Praktiline Teejuht: Kuidas Kirjutada Silmapaistvat CV

CV kirjutamine on kriitilise tähtsusega oskus, mis mõjutab oluliselt sinu karjääriedu. CV ehk Curriculum Vitae on dokument, mis annab tööandjale esmase ülevaate sinu haridusest, töökogemusest, oskustest ja saavutustest. See on sinu esimene võimalus teha endast muljet ning seada end teiste kandidaatide seas esile.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Silmapaistev CV ei ole vaid formaalne nimekiri sinu saavutustest; see on praktiline vahend, mis peaks peegeldama sinu isiksust, pädevusi ja kirge oma valitud valdkonnas.

Tööandjad hindavad hästi struktureeritud ja asjakohaseid CV näidis, kuna need aitavad neil leida sobiva kandidaadi kiiremini ja tõhusamalt.

Sellega koos on oluline mõista, et oma CV koostamine on rohkem kui lihtsalt minevikusündmuste loetelu. See on võimalus näidata, kuidas su oskused ja kogemused vastavad konkreetse töökoha nõuetele. Järgnevas juhendis uurime, kuidas koostada mitte lihtsalt CV-d, vaid silmapaistvat CV-d, mis avab ukse edukale karjäärile. Oluline on mõista, et suurepärase oma CV koostamine on investeering tulevikku, mis võib avada uksed põnevatele võimalustele ning viia sind sammukese lähemale oma unistuste karjäärile.

cv kirjutamine

CV Näidis

Selleks, et mõista, kuidas luua silmapaistvat CV on väga kasulik vaadata näidist, mis illustreerib parimaid tavasid ja struktuuri.

Allpool leiate näidise, mis toob esile olulised osad ja nende korrektse esitamise, et anda teile aimu, kuidas võiks välja näha tõhus CV on.

Isiklik Profiil: Dedikeeritud ja motiveeritud müügitöötaja, kellel on üle 5-aastane kogemus ja tugevad suhtlus oskused kogemused ja muu. Olen tõestanud end mitmete edukate müügiprojektide juhtimisel ning suudan kiiresti kohaneda muutuvate oludega.

Haridus: Bakalaureusekraad ärijuhtimises, Tallinna Ülikool, 2014-2018

Töökogemus: Müügispetsialist, ABC Kaubanduskeskus, Tallinn

 • Arendasin ja haldasin ettevõtte klientide portfelli.
 • Suurendasin müüki 20% olla võrra, kasutades strateegilisi lähenemisviise.

Praktikant, XYZ Ettevõte, Helsingi

 • Toetasin müügimeeskonda klientidega suhtlemisel.
 • Töötasin välja uusi müügistrateegiaid.

Oskused:

 • Suurepärane suhtlus ja läbirääkimisoskus.
 • Tugev müügioskus ja enesemotivatsioon.
 • Ladus eesti, inglise ja vene keele oskus.

Täiendavad Kursused: Digitaalne Turundus, Eesti Ettevõtluskool, 2020

Huvialad: Sportlik ja entusiastlik, armastan uute väljakutsetega kohaneda ning arendada pidevalt oma oskusi.


CV Struktuur ja Ülesehitus


CV struktuur ja ülesehitus moodustavad aluse tõhusale enesereklaamile ning aitavad tööandjal kiiresti aru saada sinu pädevustest.

Siin on mõned olulised osad, mida iga hea CV peaks sisaldama:

Isiklik Profiil:

 • Alusta CV-d lühikese isikliku profiiliga, mis annab kiire ülevaate sinu professionaalsest identiteedist.
 • Rõhuta oma peamisi oskusi ja põhikogemusi ning kuidas need vastavad antud töökoha nõuetele.

Haridus:

 • Järjestatud ajalises järjekorras esita oma haridusteed, alustades kõrgeimast saavutusest.
 • Lisa institutsiooni nimi, kraadi nimetus, lõpetamise kuupäev ja eriala.

Töökogemus:

 • Kirjelda selgelt oma varasemat töökogemust, alustades kõige hilisemast.
 • Too esile saavutused, projektid ja vastutusalad, mis on seotud antud töökohaga.

Oskused ja Kompetentsid:

 • Loo sektsioon, kus rõhutad oma olulisi oskusi, mis on seotud töövaldkonnaga.
 • Kasuta selgelt sõnastatud lühikirjeldusi, et anda lugejale kiire ülevaade.

Täiendav Haridus ja Koolitused:

 • Kui oled osalenud täiendavatel kursustel või koolitustel, too need esile.
 • See näitab sinu valmisolekut end pidevalt arendada.

Huvialad ja Täiendavad Tegevused:

 • Lisa lühike ja mitmekesine nimekiri oma huvialadest ja täiendavatest tegevustest.
 • See annab tööandjale aimu olla sinu isiksusest ja võib avada uusi vestlusteemasid.
cv kirjutamine


Kuidas Struktureerida CV-d nii, et see oleks selge ja kergesti loetav:

Kasuta Selget Pealkirjade Jaotust:

 • Kasuta pealkirju, et eristada erinevaid osi, näiteks "Haridus", "Töökogemus", "Oskused".
 • Selge struktuur muudab CV lihtsasti loetavaks.

Vali Selge Font ja Suurus:

 • Kasuta lugemiseks lihtsat fonti ja piisavalt suurt fondi suurust (nt Arial 11–12).
 • Selgus on oluline – liialt kunstilised fondid võivad raskendada lugemist.

Lühenda ja Rõhuta:

 • Kasuta lühikesi lauseid ja rõhuta peamisi punkte.
 • Tööandja peaks saama kiiresti aru sinu peamistest saavutustest.

Välti Liigset Informatsiooni:

 • Jäta välja mitteoluline info, mis ei ole seotud antud tööga.
 • Liigne info võib muuta CV keeruliseks ja segaseks.

Kohanda CV-d Iga Tööjaama Jaoks:

 • Kohanda CV-d vastavalt iga konkreetse töö ja ettevõtte nõuetele.
 • See näitab, et oled hoolikalt lugenud töökuulutust ja oled valmis panustama.
Järgides neid juhiseid, lood sa CV, mis on selge, kergesti loetav ning annab tööandjale põhjaliku ülevaate sinu pädevustest ja kogemustest.

Isikliku Profiili Tähtsus CV-s


cv kirjutamine


Isiklik profiil on esimene asi, mida olla tööandja sinu CV lugedes näeb, seega on oluline luua tugev esmamulje.

Siin on mõned olulised elemendid ja soovitused, mis aitavad sul luua isikliku profiili, mis köidab tööandja tähelepanu:

Lühike ja Läbinähtav Kirjeldus:

 • Hoia isiklik profiil lühike ja konkreetne, piirates seda mõne lausega.
 • Kirjelda end selgelt ja selgesõnaliselt, et tööandja saaks kiiresti aru, kes sa oled ja mida pakud.

Rõhuta Oma Unikaalseid Omadusi:

 • Too välja need omadused ja oskused, näidis mis teevad sind ainulaadseks.
 • Kui sul on eriline kogemus või ainulaadne oskus, siis see on koht, kus sellega esile tulla.

Kohandu Konkreetse Töökohaga:

 • Kohanda isiklikku profiili vastavalt konkreetsele töökohale, millele kandideerid.
 • Rõhuta neid omadusi, mis on vastavuses antud töö nõuetega.

Näita Kirge ja Pühendumust:

 • Too esile oma kirg töö vastu ja omadusi näita, et oled pühendunud oma valdkonnale.
 • Tööandjad otsivad tihti kandidaate, kes on kirglikud ja motiveeritud.

Kasuta Tegevussõnu:

 • Kasuta profiili kirjutamisel aktiivseid tegevussõnu, mis annavad peab olema edasi energiat ja pühendumust.
 • Näiteks "Saavutasin", "Juhtisin", "Lõin".

Välti Klisheesid:

 • Välti üldisi ja klišeeväliste fraase, mis ei anna midagi unikaalset.
 • Oluline on eristuda teistest kandidaatidest.

Kogemuste Kirjeldamine CV-s


cv kirjutamine


Varasem töökogemus on üks olulisemaid osi sinu CV-st, kuna see annab tööandjale aimu sinu pädevusest ja saavutustest.

Siin on mõned juhised, kuidas tõhusalt esitleda varasemat töökogemust, rõhutades konkreetseid projekte ja saavutusi:

Keskendu Tulemustele:

 • Ära piirdu ainult ülesannete loetlemisega, vaid keskendu eelkõige saavutustele ja tulemustele.
 • Näita, kuidas su panus on aidanud kaasa ettevõtte eesmärkide saavutamisele.

Konkreetsete Projektide Esiletõstmine:

 • Too esile need projektid, milles oled osalenud, ja kirjelda, millist rolli sa mängisid.
 • Selgita, kuidas su panus aitas projektis edu saavutada.

Kasuta Mõõdetavaid Tulemusi:

 • Anna konkreetseid näiteid saavutustest numbrilisel kujul, näiteks "Suurendasin müügitulu 20% võrra" või "Vähendasin kulud 15% võrra".
 • Mõõdetavad tulemused muudavad su saavutused käegakatsutavamaks.

Kirjelda Vastutusalasid Selgelt:

 • Selgelt kirjelda, milliseid vastutusvaldkondi oled varasematel töökohtadel haldanud.
 • Näita, kuidas su oskused ja teadmised on kasvanud ajas.

Rõhuta Probleemide Lahendamist:

 • Kui oled lahendanud mingisuguseid probleeme või ületanud väljakutseid, too need esile.
 • Tööandjad hindavad kandidaate, kes on suutnud edukalt lahendada ettevõtte probleeme.

Loo Seos Tulevase Tööga:

 • Kui kirjeldad varasemat töökogemust, mõtle, kuidas see seostub kandideeritava ametikoha nõuetega.
 • Näita, kuidas su varasem kogemus muudab sind sobivaks antud rollis.

CV kirjutamine: Oskuste ja Kompetentside Esiletõstmine


cv kirjutamine


Tänapäeva tööturul on oluline mitte ainult omada sobivaid oskusi, vaid ka osata neid selgelt ja veenvalt esitleda. Siin on mõned juhised, kuidas esile tuua ja tugevdada oma oskusi ja kompetentse CV-s:

Sobivad Oskused Valdkonnaga:

 • Mõtle läbi, millised oskused on konkreetse valdkonna jaoks olulised.
 • Tööturul hinnatakse nii üldoskusi kui ka spetsiifilisi valdkonnaoskusi.

Kasuta Mõõdetavaid Näiteid:

 • Anna näiteid oskustest konkreetses olukorras või projektis.
 • Näiteks: "Juhtisin meeskonda edukalt läbi keeruka projekti, tõestades oma juhtimis- ja probleemilahendusoskusi."

Tehnoloogia- ja Digioskused:

 • Tänapäeval on tehnilised oskused äärmiselt olulised. Too välja, milliseid tarkvarasid või platvorme oskad kasutada.
 • Näiteks: "Suurepärased oskused Microsoft Office'is ja kogemused Adobe Photoshopiga."

Peamised Oskused Esile:

 • Too esile peamised oskused juba CV esimestel lehekülgedel, et need kohe silma paistaksid.
 • Koosta eraldi oskuste sektsioon, kus esitled oma põhioskusi.

Kohanemisvõime ja Õppimisvõime:

 • Rõhuta oma kohanemis- ja õppimisvõimet uute olukordade ja tehnoloogiatega.
 • Näiteks: "Kiire õppija, kes suudab kiiresti kohaneda muutuvate töötingimustega."

Keeleoskus:

 • Kui oled mitmekeelne, anna see teada, eriti kui see on seotud töökoha nõuetega.
 • Näiteks: "Suurepärane inglise ja hispaania keele oskus nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses."

Juhtimis- ja Meeskonnatöö Oskused:

 • Kui oled juhtinud meeskondi või osalenud projektides, too see välja.
 • Kirjelda, kuidas su oskused aitasid kaasa meeskonna edu saavutamisele.

Tugevdamine Koolituste ja Kursuste Kaudu:

 • Osale erialastel koolitustel ja kursustel, et täiendada ja uuendada oma oskusi.
 • Lisa CV-sse lühike osa täiendõppe kohta.

Viimased Nõuanded ja Kokkuvõte


cv kirjutamine


CV koostamine on oluline samm oma karjääri edendamisel. See peatükk annab praktilisi nõuandeid, kuidas viimistleda oma koostatud CV le foto ning teeb kokkuvõtte põhiteemadest ja olulistest soovitustest:

Tähelepanuväärne Isiklik Profiil:

 • Tee kindlaks, et isiklik profiil oleks lühike, kuid tähelepanuväärne.
 • Rõhuta oma tugevusi ja kuidas need sobivad kandideeritava ametikohaga.

Kohandatud Töökogemus:

 • Kohanda töökogemuse kirjeldused vastavalt kandideeritava ametikoha nõuetele.
 • Rõhuta saavutusi ja projekte, mis on seotud konkreetse rolliga.

Konkreetne ja Mõõdetav Info:

 • Anna konkreetseid näiteid, kuidas su panus on aidanud kaasa organisatsiooni eesmärkidele.
 • Kasuta mõõdetavaid tulemusi, et muuta su saavutused käegakatsutavaks.

Selge ja Struktureeritud Ülesehitus:

 • Veendu, et CV ülesehitus on selge ja hästi struktureeritud.
 • Kasuta pealkirju ja lõike, et muuta väga hea CV lihtsasti loetavaks.

Oskuste Esiletõstmine:

 • Too esile oma peamised oskused juba on CV esimestel lehekülgedel.
 • Tee kindlaks, et oskuste sektsioon on silmapaistev ja hõlmab olulisi valdkondi.

Terviklik Tervikpilt:

 • Veendu, et CV loob tervikpildi sinu professionaalsest teekonnast.
 • Kasuta sõnu ja väljendeid, mis väga hea kajastavad sinu tööeetikat ja pühendumust.

Looge oma CV parimate mallide abil


Korduma Kippuvad Küsimused

Selle peatüki eesmärk on vastata mõnedele korduma kippuvatele küsimustele, mis võivad tekkida CV koostamise protsessis:

Kui pikk peaks minu on CV olema?

Soovitatav on hoida CV lisada pikkus ühele lehele, kui sul on vähem kui 10 aastat töökogemust. Pikem töökogemus võib vajada kahte lehekülge.

Kas peaksin lisama kõik oma töökogemused?

Keskendu kõige olulisematele ja kandideeritava ametikohaga seotud töökogemustele. Ära märkida karda jätta välja vähem olulisi või varasemaid rolle.

Kuidas esile tuua mitteformaalset töökogemust?

Kui sul on mitteformaalset töökogemust või ära vabatahtlikku tegevust, lisada ja kirjelda neid saavutusi ja oskusi nii, nagu teeksid seda formaalse töökogemuse puhul.

Kas peaksin lisama huvialad ja hobid?

Huvialade lisamine võib anda tööandjale väga aimu sinu isiksusest. Kui huvialad on seotud ametikohaga või näitavad positiivseid omadusi, võib neid lisada.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee