Oluline teave, kuidas kirjutada lahkumisavaldust

Kõik head asjad või ka mitte nii head asjad jõuavad kord lõpule, nii et kui on aeg töölt lahkuda, peate kirjutama läbimõeldud ja professionaalse lahkumisavalduse e kirja, mis tabab kõiki õigeid noote ja ei taba ühtegi hapu akordi.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Teil võib tekkida kiusatus töölepingu erakorraliselt üles öelda kuid peaksite ilmselt leidma elegantsema lahkumisstrateegia. Ja see tähendab, et lisaks muudele kaalutlustele peate kirjutama professionaalse lahkumisavalduse, mis on ametlikuks teateks teie lahkumisest.

Selles artiklis anname ülevaate, miks hea lahkumisavaldus on oluline ja kuidas peab avaldust kirjutama lepingu probleemideta lõpetamiseks, ning antakse muid häid nõuandeid, mis aitavad teil jõuda järgmisesse sihtkohta, ilma et ei ole enam kohta kuhu tulla, see on oluline hea lahkumisavalduse kirjutamisel.

Kuidas Kirjutada Lahkumisavaldust

💡See lahkumisjuhend ja selle kasulikud näited:💡


 • Selgitatakse, miks on vaja head avaldust, kui lahkute või vahetate karjääri.
 • Näitab tõhusa avaldus struktuuri ja elemente.
 • Annab lahkumisavalduse malli, mida saate kohandada vajadustele.
 • Jagatakse kirjapanekuid iga lahkumisavalduse osa kohta.
 • Kirjeldab üksikasjalikult lahkumisavalduse õiget vormingut ja vormistust.

📌Miks on vaja saata lahkumisavaldust?📌


Peamine põhjus töölepingu lõpetamise, miks peate kirjutama lahkumisavalduse, on see, et mõnel töökohal on lahkumisavaldus ametlik dokument, millel on õiguslikud tagajärjed. Lepinguga võidakse nõuda, et te teataksite töölepingust kaks nädalat ette ja teie ametlik lahkumisavaldus on tõendiks, et olete seda teinud. See kaitseb vaidluste korral ja on vahendiks õiguste kaitsmisel, kui tekib tõsisem olukord ei pea töötaja muretsema. Põhimõtteliselt on see hea "ametialane hügieen", mis aitab teil vältida keerulisi olukordi ja võib olla ka kohtusse jõudmist.

Teine lahkumisavalduse eesmärk on seotud teie ametialase mainega: Ütluskiri on vahend, mille abil saate sujuvalt vahetada töökohta, vahetada karjääri ja jääda enda valdkonnas heasse mainesse. Enne töölt lahkumist on teil loodetavasti teine töökoht juba olemas ja nimi uues ametis kirjas. Aga juhuks, kui see töökoht ei kesta igavesti, on teil tõenäoliselt vaja pärast seda veel ühte lahkumisavaldust. Ja tulevased tööandjad võivad nõuda, et nad helistaksid teie eelmistele tööandjatele soovituste saamiseks, olenemata sellest, kas te seda soovite või mitte. Samuti võite paluda ülemuselt soovituskirja, mida saate tulevikus kasutada.

Kuidas Kirjutada Lahkumisavaldust

Nii et isegi kui te vihkate praegust töökohta, peaksite lahkuma võimalikult headel tingimustel. Teie tööalane maine võib tunduda ebaoluline mõte - kuni te ei saa halba. Pärast seda muutub see ainult liiga reaalseks. Isegi näiliselt tühiste töökohtade puhul on inimesed sageli üllatunud, kui raske on ühe halva töölt lahkumise plekki "ära pesta". See tähendab, et kui soovite ametis püsima jääda, siis on halb mõte ülemusele lahkumisavalduses öelda kindel kuupäev, kui soovite ametis püsima jääda.

Teil võib olla õigus puhkusetasule, lahkumishüvitisele või tervise- ja pensionihüvitistele. Teil võib olla vaja sõbralikku personalispetsialisti, kes selgitaks teile võimalusi - näiteks seda, kuidas pensionihüvitisi üle kanda või tervisekindlustust pikendada. Kas te tõesti tahate lahkumisavalduses tööandjale öelda, et ta võiks minna järve hüppama, ja seejärel oodata ettevõtte sõbralikku koostööd teie lahkumise kergendamisel?

Isegi kui teid on praegusel töökohal koheldud kohutavalt, neelake pahameel alla, käituge nagu professionaalne inimene ja lahkuge heade tingimustega. Tutvu meie lahkumisavalduse mallidega. Pikemas perspektiivis on teil hea meel, et te seda tegite.

Mis on parim põhjendust, et töölt lahkuda?


Olgem ausad, te ei vaja põhjendust. Te olete täiskasvanud inimene, kes on töötanud tööandja palga eest. Teil võib olla halb tunne ülesütlemise alustamisel, kuid nii palju kui te ka tunnete end emotsionaalselt seotud ja kohustatud teatud kolleegide suhtes, ei pea te lahkumisavalduses välja mõtlema mingeid keerulisi põhjendusi. Kindlasti on teil oma põhjused, kuid ärge tundke, et tuleb neid jagada. Tegelikult võib olla parem, kui te põhjuseid üldse ei jaga. Puhas paus on kõigile asjaosalistele parim.

Lahkumisavalduse näidis


Järgnevat lahkumisavalduse malli võib kopeerida ja kohandada oma tarbeks. Lihtsalt lisage oma tekst, üksikasjad ja põhjendused. Viige hiirega üle teksti, klõpsake "Kopeeri lõikelauale" ja seejärel avage uus dokument Microsoft Wordis või mõnes muus tekstiredaktoris ning kleepige tekst sisse.

Näidis kohandamiseks

AVALDUSE ESITAJA NIMI
Aadress, linn, maakond/kihelkond, postiindeks
Telefoninumber - E-post
Ülemuse nimi
Ülemuse ametinimetus
Ettevõtte nimi
Aadress
Linn, maakond
Postiindeks
Tänane kuupäev

Lugupeetud (ülemuse nimi):

Teavitan Teid, et lahkun enda ametikohalt kahe nädala pärast, alates käesoleva avalduse esitamisest. Minu viimane tööpäev on PP.KK.AAAA.

Kuigi ma olen XX aastat töötanud XX ettevõttes väga hea meelega, lahkun XX põhjusel.

Töötamine XX ettevõttes juures on olnud au ja rõõm. Olen õppinud nii palju ja mul on tekkinud sõprussuhted oma silmapaistvate kolleegidega, mida ma alati sügavalt hindan.

Ma oleksin rohkem kui õnnelik, kui saaksin teha kõik endast oleneva, et koolitada oma asendajat, kui te peaksite selle leidma enne minu lahkumist. Tänan teid väga, et andsite mulle suurepärase võimaluse töötada XX ettevõttes.

Lugupidamisega,
AVALDUSE ESITAJA NIMI


⚠️ Lahkumisavalduse vorm ja struktuur ⚠️


Siin on esitatud lahkumisavalduse põhilised struktuurielemendid:

 • Pealkiri oma nime ja kontaktandmetega
 • Vastuvõtja nimi, ettevõte ja aadress.
 • Kuupäev
 • Tervitus / tervitus
 • Esimene lõik: Uudis teie tagasiastumisest
 • Teine lõik: Tänusõnad teie aja eest ettevõttes.
 • Kolmas lõik: Väljendage valmisolekut aidata üleminekul.
 • Vabatahtlik: Teie lahkumise põhjused
 • Allkirjastamine

Järgige oma lahkumisavalduse kirjutamisel nõuetekohast ärikirja formaati - justkui kirjutaksite kaaskirja, millega otsite uut töökohta. Kasutage atraktiivset pealkirja oma isiklike kontaktandmetega, lisage saaja nimi, ettevõte ja aadress ning lisage kuupäev.

Kuidas Kirjutada Lahkumisavaldust

Kasutage kergesti loetavat kirjatüüpi, mille kirjasuurus ei tohi olla suurem kui 12 punkti ja mitte väiksem kui 10 punkti. Tekst peaks olema joondatud vasakule, mitte joondatud marginaaliga.

Lõikeid ei tohiks taandada ja nende vahel peaks olema tühik. Vasakul, paremal, üleval ja all on vähemalt üks tolli suurune varu.

Kuna lahkumisavaldus on tavaliselt lühike, võib lehe alumine pool jääda tühjaks. Sellisel juhul võite valida suuremad marginaalid või lisada lehel olevate elementide vahele veidi rohkem valget ruumi. Püüdke saavutada visuaalselt tasakaalustatud lehekülg.

Analüüsime alljärgnevalt iga struktuurilist lahkumisavalduse elementi samm-sammult.


👆 Pealkiri

Taganemiskirja ülaosas olev päis (sama, mis kirjablankett) peaks sisaldama teie nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi.

Võib-olla on teil juba ette valmistatud elulookirjelduse või kaaskirja päis, mida olete kasutanud tööotsingutel, ja selle peamine eesmärk on sama: et lahkumisavalduse saaja teaks, kuidas teiega vajaduse korral ühendust võtta.

Kõige parem on kasutada isiklikku telefoninumbrit ja e-posti aadressi, sest teie ettevõtte telefon ja e-post on tõenäoliselt peagi välja lülitatud. Pidage meeles, et see kiri võib säilida aastaid ja et ettevõte võib tulevikus vajada teiega ühendust võtmist teie jaoks olulise teabega.

👆 Saaja/adressaat

Kirjutage lahkumiskirja päise vasakpoolse ploki alla oma ülemuse nimi ja ametinimetus ning ettevõtte nimi ja aadress, nagu oleks tegemist posti teel saadetava ümbriku adressaadiga. Samuti võite lisada saaja e-posti aadressi ja telefoninumbri.

See teeb selgeks, et toimetasite selle lahkumisavalduse asjaomasele isikule. Ja kui tulevikus peaks tekkima küsimusi teie lahkumise kohta, siis on lihtne võtta ühendust isikuga, kellele kiri toimetati.

Kuidas Kirjutada Lahkumisavaldust

👆 Kuupäev

Vastuvõtja nime ja aadressi alla lisage ruumi ja kirjutage üles tänane kuupäev - või kuu, kuupäev ja aasta, mil te toimetate või saadate lahkumisavalduse.

Kuigi seda peetakse tavaliselt mittevajalikuks elektroonilise suhtluse puhul, mis on automaatselt dateeritud, võib teie ülesütlemiskuupäev saada õiguslikuks või lepinguliseks küsimuseks, seega on kõige parem see välja kirjutada.

👆 Tervitus

Ametlikes lahkumisavaldustes kasutatakse traditsioonilist tervitust / tervitust: "Lugupeetud härra" või "Lugupeetud proua / proua", millele järgneb saaja perekonnanimi. Kuid eeldades, et olete oma ülemusega eesnimelises suhtes, ei ole kahju, kui kasutate tema eesnime.

Näide lahkumisavalduse esimese lõigu kohta


Ilma ebaviisakuseta võib teie ülesütlemiskirja esimene lõik olla mõnevõrra otsekohene: Te lahkute oma ametikohalt praeguses ettevõttes alates kuupäevast lepingus toodud kuupäevast.

Teisisõnu, te ei pea uudiseid maha matma. Kuid võite seda veidi pehmendada mõne lahke sõnaga.

Siin on hea näide lahkumisavalduse esimese lõigu kohta:

Kallis XX,

Pärast kaheksat õnnelikku aastat selles suurepärases ettevõttes pean kahjuks teatama, et kahe nädala pärast lahkun XX ametikohalt. Minu viimane tööpäev on PP.KK.AAAA.

Pange tähele, et ei ole vaja väljendada kahetsust või kiita ettevõtet, millest lahkute. Kuid on viise, kuidas pehmendada oma ülemuse jaoks võib-olla murettekitavast uudisest tulenevat lööki. Te tunnete oma olukorda (ja oma ülemust) paremini kui keegi teine ning kui soovite lahkuda heade sõnadega, tasub mõelda, kuidas seda teha.

Paljudes lahkumisavaldustes öeldakse, et töötaja lahkub "alates" sellisest ja sellisest kuupäevast, kuid võib tekkida küsimus, kas see on teie viimane tööpäev või esimene päev, mil te ei kavatse enam kohale tulla. Kõige parem on see lahkumisavalduses selgelt välja öelda - lõppude lõpuks võib ettevõte tahta teile väikest pidu korraldada ja oleks kahju, kui nad planeeriksid seda pidu ühe päeva liiga hilja.


Näide lahkumisavalduse teise lõigu kohta


Lahkumisavalduse teises lõigus on kombeks väljendada tänu võimaluse eest töötada selles ettevõttes. Võite mainida, kui palju olete õppinud, kui meeldiv on olnud siin töötada või kui palju teile sellest töökohast tõeliselt puudu jääb.

Siin on näide, kuidas oma lahkumisavalduses oma lahkumislööki pehmendada:

See on olnud mitmes mõttes minu elu parim töökoht ja ma olen väga tänulik, et võtsite mind tööle ajal, mil mul oli selles valdkonnas vähe kogemusi. Ma ei unusta kunagi seda rõõmu, et sain töötada sellises koostööõhkkonnas koos nii suurepäraste kolleegidega.

Muidugi on ka võimalik, et te lahkute, sest see on kohutav ettevõte ja töö on jube ja te vihkate seda. Ja kui see nii on, siis teab teie ülemus tõenäoliselt juba, mida te tegelikult tunnete. Siiski, ilma et üritaksite kakaot poleerida, on kõige parem lahkumisavalduses lahkuda positiivse noodiga.


Siin on veel üks näide positiivsest märkusest, mille võiks lisada oma lahkumisavaldusse, et lahkuda tööandjaga heades tingimustes:

Suur tänu võimaluse eest töötada XX ettevõttes ning soovin ettevõttele ja oma töökatele kolleegidele kõike head.


Näide lahkumisavalduse kolmanda lõigu kohta


Võite kirjutada rohkem kui kolm lõiku, eriti kui soovite rõhutada, et teil oli ettevõttes tõesti positiivne kogemus.

Kuid lahkumisavaldus ei tohiks ületada ühte lehekülge. Ja viimases lõigus peaksite väljendama oma valmisolekut aidata üleminekuprobleemide puhul, koolitada asendajat või muul viisil leevendada teie lahkumise mõju.

Siin on lahkumisavalduse lõpuosa näidis:

Ma oleksin väga hea meelega valmis aitama koolitada kõiki, kes mind asendavad, või tegema kõike muud, mida saan, et aidata kaasa sujuvale üleminekule. Palun võtke minuga igal ajal ühendust, kui teil on küsimusi, ja veel kord aitäh kaheksa suurepärase aasta eest selles ettevõttes.


Allkirjastamine

Ütle oma hüvastijätuks lihtne "siiralt", "südamlikult", "kõike head" vms ja lisa oma nimi trükitud kujul kirja lõppu. Kui annate kirja paberkandjal üle, kirjutage see oma trükitud nime kohal olevasse ruumi.

Parimad lahkumisavaldused


Enne kui uurime erinevaid lahkumisavalduste kategooriaid, on oluline mõista, et ei ole olemas sellist asja nagu "parim lahkumisavaldus". Sisu sõltub olukorrast, teie suhtest oma ülemusega ja ettevõtte kultuuri iseloomust.

Eelistatav on enne ametliku lahkumisavalduse kirjutamist lahtised otsad kinni siduda, kuid kui lahkute ootamatult, siis ei pruugi see alati võimalik olla. Kasutage seda kirja nii kõigi lahendamata küsimuste lahendamiseks kui ka töölepingu ametlikuks lõpetamiseks. See dokumenteerib teie mured ja ettevõttel on kohustus nendega tegeleda.

Mõelge hoolikalt läbi, milline stsenaarium teie puhul kehtib, ja kohandage lahkumisavaldust vastavalt sellele.

Kuidas Kirjutada Lahkumisavaldust

👉 Lahkumisavalduse kategooriad


Vaatleme mõningaid lahkumisavalduse kategooriaid, mis kehtivad erinevate stsenaariumide puhul. Siin on mõned lahkumisavalduse kirjatüübid, mida võite vajada:

 • Lihtne kahe nädala pikkune etteteatamisaegne lahkumisavalduse kiri
 • Ametialane lahkumisavalduse kiri
 • Ametlik lahkumisavalduse kiri
 • Äsja alustatud töökoha lahkumisavaldus
 • Lühike lahkumisavaldus
 • Kohene lahkumisavalduse e-kiri
 • Lahkumisavaldus, kui lahkumine toimub halbade tingimustega
 • Lahkumisavaldus mitterahuldavate töötingimuste korral

👉 Professionaalne lahkumisavaldus


Te võite olla oma ülemusega hea sõber ja lahkuda ettevõttest väga heade tingimustega, kuid lahkumisavaldus ei ole sobiv koht, et olla liiga mitteametlik või jutukas.

Lahkumisavaldus peaks olema kirjutatud professionaalses ja otsekoheses stiilis. Kui soovite meenutada toredaid aegu, mida te oma töökaaslastega koos töötades kogesite, siis võiksite need mõtted jätta eraldi hüvastijätukirjale.

Teisest küljest, isegi kui te põlgate oma ülemust ja lahkute ettevõttest pika kaebuste nimekirjaga, ei ole lahkumisavaldus õige koht nende väljaütlemiseks. Jätke soovi korral tänusõnad välja, kuid säilitage professionaalne toon ja kasutage seda kirja rangelt selleks, et teavitada ettevõtet teie lahkumisest.

👉 Mida lisada lahkumisavaldusse?


Enamik lahkumisavaldusi on üsna lühikesed, tavaliselt kahest lõigust kuni umbes ühe leheküljeni. Oma lahkumisavaldust kirjutades püüdke hoida see võimalikult lühike. Kaaluge otsekohese keele kasutamist ja lisage ainult teie lahkumisavaldusega seotud teavet. Siin on mõned asjad, mida võite oma lahkumisavaldusse lisada:

 • Teie isikuandmed, näiteks nimi ja telefoninumber.
 • ettevõtte nimi, millest lahkute
 • Teie ametikoht ettevõttes
 • kuupäev, millal te kirja kirjutate
 • Viimane päev, mil kavatsete töötada
 • Teie lahkumise põhjus
 • Tänusõnad tööandjale
 • Plaanid ülemineku lihtsustamiseks enne lahkumist
Kuidas Kirjutada Lahkumisavaldust

Looge oma CV parimate mallide abil

Lahkumisavalduse kirjutamise KKK

Kas teil on tõesti vaja kirjutada lahkumisavaldust?

Enamik ettevõtteid ei nõua ametikohalt lahkumiseks ametlikku kirjalikku teatist. Te võite kontrollida oma töölepingut või töötajate käsiraamatut, et teha kindlaks teie konkreetse töökoha nõuded. Isegi kui ametlik kiri ei ole osa teie organisatsiooni ametlikust lahkumisprotsessist, võite siiski kaaluda lahkumisavalduse kirjutamist, sest see võib pakkuda mitmeid eeliseid.

Kas saate kasutada lahkumisavalduse kirjutamisel näidist?

Kui kasutate oma lahkumisavalduse jaoks malli, aitab see teil kirjutamise ajal meeles pidada, millist teavet tuleb lisada. Samuti võib see aidata teil kõlada professionaalsemalt. Erinevate töökohtade ja olukordade jaoks mõeldud lahkumisavalduse malle leiate karjääriarenduse veebisaitidelt.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee