Kuidas kirjutada kaaskirja: näidispõhine juhend

Kaaskiri on oluline osa igast töötaotlusprotsessist, olles väärtuslik vahend, mis võimaldab kandidaadil enda oskusi ja motivatsiooni potentsiaalsele tööandjale esitleda. See esimene kontakt tööandjaga ning tihti ka esimene mulje, mille kandidaat jätab endast. Seetõttu on oluline mõista kaaskirja tähtsust ja selle rolli tõhusa töötaotluse koostamisel.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Üks peamisi põhjuseid, miks kaaskiri on oluline, on võimalus anda kandidaadile võimalus tutvustada ennast rohkem kui seda lubab standardne CV. Kuigi CV s annab ülevaate kandidaadi haridus- ja töökogemusest ning oskustest, võimaldab kaaskiri kandidaadil selgitada neid aspekte põhjalikumalt ning tuua esile, miks ta on sobivaim valik antud töökohale.

Lisaks annab kaaskiri võimaluse kandidaadil näidata oma motivatsiooni ja huvi konkreetse töökoha vastu. Tööandjad hindavad kandidaate, kes on hoolikalt uurinud ettevõtet ja töökohta ning suudavad selgelt väljendada, miks nad soovivad just seal töötada.

Kaaskiri võib olla ka võimalus selgitada välja, miks kandidaat sobib just antud organisatsiooni kultuuri ja meeskonnaga. See annab tööandjale täiendavaid teadmisi kandidaadi isiksusest ja sobivusest ettevõttega ning võib olla otsustavaks teguriks kandidaadi valikul.

Kokkuvõttes on kaaskiri võimas vahend, mis võimaldab kandidaadil eristuda ja jätta endast positiivne mulje tööandjale. Sellepärast on oluline mõista kaaskirja tähtsust ning pöörata sellele piisavalt tähelepanu iga töötaotluse koostamisel.

kuidas kirjutada kaaskirja

Kaaskirja näidis

Allpool on näidiskirja näide, mis illustreerib, kuidas koostada tõhusat ja professionaalset kaaskirja. Palume märkida, et see vaid üks võimalik viis kaaskirja koostamiseks ning seda võib kohandada vastavalt konkreetsele olukorrale ja töökuulutusele.

[Teie nimi] [Teie aadress] [Teie kontaktandmed] [Kuupäev]

[Sihtasutus või ettevõtte nimi] [Sihtasutuse või ettevõtte aadress]

Lugupeetud HR-juht või värbamisosakond,

Soovin avaldada oma suurt huvi [positsiooni nimi] ametikoha vastu, millest sain teada [kust leidsite töökuulutuse]. Mul on suur rõõm esitada Teile oma kandidatuur ja jagada veidi rohkem infot enda kohta.

[Teise lõigu algus - isiklik tutvustus ja huvi töökoha vastu. Näiteks: Olen [teie nimi], [teie hetke ametikoht või õppevaldkond] lõpetanud ja mul on [x aastat] kogemust [valdkond või ametikoht]. Olen äärmiselt motiveeritud ja pühendunud [sihtasutuse või ettevõtte nimi] kui [teie sobivus ettevõtte või sihtasutuse kultuuri ja väärtustega].

[Teise lõigu jätk - esiletõstetud kogemused ja oskused. Näiteks: Minu varasem töökogemus [mainige olulisi tööülesandeid või saavutusi], kombineerituna minu oskustega [mainige olulisi oskusi, mis vastavad töökuulutuses toodud nõuetele], annab mulle kindla aluse olla edukas [positsiooni nimi] ametikohal [sihtasutuses või ettevõttes nimi].

[Viimane lõik - tänukiri ja kutse jätkata vestlust. Näiteks: Oleksin väga tänulik võimaluse eest [mainige intervjuu või täiendavate küsimuste võimaluse kohta]. Ootan huviga võimalust rohkem rääkida, kuidas minu kogemused ja oskused saavad aidata kaasa [sihtasutuse või ettevõtte nimi] eesmärkide saavutamisele.

Tänan teid aega veetmise eest minu kandidatuuri hindamiseks. Olen valmis vastama kõigile küsimustele ja jagama täiendavat teavet minu kvalifikatsiooni kohta.

Lugupidamisega,

[Teie nimi]


See näidiskiri järgib kaaskirja üldist struktuuri, kus esitletakse kandidaadi isiklikku tutvustust, kogemusi ja oskusi ning väljendatakse huvi töökoha vastu. Samuti lõpetatakse kiri tänukirjaga ja avatakse uks edasisteks vestlusteks või intervjuuks. On oluline, et kaaskiri oleks selge, lühike ja professionaalne, ning vastaks töökuulutuses toodud nõuetele ja ettevõtte või sihtasutuse vajadustele.

Kaaskirja struktuur ja põhielemendid


kuidas kirjutada kaaskirja


Tõhusa kaaskirja koostamine nõuab struktureeritud lähenemist ja teatud põhielementide kaasamist, mis aitavad esitleda kandidaati parimal võimalikul viisil ning väljendada tema huvi ja sobivust töökoha suhtes. Siin on ülevaade kaaskirja ülesehitusest ja selle põhielementidest:

 1. Saatja andmed: Kaaskiri algab saatja andmetega, sealhulgas teie täisnimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Need andmed aitavad tööandjal teil kontakti hoida ja vastuseid saata.
 2. Saaja andmed: Järgmisena lisatakse saaja andmed, sealhulgas adressaat, kellele kaaskiri on suunatud. See võib olla konkreetne isik, näiteks personalijuht või värbamisjuht, või lihtsalt ettevõtte nimi.
 3. Kuupäev: Kaaskirja kuupäev on oluline, et näidata, millal see on koostatud. See aitab ka tööandjal ajaliselt korraldada vastuste ja järgmiste sammudega tegelemist.
 4. Sissejuhatus: Sissejuhatuses väljendatakse kandidaadi huvi ja lühidalt tutvustatakse tema kvalifikatsioone. See võib hõlmata ka seda, kuidas te töökuulutusest teada saite ja miks olete huvitatud sellest konkreetsest töökohast.
 5. Peamine keha: Peamine osa kaaskirjast sisaldab üksikasjalikumat teavet kandidaadi kvalifikatsioonide ja varasema kogemuse kohta, mis vastavad töökuulutuses esitatud nõuetele. Siin saab välja tuua olulisi saavutusi, oskusi ja kogemusi ning selgitada, kuidas need sobivad töökoha vajadustega.
 6. Lõppsõna: Lõppsõnas väljendatakse tänulikkust tööandja tähelepanu eest ja kutsutakse edasisele tegevusele, näiteks intervjuule või lisainformatsiooni jagamisele. See on ka viimane võimalus jätta positiivne mulje ja näidata oma motivatsiooni.
 7. Allkiri: Kaaskiri lõpetatakse teie allkirjaga, mis võib olla füüsiline allkiri, kui kaaskiri on trükitud ja postitatud, või digitaalne allkiri, kui see saadetakse e-posti teel.

Kokkuvõttes peaks kaaskiri olema selge, lühike ja professionaalne ning sisaldama neid põhielemente, et esitleda kandidaati parimal võimalikul viisil ja jätta tööandjale positiivne mulje.

Isikliku teabe esitamine


kuidas kirjutada kaaskirja


Kaaskirjas oma isiklike andmete ja kontaktandmete esitamine on oluline, sest see võimaldab tööandjal teil hõlpsalt ühendust võtta ning annab neile teavet teie kohta. Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas esitleda enda isiklikke andmeid ja kontaktandmeid kaaskirjas:

 1. Nimi: Alustage kaaskirja oma täisnimega, et tööandja saaks kohe teada, kellelt kiri pärineb. Kasutage oma ametlikku nime, et luua professionaalne mulje.
 2. Aadress: Järgmiseks lisage oma aadress. See võib olla täpne elukoht või postiaadress, kuid veebipõhise taotluse korral võib olla piisav ka ainult linn või piirkond.
 3. Kontaktandmed: Esitage oma kontaktandmed, sealhulgas e-posti aadress ja telefoninumber. Veenduge, et need andmed oleksid täpsed ja ajakohased, et tööandjal oleks võimalik teiega hõlpsasti ühendust võtta.
 4. Professionaalsed lingid: Kui teil on professionaalsed profiilid veebis, nagu LinkedIn või professionaalne portfoolio, võite lisada lingid nendele profiilidele. See annab tööandjale täiendava võimaluse teie tausta ja kvalifikatsiooni kohta rohkem teada saada.
 5. Lisainformatsioon: Kui soovite, võite lisada ka muud asjakohast isiklikku teavet, nagu juhul, kui olete saadaval intervjuuks või kui teil on konkreetseid tööaega puudutavaid piiranguid.

Oluline on esitada need andmed selgelt ja arusaadavalt ning tagada, et need oleksid korrektsed. Kaaskirjas oma isiklike andmete esitamine peaks olema lihtne ja lihtne, et tööandja saaks hõlpsalt teiega ühendust võtta ja teie kandidatuuri arvesse võtta.

Kogemuste ja oskuste esiletõstmine


kuidas kirjutada kaaskirja


Kaaskirjas oma varasemate kogemuste ja oskuste esiletõstmine on oluline osa, mis aitab veenda tööandjat teie sobivuses konkreetsele ametikohale. Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas kirjeldada oma varasemaid kogemusi ja oskusi nii, et need vastaksid töökuulutuse nõuetele:

 1. Lugege hoolikalt töökuulutust: Alustage sellest, et uurige hoolikalt töökuulutust ja tuvastage olulised nõuded ja oskused, mida tööandja otsib. See aitab teil oma varasemaid kogemusi ja oskusi rõhutada vastavalt nendele nõuetele.
 2. Esitage konkreetseid näiteid: Kirjeldades oma varasemaid kogemusi, püüdke esitada konkreetseid näiteid olulistest saavutustest või projektidest, mis illustreerivad teie oskusi ja kvalifikatsiooni. Kasutage arvulisi andmeid või muid mõõdetavaid tulemusi, et teha oma saavutused veelgi veenvamaks.
 3. Kohandage oma keelt: Kohandage oma keelt vastavalt töökuulutuses kasutatud terminoloogiale ja võtmesõnadele. Kasutage samu märksõnu ja väljendeid, et näidata, et teie kogemused ja oskused vastavad tööandja vajadustele.
 4. Rõhutage asjakohaseid oskusi: Tõstke esile oskusi ja teadmisi, mis on konkreetse ametikoha jaoks kõige olulisemad. Kasutage näiteid oma varasemast töökogemusest, et näidata, kuidas te olete neid oskusi edukalt rakendanud.
 5. Lisage kvalifikatsioonide kokkuvõte: Lisage lõppu lühike kokkuvõte oma kvalifikatsioonidest ja sellest, miks te olete sobivaim valik antud töökohale. See võib olla võimalus tuua esile ka oma motivatsiooni ja pühendumist ning näidata, miks olete kirglik selle ametikoha vastu.

Kokkuvõttes on oluline kohandada oma varasemaid kogemusi ja oskusi vastavalt töökuulutuse nõuetele ning esitada need selgelt ja veenvalt, et veenda tööandjat teie sobivuses antud ametikohale. Kasutage konkreetseid näiteid ja väljendeid, et näidata, kuidas teie kogemused ja oskused vastavad tööandja vajadustele ja nõuetele.

Motivatsiooni väljendamine ja lõppsõna


kuidas kirjutada kaaskirja


Kaaskirja kirjutamine lõpus on oluline väljendada oma motivatsiooni ja huvi konkreetse töökoha vastu ning lõpetada kiri positiivsel noodil, jättes tööandjale hea mulje ja avades uksed edasisteks vestlusteks või intervjuuks. Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas seda teha:

 1. Tutvustage oma motivatsiooni: Väljendage selgelt oma motivatsiooni ja huvi antud töökoha vastu. Kasutage sõnu, mis näitavad teie entusiasmi ja kirge ning selgitage, miks see konkreetne ametikoht või ettevõte teile huvi pakub.
 2. Tooge välja, miks olete sobiv valik: Selgitage, miks just teie olete sobivaim valik antud töökohale. Kasutage oma varasemaid kogemusi ja oskusi, et näidata, kuidas teie taust ja teadmised vastavad tööandja vajadustele ja nõuetele.
 3. Avaldage tänulikkust: Ole tänulik tööandja tähelepanu eest ja võimaluse eest oma kandidatuuri esitada. See näitab teie viisakust ja austust ning aitab jätta positiivset muljet.
 4. Kutsuge edasisele tegevusele: Lõpetage kaaskiri positiivsel noodil, kutsudes tööandjat edasisele tegevusele, nagu intervjuu või täiendava teabe jagamine. Näidake, et olete avatud jätkuvale suhtlusele ja koostööle.
 5. Vormistage viisakalt: Lõpetage kaaskiri viisakalt, kasutades viisakusväljendeid nagu "Lugupidamisega" või "Tänades". Lisage sinu allkiri ja vajadusel trükkige ka sinu nimi.

Looge oma CV parimate mallide abilKorduma kippuvad küsimused (KKK)

Korduma kippuvate küsimuste lisamine kaaskirja lõppu võib olla kasulik viis anda tööandjale lisateavet ja vastata võimalikele küsimustele, mida nad võivad teil olla. Siin on mõned näited küsimustest, mida võiksite lisada kaaskirja lõpus:

Millal olete saadaval intervjuuks?

See küsimus võimaldab teil anda tööandjale teada sinu saadavusest intervjuuks ning võimaldab neil planeerida edasisi samme.

Kas teil on küsimusi minu taotluse või ettevõtte kohta?

See küsimus näitab teie huvi ettevõtte vastu ning võimaldab teil saada täiendavat teavet, mis võib aidata teil otsustada, kas see teie jaoks õige koht.

Kas teil on vajalikke dokumente või viiteid, mida peaksin esitama?

See küsimus aitab teil selgitada, milliseid täiendavaid dokumente või viiteid tööandja võib taotluse osana vajada ning aitab teil olla valmis kõikideks järgnevateks sammudeks.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee