Kuidas Koostada CV: Näpunäited ja Juhised

CV koostamine on oluline oskus, mis võib avada uksi paljudele töövõimalustele. Teie CV on esimene mulje, mille potentsiaalne tööandja saab teist, seega on oluline see hoolikalt läbi mõelda ja koostada. Selle artikli eesmärk on pakkuda teile praktilisi näpunäiteid ja juhiseid, kuidas luua silmapaistev CV, mis tõmbab tähelepanu ning eristab teid teistest kandidaatidest.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Üks olulisemaid aspekte on CV koostamisel on esitada end selgelt ja konkreetsesti. Teie CV peaks peegeldama teie haridust, töökogemust, oskusi ja saavutusi nii, et need vastaksid otsitava töökoha nõuetele ja ettevõtte kultuurile. Lisaks peab CV le on korrektselt vormindatud ja lihtsalt loetav, et tööandja saaks kiiresti aru teie sobivusest.

kuidas koostada cv

CV näidis

Alljärgnev on CV le näidis annab teile ettekujutuse sellest, kuidas võiks välja näha professionaalne ja silmapaistev CV. Kuigi iga CV on peaks olema isikupärane ja vastama konkreetsetele vajadustele, võib see näidis olla heaks juhendiks, kui alustate oma CV le koostamist.

[Sinu Eesnimi Perenimi]

Kontaktinfo:

 • Aadress: [Sinu Aadress]
 • Telefon: [+372 12345678]
 • E-post: [sinu.email@example.com]
 • LinkedIn: [linkedin.com/in/sinu-profiil]

Isiklik Profiil: Tulemuslik ja motiveeritud [sinu ametialane tiitel] kogemusega [sinu valdkond] valdkonnas. Oskused ulatuvad [maini peamised oskused, näiteks projektijuhtimine, suhtlemine jne], ning olen saavutanud märkimisväärseid tulemusi [maini üks või kaks saavutust].

Haridus:

 • [Kraad/Magistrikraad] [Valdkond], [Kooli nimi], [Aasta]
 • [Bakalaureusekraad] [Valdkond], [Kooli nimi], [Aasta]

Töökogemus:

 1. [Sinu ametinimetus], [Ettevõtte nimi], [Aeg]
  • [Tööülesanne või kohustus]
  • [Tööülesanne või kohustus]

 2. [Sinu ametinimetus], [Ettevõtte nimi], [Aeg]
  • [Tööülesanne või kohustus]
  • [Tööülesanne või kohustus]

Oskused:

 • [Loetle oma peamised oskused, näiteks suhtlemisoskus, juhtimine jne]
 • [Loetle oma keeleoskus, näiteks inglise keel - emakeel, vene keel - heal tasemel jne]

Saavutused:

[Maini siin mõni märkimisväärne saavutus, mis on seotud sinu töökogemusega]


See näidis annab üldise ettekujutuse sellest, kuidas struktureerida ja esitleda oma teavet CV-s. Kohandage seda vastavalt oma konkreetsetele kogemustele, oskustele ja haridusele ning ärge unustage lisada isiklikku puudutust, et eristuda teistest kandidaatidest.

Olulised elemendid silmapaistva CV koostamisel


Silmapaistev CV vajab hoolikat planeerimist ja tähelepanu detailidele. Järgmised on mõned olulised elemendid, mida peaks kaaluma oma CV koostamisel:

 1. Isiklik profiil: Lisage lühike kokkuvõte endast ja oma ametialasest taustast, rõhutades oma peamisi oskusi ja saavutusi.
 2. Haridus: Esitage selgelt oma haridustee, mainides kraade, diplomite ning tunnistuste saamise aega ja asukohta.
 3. Töökogemus: Kirjeldage oma varasemat töökogemust selgelt ja konkreetsete näidetega, mis illustreerivad teie saavutusi ja vastutusalasid.
 4. Oskused: Loetlege oma peamised oskused, sealhulgas tehnilised, suhtlemis- ja juhtimisoskused, mis on olulised antud ametikoha jaoks.
 5. Saavutused: Rõhutage oma olulisi saavutusi, nagu edukalt lõpetatud projektid, auhinnad või tunnustused, mis näitavad teie võimekust ja tööeetikat.
 6. Keelteoskus: Mainige oma keeleoskust ja tase erinevates keeltes, eriti kui see on oluline antud ametikohal.
 7. Viited: Kuigi see pole alati vajalik, võite lisada viited varasematest tööandjatest või professionaalsetest kontaktidest, kes saavad anda teile soovitusi ja kinnitust.
 8. Isiklikud huvid: Valikuliselt võite lisada lühikese ja asjakohase jaotise isiklikest huvialadest või saavutustest, et anda töö andjale parem ettekujutus teie isiksusest ja väljaspoolt töö
  .

Isikliku teabe esitamine CV-s


kuidas koostada cv


Isikliku teabe osa on oluline CV-s, kuna see annab töö andjale esmase ülevaate teie taustast ja kontaktandmetest. Siin on mõned olulised aspektid, mida tuleks kaaluda isikliku teabe esitamisel oma CV-s:

 1. Nimi: Esitage oma täielik nimi selgelt ja hästi loetavalt. Ärge kasuta hüüdnimesid ega lühendeid.
 2. Kontaktandmed: Lisage oma kontaktandmed, sealhulgas juba telefoninumber, e-posti aadress ja elukoha aadress. Veenduge, et need andmed oleksid täpsed ja ajakohased.
 3. Profiilipilt: Valikuliselt võite lisada professionaalse profiilipildi, mis näitab teid positiivses valguses. Veenduge, et pilt oleks kvaliteetne ja sobilik ametlikuks kasuta.
 4. Isiklikud andmed: Vältige üksikasjaliku isikliku teabe lisamist, näiteks sünniaeg, perekonnaseis või rahvus. Need andmed võivad olla ebavajalikud ja isegi diskrimineerivad.
 5. Lühike profiil: Lisage lühike profiili lõik, kus kirjeldatakse oma tugevusi, oskusi ja juba karjäärinägemust. See võib anda töö andjale kiire ülevaate teie professionaalsest taustast ja eesmärkidest.
 6. Sotsiaalmeedia lingid: Vajadusel võite lisada linke oma professionaalsetele profiilidele LinkedInis või muudel sotsiaalmeedia platvormidel. Veenduge, et need lingid oleksid korrektsed ja viiksid tööandja teid sobiva teabe juurde.

Isikliku teabe osa peaks olema lihtne, selge ja informatiivne. See peaks aitama tööandjal teiega hõlpsasti ühendust võtta ning anda aimu teie professionaalsest identiteedist ja sobivusest antud ametikohale.

Haridus- ja töökogemuse esiletõstmine


kuidas koostada cv


Haridus- ja töökogemuse osa on oluline osa CV-st, kus kirjeldatakse teie haridustaset ja varasemat töökogemust. Siin on mõned näpunäited selle osa esiletõstmiseks:

- Haridus:

 • Esitage oma haridustee kronoloogilises järjekorras, alustades kõrgeimast haridustasemest.
 • Kirjeldage iga hariduskogemust, sealhulgas õppeasutuse nimi, lõpetamise aasta ja omandatud kraad või diplom.
 • Lisage olulised kursused, projektid või akadeemilised saavutused, mis on seotud teie erialase taustaga.

- Töökogemus:

 • Loetlege varasemad töökohad kronoloogilises järjekorras, alustades kõige hiljutisemast.
 • Iga töökogemuse kirjeldus peaks sisaldama ametinimetust, tööandja nime, tööaja perioodi ja peamisi vastutusvaldkondi.
 • Kirjeldage oma saavutusi ja edusamme igas töökohas, rõhutades juba konkreetseid tulemusi ja pane ettevõtte eesmärkide saavutamisse.

- Täiendavad koolitused ja sertifikaadid:

 • Lisage täiendavad koolitused, sertifikaadid või erialased kursused, mis on seotud teie erialase taustaga.
 • Kirjeldage lühidalt iga koolituse või sertifikaadi eesmärki ja selle olulisust teie erialase arengu seisukohast.

- Praktilised kogemused ja praktikad:

 • Kui sul on olnud praktilisi kogemusi või praktikaid, mis on seotud teie erialase taustaga, siis kirjeldage neid lühidalt.
 • Rõhutage saadud kogemusi ja õpitud oskusi ning nende olulisust teie karjääriarengus.

Haridus- ja töökogemuse panna esiletõstmise osa peaks pane tööandjale selge ülevaate teie professionaalsest taustast ja pädevustest ning näitama teie sobivust antud ametikohale. Lisage piisavalt üksikasju, et anda täielik arusaam teie haridusest ja töökogemusest, kuid ärge pane liialdage detailidega, mis pole olulised.

Oskuste ja saavutuste esitamine


kuidas koostada cv


Oskuste ja saavutuste osa on oluline osa CV-st, kus saate esitleda oma erialaseid oskusi, teadmisi ja saavutusi. Siin on mõned näpunäited selle osa koostamiseks:

- Erialased oskused:

 • Loetlege oma peamised erialased oskused, mis on olulised antud ametikoha jaoks.
 • Rõhutage oskusi, mis on eriti seotud tööandja ootustega ja mis võiksid anda sul eelise teiste kandidaatide ees.
 • Kasutage selgeid ja konkreetseid termineid, et kirjeldada oma oskuste taset ja valdkondi.

- Keeleoskus:

 • Kirjeldage oma keeleoskust ja valdust erinevates keeltes, kui see on töö jaoks oluline.
 • Mainige oma keeleoskuse taset (nt emakeel, heal tasemel, põhiteadmised jne) vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile või mõnele muule tunnustatud keeleoskuse hindamise süsteemile.

- Tehnilised oskused:

 • Kui töö nõuab spetsiifilisi tehnilisi oskusi või tarkvarakasutamist, loetlege need selgelt ja täpselt.
 • Kirjeldage lühidalt oma kogemust ja oskusi erinevate tarkvarade, tööriistade või tehnoloogiate kasutamisel.

- Saavutused:

 • Esitage oma erialaseid saavutusi, mis on olulised teie karjääri jaoks ning mis näitavad teie võimekust ja panust.
 • Rõhutage konkreetseid tulemusi, mida olete oma varasemates töökohtades või projektides saavutanud, ning nende mõju ettevõttele või tööprotsessile.

- Täiendavad oskused:

 • Lisage ka täiendavad oskused või hobid, mis võivad anda tööandjale täiendavaid teadmisi teie isiksuse ja huvi kohta.
 • Kuigi need oskused ei pruugi olla otseselt seotud antud ametikohaga, võivad nad näidata teie mitmekülgsust ja kohanemisvõimet.

Oskuste ja saavutuste osa peaks andma tööandjale selge ülevaate teie pädevustest ja võimetest ning näitama teie sobivust ja väärtust antud ametikohale. Kasutage seda osa selleks, et esitleda enda tugevusi ja eristada end teistest kandidaatidest.

Keelteoskus ja täiendavad oskused


kuidas koostada cv


Keelteoskus ja täiendavad oskused on oluline osa CV-st, mis võib anda tööandjale täiendavat teavet teie pädevuste ja võimete kohta. Siin on mõned näpunäited selle osa koostamiseks:

- Keelteoskus:

 • Loetlege selgelt keeled, milles olete pädev ja mida suudate rääkida, lugeda ja kirjutada.
 • Kirjeldage oma keeleoskuse taset (nt emakeel, heal tasemel, algtase) vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile või mõnele muule tunnustatud keeleoskuse hindamise süsteemile.
 • Mainige keeled, mis võivad olla eriti olulised antud ametikohale või seotud tööstusharuga, millesse kandideerite.

- Täiendavad oskused:

 • Lisage täiendavad oskused või hobid, mis näitavad teie mitmekülgsust ja huvisid väljaspool tööd.
 • Mainige näiteks spordialasid, muusikaharjutamist, vabatahtlikku tööd või muud tegevust, mis näitab teie organiseerimisvõimet, juhtimisoskust või meeskonnatööd.
 • Kui sul on mõni eriline oskus või saavutus, mis ei ole otseselt seotud tööga, kuid võib anda sul konkurentsieelise, siis tasub seda kindlasti mainida.

- Sertifikaadid ja tunnistused mida ei ole vaja unustada:

 • Kui olete osalenud mõnel kursusel, koolitusel või omandanud muid sertifikaate, mis on seotud teie ametialase arengu või huvidega, siis lisage need oma CV-sse.
 • Sertifikaadid võivad olla seotud nii keeleõppega, tööalase koolitusega kui ka muude erialaste või isiklike arenguvaldkondadega.

- Muud oskused ja huvid:

 • - Ärge kartke mainida ka muid oskusi või huvisid, mis võivad anda tööandjale täiendavat teavet teie isiksuse ja potentsiaali kohta.
 • - Näiteks võite mainida oma oskust probleemide lahendamisel, loomingulisust või tehnilist vilumust, mis võivad olla väärtuslikud igas ametikohas.

Praktilised näpunäited CV kujundamiseks


kuidas koostada cv


CV kujundamine on oluline oskus, mis võib teie dokumendi eristada ja muuta selle tööandjatele atraktiivsemaks. Siin on mõned praktilised näpunäited CV kujundamiseks:

 1. Valige selge ja professionaalne kujundus: Kasutage lihtsat ja professionaalset kujundust, mis tagab teie CV selguse ja loetavuse. Vältige liigset kujunduslikkust ja liigsetes värvides või efektides üle pingutamist.
 2. Järgige õiget struktuuri: Veenduge, et teie CV järgiks õiget struktuuri, sealhulgas selgelt eristatud jaotisi, nagu isiklik teave, haridus, töökogemus, oskused jne. See muudab teie CV kiirelt skaneeritavaks ja arusaadavaks.
 3. Valige sobiv font ja fondisuurus: Kasutage professionaalset ja hästi loetavat fonti, näiteks Arial, Times New Roman või Calibri. Valige fondisuurus vahemikus 10–12 punkti, et tagada teie CV loetavus.
 4. Esiletõstke oluline teave: Kasutage paksu või kursiivset kirja, et esile tõsta olulisi pealkirju või teavet, näiteks pealkirju oma erinevate oskuste või töökogemuse all.
 5. Kasutage lõike ja bullet-liste: Jagage teave lõikudeks ja kasutage bullet-liste, et esitleda oma oskusi, saavutusi ja töökogemust selgelt ja struktureeritult. See muudab teie CV loetavamaks ja hõlpsamini skaneeritavaks.
 6. Hoidke CV lühike ja asjakohane: Püüdke hoida oma CV ühele lehele, eriti kui sul on vähem kogemusi. Valige hoolikalt välja teave, mida esitleda, ja keskenduge kõige olulisemale ja asjakohasemale.

CV vormindamine ja disain


kuidas koostada cv


CV vormindamine ja disain on olulised tegurid, mis mõjutavad teie CV loetavust ja atraktiivsust tööandjatele. Õige vormindamine aitab esile tuua teie oskused ja kogemused ning muudab teie CV professionaalseks ja kutsuvaks. Siin on mõned olulised näpunäited CV vormindamise ja disaini kohta:

 1. Valige sobiv font: Kasutage lihtsat ja hästi loetavat fonti, näiteks Arial, Times New Roman või Calibri. Veenduge, et font oleks piisavalt suur, et tagada teie CV loetavus.
 2. Hoidke CV ülevaatlik: Jagage teave selgelt ja loogiliselt erinevateks jaotisteks, nagu isiklik teave, haridus, töökogemus, oskused jne. Kasutage pealkirju ja alapealkirju, et teha CV skaneerimine kiireks ja hõlpsaks.
 3. Rõhutage olulist teavet: Kasutage bolditud või kursiivset teksti, et esile tõsta olulisi pealkirju, teavet või saavutusi. See aitab tööandjatel kiiresti mõista teie tugevusi ja kogemusi.
 4. Kasutage bullet-liste: Kasutage lühikesi ja konkreetseid bullet-liste, et esitleda oma oskusi, saavutusi ja töökogemust. See muudab teie CV hõlpsasti skaneeritavaks ja aitab tööandjatel kiiresti leida olulist teavet.
 5. Hoidke CV stiil lihtne: Vältige liigset kujunduslikkust ja keerukaid kujunduselemente, mis võivad segada teie CV loetavust. Lihtne ja professionaalne stiil on tavaliselt kõige efektiivsem.
 6. Kohandage disain vastavalt oma erialale: Mõelge oma eriala ja tööstuse standarditele ning kohandage oma CV disain vastavalt. Näiteks võib loovas valdkonnas töötavatel inimestel olla rohkem vabadust kasutada loomingulisemat disaini, samas kui konservatiivsemates valdkondades tuleks jääda klassikalise stiili juurde.
 7. Kontrollige CV õigekirja ja grammatikat: Veenduge, et teie CV ei sisaldaks õigekirja- ega grammatikavigu. Tehke hoolikas korrektuur enne CV saatmist, et tagada professionaalne mulje.

Kuidas luua kaaskiri, mis täiendab CV-d


kuidas koostada cv


Kaaskiri on oluline töötaotluse osa, mis täiendab teie CV-d, tutvustades teie isiksust, motivatsiooni ja konkreetseid põhjusi, miks olete sobiv kandidaat antud ametikohale. Siin on mõned olulised sammud, kuidas luua kaaskiri, mis täiendab teie CV-d:

 1. Isikupärastage kaaskiri: Alustage kaaskirja isikliku pöördumisega, adresseerides seda konkreetsele isikule või osakonnale, kui võimalik. See näitab, et olete hoolikalt uurinud ettevõtet ja olete huvitatud just sellest ametikohast kaaskirja kirjutamiseks.
 2. Tutvustage ennast lühidalt: Tutvustage kaaskirja sees ennast ja rõhutage oma peamisi saavutusi või omadusi, mis muudavad teid sobivaks kandidaadiks antud ametikohale. Püüdke haarata lugeja tähelepanu ja veenda neid, et olete parim valik.
 3. Rõhutage oma motivatsiooni: Selgitage oma motivatsiooni antud ametikoha vastu ja miks see sul huvi pakub. Kasutage isiklikke näiteid või kogemusi, et näidata, kuidas teie väärtused ja eesmärgid kattuvad ettevõtte omadega.
 4. Tutvustage oma oskusi ja kogemusi: Täiendage oma CV-d ja kaaskirja, keskendudes oma oskustele ja kogemustele, mis on seotud antud ametikohaga. Rõhutage olulisi saavutusi või projekte, mis näitavad teie sobivust ja võimekust.
 5. Lõpetage positiivselt: Lõpetage kaaskiri positiivsel noodil, väljendades veelkord oma huvi ja valmisolekut tööle asumiseks ning tänades lugejat nende aja eest. Jäta avatuks võimalus edasiseks suhtluseks või intervjuuks enda kaaskirja sees.
 6. Kohandage iga tööpakkumise jaoks: Kohandage oma kaaskiri iga konkreetse tööpakkumise ja ettevõtte jaoks. Tööandjad hindavad, kui näete vaeva ja kohandate oma taotlust vastavalt nende vajadustele ja ootustele.

Looge oma CV parimate mallide abil


Korduma kippuvad küsimused ja vastused CV loomisel

CV koostamine võib tekitada mitmeid küsimusi, eriti kui olete seda esimest korda tegemas või soovite oma olemasolevat CV-d täiendada. Siin on mõned korduma kippuvad küsimused ja vastused, mis võivad tekkida CV loomisel:

1. Kuidas peaksin oma CV-d vormindama?

CV vormindamine peaks olema selge ja struktureeritud. Kasutage lühikesi lõike, punkti- või nummerdatud loendeid ning selgeid pealkirju erinevate osade jaoks. Veenduge, et font ja teksti suurus oleksid lugemiseks mugavad ning CV oleks visuaalselt atraktiivne.

2. Kui pikk peaks olema minu CV?

Ideaalne CV pikkus on tavaliselt üks või kaks lehekülge. Oluline on esitada oluline teave lühidalt ja selgelt ning mitte täita CV-d liigse üksikasjalikkusega. Keskenduge oma olulisematele saavutustele ja kogemustele.

3. Kuidas peaksin esitama oma haridust ja töökogemust?

Hariduse ja töökogemuse esitamisel alustage kõige hilisemast ja liikuge tagasi minevikku. Kirjeldage igat töökohta või haridustaset lühidalt, keskendudes peamistele saavutustele ja vastutusvaldkondadele. Kasutage selgeid pealkirju ja kuupäevi.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee