Kirjas kasutatud tervitused

Tööotsing võib olla keeruline ja konkurentsivõimeline protsess, kuid õige kirjas kasutatud tervitused töötaotluses võib olla võtmeks soovitud töökoha saamiseks. Tööandjad saavad juba esimese pilguga aru, kas oled võimeline suhtlema professionaalselt ja viisakalt. Seega, kui soovid tekitada positiivset esmamuljet, on tähtis valida sobiv tervitus oma töötaotluses.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Üks populaarsemaid eesti keele tervitusi töötaotlustes on "Lugupeetud". See on formaalne viis alustada kirja ja sobib kõige paremini ametlikus suhtluses. Samuti võid kasutada "Austatud" või "Tere" koos vastava ametinimetusega, kui see on teada. Näiteks "Tere, personalijuhataja!" või "Austatud hr/ pr X!"

Kui oled kindel, et tööandja ei pruugu väga formaalne ja lubab vähem ametlikku suhtlust, võid kasutada mitteametlikumaid tervitusi, nagu "Tere!" või "Tervist!". Kuid pidage meeles, et liiga lõdva või ebaviisaka tervituse kasutamine võib anda vastupidise efekti ja vähendada teie võimalusi töökoha saamiseks.

Lisaks tervitusele on oluline pöörata tähelepanu ka iga kirja üldisele viisakusele ja keelekasutusele. Veendu, et kirjas ei oleks õigekirja- või grammatikavigu ja kasuta asjakohaseid fraase, et tõestada oma sobivust töökohale.

Kirjas kasutatud tervituse näidis


Siin on mõned näidised, kuidas saad kasutada sobivaid tervitusvõimalusi töötaotluses👇

 • Lugupeetud hr/ pr (perekonnanimi),
 • Austatud personalijuhataja,
 • Tere, hr/ pr (perekonnanimi),
 • Tervist, (ametinimetus) (perekonnanimi),
 • Tere hommikust/ päevast/ õhtust, (ametinimetus) (perekonnanimi),
 • Tere! (Kui sa ei tea, kellele täpselt kirjutad)

📌 Pidage meeles, et valitud tervitus peab sobituma konteksti ja võib erineda sõltuvalt töökoha valdkonnast ja ettevõtte kultuurist. Enne sobiva tervituse valimist uurige tööandja veebisaiti ja tutvuge nende kirjavahetuse tavade ja etiketiga. Soovitud töökoha saamine algab juba töötaotlusesse kirjutatud sõnadest ja õigest tervitusest, nii et veenduge, et olete viisakas ja professionaalne oma kirjades.

Tervitusvõimalused ametlikus kirjas


Ametlikud kirjad nõuavad sobivat tervitusvõimalust, et jätta positiivne ja professionaalne esmamulje. Sobiva tervituse valimine oleneb kirja kontekstist, sellest, kellele kirjutad ja millisesse organisatsiooni. Üks populaarsemaid ametlikke tervitusi on "Lugupeetud härra/ proua (perekonnanimi)", sobib hästi ametlikele ja formaalsetele kirjadele. See tervitus on viisakas ja austav ning sobib hästi kirjadele, suunatud juhtidele või ettevõtte omanikele.


Teine võimalus on kasutada "Austatud" koos vastava ametinimetusega, kui seda on teada. 

Näiteks "Austatud personalijuhataja" või "Austatud hr/ pr X!".

Kirja alustamine võid kasutada "Tere" koos vastava ametinimetuse ja perekonnanimega, kui see on sobilik.

Näiteks "Tere, personalijuhataja (perekonnanimi)!".

Oluline on meeles pidada, et eesti keele ametliku kirja tervitus peab olema viisakas ja sobiv ning selle valik sõltub olukorrast ja organisatsioonist. Enne kirja saatmist tasub uurida vastuvõtja ametikoha kohta ning ettevõtte kultuuri ja kirjavahetuse tavasid, et valida sobiv tervitus.

💡 Sobiva ametliku tervituse valimine on oluline osa igapäevastest suhtlemisviisidest. Formaalsemad tervitusvõimalused, nagu "Lugupeetud härra/ proua (perekonnanimi)", "Austatud" või "Tere (ametinimetus) (perekonnanimi)", sobivad hästi ametlikele kirjadele ning aitavad luua positiivset ja professionaalset esmamuljet.

Tervitusvõimalused mitteametlikus kirjas


Mitteametlikud kirjad, nagu tänukirjad või sõbralikud meilid, lubavad kasutada vähem formaalseid tervitusi. Tervitusvõimalused sõltuvad suuresti kirja kontekstist ja suhtluspartneritest.


Siin on mõned näited, mis sobivad mitteametlikesse kirjadesse:

 • Tere (eesnimi)! - See on lühike, lihtne ja sõbralik tervitus, mis sobib hästi sõbraliku meili või kirja alguseks.
 • Hei (eesnimi)! - See on samuti lühike ja sõbralik tervitus, mis sobib hästi mitteametliku suhtluse jaoks. See on veidi vähem formaalne kui "Tere (eesnimi)!".
 • Kallis (eesnimi)! - See on sobiv tervitus lähedastele sõpradele ja pereliikmetele, kellega suhtled sageli ja kellega oled tuttavam. See võiks olla natuke liiga intiimne, et seda kasutada suhtluspartneritega, kellega sa ei ole lähedane.

Oluline on meeles pidada, et mitteametlikud tervitusvõimalused sobivad ainult vähem formaalsete kirjade jaoks. Kui kirjutad ametlikku kirja, on oluline kasutada sobivaid tervitusvõimalusi nagu "Lugupeetud härra/ proua (perekonnanimi)" või "Austatud (ametinimetus)".

Tervitus on oluline osa igasugusest kirjavahetusest, olgu see ametlik või mitteametlik. Õige tervitus võib aidata kaasa positiivse esmamulje loomisele ja sobiva suhtluskultuuri kujundamisele.

Kuidas valida õige tervitus?


Kui kirjutad ametlikku kirja, on oluline valida sobiv tervitus, mis jätaks positiivse esmamulje ja sobiks kirja konteksti. Kuidas valida õige tervitus? Siin on mõned head ja halvad näited, mis aitavad sul valida sobivaima tervituse.


Head näited:
Lugupeetud härra/ proua (perekonnanimi) - sobib hästi ametlikele kirjadele ja ärilistele kõnedele, kus soovid jätta professionaalset muljet.
Tere hommikust/ päevast/ õhtust, (ametinimetus) (perekonnanimi) - sobib hästi mitteametlikumatele või sõbralikumatele kirjadele, kus soovid luua soojemat ja isiklikumat suhtlust.

Halvad näited:
Tere (eesnimi) - See tervitus sobib pigem tuttavate või lähedaste inimestega suhtlemisel. See võiks olla liiga informaalne ja ebaviisakas, kui kirjutad ametlikku kirja või kirja võõrale inimesele.
Hei (eesnimi) - See tervitus on väga mitteametlik ja sobib ainult väga lähedastele sõpradele või pereliikmetele. Äriline kiri, mis algab sellise tervitusega, võib jätta ebasobiva ja ebaviisaka mulje.

Kokkuvõtvalt, kui sa ei tea täpselt, millist tervitusvõimalust kasutada, siis on parem valida formaalsem variant, kui oled ebakindel. Alati on parem olla liiga viisakas kui mitte piisavalt. Kui kirjutad sõbrale või tuttavale, siis võid kasutada vähem formaalseid võimalusi, kuid tuleb jälgida, et tervitus ei oleks liiga informaalne ega ebaviisakas.

Tervitused CV-s 


CV on tööotsingu oluline osa ja annab esmamulje sinust potentsiaalsele tööandjale. Seetõttu on oluline alustada oma CV-d sobiva tervitusega, et jätta positiivne mulje ja eristuda teistest kandidaatidest.


Tööotsingu protsessis on kaaskiri ühtlasi esimene kontakt tööandjaga, seetõttu on vajalik valida sobiv tervitus, mis jätaks hea mulje. 

Siin on mõned sobivad tervitused, mida võid kasutada oma CV-s ja kaaskirjas👇

 • Tere! - See on lihtne ja neutraalne tervitus, mis sobib ideaalselt CV-sse ja kaaskirja, kuna see annab positiivse esmamulje.
 • Tervist! - See on sõbralikum tervitus, mis sobib ideaalselt noorematele või kaasaegsetele töökohtadele, mis kuidas nõuavad kaasaegset suhtlusstiili.
 • Tere hommikust! - See on sobiv tervitus, sa saadad oma kaaskirja või CV hommikul. See annab suurepärase alguse positiivseks päevaks.

On oluline meeles pidada, et tervitus ei ole kogu CV-s ega kaaskirjas kõige olulisem osa. Kuigi see on oluline, on veel mitmeid teisi elemente, vajalikud CV edukuseks, nagu oskused, kogemused ja saavutused.

📌 Sobiva tervituse valimine on oluline nii CV-s ja ka kaaskirjas, et jätta positiivne esmamulje. Sobivad tervitusvõimalused hõlmavad lihtsaid ja neutraalseid võimalusi, nagu "Tere!", samuti sõbralikumaid võimalusi, nagu "Tervist!". Oluline on meeles pidada, et tervitus ei ole ainus oluline osa CV-s ja kaaskirjas.

Tervituste tähtsus ettevõtluses


Tervitus on osa suhtluskultuurist ja ettevõtluses on see oluline element suhete loomisel ja hoidmisel. Õige tervitus võib aga aidata luua positiivset esmamuljet ja näidata austust ning hoolivust suhte partnerite vastu. See aitab kaasa tugevamate ja kestvamate suhete loomisele klientide ja koostööpartneritega.

Tervitusel on ettevõtluses mitmeid funktsioone. Esiteks, aga aitab luua meeldivat atmosfääri ning sobiv tervitus aitab kaasa positiivse suhtumise kujunemisele. Teiseks, tervitus võib olla heaks viisiks näidata austust ja hoolivust suhte partnerite vastu ning see on oluline, kuna hea suhtumine on suhete loomisel ja hoidmisel väga tähtis. Kolmandaks, tervitus on midagi mis võib aidata tugevdada suhteid klientide ja koostööpartneritega, kuna see näitab, et oled huvitatud nendega suhtlemisest ning oled valmis neid toetama ja aitama.

Erinevates olukordades võib sobiv tervitus aga erineda. Ametlikus kirjas sobiv tervitus olla "Lugupeetud härra/proua", kuid mitteametlikus kirjas võib sobiv tervitus olla "Tere" või "Hei". Kliendikohtumisel sobib tavaliselt kätt suruda ja kasutada sõbralikku tervitust. Samuti on oluline märkida, et erinevates kultuurides võivad tervitusvõimalused erineda ja seetõttu on oluline olla teadlik kohalikust suhtlusstiilist ja tervitusvõimalustest.

Tervitus on oluline osa ettevõtluskultuurist ja aitab luua positiivset suhtlust ning tugevdada suhteid klientide ja koostööpartneritega. Sobiva tervituse valimine võib aidata jätta positiivset muljet, näidata austust ja hoolivust ning aidata kaasa tugevamate ja kestvamate suhete loomisele.

Kuidas õigesti tervitused kasutada kaaskirjas


Kaaskiri on oluline osa tööotsingu protsessist ning sobiva tervituse valimine võib aidata luua positiivset esmamuljet tööandjale. Sobivate tervitusvõimaluste hulka kuuluvad sageli "Lugupeetud", "Austatud" või "Tere". 

Siin on mõned näited, kuidas tervitusi sageli kasutada kaaskirjas👇

Head näited:
 • "Lugupeetud personalijuhataja, ..."
 • "Tere, ..."
 • "Austatud hr/ pr, ..."

Halvad näited:
 • "Hey, ..."
 • "Tervist, ..."
 • "Tsau, ..."

Kui sa ei ole kindel, millist tervitusvõimalust kasutada, siis tasub valida pigem formaalsem variant. Alati on parem olla liiga viisakas kui mitte piisavalt. Samuti tasub jälgida, millist tervitusvõimalust kasutab töökuulutuse või vastuvõtja, kellele kaaskiri on suunatud, ning vastata sarnaselt.


Oluline on jälgida ka kaaskirja stiili ja suhtluskeelt selle kohta kuidas seda kirjutada. Formaalse kaaskirja korral tasub vältida liiga informaalset keelekasutust ning järgida ametlikumat stiili. Mitteametliku kaaskirja puhul võid kasutada vähem formaalseid võimalusi, kuid siin tuleb jälgida, et tervitus ei oleks liiga informaalne ega ebaviisakas.

📌 Soovitus: Sobiva tervituse valimine oluline osa kaaskirja kirjutamisest ning võib aidata luua positiivset esmamuljet tööandjale. Sobiv tervitusvõimalus sõltub kaaskirja stiilist ning suhtluspartnerist, kuid alati tasub jälgida, et just kirjavahetus oleks selge siis, arusaadav ning viisakas.

Tervituste kasutamine rahvusvahelistes suhetes


Tervituste kasutamine rahvusvahelistes suhetes need võiks olla keeruline, kuna erinevates kultuurides on erinevad tavad ja kombed. Seetõttu just on oluline teada, milliseid tervitusvõimalusi kasutada ja milliseid tuleks vältida eest.


Enne rahvusvahelise kirja alustamine on oluline uurida, milliseid tervitusvõimalusi on teistes kultuurides tavaks kasutada. Näiteks mõnedes Aasia riikides on tavaline tervitada inimesi kummardusega, samas kui mõnes Lõuna-Ameerika riigis on tavaline kallistada või anda suudlus põsele. Seetõttu on oluline teada, millised tervitusvõimalused on sobivad erinevate kultuuride puhul, et vältida ebamugavaid olukordi ja vältida rahvusvahelise suhte halvenemist.

Samuti on oluline meeles pidada, et keelebarjäär võib olla suur takistus suhtlemisel. Kui sa ei ole kindel, millist tervitusvõimalust kasutada, on alati parem valida formaalsem variant, et vältida ebaselgust ja võimalikku solvumist.

💡 Rahvusvahelises suhtluses on oluline teada, millised tervitusvõimalused on sobivad erinevate kultuuride puhul. Enne rahvusvahelise kirjavahetuse alustamist on soovitatav uurida teise kultuuri tervitusvõimalusi ning vajadusel konsulteerida kohaliku ekspertiga. Õige tervituse valimine võib aidata kaasa edukale suhtlemisele ja suhete arendamisele.

Kokkuvõtte


Tervitused on oluline osa igapäevasest suhtluskultuurist ning on olulised ka tööotsingu ja ettevõtluse valdkonnas. Artiklis uuriti erinevaid tervitusvõimalusi, sõltuvalt kirjavahetuse tüübist ja kontekstist.


Ametlikes kirjades on sobivamad formaalsemad tervitusvõimalused, nagu "Lugupeetud härra/proua" või "Austatud (ametinimetus)". Mitteametlikes kirjades, nagu tänukirjas või sõbralikus meilis, on sobivamad vähem formaalsed tervitusvõimalused, nagu "Tere" või "Hei". CV-s on oluline alustada sobiva tervitusega, et anda positiivne esmamulje potentsiaalsele tööandjale.

Tervituste tähtsus ettevõtluses seisneb selles, et see aitab luua positiivset suhtlust ja tugevdada suhteid klientide ja koostööpartneritega. Õige tervitus võib aidata näidata austust ning hoolivust suhte partnerite vastu ning aidata kaasa tugevamate ja kestvamate suhete loomisele.

Rahvusvahelises suhtluses on oluline teada, milliseid tervitusvõimalusi kasutada erinevate kultuuride puhul. Enne rahvusvahelise kirjavahetuse alustamist tuleks uurida, milliseid tervitusvõimalusi on teistes kultuurides tavaks kasutada, et vältida ebamugavaid olukordi ja vältida rahvusvahelise suhte halvenemist.

💡 Kokkuvõttes on tervitused oluline osa suhtlemiskultuurist ja nende valimine sõltub kontekstist ja kirjavahetuse tüübist. Õige tervitus võib aidata luua positiivse esmamulje, näidata austust ja hoolivust ning aidata kaasa tugevamate ja kestvamate suhete loomisele.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma kippuvad küsimused

Kas ma pean alati kasutama formaalseid tervitusvõimalusi e kirja teel?

Formaalsed tervitusvõimalused on sobivamad ametlikes kirjades ja tööotsingu protsessis, kus on oluline säilitada professionaalne ja viisakas suhtlus. Kuid mitteametlikes kirjades, nagu tänukirjas või sõbralikus meilis, võid kasutada vähem formaalseid tervitusvõimalusi, olles samal ajal siiski viisakas ja lugupidav.

Milline tervitusvõimalus sobib CV-sse kui ka kaaskirjas?

CV-s ja kaaskirjas on sobiv alustada sobiva tervitusega, näiteks "Tere" või "Tervist!". See aitab alustada suhtlust positiivse tooniga ning võib aidata luua head esmamuljet potentsiaalsele tööandjale.

Kas ma pean tervitama erinevat tervitusvõimalust vastavalt kirja saajale?

Jah, tervitusvõimaluse valimine sõltub kirja saajast ja kirjavahetuse kontekstist. Ametlikus kirjas on sobivamad formaalsemad tervitusvõimalused, nagu "Lugupeetud härra/proua" või "Austatud (ametinimetus)", samas kui mitteametlikes kirjades võid kasutada vähem formaalseid tervitusvõimalusi, nagu "Tere" või "Hei". Kui sa ei ole kindel, millist tervitusvõimalust kasutada, on parem valida formaalsem variant, et vältida võimalikku solvumist.

Kuidas valida õige tervitus rahvusvahelises suhtluses e posti teel?

Enne rahvusvahelise kirjavahetuse alustamist on soovitatav uurida, milliseid tervitusvõimalusi on teistes kultuurides tavaks kasutada. Erinevad kultuurid võivad kasutada erinevaid tervitusvõimalusi, võivad erineda ka vastavalt kontekstile ja suhtluspartnerile. Kui sa ei ole kindel, millist tervitusvõimalust kasutada, on alati parem valida formaalsem variant, et vältida ebaselgust ja võimalikku solvumist.

Kas on olemas konkreetne tervitusvõimalus, mida peaks kasutama kõigis kirjades?

Ei, tervitusvõimaluse valimine sõltub kõik kirja saajast ja kirjavahetuse kontekstist. On oluline valida sobiv tervitusvõimalus vastavalt olukorrale, et näidata austust ning hoolivust. Ametlikus kirjas on sobivamad formaalsed tervitusvõimalused, nagu lisada "Lugupeetud härra/proua" või "Austatud (ametinimetus)", samas kui mitteametlikes kirjades võid kasutada vähem formaalseid tervitusvõimalusi, nagu "Tere" või "Hei". Kui sa ei ole kindel, millist tervitusvõimalust kasutada, siis tasub jälgida, millist tervitusvõimalust kasutab sinu kirjavahetuse vastuvõtja ning vastata sarnaselt nii kui kirja alguses kui kirja lõpus.

Kas tervituse järel peaks alati kasutama koma või see ei ole vajalik?

Tervitusvõimaluse järel ei ole alati vaja kasutada koma, kuid see sõltub kirjavahetuse kontekstist ja stiilist. Ametlikes kirjades on tavaline kasutada koma pärast tervitust, midagi "Lugupeetud härra/proua, ...", samas kui mitteametlikes kirjades võid kasutada ka ilma koma, midagi "Tere!" või "Hei!". Kuid oluline on jälgida, et kirjavahetus oleks selge ja arusaadav, ning vältida liiga informaalset keelekasutust ametlikes kirjades.

Kui sageli peaks tervitust vahetama?

Tervituse vahetamise sagedus sõltub kirjavahetuse kontekstist ja suhtluspartnerist. Kui suhtled regulaarselt sama inimesega, võid kasutada sama tervitusvõimalust. Kuid kui suhtled erinevate inimestega või erinevates kontekstides, tasub kasutada sobivat tervitusvõimalust vastavalt olukorrale. Oluline on jälgida, et kirjavahetus oleks viisakas ja lugupidav ning sobiks vastava suhtluspartneriga.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee