Kaaskirjamallid ja nõuanded: Kuidas kirjutada veenev kaaskiri Isikliku Assistenti töökohale

Kaaskiri on kõige olulisem dokument, mida peate esitama, kui kandideerite isikliku assistendi tööle. See on teie esimene võimalus end tööandjale tutvustada ning näidata, et olete pädev, usaldusväärne ja sobite ideaalselt antud rolli. Kas tead, kuidas kirjutada veenvat kaaskirja, mis rõhutab teie tugevusi ja sobivust isikliku assistendi rolli jaoks? Kas olete teadlik sellest, millised oskused või kvaliteedid peaks teie kaaskiri kindlasti sisaldama, et eristuda teistest kandidaatidest?

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Näidis kaaskirja malli kasutamiseks Isikliku Assistenti positsiooni taotlemisel

Tere,

Olen väga huvitatud teie ettevõtte isikliku assistendi positsioonist, mille leidsin tööportaalist CV Keskus. Minu kogemused ja oskused on täpselt vastavuses teie nõuetega ja usun, et suudan sellele positsioonile palju lisaväärtust tuua.

Olen töötanud isikliku assistendina viimased viis aastat, aidates juhtkonna liikmeid igapäevaste tööülesannete täitmisel. Minu ülesanneteks on olnud koosolekute korraldamine, dokumentide haldamine, sidepidamine erinevate osakondadega ja ajakavade koostamine. Olen tugev korraldaja ja suurepärase tähelepanu detailidele, mis võimaldab mul oma ülesandeid tõhusalt täita.

Minu varasemates rollides saavutasin mitmeid märkimisväärseid tulemusi, sealhulgas ajakavade optimeerimise, mis aitas säästa oluliselt tööaega, ning uue arhiveerimissüsteemi loomise, mis parandas oluliselt dokumentide haldamise efektiivsust. Usun, et need saavutused ja minu pühendumus tööülesannete täitmisele saavad olla kasulikud ka teie ettevõttes.

Olen põhjalikult uurinud teie ettevõtet ja imetlen teie pühendumust klienditeenindusele ja innovatsioonile. Mulle meeldib, et väärtustate oma töötajate panust ja püüdlete alati parimate tulemuste saavutamiseks. Arvan, et need väärtused on kooskõlas minu enda eesmärkidega ja ootustega töökeskkonnale.

Lõpetuseks soovin väljendada oma suurt entusiasmi võimaluse üle olla osa teie meeskonnast ja oleksin väga huvitatud võimalusest teiega isiklikult kohtuda, et arutada, kuidas ma saaksin teie ettevõttesse panustada. Tänan teid aja ja tähelepanu eest.

Parimate soovidega,

[Teie nimi]

Kaaskirja tähtsus isikliku assistendi töökoha taotlemisel: põhjalik ülevaade


isiklik assistent


Kaaskiri on oluline tööriist, mis aitab isikliku assistendi töökohal silma paista. See võimaldab tööotsijatel oma teadmisi ja oskusi esile tõsta ning näidata, kuidas need vastavad tööandja vajadustele. Hea struktuuriga ja läbimõeldud kaaskiri mitte ainult ei rõhuta kandidaadi sobivust, vaid näitab ka nende pühendumust ja professionaalsust. Seetõttu on kaaskirja paigutus ja selle sisu esitamine sama oluline kui selle sisu. Kaaskirja struktuur aitab kandidaadil oma karjäärieesmärke selgelt ja tõhusalt edastada ning näidata, milliseid väljakutseid nad on valmis vastu võtma. See on võimalus luua positiivne mulje ja näidata, et kandidaat on valmis võtma vastutust ja panustama meeskonna edusse.

Hei, tänan, et aitasite mind täna!

Lugupeetud värbamisjuht või tööandja,

Esimene mulje on alati oluline, eriti töötaotluses. Seega, kui taotlete Isikliku assistendi ametikohta, on oluline alustada oma avaldust sobiva tervitusega. Tervitus peaks olema professionaalne, austav ja isiklik. Kui teate värbamisjuhi nime, kasutage seda kindlasti, kuna see näitab, et olete võtnud aega uurimistööks. Kui te ei tea nime, on siiski võimalik luua professionaalne ja viisakas tervitus.

Siin on mõned näited, mida võiksite kasutada:

 • "Lugupeetud hr./pr. [värbamisjuhi perekonnanimi]"
 • "Tere [värbamisjuhi eesnimi]"
 • "Hea [ettevõtte nimi] värbamismeeskond"
 • "Austatud personaliosakond"
 • "Tere tulemast [ettevõtte nimi]"

Pidage meeles, et sõltumata teie valitud tervitusest, järgneb sellele professionaalne ja hästi kirjutatud avaldus, mis näitab teie sobivust Isikliku assistendi ametikohale. Edu oma taotluses!

Lugupidamisega,

[Teie nimi]


isiklik assistent


Isikliku assistendi positsiooni taotlemine

Sissejuhatav lõik peaks algama selge ja otsekohese huvideklaratsiooniga antud tööpositsiooni vastu. Näiteks: "Olen väga huvitatud teie ettevõtte Isikliku assistendi positsioonist." Seejärel peaks taotleja viitama sellele, kuidas ta sai teada tööpakkumisest. Näiteks: "Avastasin selle võimaluse teie ettevõtte veebilehel läbi tehtud otsingu." Samuti on oluline esile tõsta, miks taotleja on huvitatud just sellest kindlast töökohast. Kas see on seotud ettevõtte mainega, pakutavate tööülesannetega või hoopiski võimalusega kasutada oma oskusi ja kogemusi? Taotleja peaks kindlasti mainima mõnda neist põhjustest, et näidata, et ta on huvitatud mitte ainult töökohast endast, vaid ka sellest, mida ta saab ettevõttele pakkuda.

Lugupeetud [Ettevõtte nimi],

Olen väga huvitatud teie ettevõttes vabaks saanud Isikliku assistendi positsioonist, millest sain teada [kuidas saite teada]. Minu varasem kogemus ja oskused Isikliku assistendina on minu arvates väga sobilikud teie poolt pakutavale töökohale.


Isikliku assistendi põhilised ülesanded ja kohustused

Isikliku assistendi kaaskirja põhiteksti lõigud on kriitilise tähtsusega, sest need pakuvad väljavaatele võimalust tutvustada end tööandjale, näidata oma oskuste ja kogemuste sobivust ning suurendada oma võimalusi tööintervjuule pääsemiseks. Lisaks aitavad need lõigud kandidaadil end eristada muudest kandidaatidest, näidata oma entusiasmi ja pühendumust ning tuua välja oma professionaalseid saavutusi ja ambitsioone. Põhiteksti lõikudes on oluline rõhutada nii tehnilisi kui ka pehmeid oskusi, mis on vajalikud isikliku assistendi rollis toime tulemiseks.

Isikliku assistendi kaaskirja esimene lõik on esimene mulje, mille saate potentsiaalsele tööandjale anda. Seetõttu on oluline, et see sisaldaks teie olulisimaid oskusi ja kogemusi, mis on seotud tööga, millele kandideerite.

Esiletõstmiseks mõeldud võtmeoskused võivad hõlmata organisatsioonilisi oskusi, suhtlemisoskust, detailidele orienteeritust, probleemide lahendamise võimet või mis tahes muud oskust, mis on isikliku assistendi töös hädavajalik. Samuti on oluline tuua esile asjakohane kogemus, näiteks eelnevad rollid, mis nõudsid sarnaseid oskusi või kohustusi.

Oskuste ühendamine töönõuetega näitab tööandjale, et olete hoolikalt läbi lugenud töökuulutuse ja mõistate, millised oskused ja kogemused on selle töö jaoks olulised. See näitab ka, et olete võimeline oma oskusi ja kogemusi rakendama uutes olukordades, mis aitab teil uues rollis edukalt hakkama saada.

Mul on hea meel kandideerida isikliku assistendi positsioonile teie ettevõttes. Minu 5-aastane kogemus erinevates assisteerimisrollides on mulle pakkunud laialdaseid oskusi, sealhulgas suurepäraseid organisatsioonilisi võimeid, ajajuhtimise ekspertiisi ja tugevat suhtlemisoskust. Usun, et need oskused, koos minu võimega töötada iseseisvalt ja meeskonnas, teevad minust sobiva kandidaadi antud töökohale.

Isikliku assistendi kaaskirja teine lõik on suurepärane koht, kus tutvustada oma varasemaid saavutusi ja panuseid. See on võimalus tõestada oma pädevust ning näidata, et olete varasemates rollides olnud väärtuslik ja edukas.

Konkreetsed saavutused näitavad teie oskusi ja kogemusi reaalses töökeskkonnas. Näiteks, kui olete varem korraldanud suurejoonelisi üritusi või hallanud keerulisi ajakavasid, võib see olla tõendiks teie suurepärasest organisatsioonivõimest.

Lisaks aitab varasemate saavutuste rõhutamine näidata, kuidas te saaksite tulevasele tööandjale kasu tuua. Kui olete näiteks varem aidanud ettevõttel säästa aega või raha, suurendada tõhusust või parandada klienditeenindust, võib see viidata sellele, et olete võimeline tooma sarnaseid positiivseid muutusi ka uues rollis.

Seega, teie saavutuste esiletoomine kaaskirjas aitab luua tugeva esmamulje ja näitab, et olete proaktiivne, tulemustele orienteeritud ja väärtuslik kandidaat.

Minu viimases rollis administratiivse assistendina suutsin ma tänu oma tõhusale ajaplaneerimisele ja organiseerimisoskustele vähendada meeskonna töökoormust 30%. Lisaks suutsin oma tugevate suhtlemisoskuste ja probleemide lahendamise võimega parandada klienditeeninduse kvaliteeti, mis viis kokkuvõttes 20% suurema klientide rahulolu näitajani. Olen kindel, et need saavutused ja oskused on kasulikud ka Teie ettevõttes, aidates kaasa sujuvale töökorraldusele ja kõrgele klienditeeninduse tasemele.

Kaaskirja kolmandas lõigus on oluline demonstreerida oma teadmisi ettevõtte kohta, kuhu kandideerite. See näitab, et olete pühendunud ja huvitatud just sellest positsioonist ning olete võtnud aega, et ettevõtte kohta rohkem teada saada. Teisisõnu, see näitab, et olete valmis minema lisamaili, mis on kvaliteet, mida paljud tööandjad hindavad.

Lisaks aitab ettevõtte kohta rohkem teada saamine teil paremini mõista, kas see on koht, kus soovite töötada. Kui saate oma kaaskirjas selgelt väljendada, miks soovite just selles ettevõttes töötada ja kuidas see sobib teie karjääri eesmärkidega, siis see näitab tööandjale, et olete tõenäoliselt pikaajaline ja pühendunud töötaja.

Samuti võib ettevõtte teadmiste näitamine anda teile võimaluse näidata, kuidas teie oskused ja kogemused sobivad ettevõtte vajadustega. Näiteks, kui teate, et ettevõte väärtustab meeskonnatööd, võite rõhutada oma varasemaid kogemusi ja saavutusi meeskonnatöös.

Lõpuks, kui suudate selgelt näidata, et mõistate ettevõtte äritegevust, missiooni ja väärtusi, võite tõsta enda atraktiivsust kandidaadina, sest näitate, et olete valmis ja võimeline ettevõtte kultuuri sisse sulanduma.

Lugupeetud [Ettevõtte nimi],

Olen hoolikalt uurinud teie ettevõtet ja mulle avaldab muljet teie pühendumus innovatsioonile, kõrgetasemelisele klienditeenindusele ja meeskonnatööle. Mulle meeldib eriti, kuidas teie ettevõte väärtustab oma töötajate professionaalset arengut ja pakub võimalusi edasiseks kasvuks. Usun, et see suhtumine sobib suurepäraselt minu pideva õpihimu ja sooviga end igapäevaselt arendada.

Lisaks tundub, et teie ettevõtte kultuur, mis soosib avatud suhtlust ja vastastikust austust, vastab minu väärtuste süsteemile. Minu arvates võimaldab selline keskkond luua tugevaid ja efektiivseid töösuhteid, mis aitab kaasa nii isiklikule kui ka ettevõtte edukusele. Olen kindel, et teie ettevõte on just see koht, kus ma saaksin oma oskusi kõige paremini rakendada ja aidata kaasa teie jätkuvale edule.


isiklik assistent


Kokkuvõte ja Täname tähelepanu eest

Lõpetuseks sooviksin rõhutada, et mul on suur huvi olla osa teie meeskonnast ning kasutada oma oskusi ja kogemusi isikliku assistendina teie ettevõtte eesmärkide saavutamise nimel. Olen valmis kohtuma intervjuul, et arutada üksikasjalikumalt, kuidas ma saaksin teie organisatsioonile kasuks olla. Minuga saab ühendust e-posti teel [e-posti aadress] või telefonil [telefoninumber]. Tänan teid aja eest ning võimaluse eest kandideerida. Ootan huviga võimalust edasi rääkida.

Lõpetuseks sooviksin väljendada oma suurt entusiasmi võimaluse üle olla osa teie meeskonnast ja usun, et minu oskused ja kogemused võiksid tuua teie ettevõttele palju väärtust. Olen väga huvitatud võimalusest kohtuda teiega isiklikult, et arutada minu kandidatuuri lähemalt. Tänan teid südamest minu avalduse kaalumise eest ja ootan võimalust teiega peagi suhelda.

Isikliku assistendi teenuse lõpetamine

Lõpuks sooviksin väljendada oma tänulikkust, et võtsite aega minu taotluse läbi vaadata. Usun, et oma oskuste, kogemuste ja kirega saan teie meeskonnale kasuks olla. Ootan võimalust edaspidi teiega kohtuda ja arutada, kuidas saaksin ettevõtte eesmärkide saavutamisse panustada.

Lugupidamisega,

[Teie nimi]


Parimate soovidega,

[Teie nimi]


Tänan teid kaalumast,

[Teie nimi]


Ootan huviga võimalust teiega kohtuda,

[Teie nimi]


Tänan, et võtsite aega minu taotluse läbi vaatamiseks,

[Teie nimi]


Kindla lootusega koostööks,

[Teie nimi]


Parimate soovidega teie edaspidiseks eduks,

[Teie nimi]


Tänades teid ette võimaluse eest teiega koostööd teha,

[Teie nimi]


Ootan huviga edasisi samme,

[Teie nimi]


Pühendunud teie edu toetamisele,

[Teie nimi]


Taotlen positsiooni isikliku assistendina Teie ettevõttes


Kaaskirja personaalsemaks muutmiseks võib allkirja lisamine olla kasulik. Kuid küsimus on, kas eelistada digitaalset või käsitsi kirjutatud allkirja? Mõlemal variandil on omad plussid ja miinused.

Digitaalne allkiri on kiire ja mugav lahendus, mida saab hõlpsasti kopeerida ja kleepida erinevatesse dokumentidesse. Lisaks on see professionaalsem ja vormikohasem, kui saadetakse dokumente elektrooniliselt. Samuti on digitaalsel allkirjal tugev õiguslik jõud, mis tagab dokumendi autentsuse ja tervikluse.

Käsitsi kirjutatud allkiri seevastu lisab kaaskirjale isiklikku puudutust, muutes selle unikaalsemaks ja inimlikumaks. See võib anda tööandjale mulje, et olete pühendunud ja valmis lisapingutusi tegema. Kuid käsitsi kirjutatud allkirja skaneerimine ja digitaalsesse vormi viimine võib olla aeganõudev. Lisaks ei pruugi käsitsi kirjutatud allkiri elektroonilises vormis alati nii selge ja professionaalne välja näha.

Lõppkokkuvõttes sõltub allkirja tüübi valik eesmärgist ja olukorrast. Kui soovite näidata oma digitaalset kirjaoskust ja professionaalsust, võib olla eelistatav digitaalne allkiri. Kui aga soovite näidata oma pühendumust ja lisada kaaskirjale isikupärast puudutust, võib olla parem valik käsitsi kirjutatud allkiri.

isiklik assistent


Kasulikud näpunäited isikliku assistendi töökohale kaaskirja kirjutamiseks


Kaaskirja kirjutamine on oluline osa tööotsingust, eriti kui soovite saada isiklikuks assistendiks. Siin on mõned nõuanded ja head tavad, mis aitavad teil koostada muljetavaldava kaaskirja:

 1. Rõhutage oma oskusi: Isikliku assistendi ametikohal on vaja mitmesuguseid oskusi, sealhulgas organiseerimisvõimet, suhtlemisoskust ja detailidele orienteeritust. Rõhutage oma kaaskirjas neid oskusi, tuues välja konkreetsed näited oma varasemast kogemusest.
 2. Korrigeerige vigu: Ükskõik kui tugev on teie taust või oskused, võib kirjavigade või grammatikavigade esinemine teie kaaskirjas jätta negatiivse mulje. Veenduge, et loete oma kaaskirja hoolikalt läbi, enne kui selle saatma hakkate. Vajadusel paluge sõbral või pereliikmel seda üle vaadata.
 3. Keskenduge ettevõttele: Tööandjad tahavad teada, miks soovite nende ettevõttes töötada ja mida saate neile pakkuda. Uurige ettevõtet ja näidake oma kaaskirjas, kuidas teie oskused ja kogemused saavad ettevõttele kasuks tulla.
 4. Ole isiklik: Kuigi kaaskiri peaks olema professionaalne, ei tohiks see olla liiga ametlik või robotlik. Kasutage selles oma isiklikku häält ja rääkige oma huvidest või kirgedest, mis on seotud töökohaga, millele kandideerite.
 5. Lühidus on voorus: Kuigi on oluline anda tööandjatele piisavalt teavet enda kohta, peaks kaaskiri olema lühike ja otsekohene. Püüdke piirduda ühe leheküljega ja jätke ära ebavajalikud üksikasjad.
 6. Kasutage aktiivset häält: Aktiivne hääl muudab teie kirjutise elavamaks ja veenvamaks. Vältige passiivset häält ja proovige kasutada tugevaid, tegevust näitavaid verbe.
 7. Lõpetage tugevalt: Lõpetage oma kaaskiri kindla avaldusega, mis näitab teie huvi ametikoha vastu ja soovi jätkata vestlust intervjuus. Samuti ärge unustage lisada oma kontaktandmeid.

Kaaskirja kirjutamine võib tunduda hirmutav, aga kui järgite neid nõuandeid ja parimaid tavasid, saate luua tugeva ja veenva kaaskirja, mis aitab teil silma paista ja näitab teie sobivust isikliku assistendi ametikohale.

isiklik assistent


Lõppsõna: Isikliku assistendi kaaskirja koostamine


Kokkuvõttes on ideaalse kaaskirja kirjutamine isikliku assistendi positsiooni jaoks oma kogemuste, oskuste ja väärtuste selge ja lühikese väljendamise küsimus. Oluline on näidata, kuidas teie ainulaadsed oskused ja kogemused võivad olla kasuks potentsiaalsele tööandjale. Keskenduge oma võimele olla organiseeritud, detailidele orienteeritud ja suurepärane suhtleja. Samuti on oluline toonitada oma võimekust lahendada probleeme, hallata aega tõhusalt ja töötada iseseisvalt.

Ärge alahinnake tugeva kaaskirja mõju. See on teie võimalus eristuda teistest kandidaatidest, näidata oma pühendumust ja anda tööandjale põhjus, miks nad peaksid teid kutsuma intervjuule. See on teie esmane võimalus teha esmamulje ja see võib tihti olla otsustavaks teguriks, kas teid kutsutakse töövestlusele või mitte.

Lõpuks, ärge kartke kohandada kaaskirja malli vastavalt oma ainulaadsetele kogemustele. Iga inimese taust ja kogemused on erinevad, nii et teie kaaskiri peaks seda peegeldama. Kasutage näiteid oma varasematest kogemustest, et illustreerida oma oskusi ja võimeid. Mõelge välja, kuidas teie ainulaadsed kogemused ja taust võivad olla kasuks teie potentsiaalsele tööandjale.

Eduka kaaskirja kirjutamine nõuab aega ja mõttetööd, kuid see on investeering, mis võib teie tööotsingu oluliselt lihtsustada. Edu teie tööotsingul!

Looge oma CV parimate mallide abil

Isikliku assistendi kaanelehe kirjutamise näpunäited ja mallid - Korduma kippuvad küsimused

Kuidas peab olema struktureeritud kaaskiri?

Kaaskiri peaks olema struktureeritud järgmiselt: sissejuhatus, milles te räägite natuke endast ja selgitate, miks te huvitute konkreetsest töökohast; teine lõik, milles te näitate oma oskusi ja kogemusi, mis on seotud pakutava töökohaga; kolmas lõik, milles te räägite oma professionaalsetest eesmärkidest ja kuidas see ettevõte aitab neid saavutada; lõpetuseks, pakute neile võimalust teiega ühendust võtta ja täname neid oma aja eest.

Mida peaksin kaaskirjas rõhutama?

Kaaskirjas tuleks rõhutada teie sobivust konkreetsele töökohale, teie oskusi ja kogemusi, mis on seotud tööga, mida soovite, ning teie entusiasmi ja huvi ettevõtte ja pakutava töökoha vastu.

Kuidas saan oma kaaskirja isikupärasemaks muuta?

Kaaskirja saab isikupärasemaks muuta, kui näitate oma huvi ja teadmisi ettevõtte vastu, kuhu kandideerite. Samuti võite mainida mõnda konkreetset saavutust või projekti, milles olete osalenud, mis näitab teie oskusi ja kogemusi. Lisaks võite lõpuks lisada isikliku puudutuse, näiteks miks teid see töökoht huvitab.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee