Kuidas kirjutada CV d: Olulised sammud eduka CV loomiseks

Artikli eesmärk on anda praktilisi juhiseid ja näpunäiteid eduka CV koostamiseks. CV on oluline dokument, mis mängib olulist rolli karjääri edendamisel. Õigesti koostatud CV suudab tööandjale anda esmase ülevaate teie oskustest, kogemustest ja saavutustest ning tekitada huvi teie vastu kui potentsiaalse töötaja vastu.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

CV näidis

Marta Mets
Turundusspetsialist
Tel: 555123456
E-posti aadress: martamets@gmail.com
Asukoht: Tallinn, Eesti
LinkedIn: linkedin.com/in/martamets

Professionaalne kokkuvõte:

 • Tulemustele orienteeritud turundusspetsialist kogemusega erinevates turundusvaldkondades.
 • Loov ja analüütiline mõtlemine, keskendunud tugeva brändi loomisele ja klientide kaasamisele.
 • Oskus tõhusalt juhtida turunduskampaaniaid ja saavutada eesmärke.

Töökogemus:

Turundusagentuur Maxima
Turundusspetsialist
Juuli 2018 - Praegune

 • Koostanud ja juhtinud mitmeid edukaid digitaalseid turunduskampaaniaid.
 • Vastutanud sotsiaalmeedia strateegiate ja sisuloome eest, mis suurendasid klientide kaasamist 30%.
 • Analüüsinud turuandmeid ja klientide tagasisidet, et täiustada toote turundusstrateegiaid.

E-pood OÜ
Turundusassistent
Märts 2016 - Juuni 2018

 • Abistanud turundusmeeskonda kampaaniate planeerimisel ja elluviimisel.
 • Loominguliselt kaasatud sisuturunduse projektidesse, suurendades veebilehe liiklust 20%.
 • Analüüsinud reklaamikampaaniate tulemusi ja esitanud raporteid juhtkonnale.

Haridus:

Turunduse ja reklaami bakalaureusekraad
Tallinna Tehnikaülikool
Juuni 2016

Täiendavad tegevused:

Osalenud turundusalastes seminarides ja konverentsidel.
Töötanud vabatahtlikuna heategevuslikes turunduskampaaniates.

Sertifitseerimine:

Google Ads sertifikaat
Google Analytics sertifikaat

Selles artiklis uurime põhilisi peatükke, mida tuleks CV-sse lisada, ning jagame näiteid ja soovitusi selle kohta, kuidas esitleda end tõhusalt ja meeldejäävalt. Oluline on mõista CV tähtsust ning seda, kuidas saate oma CV abil esile tõsta oma oskusi ja saavutusi, et eristuda teiste kandidaatide seast ning suurendada ka oma võimalusi unistuste karjääri saavutamiseks.

Kuidas kirjutada CV-d

CV struktuur ja ülesehitus: Olulised komponendid ja parimad praktikad CV struktureerimisel


CV struktuur ja ülesehitus on olulised, et esitleda oma oskusi ja kogemusi selgelt ja efektiivselt. Õige struktuur aitab tööandjal kiiresti leida olulist teavet ning hõlbustab teie CV lugemist ja mõistmist.

Olulised komponendid, mida tuleks CV-sse lisada, hõlmavad isiklikku teavet, professionaalset kokkuvõtet, haridust ja kvalifikatsioone, töökogemust, oskusi ning täiendavaid saavutusi ja tegevusi. Iga osa peaks olema selgelt eristatud ja korraldatud, et anda ülevaatlik pilt teie taustast ja oskustest.

Parimad praktikad CV struktureerimisel hõlmavad lühidust ja selgust, kasutades punktidena esitatud loetelusid ning kasutades sobivat kujundust ja fonti. Oluline on esitleda teavet kronoloogilises järjekorras ning rõhutada oma saavutusi ja tulemusi.

Käesolevas peatükis uurime üksikasjalikumalt iga CV komponenti ja jagame näpunäiteid selle kohta, kuidas neid tõhusalt esitada. Hea CV struktuur ja ülesehitus on võtmetegurid, mis aitavad teil silma paista ja eristuda konkurentsis turul, suurendades seeläbi oma võimalusi unistuste töökoha saamiseks.

Isiklikud kontaktandmed: Oluline teave, mida peaks CV-s sisaldama


Isiklikud kontaktandmed on oluline osa CV-st, kuna need võimaldavad tööandjal teiega hõlpsasti ühendust võtta. Selles peatükis uurime, millist teavet peaksite ka oma CV-sse lisama ja kuidas seda esitada.

Olulised kontaktandmed, mida peaksite sisaldama ja kirja panna, hõlmavad teie täisnime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, aadressi ja veebilehte (näiteks LinkedIn profiili). On oluline, et need kontaktandmed oleksid täpsed ja ajakohased.

Kuidas kirjutada CV-d

Hea näide:
Nimi: Mari Lepik
Telefon: +372 12345678
E-post: mari.lepik@example.com
Aadress: Tartu mnt 1, Tallinn, Estonia
LinkedIn: linkedin.com/in/marilepik

Halb näide:
Nimi: Kasutaja123
Telefon: 555-1234
E-post: mari_lepik@gmail.com
Aadress: Kodu
LinkedIn: puudub

Halva näite puhul on kontaktandmed ebamäärased ja ebatäpsed, mis võib tekitada tööandjas segadust või raskusi teiega ühenduse võtmisel.

Oluline on esitada kontaktandmed selgelt ja loetavalt ning veenduda, et need on ajakohased. Ärge unustage kontrollida oma e-posti aadressi õigsust ning hoida oma LinkedIn profiili värskendatuna. Õigete kontaktandmete esitamine aitab teil luua usaldusväärse ja professionaalse mulje ning suurendab teie võimalusi tööalase edasiliikumise saavutamisel.

Isikliku profiili loomine: Kuidas esitleda end tugeva ja mõjusa isikliku profiiliga CV-s


Isikliku profiili loomine on oluline osa CV-st, kuna see annab tööandjale esmase ülevaate teie oskustest, kogemustest ja karjäärieesmärkidest. Selles peatükis uurime, kuidas koostada tugev ja mõjus isiklik profiil, mis tõmbab tööandja tähelepanu.

Isikliku profiili loomisel võiksite kaaluda järgmisi punkte:


 • Tutvustage ennast lühidalt ja kõnekalt, tuues esile oma peamised tugevused ja saavutused.
 • Kirjeldage oma karjäärieesmärke ja sellest, kuidas teie oskused ja kogemused toetavad neid eesmärke.
 • Rõhutage oma erialast kirge ja motivatsiooni ning kuidas see avaldub teie töös.
 • Mainige olulisi isiksuseomadusi, mis toetavad teie edukat tööalast sooritust, näiteks algatusvõime, probleemide lahendamise oskus või suhtlemisoskus.
 • Võimalusel lisage lühike lause või moto, mis väljendab teie tööeetikat või väärtusi.

Oluline see on luua isiklik profiil, mis on kohandatud vastavalt tööandja ootustele ja töövaldkonnale. See annab teile võimaluse esitleda end unikaalsel viisil ning eristuda teiste kandidaatide seast.

Pidage meeles, et isiklik profiil peaks olema lühike, lööv ja hõlpsasti loetav. See peaks andma tööandjale kiire ülevaate teie olulisematest omadustest ja motiveerima teda lugema edasi teie CV-s.

Kuidas kirjutada CV-d

Haridus- ja kvalifikatsiooniteave: Õppeasutuste, diplomite ja kvalifikatsioonide esitlemine CV-s


Haridus- ja kvalifikatsiooniteave mängib olulist rolli sinu CV-s, kuna see annab tööandjale ülevaate sinu akadeemilisest taustast, õppekavast ning kvalifikatsioonidest. Selles peatükis uurime, kuidas esitleda oma haridust ja kvalifikatsioone viisil, mis tõstab esile sinu tugevusi ja aitab sul eristuda teiste kandidaatide seast.

Olulised aspektid, mida arvesse võtta:

 • Korralda haridusteave kronoloogilises järjekorras, alustades kõrgeimast haridustasemest.
 • Rõhuta olulisi õppeasutusi, kus oled õppinud või omandanud diplomeid ja kvalifikatsioone.
 • Kirjelda lühidalt olulisi õppevaldkondi ja kursusi, mis on seotud sinu soovitud ametikohaga.
 • Lisaks formaalsele haridusele maini ka täiendõppe programme, sertifikaate või kursuseid, mis on seotud sinu erialaga.

Toeta oma haridusandmeid saavutustega, näiteks auhindade või tunnustustega, mis tõestavad sinu edukust ja erialast pädevust.

Haridus- ja kvalifikatsiooniteabe esitlemine nõuab selgust, struktureeritust ning rõhuasetust just nendele aspektidele, mis on tööandjale olulised. See aitab sul luua tugeva aluse, mis toetab sinu kandidatuuri ning suurendab võimalusi soovitud töö saamiseks.

Töökogemus ja saavutused: Varasemate töökohtade kirjeldamine ja silmapaistvate saavutuste esiletõstmine


Töökogemus ja saavutused on olulised osad sinu CV-s, kuna need annavad tööandjale ülevaate sinu varasematest töökohtadest, vastutusaladest ja saavutustest. Selles peatükis uurime, kuidas esitleda oma töökogemust viisil, mis rõhutab sinu pädevust ja annab tööandjale selge pildi sinu töökogemusest.

Kuidas kirjutada CV-d

Olulised aspektid, mida arvesse võtta:

 • Kirjelda selgelt oma varasemaid töökohti, sealhulgas ametinimetusi, ettevõtteid ja tööperioode.
 • Rõhuta oma vastutusalasid, projekte, ülesandeid ja saavutusi, mis on seotud sinu soovitud ametikohaga.
 • Kasuta mõõdetavaid tulemusnäitajaid, näiteks müüginumbreid, klientide rahulolu tulemusi või projekti edukust, et esile tuua oma panust ja saavutusi.
 • Ole konkreetne ja kirjelda oma rolli ning panust ettevõtte arengusse või projekti edukusesse.

Väldi lihtsalt töökohustuste loetlemist, vaid keskendu pigem sellele, kuidas saavutasid oma töös silmapaistvaid tulemusi.

Hea näide:
Töötasin XYZ ettevõttes müügijuhina, juhtides meeskonda ja suurendades müügitulu 30% võrra. Sain aasta parima müügitiimi auhinna tänu edukale turunduskampaaniale, mille tulemusel saavutasime uute klientide arvu kasvu 50%.

Halb näide:
Töötasin XYZ ettevõttes müügijuhina. Vastutasin müügitöö eest ja suhtlesin klientidega.

Töökogemuse ja saavutuste esitlemine peab olema selge, faktipõhine ning rõhutama sinu olulist rolli ja panust varasemates töökohtades. See annab tööandjale kindluse, et oled õige kandidaat soovitud ametikohale.

Olulised oskused ja pädevused: Eraldi oskuste sektsioon ja olulised pädevused, mis võiksid tööandjale huvi pakkuda ja mis ei ole


Üks olulisemaid osi sinu CV-s on oskuste ja pädevuste esitlemine. Tööandjad soovivad näha, millised võimed sul on, mis teeb sind väärtuslikuks kandidaadiks ametikohale. Selles peatükis vaatleme, kuidas esitleda oma oskusi ja pädevusi selgelt ja veenvalt.

Kuidas kirjutada CV-d

Olulised aspektid, mida arvesse võtta:

 • Koosta eraldi oskuste sektsioon, kus loetled olulised oskused, mis on seotud soovitud ametikohaga.
 • Rõhuta nii üldoskusi (nt suhtlusoskus, meeskonnatöö) kui ka erialaseid oskusi (nt projektijuhtimine, tarkvara kasutamine).
 • Lisaks oskustele esitle ka olulisi pädevusi, mis tööandjale huvi võiksid pakkuda (nt probleemide lahendamine, otsuste langetamine).
 • Toeta oma oskuseid ja pädevusi konkreetsete näidetega varasemast töökogemusest või saavutustest.
 • Võimalusel too välja ka pehmed oskused, nagu suhtlemisoskus, analüütiline mõtlemine ja loovus.
Hea näide:
 • Suurepärane suhtlusoskus nii suuliselt kui kirjalikult, demonstreeritud klienditeeninduse kogemuse kaudu.
 • Tugev projektijuhtimisoskus, näidates edukat projekti juhtimist ja ajakava haldamist.
 • Analüütiline mõtlemine ja probleemide lahendamise oskus, mis on aidanud saavutada efektiivseid lahendusi rasketele väljakutsetele.

Halb näide:
 • Hea suhtlemisoskus.
 • Projektijuhtimise kogemus.
 • Probleemide lahendamise oskus.

Oskuste ja pädevuste esitlemine peab olema selge, konkreetselt ja tulemuslikult. See aitab tööandjal mõista, millised väärtused ja võimed sa kaasa tood ning kuidas need sobivad soovitud ametikohaga.

Keeleoskus: Keelteoskuse kirjeldamine ja olulisus rahvusvahelises töökeskkonnas


Keeleoskus on oluline oskus, mis võib mängida olulist rolli rahvusvahelises töökeskkonnas. Selles peatükis vaatleme, kuidas kirjeldada oma keeleoskust ja miks see on tööandja jaoks oluline.

Keeleoskuse kirjeldamine:

 • Loetle keeled, mida valdad ja määra nende tasemed (nt emakeel, suurepärane, hea, keskmine).
 • Kui sul on tunnistused või keeleoskuse tasemetõendid, maini need.
 • Kirjelda oma suulise ja kirjaliku keeleoskuse taset ning võimet suhelda erinevates tööolukordades.

Tööandja jaoks olulisus:

 • Rahvusvahelises töökeskkonnas on keeleoskus suureks eeliseks, kuna see võimaldab suhelda erinevate klientide, partnerite ja kolleegidega.
 • Keeleoskus näitab ka kultuuridevahelist avatust ja võimet kohaneda erinevate tööolukordadega.
 • Võõrkeeleoskus võib avada uusi karjäärivõimalusi ning suurendada tööalast konkurentsivõimet.

Keeleoskus on üks oluline aspekt, mida tööandjad hindavad rahvusvahelises töökeskkonnas. Sellest tulenevalt on oluline kirjeldada oma keeleoskust selgelt ja täpselt, et tööandja saaks hinnata sinu võimet suhelda erinevates tööolukordades ning vajadusel kasutada keeleoskust oma töökohustuste täitmisel.

Täiendõpe ja sertifikaadid: Täiendõppe programmide ja saadud sertifikaatide esitamine


Täiendõpe ja sertifikaadid on olulised osad CV, mis näitavad sinu pühendumust oma eriala arendamisele ja professionaalsele kasvule. Selles peatükis käsitleme täiendõppe programmide ja saadud sertifikaatide esitamist ning nende tähtsust tööandjate jaoks.

Kuidas kirjutada CV-d

Täiendõppe programmide esitamine:

 • Kirjelda erinevaid täiendõppe programme, mille oled läbinud.
 • Nimeta kursuste või koolituste pealkirjad ning asutused, kus oled täiendõpet omandanud.

Rõhuta, millised oskused ja teadmised oled täiendõppe käigus omandanud ning kuidas need seonduvad sinu eriala või soovitud tööga.

Saadud sertifikaatide esitamine:

 • Loetle saadud sertifikaadid ja nende väljastajad.
 • Maini, milliseid teadmisi või pädevusi sertifikaadid kinnitavad ning kuidas need on seotud sinu eriala või tööga.

Täiendõpe ja sertifikaadid näitavad sinu valmisolekut õppida ja areneda ning tõendavad sinu professionaalset kompetentsust. Tööandjad hindavad need tõendeid suuresti, kuna need näitavad, et oled valmis pidevalt oma oskusi täiendama ja olema kursis oma eriala uuendustega. Seega, ära unusta esitada oma täiendõppe programme ja saadud sertifikaate CV, et näidata oma pühendumust ja professionaalseid saavutusi.

Tehnilised teadmised ja oskused: IT-alased teadmised ja oskused ning nende tähtsus sobiva töökoha leidmisel


Tehnilised teadmised ja oskused on tänapäeva tööturul üha olulisemad, eriti IT-valdkonnas. Sinu IT-alased teadmised ja oskused võivad mängida olulist rolli sobiva töökoha leidmisel. Tööandjad otsivad sageli kandidaate, kellel on kindlad IT-alased teadmised ja oskused siin, et toetada ettevõtte tehnilist infrastruktuuri ja arendada innovaatilisi lahendusi.

Sinu CV-s peaks olema eraldi osa, kus kirjeldatakse sinu IT-alaseid teadmisi ja oskusi. See võib hõlmata järgmist:

 • Programmeerimiskeelte tundmine (näiteks Java, Python, C++)
 • Andmebaaside haldamine ja SQL päringute koostamine
 • Võrguhaldus ja võrgu turvalisus
 • Operatsioonisüsteemide tundmine (näiteks Windows, Linux)
 • Pilvandmetöötlus ja -lahendused
 • Veebiarendus ja -kujundus
 • Tarkvararakenduste kasutamine (näiteks MS Office, Adobe Creative Suite)
 • Probleemide lahendamine ja tehniline tugi

Oluline on mainida neid oskusi ja teadmisi, mis on seotud konkreetse tööandja nõuetega ja ametikohaga, millele kandideerid. Kui sul on erialaseid sertifikaate või diplomeid, mis tõendavad sinu IT-alaseid teadmisi, lisage need samuti CV-sse.

Tehnilised teadmised ja oskused näitavad, et kui oled valmis kasutama kaasaegseid tööriistu ja tehnoloogiaid ning suudad tõhusalt toetada ettevõtte IT-vajadusi. Kindlasti rõhuta oma CV oma IT-alaseid teadmisi ja oskusi, et eristuda teiste kandidaatide seas ning suurendada võimalusi sobiva töökoha leidmisel.

Viited ja soovituskirjad: Tööandjate ja kolleegide soovituskirjade lisamine CV-le ning kontaktandmete esitamine


Viited ja soovituskirjad on oluline osa CV-st, mis võib anda täiendavat usaldust sinu oskuste ja kogemuste kohta. Kui sul on olemas positiivsed soovituskirjad endistelt tööandjatelt või kolleegidelt, siis võid neid julgelt oma CV-le lisada.

Soovituskirjad aitavad tõestada sinu töökvaliteeti ja võimekust ning annavad võimaluse saada teiste inimeste tagasisidet sinu kohta. Kui soovid lisada soovituskirju oma CV-le, siis kui mõtle hoolikalt välja, millised soovituskirjad võib olla kõige paremini sobivad töökohaga, millele kandideerid.

Kuidas kirjutada CV-d

Lisaks soovituskirjadele on oluline märkida ka kontaktandmed viidetele. Need võivad hõlmata nime, ametinimetust, organisatsiooni nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Võid veenduda, et on sul on viidete nõusolek nende kontaktandmete kasutamiseks ning et kontaktandmed on täpsed ja ajakohased.

Kasutades meie kodulehe CV mallide jaoks loodud kaaskirja malle, saad luua tervikliku ja professionaalse CV ja kaaskirja komplekti. Lisaks soovitame sul meie lehelt tutvuda ka nõuannetega, kuidas koostada tõhusat kaaskirja ning kuidas esitleda end parimal võimalikul viisil tööandjatele.

Julgelt kasuta meie valmis kaaskirja malle, et luua muljetavaldav on CV, mis tõstab esile sinu oskused välja, kogemused ja saavutused ning aitab sul eristuda teiste kandidaatide hulgast.

CV kohandamine vastavalt töökohale: Kuidas kohandada oma CV-d vastavalt konkreetsele töökohale ja tööandja ootustele


CV kohandamine vastavalt töökohale on oluline samm, mis võib suurendada sinu võimalusi saada soovitud töökoht. Iga töökoht ja tööandja ootavad erinevaid oskusi, kogemusi ja omadusi ning seetõttu on oluline kohandada oma CV vastavalt nendele ootustele.

Kohandamise käigus tuleks keskenduda järgmistele aspektidele:

Tööandja vajaduste mõistmine: Võid uurida välja ja märkida, millised on vajadused, ootused ja nõudmised seoses konkreetse töökohaga. See aitab sul selgitada, millised oskused, kogemused ja saavutused on kõige olulisemad CV-s esile tuua.

Sobivate oskuste esiletõstmine: Kohanda oma on CV ja oskuste ja pädevuste osa vastavalt töökoha nõudmistele. Pane rõhku nendele oskustele, mis on kõige olulisemad antud töörollis ning mis eristavad sind teistest kandidaatidest.

Kogemuste kohandamine: Keskendu oma töökogemuse kirjeldamisel nendele kogemustele, mis on seotud töökoha nõuetega. Toetu konkreetsetele näidetele ja saavutustele, mis tõestavad sinu sobivust antud töökohale.

Sobiva keelekasutuse kasutamine: Kohanda oma keelekasutust vastavalt tööandja ja töökoha iseloomule. Kirja panna sobivat terminoloogiat ning rõhuta neid oskusi ja omadusi, mis on tööandja jaoks olulised.

Oluline on märkida, et iga CV kohandamine peaks olema unikaalne vastavalt konkreetsele töökohale. Ära unusta kohandada kaaskirja vastavalt töökoha nõuetele ning esitleda end kui parimat võimalikku kandidaati antud rolli jaoks.

Tähtsad nõuanded ja näpunäited: Ekspertnõuanded CV loomisel ja esitamisel


CV loomine ja esitamine võivad olla väljakutsuvad ülesanded, kuid järgides mõningaid olulisi nõuandeid ja näpunäiteid, saad oma CV-st teha tõeliselt muljetavaldava dokumendi. Siin on mõned ekspertnõuanded, mis aitavad sul luua tõhusa ja professionaalse CV:

Keskendu olulisele: Vali välja need oskused, kogemused ja saavutused, mis on kõige olulisemad antud töökoha jaoks ning esitle neid selgelt ja konkreetsetes märksõnades.

Hoia seda lühidana: Püüa hoida oma CV lühidana ja konkreetsemana. Väldi liigset detailidesse laskumist ning keskendu olulisele ja asjakohasele informatsioonile.

Ole selge ja struktureeritud: Kasuta selget ja loogilist struktuuri, et CV oleks lihtsalt loetav. Kasuta pealkirju ja lõigete jagamist, et eraldada erinevad osad ning võimaldada kiiret ülevaadet.

Kuidas kirjutada CV-d

Tõenda saavutusi: Rõhuta oma saavutusi ja tulemusi, mitte ainult vastutusalasid. Kasuta konkreetseid näiteid ja kvantitatiivseid andmeid, et tõestada oma panust ja edukust varasemates töökohtades.

Kontrolli õigekirja ja grammatikat: Veendu, et sinu CV on õigekirja- ja grammatikavigadest vaba. Kontrolli hoolikalt õigekirja ning kasuta õigeid sõnastusi ja väljendeid.

Kohanda iga töökoha jaoks: Kohanda oma CV iga konkreetse töökoha jaoks, rõhutades just neid oskusi ja kogemusi, mis on selle töökoha jaoks olulised.

Esitle end professionaalselt: Looge positiivne ja professionaalne esmamulje, valides sobiva fonti, stiili ja formaadi. Lisage professionaalne foto ja veenduge, et kontaktandmed oleksid täpsed ja ajakohased.

Need näpunäited aitavad sul luua tõhusa ja mõjusa CV, mis eristab sind teistest kandidaatidest ning suurendab sinu võimalusi saada soovitud töökoht.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused

Kui pikk peaks CV olema?

CV pikkus võib varieeruda, kuid tavaliselt soovitatakse hoida see ühe või kahe lehekülje ulatuses. Püüa esitada ainult oluline teave, mis on seotud töökoha ja oskustega.

Kas peaksin lisama foto oma CV-le?

Foto lisamine CV-le on valikuline, kuid mõnes riigis ja tööstusharus võib see olla tavaline praktika. Uuri välja, millised on tööstusharu standardid või tööandja eelistused.

Kas peaksin kirjutama motivatsioonikirja eraldi?

Motivatsioonikirja lisamine on tavaliselt soovitatav, eriti kui tööandja seda eraldi küsib. See annab sulle võimaluse tutvustada ennast ja põhjendada, miks oled sobiv kandidaat.

Kuidas esitada oma töökogemust, kui mul pole palju varasemat kogemust?

Kui sul on vähem töökogemust, keskendu oma oskustele, saavutustele ja muudele aspektidele, mis võivad tööandjat huvitada. Lisaks võid mainida praktikaid, vabatahtlikku tööd või projektide kogemust.

Kas peaksin esitama viited oma CV-s?

Viidete esitamine CV-s pole tavaliselt vajalik. Viidete pakkumine võib toimuda hilisemates etappides tööotsimisprotsessis.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee