Kaaskirja Meistriklass: Kuidas Kirjutada Veenev Kaaskiri Ajakirjaniku Töökohale

Hea kaaskiri on oluline samm igale ajakirjanikule, kes soovib enda karjääri edendada. See annab võimaluse rõhutada oma oskusi, kogemusi ja huvi konkreetse töö vastu. Kaaskiri on teie esmane võimalus ennast tööandjale tutvustada ja seega on selle tähtsus märkimisväärne. Kuidas kirjutada kaaskirja, mis tõesti silma paistab? Millised on ajakirjaniku töö jaoks vajalikud oskused ja kuidas neid kaaskirjas esile tuua? Mis muudab kaaskirja tõeliselt veenvaks ja meeldejäävaks?

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Ajakirjanik kaaskirja malli näidis

Tere,

Olen väga huvitatud ajakirjaniku positsiooni vastu Teie ettevõttes, mille leidsin LinkedIn tööpakkumiste lehelt. Arvestades mu senist töökogemust ja kirg ajakirjanduse vastu, tunnen, et minu oskused ja kogemused sobivad suurepäraselt Teie meeskonda.

Olen viimased viis aastat töötanud ajakirjanikuna kohalikus ajalehes, kus olen omandanud tugevad kirjutamis-, uurimis- ja intervjueerimisoskused. Samuti olen põhjalikult tutvunud erinevate meediavormidega, sealhulgas digitaalse ja trükiajakirjandusega. Minu töö hõlmab tihti koostööd toimetajate, fotograafide ja muude meediaprofessionaalidega, mis on tugevdanud mu meeskonnatöö oskusi ja võimet töötada kiiresti muutuvas keskkonnas.

Minu suurimaks saavutuseks eelmises rollis oli lugu, mille kirjutasin kohaliku omavalitsuse korruptsioonist. See lugu mitte ainult ei toonud mulle ajakirjanike liidu auhinna, vaid aitas ka kaasa oluliste muutuste elluviimisele meie kogukonnas. Näen, et Teie ettevõte väärtustab uurivat ajakirjandust ja usun, et minu kogemused ja oskused selles valdkonnas võivad Teie meeskonda tugevdada.

Olen põhjalikult tutvunud Teie ettevõtte tööga ja muljet avaldanud Teie pühendumusest ajakirjanduseetikale ja kvaliteetsele sisule. Usun, et Teie ettevõtte keskendumine inimeste lugudele ja kohalikule kogukonnale on kooskõlas minu enda väärtustega ajakirjanikuna.

Olen väga huvitatud võimalusest liituda Teie meeskonnaga ja tuua oma panus Teie ettevõtte edusse. Võtaksin hea meelega osa intervjuust, et arutada veelgi, kuidas ma saaksin Teie organisatsioonile kasuks tulla. Tänan Teid aja eest, mida olete pühendanud minu taotluse läbivaatamisele.

Parimate soovidega,

[Teie nimi]

Kaaskirja olulisus ajakirjaniku töökoha taotlemisel: põhjalik arutelu


ajakirjanik


Kaaskirja roll ajakirjaniku töökoha taotlemisel ei saa olla alahinnatud. See on võimalus esitleda end mitte ainult kvalifitseeritud kandidaadina, vaid ka kirgliku, pühendunud ja võimekana. Hoolikalt struktureeritud ja hästi kujundatud kaaskiri võib olla määravaks teguriks, mis eristab teid teistest kandidaatidest.

Kaaskirja paigutus on sama oluline kui selle sisu. See on teie esimene võimalus näidata oma professionaalsust ja tähelepanu detailidele. Hea väljapanek suudab hõlpsasti suunata lugeja tähelepanu teie tugevatele külgedele ja saavutustele, muutes teie kandidatuuri meeldejäävaks.

Kaaskiri on ka koht, kus saate näidata oma karjäärieesmärke ja -väljakutseid. See mitte ainult ei demonstreeri teie pühendumist ja ambitsioonikust, vaid näitab ka ettevõttele, kuidas teie oskused ja taust saavad neid aidata nende eesmärkide saavutamisel. Seega, olge julge, olge loominguline ja ennekõike olge professionaalne oma kaaskirja struktuuris ja kujunduses.

Hei, ajakirjanik! Sinu panust oodates

Tervitamine on esimene samm suhtlusprotsessis ning see on suurepärane võimalus jätta endast hea esmamulje. Töösooviavalduse esimeses lõigus tuleks kasutada formaalset ja ametlikku tooni, et näidata austust ning professionaalsust. Pöörduge alati otse vastava isiku poole, kui teate tema nime. Kui te ei tea, kelle poole pöörduda, on soovitatav kasutada neutraalseid tervitusi.

Ajakirjaniku ametikoha taotluse puhul võivad sobivad tervitused olla järgmised:

 • Lugupeetud värbamisjuht,
 • Austatud [Värbamisjuhi nimi],
 • Hea [Ettevõtte nimi] meeskond,
 • Tere, [Ettevõtte nimi],

Kui kandideerite ajakirjaniku ametikohale ja teate, et teie avaldust vaatab vastava ala juht, võite kasutada ka järgmisi tervitusi:

 • Lugupeetud toimetuse juhataja,
 • Hea [Toimetuse juhataja nimi],

Tervituse valik sõltub paljuski ettevõtte kultuurist ja töökuulutuses olevast teabest. Kõige olulisem on jääda viisakaks ja professionaalseks.

ajakirjanik


Ajakirjanikuna Töötamise Kogemus ja Oskused

Sissejuhatavas lõigus peaks taotleja selgelt väljendama oma huvi ajakirjanduse töökoha vastu. See ei peaks olema lihtsalt ühepoolselt seotud taotleja sooviga töötada, vaid peaks näitama, et ta mõistab ja väärtustab ettevõtte eesmärke ja väärtusi. See võib hõlmata ka taotleja lühikest isiklikku seost ettevõttega või kirjeldust, miks ta peab ajakirjandust oluliseks ja väärtuslikuks.

Lisaks tuleks sissejuhatavas lõigus mainida, kuidas taotleja sai teada töökoha avamisest. See annab ettevõttele teavet selle kohta, millised nende värbamisstrateegiad on kõige tõhusamad. Näiteks võib taotleja mainida, et nägi töökuulutust sotsiaalmeedias, ettevõtte veebisaidil või tööbörsil. Samuti võib ta mainida, et kuulis töökoha avamisest läbi sõbra soovituse või tööstusharu võrgustiku.

Oluline on, et taotleja suudaks oma huvi ja teadmise töökoha avamisest siduda isikliku motivatsiooni ja ettevõtte väärtustega, luues tugeva aluse edasiseks kaaskirja sisuks.

Lugupeetud toimetaja,

Suure huviga sooviksin kandideerida teie meeskonnas ajakirjaniku positsioonile, millest sain teada teie veebilehel postitatud töökuulutuse kaudu. Olen alati olnud huvitatud ajakirjandusest ja usun, et saan oma oskusi ja kogemusi rakendades anda olulise panuse teie toimetuse töösse.


Ajakirjaniku Töökogemus ja Saavutused

Lugupeetud Ajakirjanik,

Lubage mul tutvustada alljärgnevaid lõike, mis võtavad kokku meie viimaste uuringute peamised leidud ning nende olulisuse meie kogukonnale. Need lõigud on hoolikalt koostatud, et anda selge ülevaade meie töö ulatusest ja mõjust. Palun leidke aega nende lugemiseks, kuna need sisaldavad olulist teavet, mis võib anda teile uue perspektiivi teemadel, millele teie töö keskendub.

Ajakirjana töötamiseks on vajalikud teatud spetsiifilised oskused ja kogemused, nagu suurepärased kirjutamis- ja suhtlemisoskused, detailidele orienteeritus, võime töötada tähtaegadega jne. Kui soovite tööandjale muljet avaldada ja enda vastu huvi tekitada, peaks teie kaaskirja esimene lõik neid oskusi ja kogemusi selgelt näitama.

Näiteks võite mainida oma varasemat kogemust ajakirjanduses, olgu see siis töökogemus lehe toimetajana, vabakutselise kirjanikuna või ajakirjandustudengina. Samuti võite mainida erilisi oskusi, mida olete omandanud - näiteks võime kirjutada keerulisi teemasid lihtsalt ja arusaadavalt, tugevaid uurimisoskusi, võime töötada surve all jne.

Lisaks on oluline, et te ühendaksite oma oskused ja kogemused konkreetsete töönõuetega. Näiteks, kui töökuulutus nõuab võimet töötada tähtaegadega, võite mainida oma varasemat kogemust ajalehe toimetajana, kus pidite sageli töötama pingeliste tähtaegade ja suure surve all. See näitab tööandjale, et teil on juba olemas vajalikud oskused ja kogemused, mis aitavad teil edukalt hakkama saada.

Väärtusliku kogemusega erakordselt huvitatud ajakirjanikuna, kes on pühendunud faktipõhisele, kaasahaaravale ja uuenduslikule reportaažile, soovin taotleda teie poolt pakutavat ajakirjaniku kohta. Olen oma karjääri jooksul töötanud erinevates ajalehtedes ning olen kogunud laiaulatuslikke oskusi ja teadmisi, sealhulgas tugevaid uurimisvõimeid, suurepärast kirjutamist, ajakirjanduseetika tundmist ja digitaalse ajakirjanduse tehnikaid. Minu oskused ja kogemused sobivad suurepäraselt teie ettevõtte töö nõuetega.

Ajakirjaniku kaaskirja teine lõik on oluline, sest see annab võimaluse näidata oma väärtust tulevasele tööandjale. Selles osas tuleks välja tuua kõige olulisemad saavutused ja panused, mida olete oma karjääri jooksul teinud, ja mida võiksite potentsiaalselt pakkuda uuele tööandjale.

Näiteks kui olete kirjutanud loo, mis võitis auhinna või tõi kaasa märkimisväärse lugejate arvu kasvu, tuleks see kindlasti mainida. Samuti võite mainida oma oskusi andmete analüüsimisel, toimetamisel või intervjueerimisel, mis aitasid kaasa teie varasemate tööandjate edu saavutamisele.

Kõige olulisem on see, et teie saavutused peaksid olema mõõdetavad ja konkreetsete näidetega illustreeritud. Näiteks: "Mu lood on aidanud suurendada meie veebilehe külastatavust 20% võrra" või "Minu artikkel aitas kaasa olulisele seadusemuudatusele".

Lisaks saavutuste esiletoomisele on oluline ka näidata, kuidas need saavutused võiksid tulevasele tööandjale kasuks tulla. Kui olete näiteks suutnud suurendada lugejaskonda või tuua välja olulisi teemasid, võite rõhutada, kuidas need oskused võivad aidata kaasa uue tööandja eesmärkide saavutamisele. See näitab, et olete võimeline mõtlema laiemalt ja panustama organisatsiooni edusse ka tulevikus.

Minu viimane ametikoht oli ajakirjanikuna suures meediaväljaandes, kus minu kirjutatud artikleid ja reportaaže on avaldatud nii trükis kui digitaalselt. Minu tööd on pälvinud mitmeid auhindu ja tunnustusi, sealhulgas Aasta Ajakirjaniku tiitli. Lisaks olen edukalt juhtinud mitmeid suuremahulisi projekte, sealhulgas sarja põhjalikke uurivaid reportaaže, mis tõid kaasa olulisi ühiskondlikke muutusi. Usun, et need saavutused ja kogemused on mulle andnud sügava arusaama ajakirjandusest ja selle võimust ning võimaldavad mul tuua teie meeskonda väärtuslikke perspektiive ja oskusi. Minu väljaõpe, taust ja kogemused võimaldavad mul tuua teie ettevõttele uusi ja põnevaid lugusid, mõjutades positiivselt teie väljaande mainet ja lugejaskonda.

Ajakirjanikuna peate olema teadlik oma tulevase tööandja taustast ja eripärast. See aitab teil näidata, et olete huvitatud ja valmis panustama ettevõtte eesmärkide saavutamisse. 3. lõik peaks sisaldama teavet, mida olete ettevõtte kohta uurinud - nende ajalugu, missioon, väärtused, tooted või teenused jne. See näitab, et olete pühendunud ja teete oma tööd põhjalikult.

Lisaks aitab ettevõtte teadmiste esitamine teil selgitada, miks see töökoht ja ettevõte sobib teile. See võib hõlmata ettevõtte kultuuri, väärtusi või eesmärke, mis kattuvad teie omadega, või võimalusi, mida ettevõte pakub teie karjääri jaoks. See aitab tõestada, et olete mitte ainult kvalifitseeritud kandidaat, vaid sobite ka ettevõtte kultuuri ja põhimõtetega, mis on tööjõudluse ja töötajate säilitamise seisukohalt võtmetähtsusega.


Lõpetuseks: Tänu ja Ootused Tulevikuks

Ajakirjaniku kaaskirja lõpulõik on sama oluline kui selle algus. See on võimalus jätta lugejale sügav mulje, näidata oma entusiasmi ja pakkuda järgmisi samme. Kui ajakirjanik väljendab siirast huvi ja entusiasmi jätkata dialoogi, näitab see professionaalsust ja pühendumust. Kontaktandmete esitamine on hädavajalik, et võimaldada lugejal hõlpsasti vastata või pakkuda rohkem teavet. Lõpuks, tänu avaldamine lugejale kaalumise eest näitab lugupidamist ja viisakust. Kõik need aspektid aitavad luua positiivse ja mõjusa lõpulõigu, mis jätab lugejale hea mulje ja suurendab võimalust edasiseks suhtluseks.

Lõpetuseks soovin väljendada oma suurt entusiasmi ja huvi teiega edasi arutada. Olen valmis pakkuma oma ajakirjanduslikke oskusi ja kogemusi teie meeskonnale ning oleksin rõõmus võimalusest tuua oma panus teie organisatsiooni edusse. Tänan teid südamest, et leidsite aega minu kaaskirja lugemiseks ja kaalute minu kandidatuuri. Ootan põnevusega võimalikku kohtumist ja edasist suhtlust.

Parimate soovidega,

[Teie nimi]


Uudised tasuta teenuse sulgemisest: mida see tähendab tarbijatele?

Lõpetades sooviksin väljendada, kui väga hindan teie aja võtmist minu taotluse läbi vaatamiseks. Olen veendunud, et oma laialdaste kogemuste ja kirgliku pühendumusega ajakirjandusele saaksin olla väärtuslik lisandus teie meeskonnale. Ootan huviga võimalust arutada, kuidas ma saaksin oma oskusi kasutada, et toetada ja edendada teie organisatsiooni eesmärke ja visiooni.

Lugupidamisega,

[Teie nimi]


Või

Loodan, et saate näha, kui pühendunud olen kvaliteetse ajakirjanduse edendamisele ja selle väärtusele ühiskonnas. Olen kindel, et minu oskused ja kogemused sobivad hästi teie ettevõtte väärtuste ja eesmärkidega. Ootan võimalust arutada, kuidas ma saaksin anda oma panuse teie meeskonda.

Parimate soovidega,

[Teie nimi]


Taotlus Ajakirjaniku Positsiooni Jaoks


Kaaskirja loomisel tekitab sageli küsimusi, kas on parem lisada digitaalne või käsitsi kirjutatud allkiri, et muuta see isikupärasemaks. Mõlemal on omad eelised ja puudused.

Digitaalne allkiri on kiire ja mugav. Tavaliselt on see selge ja loetav ning näeb professionaalne välja. Digitaalne allkiri on ka lihtne lisada või eemaldada, mis tähendab, et allkirja saab vahetada vastavalt vajadusele. Samuti ei ole digitaalse allkirja puhul vaja skaneerida või printida, mis muudab selle keskkonnasõbralikumaks valikuks.

Teisalt annab käsitsi kirjutatud allkiri kaaskirjale isiklikuma puudutuse. See võib näidata, et olete valmis lisama oma tööle isikliku elemendi, mis võib olla atraktiivne potentsiaalsetele tööandjatele. Käsitsi kirjutatud allkiri võib samuti näidata, et olete pühendunud ja olete nõus tegema täiendavat tööd, et teie kaaskiri paistaks silma.

Otsus, kas lisada digitaalne või käsitsi kirjutatud allkiri, võib sõltuda ka teie tööstusest. Näiteks võib digitaalne allkiri olla sobivam tehnoloogia või digitaalse meedia valdkondades, samas kui käsitsi kirjutatud allkiri võib olla parem valik rohkem traditsioonilistes või loomevaldkondades. Lõppkokkuvõttes on allkirja valik isiklik otsus, mis peaks vastama teie eelistustele ja tööstuse ootustele.

ajakirjanik


Ajakirjaniku töökohale kandideerimisel kasulikud näpunäited kaaskirja kirjutamiseks


Kaaskirja kirjutamisel on oluline mõista, et see on teie esimene mulje potentsiaalsele tööandjale või kolleegile. See on võimalus näidata oma kirjalikke oskusi, kirjeldada oma kogemusi ja huve ning selgitada, miks teid peaks kaaluma antud rolli jaoks. Järgnevalt on toodud mõned soovitused, mida silmas pidada kaaskirja kirjutamisel:

 1. Korrektuur: Üks olulisemaid aspekte kaaskirja kirjutamisel on korrektuur. See hõlmab nii grammatiliste vigade parandamist kui ka lausete struktuuri ja sõnastuse kontrollimist. Isegi kõige pisemad vead võivad jätta negatiivse mulje. Seega, pärast kaaskirja kirjutamist, lugege see läbi, parandage vead ja tehke kindlaks, et see on loogiliselt struktureeritud.
 2. Asjakohasus: Veenduge, et teie kaaskiri on asjakohane. See peaks keskenduma teie oskustele ja kogemustele, mis on seotud tööga, millele te kandideerite. Samuti peaks see sisaldama viiteid sellele, kuidas teie varasemad kogemused ja oskused aitavad teil vastata töö nõudmistele.
 3. Lühidus: Kuigi kaaskiri peaks olema informatiivne, peaks see olema ka lühike. Püüdke oma kaaskirja piirata ühe lehekülje pikkusega. Tööandjad või kolleegid ei soovi lugeda pikki ja keerulisi tekste, nii et olge otsekohene, kuid samas ka informatiivne.
 4. Isikupära: Kuigi kaaskiri peaks olema professionaalne, peaks see ka peegeldama teie isiksust. See aitab teil silma paista teiste kandidaatide seas. Kasutage seda võimalusena, et näidata oma kirg ajakirjanduse vastu ja anda mõista, milline võiks olla teie panus meeskonda.
 5. Uurimistöö: Enne kaaskirja kirjutamist tehke uurimistööd. See võib hõlmata ettevõtte, töö ja tööstuse kohta õppimist. Sellega näitate, et olete pühendunud ja huvitatud antud rollist ning olete valmis panustama ettevõtte edusse.
 6. Viisakus: Ärge unustage oma kaaskirja lõpetada viisakalt. Tänage lugejat aja eest, mida ta on kulutanud teie kaaskirja lugemisele, ja väljendage soovi kohtuda või rääkida lähemalt võimaliku koostöö üle.
 7. Kontaktinfo: Lõpuks lisage kindlasti oma kontaktinfo, sealhulgas e-posti aadress ja telefoninumber, et tööandja saaks teiega lihtsalt ühendust võtta.

Kaaskirja kirjutamine võib olla keeruline, kuid see on oluline osa tööotsinguprotsessist. Kui järgite neid soovitusi, suurendate oma võimalusi luua positiivne esmamulje ja jõuda samm lähemale oma unistuste töökohale.

ajakirjanik


Kaaskirja lõppmõtted ajakirjanikule


Artikli järeldusena võib öelda, et ideaalse kaaskirja kirjutamine ajakirjaniku tööle kandideerimisel eeldab sihikindlust, isikupära näitamist ja professionaalsust. Tööotsija peaks selgelt välja tooma oma oskused, kogemused ja saavutused, mis näitavad tema väärtust ettevõttele ja sobivust positsioonile.

Kaaskiri on võimalus end eristada teistest kandidaatidest ja näidata oma kirjalikku väljendusoskust - mis on ajakirjaniku töös äärmiselt oluline. Tugev ja hästi kirjutatud kaaskiri on võimeline looma positiivse mulje juba enne intervjuud ja seega suurendama kandidaadi võimalusi töökohale pääseda.

Tööotsijaid julgustatakse kaaskirja malli kohandama vastavalt oma ainulaadsetele kogemustele ja oskustele, et see oleks võimalikult isikupärane ja kõnetaks otse tööandjat. Lõppude lõpuks, mida paremini suudab kandidaat ennast kaaskirjas esitleda, seda suurem on tõenäosus, et ta silma paistab ja tööintervjuule kutsutakse.

Looge oma CV parimate mallide abil

Nõuanded ja mallid ajakirjaniku kaanelehe kirjutamiseks: Korduma kippuvad küsimused

Mis on kaaskirja eesmärk?

Kaaskirja eesmärk on tutvustada ennast ajakirjanikuna, selgitada, miks olete huvitatud konkreetsest töökohast või projektist, ning esile tuua oma oskused ja kogemused, mis teid selleks sobivaks teevad. See on võimalus oma professionaalsust näidata ja potentsiaalset tööandjat veenda, et olete parim kandidaat.

Mida peaks kaaskiri sisaldama?

Hea kaaskiri peaks sisaldama sissejuhatavat lõiku, kus tutvustate ennast ja selgitate, miks olete huvitatud konkreetsest positsioonist. Seejärel peaks kirjeldama oma oskusi ja kogemusi, mis on seotud töökoha nõudmistega. Lõpuks, tuleks lisada lõigu, mis väljendab teie huvi intervjuu või edasise vestluse vastu.

Kuidas peaks kaaskiri olema vormistatud?

Kaaskiri peaks olema professionaalselt vormistatud ja sisaldama teie kontaktandmeid, kuupäeva ning adressaadi nime ja aadressi. Kirja alguses peaks olema formaalne tervitus ja lõpus ametlik allkiri. Lisaks peaks kaaskiri olema lühike ja konkreetne, tavaliselt ei tohiks see ületada ühte lehekülge. Vältida tuleks üldiseid väljendeid ja fraase, selle asemel tuleks rõhutada oma ainulaadseid oskusi ja kogemusi.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee