CV Põhi Koostamine: Praktilised Nõuanded

CV, ehk curriculum vitae, on üks olulisemaid tööotsimise tööriistu, annab tööandjale esmase ülevaate sinu haridusest, töökogemusest, oskustest ja saavutustest. See on dokument, esindab sind professionaalsel tasandil ning aitab sul eristuda teistest kandidaatidest. Õigesti koostatud CV võib avada uksi soovitud karjääriredelil ja viia sind sammukese lähemale enda unistuste töökohale.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

CV põhieesmärgiks on anda tööandjale selge ja kokkuvõtlik ülevaade sinu kvalifikatsioonist ning näidata, miks sa oled sobivaim kandidaat antud ametikohale. Selleks peab CV olema selgesti struktureeritud, hästi formuleeritud ja sisaldama olulist teavet, on seotud antud tööga. Oluline on rõhutada just neid aspekte, on olulised potentsiaalsele tööandjale ning aitavad sul eristuda teistest taotlejatest.

Käesolev artikkel annab sulle praktilised nõuanded ja juhised selle kohta, kuidas koostada tõhus ja silmapaistev CV, tõmbab tööandja tähelepanu ning suurendab sinu võimalusi saada kutsutud töövestlusele. Läbi järgmiste peatükkide saad teada olulisemad elemendid, mida peaksid enda CV-sse lisama, ning kuidas neid parimal viisil esitleda.

cv pohi

CV näidis

Allpool on toodud näidis-CV, illustreerib, kuidas võiks välja näha professionaalne ja hästi struktureeritud CV. See näidis on mõeldud inspiratsiooniks ja juhiseks, kuidas kujundada omaenda CV-d vastavalt enda haridusele, kogemustele ja oskustele.

Nimi: Mari Maasikas

Kontakt: mari.maasikas@email.com | +372 1234 5678

Aadress: Tartu mnt 123, Tallinn, Eesti


Isiklik profiil:

Dünaamiline ja motiveeritud ärijuht, kellel on üle 5-aastane kogemus ja tugevad juhtimisoskused. Tunnustatud tulemuste saavutamisel müügi ja turunduse valdkonnas. Otsin uusi väljakutseid ja võimalusi panustada ettevõtte kasvu.

Haridus:

 • Magistrikraad ärijuhtimises, Tartu Ülikool, 2015-2017
 • Bakalaureusekraad majanduses, Tallinna Tehnikaülikool, 2011-2015

Töökogemus:

Ärijuht, XYZ Ettevõte, Tallinn, Eesti

Periood: 2017-2022


 • Vastutas ettevõtte igapäevase juhtimise ja strateegilise planeerimise eest.
 • Juhtis müügimeeskonda ja saavutas iga-aastase müügikasvu.

Turundusjuht, ABC Grupp, Tartu, Eesti

Periood: 2015-2017


 • Kavandas ja rakendas turunduskampaaniaid, mis tõid kaasa 30% -lise müügikasvu.

Oskused ja saavutused:

 • Suurepärased suhtlemis- ja läbirääkimisoskused.
 • Võime juhtida meeskondi ja saavutada eesmärke.
 • Tugev projektijuhtimise ja analüüsioskus.

Keelteoskus:

 • Eesti (emakeelne), inglise (kõrgtasemel), vene (algtase)

See on vaid üks võimalik CV näidis, illustreerib kandidaadi haridust, töökogemust, oskusi ja saavutusi. Iga CV peaks olema isikupärane ja vastama konkreetsele töökohale ning kandidaadi taustale.

Olulised elemendid CV põhi koostamisel


cv pohi


CV koostamisel on oluline arvestada teatud põhielementidega, et luua tõhus ja professionaalne dokument. Allpool on ülevaade olulistest osadest ja struktuurist, peaksid olema osa igast CV-st:

 1. Isiklik teave: Lisa enda täisnimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber) ja aadress. Veendu, et kontaktandmed ei ole täpsed ja ajakohased.
 2. Isiklik profiil või kokkuvõte: Lisa lühike kokkuvõte enda professionaalsest taustast, oskustest ja karjäärieesmärkidest. See annab tööandjale esmase ülevaate sellest, kes sa oled ja mida pakud.
 3. Haridus: Kirjelda enda hariduslikku tausta, sealhulgas kõik kõrghariduse, kutsekooli või muude kvalifikatsioonidega seotud saavutused. Märkige ka lõpetamisaasta ja institutsiooni nimi.
 4. Töökogemus: Loetle enda varasemad töökohad kronoloogilises järjekorras, alustades kõige hilisemast. Kirjelda igat töökohta, sealhulgas ametinimetust, ettevõtet, tööperioodi ja põhilisi kohustusi.
 5. Oskused ja pädevused: Too välja enda oskused ja pädevused, on olulised antud töökoha jaoks. See võib hõlmata nii tehnilisi oskusi (nt keeleteadmised, tarkvara kasutamine) kui ka pehmeid oskusi (nt suhtlemisoskus, juhtimisoskus).
 6. Saavutused ja tunnustused: Jaga olulisi saavutusi või tunnustusi, mida oled enda karjääri jooksul saavutanud. See võib hõlmata müügikasvu, projektide edukat lõpuleviimist või spetsiaalseid auhindu.
 7. Viited: Vajadusel võid lisada ka viiteid enda kohta. Märkige ära isikud või ettevõtted, kes võivad anda sulle soovitusi või kinnitada sinu oskusi ja töösooritust.

Isikliku teabe esitamine CV s


cv pohi


Isikliku teabe esitamine CV-s on oluline osa, mis aitab tööandjal sinuga kontakti saada ja sulle sobiva töökoha pakkumist teha. Siin on mõned olulised punktid, mida peaksid arvestama isiklike andmete esitamisel enda CV-s:

 1. Täisnimi: Lisa enda täisnimi CV-sse, et tööandja saaks sind korrektselt tuvastada. Veendu, et nimi oleks esile tõstetud ja selgelt loetav.
 2. Kontaktandmed: Lisa enda kontaktandmed, sealhulgas e-posti aadress, telefoninumber ja vajadusel ka postiaadress. Veendu, et need andmed oleksid täpsed ja ajakohased.
 3. Aadress: Kuigi tänapäeval pole vaja täpset aadressi CV-sse lisada, võid soovi korral lisada vaid linna või piirkonna, kus elad. Oluline on, et tööandja saaks sinuga hõlpsasti ühendust võtta.
 4. Profiilipilt: Lisades profiilipildi, annad endast professionaalsema ja usaldusväärsema mulje. Vali pilt, hea ja selge, kvaliteetne ja esinduslik ning sobib töökeskkonda.
 5. Sotsiaalmeedia lingid: Kui sul on professionaalsed profiilid sotsiaalmeedia platvormidel nagu LinkedIn, võid lisada nende lingid enda CV-le. See võib anda tööandjale täiendavat teavet sinu tausta ja kogemuste kohta.
 6. Muud isiklikud andmed: Muu isikliku teabe lisamine, nagu sünniaeg või perekonnaseis, pole tavaliselt vajalik ega soovitatav. Keskendu pigem olulistele kontaktandmetele ja tööga seotud teabele.

Isiklike andmete esitamine CV-s peaks olema lihtne, selge ja professionaalne. See aitab tööandjal sinuga hõlpsasti ühendust võtta ning annab sulle võimaluse jätta parim esmamulje.

Haridus- ja töökogemuse esiletõstmine CV s


cv pohi


Haridus- ja töökogemus on kaks olulist osa, annavad tööandjale ülevaate sinu taustast ja pädevusest. Siin on mõned näpunäited, kuidas neid osi enda CV-s esile tuua:

Haridus:

 • Loetle enda haridustee kronoloogilises järjekorras, alustades kõrgeimast saavutusest.
 • Kirjelda iga hariduskogemust, sealhulgas kooli või ülikooli nimi, kraad või diplom, eriala ja lõpetamise kuupäev.
 • Kui sul on erialaseid auhindu või tunnustusi, siis maini neid kindlasti.

Näide:

Bakalaureusekraad Majandusteaduses

Tartu Ülikool, Majandusteaduskond

September 2016 - juuni 2020


Töökogemus:

 • Esita enda töökogemus kronoloogilises järjekorras, alustades viimasest töökohast.
 • Kirjelda iga töökogemust, sealhulgas töökoha nimi, ametinimetus, tööperiood ja peamised töökohustused ja saavutused.
 • Kasuta mõõdetavaid tulemusi ja konkreetseid näiteid, et näidata enda panust ja edusamme igas töökohas.

Näide:

Müügijuht

ABC Kaubandus OÜ

Märts 2018 - juuni 2021


 • Vastutav suuremahuliste müügikampaaniate korraldamise eest, mis viisid 15% -lise müügitulu kasvuni aastas.
 • Lõi ja juhtis müügimeeskonda, tagades klientidele suurepärase teeninduse ja rahulolu.

Oskuste ja saavutuste esitamine enda CV s


Oskuste ja saavutuste esitamine on oluline osa CV-st, mis aitab sul eristuda teistest kandidaatidest ja näidata enda sobivust antud ametikohale. Siin on mõned näpunäited, kuidas esitleda enda oskusi ja saavutusi:

cv pohi


Oskused:
Loetle erinevad oskused, mis sul on, sealhulgas nii tehnilised kui ka pehmed oskused. Tehnilised oskused võivad hõlmata programmeerimiskeeli, tarkvararakendusi või tööriistu, samas kui pehmed oskused võivad hõlmata suhtlemisoskust, meeskonnatööd ja probleemilahendusoskust.

Saavutused: Kirjelda enda olulisemaid saavutusi igas töökohas või projektis. Kasuta mõõdetavaid tulemusi ja konkreetseid näiteid, et näidata enda panust ja mõju. Saavutused võivad hõlmata projektide edukat lõpuleviimist, müügitulemuste parandamist või tunnustusi ja auhindu.

Siin on mõned näited oskustest ja saavutustest, mida võiksid oma CV-s esile tuua:

Tehnilised oskused: Microsoft Office'i valdamine, programmeerimiskeelte tundmine (nt Python, Java), veebiarenduse oskused (HTML, CSS, JavaScript).

Pehmed oskused: Suurepärased suhtlemis- ja läbirääkimisoskused, meeskonnatöö kogemus, probleemilahendusoskus.

Keelteoskus ja täiendavad oskused


Keelteoskus ja täiendavad oskused võivad mängida olulist rolli tööandja jaoks, kes otsib sobivat kandidaati. Siin on mõned aspektid, mida kaaluda, kui lisad keelteoskuse ja täiendavad oskused enda CV-sse:

Keelteoskus: Loetle keeled, mida valdad, ja nende tasemed (nt emakeel, väga hea tasemel, kesktasemel). See võib hõlmata nii võõrkeeli kui ka programmeerimiskeeli, kui need on töökohal vajalikud.

Täiendavad oskused: Lisaks keeltele võid mainida ka muid täiendavaid oskusi, mis võivad olla tööandja jaoks olulised. See võib hõlmata tarkvara kasutamise oskusi, sertifikaate või koolitusi, samuti muid erialaseid või isiklikke oskusi.

Siin on mõned näited keelteoskusest ja täiendavatest oskustest, mida võiksid enda CV-s esile tuua:

Keelteoskus: Inglise keel (emakeel), prantsuse keel (väga hea tasemel), hispaania keel (kesktasemel).

Täiendavad oskused: Adobe Photoshop'i kasutamise oskus, sertifikaat projektijuhtimises, esmaabikoolitus.

Veendu, et esitad oma keelteoskuse ja täiendavad oskused selgelt ja veenvalt, et tööandja saaks aru, millist lisaväärtust sa nende oskustega pakud. Lisaks võib see anda aimu sinu mitmekülgsusest ja valmidusest õppida ning kohaneda uute olukordadega.

Viimistlemine ja viimased nõuanded


cv pohi


Viimistlemine on oluline samm enda CV põhja koostamisel, kuna see aitab tagada selle professionaalsuse ja veenvuse. Siin on mõned viimistlemise ja viimaste nõuannete olulised punktid:

 1. Õigekirja ja grammatika kontroll: Veendu, et CV-s ei ole õigekirja- ega grammatikavigu, sest need võivad jätta hooletu mulje.
 2. Kokkuvõtlik ja selge esitus: Hoia oma lühidana ja esita teave selgelt ja arusaadavalt, et tööandja saaks selle kiirelt läbi lugeda.
 3. Kohandamine vastavalt töökuulutusele: Kohanda enda CV-d vastavalt konkreetsele tööle, lisades ja rõhutades oskusi ja kogemusi, mis on selle konkreetse ametikoha jaoks olulised.
 4. Professionaalne välimus: Vali CV jaoks professionaalne kujundus ja font, et see oleks lihtsasti loetav ja visuaalselt meeldiv.
 5. Tagasiside saamine: Palu sõpradelt või pereliikmetelt tagasisidet oma CV kohta, et saada objektiivset hinnangut selle tugevustele ja nõrkustele.
 6. Viimane kontroll enne saatmist: Enne CV info saatmist veendu, et kõik andmed on täpsed ja ajakohased ning et kõik vajalikud osad on lisatud.

Kokkuvõttes võib korralikult viimistletud ja hoolikalt koostatud CV olla võtmeks tööandja tähelepanu püüdmisel ja positiivse esmamulje loomisel. Hoolitse selle eest, et sinu CV esindaks sind parimal võimalikul viisil ning et see oleks kohandatud ja enda veenev.

Looge oma CV parimate mallide abil


Korduma kippuvad küsimused

Kui pikk peaks CV olema?

Tavaliselt meie silma arvates soovitatakse CV-d hoida 1–2 lehekülje pikkusena, kuid see võib varieeruda sõltuvalt töökogemusest ja haridusest.

Kuidas korraldada oma töökogemus?

Töökogemuse korraldamisel alusta kõige hilisemast positsioonist ja liigu tagasi minevikku. Lisa igale positsioonile pealkiri, ettevõtte nimi, tööperiood ja peamised kohustused ja saavutused.

Kas peaksin lisama hobisid ja huvisid oma CV-sse?

See on valikuline, kuid võib anda tööandjale aimu sinu isiksusest ja huvialadest. Kui hobid on seotud tööga või näitavad olulisi oskusi, võib neid lisada.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee