Kuidas koostada minu ideaalne CV-d: Näpunäited ja juhised

Sissejuhatus on esimene samm teel oma unistuste töökoha poole. CV ehk Curriculum Vitae on dokumendiks, mis esindab teid potentsiaalsele tööandjale ning on esimene mulje, mis tööandjale jääb. See on teie visiitkaart, mis peaks peegeldama teie haridust, kogemusi, oskusi ja saavutusi.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

CV koostamine on oluline oskus, mida peab iga tööotsija valdama. See võimaldab teil esitleda end selgelt, veenvalt ja organiseeritult.

Tööandjad kasutavad CV-d esmase filtreerimisvahendina, et valida välja need kandidaadid, kellel on kõige parem sobivus ja potentsiaal nende ettevõttesse.

Teie CV peaks olema nagu teie isiklik reklaamleht, mis rõhutab teie tugevusi ja kvalifikatsiooni ning veenab tööandjat teid edasi kaaluma. Seetõttu on oluline mõista, kuidas koostada CV-d nii, et see jääks silma ja tekitaks huvi.

Sellega seoses saab käesolev juhend olla teile abiks. Järgnevates peatükkides käsitleme üksikasjalikult, kuidas struktureerida ja täiendada oma CV-d, et see oleks võimalikult efektiivne ja meeldejääv.

Tutvustame praktilisi näpunäiteid ja soovitusi, mis aitavad teil luua CV, mis tõstab esile teie parimaid omadusi ja võimalusi.

minu ideaalne cv

CV Näidis

Allpool on esitatud üks näide, kuidas võiks välja näha professionaalne ja hästi struktureeritud CV. See on vaid üks võimalik näide ning oluline on meeles pidada, et igaühe CV peaks olema isikupärane ja vastama tema enda taustale, kogemustele ja eesmärkidele.

[Nimi ja kontaktandmed]

Isiklik info:

 • Sünniaeg: DD.MM.AAAA
 • Aadress: [Tänav, Linn, Riik, Postiindeks]
 • Telefon: [+372 XXXXXXXX]
 • E-post: [e-post@example.com]

Eesmärk: Otsin väljakutseid pakkuvat rolli [valdkonnas], kus saaksin rakendada oma kogemusi ja oskusi ning panustada ettevõtte edu.

Haridus:

 • [Kraad] [Eriala], [Kooli nimi], [Aasta - Aasta]
 • [Kraad] [Eriala], [Kooli nimi], [Aasta - Aasta]

Töökogemus:

 1. [Ametikoht], [Ettevõtte nimi], [Aasta - Praegune]
  • Kirjeldus: Lühike ülevaade tööülesannetest ja saavutustest.

 2. [Ametikoht], [Ettevõtte nimi], [Aasta - Aasta]
  • Kirjeldus: Lühike ülevaade tööülesannetest ja saavutustest.

Oskused:

 • Keeled: [Keel] - [Tase], [Keel] - [Tase]
 • Tarkvaraoskus: [Tarkvaranimed ja oskuste tase]

Huvialad:

 • [Huviala 1]
 • [Huviala 2]

Viited: Viimase palga eeldus: kokkuleppel.


CV põhielemendid ja struktuur


Tänapäeva konkurentsivõimelisel tööturul on oluline, et teie CV jääks silma ja esitaks teid parimal võimalikul viisil. Selleks on vaja mõista CV põhielemente ja nende õiget struktuuri.

Järgnevalt on ülevaade peamistest osadest, mida tuleks kaaluda oma CV koostamisel:

 1. Isiklik info: Alustage oma CV-d enda nime, kontaktandmete ja muu isikliku info esitamisega. See hõlmab sünnikuupäeva, aadressi, telefoni ja e-posti.
 2. Eesmärk: Lisage lühike lõik, kus selgitate oma karjäärieesmärke ja ootusi tulevasele ametikohale.
 3. Haridus: Esitage ülevaade oma haridustasemest, sealhulgas kraadidest, diplomitest, sertifikaatidest ja muust relevantsest haridusest.
 4. Töökogemus: Kirjeldage oma varasemaid töökohti, alustades viimasest või hetkelisest ametikohast. Mainige iga ametikoha pealkirja, ettevõtte nime, ametiaega ja lühikest ülevaadet oma tööülesannetest ja saavutustest.
 5. Oskused: Esitage loetelu oma olulistest oskustest ja pädevustest, mis on seotud tööandja poolt oodatud kvalifikatsioonidega. See hõlmab nii tehnilisi oskusi (nt tarkvaraoskus) kui ka pehmeid oskusi (nt suhtlemisoskus).
 6. Huvialad: Lisage lühike loetelu oma hobidest ja huvialadest, mis võivad anda tööandjale aimu teie isiksusest ja huvidest.
 7. Viited: Kuigi viiteid ei pea alati CV-s sisaldama, võite siiski lisada lõigu, kus mainite, et olete valmis neid pakkuma vastavalt vajadusele.

Isikliku teabe esitamine


minu ideaalne cv


Sinu isiklike andmete ja kontaktandmete esitamine CV-s peaks olema selge, täpne ja professionaalne. Siin on mõned olulised punktid, mida tuleks arvestada:

 1. Nimi: Alusta oma CV-d oma täisnimega. Veendu, et see oleks selgelt esitatud ja oleks suurem kui ülejäänud tekst. See aitab tööandjal sinu nime kiiresti märgata.
 2. Kontaktandmed: Järgmisena esita oma kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber, e-posti aadress ja aadress. Veendu, et need andmed oleksid täpsed ja värskendatud.
 3. Aadress: Kui see asjakohane, võid lisada ka oma aadressi. Kuid tänapäeval pole see alati hädavajalik, eriti kui kohalik elukoht pole tööandja jaoks oluline.
 4. Sünnikuupäev ja perekonnaseis: Neid andmeid pole alati vaja CV-s esitada, eriti kui need pole tööandjale olulised. Otsusta hoolikalt, kas lisada need ega mitte, olenevalt kohalikest tavade ja seaduste kohaselt.
 5. Professionaalne pealkiri: Mõned inimesed lisavad oma nime ja kontaktandmete alla ka professionaalse pealkirja, mis kirjeldab nende rolli ega oskusi lühidalt. See võib anda tööandjale kiire ülevaate sinu profiilist.
 6. LinkedIn ega muud professionaalsed profiilid: Kui sul on LinkedIni ega muud professionaalsete võrgustike profiilid, võid kaaluda nende lisamist oma kontaktandmete alla.

Kokkuvõttes peaksid sinu isiklikud andmed ja kontaktandmed olema esitatud selgelt ja korrektselt. Veendu, et need annaksid tööandjale piisavalt teavet, et nad saaksid sinuga hõlpsasti ühendust võtta, kuid jäta välja mis tahes liigne ega ebavajalik info.

Haridus- ja töökogemuse esiletõstmine


minu ideaalne cv


Sinu haridus- ja töökogemus on olulised osad CV-st, mis annavad tööandjale ülevaate sinu akadeemilisest taustast ja varasemast töökogemusest. Siin on mõned punktid, mida kaaluda nende esiletõstmisel:

 1. Haridus:
  • Alusta kõrgharidusest ja liigu tagasi põhihariduse juurde. Järjesta oma hariduskäik vastupidises kronoloogilises järjekorras, alustades kõige hilisemast.
  • Lisa igale haridustasemele vastavad asutused, kraadid ja lõpetamise kuupäevad.
  • Kirjelda lühidalt olulisi kursusi, projekte ega saavutusi, mis on seotud sinu erialase arenguga.
 2. Töökogemus:
  • Sarnaselt haridusega järjesta oma töökogemus vastupidises kronoloogilises järjekorras, alustades kõige hilisemast.
  • Iga töökogemuse kirjeldus peaks sisaldama ametinimetust, tööandja nime, töö perioodi ja peamisi kohustusi ning saavutusi.
  • Rõhuta oma töökogemuse osas neid oskusi ja saavutusi, mis on seotud töökuulutuses esitatud nõuetega. Kasuta mõõdetavaid tulemusi, et näidata oma panust eelmistele tööandjatele.
 3. Vabatahtlikud tegevused ja muud saavutused:
  • Kui sul on olnud olulisi vabatahtlikke kogemusi, juhtimisrolli organisatsioonides või muid saavutusi, mis ei mahu otseselt haridus- või töökogemuse alla, võid neid lisada eraldi jaotisena.

Oskuste ja saavutuste esitamine


minu ideaalne cv


Sinu oskuste ja saavutuste esitamine CV-s on võimalus näidata oma unikaalset väärtust ja sobivust konkreetsele ametikohale. Siin on mõned olulised sammud, kuidas neid esitada:

 1. Oskuste loetelu:
  • Loetle kõige olulisemad oskused, mis sul on, seades need prioriteediks vastavalt nende olulisusele ja asjakohasusele tööandja nõuetele.
  • Hõlma nii tehnilisi oskusi (nt programmeerimine, keelteoskus) kui ka pehmeid oskusi (nt suhtlemisoskus, meeskonnatöö).
  • Kasuta spetsiifilisi termineid ja võtmesõnu, mis kindlasti peaks seotud konkreetse valdkonna ega ametikohaga.
 2. Saavutused:
  • Kirjelda oma olulisemaid saavutusi varasemates töökohtades ega projektides.
  • Rõhuta saavutuste mõõdetavust ja mõju, näidates, kuidas su tegevused on aidanud kaasa ettevõtte eesmärkide saavutamisele ega probleemide lahendamisele.
  • Kasuta numbreid, protsente ega muid mõõdetavaid näitajaid, et anda konkreetne ülevaade oma saavutustest.
 3. Erialased ja isiklikud võimed:
  • Lisaks konkreetsetele oskustele ja saavutustele võid esitada ka oma erialaseid ja isiklikke võimeid, mis võivad olla seotud tööandja ootustega.
  • Näiteks võid mainida oma võimet lahendada keerulisi probleeme, selle asemel juhtida projekte või töötada tõhusalt meeskonnas.
 4. Kohandamine vastavalt ametikohale:
  • Veendu, et esitatud oskused ja saavutused vastavad konkreetse töökuulutuse nõuetele ja vajadustele.
  • Kohanda oma loetelu vastavalt iga konkreetse tööandja vajadustele ja rõhuasetustele.

Keelteoskus ja muud täiendavad oskused oma CV-s


minu ideaalne cv


Sinu keeleoskus ja muud täiendavad oskused võivad olla olulised tegurid, mis määravad sinu sobivuse konkreetsele ametikohale. Siin on väga mõned näpunäited, kuidas luua neid esitleda oma CV-s:

 1. Keeleoskus:
  • Loetle kõik keeled, mida oskad ning nende tasemed (nt emakeel, suhtlustase, kirjutamisoskus).
  • Kasuta Euroopa keeleõppe raamdokumendi (CEFR) tasemete märke (nt A1, B2, C1), et anda tööandjale selge arusaam sinu keeleoskuse tasemest.
 2. Täiendavad oskused ja kursused:
  • Lisaks keeleoskusele võid esitleda ka muid täiendavaid oskusi ja kursusi, mis võivad olla seotud antud ametikohaga.
  • Näiteks võid mainida tarkvara-, juhtimis- või meeskonnatööalaseid kursusi või sertifikaate.
 3. Sertifikaadid ja tunnistused:
  • Kui sul on spetsiifilisi sertifikaate või tunnistusi, mis toetavad sinu oskusi ja kvalifikatsiooni, siis võid need samuti esitada.
  • Näiteks võivad need olla projektijuhtimise sertifikaadid või tunnistused täiendavate keelteõppe kursuste läbimise kohta.
 4. Kohandamine vastavalt ametikohale:
  • Veendu, et esitatud keeleoskus ja muud täiendavad oskused on seotud konkreetse ametikoha nõuetega.
  • Kohanda oma loetelu vastavalt tööandja vajadustele ja rõhuasetustele, keskendudes nendele oskustele, mis on antud ametikohale olulised.
 5. Tõestusmaterjalid:
  • Kui võimalik, lisa oma CV-le viited või tõestusmaterjalid, mis kinnitavad sinu keeleoskust või täiendavaid oskusi (nt tunnistused, projektide näited).

Viimistlemine ja mis on viimased nõuanded mis ei ole vaja unustada


minu ideaalne cv


Kui oled loonud oma CV põhiosad, on oluline teha viimistlus ja kontrollida, et see oleks professionaalne ja veatu. Siin on mõned praktilised näpunäited CV viimistlemiseks ning viimaseks lihviks enne selle saatmist:

 1. Õigekiri ja grammatika:
  • Kontrolli hoolikalt oma CV õigekirja ja grammatika vigade suhtes. Veendu, et kõik sõnad on õigesti kirjutatud ning laused on grammatiliselt korrektsed.
 2. Vormindamine ja kujundus:
  • Veendu, et sinu CV oleks professionaalselt vormindatud ja visuaalselt atraktiivne. Kasuta selgeid pealkirju, lõike ja punktloendeid, et teha teave kergesti loetavaks.
 3. Kohandamine vastavalt ametikohale:
  • Kohanda oma CV-d vastavalt konkreetsele ametikohale ja ettevõttele, kuhu kandideerid. Veendu, et esiletõstetud oskused ja kogemused vastavad tööandja nõuetele ja ootustele.
 4. Kontaktandmed:
  • Veendu, et sinu kontaktandmed on täpsed ja kergesti leitavad. Kontrolli, et e-posti aadress ja telefoninumber oleksid õiged ning vastaksid tööandja ootustele.
 5. Viidete lisamine:
  • Lisa vajadusel oma CV-le viited või soovituskirjad, mis võivad tugevdada sinu kvalifikatsiooni ja usaldusväärsust. Veendu, et sul on loa viidete lisamiseks ning et need oleksid täpsed ja ajakohased.
 6. Viimane kontroll:
  • Enne CV saatmist tee viimane ülevaatus, et kontrollida kõigi osade täpsust ja täielikkust. Veendu, et kõik vajalikud ja olulised andmed oleksid esitatud ning et kõik lingid ja manused töötaksid korralikult.

Looge oma CV parimate mallide abil


Korduma Kippuvad Küsimused

Kas peaksin oma CV-d personaliseerima iga tööandja jaoks?

Jah, on soovitatav kohandada oma CV-d vastavalt iga konkreetse ametikoha ja ettevõtte nõuetele ning ootustele. See aitab sul esitleda end kõige sobivamal viisil ning suurendada oma võimalusi tööle saamisel.

Kui pikk peaks olema minu CV?

Tavaliselt peaks CV olema ühe või kahe lehekülje pikkune. Oluline on esitleda kõige olulisem teave selgelt ja kokkuvõtlikult, vältides üleliigset teavet, mis võib tööandjat segadusse ajada.

Milliseid oskusi peaksin oma CV-s esile tõstma?

Esile tõstetavad oskused peaksid vastama konkreetse ametikoha nõuetele ja ootustele. See võib hõlmata erialaseid oskusi, nagu näiteks programmeerimine või projektijuhtimine, aga ka pehmemaid oskusi, nagu näiteks suhtlemisoskus või meeskonnatööoskus.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee