UX disaineri töökohale kandideerimisel: parimad kaaskirja mallid ja kirjutamise nõuanded

Hea kaaskirja kirjutamine on kriitilise tähtsusega iga UX disaineri jaoks, kes soovib tööandjatele jätta professionaalse ja meeldejääva mulje. See on võimalus esile tõsta oma oskusi, näidata oma kirglikkust disaini vastu ning demonstreerida, kuidas saab oma unikaalseid omadusi ja kogemusi kasutada ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

UX Disaineri Kaaskirja Malli

Tere,

Olen väga huvitatud UX disaineri positsioonist teie ettevõttes, mille leidsin LinkedIn töökuulutuste hulgast. Usun, et minu taust ja oskused sobivad ideaalselt sellele positsioonile ning olen valmis panustama teie ettevõtte edusse.

Olen töötanud UX disainerina üle viie aasta, olles omandanud sügavamad teadmised kasutajakogemuse kavandamisel, kasutajate vajaduste analüüsimisel ning interaktiivsete ja visuaalselt atraktiivsete kasutajaliideste loomisel. Olen väga tuttav selliste tööriistadega nagu Sketch, Adobe XD ja Figma. Lisaks olen tugev projektijuhtimises, mis aitab mul töötada tõhusalt mitme ülesande ja projekti vahel.

Minu viimases rollis suutsin parandada kasutajakogemust 30% võrra, mis tõi kaasa kasutaja kaasamise märkimisväärse kasvu ja suurema kliendirahulolu. Minu kogemus UX disaini valdkonnas ja võime kiiresti mõista kasutajate vajadusi on võimaldanud mul luua kujundusi, mis mitte ainult ei meeldi kasutajatele, vaid aitavad kaasa ka ettevõtte ärilistele eesmärkidele.

Olen oma karjääri jooksul jälginud teie ettevõtte arengut ja olen alati austanud teie pühendumust klientide kasutajakogemuse parandamisele. Teie ettevõtte innovaatiline lähenemine disainile ja keskendumine kvaliteedile on mulle alati muljet avaldanud. Mulle meeldiks võimalus panustada sellesse pühendumisse ja aidata kaasa teie pidevale kasvule UX disainerina.

Olen väga huvitatud võimalusest rääkida teiega rohkem sellest positsioonist ja kuidas ma saaksin lisada väärtust teie meeskonda. Tänan teid aja eest, mida olete võtnud mu kaaskirja lugemiseks.

Parimate soovidega,

[Teie nimi]

Kaaskirja olulisus UX disaineri töökoha taotlemisel: Miks see on määrava tähtsusega?


Ux disainer


Kaaskiri on oluline tööriist, mis võimaldab UX disaineritel ennast eristada ja oma karjäärieesmärke selgelt väljendada. See on esmane vahend, mis annab tööandjale esmamulje taotleja professionaalsusest, loovusest ja strateegilisest mõtlemisest. Hästi struktureeritud ja läbimõeldud kaaskiri näitab taotleja oskust mõista ja lahendada keerukaid probleeme - oskused, mis on UX disainis hädavajalikud. Lisaks võimaldab see taotlejal rõhutada oma tugevusi ja kogemusi, mis võivad CV-s märkamata jääda. Seega on kaaskirja hoolikas koostamine oluline samm UX disaineri töökoha saamisel. See on võimalus näidata oma kirglikkust disaini vastu, oma pühendumust detailidele ja oma võimet kujundada kasutajakeskseid lahendusi.

Tere tulemast UX disaini maailma!

Tere!

Kui soovite pöörduda värbamisjuhi või tööandja poole UX disaineri ametikohale kandideerides, on oluline, et teie tervitus oleks asjakohane, ametlik ja viisakas. See näitab austust ja professionaalsust, mis võib suurendada teie võimalusi saada kutse intervjuule.

Tervitusnäited võivad olla järgmised:

 • Hea värbamisjuht,
 • Lugupeetud värbamisjuht,
 • Tere, [värbamisjuhi nimi],
 • Hea [ettevõtte nimi] meeskond,
 • Austatud [ettevõtte nimi] värbamisjuht,
 • Hea [värbamisjuhi nimi] või hr./pr. [värbamisjuhi perekonnanimi],
Oluline on märkida, et kui te teate värbamisjuhi nime, on parem seda kasutada, sest see näitab, et olete oma taotlusesse panustanud aega ja vaeva. Kui te värbamisjuhi nime ei tea, võite kasutada üldist tervitust, nagu "Hea värbamisjuht". Samuti, enne taotluse saatmist veenduge, et teie tervitus oleks korrektselt kirjutatud ja ei sisaldaks trükivigu.

Edu teie taotlusega.

Ux disainer


UX disaineri positsiooni avalduse sissejuhatus

UX disaineri kaaskirja sissejuhatavas lõigus tuleks kõigepealt näidata oma siirast huvi torustiku töökoha vastu. See võib hõlmata mõningaid kommentaare selle kohta, miks taotleja peab end sellele töökohale sobivaks, või mida ta hindab konkreetse ettevõtte töös. Näiteks võib ta öelda: "Olen alati olnud huvitatud kasutajakogemuse disainist ja leian, et teie ettevõtte pühendumus kvaliteetsele UX-i on eriti põnev."

Lisaks peaks taotleja mainima, kuidas ta sai teada töökoha avamisest. See võib anda tööandjale teavet selle kohta, millised värbamiskanalid on kõige tõhusamad. Näiteks võiks ta kirjutada: "Nägin teie töökuulutust UX disaineri positsiooni kohta LinkedIn'i veebisaidil ja olin kohe huvitatud." See võib samuti näidata, et taotleja on aktiivne tööotsija, kes kasutab erinevaid kanaleid töövõimaluste leidmiseks.

Lugupeetud värbamismeeskond,

Olen väga huvitatud teie ettevõttes UX disaineri positsiooni taotlemisest, millest sain teada läbi teie hiljutise töökuulutuse LinkedInis. Olen juba pikemat aega teie ettevõtte tööd jälginud ja usun, et minu oskused ja kogemus UX disaini valdkonnas on teie meeskonna jaoks suureks lisaväärtuseks.


UX Disaineri Kaaskirja Põhilõigud

Kaaskirjas on oluline iga lõigu sisu, kuna need aitavad luua selget ja veenvat pilti teie sobivusest UX disaineri positsioonile. Iga lõik on nagu pusletükk, mille abil kujundate endast pilti kui terviklikust ja kvalifitseeritud kandidaadist. Järgnevalt toome esile mõned olulised aspektid, mida iga lõik peaks käsitlema, et anda terviklik ülevaade teie oskustest, kogemustest ja sobivusest UX disaineri rolliks.

UX disaineri kaaskirja esimene lõik on oluline, sest see on esimene asi, mida tööandja loeb ja see aitab tal otsustada, kas jätkata kaaskirja lugemist või mitte. See peab andma tööandjale kiire ülevaate teie kvalifikatsioonidest ja sobivusest avatud töökohale.

Esiteks, esile tõstetud võtmeoskused annavad tööandjale teada, mida te oskate ja milline on teie erialane pädevus. See annab neile kiire ülevaate, kas teie oskused sobivad avatud töökohaga või mitte.

Teiseks, asjakohane kogemus näitab, et olete kasutanud oma oskusi praktilises olukorras ja olete saavutanud mõõdetavaid tulemusi. See annab tööandjale teada, et olete oma varasemates rollides olnud edukas ja võite tuua samu tulemusi ka nende ettevõttesse.

Lõpuks, oma oskuste sidumine töönõuetega näitab, et olete lugenud ja mõistnud töökirjeldust ning et teate, mida tööandja otsib. See näitab, et olete valmis ja suuteline täitma avatud töökoha nõudeid.

Kokkuvõttes aitab esimese lõigu keskendumine oskustele ja kogemustele tööandjal kiiresti hinnata teie sobivust avatud töökohale ja otsustada, kas ta soovib rohkem teada saada teie taustast ja kvalifikatsioonidest.

Olen entusiastlik UX disainer, kellel on üle viie aasta pikkune kogemus digitaalse tootearenduse vallas. Oma karjääri jooksul olen töötanud mitmesuguste projektide kallal, alates mobiilirakendustest kuni veebisaitideni, ning olen saavutanud märkimisväärseid tulemusi kasutajakogemuse parandamisel. Oskan kasutada erinevaid UX tööriistu ja tehnikaid, nagu skeemid, kasutajate voolud, traadiraamid ja kasutajatestid. Minu tugev analüütiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus ja pühendumus kasutajakesksele disainile sobivad ideaalselt teie ettevõtte otsimiseks UX disaineri positsioonile.

UX (kasutajakogemuse) disaineri kaaskirja teine lõik on ideaalne koht, kus esile tõsta oma varasemaid saavutusi ja panuseid. Selline lähenemine on oluline mitmel põhjusel.

Esiteks aitab see näidata, et te ei ole mitte ainult teoreetiliste teadmistega, vaid teil on ka praktilisi kogemusi ja tulemusi, mida näidata. Võimalikud tööandjad soovivad näha, et olete varem olnud edukas ja toonud väärtust.

Teiseks annab see võimaluse rõhutada, kuidas need saavutused võivad tulevasele tööandjale kasu tuua. Kui suudate näidata, et olete eelmistes rollides aidanud parandada kasutajakogemust, suurendada kasutajate rahulolu või saavutanud muid mõõdetavaid tulemusi, näitab see tulevastele tööandjatele, et suudate tuua sarnaseid tulemusi ka nende ettevõttesse.

Lõpuks võib teie saavutuste ja panuste esiletoomine aidata teil end eristada teistest kandidaatidest. Paljud UX disainerid võivad olla varustatud sarnaste oskuste ja teadmistega, kuid teie unikaalsed kogemused ja saavutused võivad aidata teil silma paista ja muuta teid atraktiivsemaks kandidaadiks.

Minu eelmises rollis kui UX disainer tehnoloogiaettevõttes XYZ, suutsin ma läbi viia mitmeid edukaid projekte, mis tõid kaasa märkimisväärse kasutajakogemuse paranemise ning kasutajate aktiivsuse suurendamise. Ühes projektis suutsin ma näiteks läbi viia põhjaliku kasutajauuringu, mis aitas meil tuvastada ja lahendada mitmeid kasutajatele takistusi tekitavaid probleeme. Tulemuseks oli 30% kasv kasutajate aktiivsuses ja 25% vähenemine kasutajate poolt tehtavates vigades. Usun, et minu võime mõista kasutajate vajadusi ja neid lahendusi leida, aitab ka teie ettevõttel parandada oma toodete kasutajakogemust ja suurendada klientide rahulolu.

UX disaineri kaaskirja kolmas lõik peaks keskenduma teie teadmistele ja mõistmisele ettevõttest, kuhu te kandideerite. See näitab, et olete pühendunud ja investeerinud aega ettevõtte uurimiseks, mis näitab tõsist huvi positsiooni ja organisatsiooni vastu. Lisaks aitab see teil luua tugeva seose teie oskuste ja organisatsiooni vajaduste vahel.

Te peaksite selles lõigus tooma välja, kuidas teie oskused ja kogemused sobivad ettevõtte missiooni, väärtuste, eesmärkide ja ootustega. Selgitage, miks te tunnete, et ettevõte on teie jaoks ideaalne koht - kas see on nende innovaatilise lähenemise, kultuuri, toodete või teenuste tõttu.

See, et te näitate oma teadmisi ettevõttest, näitab teie tõsist huvi ja pühendumust ning võib anda teile eelise teiste kandidaatide ees, kes ei ole võtnud aega ettevõtte uurimiseks. See näitab ka teie võimet teha põhjalikku uurimistööd, mis on UX disaineri rollis oluline.

Olen alati austanud Teie ettevõtte pühendumust kasutajakesksetele disainilahendustele ja innovatsioonile. Minu arvates on ABC Corp. esirinnas, luues intuitiivseid ja nauditavaid kasutajakogemusi. Mulle meeldib eriti, kuidas te väärtustate kasutaja tagasisidet ja kasutate seda oma toodete parendamiseks. Arvan, et minu oskused ja väärtused kattuvad suurepäraselt Teie ettevõtte omadega ning usun, et saan tuua oma UX disaini teadmised ja kogemused meeskonda, et aidata ABC Corp.-il saavutada veelgi suuremat edu.

Ux disainer


Kokkuvõtteks: UX disaineri panus meeskonda

UX disaineri kaaskirja lõpulõik on selle kirja kõige kriitilisem osa, kuna see annab võimaluse teha positiivne ja meeldejääv mulje. See on koht, kus saab väljendada entusiasmi ettevõtte ja selle pakutava positsiooni vastu, samuti soovi edasiseks aruteluks intervjuu vormis. Samuti on oluline lisada enda kontaktandmed, et tööandja saaks hõlpsalt ühendust võtta. Lõpetuseks tuleks alati väljendada tänu, et tööandja on võtnud aega kaaskirja lugemiseks ja kandidaadi kaalumiseks. See näitab mitte ainult head etiketti, vaid ka austust ja lugupidamist ettevõtte suhtes.

Lõpetuseks tahaksin väljendada oma suurt entusiasmi potentsiaalse võimaluse ees liituda teie meeskonnaga. Olen veendunud, et minu oskused ja kogemused on suurepäraseks täienduseks teie ettevõttele. Ootan innukalt võimalust kohtuda teiega intervjuus, et arutada veelgi, mida ma saan teie meeskonnale pakkuda. Tänan teid aja eest, mida olete võtnud minu kaaskirja lugemiseks ja minu kandidatuuri kaalumiseks.

UX Disaineri tasuta teenuste lõpetamine

Lõpetades sooviksin veelkord tänada võimaluse eest kandideerida UX disaineri positsioonile. Olen veendunud, et minu oskused ning kogemused võimaldaksid mul anda olulise panuse teie meeskonda. Ootan põnevusega võimalust edasi arutada, kuidas saaksin teie organisatsiooni eesmärkide saavutamisele kaasa aidata.

 1. Lugupidamisega,
 2. Parimate soovidega,
 3. Tänades ette,
 4. Ootan huviga teie vastust,
 5. Siiralt Teie,
 6. Soovides kõike head,
 7. Parimate tervitustega,
 8. Tänan veelkord võimaluse eest,
 9. Olen tänulik teie aja eest,
 10. Loodan peatsele kohtumisele.

UX Disaineri positsiooni taotlus


Arutelu kaaskirja allkirjastamise üle UX disainerina võib jaguneda kaheks: kas lisada digitaalne või käsitsi kirjutatud allkiri. Mõlemal valikul on oma eelised ja puudused.

Digitaalse allkirja kasuks räägib kiirus ja mugavus. Saate allkirja hõlpsasti lisada, muuta või eemaldada, ilma et peaks paberile midagi kirjutama ja seejärel seda skaneerima. Lisaks on digitaalne allkiri alati loetav, mis võib olla oluline, kui teie käekiri on raskesti loetav. Digitaalse allkirja kasutamine näitab ka teie digitaalse kirjaoskuse taset ja ajakohast lähenemist.

Käsitsi kirjutatud allkirja kasuks räägib aga isiklik puudutus. See näitab, et olete kaaskirja koostamisel pühendunud aega ja vaeva. Käsitsi kirjutatud allkiri võib anda aimu teie isiklikust stiilist ja isikupärast. Kui teil on ilus käekiri, võib see lisada kaaskirjale visuaalset väärtust.

Üldiselt võib öelda, et valik sõltub kontekstist ja isiklikest eelistustest. Kui soovite näidata oma digitaalset oskust ja eelistate kiiret ning mugavat lahendust, võib digitaalne allkiri olla teie jaoks parim. Kui soovite aga lisada kaaskirjale isiklikku puudutust ja näidata pühendumust, võib käsitsi kirjutatud allkiri olla sobivam valik. Mõlemad valikud on aktsepteeritavad ja professionaalsed, seega lõplik otsus jääb teie enda teha.

Ux disainer


Kasulikud näpunäited UX disaineri töökohale kaaskirja kirjutamiseks


Kaaskirja kirjutamine on oluline osa tööotsingu protsessist, eriti UX disaineri positsiooni puhul, kus suhtlemisoskus ja detailidele tähelepanu pööramine on kriitilise tähtsusega. Siin on mõned täiendavad nõuanded ja head tavad, mis aitavad teil luua tõhusat kaaskirja.

 1. Vigade korrektsiooni tähtsus: Hea esmamulje jätmiseks peab teie kaaskiri olema veatu. Enne saatmist kontrollige kindlasti oma kaaskirja grammatika- ja õigekirjavigade suhtes. Vead võivad anda mulje, et olete hooletu või ei pööra tähelepanu detailidele - omadused, mida UX disainerilt kindlasti ei oodata.
 2. Isikupärastamine: Vältige standardsete kaaskirjade saatmist. Uurige ettevõtet, millele te tööle kandideerite, ja kohandage oma kaaskiri vastavalt. Näiteks võite mainida, kuidas teie oskused ja kogemused vastavad ettevõtte väärtustele või missioonile.
 3. Näidake, mitte ärge öelge: Ärge lihtsalt väitke, et teil on vajalikud oskused ja kogemused - tõestage seda näidetega. Kirjeldage projekte, millega olete töötanud, ja selgitage, kuidas teie tegevus aitas saavutada positiivseid tulemusi.
 4. Ole konkreetne: Vältige üldisi väljendeid ja fraase. Selle asemel, et öelda, et olete "kirglik UX disaini vastu", selgitage, miks olete kirglik ja kuidas see kirg on teie töös avaldunud.
 5. Hoidke see lühike ja loetav: Kaaskiri peaks olema lühike ja otse punkti juurde minema. Ideaalis ei tohiks see ületada ühte lehekülge. Veenduge, et teie kaaskiri oleks lihtne lugeda, kasutades lõike ja loetelusid.
 6. Lõpetage tugevalt: Lõpetage oma kaaskiri kindla avaldusega, mis näitab teie entusiasmi positsiooni suhtes ja kutsub tööandjat teiega ühendust võtma.
 7. Professionaalne toon: Kuigi teie kaaskiri peaks näitama teie isiksust, tuleb see säilitada professionaalsena. Vältige liiga vabas vormis keelt ja hoiduge liigsest enesekindlusest.
 8. Ülevaatamine: Paluge kellelgi teisel oma kaaskiri üle vaadata. Teine paar silmi võib leida vigu või soovitada parandusi, mida te ise ei märganud.
Pidage meeles, et kaaskiri on võimalus näidata, miks te olete parim kandidaat positsioonile. Kasutage seda võimalust tõhusalt, et näidata oma oskusi, kogemusi ja sobivust ettevõtte kultuuriga.

Ux disainer


UX disaineri kaaskirja kirjutamise lõppsõna


Kaaskirja kirjutamine UX disaineri tööle kandideerimisel võib olla keeruline, kuid see on suurepärane võimalus näidata oma ainulaadset väärtust ettevõttele. On oluline, et teie kaaskiri oleks lühike, kuid samas jõuline ning kujutaks endast teie rohkem kui ainult oskuste loetelu.

Kõigepealt tuleks keskenduda oma kogemustele UX disainis, rääkides läbi teie oskused, tugevused ja saavutused. Samuti on oluline näidata, kuidas teie töö on mõjutanud ettevõtteid, kus olete varem töötanud. Kasutage oma kaaskirjas tõestatavaid näiteid, et näidata, kuidas teie oskused ja kogemused on kaasa aidanud projekti või ettevõtte edule.

Ärge unustage näidata oma kirge UX disaini vastu, selgitades, miks teile meeldib see, mida teete, ja kuidas teie huvid ja väärtused kattuvad ettevõtte omadega. Näidake, et olete kursis ettevõtte tegevusega ja kuidas teie oskused saaksid neid toetada.

Lõpuks, olge julged ja kohandage oma kaaskiri vastavalt konkreetsele tööpakkumisele ja ettevõttele, kuhu kandideerite. Ärge kartke oma isiklikke kogemusi ja perspektiive kasutada, et luua unikaalne ja meeldejääv kaaskiri.

Pidage meeles, et tugev kaaskiri võib olla otsustavaks teguriks, mis eristab teid teistest kandidaatidest. Seega, investeerige aega ja energiat selle loomisse, et see oleks parim võimalik esindus teie kui UX disaineri kohta.

Loodetavasti on teile see artikkel olnud kasulik ja inspireeriv. Ärge kartke enda oskusi ja kogemusi maha salata, sest just need teevad teist ainulaadse kandidaadi. Edu teile UX disainerina töö otsimisel!

Looge oma CV parimate mallide abil

Näpunäited ja mallid UX disaineri kaanelehe kirjutamiseks - Korduma kippuvad küsimused

Milline on hea UX disaineri kaaskirja struktuur?

Hea UX disaineri kaaskiri peaks sisaldama sissejuhatust, kus tutvustatakse ennast ja oma huvi ettevõtte või positsiooni vastu; kehaosa, kus räägitakse oma kogemustest, oskustest ja saavutustest, mis on seotud UX disainiga; ning lõppsõna, kus tänatakse lugejat aja eest ja väljendatakse soovi edasiseks suhtluseks.

Kuidas rõhutada oma UX disaini oskusi kaaskirjas?

UX disaini oskuste rõhutamiseks tuleks oma kaaskirjas tuua näiteid konkreetsetest projektidest või töödest, kus on kasutanud oma oskusi ja saavutanud märkimisväärseid tulemusi. Samuti tuleks mainida mis tahes spetsiifilisi tööriistu või tehnikaid, millega ollakse kursis, ning rõhutada oma võimet mõelda kasutajakeskselt ja lahendada keerulisi probleeme.

Mis on mõned levinumad vead UX disainerite kaaskirjades?

Levinumad vead hõlmavad liiga üldiste lausete kasutamist, mis ei näita selgelt kandidaadi oskusi või kogemusi; liiga pika või liiga lühikese kaaskirja kirjutamist; ja lugeja tähelepanu hajutamist ebavajaliku info või detailidega. Hea kaaskiri peaks olema lühike, konkreetne ja suunatud, rõhutades olulisi võimeid ja saavutusi, mis on positsiooni jaoks asjakohased.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee