Samm-Sammult Juhend: Vahetusõpilase Motivatsioonikiri Koostamine

Vahetusõpilasena kandideerimisel on üks olulisemaid dokumente, mida peate esitama, teie motivatsioonikiri. See on teie võimalus jätta mulje, selgitada oma eesmärke ja näidata, miks olete õige valik selleks unikaalseks kogemuseks. Vahetusõpilase motivatsioonikiri ei ole lihtsalt tavaline kiri; see on teie hääl, mis räägib teie lugusid, kirjeldab teie unistusi ja veenab vastuvõtjat, et just teie olete see, keda nad otsivad.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Kuid enne kui saad selle unistuse tõeks teha, on sul vaja kirjutada motivatsioonikiri. See on see üks dokument, mis võib avada uksed sinu vahetusõpilase seiklusele. Sinu motivatsioonikiri peab veenma vastuvõtvat organisatsiooni või kooli, et just sina oled nende programmi jaoks õige valik. Kuidas seda teha? Siin on üks näide, mis aitab sul alustada.

Vahetusõpilase motivatsioonikiri näidis

Tere!

Minu nimi on Anna ja ma olen üks neist noortest, kes unistab vahetusõpilaseks saamisest. See unistus ei ole minu jaoks lihtsalt üks soov – see on kirg, mida ma olen kandnud juba pikka aega. Kui ma esmakordselt kuulsin vahetusõpilaseks mineku võimalusest, teadsin ma kohe, et see on midagi, mida ma tahan teha.

Minu kirg uute kultuuride, keelte ja inimeste vastu sai alguse juba varakult. Olen alati armastanud kohtuda uute inimestega ja õppida nende elustiili, traditsioone ja maailmavaadet. Ma usun, et iga kultuuril on midagi väärtuslikku õpetada, ja ma tahan olla osa sellest rikkast õppimiskogemusest.

Minu unistus on minna vahetusõpilaseks, et õppida mitte ainult raamatutarkust, vaid ka seda, kuidas inimesed erinevates maailma paikades elavad ja mõtlevad. Ma tahan õppida uut keelt ja sukelduda uude keskkonda, et saada tõeliseks maailmakodanikuks.

Ma usun, et vahetusaasta on väljakutse, mis aitab mul kasvada ja arendada olulisi oskusi, nagu iseseisvus, empaatia ja kohanemisvõime. Ma olen valmis panustama kogu oma energia ja pühendumuse selle unistuse täitumisse.

Vahetusõpilasena kandideerimisel on konkurents tihe. Igal aastal soovib suur hulk õpilasi saada osaks rahvusvahelisest vahetusest, kuid kohti on piiratud arv. Seetõttu on teie motivatsioonikiri võtmetähtsusega, kuna see annab teile võimaluse eristuda teistest taotlejatest.

Kirja eesmärk on veenda vastuvõtvat organisatsiooni või kooli, et olete sobiv kandidaat nende programmiga liitumiseks. Siin saate esitleda oma unistusi, eesmärke ja kirge uute kultuuride ja kogemuste vastu. Samuti on see teie võimalus selgitada, miks olete just sellel vahetusele minekul nii pühendunud ja valmis.

Teie motivatsioonikiri ei peaks olema lihtsalt loetelu saavutustest ja faktidest, mis on juba teie CV-s. Selle asemel peaks see olema isiklik, kirglik ja veenev lugu teie enda sõnadega. Selles peatükis juhendame teid selle kriitilise dokumendi koostamisel samm-sammult, et aidata teil eristuda ja suurendada oma võimalusi saada osaks rahvusvahelisest vahetusest.

vahetusõpilase motivatsioonikiri

Nüüd, kui oleme mõistnud motivatsioonikirja tähtsust vahetusõpilasena kandideerides, alustame teekonda selle olulise dokumendi loomise suunas.

Kujutle järgmist olukorda: oled valmistunud selleks hetkeks mitu kuud või isegi aastaid. Oled uurinud erinevaid sihtkohti, vahetusprogramme ja koolitusvõimalusi. Oled täis põnevust ja ootusi tulevase vahetusaasta ees, kus saad sukelduda uude kultuuri, õppida uut keelt ja avastada maailma.

See on vaid üks näide motivatsioonikirjast, mis väljendab noore inimese kirge ja pühendumust vahetusõpilaseks saamisele. Sinu motivatsioonikiri peaks olema isiklik ja väljendusrikas, et veenda vastuvõtjaid, et oled nende programmi jaoks õige valik. Järgmistes peatükkides jagame rohkem juhiseid, kuidas kirjutada tõhusat motivatsioonikirja ning tuua esile oma tugevusi ja kirge.

Motivatsioonikirja Struktuur


Kui alustad oma motivatsioonikirja kirjutamist, on oluline luua selge ja korralik struktuur, mis aitab sul edastada oma sõnumit selgelt ja veenvalt. Struktureeritud kirjutis annab ka professionaalsema mulje, mis on vastuvõtjatele oluline. Siin on mõned olulised sammud, mida peaksid oma motivatsioonikirja struktureerimisel kaaluma:

1. Sissejuhatus : Alusta oma motivatsioonikirja viisakalt ja lühidalt. Tutvusta ennast, maini, kust sa pärit oled ja milline on sinu hetkeolukord, näiteks millises koolis või tööl sa praegu oled.

2. Miks vahetusõpilaseks? : Selgita lühidalt, miks soovid vahetusõpilaseks saada. Mis sind selle programmi juures kõige rohkem paelub? See võib olla uus kultuur, keel, seiklused või midagi muud.

3. Miks just sellesse programmi? : Kirjelda, miks oled valinud just selle konkreetse vahetusprogrammi. Kas see sobib sinu eesmärkidega või pakub midagi erilist, mida mujalt ei saaks?

vahetusõpilase motivatsioonikiri

4. Sinu tugevused ja huvid : Too esile oma tugevused, oskused ja huvid, mis muudavad sind heaks vahetusõpilaseks. Kas oled hea suhtleja, avatud uutele kogemustele või oled juba tutvunud sihtkohamaa kultuuri ja keelega?

5. Miks peaksid nemad sind valima? : Veendu, et vastuvõtjad saavad aru, miks peaksid just sina olema nende programmi valik. Too esile oma unikaalsed omadused ja see, mida sa programmi kaasa tooksid.

6. Lõpetus: Sulge oma kirja viisakalt ja tänades vastuvõtjaid nende aja ja tähelepanu eest. Ole positiivne ja jätka avatud uuele suhtlusele.

7. Allkiri: Lõpeta oma kirja allkirjaga. Kui sa kirjutad elektroonilist kirja, võib allkiri olla trükitud nime ja kuupäeva vormis.

Mõned lisanipid:

 • Hoia kirja lühikese ja konkreetse. Püüa mahutada kõik vajalikud punktid ühele lehele või maksimaalselt kahele.
 • Kasuta lõike. Jagades oma kirja lõikudeks, muudad selle hõlpsamini loetavaks.
 • Kontrolli õigekirja ja grammatikat. Veendu, et sinu kirjas ei ole kirjavigu ning kasuta professionaalset ja viisakat keelt.
 • Isikupärasta oma kirja. Lase oma isikupäral sära ja ära kasuta liiga ametlikku keelt. Samas veendu, et su kiri jääks siiski professionaalseks.

Nüüd, kui tead, kuidas oma motivatsioonikiri struktureerida, võid hakata täitma iga osa oma isikupärase sisuga, et veenda vastuvõtjaid, et oled ideaalne kandidaat vahetusõpilaseks saamiseks. Järgmistes peatükkides läheme sügavamale iga sektsiooni detailidesse.

Isikliku Tausta Tutvustus


Kirja alustamine on oluline osa, sest see loob esmamulje ja köidab lugeja tähelepanu. Kui hakkad kirjutama isikliku tausta tutvustust oma motivatsioonikirjas, mõtle sellele kui võimalusele tuua esile oma eripära ja luua side vastuvõtjaga. Siin on mõned sammud, kuidas alustada oma kirja isikliku tausta tutvustamisega:

 1. Nimi ja Kontaktandmed: Alusta oma kirja oma nimega ning lisage vajadusel kontaktandmed, nagu e-posti aadress või telefoninumber. See tagab, et sinuga on lihtne ühendust võtta.
 2. Lühike Eneseesitlus: Jätkates tutvustust, võid lühidalt tutvustada ennast. Maini, kust sa pärit oled, milline on su perekondlik taust ja kasvukeskkond. Ära mine liiga pikaks, kuid paku piisavalt teavet, et vastuvõtjad saaksid sulle parema pildi luua.
 3. Hetkeolukord: Räägi oma hetkeolukorrast, näiteks millises koolis või töökohas sa praegu oled. See annab vastuvõtjatele aimu su haridusest ja senisest tegevusest.
 4. Kokkupuude Sihtkultuuriga: Kui oled juba kokku puutunud sihtkultuuriga, kuhu soovid vahetusõpilasena minna, siis maini seda. See näitab, et sul on juba huvi ja seos sihtriigiga.

Missugused on sinu Huvid ja Eesmärgid


Kirja järgmises osas räägid oma huvidest ja eesmärkidest seoses vahetusõpilasprogrammiga. See on koht, kus saad näidata, miks oled tõeliselt huvitatud ja kuidas see programm sinu isiklikke ja akadeemilisi eesmärke toetab. Siin on mõned mõtted, mida selles osas käsitleda:

vahetusõpilase motivatsioonikiri

 1. Kultuurihuvi: Kirjelda oma huvi sihtkultuuri vastu. Kas oled alati tahtnud õppida selle maa keelt, tundma selle ajalugu või uurima kohalikku kunsti?
 2. Isiklikud Eesmärgid: Too esile isiklikud eesmärgid, mida soovid selle programmi kaudu saavutada. See võib olla enesetäiendamine, iseseisvuse kasv, uute sõprade leidmine või midagi muud.
 3. Akadeemilised Eesmärgid: Kui sul on akadeemilisi eesmärke, mis on seotud sihtkooliga või õppesuunaga, siis räägi sellest. Näiteks kui soovid õppida teatud ainet, mida sa kodumaal ei saaks.
 4. Programmi Roll Sinu Eesmärkides: Selgita, kuidas see konkreetne vahetusõpilasprogramm sobib sinu huvi ja eesmärkidega. Miks just see programm on sinu jaoks õige valik?

Mõlemad, isikliku tausta tutvustus ja huvid ning eesmärgid, aitavad luua pildi sinust kui motiveeritud ja hästi sobivast kandidaadist. Need osad peaksid olema hoolikalt läbimõeldud ja isikupärased, et jätta positiivne mulje.

Miks Vahetusõpilaseks kas see ei ole raske?


Vahetusõpilaseks saamine on unikaalne võimalus, mis võib elu oluliselt mõjutada. Kirja selles osas on oluline selgitada, miks just teie tahaksite osaleda vahetusõpilasprogrammis ja miks see on teile nii tähtis.

 1. Isiklik Areng: Rääkige sellest, kuidas usute, et vahetusõpilaseks saamine aitaks kaasa teie isiklikule arengule. Kas soovite saada iseseisvamaks, avatumaks ja kogeda uusi väljakutseid?
 2. Kultuuriline Uudishimu: Selgitage oma huvi erinevate kultuuride vastu. Kas olete alati tahtnud õppida ja kogeda uut kultuuri, keelt ja traditsioone?
 3. Akadeemilised Eesmärgid: Kui teil on seotud akadeemilised eesmärgid, näiteks õppida teatud ainet või uurida konkreetset valdkonda, siis mainige seda. Kirjeldage, kuidas vahetusõpilasprogramm aitaks teil neid eesmärke saavutada.
 4. Maailma Vaade: Rääkige sellest, kuidas usute, et vahetusõpilasena saate laiemat maailmavaadet ja arusaamist globaalsetest küsimustest.

See on Keeleoskus ja Õppimine


Keeleoskus on oluline osa vahetusõpilasprogrammis osalemisel. Selles osas selgitate, kuidas teie keeleoskus toetab teie soovi saada vahetusõpilaseks ja kuidas olete valmis õppima uut keelt.

vahetusõpilase motivatsioonikiri

 1. Olemasolev Keeleoskus: Kirjeldage, millised keeled teil juba valdavalt valdavad. Kas olete juba õppinud sihtkooli riigis kõnelema keelt või on teil eelnevaid keeleõppekogemusi?
 2. Valmidus Uue Keele Õppimiseks: Rõhutage oma valmidust õppida uut keelt. Kas olete juba alustanud ettevalmistusi ja õppinud põhilisi väljendeid või grammatikat?
 3. Keeleõppe Plaanid: Selgitage, kuidas kavatsete oma keeleoskust täiendada ja arendada, eriti kui plaanite õppida keelt, mida ei valda.
 4. Kommunikatsioonioskused: Kirjeldage, kuidas tugevad suhtlemisoskused võivad aidata teil uues keelekeskkonnas edukalt toime tulla.

Kogemused ja Saavutused


Selles osas esiletõstmine on oluline, sest see näitab, et olete valmis saama vahetusõpilaseks ja panustama uude kooli või riiki. Selgitage, kuidas teie varasemad kogemused ja saavutused toetavad teie kandideerimist.

 1. Varasemad Vahetusprogrammid: Kui olete varem osalenud mõnes teises vahetusprogrammis, rääkige sellest ja sellest, mida õppisite sellest kogemusest.
 2. Koolivälised Tegevused: Kirjeldage oma osalemist koolivälistes tegevustes, nagu huviringid, vabatahtlik töö, sport või kunst. Kuidas need kogemused on teid rikastanud ja kuidas saate neid oskusi uues keskkonnas kasutada?
 3. Akadeemilised Saavutused: Kui olete saavutanud märkimisväärseid akadeemilisi tulemusi või tunnustusi, siis rääkige neist. See näitab teie pühendumust õppimisele.
 4. Isiklikud Saavutused: Kui olete saavutanud midagi isiklikus elus, mis on teie jaoks oluline, näiteks võitnud kunstikonkursi või organiseerinud heategevusüritust, siis mainige seda.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused

Kas ma pean oskama sihtkooli keelt enne kandideerimist?

Ei, enamikul juhtudel ei pea te seda tegema. Vahetusõpilasprogrammid võimaldavad teil keelt õppida sihtkoolis.

Kuidas saan rahastada vahetusõpilasprogrammi?

Programmide rahastamine võib erineda. Küsige programmi korraldajatelt toetuse ja stipendiumide kohta.

Kas pean olema tippõpilane, et saada vahetusõpilaseks?

Ei, vahetusõpilaseks saamiseks pole vaja olla tippõpilane. Mõned programmid hindavad rohkem motivatsiooni ja huvi.

Kas ma saan pärast programmi lõppu jätkata õpinguid oma kodus?

Jah, enamik õpilasi naaseb oma koduriiki ja jätkab seal õpinguid.

Kas ma pean olema kunstnik, et saada kunstniku vahetusõpilaseks?

Ei, paljud kunstniku vahetusõpilased on entusiastlikud kunstihuvilised, mitte professionaalsed kunstnikud.

Kas ma pean olema noor, et osaleda vahetusõpilasprogrammis?

Enamik programmidest on suunatud noortele vanuses 15–18 aastat, kuid on olemas ka programme, mis võimaldavad vanematel õpilastel osaleda.

Kas ma saan valida, millisesse riiki ma lähen?

Mõned programmid võimaldavad teil valida sihtkoha, kuid enamikul juhtudel määratakse see teie jaoks.

Kas minu perel on võimalus mind külastada vahetusõpilasprogrammi ajal?

Mõned programmid võimaldavad pereliikmetel külastada vahetusõpilasi, kuid see sõltub programmist ja sihtkohast.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee