esinemisoskusele, aga ka oma koostöö- ja klienditeenindusoskustele. Näita oma tööajaloos, kuidas suhtlemine kolleegide, juhi, klientide või klientidega on toonud kaasa suurepäraseid tulemusi.

 • Kirjutas kord kuus e-posti uudiskirja klientidele, mis suurendas veebisaidi liiklust 35% võrra
 • Esitles kaheksas ettevõtte veebiseminaris, mis jõudis keskmiselt 5 000 vaatajani ühe istungi kohta


Multitasking
- mitme ülesande korraga täitmine on keeruline, siiski saad tööandjale anda aimu erinevatest ülesannetest ja olukordadest, millega oled regulaarselt toime tulnud - ning kuidas oled seda teinud rahulikult ja tõhusalt.

 • Prioriseeris sujuvalt ja rahulikult mitmeid veebidisaini projekte 20-liikmelisele meeskonnale kiiresti muutuvas keskkonnas
 • Juhtis konkureerivate toimetähtaegade täitmist ettevõtte aastaraporti ja ettevõtte kodanikuühiskonna raporti jaoks, samal ajal andes organisatsiooni e-posti turundusmeeskonnale igal nädalal uut sisu, mis parandas klikkimäärasid 20% võrra


Juhtimine
- sa ei pea olema juhtivatel ametikohtadel, et näidata oma juhtimisoskust. Olulise ülesande täitmine suurema meeskonnaprojekti raames, töötamine ettevõtlikult meeskonna sõltumatu liikmena, probleemile sügavalt kaevumine ja ootuste ületamine lahenduse leidmisel kõik näitavad juhtimisoskust ja võimet kolleege inspireerida. Vabatahtlike rollide võtmine ettevõttes väljaspool oma ametlikke ülesandeid võib samuti luua võimalusi juhtimisoskuste demonstreerimiseks.

 • Juhtis 10-liikmelist ülesannete jõudu, mis töötas koos, et vähendada ettevõtte käitamiskulusid 15%
 • Korraldas ja juhtis kuueliikmelise töötajate vabatahtlike ülesannete jõu, mis uuris ettevõtete filantroopilisi tavasid ja soovitas uusi eelistatud valdkondi juhtkonna kaalumiseks

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma kippuvad küsimused

Millised on tööandjate jaoks kõige olulisemad oskused?

Kõige nõutumad oskused tööandjate jaoks on järgmised:

 • Tehnilised oskused: arvutioskused, programmeerimiskeeled, sotsiaalmeedia ja ettevõtte tarkvara
 • Probleemide lahendamise oskused: loovus, kriitiline mõtlemine ja analüütilised oskused
 • Klienditeeninduse oskused: aktiivne kuulamine, ajajuhtimine ja prioriteetide seadmine
 • Suhtlemisoskused: meeskonnatöö, empaatia ja suhtlemine
 • Juhtimisoskused: otsuste tegemine, stressijuhtimine ja organiseerimine

Millised on head oskused oma CV-le lisamiseks?

Universaalselt head oskused ei ole olemas, sest see sõltub sellest, mida te oskate ning tööandjate otsingu kriteeriumid. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb lugeda töökuulutust ja märkida üles olulised märksõnad enda CV-s esile tuua.

Kui kirjutate oma CV-d karjääri muutmiseks, valige ülekantavad oskused, mis on seotud töökohaga, millele kandideerite. Kui kirjutate oma esimest CV-d ja teil ei ole palju töökogemust, siis valige kõrgelt hinnatud töövõime oskuste segu.

Milliseid oskusi oma CV-le lisada?

Kaasa pehmed ja kõvad oskused, mis vastavad töökuulutuses esitatud nõuetele ja oskustele. Võtke arvesse, et peate oma tööalases elus edukaks olemiseks omama nii pehmeid kui ka kõvasid oskusi, olenemata sellest, kui tehniline teie töö on. Näiteks isegi tüüpilise tehniku töö jaoks ei piisa ainult insenerioskustest, vaid vajalik on ka hea suhtlemisoskus, et probleemi selgitada ja esitada elujõulisi lahendusi.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee