Ajakirjaniku CV loomise juhend ja mallid

Ajakirjaniku töökoht nõuab teravat kirjutamisoskust, kriitilist mõtlemist ja suurepärast suhtlemisoskust. Kuidas saab aga kandidaat oma CV-s need oskused esile tõsta? Millised on olulised punktid, mida iga ajakirjaniku CV peaks sisaldama, ning kuidas saab kandidaat oma kogemusi ja oskusi tõhusalt esitada?
Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

CV on ajakirjaniku karjääri oluline dokument, mis esitab tema oskused, kogemused ja saavutused. See aitab tööandjatel, nagu ajalehed, ajakirjad, telekanalid, raadiojaamad ja veebimeediumid, hinnata kandidaadi sobivust. CV võib olla otsustavaks teguriks, kas ajakirjanik saab intervjuu või võimaluse näidata oma oskusi. CV kirjutamine on väärtuslik ajakirjaniku tööotsingu protsessis.

Järgnevas osas juhime teid läbi protsessi, kuidas koostada täiuslik CV Ajakirjaniku positsiooni jaoks. Selles kontekstis on CV ülioluliseks tööriistaks, mis aitab teil eristuda teistest kandidaatidest ning rõhutada teie ainulaadseid kogemusi ja oskusi, mis on spetsiaalselt vajalikud ajakirjanduse vallas. Selgitame, kuidas vormindada teie CV-d, et see oleks selge ja loetav; kuidas valida mõjus tiitel, mis köidab tähelepanu; kuidas esitleda oma varasemat kogemust ja haridust, et näidata oma pädevust; millised oskused on ajakirjanikutöös hädavajalikud ning kuidas neid tõhusalt esitleda; kuidas luua tugev isiklik fraas, mis jääb meelde; ja lõpetuseks, kuidas kirjutada kaaskirja, mis täiendab teie CV-d ning suurendab teie võimalusi saada kutsutud töövestlusele.

Kogemus ja oskused ajakirjanduse vallas

Allpool loome ajakirjaniku CV näidise, mida igaüks saab enda vajaduste järgi kohandada.

CV

Isiklikud andmed:

Nimi: Meeli Kirjutaja

Aadress: Lille tänav 5, 10615 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 5555 5555

E-post: meeli.kirjutaja@email.ee

Haridus:

2012 - 2016 Tartu Ülikool, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala, bakalaureusekraad

2009 - 2012 Tallinna Reaalkool, Gümnaasiumi diplom

Töökogemus:

2018 - praeguseni "Eesti Päevaleht", ajakirjanik

 • Uudiste kirjutamine ja toimetamine
 • Sündmuste kajastamine ja intervjuude läbiviimine
 • Koostöö fotograafide, disainerite ja toimetajatega

2016 - 2018 "Postimees", praktikant/ajakirjanik

 • Uudiste kirjutamine ja toimetamine
 • Sündmuste kajastamine
 • Intervjuude läbiviimine

Oskused:

 • Täpne ja kiire kirjutamisoskus
 • Suurepärane suhtlemisoskus
 • Hea aja planeerimine
 • Intervjuude läbiviimine
 • Fotograafia
 • Töö erinevate meediakanalitega (sotsiaalmeedia, veeb, trükimeedia)

Keeleoskus:

Eesti keel - emakeel

Inglise keel - väga hea

 • Kirjalik ja suuline

Vene keel - hea

 • Kirjalik ja suuline

Isikuomadused:

 • Uudishimulik ja avatud meelega
 • Võimeline töötama kiire tempo ja suure töökoormuse all
 • Kõrge stressitaluvus
 • Võimeline töötama nii iseseisvalt kui ka meeskonnas

Viited:

Viited on saadaval soovi korral.


Ajakirjaniku CV ülesehituse ja vormingu olulisus

Kandideerides ajakirjaniku ametikohale, on oluline teadvustada endale, et üks oluline detail, mis võib olla määravaks teie ja teiste kandidaatide vahel, on CV paigutus ja ülesehitus. Tuleb mõista, et vaid hästi struktureeritud ja läbimõeldud CV annab teie karjäärile vajaliku stardi ning aitab ületada esmaseid väljakutseid.

Olenemata sellest, kas olete 16-aastane, kes alles siseneb tööturule, või olete juba kogemustega ehitusinsener või raamatupidaja, kes soovib karjääri suunda muuta - teie CV peab olema laitmatu. Pidage meeles, et esimene mulje loeb ning värbajatele jääb teie CV-st sageli vaid lühike ülevaade. Seega, nii nagu hea uudisloo puhul, on ka CV puhul oluline, et oluline info oleks esitatud selgelt ja loogiliselt. Sel moel saate tagada, et teie CV ei jää märkamatuks.

Lisaks Ajakirjaniku elulookirjelduse mallile on meil olemas ka teisi sarnaseid malle, mida soovitame teil vaadata.


Miks on CV vormindamine kriitilise tähtsusega ajakirjaniku karjääris?

 1. Fondid: Valige loetav ja professionaalne fond, nagu Times New Roman või Arial. Need on universaalsed fondid, mis on lihtsad ja selged, sobides suurepäraselt ajakirjandusvaldkonnas töötamiseks. Nende fondide kasutamine näitab, et olete keskendunud sisule, mitte stiilile, mis on ajakirjanduses hädavajalik.
 2. Vorming: CV vorming peaks olema konservatiivne ja selge. Kasutage kindlasti 12-punktilist suurust, et tagada teksti loetavus. Teksti joondamine peaks olema lihtne – vasakule joondatud – nii et tööandja saaks teie CV-d hõlpsasti skaneerida.
 3. Veerised: Ärge tehke veeriseid liiga kitsaks – see teeb CV raskesti loetavaks. Samuti ei tohiks veerised olla liiga laiad, et vältida CV mahukaks muutumist. Tavaline veerise suurus on 1 toll kõigil neljal küljel.
 4. Täpipunktid: Kasutage täpipunkte, et esile tuua olulisi saavutusi või ülesandeid igas ametikohas, mida olete varem hoidnud. See aitab tööandjal kiiresti tuvastada teie oskusi ja saavutusi.
 5. Eraldajad: Kasutage horisontaalseid eraldajaid, et visuaalselt eristada erinevaid CV osi, näiteks haridus, töökogemus, oskused jne. See aitab tööandjal hõlpsasti leida vajalikku teavet.
 6. Värvid: Kasutage neutraalseid värve nagu must tekst valgel taustal. Ajakirjanduses on oluline olla objektiivne ja keskenduda faktidele, mistõttu peaks ka teie CV olema lihtne ja selge. Erksate värvide või loominguliste disainielementide kasutamine võib jätta mulje, et keskendute rohkem stiilile kui sisule.

Kuidas struktureerida ajakirjaniku CV-d: olulisus ja parimad näpunäited

Ajakirjaniku CV struktuur on oluline selleks, et anda võimalikule tööandjale selge ülevaade kandidaadi oskustest, kogemustest ja taustast. Järgnevas loetelus on toodud CV põhiosad ning nõuanded nende koostamiseks:

 • Kontaktandmed ja pealkiri: See jaotis sisaldab sinu nime, e-posti aadressi, elukoha aadressi ja telefoninumbrit. Pealkiri peaks näitama, et otsid tööd ajakirjanikuna.
 • Professionaalne profiil: Siin kirjeldatakse lühidalt sinu karjääri ja oskusi. Näiteks võid tuua välja oma tugevused uudiste loomisel ja kriitilisel analüüsimisel.
 • Töökogemus: Loetle oma eelnevad töökohad ja ülesanded, mida seal täitsid. Võid näiteks mainida, et oled töötanud ajakirjanikuna suure tiraažiga päevalehes või oled kogenud vabakutseline kirjanik.
 • Oskused: Nimeta oskused, mis on seotud ajakirjanikutööga. Näiteks võid tuua välja suurepärased kirjutamisoskused, tugeva suhtlemisvõime, võime töötada tähtaegade all jne.
 • Haridus: Anna ülevaade oma hariduslikust taustast, eelkõige ajakirjanduse või kommunikatsiooni alal. Kindlasti maini ära oma eriala ja kooli nimi.
 • Lisajaotised: Siia alla kuuluvad huvialad, keeled ja muu lisainfo, mis võiks olla tööandjale huvipakkuv. Näiteks võid mainida oma huvi poliitika, spordi või kultuuri vastu, mis näitab, et sul on lai silmaring ja sa oled võimeline kirjutama erinevatel teemadel.

Kõikide jaotiste paigutus ja järjestus peaksid olema kooskõlas sinu kogemuste, oskuste ja haridusega. Kõige tähtsamad ja tugevaimad küljed tuleks tuua esile CV alguses.

CV päis - esimene samm silmapaistvaks ajakirjanikuks

Ajakirjaniku töö jaoks on päise olulisus mõõdetamatu: see peab olema selgelt nähtav ja sisaldama kõike vajalikku kontaktteavet, et võimalikud kliendid, tööandjad või partnerid saaksid hõlpsasti ühendust võtta.

Päise loomiseks tuleb järgida teatud etappe. Esimene samm on perekonnanime ja eesnime lisamine. See teave peaks olema selgelt nähtav ja asuma päise ülaosas. Näiteks: "Tamm, Mart".

Järgmine samm on elukutse ja distsipliini märkimine. See annab lugejale teavet ajakirjaniku erialase tausta ja teadmiste kohta. Näiteks: "Ajakirjanik, kultuuriteemaliste artiklite autor".

Seejärel tuleb lisada postiaadress. See võimaldab posti teel saadetavaid kirju või dokumente. Näiteks: "Kase tn 3, 10123 Tallinn, Eesti".

Neljas etapp on telefoni numbri lisamine. See võimaldab otsest ja kiiret suhtlust. Näiteks: "+372 5555 5555".

Lõpuks tuleb lisada e-posti aadress. See on kõige otstarbekam ja kiirem viis ühenduse võtmiseks ning võimaldab hõlpsasti dokumente ja linke jagada. Näiteks: "mart.tamm@mail.ee".

Oluline on tagada, et kogu teave oleks korrektne ja ajakohane. Ajakirjaniku päis on tema professionaalse identiteedi esmane väljendus, seega tuleks selle loomisele ja hooldamisele pühendada piisavalt tähelepanu.

Rasmus Kivi

Ajakirjanik, kes on spetsialiseerunud kultuuri- ja kunstile

Tartu mnt 14, 10117 Tallinn, Eesti

+372 6 9480 8000

rasmus.kivi@example.com


Fotode olulisus ajakirjaniku CV loomisel

Ajakirjaniku erialal on foto lisamine CV-sse subjektiivne otsus. Kuna ajakirjaniku töö on suuresti seotud sõnalise suhtluse ja kirjutamisoskusega, ei oma foto lisamine CV-sse kriitilist tähtsust. Sellegipoolest, kui otsustate oma foto lisada, tasub järgida teatud standardeid.

Foto peab olema professionaalne, mistõttu on ebasobiv lisada näiteks rannafotosid või selfisid. Soovitatav on kasutada ristkülikukujulist formaati, eelistatult mõõtudega 6,5 cm x 4,5 cm.

Kuigi ajakirjaniku töö ei nõua tingimata visuaalset esitlust, võib foto kasutamine CV-s aidata luua isiklikku sidet ning näidata professionaalsust ja enesekindlust. Siiski, enamik tööandjaid hindavad eelkõige teie kirjutamisoskusi, analüüsivõimet ja suhtlemisoskust, mitte teie välimust.

Kokkuvõtteks, foto lisamine CV-sse on ajakirjaniku ameti puhul valikuline. Kui otsustate seda teha, peaks foto olema professionaalne ja õigesti vormistatud. Kuid pidage meeles, et teie tööoskused on sellel erialal palju olulisemad kui teie foto CV-s.

Kogemuste olulisus ajakirjaniku CV koostamisel

Kuidas Tõhusalt Kirjutada oma Ajakirjaniku Kogemusi CV-sse?

Ajakirjaniku CV kogemuste jaotisesse on äärmiselt oluline lisada kõik olulised töökohad, kus on saadud ajakirjandusega seotud kogemusi. See on koht, kus tõendada oma oskusi, pädevust ning näidata, kuidas oled varem oma tööülesandeid täitnud. Ajakirjanduse valdkond nõuab suurepärast suhtlemisoskust, uurimisvõimet, uudishimu ning võimet töötada kiiresti ja tähtajadest kinni pidada. Seega on kogemuste jaotis oluline, et näidata, et olete selliste väljakutsetega varem edukalt toime tulnud.

 1. Ajakirjanik, Eesti Päevaleht, Tallinn, Eesti, juuni 2018 - oktoober 2021:
 • Töötasin uudistetoimetuse osakonnas, kus kajastasin peamiselt poliitika ja majanduse valdkonna sündmusi.
 • - Koostasin ja redigeerisin artikleid, teostasin intervjuusid ning kogusin ja analüüsisin informatsiooni.
 • - Kasutasin võtmesõnu nagu "uudiste koostamine", "intervjuude läbiviimine", "artiklite redigeerimine".
 1. Vabakutseline ajakirjanik, mitmed väljaanded, jaanuar 2015 - mai 2018:
 • Kirjutasin artikleid erinevatele väljaannetele, sealhulgas Postimees, Äripäev ja Eesti Ekspress.
 • - Töötasin erinevate teemade kallal, sealhulgas tehnoloogia, kultuur ja haridus.
 • - Kasutasin võtmesõnu nagu "vabakutseline ajakirjanik", "artiklite kirjutamine", "teemade uurimine".
 1. Toimetaja, Tartu Ülikooli ajakiri, Tartu, Eesti, september 2012 - detsember 2014:
 • Töötasin Tartu Ülikooli ajakirja toimetajana, kus haldasin ja koordineerisin artiklite avaldamist.
 • - Vastutasin ka ajakirja sisu eest, sealhulgas artiklite toimetamine ja korrektuur.
 • - Kasutasin võtmesõnu nagu "toimetamine", "korrektuur", "sisu haldamine".

Ametikoht: Vanemajakirjanik

Tööandja: Eesti Päevaleht

Kuupäevad: Jaanuar 2015 - Detsember 2020

Kirjeldus:

 • Juhtisime uurimisprojekte ja kirjutasime esijuttu.
 • Töötasime tihedas koostöös toimetusega.
 • Korraldasime ja viisime läbi intervjuusid.
 • Töötasime allikatega konfidentsiaalselt ja eetiliselt.
 • Kujundasime ja toimetasime sisu nii trüki- kui ka veebiväljaannetes.

Hakkama saamine ajakirjaniku CV kirjutamisel: mida teha, kui varasem kogemus puudub?

Ajakirjaniku ametikohale kandideerides võib algaja olla mõnevõrra segaduses, kuidas oma CV-d koostada, eriti kui puudub eelnev töökogemus selles valdkonnas. Allpool on esitatud hõlpsasti kasutatavad näpunäited, mis aitavad teil luua veenva CV, mis keskendub teie oskustele, haridusele ja potentsiaalile. Need soovitused aitavad teil end paremini turustada, isegi kui te pole varem ajakirjanikutööga kokku puutunud.

CV täitmine võib olla keeruline, eriti kui olete algaja ajakirjanik. Siin on mõned näpunäited, mis aitavad teil luua muljetavaldava CV, isegi kui teil pole palju töökogemust.

 1. Rõhutage oma oskusi ja omadusi: Oma CV "Töökogemus" sektsiooni asemel võite oma oskusi ja omadusi rõhutada. Selle asemel, et keskenduda konkreetsele töökogemusele, mis võib puududa, saate rõhutada oma isiklikke oskusi, tugevusi ja omandatud teadmisi. Näiteks võite tuua välja oma suurepärased kirjutamisoskused, võime töötada tähtajal või teadmised teatud valdkonnast.
 2. Kasutage alternatiivseid kogemusi: Kui olete äsja kooli lõpetanud, võite oma CV-sse lisada kogemusi, mis ei pruugi olla traditsiooniline töökogemus, kuid mis aitavad näidata teie oskusi ja pühendumust. Näiteks võite rääkida oma praktikast, vabatahtlikust tööst või osalemisest ajakirjandusega seotud üritustel.
 3. Kasutage kaaskirja oma eeliseks: Kui teie CV-s on lünki, saate neid selgitada kaaskirjas. Rõhutage, mida olete õppinud ja kuidas teie varasemad kogemused on teid ette valmistanud ajakirjanikuna töötamiseks. Ärge unustage olla valvel ja pange olukord enda kasuks tööle.
 4. Ole aus: Kuigi võite tunda survet oma CV-sse rohkem sisu lisada, ei tohiks te kunagi valetada ega reaalsust võltsida. Selle asemel kasutage oma haridust ja kultuurivahetuse kogemusi oma eeliseks. Kui teil on lünki, siis mõelge, kuidas need kogemused võivad teid tööandjale atraktiivseks muuta.

Järgides neid näpunäiteid, saate luua tugeva CV, mis aitab teil ajakirjanikuna jalga ukse vahele saada.

Hariduse roll töö Ajakirjanik CV koostamisel

Kuidas esile tõsta oma ajakirjandusalast haridust CV-s?

Haridus on Ajakirjaniku CV-s oluline, sest see kajastab kandidaadi teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud ajakirjanduse valdkonnas edukaks toimetulekuks. See annab ülevaate kandidaadi teoreetilistest teadmistest, analüüsioskusest, uurimisvõimest, kommunikatsioonioskusest ja kirjutamisoskusest, mis on ajakirjanduses töötamisel hädavajalikud.

Kuigi kraad ei pruugi olla absoluutselt vajalik, eelistavad paljud tööandjad siiski neid kandidaate, kellel on ajakirjanduses või sellega seotud erialal bakalaureuse- või magistrikraad. Kraad näitab pühendumust, distsipliini ja valmisolekut valdkonna põhjalikuks uurimiseks. See pakub ka praktilist kogemust, mis võib olla töö leidmisel kasulik.

Millist haridust peaks Ajakirjanik CV-s esile tõstma?

Ajakirjaniku CV puhul võib haridus osutuda oluliseks, kuna see võib sisaldada erialaseid kursusi, kraade või tunnistusi, mis on otse seotud ajakirjandusvaldkonnaga. Näiteks kui isikul on bakalaureusekraad ajakirjanduses või magistrikraad kommunikatsioonis, võib see anda neile eelise teiste kandidaatide ees. See võib olla eriti oluline, kui tööandja otsib spetsiifilisi oskusi või teadmisi, mida on tavaliselt omandatud hariduse kaudu. Seevastu supermarketi töötaja CV-s ei pruugi haridus olla esmatähtis, kuna töö ei nõua tavaliselt erialast ettevalmistust.

Kuid nagu iga reegli puhul, on ka erandeid. Näiteks kui ajakirjanikul on märkimisväärne töökogemus, mis tõestab nende oskusi ja pädevust, võib see olla olulisem kui haridus. Näiteks kui ajakirjanik on töötanud mõnes tuntud meediaväljaandes, või kui ta on saanud auhindu oma töö eest, võib töökogemus olla CV esimene jaotis ja haridus võib minna järgmisele kohale. Lõppkokkuvõttes sõltub sektsioonide järjestus ajakirjaniku individuaalsest profiilist, kogemustest ja konkreetsest tööpakkumisest, millele nad taotlevad.

Näide 1:

September 2018 - Juun 2020

Tallinna Ülikool, Eesti

Bakalaureusekraad ärijuhtimises, eriala: finantsjuhtimine ja raamatupidamine

Näide 2:

September 2015 – Juun 2018

Tartu Ülikool, Tartu, Eesti

Rakenduskõrgharidusõpe, eriala: majandusarvestus ja rahandus


Oskuste rõhutamine töö Ajakirjanik CV kirjutamisel: miks see on oluline?

Kuidas rõhutada oma haridusoskusi ajakirjaniku CV-s

Oskuste jaotis on CV-s ülioluline, sest see tutvustab sinu tehnilisi võimeid ja isiksuseomadusi. Värbajad hindavad just seda osa tööotsija CV-st kõige põhjalikumalt, seega on oluline, et oskuste loetelu vastaks värbaja ootustele. Värbaja ootused võib leida tööpakkumisest, kus on välja toodud vajalikud professionaalsed omadused ja oskused.

Ajakirjaniku ametikohale kandideerimisel on oskuste jaotise tähtsus eriti tõhustatud. Sellel positsioonil on vaja laia valikut oskusi alates suurepärasest suhtlemisoskusest kuni analüütiliste võimeteni. Lisaks võivad tehnilised oskused, nagu kiire ja täpne kirjutamine, uurimistöö ja digitaalse sisu loomine, olla määravad. Seega on oluline, et ajakirjaniku kandidaat märgiks oma CV-sse kõik need tehnilised, isiklikud ja vajadusel ka füüsilised võimed. See aitab neil silma paista ja suurendab nende võimalusi valituks osutuda.

Olulisimad oskused, mida iga ajakirjaniku CV peaks sisaldama

Ajakirjaniku CV jaoks olulised oskused, mis pakuvad värbajatele huvi on järgmised:

Tehnilised oskused:

 • Suurepärane võime kasutada erinevaid kirjutamise ja toimetamise tarkvarasid.
 • Head teadmised ajakirjanduseetikast ja -standarditest.
 • Tugev oskus uurimistöös ja faktikontrollis.
 • Oskus kasutada sotsiaalmeedia platvorme ja digitaalse turunduse tööriistu.
 • Suurepärased teadmised viimastest ajakirjandustrendidest ja -tehnoloogiatest.
 • Oskus kasutada kontoritarkvara, nagu Microsoft Office'i pakett.
 • Audio- ja videoredigeerimise oskused.
 • Fotograafia ja graafilise disaini oskused.
 • Tugev arusaam andmebaasidest ja andmeanalüüsi tarkvarast.

Isikuomadused:

 • Tähelepanelik detailide suhtes.
 • Uudishimulik ja uuriv mõtlemine.
 • Võime töötada pingelises keskkonnas ja tähtaegade surve all.
 • Head suhtlemisoskused ja võime töötada meeskonnas.
 • Tugev kirjutamis- ja toimetamisoskus.
 • Loominguline ja uuenduslik mõtlemine.
 • Iseseisev ja organiseeritud.
 • Hea kriitilise mõtlemise võime.
 • Vastutustundlik ja usaldusväärne.
 • Suurepärane suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus.

Ajakirjaniku CV kokkuvõtte kirjutamise tähtsus

Ajakirjaniku CV kokkuvõte on oluline, kuna see annab tööandjale kiire ülevaate kandidaadi oskustest, kogemustest ja saavutustest. See on sageli esimene asi, mida tööandja CV-s vaatab, seega on see esimene võimalus end potentsiaalsele tööandjale positiivselt esitleda.

Lisaks aitab see eristada kandidaati teistest kandidaatidest, näidates, kuidas nende ainulaadsed kogemused ja oskused sobivad avatud töökohaga. CV kokkuvõte peaks olema lühike, kuid tõhus - selles peaksid olema kõige tähtsamad saavutused ja oskused, mis aitavad tööandjal mõista, miks on kandidaat parim valik antud töökohale.

Kokkuvõttes on ajakirjaniku CV kokkuvõte esmatähtis selleks, et luua esmamulje ja näidata tööandjale, et kandidaat on võimeline ja sobib avatud positsiooniks. Seega on oluline pöörata sellele osale CV-st erilist tähelepanu, tagamaks, et see edastaks parimal võimalikul viisil kandidaadi oskused ja kogemused.

Kogenud ajakirjanik, kes on pühendunud tõejärgsele, huvitavale ja mõjukale jutustamisele. Tugevad uurimis- ja intervjuuoskused, võime töötada kiire tempo ja tähtaegade surve all. Olen huvitatud teie meeskonnaga liitumisest, et tuua lugejateni uudiseid, mis on olulised, harivad ja inspireerivad. Omades rikkalikku kogemust erinevate teemade kajastamisel, olen valmis panustama teie organisatsiooni edusse ja mainesse.


Täiendavad jaotised, mida lisada oma ajakirjanduse töö CV-sse

Täiendavate kategooriate lisamine Ajakirjanik CV-sse aitab välja tuua kandidaadi mitmekülgsust, ainulaadseid oskusi ja isiklikke huvisid, mis võivad olla tööandjale atraktiivsed. Ajakirjanduse valdkonnas on oluline olla mitmekülgne ja avatud erinevatele teemadele, seega võivad sellised lisad anda tööandjale parema ülevaate kandidaadi sobivusest. Selles kontekstis valime kategooriad "Keeled" ja "Hobid või huvid".

Keeled:

Ajakirjanduses on keeleoskus hädavajalik. Ajakirjanikud peavad sageli suhtlema erinevate inimestega üle kogu maailma ning suutma tõlkevahendite kasutamiseta mõista ja luua sisu erinevates keeltes. Seetõttu on oluline esile tõsta kõik keeled, mida kandidaat valdab. Lisaks annab keeleoskus märku kandidaadi suhtlusoskustest ja avatusest erinevatele kultuuridele.

Hobid või huvid:

Hobide või huvide kategooria aitab tööandjatel mõista kandidaadi isiksust ja mõelda, kuidas see võiks sobida töökohal oleva meeskonnaga. Ajakirjandus nõuab sageli loomingulisust ja uudishimu maailma vastu, seega võivad hobid, nagu kirjanduse lugemine, reisimine või fotograafia, näidata kandidaadi huvi ja pühendumust nendele kvaliteetidele. Lisaks võivad teatud hobid näidata kandidaadi erialaseid huvisid, mis võivad olla kasulikud teatud ajakirjandusvaldkondades.

Hajutades Udu: Kuidas Täiustada Ajakirjaniku CV-d?

Ettevalmistav lause:

Ajakirjanikuna on teie CV teie sajandi tööriist, mis näitab teie professionaalset kogemust, oskusi ja pädevust. Allpool on mõned spetsiaalsed näpunäited, mis aitavad teil luua efektiivse ja muljetavaldava CV.

 1. Rõhutage oma kirjutamisoskusi: Kirjutamisoskus on ajakirjaniku töös kesksel kohal. Näidake oma võimet selge, täpse ja huvitava teksti loomiseks, tuues välja erinevaid stiile, mida olete kasutanud (uudised, arvamusartiklid, reportaažid jne).
 2. Näidake oma valdkonna tundmist: Kui olete spetsialiseerunud teatud valdkonnale, näiteks poliitikale, äriteemadele või kultuurile, rõhutage seda kindlasti oma CV-s. Tõstke esile vastavaid artikleid, projekte või tööülesandeid, mis demonstreerivad teie sügavat teadmist selles valdkonnas.
 3. Tooge välja oma võime töötada tähtaegade all: Ajakirjanikuna on oluline suuta töötada kiire tempoga ja survestatud olukordades. Rõhutage oma CV-s oma võimet täita tähtaegu ja töötada kiiresti muutuvas keskkonnas.
 4. Lisa oma portfoolio: Kui teil on võimalus, lisage oma CV-le link oma professionaalsele portfooliale või veebisaidile, kus on näha teie varasemaid töid. See annab tööandjale võimaluse näha teie töö kvaliteeti ja stiili.
 5. Mainige oma võõrkeeleoskusi: Ajakirjanikuna on võõrkeelte oskus sageli suureks eeliseks. Kui räägite rohkem kui ühte keelt, lisage see kindlasti oma CV-sse.
 6. Näidake oma tehnilisi oskusi: Ajakirjanikud peavad sageli kasutama erinevaid tarkvarasid ja platvorme, alates tekstiredaktoritest kuni sotsiaalmeedia haldamiseni. Märkige oma CV-s, milliste tööriistade ja platvormidega olete kursis.
 7. Nimetage oma suhtlusoskusi: Ajakirjanikuna peate suutma suhelda erinevate inimestega, olgu need siis allikad, kolleegid või publik. Rõhutage oma suhtlusoskusi ja võimet luua usaldusväärseid suhteid erinevate sidusrühmadega.
 8. Võtke aega veendumaks, et teie CV on veatu: Trükivigade ja grammatika vigade olemasolu võib jätta teie professionaalsest suutlikkusest ebaõige mulje. Enne CV saatmist veenduge, et see oleks korrektselt toimetatud ja vormindatud.

Ajakirjaniku CV kirjutamine: mida peaks sisaldama professionaalse ajakirjaniku CV?

Ajakirjaniku CV koostamise nõuandeid on palju, kuid siin on mõned olulisemad punktid, mida meeles pidada. Neid järgides aitate luua CV, mis paistab silma ja tõstab esile teie oskused ja kogemused.

 1. Rõhutage oma kirjutamisoskusi: CV-s peaksid ilmnema teie tugevad kirjutamisoskused, olgu see siis korrektne grammatika ja õigekiri või võime keerulisi ideid lihtsalt ja selgelt edasi anda.
 2. Näidake oma varasemaid kogemusi: Oluline on tuua välja kõik teie varasemad ajakirjanduslikud kogemused, olgu need siis töökogemused, praktikakohad või vabatahtlik töö.
 3. Esitage oma portfoolio: Kui teil on olemas tööproove, nagu näiteks artikleid, blogipostitusi või muud avaldatud tööd, lisage need kindlasti oma CV-sse.
 4. Osutage oma tehnilistele oskustele: Ajakirjanikud peavad sageli kasutama erinevaid tarkvararakendusi ja digitaalseid tööriistu. Rõhutage neid oskusi oma CV-s.
 5. Nimetage oma erialased saavutused: Kui olete saanud tunnustusi või auhindu oma töö eest, ärge unustage neid oma CV-s mainida.
 6. Lisage keeleoskused: Kui räägite rohkem kui ühte keelt, on see suureks eeliseks. Kindlasti lisage see oma CV-sse.
 7. Rõhutage oma suhtlemisoskusi: Ajakirjanike töö hõlmab sageli suhtlemist erinevate inimestega. Märkige oma CV-s, et teil on tugevad suhtlemisoskused.

Kuidas koostada veenev Ajakirjanik positsiooni kaaskiri oma CV-le?

Kaaskiri on hädavajalik dokument, mis täiendab teie CV-d, kui kandideerite ajakirjaniku ametikohale. See võimaldab teil lisada oma kandidatuuri sügavust, tuues esile teie motivatsiooni, oskused ja eesmärgid, mida CV-s ei pruugi täielikult välja tuua.

Kaaskirjas saate rõhutada oma ajakirjaniku tööks vajalikke oskusi ja kogemusi, mis iseloomustavad teid kõige paremini. Kui olete kaaskirja kirjutamisel hätta jäänud, võite viidata meie ajakirjaniku ametikohale sobivatele kaaskirja näidetele.

Ajakirjaniku ametikohale kandideerimisel on CV vaid pool lahingust. Teie kaaskiri annab teile võimaluse avada oma võimeid, isiklikke oskusi ja karjääriambitsioone veelgi põhjalikumalt, mis suurendab teie võimalusi tööle saada.

Lõppude lõpuks, ajakirjandus on suhtlusvaldkond. Kui te ei suuda ennast oma kaaskirjas tõhusalt "müüa", siis kuidas saate veenda tööandjat, et suudate avalikkusele keerulisi teemasid edasi anda? Seetõttu on oluline lisada oma ajakirjaniku CV-le veenev ja hästi koostatud kaaskiri.

KKK: Kuidas koostada veenev ajakirjaniku CV?

Millises vormingus peaksin esitama oma ajakirjaniku CV?

Teie CV vorming sõltub sellest, kuidas kavatsete oma avalduse esitada:

Kui otsustate kandideerida isiklikult või posti teel, on Word kõige sobivam vorming.

Kui otsustate saata oma avalduse digitaalselt, on PDF-fail õige valik.

Mis on ajakirjaniku CV ideaalne pikkus?

Teie CV pikkus sõltub riigist, kust te kandideerite:

Kui kandideerite USA-s asuvasse ettevõttesse, ei tohiks teie CV olla pikem kui üks lehekülg.

Kui kandideerite rahvusvahelistele töökohtadele, võib teie CV olla kahe lehekülje pikkune või vajaduse korral isegi kolme lehekülje pikkune.

Millised on ajakirjaniku CV-s olulised oskused ja kogemused?

Ajakirjaniku CV-s tuleks esile tuua järgmised oskused ja kogemused:

 • Tõestatud kogemus ajakirjanduses, näiteks varasem töökogemus toimetajana, reporterina või kirjanikuna.
 • Tugev suuline ja kirjalik suhtlemisoskus.
 • Võime tähtaegadest kinni pidada ja mitme ülesande vahel laveerida.
 • Teadmised meediaõigusest ja eetikast.
 • Kogemus sotsiaalmeedia ja digitaalse sisu juhtimises.

Looge oma CV parimate mallide abil

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee