Kaaskirja meistriklass: Teejuht tarkvara arendaja töökohale kandideerimisel

Kaaskiri on oluline osa Tarkvara arendaja tööotsingu protsessist. See on võimalus näidata oma tehnilisi oskusi, huvi konkreetse ettevõtte vastu ja eelkõige suutlikkust lahendada probleeme, mida ettevõte võib silmitsi seista. Tarkvara arendaja kaaskiri on sageli esimene samm potentsiaalse tööandjaga suhtlemisel, mis annab võimaluse luua esimene mulje. See võib olla otsustav tegur, kas kandidaati kutsutakse intervjuule või mitte.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Tarkvara arendaja kaaskirja malli kasutamise juhend

Tere,

Olen väga huvitatud Teie poolt avaldatud tarkvara arendaja positsioonist. Leidsin selle töökuulutuse Teie ettevõtte karjääri lehelt ja olen veendunud, et minu oskused ja kogemused sobivad ideaalselt sellele ametikohale.

Oman ulatuslikku kogemust tarkvara arendamisel, sealhulgas nii ees- kui tagarakenduste arendamisel. Olen viimased viis aastat töötanud tarkvaraarendajana, kus olen kasutanud erinevaid programmeerimiskeeli, sealhulgas Java, Python ja C#. Lisaks sellele olen tugev probleemide lahendaja ja mul on võime töötada tihe tähtaegade all, mis on tarkvara arendamisel hädavajalikud.

Eelmises rollis, töötades tarkvaraarendajana XYZ ettevõttes, loon ma mõjuka tarkvara, mis suurendas meie klientide tootlikkust 30%. Lisaks sellele aitasin kaasa meeskonna tööprotsesside parendamisele, kasutades Agile metoodikat, mis suurendas meie arenduskiirust 20%. Usun, et need saavutused ja kogemused võivad olla hindamatuks ressursiks Teie ettevõttele.

Olen jälgimisel Teie ettevõtte arengut juba pikemat aega ja olen muljet avaldanud Teie pühendumusest innovatsioonile ja kvaliteedile. Minu sõltumatu mõtlemine ja loovus sobivad hästi Teie ettevõtte kultuuriga, kus julgustatakse innovatiivset mõtteviisi ja pidevat õppimist.

Olen väga põnevil võimalusest liituda Teie meeskonnaga ja tuua oma kogemused ja oskused Teie ettevõttele kasuks. Ootan võimalust seda arutada intervjuus.

Tänan Teid aja ja tähelepanu eest.

Lugupidamisega,

[Teie nimi]

Kaaskirja olulisus Tarkvara arendaja positsiooni kandideerimisel: Üksikasjalik analüüs


tarkvara arendaja


Kaaskirja olulisus Tarkvara arendaja töö jaoks ei tohiks olla alahinnatud. See on oluline vahend, mis võimaldab kandidaadil esitada end parimast küljest, rõhutades oma oskusi ja kogemusi, mis vastavad konkreetsele tööprofiilile. Korralikult struktureeritud kaaskiri võib olla määrava tähtsusega, kui tööandja otsustab, kes on sobivaim kandidaat intervjuule kutsumiseks.

Kaaskirja paigutus on samuti oluline, kuna see peegeldab kandidaadi professionaalsust ja tähelepanu detailidele. See annab võimaluse esitada oma karjäärieesmärgid ja ambitsioonid struktureeritud ja läbimõeldud viisil.

Lisaks, kaaskirja kujundus aitab luua esmamulje kandidaadi sobivusest ettevõtte kultuuri. Seega, oluline on pöörata tähelepanu kaaskirja struktuurile, kujundusele ja sisule, et luua positiivne ja professionaalne kuvand.

Tervitus Tulevasele Tööandjale

Lõik tervitustest:

Kui soovite suhelda värbamisjuhi või tööandjaga, on oluline valida sobiv tervitus. Tervitus näitab teie professionaalsust ja austust adressaadi vastu. Tarkvara arendaja ametikohale kandideerides võiksite alustada oma kirja järgnevate tervitustega:

  • "Lugupeetud värbamisjuht"
  • "Austatud [värbamisjuhi nimi]"
  • "Tere [värbamisjuhi nimi]"
  • "Hea [värbamisjuhi nimi]"

Kui teate täpset nime, on isiklikum pöörduda otse nimega. Kui nime ei ole teada, on siiski oluline säilitada ametlik ja austav toon. Vältige liiga vabas vormis tervitusi, nagu "Tere", ilma nime või tiitlita, kuna need võivad tunduda liiga tuttavad või ebaprofessionaalsed. Samuti ei ole soovitatav kasutada liiga formaalseid tervitusi, nagu "Austatud härra või proua", kui te teate adressaadi nime. Tähtis on leida tasakaal formaalsuse ja sõbralikkuse vahel.

tarkvara arendaja

Tarkvara Arendaja Positsiooni Taotlemise Sissejuhatav Lõik

Tarkvaraarendaja kaaskirja sissejuhatavas lõigus on oluline kohe alguses väljendada selget huvi antud töökoha vastu. Taotleja peaks selgelt välja tooma oma entusiasmi ja põhjendama, miks ta on huvitatud just sellest positsioonist ja ettevõttest. Samuti on hea mainida, kuidas taotleja sai teada töökoha avamisest - kas see oli läbi ettevõtte veebilehe, tööportaali, soovituse või mõne muu kanali kaudu. See näitab, et taotleja on aktiivne ja otsib ise võimalusi. Lisaks annab see tööandjale teavet, millised kanalid on töökuulutuste levitamisel tõhusad. Üldiselt peaks sissejuhatav lõik olema lühike, asjakohane ja haarav, et köita tööandja tähelepanu ja tekitada soovi kirja lõpuni lugeda.

Lugupeetud Tööandja,

Minu nimi on [Teie nimi] ja ma kirjutan teile, et väljendada tugevat huvi Tarkvara arendaja positsiooni vastu teie ettevõttes, millest sain teada [sõber, tööportaal, ettevõtte veebileht jne]. Olen kindel, et minu laialdane kogemus ja oskused tarkvara arenduses on suureks väärtuseks teie meeskonnale.

Parimate soovidega,

[Teie nimi]


Tarkvara arendaja kvalifikatsioonid ja kogemused

Kaaskirja põhiteksti lõigud on võtmetähtsusega, kuna need annavad võimaluse tutvustada ennast tulevasele tööandjale, tõsta esile oma oskusi, kogemusi ning sobivust antud positsioonile. Järgnevalt tutvustan oma oskusi ja kogemusi tarkvara arendaja valdkonnas, rõhutades, kuidas need aitavad kaasa teie ettevõtte eesmärkide saavutamisele.

Tarkvara arendaja kaaskirja esimene lõik on väga oluline, kuna see on esimene mulje, mille tööandja teist saab. Seetõttu on vaja rõhutada oma oskusi ja kogemusi, mis on asjakohased konkreetsele tööle, millele kandideerite.

Võtmeoskuste esiletõstmine aitab tööandjal kiiresti näha, kas olete kvalifitseeritud kandidaat. Näiteks, kui töö nõuab Java programmeerimiskeele oskust, siis on oluline mainida, et teil on selle keelega kogemusi. Samuti, kui töö kirjelduses mainitakse, et otsitakse kedagi, kes on osav probleemide lahendamises, siis peaks mainima näiteid sellest, kuidas olete varem probleeme lahendanud.

Asjakohase kogemuse esiletõstmine aitab tööandjal näha, et olete töö jaoks sobiv. Näiteks, kui olete varem töötanud tarkvara arendajana mõnes teises ettevõttes, siis see näitab, et teil on juba vajalik kogemus ning suudate ka uues kohas kiiresti sisse elada.

Oskuste ühendamine töönõuetega on samuti oluline, kuna see näitab, et olete tööpakkumist hoolikalt läbi lugenud ja mõistate, mida tööandja ootab. Näiteks, kui tööpakkumises on kirjas, et peate suutma töötada meeskonnas, siis on oluline mainida, et teil on meeskonnatöö kogemus või oskused.

Lõppkokkuvõttes on oluline näidata, et olete oma kaaskirja hoolikalt läbi mõelnud ja kohandanud seda vastavalt konkreetsele tööpakkumisele. See näitab tööandjale, et olete tõsiselt huvitatud tööst ja olete valmis panustama aega ja vaeva, et saada parimaks kandidaadiks.

Austatud personalijuht, olen tarkvaraarendaja üle 5-aastase kogemusega, keskendudes peamiselt Java, Python ja C++ programmeerimiskeeltele. Minu kogemused hõlmavad nii back-end kui ka front-end arendust, kasutades laialt levinud tehnoloogiaid nagu Spring Boot, Angular ja Docker. Ma näen, et teie ettevõte otsib kedagi, kes on vilunud nendes tehnoloogiates ja on võimeline töötama agiilse meeskonnaga. Minu oskused ja kogemused sobivad ideaalselt teie töö kirjeldusega ja ma olen kindel, et suudan tuua teie meeskonda väärtust.

Tarkvaraarendaja kaaskirja teise lõigu eesmärk on veenda potentsiaalset tööandjat teie oskustest ja kogemustest. See on võimalus näidata, kuidas olete varem oma oskusi rakendanud ja millist kasu see on toonud.

Kui te toote välja konkreetsed saavutused eelmistes rollides, näitab see, et olete oma oskusi edukalt rakendanud ja teinud mõõdetavaid panuseid. Näiteks võite mainida projekte, mille olete edukalt lõpetanud, või probleeme, mille olete lahendanud. Samuti võite mainida, kuidas olete suurendanud efektiivsust või vähendanud kulusid.

Rõhutades, kuidas need saavutused võivad tulevasele tööandjale kasu tuua, teete selgeks, et suudate ka nende jaoks väärtust luua. Näiteks, kui olete varem suurendanud tarkvara jõudlust, võib see tähendada, et suudate ka uue tööandja tooteid või süsteeme parendada.

Kokkuvõttes on teie saavutuste ja panuste esiletõstmine tõhus viis näidata, et olete pädev ja tulemuslik tarkvaraarendaja, kes suudab tööandjale kasu tuua.

Minu eelmine positsioon tarkvara arendajana XYZ ettevõttes andis mulle võimaluse töötada mitmesuguste projektide kallal, mis nõudsid nii iseseisvat tööd kui ka meeskonnatööd. Üheks minu olulisemaks saavutuseks oli tarkvara arendusprotsessi optimeerimine, mis lõpptulemusena suurendas meie projekti efektiivsust 25%. See kogemus õpetas mulle, kuidas paremini hallata aega, ressursse ja koostööd, et saavutada parimaid tulemusi. Usun, et see oskus on kasulik ka teie ettevõttes, aidates kaasa tarkvara arendusprotsessi sujuvusele ja efektiivsusele.

Tarkvara arendaja kaaskirja kolmandas lõigus on oluline näidata oma teadmisi tulevase tööandja kohta, sest see näitab, et olete teinud kodutööd ja uurinud ettevõtet. See näitab tööandjale, et olete tema ettevõttesse pühendunud ja olete valmis investeerima aega ja vaeva, et mõista ettevõtte väärtusi, kultuuri ja eesmärke. Tööandjad hindavad kandidaate, kes näitavad huvi nende ettevõtte vastu, sest see näitab, et olete tõenäoliselt pühendunud ja motiveeritud tööle.

Lisaks on oluline selgitada, miks ettevõte sobib ideaalselt teie jaoks. See näitab, et olete mõelnud, kuidas teie oskused ja kogemused sobivad ettevõtte vajadustega. See aitab tööandjal näha, kuidas saaksite ettevõttesse panustada ja millist väärtust saaksite tuua. Samuti aitab see näidata, et olete motiveeritud ja entusiastlik just selle konkreetse töökoha suhtes, mitte lihtsalt otsides üldiselt tööd.

Olen põhjalikult tutvunud teie ettevõttega XYZ ja olen väga muljet avaldanud teie pühendumusest innovatsioonile ning teie pidevatele püüdlustele pakkuda parimaid tarkvaralahendusi. Mulle meeldib eriti teie keskendumine kasutajakogemuse parandamisele, mis on ka minu enda professionaalne kirg. Usun, et teie ettevõtte kultuur, mis väärtustab pidevat õppimist ja arengut, koos minu sooviga pidevalt oma oskusi täiustada, teeb meid ideaalseks sobivuseks. Olen kindel, et saan teie meeskonnas olulist panust anda.

tarkvara arendaja

Kokkuvõte ja tänusõnad

Tarkvara arendaja kaaskirja lõpulõik on sama oluline kui selle algus. See on viimane võimalus muljet avaldada, seega on oluline sellele piisavalt tähelepanu pöörata. See on koht, kus saate väljendada oma entusiasmi võimaluse üle edasi arutada, mida teie oskused ja kogemused võivad ettevõttele pakkuda.

Lisaks on oluline lisada oma kontaktandmed, nii et tööandjal oleks lihtne teiega ühendust võtta. See võib hõlmata teie telefoninumbrit, e-posti aadressi ja mõnikord isegi LinkedIni profiili linki.

Kaaskirja lõpus on viisakas avaldada ka tänu lugejale, et ta võttis aega teie kirja lugemiseks ja teie kandidatuuri kaalumiseks. See näitab, et olete professionaalne ja hindate nende aega.

Üldiselt peaks kaaskirja lõpulõik olema lühike, kuid siiras ja entusiastlik, mis jätab tööandjale positiivse mulje teie suhtumisest töö vastu. See on teie viimane võimalus end tööandjale müüa, nii et veenduge, et see oleks mõjus ja meeldejääv.

Olen väga entusiastlik võimaluse üle aidata teie ettevõttel oma tarkvaraarenduse eesmärke saavutada. Ootan innukalt võimalust teiega kohtuda ja arutada, kuidas minu oskused ja kogemused võiksid teie meeskonda tugevdada. Tänan teid aja ja kaalumise eest ning ootan võimalust edasisest suhtlusest.

Taotlus Tarkvaraarendaja Positsiooni Sulgemiseks

Lõppkokkuvõtteks tahaksin öelda, et usun, et minu oskused ja kogemused muudavad mind sobivaks kandidaadiks Tarkvara arendaja ametikohale teie ettevõttes. Olen innukas kohtumiseks teiega, et arutada, kuidas saan oma oskusi rakendada ja aidata teie meeskonnal saavutada teie eesmärke.

Lugupidamisega,

[Teie nimi]


Või

Tänan teid aja eest, mida olete võtnud minu taotluse läbivaatamiseks. Olen väga huvitatud võimalusest töötada teie ettevõttes Tarkvara arendaja ametikohal. Ootan võimalust kohtuda teiega isiklikult, et arutada lähemalt, kuidas saan teie meeskonda aidata.

Parimate soovidega,

[Teie nimi]


Tarkvara arendaja positsioonile kandideerimine


Kaaskirja allkirjastamise osas on erinevaid seisukohti. Ühelt poolt on digitaalne allkiri kiirem, mugavam ning professionaalsem, eriti kui Tarkvara arendaja positsioonile kandideerimisel soovitakse näidata oma tehnoloogiaalaseid oskusi. Digitaalne allkiri on ka paremini loetav ja lihtsam lisada, eriti kui kaaskiri saadetakse elektrooniliselt.

Teiselt poolt võib käsitsi kirjutatud allkiri anda kaaskirjale isikupärasema ilme. See võib näidata, et kandidaat on pühendunud ja võtnud aega kaaskirja loomiseks. Käsitsi kirjutatud allkiri võib näidata ka autentsust ja individuaalsust, mis võib eristada kandidaati teistest.

Kokkuvõttes võib öelda, et kas kasutada digitaalset või käsitsi kirjutatud allkirja, sõltub konkreetsest olukorrast ja isiklikest eelistustest. Mõlemal variandil on oma eelised ja puudused. Kuna Tarkvara arendaja positsioon on aga seotud tehnoloogia ja digitaalse maailmaga, võib digitaalne allkiri olla antud juhul asjakohasem.

tarkvara arendaja

Kasulikud näpunäited tarkvara arendaja töökohale kaaskirja kirjutamiseks


Kaaskirja kirjutamine tarkvaraarendaja ametikohale võib olla veidi keeruline, kuid mõningate lihtsate nõuannete ja heade tavade järgimisel saate selle ülesandega hõlpsasti hakkama. Allpool on toodud mõned soovitused, mis aitavad teil luua professionaalse ja muljetavaldava kaaskirja.

  1. Korrigeerige vigu: Ükskõik kui hästi te oma kaaskirja kirjutate, võib see olla kasutu, kui see sisaldab õigekirja-, grammatika- või lauseehituse vigu. Need vead võivad jätta mulje, et te ei pööra tähelepanu detailidele või ei pööra oma tööle piisavalt hoolt. Seetõttu on oluline oma kaaskirja enne saatmist põhjalikult üle kontrollida. Kasutage õigekirja- ja grammatikakontrolli tööriistu ning lugege kaaskiri läbi ka ise, et veenduda, et see on vigadest vaba.
  2. Rõhutage oma oskusi ja kogemusi: Tarkvaraarendajana on teil tõenäoliselt mitmeid tehnilisi oskusi ja kogemusi, mis muudavad teid sobivaks kandidaadiks. Ärge unustage neid oma kaaskirjas rõhutada. Selgitage, kuidas olete neid oskusi varem kasutanud ja kuidas need aitavad teil uuel ametikohal edukas olla.
  3. Näidake entusiasmi: Tööandjad soovivad palgata inimesi, kes on oma töö suhtes kirglikud. Näidake oma kaaskirjas entusiasmi nii tarkvaraarenduse kui ka konkreetse ettevõtte vastu, kuhu te kandideerite. Uurige ettevõtet ja mainige, miks teid nende töö paelub.
  4. Kohandage oma kaaskiri: Kuigi võib olla ahvatlev kasutada sama kaaskirja iga töötaotluse jaoks, on see harva hea mõte. Iga töö ja ettevõte on erinev ning teie kaaskiri peaks seda peegeldama. Kohandage oma kaaskirja iga töötaotluse jaoks, rõhutades neid oskusi ja kogemusi, mis on konkreetsele ametikohale kõige olulisemad.
  5. Ole lühike ja selge: Tööandjad saavad palju taotlusi ja neil ei pruugi olla aega pikkade kaaskirjade lugemiseks. Seetõttu peaksite oma kaaskirja hoidma lühike ja asjakohane. Püüdke oma mõtted väljendada selgelt ja otsekoheselt, vältides tarbetut jutustamist.
  6. Kasutage professionaalset tooni: Kuigi teatud määral isikupära võib olla hea, peaksite oma kaaskirjas kasutama professionaalset tooni. Vältige liiga vaba keelekasutust ja veenduge, et teie kaaskiri jätab mulje, et olete tõsine ja lugupidav kandidaat.

Mõeldes nendele nõuannetele ja headele tavadele, saate kirjutada tõhusa kaaskirja, mis aitab teil silma paista ja saada kutse töövestlusele.

tarkvara arendaja

Tarkvara arendaja kaaskirja lõppsõna


Kokkuvõtlikult on ideaalse kaaskirja kirjutamine tarkvaraarendaja positsioonile ülioluline samm, mis võib oluliselt mõjutada teie võimalusi saada soovitud töökoht. Tõhus kaaskiri peaks sisaldama selget ja lühidat sissejuhatust, tõenduspõhist arutelu teie oskuste ja kogemuste kohta ning veenvat lõppkokkuvõtet, mis rõhutab teie väärtust ettevõttele.

Võtke aega, et välja tuua teie oskused, mis on otseselt seotud töökoha nõuetega, olgu need siis programmeerimiskeeled, projektijuhtimine või probleemide lahendamise võime. Samuti on oluline näidata, et olete motiveeritud ja pühendunud ning suudate teha koostööd erinevate tiimidega.

Ärge unustage, et teie kaaskiri on võimalus end teistest kandidaatidest eristada. See on teie võimalus näidata, et olete mitte ainult pädev, vaid ka kirglik ja pühendunud oma valdkonnale.

Tugeva kaaskirja mõju ei saa alahinnata. See on teie esimene võimalus tekitada potentsiaalses tööandjas huvi teie vastu ning see võib olla otsustav tegur, kas teid kutsutakse intervjuule või mitte.

Lõpetuseks julgustame teid kohandama kaaskirja malli vastavalt oma ainulaadsetele kogemustele ja oskustele. Mida personaalsem ja sihipärasem on teie kaaskiri, seda suurem on võimalus, et see jääb tööandjale meelde. Pea meeles, et kaaskirja eesmärk on mitte ainult näidata, mida te olete varem saavutanud, vaid ka seda, mida saate tulevikus ettevõttele pakkuda.

Looge oma CV parimate mallide abil

Näpunäited ja mallid Tarkvara arendaja kaanelehe kirjutamiseks

Milline on teie kogemus tarkvara arendamisega?

Mul on üle 5 aasta kogemust tarkvara arendamises, eriti Java, Pythoni ja C++ programmeerimiskeeltes. Olen töötanud nii suurtes kui ka väikestes meeskondades ja suutnud täita tähtajad, säilitades samal ajal kõrge koodi kvaliteedi.

Mis on teie tugevused tarkvara arendajana?

Pean oma suurimaks tugevuseks probleemilahendusoskust ja detailidele orienteeritust. Mulle meeldib süveneda koodi ja leida võimalikke vigade allikaid. Lisaks hindan enda võimet töötada meeskonnas ja olla paindlik, kohandudes projekti muutuvate nõudmistega.

Kuidas te toime tulete surve all töötamisega ja tähtaegade täitmisega?

Olen õppinud oma aega efektiivselt haldama ja seadma prioriteete, et saaksin täita tähtajad, säilitades samal ajal kõrge töö kvaliteedi. Kui surve on suur, keskendun olulisele ja veendun, et kõik osapooled on kursis edusammude ja võimalike väljakutsetega.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee