Eesti ihaldusväärseimad tööandjad: Nende Tipp-Tööandjate edetabel

Tööandjate valikul on oluline roll mitmetel teguritel, sealhulgas ettevõtte mainel, pakutavatel hüvedel ja töökeskkonnal. Artikli eesmärk on anda ülevaade Eesti ihaldusväärseimatest tööandjatest, kes on tuntud oma kvaliteetse töökeskkonna, arenguvõimaluste ja väärtuspõhise kultuuri poolest.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Töötajad otsivad üha enam tööandjaid, kes pakuvad mitmekesiseid võimalusi karjääri edendamiseks ja isiklikuks kasvuks. Sellest tulenevalt on oluline uurida, millised ettevõtted Eestis paistavad silma kõige ihaldusväärsema tööandjana ning miks need ettevõtted on atraktiivsed töötajatele.

Edetabeli koostamisel võetakse arvesse erinevaid tegureid, sealhulgas ettevõtte mainet, pakutavaid hüvesid ja töökeskkonda. Lugejad saavad sellest artiklist teavet nende ettevõtete kohta, kes on tuntud oma kvaliteetse töökogemuse poolest ning keda peetakse ihaldusväärseteks tööandjateks Eestis.

Järgmistes jaotistes vaatame lähemalt neid Eesti ettevõtteid, kes on saavutanud kõrgeima koha tööandjate edetabelis ning analüüsime nende pakutavaid eeliseid ja võimalusi.

Mis muudab tööandja ihaldusväärseks?


Ihaldusväärse tööandja määratlus on mitmetahuline ja võib erineda sõltuvalt inimese vajadustest ja ootustest. Siiski on mitmeid ühiseid tegureid, mis muudavad ettevõtte töötajate silmis ihaldusväärseks.

eesti ihaldusvaarseimad tooandjad


1. Hea maine:
Tuntud ja positiivse mainega ettevõte on töötajatele atraktiivne. Positiivsed ülevaated ja tunnustused võivad meelitada talenti ning suurendada organisatsiooni usaldusväärsust.

2. Arenguvõimalused: Ihaldusväärne tööandja pakub töötajatele võimalusi isiklikuks ja erialaseks arenguks. Karjäärivõimalused, koolitusprogrammid ja mentorlusprogrammid on olulised tegurid, mis mõjutavad töötajate pühendumist ja rahulolu.

3. Hea tasustamine ja hüved: Õiglane tasu ja atraktiivsed hüved on olulised motivatsioonifaktorid. Lisaks põhipalgale hinnatakse ka lisatasusid, boonuseid, paindlikku tööaega, tervisekindlustust ja muid soodustusi.

4. Töökeskkond: Meeldiv ja toetav töökeskkond on oluline tegur, mis mõjutab töötajate rahulolu ja heaolu. Sõbralikud kolleegid, avatud suhtluskanalid ning töö ja eraelu tasakaal on olulised aspektid.

5. Ettevõtte väärtused: Töötajad hindavad ettevõtte väärtusi ja eetilist käitumist. Organisatsiooni missiooni ja visiooni järgimine ning vastutustundlik tegevus ühiskonnas võivad aidata luua tugevat sidet töötajatega.

6. Innovatsioon ja väljakutsed: Ihaldusväärne tööandja pakub põnevaid ja väljakutseid pakkuvaid tööülesandeid ning julgustab loovust ja innovatsiooni.

Need on vaid mõned tegurid, mis muudavad tööandja ihaldusväärseks. Edetabeli koostamisel võetakse arvesse kõiki neid aspekte ning järgmistes jaotistes vaatame lähemalt neid Eesti ettevõtteid, kes on saavutanud kõrgeima koha tööandjate edetabelis.

Tööandjate edetabeli esikümme


Tööandjate edetabel annab ülevaate Eesti ettevõtetest, mis nimetasid eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks. Siin on esikümme korraldatud uuringus valisid töövõtjad, kes on saavutanud kõrgeima koha tööandjate edetabelis:

eesti ihaldusvaarseimad tooandjad

 1. TransferWise: Rahvusvaheline rahaülekandeteenuste ettevõte, mis on tuntud oma innovatsioonilise lähenemise ja töötajate arenguvõimaluste poolest.
 2. Tallinna Tehnikaülikool: Üks Eesti juhtivaid tehnilisi ülikoole, mis pakub mitmekesiseid karjäärivõimalusi ja kvaliteetset töökeskkonda.
 3. Skype: Tuntud suhtlusplatvorm, mis pakub mitmekülgseid arenguvõimalusi ja paindlikku töökeskkonda.
 4. Eesti Energia: Energiaettevõte, mis pakub mitmekesiseid karjäärivõimalusi ja stabiilset töökeskkonda.
 5. Swedbank: Üks Eesti suurimaid pangandusettevõtteid, mis pakub laia valikut töövõimalusi ja konkurentsivõimelist tasustamist.
 6. Playtech: Rahvusvaheline tarkvaraettevõte, mis pakub põnevaid väljakutseid ja võimalusi karjääri edendamiseks.
 7. Microsoft Estonia: Tuntud tehnoloogiaettevõte, mis pakub tipptasemel töökeskkonda ja pidevat enesearengut.
 8. Pipedrive: Veebipõhine müügijuhtimise tarkvara ettevõte, mis pakub loovat ja dünaamilist töökeskkonda.
 9. Eesti Telekom: Telekommunikatsiooniettevõte, mis pakub mitmekesiseid karjäärivõimalusi ja töötajasõbralikku keskkonda.
 10. Telia Eesti: Telekommunikatsiooniettevõte, mis pakub konkurentsivõimelist tasustamist ja paindlikku töökeskkonda.

Need ettevõtted on tuntud oma pühendumuse ja toetava töökeskkonna poolest ning on seega ihaldusväärsed sihtkohad paljudele töötajatele. Järgmistes jaotistes vaatame lähemalt, mis teeb need ettevõtted eriliseks ja miks nad on saavutanud kõrgeima koha tööandjate edetabelis.

Tööandjate profiilid: Töötingimused ja hüved


Töötingimused ja hüved mängivad olulist rolli töötajate otsustes, millisesse ettevõttesse tööle asuda. Siin on ülevaade mõnede järjestikust aastat korraldatud uuringus valisid, sealhulgas nende pakutavatest töötingimustest ja hüvedest:

eesti ihaldusvaarseimad tooandjad

 1. TransferWise: Pakub paindlikku tööaega, kodukontori võimalust, tervisekindlustust ja sporditoetust, samuti suurepäraseid arenguvõimalusi ja õppetoetusi.
 2. Tallinna Tehnikaülikool: Tagab akadeemilise vabaduse, mitmekesise töökeskkonna, õppejõudude ja teadustöö võimalused ning atraktiivseid lisahüvesid nagu sportimisvõimalused ja toitlustustoetus.
 3. Skype: Pakub paindlikku tööaega, kodukontori võimalust, tervisekindlustust, toidutoetust, ettevõtteüritusi ja sporditoetust, samuti võimalust töötada rahvusvahelises keskkonnas.
 4. Eesti Energia: Tagab stabiilse töökeskkonna, konkurentsivõimelise tasustamise, töötajate arenguvõimalused ja tervisekindlustuse.
 5. Swedbank: Pakub paindlikku tööaega, kodukontori võimalust, tervisekindlustust, sportimisvõimalusi, ametialast arengut ja töötajatele suunatud soodustusi.
 6. Playtech: Tagab konkurentsivõimelise tasustamise, ametialase arengu, tervisekindlustuse, sporditoetuse, ettevõtteüritused ja paindliku töögraafiku.
 7. Microsoft Estonia: Pakub paindlikku tööaega, kodukontori võimalust, ametialast arengut, tervisekindlustust, sporditoetust, ettevõtteüritusi ja toidutoetust.

Tööandjate Profiilid: Töökeskkond ja -kultuur


eesti ihaldusvaarseimad tooandjad


Töökeskkond ja -kultuur mängivad olulist rolli töötajate rahulolus ja pühendumises ning võivad olla oluliseks teguriks tööandja valikul. Siin on mõned peamised omadused, mida ihaldusväärsed tööandjad oma töökeskkonnas ja -kultuuris edendavad:

 • Avatud ja kaasav keskkond: Töötajate kaasamine otsuste tegemisse ja avatud suhtlus juhtkonna ja töötajate vahel.
 • Tööelu tasakaal: Paindlikud töötingimused ja võimalused kodust töötamiseks või paindlikuks graafikuks.
 • Arenguvõimalused: Karjäärivõimalused, koolitused ja mentorlusprogrammid töötajate arengu toetamiseks.
 • Toetav meeskonnakeskkond: Koostöö, toetus ja meeskonnatöö edendamine.
 • Tervis ja heaolu: Töötajate tervise ja heaolu toetamine läbi terviseprogrammide, vaimse tervise toetamise ja ergonoomilise töökeskkonna.
 • Mitmekesisus ja kaasatus: Mitmekesisuse ja kaasatuse edendamine töökohal, mis hõlmab erinevate taustade, kultuuride ja vaatenurkade tunnustamist ja austamist.

Ihaldusväärsed tööandjad püüavad luua keskkonda ja kultuuri, mis toetavad nende töötajate heaolu, arengut ja rahulolu ning võimaldavad neil saavutada oma täit potentsiaali töökohal. Tuleb meeles pidada, et iga tööandja on ainulaadne ning nende kultuur ja keskkond võivad erineda, seega on oluline leida sobivaim tööandja vastavalt oma isiklikele eelistustele ja vajadustele.

Tööandjate profiilid: Karjäärivõimalused ja arenguprogrammid kus eestimaalased kõige enam töötada soovivad


Eestimaalased otsivad tööd mitte ainult hea palga pärast, vaid ka võimalusi enda professionaalseks arenguks ning karjääriredelil tõusmiseks. Siin on järjestikust aastat korraldatud uuringus valisid karjäärivõimalustest ja arenguprogrammidest kus esikolmikusse jõudsid veel ka wise ja bolt:

eesti ihaldusvaarseimad tooandjad

 1. TransferWise: Pakub mitmekesiseid karjäärivõimalusi nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, samuti ametialaseid koolitusi ja mentorprogramme.
 2. Tallinna Tehnikaülikool: Tagab akadeemilise karjääriredeli, teadus- ja arendustegevuse võimalused ning õppejõududele suunatud arenguprogrammid.
 3. Skype: Pakub rahvusvahelisi karjäärivõimalusi, juhtimisprogramme, vahetuskülastusi teistesse Microsofti osakondadesse ning mentorluse ja arenguprogramme.
 4. Eesti Energia: Tagab stabiilsed töökohad ja karjäärivõimalused energiasektoris, sealhulgas inseneridele, tehnikutele ja spetsialistidele.
 5. Swedbank: Pakub mitmekesiseid karjäärivõimalusi pangandussektoris, juhtimiskoolitusi, välisvõrgustikku ja mentorprogramme.
 6. Playtech: Tagab spetsialistidele ja arendajatele karjäärivõimalused mängutööstuses, koostööprojektid, õppeprogrammid ja juhtimisprogrammid.
 7. Microsoft Estonia: Pakub mitmekesiseid karjäärivõimalusi tarkvaraarenduse, müügi ja turunduse valdkonnas, ametialast koolitust ja arenguprogramme.

Need profiilid annavad ülevaate ihaldusväärsete tööandjate pakutavatest karjäärivõimalustest ja arenguprogrammidest, mis aitavad töötajatel oma professionaalset kasvu ja edenemist saavutada. Järgmistes jaotistes uurime lähemalt nende ettevõtete konkreetseid karjäärivõimalusi ja arenguprogramme ning miks need on nii atraktiivsed eestimaalastele.

Tööandjate profiilid: Ettevõtte kultuur ja väärtused


eesti ihaldusvaarseimad tooandjad


Tööandjate ihaldusväärseks muutmiseks peavad ettevõtted pakkuma atraktiivset töökeskkonda, mis sobib kokku töötajate väärtuste ja ootustega. Siin on mõned peamised aspektid, mida ettevõtted võivad pakkuda, et luua kaasav ja toetav töökultuur aasta ihaldusväärseimaks tööandjaks ehk ettevõtteks kus seda saab leida:

 • Kaasav ja mitmekesine töökeskkond: Ettevõtted peaksid looma keskkonna, kus kõik töötajad tunnevad end teretulnuna ja austatuna, olenemata nende taustast, soost või rahvusest.
 • Töö- ja eraelu tasakaal: Ettevõtted, mis hindavad töötajate isiklikku aega ja toetavad töö- ja eraelu tasakaalu, on töötajatele atraktiivsemad.
 • Karjäärivõimalused ja areng: Ehk ettevõtteks kus eestimaalased kõige peaksid pakkuma võimalusi töötajate karjääriredeli tõstmiseks ning ametialaseks ja isiklikuks arenguks, sealhulgas koolitusi, mentorluse programme ja välisvõrgustikke.
 • Väärtused ja eetika: Ettevõtted peaksid omama selgeid väärtusi ja eetikakoodekseid ning neid ka aktiivselt ellu viima, mis aitab luua usaldusväärset ja vastutustundlikku töökultuuri.
 • Töötajate kaasamine ja tunnustamine: Ehk ettevõtteks kus eestimaalased kõige peaksid toetama töötajate kaasamist ja kaasama neid otsustusprotsessidesse ning pakkuma regulaarset tagasisidet ja tunnustust nende saavutuste eest.

Need on vaid mõned näited sellest, mida ettevõtted võivad pakkuda, et luua atraktiivne töökultuur ja tõsta oma ihaldusväärsust potentsiaalsete töötajate seas. Järgmistes jaotistes uurime lähemalt mõnede ihaldusväärsete tööandjate konkreetseid kultuuri- ja väärtusprofiile ning nende mõju töötajatele enam töötada soovivad valiti tänavu lhv pank. Samamoodi saab alati vaadata kuidas ettevõtteks kus eestimaalased kõige enam töötada soovivad näiteks wise ja bolt technology mis teeb tööandja ihaldusväärseks.

Järeldused ja kokkuvõte


Tööandjate ihaldusväärsus mängib olulist rolli töötajate värbamisel ja hoidmisel ning see sõltub paljudest teguritest, sealhulgas ettevõtte kultuurist, hüvedest, karjäärivõimalustest ja väärtustest. Siin on mõned peamised järeldused ja kokkuvõtted sellest, mida oleme käesolevas artiklis käsitlenud:

eesti ihaldusvaarseimad tooandjad

 • Tööandja ihaldusväärsuse määramisel on oluline arvestada mitmeid erinevaid tegureid, sealhulgas ettevõtte mainet, pakutavaid hüvesid ja karjäärivõimalusi ning ettevõtte kultuuri ja väärtusi.
 • Töötajad hindavad tööandjaid, kes pakuvad paindlikke töötingimusi ja toetavad nende töö- ja eraelu tasakaalu.
 • Karjäärivõimalused ja arenguprogrammid on olulised tegurid töötajate pikaajalise pühendumuse tagamisel ning ettevõtted peaksid neid aktiivselt edendama ja toetama.
 • Ettevõtte kultuur ja väärtused mängivad olulist rolli töötajate motiveerimisel ja kaasamisel ning võivad olla otsustavaks teguriks tööandja valikul.

Kokkuvõttes võib öelda, et tööandjad, kes suudavad pakkuda atraktiivseid töötingimusi, toetavat töökultuuri ja arenguvõimalusi, on tõenäolisemalt ihaldusväärsemad ning suudavad meelitada ligi parimaid talente ja hoida neid pikemaajaliselt enda juures. Järgnevates jaotistes vaatleme lähemalt mõningaid Eesti tipp-tööandjaid ning nende edulugusid.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused

Allpool on mõned levinumad küsimused tööandjate ihaldusväärsuse kohta:

1. Mis teeb ühest ettevõttest ihaldusväärse tööandja teiste võrreldes?

See võib sõltuda mitmest tegurist, sealhulgas ettevõtte mainest, pakutavatest hüvedest ja karjäärivõimalustest ning ettevõtte kultuurist ja väärtustest.

2. Millised on tavalised hüved, mida ihaldusväärsed tööandjad pakuvad?

Tavalised hüved võivad hõlmata paindlikke töötingimusi, tervise- ja heaoluprogramme, karjääriarendusvõimalusi, tööelu tasakaalu toetamist ja palju muud.

3. Kuidas saab ettevõte edendada oma mainet ihaldusväärse tööandjana?

Ettevõte saab oma mainet edendada läbi avaliku kommunikatsiooni, osalemise auhindadel ja tunnustustel, toetades heategevusprojekte ja loomulikult pakkudes oma töötajatele atraktiivseid hüvesid ja arenguvõimalusi.

4. Miks on ettevõtte kultuur ja väärtused olulised?

Ettevõtte kultuur ja väärtused mõjutavad töötajate motivatsiooni, rahulolu ja pühendumist ning võivad olla otsustavaks teguriks tööandja valikul.

5. Kuidas saan paremini hindada ettevõtte ihaldusväärsust?

Töötajate tagasiside ja ülevaadete lugemine, ettevõtte külastamine, intervjuu käigus esitatud küsimused ja isiklik kogemus võivad anda aimu ettevõtte ihaldusväärsusest.

Need on vaid mõned levinud küsimused, mida inimesed võivad esitada, kui kaaluvad tööandjate ihaldusväärsust ja parima töökoha

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee