Advokaadi CV kirjutamise juhend ja mall

Advokaadi töökoha taotlemisel on oluline, et CV kajastaks mitte ainult õigusalaseid teadmisi, vaid ka suhtlusoskusi ja analüütilist mõtlemisvõimet. Kuidas esitada oma varasemad saavutused nii, et need tõstaksid esile teie võimet lahendada keerulisi õigusprobleeme ja suhelda klientidega tõhusalt? Milliseid praktilisi näiteid peaks kasutama, et tõestada oma suutlikkust töötada surve all ja teha strateegilisi otsuseid?
Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Advokaadi CV on oluline dokument, mis mitte ainult ei esinda teie haridust ja töökogemust, vaid näitab ka teie suutlikkust olla detailne, organiseeritud ja professionaalne. See on esimene mulje, mida näevad tööandjad, sealhulgas advokaadibürood, ettevõtted, valitsusasutused või mittetulundusühingud, kes otsivad juriidilisi nõustajaid. Hästi kirjutatud CV võib olla määrava tähtsusega teie töö saamisel, seega on sellele aja ja energia panustamine kriitilise tähtsusega.

Järgnevates lõikudes keskendume põhjalikult sellele, kuidas luua täiuslik CV Advokaadi positsiooni taotlemiseks, rõhutades iga elemendi olulisust just sellel alal. Alustame CV vormindamisest, liikudes seejärel tiitli, kogemuste, hariduse ja oskuste juurde. Lõpetame tugeva kokkuvõtva fraasi ja veenva kaaskirjaga, mis aitab teil end potentsiaalsele tööandjale võimalikult soodsas valguses esitleda.


Advokaadi CV ülesehituse ja vormingu olulisus


Advokaadi ametikohale kandideerimisel on esmatähtis CV paigutus ja ülesehitus. See on esimene samm karjäärieesmärkide saavutamise suunas ja seega peab see olema professionaalselt koostatud, et tõsta esile kandidaadi pädevusi. Nagu raamatupidaja ametikohale kandideerimisel, peab ka advokaadi CV olema laitmatu - nii sisult kui ka esitusviisilt.

Värbajad kulutavad CV-le keskmiselt vaid 35 sekundit, mistõttu on oluline, et see oleks optimaalselt struktureeritud ja hõlpsasti loetav. Eriti oluline on see juhtudel, kus kogemusi on vähe või need puuduvad, nagu ka 16-aastastel tööotsijatel. Advokaadi ametikohale kandideerimisel on vaja tähelepanu pöörata ka CV esitlusele - nagu apteekri tööle kandideerimisel, võetakse arvesse ainult hästi esitatud avaldusi. Seega, kui soovite silma paista, on oluline rõhutada head esitlust ja struktureeritud sisu.

Nagu ehitusinseneri ametikohale kandideerimisel, on oluline mõista, millist teavet peetakse oluliseks. See hõlmab oskusi, töökogemust ja akadeemilist tausta. Läbimõeldud ja struktureeritud CV on esimene samm teie karjäärieesmärkide saavutamise suunas advokaadina.

Lisaks Advokaat elulookirjelduse mallile on meil saadaval ka teisi sarnaseid malle, mida võiksite uurida.

CV vormindamine: Oluline samm eduka advokaadikarjääri suunas

 1. Fondid: Valige traditsiooniline, ametlik ja lihtsalt loetav font nagu Times New Roman või Arial. Advokaadi töö on tõsine ja formaalne, seega peab ka CV olema esitatud tõsiselt ning professionaalselt.
 2. Vorming: CV peaks olema struktureeritud ja kergesti jälgitav. Kasutage alapealkirju ja eraldajaid, et eristada erinevaid jaotisi nagu haridus, töökogemus, oskused jne.
 3. Värvid: Valige neutraalsed ja professionaalsed värvid. Helehall, tumesinine või must on head valikud. Advokaat peab jätma mulje usaldusväärsusest ja professionaalsusest, mida toetavad mittedistraktiivsed värvid.
 4. Veerised: Kasutage standardseid veeriseid - 1 tolli ümber kogu lehe. See jätab piisavalt ruumi teabe esitamiseks, samas säilitades korraldatud ja tasakaalustatud ilme.
 5. Täpipunktid: Kasutage neid töökogemuste, saavutuste ja oskuste loendamiseks. Täpipunktide kasutamine muudab teabe hõlpsasti skannitavaks ja aitab olulistel punktidel esile tõusta.
 6. Eraldajad: Kasutage horisontaalseid jooni või ruumi eraldajaid, et visuaalselt eristada erinevaid CV jaotisi. See aitab lugejal lihtsamini navigeerida ja leida vajalikku teavet.
 7. Mall: Valige lihtne ja professionaalne mall. Vältige liiga paljude graafikute või kujunduselementide kasutamist, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Advokaadi CV peaks olema selge, korraldatud ja sisaldama kõike vajalikku, ilma et oleks segadust tekitav või keeruline.

Advokaadi CV struktuur: Olulisus ja kuidas seda efektiivselt koostada

Advokaadi CV struktuur võiks järgida järgmisi punkte:

 • Kontaktandmed ja pealkiri: Iga CV algab kontaktandmetega, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, aadress ja telefoninumber. Lisage ka ametinimetus - näiteks "Kogenud Advokaat" või "Vandeadvokaat".
 • Professionaalne profiil: Selle sektsiooni eesmärk on anda tööandjale kiire ülevaade teie karjäärist. Teie professionaalses profiilis võiksite rääkida oma erialastest saavutustest, näiteks "Olen kogenud advokaat, kes on edukalt esindanud kliente erinevatel juhtudel, sealhulgas tsiviil-, kriminaal- ja äriõiguse valdkondades."
 • Töökogemus: Esmalt tuleks mainida kõige hiljutisemat töökohta. Igal töökohal peaks olema töökoht, tööandja nimi ja kuupäevad. Lisaks tuleks lisada lühike loetelu teie saavutustest või kohustustest selles rollis.
 • Oskused: See sektsioon võib sisaldada kõiki oskuseid, mis on seotud advokaadi tööga, nagu suurepärane suuline ja kirjalik suhtlemisoskus, tugev analüüsivõime, probleemide lahendamise oskus jne.
 • Haridus: Selles osas tuleb mainida kõik olulised haridusasutused, kus olete õppinud, sealhulgas õigusteaduskonnad ja vastavad kraadid.
 • Täiendavad jaotised: Siia võib lisada teavet keelte oskuse, huvialade, vabatahtliku töö või erialaste viidete kohta. Selle sektsiooni eesmärk on anda tööandjale parem ülevaade teie isikust.
Meeles pidada: Sektsioonide järjestus peaks sõltuma teie taustast ja kogemustest. Kui teie haridus on tugevam kui töökogemus, võiksite selle esmalt mainida.

Kuidas luua silmapaistev päis oma Advokaadi CV jaoks?


advokaat


Advokaadi töö seisukohast on äärmiselt oluline, et päis oleks selgelt nähtav ja sisaldaks kogu kontaktinfot. See loob professionaalse mulje ning võimaldab klientidel ja kolleegidel kiiresti ja tõhusalt suhelda. Päise loomisel tuleks järgida kindlat struktuuri, et oluline teave oleks kergesti leitav.

Esmalt tuleks päisele kirjutada inimese perekonnanimi ja eesnimi. See tagab, et päise vaataja saab kohe aru, kellele see kuulub. Seejärel peaks järgnema elukutse ja distsipliin, mis aitab selgitada, milliseid teenuseid advokaat pakub.

Järgmiseks peaks päisele lisama postiaadressi. See on oluline, kuna see võimaldab klientidel ja kolleegidel saata advokaadile füüsilisi dokumente või kirju. Lisaks sellele peaks päisele märkima telefoni numbri. See võimaldab kiiret suhtlust, kui on vaja mõnda küsimust arutada või kohtumist korraldada.

Lõpuks peaks päisele lisama e-posti aadressi. See on oluline suhtluskanal, mis võimaldab advokaadil saada ja vastata kirjadele, mis võivad sisaldada olulist teavet või dokumente. Kõik need detailid kokku aitavad luua selge, professionaalse päise, mis toetab advokaadi tööd.

ÕIGE

Erik Kask

Advokaat, kes on spetsialiseerunud äriõigusele

Pärnu mnt 158, 11317 Tallinn, Eesti

+372 6 1234 5678

erik.kask@example.com


Foto olulisus advokaadi CV-s: kasutamise plussid ja miinused

Advokaadi elukutse puhul pole foto lisamine CV-sse kohustuslik. Tõepoolest, enamikul juhtudel ei arvesta tööandjad või värbamisagentuurid kandidaatidega, kes on oma CV-sse lisanud foto. Kuid kui otsustate selle lisada, järgige kindlasti mõnda põhireeglit.

Foto peab olema professionaalne. See tähendab, et see ei tohiks olla vaba aja veetmise, reisi või muu sarnase olukorra ajal tehtud pilt. Lisaks peaks foto olema ristkülikukujuline, mille eelistatud mõõtmed on 6,5 cm x 4,5 cm.

Kui otsustate foto lisada, veenduge, et see oleks neutraalse taustaga ja teie nägu oleks kaamera poole või kolmveerandi kaugusel. Veenduge, et foto keskenduks teie näole, mitte muule.

Kokkuvõttes, foto lisamine advokaadi CV-sse on valikuline ja ei tohiks mõjutada teie kandidatuuri. Kui otsustate selle lisada, veenduge, et see oleks professionaalne ja järgiks sobivaid juhiseid.

Kogemuste olulisus advokaadi CV koostamisel


Kuidas Kirjutada Kogemusi Advokaadi CV jaoks

Kogemuste rubriik on Advokaadi CV-s ülioluline, kuna see annab ülevaate kandidaadi varasemast töökogemusest ja pädevusest õigusvaldkonnas. See on koht, kus on võimalik esile tõsta spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, mis on saadud erinevat tüüpi õigusjuhtumite lahendamisel ning mis aitavad tööandjal paremini mõista kandidaadi sobivust advokaadi ametikohale.

ÕIGE

2015 - 2020: Advokaat, ABC Õigusbüroo. Osalesin aktiivselt erinevate keerukate tsiviil- ja kriminaalasjade lahendamisel, sealhulgas äri-, perekonna- ja kinnisvaraõiguse juhtumitel. Töötasin tihedalt koos klientidega, et tagada nende huvide parim esindamine kohtus.

Võtmesõnad: tsiviilõigus, kriminaalõigus, äriõigus, perekonnaõigus, kinnisvaraõigus, kohtumenetlus, klientide nõustamine.


2020 - praeguseni: Vanemadvokaat, XYZ Õigusbüroo. Vastutan meie büroo strateegilise juhtimise ja meeskonna juhendamise eest. Olen olnud edukas mitmete suurte ja keerukate õigusjuhtumite lahendamisel, mille tulemusena on suurenenud meie büroo maine ja klientide rahulolu.

Võtmesõnad: strateegiline juhtimine, meeskonna juhendamine, suurte õigusjuhtumite lahendamine, klientide rahulolu, maine haldamine.


Kokkuvõttes, advokaadi CV kogemuste rubriik on võimalus demonstreerida oma õigusalaseid teadmisi, analüütilisi oskusi, suutlikkust esindada kliente ja juhtida õiguslikke protsesse. Oleme viidanud spetsiifikale, kasutanud rikkalikku sõnavara ning konkreetseid tööülesandeid ja saavutusi. On oluline, et kogemuste kirjeldamisel oleks kasutatud kronoloogilist järjekorda ning oleks märgitud ametinimetus ja töölepingu kuupäevad.

ÕIGE

Ametikoht: Advokaat

Tööandja: Smith & Partners Advokaadibüroo

Kuupäevad: Jaanuar 2015 - Detsember 2020


 • Esindasin kliente tsiviil- ja kriminaalasjades, valmistades ette ja esitades kohtudokumente.
 • Osalesin läbirääkimistel, koostasin lepinguid ja nõustasin kliente õigusküsimustes.
 • Korraldasin juriidilisi uuringuid ja analüüse ning koostasin õiguslikke aruandeid.
 • Töötasin tihedas koostöös teiste advokaatidega, et tagada klientidele parim tulemus.
 • Haldasin klientide juhtumeid algusest lõpuni, jälgides tähtaegu ja kohtukalendrit.

Hakkama saamine Advokaadi CV koostamisel: Nõuanded algajatele ilma varasema kogemuseta

advokaat


Advokaadi karjäär võib olla väga põnev ja tasuv, kuid see nõuab ka palju kõva tööd. Esimene samm karjääri alustamisel on CV loomine, mis peegeldaks teie oskusi ja kvalifikatsioone. Kui olete algaja advokaat, võib see olla üsna väljakutse, kuid siin on mõned näpunäited, mis aitavad teil luua muljetavaldava CV.

 1. Esile tõstke oma oskused ja omadused: Nagu tekst 1 soovitab, saate oma CV-d kohandada nii, et see toob esile teie isiklikud oskused ja tugevused. Kui teil pole veel palju töökogemust, saate selle teisaldada jaotisse "Oskused ja omadused". Ärge unustage mainida selliseid oskusi nagu võime töötada meeskonnas, suhtlemisoskus, probleemide lahendamise võime ja loov mõtlemine.
 2. Rääkige oma kogemustest: Kui olete hiljuti lõpetanud, võite oma CV-s rääkida oma praktikast, vabatahtlikust tööst või üritustest, kus olete osalenud. Nagu tekst 2 märgib, võib see aidata kompenseerida kogemuste puudumist. See võib olla ka hea viis näidata, et olete proaktiivne ja pühendunud oma karjäärile.
 3. Kasutage kaaskirja: Kaaskiri on suurepärane võimalus selgitada oma kogemuste puudumist ja rõhutada, mida saate pakkuda. Selgitage, miks olete huvitatud advokaadi karjäärist ja kuidas teie oskused ja omadused teid sellel teel toetavad.
 4. Ole aus: Viimase, kuid mitte vähem olulise, tuleb alati olla aus. Ärge kunagi proovige oma CV-s reaalsust võltsida või valetada. Kui teil on lünki oma taustal, rääkige neist avameelselt ja selgitage, kuidas olete neid kasutanud enda arendamiseks.
 5. Kultuuri- ja haridusreiside lisamine: Reisikogemused, eriti kui need on seotud hariduse või kultuurivahetusega, võivad olla CV-s positiivsed. Need võivad näidata teie avatust, kohanemisvõimet ja huvi erinevate kultuuride vastu.
Need on mõned näpunäited, mis aitavad teil luua tugeva CV, mis aitab teil advokaadi karjääri alustada. Edu oma teekonnal!

Hariduse olulisus töö Advokaat CV koostamisel


Kuidas tõsta esile oma haridust CV-s advokaadina?

Hariduse osa Advokaadi CV-s on ülioluline, kuna see näitab kandidaadi pädevust õigusvaldkonnas. See annab ülevaate nende võimest mõista ja tõlgendada keerulisi seadusi ning regulatsioone, mis on advokaadi töös hädavajalikud. Tavaliselt nõutakse advokaadi ametikohale kandideerimisel vähemalt õigusteaduse bakalaureusekraadi, kuid sageli on eelistatud ka magistrikraad või doktorikraad.

Mõned advokaadibürood või organisatsioonid võivad nõuda ka täiendavaid spetsialiseerumisi või sertifikaate, mis näitavad kandidaadi teadmisi konkreetses õigusvaldkonnas. Hariduslik taust näitab mitte ainult kandidaadi teadmisi ja oskusi, vaid ka nende pühendumust õiguse uurimisele ja praktikale. Seega on kraad mitte ainult vajalik, vaid võib sageli olla otsustavaks teguriks advokaadi tööle kandideerimisel.

Haridusnõuded ja nende esiletõstmine Advokaadi CV-s

Advokaadi CV puhul on haridus väga oluline osa ning tavaliselt soovitatakse seda esitada CV esimeses osas. See on tingitud asjaolust, et advokaadi töö nõuab põhjalikku õigusalast haridust ja sageli ka erialaseid kvalifikatsioone. Haridus annab tööandjale ülevaate kandidaadi õigusalastest teadmistest, oskustest ja pädevusest. Näiteks, kui advokaat on omandanud kraadi rahvusvahelises õiguses või on läbinud täiendavaid kursusi äriõiguse alal, võib see olla määravaks teguriks, eriti kui tööpakkuja otsib spetsiifilistele õigusvaldkondadele keskendunud advokaati.

Kuid nagu tekst 2 mainis, sõltub CV formaat lõpuks kandidaadi profiilist ja konkreetsest tööpakkumisest. Näiteks, kui advokaadil on pikaaegne töökogemus ja ta on osalenud olulistes õigusjuhtumites või projektides, võib olla soovitatav alustada CV-d jaotisega "Töökogemus" ja seejärel tuua välja hariduslik taust. See võib olla eriti oluline siis, kui advokaadi töökogemus on otseselt seotud pakutava töökohaga ja tõstab esile tema praktilisi oskusi ja saavutusi. Kuid isegi sellisel juhul ei saa hariduse tähtsust alahinnata, sest see on advokaadi kvalifikatsiooni aluseks.

Näide:

September 2015 - juuni 2019

Tallinna Tehnikaülikool, Eesti

Bakalaureusekraad ärijuhtimises ja turunduses


September 2008 - juuni 2012

Tartu Ülikool, Eesti

Magistrikraad majandusteaduses ja finantsjuhtimises


Olulised oskused, mida rõhutada oma Advokaadi CV-s


advokaat

Kuidas tõsta esile oma haridusoskusi Advokaat CV-s?

Oskuste tähtsus CV-s on märkimisväärne. "Oskused" jaotis on teie CV-s kõige olulisem osa, kuna see on mõeldud tehniliste oskuste ja isikuomaduste tutvustamiseks. Värbaja hindab teid just selles jaotises põhjalikult. Selleks, et teada saada, milliseid oskusi värbaja ootab, tuleb uurida konkreetset tööpakkumist, millest selguvad vajalikud professionaalsed omadused ja oskused.

Advokaadi ametikohale kandideerimisel on oskuste esitlemine CV-s eriti oluline. Advokaadi töö nõuab mitmekülgsete oskuste olemasolu - tehnilisi, isiklikke ja professionaalseid. Lisaks tuleks oskuste jaotises rõhutada nii tehnilisi oskusi, näiteks seadustega kursis olemist, suulist ja kirjalikku argumenteerimisoskust, kui ka isiklikke omadusi nagu analüüsivõime, otsustusvõime, suhtlemisoskus ja empaatiavõime. Need oskused aitavad kandidaadil silma paista ja tõestada, et tal on vajalikud pädevused advokaadi tööks.

Olulisimad oskused, mida iga Advokaadi CV peaks sisaldama

Tehnilised oskused advokaadi CV jaoks:

 • Põhjalikud teadmised õigusteadusest ja seadusandlusest
 • Võime tõlgendada ja rakendada seadusi ja määrusi
 • Oskus koostada ja esitada õiguslikke dokumente
 • Tugevad uurimis- ja analüüsioskused
 • Osavus õigusalase tarkvara kasutamisel
 • Võimekus korraldada ja haldada keerulisi õigusjuhtumeid
 • Suulise ja kirjaliku argumenteerimise oskused
 • Täpne ja süsteemne teabe kogumine ja töötlemine
 • Tugevad läbirääkimisoskused
 • Head teadmised kontoritarkvarast.

Isikuomadused advokaadi CV jaoks:

 • Kõrgelt arenenud eetikatunne ja ausus
 • Tugevad suhtlemis- ja veenmisoskused
 • Pühendumus detailidele ja täpsus
 • Kõrge stressitaluvus ja paindlikkus
 • Võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas
 • Hea probleemilahendusoskus ja loov mõtlemine
 • Head ajaplaneerimise ja organiseerimisoskused
 • Vastupidavus ja püsivus
 • Hea analüüsivõime ja kriitiline mõtlemine
 • Suurepärane otsustus- ja hinnanguline võime.

Advokaadi CV kokkuvõtte tähtsus - efektiivse esmamulje loomine


Advokaadi CV kokkuvõte on oluline, kuna see annab tööandjale kiire ülevaate kandidaadi oskustest, kogemustest ja saavutustest. See on esimene osa CV-st, mida tööandja loeb, mistõttu on sellel suur mõju sellele, kas kandidaati kaalutakse edasi või mitte.

Advokaadi CV kokkuvõte peaks olema lühike, kuid samas sisukas, tuues esile kõige olulisemad punktid, mis eristavad kandidaati teistest. See peaks sisaldama teavet advokaadi erialase hariduse, advokaaditöö alase kogemuse, erialaste oskuste, saavutuste ja pühendumuse kohta õiguse valdkonnale.

Kokkuvõte peaks olema veenev ja professionaalne, näidates, et kandidaat on valmis ja võimeline vastama tööandja vajadustele. Lõppkokkuvõttes võib hästi kirjutatud advokaadi CV kokkuvõte olla määrava tähtsusega kandidaadi töö saamisel.

ÕIGE
Detailne ja pühendunud jurist, kellel on üle 10-aastane kogemus erinevates õigusvaldkondades. Tugevad oskused kohtuasjade uurimisel, analüüsimisel ja lahendamisel. Olen tuntud oma suurepärase suhtlemisoskuse, läbirääkimisoskuste ja strateegilise mõtlemise poolest. Otsin võimalust kasutada oma teadmisi ja kogemusi, et saada osaks teie meeskonnast ja aidata kaasa ettevõtte õiguslike eesmärkide saavutamisele.

Täiendavad jaotised, mida lisada oma töö Advokaat CV-sse


Täiendavaid pealkirju soovitame lisada Advokaadi CV-sse, et anda tööandjale parem ülevaade kandidaadi erinevatest oskustest ja isiklikust arengust. Lisaks annab see võimaluse esile tõsta kandidaadi unikaalseid kvalifikatsioone, mis võivad muidu jääda märkamatuks. Valitud kategooriad on "Keeled" ja "Sertifikaadid".

Keeled

Juriidilises elukutses on keeleoskus oluline, kuna see võib mõjutada suhtlemist klientide, kolleegide ja teiste juristidega. Advokaadi rollis on oluline suutlikkus suhelda selgelt ja veenvalt nii suuliselt kui ka kirjalikult. Lisaks võivad eri keelte oskused olla kasulikud rahvusvahelise õigusega seotud juhtudel või klientide teenindamisel, kes räägivad teist keelt. Kui te räägite rohkem kui ühte keelt, siis on see kindlasti väärt mainimist teie CV-s.

Sertifikaadid

Sertifikaatide jagu teie CV-s näitab teie pühendumust erialasele arengule ja soovi olla kursis uusimate õigustrendide ja -praktikatega. Sertifikaate võib saada mitmesugustel teemadel, sealhulgas äriõigus, perekonnaõigus, intellektuaalomandi õigus jne. Lisaks võib sertifikaatide olemasolu näidata, et te olete pühendunud oma teadmiste laiendamisele ja professionaalsele kasvule, mis on tööandjatele atraktiivne omadus. Näidake kindlasti kõiki asjakohaseid sertifikaate ja kinnitage, et need on ajakohased.

Tõhusate strateegiate rakendamine advokaadi CV täiustamiseks


Teie advokaadi CV on teie professionaalsuse esimene näitaja potentsiaalsele tööandjale. See peab olema selge, täpne ja sisaldama kõiki olulisi üksikasju teie oskuste ja kogemuste kohta. Siin on mõned praktilised nõuanded, mis aitavad teil oma CV-d parandada:

 1. Esitage selget ja lühikest karjääri kokkuvõtet: Teie CV peaks algama lühikese, kuid informatiivse lõiguga, mis annab ülevaate teie kogemustest, oskustest ja professionaalsetest saavutustest. See peaks olema piisavalt atraktiivne, et köita tööandja tähelepanu.
 2. Tõstke esile oma erialased oskused: Tööandjad otsivad spetsiifilisi oskusi, nagu suurepärane suhtlemisoskus, võime töötada meeskonnas, probleemide lahendamise võime või analüütilised oskused. Veenduge, et need on teie CV-s selgelt välja toodud.
 3. Lisage konkreetseid saavutusi: Ärge piirduge ainult oma töökohustuste loetlemisega - mainige ka oma saavutusi ja tulemusi. Näiteks võite rääkida juhtumitest, mida olete edukalt lahendanud, või õiguspoliitika muutustest, millele olete kaasa aidanud.
 4. Rõhutage oma haridust ja koolitust: Lisage teave oma kõrghariduse, lõputöö, täiendkoolituste ja kutsealaste sertifikaatide kohta. Kui olete osalenud olulistel seminaridel või konverentsidel, lisage need kindlasti oma CV-sse.
 5. Vältige liigset juriidilist žargooni: Kuigi teie CV peab näitama teie teadmisi ja oskusi, ei tohiks see olla liiga keeruline või raskesti mõistetav. Kasutage lihtsat ja selget keelt.
 6. Kontrollige hoolikalt õigekirja ja grammatikat: Teie CV peab olema veatu. Enne CV saatmist lugege see kindlasti läbi ja laske sõbral või kolleegil seda kontrollida.
 7. Kujundage oma CV professionaalselt: CV peaks olema lihtne lugeda, hästi organiseeritud ja visuaalselt atraktiivne. Kasutage selget fondi, sobivaid värve ja piisavat ruumi teabe esitamiseks.
 8. Lisa oma CV-le kaaskiri: Kaaskiri on suurepärane võimalus enda tutvustamiseks ja oma soovi selgitamiseks töötada konkreetse advokaadibüroo või organisatsiooni jaoks. See aitab teil CV-s esitatud teavet täiendada ja isikupärastada.

Advokaadi CV koostamine: millised on põhielemendid, millele tähelepanu pöörata?Advokaadi CV koostamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata professionaalsele ja selgele esitlusele, mis peegeldab teie oskusi ja kogemusi. Siin on mõned põhipunktid, mis aitavad teil luua tõhusa ja muljetavaldava CV:

 1. Jälgige CV vormindamist: CV vormindamine on oluline, kuna see peab olema selge, loogiline ja hõlpsasti loetav. Valige ühtlane ja professionaalne font ning jälgige korrapärast paigutust.
 2. Rõhutage oma erialaseid oskusi ja kogemusi: Advokaadi CV peaks olema keskendunud teie erialastele oskustele ja töökogemustele. Tõstke esile olulised saavutused, projekti juhtimise kogemused või olulised kohtuasjad ja nende tulemused.
 3. Tunnuslause: Kasutage oma tunnuslauset, et luua esmamulje, mis jääb meelde. See peaks olema lühike, täpne ja tabama teie tugevusi ning erialast kirge.
 4. Haridus ja täiendkoolitused: Lisage oma hariduslik taust, sealhulgas ülikool ja eriala, saavutatud kraadid ning olulised täiendkoolitused või erialased kursused.
 5. Vabatahtlik töö ja muud tegevused: Kui teil on olnud passiivseid perioode, lisage need kindlasti oma CV-sse. Vabatahtlik töö, sotsiaalsed tegevused või hobid võivad olla märkimisväärsed, eriti kui need on seotud advokaadi tööga või aitavad arendada olulisi oskusi.
 6. Valige hoolikalt oskused ja teadmised: Mainige ainult neid oskusi ja teadmisi, mis on konkreetselt seotud advokaadi tööga. Vältige üldiste või ebaoluliste oskuste loetlemist.
 7. Lõplik ülevaatus: Lugege oma CV enne saatmist hoolikalt läbi, et vältida trükivigu või ebatäpsusi. Veenduge, et teie CV annab selge ja täpse ülevaate teie kvalifikatsioonidest ja kogemustest.
Pidage meeles, et teie CV on esimene mulje, mille annate potentsiaalsele tööandjale. Seega peab see olema veenev, professionaalne ja peegeldama teie sobivust advokaadi ametikohale.

Kuidas kirjutada veenev Advokaadi kaaskiri oma CV-le


Kaaskiri on ülioluline dokument, mida lisada oma CV-le, kui kandideerite advokaadi ametikohale. See võimaldab teil esile tõsta oma motivatsiooni ning oskusi, mis on vajalikud just advokaadi töö jaoks. Samuti annab kaaskiri võimaluse illustreerida oma karjäärieesmärke ning seletada, miks just teie olete sobiv kandidaat sellele ametikohale.

Advokaadi töö on keeruline ning nõuab erinevaid oskusi. Kaaskiri annab teile võimaluse neid oskusi lähemalt tutvustada ning tuua välja, kuidas olete oma senise karjääri jooksul neid oskusi arendanud.

Samuti võimaldab kaaskiri selgitada teie CV-s esinevaid nõrkusi või lünki, mis võib suurendada teie võimalusi tööle saada, isegi kui teil pole advokaadi tööks vajalikku kogemust.

Advokaadi ametikoht nõuab tugevat suhtlemisoskust ja veenmisvõimet. Kaaskiri annab teile võimaluse demonstreerida neid oskusi, enne kui olete saanud võimaluse neid intervjuu käigus näidata. Seega, ärge unustage oma CV-le lisada veenvat ja esinduslikku kaaskirja.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused Advokaadi Töö ja CV Koostamise Kohta

Millises formaadis peaksin esitama oma advokaadi CV?

CV formaat sõltub sellest, kuidas kavatsete oma avaldust esitada:

 • Kui otsustate esitada avalduse isiklikult, on Word sobivaim formaat.
 • Kui otsustate saata oma avalduse digitaalselt, on PDF-fail õige valik.
Mis on advokaadi CV ideaalne pikkus?

Teie CV pikkus sõltub riigist, kust te kandideerite:

 • Kui kandideerite Eesti-siseselt, ei tohiks teie CV olla pikem kui kaks lehekülge.
 • Kui kandideerite rahvusvahelistele töökohtadele, võib teie CV olla kuni kolme lehekülje pikkune.
Kuidas saada advokaadiks?

Advokaadi karjääri alustamiseks:

 • Esiteks peate omandama õigusteaduse bakalaureusekraadi.
 • Teiseks, peate sooritama õigusteaduse magistrikraadi.
 • Kolmandaks, peate läbima advokaadieksami. Seejärel saate registreeruda advokaadina oma riigi advokatuuris.
Milline on advokaadi keskmine sissetulek?

Advokaadi palk võib oluliselt varieeruda, sõltuvalt paljudest teguritest nagu töökogemus, eriala, asukoht ja töö iseloom. Eestis on advokaadi keskmine brutotöötasu umbes 2400 eurot kuus, kuid kogenud advokaatide ja partnerite sissetulek võib oluliselt ületada keskmist taset.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee