Kaaskiri inglise keeles | Näited ja mallid õnnestumiseks

Kui olete tööotsingu protsessis siis teie kindlasti teate, et see ei ole üldse lihtne, aga kui teha õige ettevalmistamine saate suurendada ome edu võimalusi. Töökoha saamiseks on kaaskiri ülioluline aspekt. Kaaskiri nn motivatsioonikiri on viis ennast värbamisjuhile tutvustada ja näidata, miks just teie sobite sellele töökohale. Teil on võimalus näidata oma oskusi, kvalifikatsiooni ja kogemusi ja seda, kuidas need vastavad töökoha vajadustele. Eduka kaaskiri koostamine ei ole aga alati lihtne, eriti kui sihite tööd konkreetses riigis. Siin on kasutusel juhend kaaskiri inglise keeles kirjutamiseks. See juhend on loodud selleks, et anda teile kõike, mis vajate täiusliku ingliskeelse kaaskirja kirjutamiseks. Olenemata sellest, kas olete emakeelena kõneleja või muu kõneleja, annab see juhend teile vajalikud tööriistad, et teie kaaskiri teistest eristuks.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Sellest juhendist leiate ingliskeelsete kaaskirjade stiilijuhendi, mis aitab teil kohalikele värbamisjuhtidele muljet avaldada. Samuti saate üksikasjalikud juhised kaaskirja iga osa, sealhulgas sissejuhatuse, sisu ja järelduse kirjutamiseks. Lisaks leiate professionaalseid näpunäiteid, mis aitavad teil enda kaaskiri teistest eristuda. Nende näpunäidete ja näidete abil saate suurendada oma võimalusi intervjuule jõudmiseks ja järgmise töökoha leidmiseks enda valdkonnas. Seega, kui olete valmis viima enda tööotsingu järgmisele tasemele, alustage selle juhendi lugemist ja tehke esimene samm võiduka inglise keelse kaaskirja loomise suunas.

Ingliskeelse kaaskirja näide

Siin on tõlkija profiili kaaskiri näidis:

[Sinu nimi]
[Aadress]
[Linn, riik, sihtnumber]
[E-posti aadress]

[Saaja nimi]
[Ettevõtte nimi]
[aadress]
[Linna, riigi sihtnumber]

Dear [Töölevõttu korraldaja],

I am writing to express my interest in the Translator position at [Ettevõtte nimi]. I am a highly skilled and motivated professional with a passion for language and communication. With fluency in both [Emakeel] and English, as well as [Lisakeel(ed)], I am confident that I would be a valuable addition to your team.

My previous experience as a translator for [Eelmise ettevõtte nimi] has given me a strong understanding of the complexities of language translation, including cultural nuances and technical terminology. I am able to translate a wide range of documents, from legal contracts to marketing materials, ensuring that the meaning and tone of the original text is accurately conveyed in the target language.

I have also demonstrated my ability to work effectively under pressure and to meet tight deadlines. Whether working individually or as part of a team, I consistently strive to deliver high-quality work and exceed expectations.

I am excited about the opportunity to bring my skills and experience to your organization and contribute to the success of your projects.Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss my qualifications in further detail.

Sincerely,
[Sinu nimi]

Kuidas teha saatekiri inglise keeles nullist


Kirjutada Ingliskeelse kaaskirja on oluline koostada seda hästi struktureeritud, professionaalne ja kohandatud kandideeritavale töökohale. Kaaskiri on teie võimalus jätta värbamisjuhist esmamulje ning näidata enda oskusi, kvalifikatsiooni ja entusiasmi selles rollis.

Kaaskiri inglise keeles

Inglise kaaskiri struktuur koosneb tavaliselt järgmistest osadest:

 1. Kontaktteave: see jaotis sisaldab teie nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi.
 2. Tervitus: see jaotis on tervitus ja see peaks sisaldama saaja nime ja tiitlit, kui see on teada.
 3. Sissejuhatus: kaaskiri jaotis peaks sisaldama lühikest selgitust sellest, kes te olete ja miks te kaaskiri kirjutada.
 4. Sisu:see jaotis on kaaskiri põhisisu ja peaks sisaldama 2–3 lõiku. Esimeses lõigus tuleks lühidalt käsitleda teie kvalifikatsiooni ja asjakohast kogemust. Teine ja kolmas lõik peaksid selgitama, miks olete sellest tööst huvitatud ja miks arvate, et sobite sellesse rolli hästi.
 5. Lõpp: jaotis peaks sisaldama lõpulauset, näiteks "Ootan võimalust arutada täiendavalt enda kvalifikatsiooni ja seda, kuidas saan teie organisatsiooni panustada." Peaksite lisama ka enda täisnime, telefoninumbri ja e-posti aadressi.

Allkiri: see jaotis peaks sisaldama teie trükitud nime, millele järgneb käsitsi kirjutatud allkiri.

Kaaskiri kirjutades lisage kindlasti järgmine teave:

 • Lühitutvustus, mis tõstab esile teie asjakohased kogemused ja kvalifikatsioonid.
 • Arutelu teie huvist töö vastu ja sellest, miks te sellele rollile hästi sobite.
 • Lõppsõna, mis väljendab teie entusiasmi võimalusest arutada täiendavalt oma kvalifikatsiooni ja väärtust, mida saate organisatsioonile tuua.
💡Pidage meeles, et teie kaaskiri peaks olema lühike, selge ja kergesti loetav. Vältige liiga keeruka keelekasutust ega enda kvalifikatsioonist liialdatud väiteid. Selle asemel keskenduge enda huvi näitamisele töö vastu ja suutlikkusele vastata organisatsiooni vajadustele.

Kontaktandmed 


Teie kaaskiri kontaktteabe jaotis on ülioluline komponent ja ei tohiks seda  tähelepanuta jätta. See jaotis sisaldab teie nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi ning võimaldab tööandjal hõlpsasti teiega ühendust võtta, et saada lisateavet või kokku leppida intervjuu.

Siin on näide kaaskiri kontaktteabe jaotisest:

Katrin Kirg
Tallinn, Eesti
+37256661111
katrinK@email.com
https://www.linkedin.com/in/KatrinK

Teie kaaskiri kontaktteabe jaotis olema selge, lühike ja professionaalne.  Peaks sisaldama teie nime, aadressi, telefoninumbrit ja koos e-posti aadressi ning peaks olema tööandjale kergesti loetav ja arusaadav.

Tervitus: Kuidas end tutvustada


Kaaskirjas olev tervitus on teie jaoks esimene võimalus jätta värbamisjuhile positiivne mulje. See annab tooni ülejäänud kirjale ja võib muuta teie võimalused intervjuule pääseda või seda rikkuda. Tugev sissejuhatus on värbamisjuhi tähelepanu äratamiseks ja oma huvi selle positsiooni vastu näitamiseks ülioluline.

Kaaskiri inglise keeles

Õige näide:
“Dear [värbamisjuhi nimi],
I am writing to express my interest in the [Amet] role at [ettevõtte]. I am a highly motivated and enthusiastic professional with [X aastat/kuud] of experience in [seotud väli]. I am confident that my skills and experience would make a valuable contribution to your team.”

Vale näide:
“Hey,
I saw your job posting and thought I'd apply. I've been in the field for a while and I think I could do a good job.”

Õige näide demonstreerib kandidaadi professionaalset käitumist ja näitab, et nad on võtnud aega ettevõtte ja positsiooni uurimiseks. Vale näide on seevastu juhuslik ja sellel puudub rakenduse jaoks selge eesmärk. Tõenäoliselt ei avalda professionaalsuse puudumine värbamisjuhile muljet.

Oluline on võimalusel pöörduda värbamisjuhi poole nimepidi, sest näitab, et olete võtnud aega ettevõtte uurimiseks ja kirja isikupärastamiseks. Ametliku tooni ja keele kasutamine, entusiasmi ja kvalifikatsiooni demonstreerimine ning ettevõtte ja positsiooni mõistmise näitamine on kõik olulised tegurid kaaskiri tõhusa sissejuhatuse loomisel.

Peatükk


Enda kirjeldamine töökohale sobivana on kaaskiri ülioluline aspekt. Selles jaotises tutvustatakse kandidaadi oskusi, kvalifikatsiooni ja kogemusi, mis vastavad töönõuetele. Selles jaotises peaks taotleja tõestama, et ta sobib sellele ametikohale paremini, ja esitama tõendid ,  miks ta võiks olla ettevõttele väärtuslik täiendus.

Kuidas kirjeldada end sobivana?


Et kirjeldada end sobivana, peab kandidaat esmalt uurima töökoha nõudeid ja ettevõtte kultuuri. Aitab neil tuvastada, milliseid oskusi ja kogemusi tööandja otsib, ning kohandada vastavalt oma kaaskiri. 

 • Järgmised sammud võivad aidata taotlejal kirjeldada end sobivana👇
 • Näidake, kuidas nende oskused vastavad töönõuetele
 • Tooge asjakohaseid näiteid nende kogemustest
 • Mainige nende saavutusi ja seda, kuidas nad saavad ettevõtte edule kaasa aidata
 • Näidake üles oma entusiasmi töö ja ettevõtte vastu
 • Näidake, kuidas nende väärtused ühtivad ettevõtte kultuuriga
Õige näide:
Dear [värbamisjuhi nimi],
I am writing to apply for the [Töö nimetus] role at [Ettevõtte nimi]. I am highly motivated and excited about this opportunity as I believe that my skills and experiences make me the ideal candidate for the position. With [Aastate arv] of experience in [Asjakohane väli/positsioon], I have developed a strong understanding of [Põhioskused/ekspertiisivaldkond]. My experience includes [Asjakohase kogemuse/saavutuse lühikirjeldus] , which has allowed me to develop a strong [oskused/pädevus]. I am confident that my skills and experiences make me a valuable asset to your team. I am eager to bring my passion and drive to this role and contribute to the success of [Ettevõtte nimi]. Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to further discuss my qualifications with you.
Sincerely,
[Sinu Nimi]

Vale näide:
Dear [värbamisjuhi nimi],
I am writing to apply for the [Töö nimetus] role at [Ettevõtte nimi]. I am confident that I am the best candidate for this position and I will be a valuable addition to your team. I have [Aasta arv] of experience and I am [Põhioskused/ekspertiisivaldkond]. I think I would be great for this role because I am good person. Thank you for considering my application. I hope to hear from you soon.
Sincerely,
[Sinu nimi]


Õiges näites mille demonstreerib taotleja, et ta mõistab töökoha nõudeid ning kuidas nende oskused ja kogemused vastavad neile. Nad toovad konkreetseid näiteid oma saavutustest ja näitavad üles oma entusiasmi töö ja ettevõtte vastu.

Vale näite puhul esitab taotleja üldisi väiteid enda oskuste ja kogemuste kohta, esitamata konkreetseid näiteid. Samuti teevad nad ennast reklaamivaid avaldusi, näitamata, kuidas need oleksid ettevõttele väärtuslikuks täienduseks. Selline lähenemine tundub ülbe ja sellel puuduvad nende väidete toetuseks vajalikud tõendid.

Üleskutse tegutsemiseks


Selles jaotises saate teada, kuidas teha tugevat üleskutset tegevusele (CTA), julgustab värbamisjuhti tegutsema ja teiega intervjuuks ühendust võtma. CTA on kaaskiri ülioluline element ja on teie viimane võimalus lugejat positiivselt mõjutada.

Kaasahaarava CTA tegemiseks alustage oma entusiasmist positsiooni vastu ja soovist värbamisprotsessis edasi liikuda. Seejärel taotlege kohtumist või telefonikõnet, et oma kvalifikatsiooni edasi arutada. Olge täpne, millal olete saadaval, ja esitage oma kontaktandmed, et värbamisjuht teiega ühendust saaks võtta.

Kaaskiri inglise keeles

Näiteks tõlkijana võib teie õige CTA olla umbes selline:
"I am eager to bring my language skills and passion for translation to your company. I would love the opportunity to further discuss my qualifications in a meeting or phone call. Please find my contact information below. I look forward to hearing back from you soon."

💡 Lisage oma telefoninumber, e-post ja LinkedIni profiil, kui teil see on. Veenduge, et teie teave oleks ajakohane ja professionaalne.

CTA vale näide oleks midagi sellist:
"I hope you'll like me and give me a call. I'm available whenever you are."

Seda tüüpi CTA-l puudub professionaalsus ja ei anna edasi entusiasmi positsiooni vastu. Oluline on teha tugev ja enesekindel taotlus kohtumiseks või telefonikõneks ning näidata oma innukust võimaluse suhtes.

Kokkuvõtteks võib öelda, et väga tugev CTA on kaaskirjas ülioluline. Väljendage kindlasti oma entusiasmi ametikoha vastu, taotlege kohtumist või telefonikõnet ning edastage oma kontaktandmed professionaalsel viisil.

Hüvastijätt: Kuidas lisada oma motivatsioonikiri


Selles jaotises kirjeldame üksikasjalikult kaaskiri õiget sulgemise viisi ja lisame motivatsiooni viimase lihvi. Hüvastijätt on viimane asi, mida värbamisjuht loeb, ja oluline on jätta endast jääv mulje.

Siin on mõned võimalikud hüvastijätud, ja on kohandatud näitlejamaailma jaoks:

"I look forward to bringing my passion for the craft to your stage and showcasing my talents. Thank you for your time and consideration."

"With my range of skills and experience, I am confident that I would make a valuable addition to your cast. I eagerly await the opportunity to audition for you."

"I am excited about the prospect of joining your company and contributing my skills and creativity to your productions. Thank you for considering me for this role."

"I believe my dedication to the art of acting, combined with my training and experience, make me an ideal candidate for your ensemble. I appreciate your time and consideration and look forward to hearing from you soon."

Need hüvastijätud on vaid näited, kuid oluline on kohandada oma kaaskiri konkreetsele rollile ja ettevõttele, kuhu kandideerite. Lõpetage kiri viisaka ja professionaalse tooniga, kinnitades oma huvi rolli vastu ja avaldades tänu töölevõtva juhi aja eest.

Põhipunktid: Kirjutage suurepärane kaaskiri inglise keeles


Kokkuvõtteks võib öelda, et kirjutada ingliskeelse kaaskiri on oluline samm teie uue töökoha leidmisel. Suureparase kaaskiri koostamiseks peate järgima selget struktuuri. Alustage korralikust tervitamisest, ennast tutvustades ja selgitades, miks just teie sellele ametikohale kõige paremini sobite. Seejärel esitage oma kontaktteave ja lõpetage tugeva üleskutsega tegevusele, väljendades oma entusiasmi töö ja siis intervjuu vastu.

Ärge unustage hoida toon formaalsena ja proffesionaalsena, kus vältige liiga pikkade lausete ja lõikude kasutamist ning pidage meeles grammatikat. Samuti isikupärastage kaaskiri konkreetse töökoha jaoks, millele kandideerite, näidates oma huvi ja teadmisi ettevõtte ja ametikohast.

Kaaskiri inglise keeles

Kokkuvõtteks võib öelda, et hästi koostatud kaaskiri aitab teil teistest kandidaatidest eristuda ja suurendab teie võimalusi vestlusele kutsuda. Neid näpunäiteid järgides saate professionaalselt ja tõhusalt esitleda, näidates potentsiaalsele tööandjale, et olete sellele tööle ideaalne kandidaat.

Näpunäiteid ingliskeelse kaaskirja täiustamiseks 👇

 1. Laske kaaskiri üle vaadata inglise keelt emakeelena kõnelejal või kasutage keelekontrolli tööriista (nt Grammarly), et veenduda, et selles pole õigekirja- ja grammatikavigu.
 2. Kohandage enda kaaskiri inglise keeles iga töökoha jaoks, millele kandideerite, lugedes töökirjeldust põhjalikult ja tuvastades asjakohased märksõnad.
 3. Olge enda kirjutamisel selge ja lühike, vältige pikki sõnalisi lauseid ja täppe.
 4. Võimaluse korral suunake kaaskiri konkreetsele isikule, mitte ei kasuta üldist tervitust.
 5. Ärge kasutage sama kaaskiri mitme töötaotluse jaoks.
 6. Kasutage professionaalset fonti, nagu Times või Arial.
 7. Säilitage kogu kaaskirjas ametlik ja lugupidav toon ning vältige passiivse hääle kasutamist.

Täiendage enda ingliskeelset kaaskirja elulookirjeldusega


Kaaskiri on töötaotluse oluline komponent ja on oluline muuta võimalikult tugevaks. Üks kaaskirja täiustamise viise on CV ja tuntud ka kui erialane kokkuvõte või kommenteeritud kokkuvõte, kaasamine. Osa asub tavaliselt kaaskiri alguses ja annab lühikese ülevaate teie erialasest taustast ja kvalifikatsioonist.

Karjääri kokkuvõtte lisamine võib olla eriti kasulik, kui teil on pikk ja keeruline töökogemus, kuna võimaldab teil esile tõsta enda asjakohasemaid kogemusi ja saavutusi. Lisaks annab varbamisjuhile kiire ülevaate sellest, mida te lauale tood, aidates tal mõista, miks te sellele rollile hästi sobite.

Kaasahaarava karjäärikokkuvõtte kirjutamiseks tehke kõigepealt kindlaks oskused, kogemused ja saavutused ja on kandideeritava ametikoha jaoks kõige asjakohasemad. Seejärel kirjutage lühike lõik, ja võtab need elemendid kokku ja tõstab esile teie kvalifikatsiooni rolli jaoks. Teie karjääri kokkuvõte peaks olema lühike, kaasahaarav ja kohandatud konkreetsele tööle, millele kandideerite.

Ärge jätke kasutamata võimalust jätta värbamisjuhist esmamulje. Vaadake seda põhjalikku juhendit enda kaaskirja jaoks tõhusa CV kirjutamisest.

Kokkuvõtteks võib öelda, et CV ja kaaskirja lisamine võib aidata teil konkurentidest silma paista ja suurendada teie võimalusi sellele tööle saada. Kui võtate aega mõjuva kokkuvõtte koostamiseks, demonstreerite enda professionaalsust, tähelepanu detailidele ja pühendumust rollile. Miks mitte kasutada seda lihtsat, kuid võimsat tööriista ja täiustada enda kaaskirja juba täna?

Looge oma CV parimate mallide abil

Kui pikk peaks kaaskiri inglise keeles olema?

Kaaskiri ei tohi olla pikem kui üks lehekülg ja koosneda kolmest kuni neljast lühikesest lõigust.

Kas ma peaksin kaaskirja jaoks kasutama malli?

Soovitatav on kasutada ainult professionaalset ja kaasaegset kaaskirja malli, teie CV sobivusega. Aitab teil jätta positiivse mulje ja hoida dokumendi korrastatuna ja lihtsasti loetavana.

Mida peaksin kaaskirja lisama?

Teie kaaskiri inglise keeles peaks sisaldama tervitust, tutvustust, kirjeldust miks olete sellele ametikohale sobiv, üleskutset tegevusele ja hüvastijätt. Peaks sisaldama ka teie kontaktteavet ja ametikohta kuhu kandideerite.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee