Lahkumisavalduse Mall: Kuidas Koostada Tõhusat Avaldust

Lahkumisavaldus on oluline dokument, mida kasutatakse ametist lahkumisel või töösuhte lõpetamisel. See on ametlik teade tööandjale, milles töötaja teatab oma otsusest lahkuda ning esitab vajalikud detailid, mis puudutavad lahkumise tingimusi ja kuupäeva.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee
Table of contents
Sisukord

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee

Lahkumisavaldus ei ole pelgalt formaalsus; see on oluline samm, mis mõjutab nii töötaja kui ka tööandja tulevikku.

See dokument aitab tagada sujuva lahkumise protsessi, säilitades samas professionaalsuse ja hea maine nii töötaja kui ka ettevõtte jaoks.

Miks on oluline mõista lahkumisavalduse tähtsust?

 1. Professionaalne suhtumine: Korrektne ja hästi koostatud lahkumisavaldus näitab töötaja professionaalset suhtumist ning aitab säilitada head mainet nii praeguses kui ka tulevases töökohas.
 2. Juriidiline olulisus: Lahkumisavaldus on õiguslikult siduv dokument, mis võib mõjutada tööandja kohustusi ja töötaja õigusi pärast lahkumist. Seega on oluline mõista selle dokumenti koostamise põhimõtteid ja nõudeid.
 3. Töösuhte lõpetamine: Lahkumisavaldus on esimene samm töösuhte ametlikul lõpetamisel. See võib olla aluseks edasistele läbirääkimistele seoses lahkumistingimustega, sealhulgas viimase palgapäeva, hüvitiste ja muude oluliste üksikasjadega.
 4. Suhtluse selgus: Selge ja täpne lahkumisavaldus aitab vältida segadusi ja arusaamatusi nii töötaja kui ka tööandja vahel. See loob selge aluse edasisele suhtlusele ja koostööle seoses lahkumisprotsessiga.

Selles artiklis vaatleme põhjalikult, kuidas koostada tõhusat lahkumisavaldust, alustades ettevalmistusprotsessist kuni vajalike elementide ja nõuanneteni selle dokumendi kirjutamisel.

Ärge alahinnake lahkumisavalduse tähtsust - see võib mõjutada teie karjääri tulevikku ja suhteid tööandjaga.

lahkumisavalduse mall

Lahkumisavalduse Näidis ja mallid

Allpool on näidislahkumisavaldus, mille saate kohandada vastavalt oma konkreetsele olukorrale.

Oluline on jälgida ametlikkuse ja viisakuse reegleid ning esitada olulised detailid selgelt ja täpselt.

[Teie nimi]

[Teie aadress]

[Teie linn, postiindeks]

[Teie e-posti aadress]

[Teie telefoninumber]

[Kuupäev]


[Aadressaat (Tööandja nimi)]

[Tööandja aadress]

[Tööandja linn, postiindeks]


Lugupeetud [Tööandja nimi],

Soovin teavitada teid oma otsusest lahkuda oma ametikohalt [teie ametinimetus] [ettevõtte nimi] juures. Minu viimane tööpäev on [kuupäev].

Tahan väljendada oma siirast tänu võimaluse eest töötada koos teie ettevõttega ning kõigi mulle antud võimaluste eest. Olen hindamatu kogemuse saanud ja olen tänulik kõigi kolleegide ja meeskonnakaaslaste toetuse eest.

Olen valmis aitama kaasa sujuvale üleminekuperioodile ning jagama oma teadmisi ja kogemusi, et tagada minu asendaja jaoks võimalikult lihtne sissetöötamine. Samuti olen valmis täitma kõik viimase tööpäeva ja lahkumise tingimustega seotud kohustused.

Soovin teile ja ettevõttele kõike head ning edu tulevastes ettevõtmistes.

Lugupidamisega,

[Teie nimi]


✒️ Märkus: Enne kirja saatmist veenduge, et olete kohandanud seda vastavalt oma konkreetsele olukorrale ja et kõik olulised üksikasjad on täpsed ja selged.

Lisage vajadusel lisateavet või muutke väljendeid vastavalt oma olukorrale ja ettevõtte kultuurile.

Olulised Ettevalmistavad Sammud mida ei ole vaja unustada


Enne lahkumisavalduse esitamist on oluline teha mõned ettevalmistavad sammud, et tagada sujuv ja professionaalne lahkumine töökohalt.

lahkumisavalduse mall


Siin on mõned olulised asjad, mida kaaluda enne avalduse esitamist:

 1. Aruandeperioodi ülevaatus: Tehke kindlaks, kas teil on lõpetamisele lähenevas aruandeperioodis tähtsaid projekte või kohustusi. Veenduge, et kõik teie vastutusalas olevad ülesanded oleksid korralikult dokumenteeritud ja võimalikult edukalt lõpule viidud.
 2. Kõigi ettevõtte vara tagastamine: Tagastage kõik ettevõttele kuuluvad vara ja vahendid, sealhulgas arvutid, võtmed, kaardid ja muud töövahendid. Veenduge, et teie töölaud ja isiklikud asjad oleksid korralikult organiseeritud ja valmis üleandmiseks.
 3. Teabe jagamine järeltulevatele: Jagage oma teadmisi ja kogemusi oma kolleegide ja järeltulevate töötajate ning asendajaga. Pakkuge neile vajadusel koolitust ja juhiseid, et tagada sujuv üleminek teie lahkumisel.
 4. Finantsplaneerimine: Arutage oma rahalisi kohustusi ja hüvitisi, sealhulgas lõppmakseid, hüvitisi ja tööalast tervisekindlustust. Veenduge, et olete teadlik kõigist lahkumisega seotud rahalistest aspektidest ja võimalustest.
 5. Lõpparuande koostamine: Koostage lõpparuanne, kus kirjeldatakse teie viimaseid tegevusi ja saavutusi ning esitage see vastavalt ettevõtte protseduuridele. See aitab tagada, et kõik teie tööga seotud küsimused ja projektid on korralikult dokumenteeritud.

Neid ettevalmistavaid samme järgides saate tagada, et teie lahkumine töökohalt toimub professionaalselt ja sujuvalt ning et kõik olulised ülesanded ja kohustused on korralikult lõpule viidud ja üle antud.

Lahkumisavalduse Struktuur ja Ülesehitus


Hea lahkumisavaldus on hästi struktureeritud ja selge ülesehitusega.

Järgnevalt on välja toodud olulised osad, mida peaks sisaldama iga lahkumisavaldus:

 1. Sissejuhatus: Alustage lahkumisavaldust viisakalt, teatades ametlikult oma lahkumisest ja määrates viimase tööpäeva.
 2. Tänuavaldus: Avaldage tänu ettevõttele ja kolleegidele võimaluse ning toetuse eest.
 3. Valmisolek Üleminekuks: Andke mõista, et olete valmis aitama kaasa sujuvale üleminekuperioodile ja jagama oma teadmisi ja kogemusi.
 4. Lahkumise Tingimused: Kinnitage oma valmidust täita kõik lahkumisega seotud kohustused ja tingimused.
 5. Soov Head Edu: Soovige ettevõttele ja kolleegidele edu tulevastes ettevõtmistes.
 6. Allkiri: Allkirjastage lahkumisavaldus oma nime ja kuupäevaga.

Veenduge, et teie lahkumisavaldus järgib neid struktuuri põhiosi, et see oleks selge, viisakas ja ametlik.

Kohandage oma sõnum vastavalt oma olukorrale ja ettevõttele, kuid säilitage alati viisakus ja ametlikkus.

Lahkumise Põhjendamine ja Tänusõnad


lahkumisavalduse mall


Lahkumisavalduses on oluline selgelt ja viisakalt väljendada oma lahkumise põhjust ning avaldada tänusõnad ettevõttele ja kolleegidele.

Siin on mõned näpunäited selle osa koostamiseks:

 1. Lahkumise Põhjendamine: Selgitage lühidalt ja ausalt oma lahkumise põhjust. See võib hõlmata karjäärivõimalusi teises ettevõttes, isiklikke põhjuseid või muid asjaolusid.
 2. Tänusõnad: Avaldage südamlik tänu ettevõttele, juhtkonnale, kolleegidele ja meeskonnakaaslastele koostöö ja toetuse eest. Ärge unustage mainimast, mida olete oma ajal ettevõttes õppinud ja hindanud.
 3. Positiivne Toon: Hoidke sõnum positiivsena ja konstruktiivsena. Vältige süüdistusi või negatiivseid kommentaare ning keskenduge pigem tulevikule ja uutele võimalustele.
 4. Isiklik Puudutus: Lisage isiklik puudutus, mis muudab tänusõnad siiramaks. Võite mainida konkreetseid hetki või inimesi, kes on teie jaoks erilised või kes on teid oma karjääris mõjutanud.
 5. Viisakus ja Austus: Olge viisakas ja austav kogu oma lahkumisavalduses, sõltumata sellest, mis võib olla teie suhted ettevõttega või teie lahkumise põhjus.

Kokkuvõttes on oluline väljendada oma lahkumise põhjust ja avaldada tänusõnad viisakalt ning südamlikult.

See aitab luua positiivseid suhteid ning jätta viimane mulje, mis võib mõjutada teie tulevasi võimalusi ja kontakte.

Tulevaste Kontaktide Andmine


lahkumisavalduse mall


Lahkumisavaldusel on oluline roll mitte ainult lahkumise vormistamisel, vaid ka tulevaste kontaktide loomisel ja hoidmisel.

Siin on mõned olulised punktid selle osa kohta:

 1. Kontaktandmete Jagamine: Lisage lahkesti oma kontaktandmed, et kolleegidel ja endistel tööandjatel oleks võimalik teiega ühendust võtta tulevikus. See hõlmab e-posti, telefoninumbrit ja muud asjakohast teavet.
 2. Professionaalne Sotsiaalmeedia: Kui soovite, võite jagada ka oma professionaalseid sotsiaalmeedia kontakte, nagu LinkedIn'i profiili. See võib aidata hoida sidet endiste kolleegide ja tööandjatega ning avada uusi võimalusi.
 3. Avatud Uks Poliitika: Olge avatud uutele võimalustele ja kontakteeruge julgelt endiste kolleegidega, kui teil tekib vajadus nõu või toetuse järele. Ärge kõhelge võimalikest võimalustest teada andmast või võrgustike loomisest.
 4. Professionaalne Järelmeetod: Lõpetage lahkumisavaldus viisakalt, pakkudes oma abivalmidust ja koostööd tulevastes ettevõtmistes. See annab märku teie professionaalsusest ja valmisolekust jätkata suhtlemist ka pärast lahkumist.
 5. Tänusõnad: Lõpetuseks avaldage veel kord tänu võimaliku tulevase koostöö ja kontakti eest ning soovige kõigile edu tulevikus.

Kokkuvõttes aitab tulevaste kontaktide andmine luua sildu ja hoida sidemeid ka pärast lahkumist.

See võib avada uksi uutele võimalustele ja kasulikele suhetele tulevikus.

Isikliku Teabe Esitamine näiteks e posti teel


lahkumisavalduse mall


Lahkumisavaldus on ametlik dokument, kuid see võib sisaldada ka isiklikke kontakte ja muid olulisi üksikasju.

Siin on mõned aspektid, mida kaaluda isikliku teabe esitamisel:

 1. Kontaktandmed: Lisage oma kontaktandmed, sealhulgas e-posti aadress ja telefoninumber, et ettevõte saaks teiega vajadusel ühendust võtta. Veenduge, et need andmed oleksid ajakohased ja õiged.
 2. Professionaalne Sotsiaalmeedia: Kui soovite, võite lisada oma professionaalseid sotsiaalmeedia kontakte, nagu LinkedIni profiili URL. See võib olla kasulik viis jätkata suhtlemist endiste kolleegide ja juhtidega ning võimaldada tulevastel tööandjatel teiega ühendust võtta.
 3. Viisakus ja Diskreetsus: Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik ja veenduge, et olete mugavate kontaktandmetega, mida jagate tööandjaga. Samuti peaksite olema ettevaatlik isikliku teabe jagamisel ametialastel platvormidel, et säilitada professionaalne maine.

Isikliku teabe esitamine lahkumisavalduses võib aidata säilitada kontakte endise tööandja ja kolleegidega ning võimaldada tulevastel võimalustel teiega ühendust võtta.

Veenduge siiski alati, et olete mugavate andmetega, mida jagate, ja et teie privaatsus on kaitstud.

Viimased Nõuanded ja Soovitused


Enne lahkumisavalduse esitamist on oluline kaaluda mõningaid viimaseid nõuandeid ja soovitusi, et tagada sujuv üleminek ja säilitada professionaalne maine:

 1. Lõplik Kontroll: Enne avalduse esitamist veenduge, et olete selle hoolikalt läbi lugenud ja kontrollinud kõik üksikasjad. Veenduge, et teie avaldus oleks selge, täpne ja vormistatud vastavalt ettevõtte nõuetele.
 2. Viisakus ja Professionaalsus: Hoidke oma lahkumisavaldust viisakas ja professionaalses toonis. Vältige süüdistusi või emotsionaalset laetust ning keskenduge positiivsetele kogemustele ja tänulikkusele.
 3. Aegsuse Järgimine: Järgige ettevõtte poolt kehtestatud lahkumisteate tähtaegu ja protseduure. See aitab tagada, et teie lahkumine toimuks sujuvalt ja professionaalselt ning et jääksite positiivsesse valgusesse.
 4. Järelkontakti Säilitamine: Pärast lahkumist säilitage positiivne suhe endise tööandjaga. See võib hõlmata aeg-ajalt ühenduse võtmist, et jagada tööga seotud uuendusi või lihtsalt öelda tere. See võib olla kasulik tulevaste võimaluste jaoks ning aitab säilitada tööalaseid sidemeid.

Neid viimaseid nõuandeid ja soovitusi järgides saate tagada sujuva ja professionaalse lahkumise ning jätta endast positiivse mulje nii endisele tööandjale kui ka tulevastele võimalustele.

Looge oma CV parimate mallide abil


Korduma Kippuvad Küsimused (KKK)

Siin on mõned levinumad küsimused, mida võite kohata seoses lahkumisavalduse koostamise ja esitamisega:

Kui palju ette peaksin lahkumisavalduse esitama?

Enamikul juhtudel soovitatakse lahkumisavaldus esitada vähemalt kaks nädalat enne soovitud lahkumiskuupäeva.

Kas peaksin põhjendama lahkumist oma lahkumisavalduses?

On hea mõte põhjendada oma lahkumist viisakas ja professionaalses toonis, kuid üksikasjalikud selgitused pole alati vajalikud.

Kas peaksin mainima tulevasi plaane oma lahkumisavalduses?

See sõltub teie isiklikust olukorrast. Mõnel juhul võib tulevaste plaanide mainimine aidata selgitada lahkumise põhjust, kuid see pole alati vajalik.

Kuidas peaksin andma teada kolleegidele oma lahkumisest?

Parim on kõigepealt rääkida oma otsestele juhtidele ja seejärel teistele kolleegidele. Saate seda teha isiklikult või e-kirja teel, olenevalt teie olukorrast.

Kuidas peaksin vastama küsimustele uutest töövõimalustest intervjuu ajal?

Ole valmis vastama küsimustele oma karjäärieesmärkide ja tulevaste plaanide kohta. Oluline on olla aus ja siiras oma vastustes.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee