Saa teada, kuidas kirjutada edukat soovituskirja

Kui keegi garanteerib teie kvalifikatsiooni ja isikliku iseloomu, siis on tõenäoline, et potentsiaalsed tööandjad kaaluvad teie kandideerimist. Hea CV koos soovituskirjaga annab talle aega oma kandidaadid pingeritta panna aga hea soovituskiri kinnitab teie tööd, oskusi või akadeemilisi saavutusi ning võite taotleda sellist kirja, kui järgmine kord tööle kandideerite. Samuti võidakse teil paluda seda anda kellelegi teisele.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Selles artiklis vaatame läbi, kuidas tuleb kirjutada soovituskirja, anname nii malli kui ka näite, millele saab viidata, ning vaatame läbi, kuidas te saate taotleda soovituskirja enda jaoks kelleltki, kes tunneb teie tööd.

Kuidas kirjutada soovituskiri


Ausas soovituskirjas kirjeldatakse üksikasjalikult teie isiklikke kogemusi taotlejaga. Te peaksite teadma, kuidas kandidaat käitub ja toimib töökeskkonnas. Enne kui võtate vastu soovituskirja taotluse, kaaluge järgmist:

 • Kas olete taotlejaga koos töötanud või teda vahetult jälginud?
 • Milliste projektide kallal töötas isik minu juhendamisel?
 • Kas te teate asjakohaseid tugevusi ja oskusi, mida saate isiklikult täpsustada?
 • Kas teil on konkreetseid näiteid isiku töö kohta?
 • Kas saate anda positiivset tagasisidet selle isiku kohta?

Kui teil ei ole piisavalt kogemusi positiivsete kommentaaride jagamiseks taotleja kohta, andke kiiresti ja lugupidavalt teada, et te ei saa taotlust täita. See annab kandidaadile piisavalt aega alternatiivse lahenduse leidmiseks.

Soovituskirjad

Soovituskirja vorming


Soovituskirja viis elementi:

 • Lühitutvustus, milles kirjeldatakse, kes te olete, teie suhe taotlejaga ja teie isiklik kogemus või teadmised.
 • Ülevaade taotleja tugevatest külgedest, nagu olete neid kogenud ja kuidas need on seotud adressaadiga.
 • Isiklik lugu, mis käsitleb taotlejal ühte kuni kahte omadust.
 • Lõppsõna, mis võtab kokku, miks teie soovitatud isik sobiks selleks võimaluseks.
 • Allkiri, mis sisaldab teie nime ja kontaktandmeid.

Kui kandidaat ei ole teile esitanud ajakohast CV-d ja ametijuhendit, küsige neid, et oleksite soovituse kirjutamiseks täielikult valmis. Saate kasutada CV-d, et mõista nende kogemusi ja saavutusi täielikumalt.

Peaksite tutvuma ametijuhendiga, et mõista, mida tööandja kandidaadilt otsib. Kasutage seda juhendamaks, mida peaksite nende CV-st lisama ja oma isiklikke kogemusi nendega töötades.

Soovituskirjad

Soovituskirja näidis


Olenemata sellest, kas kirjutate soovituskirja üliõpilasele või tööotsijale, võiks teie kiri olla sarnase ülesehitusega (nagu eespool märgitud). Kasutage seda soovituskirja näidist oma soovituskirja koostamisel:

Lugupeetud asjaosaline,

Mul on rõõm soovitada /xxx/ tungivalt /ametikohale ettevõtte nimi või vastuvõtmine asutuse nimi/.

Olen /xx/, /xx/ töötaja. Mul on /arv/ aastat töökogemust /teie tööstusharu või akadeemiline fookus/ ja olen näinud paljusid noori spetsialiste tulemas ja minemas. /Taotleja nimi/ on üks inimene, kellega olen koos töötanud ja kes on ainulaadselt silma paistnud.

Meie koos töötamise ajal näitas [taotleja nimi] suuri andeid /oskuse, omaduse, kogemuse, klassi jne/ alal. Kui me esimest korda kohtusime, avaldas /Taotleja nimi/ mulle kohe muljet ja kui me koos töötasime, kasvas tema arusaamine /võtmeteema/ kohta palju rohkem kui tema eakaaslastel.

Lisage isiklik lugu, milles kirjeldatakse võtmeoskusi, omadusi või kogemusi.

Muljet ei avalda aga mitte ainult /taotleja nimi/ tehnilised oskused. /Nimi/ oli rõõm töötada koos /nimisõna/ hämmastavalt positiivse suhtumise ja [positiivne omadus] tõttu. /Eesnimi//positiivne omadus/ ja /positiivne omadus/ olid vajalikud ja hinnatud ka mitte ainult minu, vaid ka /Eesnimi/ kolleegide poolt, kes tuginesid sageli /Eesnimi/ tööle.

Olen kindel, et /taotleja nimi/ sobiks suurepäraselt teie /institutsioon/ettevõte/. /Eesnimi/ ei too mitte ainult selliseid oskusi ja kogemusi, mida te kandidaadilt otsite, vaid /Eesnimi/ muutub ka kiiresti teie /institutsioonile/ettevõttele/ kasuks ja aitab /Eesnimi/ igal võimalikul viisil areneda.

Kui vajate lisateavet või konkreetseid näiteid, võtke minuga julgelt ühendust /kontaktandmed/. Kuna soovituskiri annab tõenäoliselt ainult ülevaate /isiku/andmetest ja saavutustest, siis räägin hea meelega lähemalt oma tööst /ettevõtte/ juures.

Lugupidamisega,

/Teie nimi, ettevõte ja ametinimetus/


Soovituskirja kirjutamise näpunäited


Hoidke toon positiivsena.
Teie kiri võiks kinnitada, et arvate, et inimene on sellele tööle tugev kandidaat ilma reservatsioonideta. Vältige kommentaare, mis võivad vihjata vastupidisele. Proovige kasutada sõnu, mis avaldavad lugejale mõju.

Kasutage standardset ärikirja vormingut ja tooni. Kirja kirjutamiseks võite kasutada allolevat malli või tavalist ärikirja vormingut. Teie toon võiks jääda ka ametlikuks ja viisakaks. Võimalusel kirjutage oma kiri oma ettevõtte või organisatsiooni kirjaplangile. Eesmärk on vähemalt üks lehekülg, kuid mitte rohkem kui kaks.

Keskenduge kõige olulisematele kvalifikatsioonidele. Arutage kahte või kolme kandidaadi kõige olulisemat saavutust ametikirjelduses, et saavutada suurim mõju, ja tooge konkreetseid näiteid, mis illustreerivad tema sobivust sellele rollile.

Järgige taotluse juhiseid. Küsige kandidaadilt, kuidas peaksite oma kirja esitama. Järgige rangelt juhiseid ja tähtaegu, et vältida nende taotluse oleku negatiivset mõjutamist.

Lugege oma kiri läbi. Pöörake hoolikalt tähelepanu üksikisikute ja ettevõtete nimede kirjapildile. See võib aidata oma CV ette lugeda. See võib aidata teil kuulda grammatilisi vigu. Samuti võite paluda usaldusväärsel sõbral või kolleegil oma CV üle vaadata.

Soovituskirja küsimine


Mingil hetkel peate ehk taotlema soovituskirja. Kaaluge endistel juhtidel, kolleegidel, õpetajatel, mentoritel, klientidel või müüjatel oma oskusi, omadusi ja tööeetikat kontrollida. See peaks olema ka keegi, kellega teil on olnud positiivne töösuhe, kes suudab teie oskusi ja võimeid läbimõeldult arutada.


Rääkige nendega esmalt oma taotlusest ja seejärel saatke ametlik e-kiri täpsema teabega. Lisage oma CV, töökirjeldus, esitamise üksikasjad ja soovitud tähtaeg. Samuti võite sinna minna ja neile esitada soovituskirja, mis võib aidata vähendada nende töökoormust ja muuta nad tõenäolisemaks teie taotlusega nõustumiseks.

Kuidas alustada soovituskirja kirjutamist?


Kui keegi – praegune või endine üliõpilane, kolleeg, praktikant, töötaja või mentor ja neile kes on eeskujuks – palub teil kirjutada talle soovituskiri, võtke hetk enda üle uhkeks. Olete neile mõju avaldanud ja nad usaldavad teid piisavalt, et paluda teil aidata neil oma karjääris, hariduses või muul viisil edasi liikuda.

Kui olete endale õlale patsutanud, asuge tööle sellise soovituskirja kirjutamisega, mis tõstaks nad otsitavale ametikohale ideaalse kandidaadina silma. See on tõhusa soovituskirja kirjutamise võti: sellest ei piisa, kui väljendada, et nad on suurepärane inimene; peate näitama, et need on kasulikud ettevõttele, koolile või programmile, mille jaoks nad taotlevad.

Mis on soovituskiri?

Soovituskiri on aus tunnistus isiku kohta, mis soovitab teda konkreetse rolli, stipendiumi või programmi vastuvõtmiseks. Kuigi eesmärk on esitada kirja subjekti võimalikult heas valguses, peate esitama teabe faktiliselt, mis peaks võimaldama töövestlusele minna ja neile kes kahtlesid, end ka tõestada.

Soovituskirjade liigid

On mõned erinevad, levinud põhjused, miks keegi võib soovitusettepanekut küsida. Eesmärk on iga soovituskirja puhul sama: esitleda kandidaati kui ideaalset sobitajat taotletavale ametikohale või programmile. Kuid õiged teemad, mida oma kirjas käsitleda, on eri tüüpi soovituskirjades erinevad.

Akadeemilised soovituskirjad


Kui teil on palutud kirjutada õpilase jaoks soovituskiri, peaks teie kiri rääkima konkreetselt tema akadeemilisest saavutusest ja iseloomuomadustest, mis muudavad ta tugevaks kandidaadiks programmis või stipendiumis, mida nad otsivad. Mõelge erinevaid rakendusstsenaariume, kus õpilane, kes on mures oma sisseastumise pärast võib küsida soovituskirja:

Ülikooli sisseastumiseks

Konkreetne akadeemiline programm ülikoolis, näiteks kiituste programm või konkreetne eriala

Lõpetaja, meditsiini- või õigusteaduskond

Stipendium või stipendium

Praktika või stipendium

Võimaluse korral kohandage oma soovituskiri konkreetsele asutusele või programmile, kus üliõpilane vastuvõtmist taotleb.

Soovituskirjad

Professionaalsed soovituskirjad


Professionaalsed soovituskirjad on veel üks üsna levinud soovituskirja tüüp. Paljud kandidaadid paluvad endistel tööandjatel ja mentoritel end tööotsingutel aidata, soovitades neid ametikohtadele.

Siin on peamine erinevus akadeemilise soovituskirja ja professionaalse soovituskirja vahel: professionaalses soovituskirjas peaks keskenduma peaaegu eranditult kandidaadi ametialastele tulemustele ja sobivusele konkreetsele rollile, mida nad otsivad.

Soovituskiri kinnisvara rentimiseks


Teist tüüpi soovituskirjad on mõeldud kodu üürimiseks. Sageli küsivad üürileandjad potentsiaalsetelt üürnikelt eelmiste üürileandjate soovitusi nende kogemuste kohta üürnikega. Kui teil palutakse kirjutada sellist tüüpi soovituskiri, pidage meeles uue üürileandja muresid ja tõstke esile kogemused, mis muutsid teie suhte üürnikuga positiivseks, nagu nende kiire üüri maksmine ja hoolivus üürileandja eest. vara.

Soovituskirja ülesehitus ja selle osad


Teie soovituskiri ei tohiks olla pikem kui lehekülg. Hoidke see ligikaudu sama pikkusega kui kaaskiri: mõned tihedad ja keskendunud lõigud, mis väljendavad teie seisukohta ilma kohevuseta.

Tooni järgi peaks soovituskiri olema professionaalne. Kirjutage see samal toonil, mida kasutaksite professionaalsele kontaktisikule meili või viitekirja kirjutamiseks. See ei tohiks olla samas formaalses toonis, mida kasutaksite akadeemilise kirjutise jaoks, kuid see ei tohiks ka eeldada, et olete selle adressaadiga tuttav ega loe nagu juhuslikku kirja. Soovituskirjas sobimatu tooni kasutamine võib soovitavat inimest halvasti kajastada, seega veenduge, et teie toon oleks õige.

Soovituskirjad

Enamikul juhtudel peaks teie soovituskiri järgima järgmist vormingut:

Tervitused

Oma kirja esimesel real tervitage saajat otse. Ärge püüdke siin loovaks saada; lihtne “Kallis härra/proua/proua/mx./dr. ____” on parim valik. Kui te ei tea adressaadi nime, alustage oma kirja sõnadega "Keda see võib puudutada".

Sissejuhatus

Järgmisel real märkige selgelt kandidaadi nimi ja ametikoht, millele te teda soovitate. Selles jaotises saate ka ennast tutvustada. Siin on paar näidet tõhusatest sissejuhatavatest ridadest:

Kirjutan, et soovitada /kandidaadi ees- ja perekonnanimi/ vastuvõtmiseks /ülikooli nimi/. Mul on olnud rõõm õpetada /kandidaati/ viimased kolm aastat /keskkooli nimi/.

Mul on hea meel soovitada /kandidaadi ees- ja perekonnanimi/ sisulooja ametikohale /Ettevõtte nimi/. /Kandidaat/ ja mina oleme /ettevõttes/ viimased kuus aastat koos töötanud.

Ülevaade

Selles jaotises kirjeldage selgelt atribuudid, mis muudavad kandidaadi otsitavale ametikohale ideaalseks valikuks. Sõltuvalt teie soovituse tüübist esitlege isiksuseomaduste ja oskuste segu või keskenduda rangelt kandidaadi oskustele ja saavutustele.

Isiklik lähenemine

Täiendage oma ülevaates käsitletud omadusi isiklike lugudega, mis tõstavad esile kandidaadi omadused ja oskused. Olge siin võimalikult konkreetne – kui kandidaat juhtis konkreetne projekt või on olemas statistikat, mida saate tema töö kohta jagada, lisage see siia.

Lõppsõna

Lõpetage oma kiri avaldusega, mis kordab teie soovitust. See avaldus võib sisaldada isiklikku iseloomustust, näiteks järgmist näidet:

Pärast viimast kahte aastat /kandidaadile/ üürimist võin teda julgelt soovitada vastutustundliku ja kohusetundliku üürnikuna.

Allkiri

Lõpetage oma kiri allkirjaga.

Sarnaselt professionaalse e-posti allkirjaga peaks teie soovituskirja allkiri sisaldama rohkemat kui teie nime. Ehkki mainisite oma kirjas tõenäoliselt oma suhet kandidaadiga, lisage oma nime alla oma ametinimetus.

Kirja saaja võib soovida teiega ühendust võtta, et kandidaadi üle arutleda, nii et tehke neil hõlpsasti teiega ühenduse võtmine, lisades allkirja oma kontaktandmed. Tavaliselt on telefoninumber ja e-posti aadress koos tööaegadega parimad valikud.

Näpunäiteid, mida soovituskirja kirjutades meeles pidada

Hoidke soovituskiri aktuaalse ja asjakohasena

Ehk päästis kandidaat põlevast laudast tallede pere. See on kangelaslik ja jumalik, kuid kui nad just ei kandideeri tööle kohalikus kariloomade tuletõrjeosakonnas, pole see teie kirja jaoks tõenäoliselt asjakohane.

Soovituskirjad

Nii nagu kaaskiri, peaks ka teie soovituskiri olema lühike. See peaks esile tõstma peamised põhjused, miks oled kandidaadina otsitavale ametikohale ideaalne valik, ja kõik üksikasjad, mille soovite lisada, peaksid neid põhjuseid toetama. Kandidaadi iseloomu üle arutlemine oleks kasulik, kuid siduge see tema sobivusega soovitud rolliks – kui ta kandideerib õdede kooli, on oluline detail, mida lisada, arutada tema pühendumust eetikale. Kui taotlete toetust arheoloogiliste uuringute läbiviimiseks, mainige kindlasti uurimisprojekte, mida oled teistega koos töötades juhtinud.

Looge oma CV parimate mallide abil

Soovituskirja kirjutamise KKK:

Kuidas kirjutada soovituskirja?
 • Teatage, et pakute oma soovitust.
 • Märkige, milleks te seda inimest soovitate.
 • Kirjeldage oma suhte olemust (juhendaja, õpetaja jne).
 • Märkige, kui kaua olete seda inimest tundnud.
 • Loetlege nende omaduste kirjeldus, mis muudavad inimese soovitatavaks.
Kuidas kirjutada enda jaoks soovituskirja?
 • Looge oma kirja ülevaade, loetledes juurde kõik oma tugevad küljed, võimed ja oskused.
 • Kirjutage oma soovitaja häälega.
 • Märkige alguses kirja eesmärk ja seos oma viitega.
 • Eesitlegkõik asjakohased oskused ja kasutage oma saavutuste kinnitamiseks mõõdikuid.
Kuidas kirjutada isiklikku soovituskirja?
 • Alustage alati kuupäevast.
 • Märkige, keda te soovitate ja milleks te neid soovitate.
 • Kirjeldage, kui kaua te seda inimest tunnete ja millisel ametikohal.
 • Märkige nende parimad omadused.
 • Andke üksikasjad inimese iseloomu, moraali ja väärtuste kohta.
Milline on soovituskirja vorming?
 • Kuupäev
 • Pöördumine: Lugupeetud härra / proua
 • Sissejuhatus
 • Sisu
 • Kokkuvõte
 • Lugupidamisega
 • Nimi
Kuidas käsitleda soovituskirja?
 • Kirjutage oma aadress kirja paremasse ülaossa, millele järgneb kuupäev.
 • Kirjutage aadressi alla lehe vasakusse serva saaja nimi ja aadress.
Kuidas soovituskirjale alla kirjutada?

Alustage oma lõppsõna sõnadega "Lõppkokkuvõttes" või "Kokkuvõttes", enne kui annate soovitatud inimesele täieliku toetuse. Lõpuks kirjutage alla "Lugupidamisega".

Kas soovituskiri vajab kuupäeva?

Jah, kuupäev peaks alati olema teie viitekirja esimene rida.

Kuidas soovituskirja taotleda?
 • Andke neile piisavalt teada, et vajate kirja.
 • Küsi soovitust telefoni teel või isiklikult.
 • Esitage nende abistamiseks teavet, näiteks kuupäevad, mil nendega koostööd tegite.
 • Kui see on vaja postiga saata, esitage tembeldatud ja adresseeritud ümbrikud.
 • Tehke väga selgelt, mille jaoks kiri on mõeldud ja kellele see adresseerida.
Millist teavet peaks soovituskiri sisaldama?
 • Selgitus selle kohta, kuidas teate inimest, kellele kiri on kirjutatud.
 • Hinnang tema iseloomule. Tavaliselt hinnatakse iseloomu ja oskusi, jagades teavet teie tööalaste või isiklike suhete kohta inimesega.
Kuidas lõpetada isiklik soovituskirjad?

Kirja lõpus peaksite selgelt märkima, kas soovitaksite kõnealust inimest tema otsitavale ametikohale või mitte. Teie soovitus (positiivne või negatiivne) peaks kajastama seda, mida olete oma kirja põhitekstis inimese kohta öelnud.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee