CV tegemine: Praktilised Nõuanded ja Soovitused

Tervitame sind artikli "CV tegemine: Praktilised Nõuanded ja Soovitused" esimeses peatükis! Sinu CV on esimene samm tööandjaga suhtlemisel ning selle eesmärk on anda esmamulje sinu oskustest, kogemustest ja isiksusest. CV loomine on oluline osa tööotsinguprotsessist, mis võimaldab sul eristuda ja veenda tööandjat, et oled ideaalne kandidaat.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Sissejuhatus: CV tähtsus ja eesmärk


Siin artiklis vaatleme, kuidas luua mõjus CV, mis tõmbab tähelepanu ja avab uksed soovitud karjäärivõimalustele. Õpid, kuidas struktureerida oma CV-d, esitleda end tugevalt ja tõhusalt ning tuua esile olulised oskused ja saavutused. Samuti jagame praktilisi näpunäiteid, mis aitavad sul oma CV-d täiustada ja vastata tööandja ootustele.

cv tegemine

Järgnevatel peatükkidel uurime, millised komponendid peaksid kuuluma sinu CV-sse, kuidas valida sobivat keelekasutust, kuidas kohandada CV-d vastavalt tööandja vajadustele ning palju muud. Läheme süvitsi teemadesse, mis aitavad sul oma CV-st teha tõeliselt silmapaistva ja veenva dokumendi, mis avab uksed unistuste töökohale.

CV struktuur ja ülesehitus: Olulised komponendid ja nende paigutus


Tõhusa CV loomine algab selge struktuuri ja sobiva ülesehitusega. Iga komponent peaks kajastama sinu oskusi ja saavutusi ning olema paigutatud nii, et need loeksid hõlpsasti ja veenvalt. Siin on mõned olulised komponendid:

 • Isiklikud Andmed: Alusta nime, kontaktandmete ja asukohaga. See annab tööandjale esmase ülevaate.
 • Professionaalne Profiil: Võimalusel lisa lühike profiil, mis tutvustab sinu tugevusi ja eesmärke.
 • Töökogemus: Loetle töökohad kronoloogilises järjekorras. Kirjelda selgelt kohustusi ja saavutusi.
 • Haridus ja Kvalifikatsioonid: Esita hariduslik taust, sh kraadid, diplomid ja sertifikaadid.
 • Oskused: Täpsusta nii tehnilisi kui ka pehmeid oskusi, mis on olulised antud töö jaoks.
 • Täiendavad Tegevused: Maini vabatahtlikku tööd, kursusi või muud asjakohast tegevust.
 • Viited ja Soovituskirjad: Kui võimalik, lisa viited või soovituskirjad.
 • Kontaktandmed: Taga, et kontaktandmed oleksid selgelt nähtavad.
 • Kohandamine: Kohanda iga CV vastavalt töökuulutusele, rõhutades asjakohaseid oskusi.

Oluline on luua struktuur, mis rõhutab sinu tugevusi ning teeb info tööandjale kergesti mõistetavaks ja meeldejäävaks.

Isikliku profiili loomine: Kuidas esitleda end veenvalt


Isiklik profiil on sinu esimene võimalus tekitada tööandjas huvi ning veenda teda edasi lugema. See lühike avaldus peaks kokku võtma sinu peamised tugevused, oskused ja karjäärilised eesmärgid. Jälgi neid samme, et luua veenev isiklik profiil:

 • Lühike ja Läbinägelik: Piira profiil 2–3 lühikese lausega. Olgu see täpne ja oluline.
 • Tugevad Tugevused: Rõhuta oma kõige silmapaistvamaid oskusi ja saavutusi.
 • Eesmärgid: Selgita, milliseid eesmärke soovid saavutada ja kuidas sinu oskused aitavad neid realiseerida.
 • Tööandja Vajaduste Kajastamine: Kohanda profiili vastavalt tööandja ootustele.
 • Positiivne Toon: Kasuta positiivset ja enesekindlat tooni, et jätta professionaalne mulje.
Näide:
"Kogenud projektijuht tugeva analüütilise mõtlemisega. Suurepärane meeskonnajuhtimises ja keerukate projektide elluviimises. Otsin võimalust rakendada oma oskusi uuenduslikus ja kiiresti muutuvas keskkonnas."

Veendu, et isiklik profiil oleks täpne ja esitaks sind parimal moel. See on esimene samm, mis aitab tööandjal näha, miks just sina oled sobiv kandidaat.

Töökogemus: Kogemuste esitamine ja saavutuste esiletõstmine


Töökogemus osa on üks olulisemaid CV komponente, kus saad näidata oma varasemaid saavutusi ja oskuste rakendamist. Järgi neid samme, et esitada oma töökogemus veenvalt:

 • Kronoloogiline Järjestus: Alusta kõige hiljutisemast töökohast ja liigu tagasi. Märkides ettevõtte nime, ametinimetuse, kuupäevad ja lühikese ülevaate rollist.
 • Keskendu Saavutustele: Ära loetle ainult kohustusi. Rõhuta saavutusi ja mõõdetavaid tulemusi, mis näitavad, kuidas sinu töö oli kasulik ettevõttele.
 • Kasuta Tegevussõnu: Kirjelda oma tööd tugevate tegevussõnadega, mis väljendavad aktiivsust ja saavutusi.
 • Kohanda Iga Töökuulutusega: Rõhuta neid oskusi ja saavutusi, mis on kõige olulisemad just antud töökuulutuse kontekstis.
 • Kogemus Erinevatelt Valdkondadelt: Kui sul on erinevaid kogemusi erinevates valdkondades, paku välja oskused ja saavutused, mis on ülekantavad ja kasulikud uuel ametikohal.
Näide:
Projektijuht, XYZ OÜ August 2020 - Praegune

 • Juhtisin edukalt rahvusvahelist projekti, mis tõi kaasa 20% kasvu müügitulus.
 • Tõhusalt koordineerisin meeskonna tööd ja tagasin projekti tähtajade täitmise.
 • Analüüsisin turusuundumusi, mis aitasid meil kohandada strateegiat ja saavutada paremaid tulemusi.

Töökogemusosa peaks näitama, kuidas sinu oskused ja kogemused sobivad antud ametikoha nõudmistega ning kuidas oled minevikus ettevõttele väärtust loonud.

Haridus ja kvalifikatsioonid: Olulised kraadid, diplomid ja sertifikaadid


Haridus- ja kvalifikatsiooniosa annab tööandjale ülevaate sinu hariduslikust taustast ning õppevaldkondadest, mis on seotud antud ametikohaga. Järgi järgmisi samme, et esitada oma haridus ja kvalifikatsioonid selgelt:

 • Kronoloogiline Järjestus: Alusta kõrgeimast haridustasemest ja liigu allapoole. Märkides institutsiooni nime, kraadi, eriala ning lõpetamisaastat.
 • Rõhuta Relevantsust: Kui sul on mitu kraadi või diplomit, rõhuta eelkõige neid, mis on kõige olulisemad antud töövaldkonnas.
 • Täiendavad Kvalifikatsioonid: Lisage sertifikaate, koolitusi ja seminare, mis täiendavad sinu oskusi ning on seotud tööga, millele kandideerid.
 • Gümnaasiumi ja Algkooli Info: Maini oma gümnaasiumi või algkooli nime, asukohta ja lõpetamisaastat. See on eriti oluline, kui oled alles alustamas karjääri.
 • Võõrkeelte Oskused: Kui sul on suurepärased võõrkeele oskused, maini neid, sest see võib olla suureks eeliseks paljudes ametikohtades.
cv tegemine

Näide:
Magistrikraad Ärijuhtimises, Tallinna Ülikool September 2018 - Juuni 2020

 • Erialane spetsialiseerumine strateegilise juhtimise valdkonnas.
 • Magistritöö: "Innovatsiooni roll ettevõtte konkurentsivõime tugevdamisel".

Bakalaureusekraad Arvutiteaduses, Tartu Ülikool September 2014 - Juuni 2018

 • Rõhutatud õppevaldkond: Tarkvaratehnika ja andmebaasid.
 • Aktiivne osalemine üliõpilasühingus, korraldades infotehnoloogia alaseid üritusi.

Haridus- ja kvalifikatsioonide osa aitab sul näidata oma akadeemilist tausta ning kvalifikatsioone, mis on olulised tulevase ametikoha edukaks täitmiseks.

Oskused ja pädevused: Eraldi oskuste sektsioon ja olulised pädevused


Oskuste ja pädevuste sektsioon on võimalus näidata tööandjale oma praktilisi oskusi ning pädevusi, mis muudavad sind sobivaks kandidaadiks antud ametikohale. Järgi neid samme:

 • Oskuste Valik: Maini olulised oskused, mis on vajalikud just selles ametikohas. Näiteks tarkvarad, tehnilised oskused, suhtlusvõimed jne.
 • Konkreetsete Näidete Lisaamine: Mitte ainult ei loetle oskusi, vaid anna ka näiteid nende rakendamisest. Näiteks "Andmeanalüüsi oskus - analüüsisin ettevõtte müüginumbreid ja esitasin soovitusi kulude optimeerimiseks."
 • Tähtis Pädevuste Rõhutamine: Maini peamised pädevused, nagu analüütiline mõtlemine, meeskonnatöö, otsustusvõime jne.
 • Liides Teiste Sektsioonidega: Ühenda oskuste ja pädevuste osa varasemate töökogemuste ja haridusega, et näidata, kuidas oled neid oskusi arendanud.
Näide:
 • Programmeerimine: Python, Java, SQL
 • Andmeanalüüs: Andmete kogumine, puhastamine, visualiseerimine
 • Projektijuhtimine: Haldasin edukalt mitmeid projekte, tagades tähtaegadest kinnipidamise
 • Suhtlusvõimed: Selged kirjalikud ja suulised suhtlemisoskused

Keelteoskus: Keelteoskuse kirjeldamine ja olulisus rahvusvahelises kontekstis


Keelteoskus on oluline nii rahvusvahelises ärimaailmas kui ka paljudes teistes valdkondades. See annab tööandjale aimu, kui sujuvalt sa suhtled erinevates keeltes. Siin on, mida peaksid silmas pidama:

 • Keelte Loetelu: Maini keeled, mida valdad. Näiteks emakeel, suurepärane, hea, põhiline.
 • Keelteoskuse Kirjeldus: Lisa, kuidas ja kus oled keelt õppinud või kuidas seda igapäevaselt kasutad.
 • Praktiline Olulisus: Rõhuta keelteoskuse olulisust rahvusvahelises suhtluses, äris või klientidega suhtlemisel.
Näide:
 • Eesti: Emakeel
 • Inglise: Suurepärane suuliselt ja kirjalikult, kasutasin igapäevaselt rahvusvahelises meeskonnas suhtlemisel
 • Saksa: Hea, õppisin Goethe Instituudis ja kasutasin ärireisidel suhtlemiseks

Keelteoskus näitab suutlikkust suhelda erinevates keeltes ning võib olla oluliseks eeliseks rahvusvahelistes töökohtades ja projektides.

Täiendõpe ja täiendavad tegevused: Kuidas lisada täiendavat väärtust


Täiendav haridus ja tegevused võivad su CV-sse lisada olulist väärtust ning näidata, et oled pidevalt arenev ja uusi teadmisi omandav kandidaat. Siin on, mida saad teha:

 • Täiendkoolitused: Maini kõik erialased kursused, töötubad ja sertifikaadid, mis on seotud sinu erialaga.
 • Vabatahtlik Töö: Kui oled osalenud vabatahtlikus tegevuses, näitab see sinu pühendumust ja ühiskondlikku kaasatust.
 • Konverentsid ja Seminarid: Kui oled osalenud erialastel konverentsidel või seminaridel, rõhuta, millist uut teavet ja teadmisi oled sealt saanud.
 • Võrgustik: Kui oled liige erialastes võrgustikes või organisatsioonides, näitab see sinu huvi ja pühendumust valdkonnale.
Näide:
 • Google Analyticsi Sertifikaat
 • Vabatahtlik Noorte Mentorprogrammis
 • Osalesin "Tuleviku Tehnoloogia Konverentsil 2022"
 • Liige Eesti IT Assotsiatsioonis

Huvialad ja saavutused: Isikupära näitamine läbi hobide ja saavutuste


Sinu huvid ja hobid näitavad mitmekülgsust ning isikupära. Kui need on seotud ametikohaga või näitavad olulisi omadusi, võid need CV-sse lisada:

 • Relevantne Hobi: Kui hobid on seotud eriala või oskustega, näitab see sinu kirge ja sügavat huvi valdkonna vastu.
 • Saavutused: Maini olulisi saavutusi, mis ei ole seotud töökogemusega, kuid näitavad sinu pühendumust ja võimeid.
 • Sport ja Aktiivsus: Näitab head füüsilist vormi ja meeskonnatöö oskust.
 • Kunst ja Kultuur: Näitab loomingulisust ja erinevaid oskusi.
cv tegemine

Näide:
 • Osalesin ettevõtte intramuralsportlaste meeskonnas
 • Võitsin üleriigilisel programmeerimisvõistlusel 1. koha
 • Vabatahtlik teatrietenduse lavakujunduses
 • Hobikorras joonistan ja olen avaldanud oma töid kunstinäitustel

Hobid ja saavutused võivad anda tööandjale pildi sinu isikupärast ning näidata omadusi, mis võivad olla ka ametikohale olulised.

Viited ja soovituskirjad: Kuidas neid lisada ja nende tähtsus


Viited ja soovituskirjad võivad su CV-le lisada usaldusväärsust ja tugevdada sinu taotlust. Siin on, mida peaksid teadma:

 • Viited: Pane kirja inimeste kontaktandmed, kes on nõus sind soovitama. Eelista neid, kes tunnevad sinu tööd hästi.
 • Soovituskirjad: Mõned tööandjad eelistavad soovituskirju, kus kolleegid või ülemused kirjeldavad sinu oskusi ja saavutusi.
 • Tähtsus: Viited ja soovituskirjad tõendavad sinu pädevust ning annavad kinnituse sinu ametialasele väärtusele.
Hea Näide:
Viide: Jaanika Mägi Projektijuhataja, XYZ OÜ Telefon: 555-1234 E-post: jaanika.magi@example.com
Soovituskiri: Tere! Olen töötanud Jaanikaga kaks aastat ning tema analüütilised oskused ja pühendumus on äärmiselt muljetavaldavad. Ta on alati suutnud leida loovaid lahendusi ning viia projekte edukalt lõpule. Soovitan teda kindlasti teie meeskonda! —Jaanika Kask, Projektijuht

Halb Näide:
Viide: Mati Maasikas Sõber Telefon: 555-5678 E-post: mati.maasikas@example.com
Soovituskiri: Tere, see on Mati. Ta on hea tüüp. Ma arvan, et ta sobib hästi teie ettevõttesse. —Mati Maasikas

CV kohandamine vastavalt tööandja ootustele: Kohandamine erinevate ametikohtade jaoks


Iga töökoht on erinev ning nõuab erinevaid oskusi ja kvalifikatsioone. Seetõttu on oluline oma CV kohandada vastavalt iga konkreetse tööandja ja ametikoha ootustele.

 • Tööandja Uurimine: Tutvu hoolikalt töökuulutusega ning uuri välja, millised oskused ja omadused on antud ametikohal olulised.
 • Kohandamine: Rõhuta oma CV-s neid oskusi ja kogemusi, mis on kõige olulisemad antud ametikohal.
 • Tugevused Esile: Too esile need oskused ja saavutused, mis tõestavad, et oled parim valik just sellesse rolli.
Hea Näide:
Tööandja ootab: Kõrget analüüsivõimet ja suurepärast suhtlemisoskust.
CV-s kajastub: Analüüsioskused tõendatud keerukate projektide juhtimisega ning suhtlemisoskust näidatakse läbi edukate koostööprojektide.

Halb Näide:
Tööandja ootab: Kõrget analüüsivõimet ja suurepärast suhtlemisoskust.
CV-s kajastub: Osalesin korvpalliturniiril ja sain "Suhtlemisoskuste Täiendkoolituse" tunnistuse.

Kandideerimisprotsess: Kuidas esitada oma CV ja motiveerivat kirja


Õigesti esitatud CV ja motiveeriv kiri on esimene samm unistuste töökoha suunas. Siin on mõned näpunäited:

 • Dokumentide Vorming: Salvesta CV ja kiri sobivasse formaati, näiteks PDF, et säilitada dokumendi struktuur ja paigutus.
 • Meilitee: Lisa CV ja kiri e-posti manusena, ning lisa ka mõned read e-kirja kehasse, et näidata oma huvi.
 • Kiri Personaalseks: Kohanda motiveeriv kirja vastavalt tööandja vajadustele ja töökuulutusele.
Hea Näide:
Teema: Kandideerimine Finantsanalüütiku Ametikohale - Maria Mets
Tere,
Lisan käesolevas e-kirjas oma CV ja motiveeriva kirja finantsanalüütiku ametikohale kandideerimiseks. Olen väga põnevil võimaluse üle liituda teie meeskonnaga ning jagada oma kogemusi finantsmaailmas. Loodan, et minu oskused ja pühendumus aitavad kaasa teie ettevõtte edu saavutamisele.
Parimate soovidega, Maria Mets

Halb Näide:
Teema: CV ja kiri
Tere,
Leiate manuses mu CV ja kiri.
Lugupidamisega, Maria Mets

Visuaalne disain ja paigutus: Kuidas teha CV sse atraktiivseks ja lihtsasti loetavaks


Visuaalne disain mängib CV loomisel suurt rolli, sest see loob esmamulje sinust. Siin on mõned näpunäited:

 • Selge Struktuur: Kasuta selget pealkirjade ja alapealkirjade struktuuri, mis aitab informatsiooni kergesti leida.
 • Font ja Suurus: Vali lihtne ja professionaalne font ning hoidu liiga väikestest fondisuurustest.
 • Värvid ja Elementide Kasutus: Kasuta sobivalt värve ja elemente, et rõhutada olulist informatsiooni.
cv tegemine

Hea Näide:
Selge Struktuur: Isiklikud Andmed Haridus Töökogemus Oskused Täiendõpe
Font ja Suurus: Arial, 11
Värvid ja Elementide Kasutus: Pealkirjad tumesinisena, aktsendid mõõdukalt helesinisena. Graafikakujundused oskuste juures.

Halb Näide:
Segane Struktuur: Minust Hariduskäik Mida Olen Teinud Oskused ja Veel Oskusi
Font ja Suurus: Comic Sans, erinevad suurused
Värvid ja Elementide Kasutus: Roosa taust ja roheline tekst. Palju erinevaid ikoonikesi ilma otstarbeta.

Märkus: CV loomisel on oluline jälgida sobivust ja professionaalsust.

Nõuanded teksti kirjutamiseks: Kuidas sõnastada saavutusi ja kogemusi


Saavutuste ja kogemuste sõnastamine on oluline, et näidata oma panust ja oskusi. Siin on mõned nõuanded:

 • Konkreetne Keel: Kasuta konkreetseid sõnu ja numbreid, et väljendada oma saavutusi.
 • Tulemused Esikohale: Rõhuta, milliseid tulemusi oled saavutanud oma töökogemuste ja projektidega.
 • Tegevussõnad: Kasuta tegevussõnu, et näidata, milliseid tegevusi oled teinud.
Hea Näide:
Oskused:
 • Enam kui 2-aastane kogemus andmeanalüüsiga, viies ettevõtte tootlikkuse kasvu 20% võrra.
 • Koostasin ja esitlesin kuut kuuaruannet, mis aitasid juhtkonnal paremaid strateegilisi otsuseid teha.

Halb Näide:
Oskused:
 • Tegin andmeanalüüsi ja kuuaruandeid.

Viimased nõuanded ja trikid: Kuidas teha oma CV d eristuvaks ja professionaalseksViimased sammud, et muuta oma CV veelgi paremaks:


 • Lõppredigeerimine: Veendu, et CV-s pole vigu ning kõik andmed on täpsed.
 • Kohandamine: Kohanda CV-d vastavalt töökuulutusele ja tööandja vajadustele.
 • Proovilugemine: Palu kellelgi tuttaval lugeda su CV läbi ning anda tagasisidet.
Hea Näide:
Tagasiside: "Su CV on väga selge ja hästi struktureeritud. Olen kindel, et see jääb tööandjale meelde."

Halb Näide:
Tagasiside: "Ma ei saa päris aru, mida sa mõne oskuse juures täpsemalt tegid."

Märkus: Kõrgekvaliteediline CV tõstab sind teiste kandidaatide seas esile.

Viimase nõuandena soovitan kasutada meie loodud professionaalseid CV-loome vahendeid ja malle, et teha oma CV veelgi lihtsamaks ja tõhusamaks.

CV näited ja eeskujud: Inspiratsiooniallikad erinevatele ametikohtadele


Erinevate ametikohtade jaoks sobivate CV-de näited aitavad sul mõista, kuidas esitleda oma kogemusi ja oskusi spetsiifiliselt. Otsi inspiratsiooni erinevate ametite ja valdkondade jaoks ning kohanda neid vastavalt endale.

Hea Näide:
Kui taotled müügijuhi ametikohta:
 • Näita oma müügitulemusi ja kliendisuhete loomise oskust.
 • Rõhuta, kuidas oled oma meeskonda juhtinud ja motiveerinud.

Kui taotled loovjuhi ametikohta:
 • Esitle oma loovaid projekte ja ideid.
 • Räägi, kuidas oled lahendanud loomingulisi väljakutseid.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma kippuvad küsimused: Olulised küsimused ja vastused CV s koostamise kohta

Kas ma pean lisama kõik töökohad oma CV-sse?

Vastus: Ei, lisada tasub eelkõige need töökohad, mis on seotud taotletava ametikohaga.

Kui pikk peaks olema CV?

Vastus: Enamasti 1–2 lehekülge. Oluline on hoida see lühike, kuid sisukas.

Kas peaksin lisama hobisid oma CV-sse?

Vastus: Jah, kui hobid ja huvid on seotud positiivsete omadustega, mis sobivad tööga.

Kas peaksin kasutama CV loomise vahendit?

Vastus: Jah, professionaalsed vahendid aitavad sul luua atraktiivse ja korrektse CV.

Kas peaksin lisama referentse oma CV-sse?

Vastus: Ei, viitamine võiks toimuda eraldi taotluse staadiumis.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee