Kuidas koostada tõhusat CV-d: juhised ja mallid Ettekandjalt

Ettekandja ametikohale kandideerides tuleb CV-s rõhutada suurepäraseid suhtlemisoskusi ja kiiret õppimisvõimet. Selle töö edukaks täitmiseks on vajalik võime tulla toime ka kiire tempo ja suure koormusega olukordades. Kuidas tuua oma CV-s esile just neid oskusi ja omadusi? Millised on parimad näited tööandjale oma sobivust tõestamiseks? Kuidas kajastada eelnevat kogemust ja saavutusi Ettekandja töökohale kandideerides?

Allpool on toodud Ettekandja CV näidis, mida igaüks saab enda vajaduste järgi kohandada.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Ettekandja positsiooni taotleva kandidaadi CV

Isikuandmed:

Nimi: Mihkel Mõttus
Aadress: Tallinna tee 15, 10145, Tallinn, Eesti
Telefon: +372 5555 5555
E-mail: mihkel.mottus@mail.ee

Haridus:

2012-2016 Tallinna Ülikool
Kommunikatsiooni ja meedia eriala bakalaureuseõpe

Töökogemus:

2018- Praegu Ettekandja, TV3 Eesti

 • Uudiste esitamine otse-eetris
 • Uudiste kirjutamine ja toimetamine
 • Koostöö reporteritega

2016-2018 Reporter, Eesti Rahvusringhääling

 • Uudiste kogumine ja kirjutamine
 • Intervjuude läbiviimine
 • Otse-eetriks valmistumine

Oskused:

 • Avalik esinemine
 • Suuline ja kirjalik kommunikatsioon
 • Multimeedia tarkvara kasutamine
 • Ajakirjanduseetika

Keeleoskused:

 • Eesti keel – emakeel
 • Inglise keel – väga hea
 • Vene keel – hea

Hobid:

 • Fotograafia
 • Matkamine
 • Raamatute lugemine

Viited:

Viiteid saab esitada nõudmisel.

Loodan, et minu taust ja kogemused on teie ettevõttele kasulikud. Olen valmis kohtuma, et arutada võimalusi edaspidiseks koostööks. Aitäh, et võtsite aega minu CV lugemiseks.

Kõige paremate soovidega,

Mihkel Mõttus

CV kirjutamine on oluline, kuna see on teie professionaalse elu peegeldus - esmamulje, mida näevad tööandjad, värbajad või personalijuhtid. See on võimalus teha end nähtavaks ja eristuda konkurentidest. CV lugemisega tegelevad inimesed võivad olla ettevõtte juhid, personalijuhid, värbamisfirmade esindajad, otsest ülemusteks saavad isikud või isegi asutuse omanikud. Seega on oluline investeerida aega ja vaeva oma CV loomisse ja uuendamisse.

Järgnevas artiklis sukeldume põhjalikult, kuidas koostada veenev ja täiuslik CV Ettekandja positsiooni taotlemisel. Selgitame, miks on oluline pöörata tähelepanu CV vormindamisele, tiitlile, kogemusele, haridusele, oskustele ning miks on oluline lisada tugev fraas ja kaaskiri. Selle töö jaoks on CV väga asjakohane, kuna see on esimene dokument, mis jõuab tööandjani ning annab esmamulje sinu sobivusest antud positsioonile. Seetõttu on oluline, et CV oleks hästi struktureeritud ja sisaldaks kõiki vajalikke elemente, mis aitavad sul eristuda teiste kandidaatide seast.

ettekandja

Ettekandja CV ülesehituse ja vormingu olulisus


Ettekandja ametikohale kandideerimisel on üks olulisemaid aspekte CV, mille paigutus ja ülesehitus on laitmatult läbimõeldud. Selles võtmerollis, mis nõuab suurt professionaalsust, on vaja CV-d, mis esitab kandidaadi kogemused ja oskused selgelt ja struktureeritult. See on oluline, kuna värbajad kulutavad kandidaadi CV-le keskmiselt vaid 35 sekundit, seega selle aja jooksul peab CV suutma köita nende tähelepanu ja tuua esile kandidaadi sobivuse antud ametikohale.

Täiuslik CV on see, mis tõstab esile kandidaadi professionaalse profiili ja on paigutatud nii, et informatsioon on hõlpsasti mõistetav ja loetav. Seejuures ei tohi unustada, et CV peab rõhutama kandidaadi oskusi, töökogemust ja akadeemilist tausta, mis on vajalikud Ettekandja ametikohal edukaks toimetulekuks. Käesolev artikkel aitab mõista, kui oluline on CV paigutus ja ülesehitus, ning toob esile, kuidas see võib mõjutada kandidaadi edukust tööle kandideerimisel.

Hästi vormindatud CV - ettekandja edu võti

 1. Fondid: Valige selge ja professionaalne font, näiteks Arial või Calibri. Need fondid on lihtsad ja neid on kerge lugeda, mis aitab hoida ettekandja CV-d võimalikult selgena ja lihtsana.
 2. Vorming: Kasutage ühtset vormingut kogu CV vältel. See aitab esitada teavet selgelt ja struktureeritult. Näiteks, kui kasutate töökogemuse kirjeldamiseks punktide loendit, kasutage seda kogu CV vältel.
 3. Veerised: Seadke veeriseid 1 tolli (2,54 cm) ümber lehe. See jätab piisavalt ruumi informatsiooni lisamiseks, ilma et leht oleks liiga täis ja raskendaks lugemist.
 4. Täpipunktid: kasutage oma oskuste, saavutuste ja kogemuste loetlemisel täpipunkte. See muudab info lihtsamalt loetavaks ja võimaldab tööandjal kiiresti skaneerida, mida olete saavutanud.
 5. Eraldajad: Kasutage eraldajaid, et jagada CV erinevaid sektsioone, näiteks isiklikku teavet, töökogemust, haridust ja oskusi. See aitab tööandjal leida kiiresti vajalikku teavet.
 6. Värv: Kasutage neutraalseid värve nagu hall, must või sinine. Need värvid on professionaalsed ja ei tõmba tähelepanu ära teie CV sisust. Ettekandja töö nõuab professionaalsust ja peent stiilitaju, seega peaksid värvid olema tagasihoidlikud, kuid samas kaasaegsed.

Ettekandja CV struktuur: Miks on see oluline?

Ettekandja CV koostamisel on oluline mõelda selle struktuurile, et tagada kõige olulisema info esiletõstmine ja oma sobivuse tõestamine antud töörolli jaoks. Alljärgnevad punktid aitavad luua selge ja sirgjoonelise CV, mis on kohandatud ettekandja positsioonile:

 • Kontaktandmed ja pealkiri: Kõigepealt tuleks CV-s ära märkida enda nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja elukoht. Pealkirjaks võiks olla "Ettekandja" või "Professionaalne ettekandja", et viidata konkreetsele rollile, millele kandideerite.
 • Professionaalne profiil: See sektsioon peaks sisaldama lühikest sissejuhatust, mis kirjeldab teie karjääri, oskusi ja eesmärke. Näiteks: "Kogenud ettekandja, kes on tuntud suurepärase klienditeeninduse ja võime eest kiirelt tegutseda. Otsin võimalust oma oskusi rakendada kõrgelt hinnatud restoranis."
 • Töökogemus: See jaotis peaks sisaldama kõiki varem omandatud töökogemusi, eriti neid, mis on seotud ettekandja tööga. Iga töökoha juures märgi ära töökoht, tööülesanded ja saavutused.
 • Oskused: See osa peaks rõhutama teie kõige tugevamaid oskusi, mis on seotud ettekandja tööga. Näiteks võivad need olla suurepärased suhtlemisoskused, võime töötada kiire tempo juures või kogemus klienditeeninduses.
 • Haridus: Selles jaotises tuleks ära märkida teie hariduslik taust, sealhulgas koolid, kus olete õppinud, ja võimalikud erialad või kursused, mis on seotud ettekandja tööga.
 • Huvid ja lisajaotised: Lõpuks, kui on ruumi, võib lisada jaotise oma huvide või hobide kohta, mis võivad aidata tööandjal teid paremini mõista. Samuti võib lisada keeleoskuse, kui see võib olla ettekandja töös oluline.
 • Viited: Kui on olemas varasemate tööandjate või kliendi viited, võib need lisada CV lõppu. See võib suurendada usaldusväärsust ja näidata, et teil on tugev tööeetika.
Lõpuks on oluline meeles pidada, et CV tuleks kohandada konkreetse töökoha jaoks, millele kandideerite, rõhutades kõige asjakohasemaid oskusi ja kogemusi.

Miks on päis oluline osa Sinu Ettekandja CV-st?


ettekandja


Ettekandja töö jaoks on päise tähtsus märkimisväärne, kuna see peaks olema selgelt nähtav ja sisaldama kogu kontaktteavet, mis võimaldab huvitatud osapooltel kiiresti ja hõlpsalt ühendust võtta. Päise loomisel tuleb järgida teatud formaati, et tagada kogu vajaliku teabe olemasolu ja loetavus.

Esiteks peaks päis sisaldama ettekandja perekonnanime ja eesnime. See on oluline, sest see annab teistele võimaluse ettekandjat isiklikult identifitseerida ja temaga ühendust võtta.

Teiseks peaks päis sisaldama ettekandja elukutset ja distsipliini. See aitab juhtida tähelepanu ettekandja erialasele taustale ja teadmistele, mis võib olla oluline teavet otsivatele inimestele.

Kolmandaks peaks päis sisaldama ettekandja postiaadressi. See on vajalik, kui on vaja saata füüsilisi materjale või kui on vaja teha ametlikke päringuid.

Neljandaks peaks päis sisaldama ettekandja telefoni. See on oluline, sest see võimaldab otsest ja kiiret kontakti.

Lõpuks peaks päis sisaldama ettekandja e-posti aadressi. See on tänapäeval üks levinumaid suhtlusviise, mis võimaldab kiiret ja hõlpsat suhtlemist, eriti kui küsimused või päringud nõuavad pikemat ja detailsemat vastust.

Nii tagatakse päise abil, et ettekandja oleks hõlpsasti kättesaadav ja suhtluseks valmis.

ÕIGE

Mihkel Tamm

Arhitekt, kes on spetsialiseerunud kaasaegsetele hoonetele

Lai tänav 34, 10133 Tallinn, Eesti

+372 5555 1234

mihkel.tamm@example.com


Foto olulisus ettekandja CV-s: Kas ja kuidas seda kasutada?

Ettekandja töö ei nõua tingimata fotoga CV-d. Kuid, kui otsustate oma CV-sse foto lisada, on oluline järgida teatud reegleid, et tagada selle asjakohasus ja professionaalsus.

Esiteks, foto peab olema professionaalne. See tähendab, et see ei tohiks olla selfie, rannafoto või muu sarnane pilt. Samuti on oluline, et foto oleks ristkülikukujuline, eelistatavalt 6,5 cm pikk ja 4,5 cm lai.

Teiseks, enamik värbamisjuhte eelistab kandidaate, kes ei lisa oma CV-sse fotot. Sellele vaatamata, kui teie foto on professionaalne ja asjakohane, ei tohiks see olla takistuseks teie kandidatuuri kaalumisel.

Kolmandaks, kui otsustate lisada foto, on oluline, et see oleks korralikult raamitud, näoga kaamera poole või kolmveerandi kaugusel, neutraalse taustaga.

Kokkuvõtteks, foto lisamine CV-sse on valikuline. Oluline on arvestada, et teie foto peab olema professionaalne ja asjakohane. Kui te ei ole kindel, kas foto lisamine on sobiv, võite alati jätta selle välja ja keskenduda oma kogemuste, oskuste ja saavutuste esitlemisele.

Kogemuste olulisus Ettekandja CV koostamisel


Kuidas kirjutada oma ettekandja töökogemusi CV-sse?

Ettekandja CV kogemuste sektsioon on ülioluline osa, kuna see annab ülevaate kandidaadi varasematest töökohtadest ja vastavast töökogemusest. See aitab tööandjal mõista kandidaadi oskusi, võimeid ja kohanemisvõimet ning näitab, kas ta on sobilik antud ametikohale. Ettekandja töö hõlmab peamiselt esitluste, ettekannete ja seminaride läbiviimist, nõudes tugevaid suhtlusoskusi, avaliku esinemise võimekust ja organisatsioonilisi oskusi.

ÕIGE

2017-2020: Ettekandja, ABC Konverentsikeskus

 • Korraldasin ja viisin läbi üle 100 konverentsi ja töötoa, sealhulgas ettevalmistustööd, materjalide koostamist ja esitluste läbiviimist.
 • Haldasin logistikat, sealhulgas ajakavade koostamist, osalejate registreerimist ja teabe levitamist.
 • Võtmesõnad: avalik esinemine, organisatsiooniline oskus, suhtlemine.

2014-2017: Abiettekandja, XYZ Seminarikeskus

 • Assisteerisin ettekandjaid, korraldades esitlusmaterjale, vastates osalejate küsimustele ja aidates üritusi korraldada.
 • Töötasin tihedas koostöös ettekandjatega, et tagada esitluste sujuv läbiviimine.
 • Võtmesõnad: meeskonnatöö, suhtlemine, korraldamine.

See formaat võimaldab Ettekandja CV vaatajal kiiresti mõista kandidaadi töökogemust ja -oskusi. Oluline on esitada kõige olulisemad ja muljetavaldavamad kogemused esimesena, kasutades võtmesõnu, mis illustreerivad kandidaadi kõige tugevamaid oskusi.

ÕIGE

Ametikoht: Tarkvaraarendaja

Tööandja: Microsoft Corporation

Kuupäevad: Jaanuar 2015 - Detsember 2020


Kirjeldus:

 • Osalesin Windows 10 operatsioonisüsteemi arendamisel.
 • Lõin ja optimeerisin tarkvara koodi, kasutades C++ ja Java.
 • Töötasin välja ja rakendasin mitmeid turvalisuse parandamise meetmeid.
 • Suhtlesin klientidega, et mõista nende vajadusi ja parandada tooteid.
 • Juhtisin meeskonda 5 arendajat, koordineerides nende tööülesandeid.

Kuidas kirjutada ettekandja CV-d, kui varasem kogemus puudub?

ettekandja


Töökoha Ettekandja CV koostamisel võib olla keeruline, kui teil pole varasemaid kogemusi. Kuid ärge muretsege, sest allpool on hõlpsalt kasutatavad näpunäited, mis aitavad teil luua tugeva ja veenva CV. Nende näpunäidete eesmärk on aidata teil näidata oma oskusi ja potentsiaali, isegi kui teil pole otseseid kogemusi ettekandja töös.

CV täitmine võib tunduda keeruline, kui teil pole veel palju töökogemust. Siiski on mitmeid viise, kuidas saate oma oskusi ja teadmisi esile tõsta, et tööandjatele muljet avaldada.

 1. Töökogemuse asemel keskenduge oma oskustele ja omadustele: Võite oma CV-s luua jaotise "Oskused ja omadused" või "Koolitus", kus saate tuua välja oma isiklikud tugevused, oskused ja omandatud teadmised. See kompenseerib teie kogemuste puudumise ja aitab tööandjatel näha teie potentsiaali.
 2. Tõstke esile oma praktika, vabatahtlik töö ja ürituste osalemine: Kui olete just kooli lõpetanud, võib teil olla praktilisi kogemusi, mida saate oma CV-sse lisada. Kas olete teinud vabatahtlikku tööd? Kas olete osalenud selle valdkonnaga seotud üritustel? Need kõik on olulised ja peaksid olema teie CV-s.
 3. Kasutage kaaskirja: Ärge kartke oma kogemuste puudumist selgitada kaaskirjas. Tööandjad hindavad ausust ja selgitus võib aidata neil mõista, miks teie CV-s võib teatud töökogemus puududa.
 4. Ärge valetage: On oluline, et te ei valetaks ega võltsiks oma CV-s olevaid andmeid. Kui teil on mõni lünk, siis püüdke seda pigem positiivselt esitada, rõhutades oma haridust, kultuurivahetuskogemusi või muid asjakohaseid kogemusi.
 5. Pange olukord enda kasuks tööle: Ärge laske kogemuste puudumisel end heidutada. Kasutage seda võimalusena näidata oma entusiasmi, õppimisvõimet ja pühendumust.
Loodetavasti aitavad need näpunäited teil koostada veeneva CV, mis aitab teil enda kasuks tööle saada, hoolimata kogemuste puudumisest.

Hariduse olulisus töö Ettekandja CV koostamisel


Kuidas tõsta esile oma haridust ettekandja positsiooni CV-s?

Hariduse osa CV-s on ülioluline, kuna see annab tööandjale ülevaate kandidaadi formaalsest õppimisest ja võimalikest erialastest teadmistest. Samuti võib see näidata kandidaadi võimet võtta vastu ja rakendada uusi teadmisi, mis on oluline igas töövaldkonnas. Hariduslik taust võib samuti anda märku kandidaadi analüütilistest ja probleemilahenduse oskustest, mis on enamikes töökohtades hinnatud.

Kraad võib olla oluline sõltuvalt töökoha nõudmistest. Mõned ametikohad nõuavad kindlasti spetsiifilist kraadi (näiteks meditsiini- ja õigusteaduse valdkonnas), samas kui teistel juhtudel võib asjakohane töökogemus olla sama oluline või isegi olulisem kui formaalne haridus. Sealjuures on ka palju töökohti, kus kraad ei ole nõutud, kuid võib olla kasulik, kuna see võib näidata pühendumist ja oskust õppida ning omandada uusi teadmisi.

Millist haridust tasub esikohale seada Ettekandja CV-s?

Hariduse paigutamine CV-sse sõltub oluliselt konkreetsest töökohast ja kandidaadi profiilist. Näiteks kui inimene kandideerib supermarketi töökohale, kus töö iseloom ei nõua spetsiifilist hariduslikku ettevalmistust, võib haridusala paigutada CV lõppu. Tegelikkuses ei mõjuta hariduslik taust selle töö edukust ning seetõttu pole mõistlik seda esimesena esile tuua.

Teisalt, kui kandidaat kandideerib näiteks akadeemilisele või kõrgema kvalifikatsiooniga töökohale, võib haridus olla üks olulisemaid kriteeriume. Sellisel juhul tuleks haridusala paigutada CV esimesse ossa, et rõhutada vastavat ettevalmistust ja erialaseid teadmisi. Kui kandidaadil on näiteks doktorikraad või muu kõrgem haridus, mis on töökoha nõudmistega otseselt seotud, on just see info, mida tööandja esmalt otsib.

Kuid erandjuhtumina, kui kandidaadil on pikk ja rikkalik töökogemus, mis ületab tema haridusliku tausta, võib töökogemuse sektsiooni tuua esile. Näiteks kogenud tarkvarainsener, kellel on aastatepikkune kogemus erinevates projektides ja ettevõtetes, peaks rõhutama oma töökogemust, isegi kui tal on informaatikaalane kõrgharidus. Sellisel juhul võib tööandja olla rohkem huvitatud praktilistest oskustest ja kogemusest kui haridusest.

Näide 1:

September 2015 - juuni 2019

Tartu Ülikool, Tartu, Eesti

Bakalaureusekraad ärijuhtimises


Näide 2:

September 2012 - juuni 2016

Eesti Maaülikool, Tartu, Eesti

Bakalaureusekraad majanduse ja ettevõtluse erialal


Oskuste olulisus töö Ettekandja CV koostamisel


ettekandja

Kuidas rõhutada haridusalaseid oskusi Ettekandja CV-s?

Teie CV oskuste rubriik on äärmiselt oluline, sest see tutvustab teie tehnilisi võimeid ja isiklikke omadusi. See on jaotis, mida värbajad põhjalikult analüüsivad. Seetõttu on oluline, et oskuste loetelu oleks kohandatud konkreetse tööpakkumise nõuetele. Neid nõudeid ja otsitud oskusi saab sageli leida otse töökuulutusest.

Ettekandja ametikohale kandideerimisel on eriti oluline oma oskuste hoolikas esitlemine. Selle töö jaoks pole vaja kõrget haridustaset, kuid oskused ja omadused on määravad. Värbajad otsivad sageli inimesi, kellel on nii tehnilised, isiklikud kui ka füüsilised võimed, mis on seotud ettekandja tööga. Seega peate oma CV-s rõhutama ja esitlema kõiki neid oskusi, et eristuda teistest kandidaatidest.

Olulisimad oskused, mida peaks rõhutama Ettekandja töökohta taotledes oma CV-s

Tehnilised oskused:

 • Laboriseadmete kasutamise oskus
 • Keemia, biokeemia, füsioloogia ja keemiatehnika põhjalikud teadmised
 • Insenerimetoodikate ja nendega seotud tööriistade tundmine
 • Keemiliste reaktsioonide ja protsesside tundmine
 • Keemiaseadmete projekteerimise, rakendamise ja käitamise oskus
 • Keemiliste protsesside modelleerimise oskus
 • Kontoriautomaatika tööriistade kasutamise oskus
 • Keemiatarkvara põhjalikud teadmised
 • LIMS tarkvara, andmebaaside jms tundmine
 • Kavandite lugemise oskus
 • Mõõte-, ehitus- ja renoveerimistööriistade kasutamise oskus
 • Müüritehnikate, raketise, armeerimise, vormimise, krohvimise jms tundmine
 • Täpse koguse ja kvaliteetse vahu ja mördi valmistamise oskus
 • Saidi ohutusstandardite tundmine
 • Tellingute monteerimise oskus

Isikuomadused:

 • Ranged
 • Püsivad
 • Tähelepanelikud
 • Mitmekülgsed
 • Uudishimulikud
 • Uuenduslikud
 • Loomingulised
 • Dünaamilised ja visad
 • Võime sünteesida ja analüüsida
 • Head suhtlemisoskused
 • Tugev kirjutamisoskus
 • Hea füüsiline vorm
 • Hea tasakaal
 • Ettevaatlikkus
 • Valvsus
 • Autonoomia
 • Täpsus
 • Vastutustunne
 • Meeskonnatöö oskused
 • Perfektsionism

Ettekandja CV-de kokkuvõtte kirjutamise olulisus


Ettekandja CV ehk Curriculum Vitae on tööotsijate peamine tööriist, mida kasutatakse oma oskuste, kogemuste ja hariduse esitlemiseks potentsiaalsetele tööandjatele. Kuid CV kokkuvõte on selle dokumendi üks olulisemaid osi.

CV kokkuvõte on lühike, tavaliselt ainult mõne lause pikkune isikliku profiili kirjeldus, mis asub CV alguses. See annab tööandjale kiire ülevaate teie taustast, oskustest ja kvalifikatsioonist.

Kokkuvõtte tähtsus peitub selle esmatähtsuses - see on tihti esimene asi, mida tööandja teie CV-s näeb. See annab neile esmamulje teie sobivusest positsioonile. Kui kokkuvõte on hästi kirjutatud ja huvitav, suureneb tõenäosus, et tööandja loeb teie CV-d edasi.

Kokkuvõtte osa aitab ka tööandjal kiiresti mõista, kas teie oskused ja kogemused vastavad töö nõuetele. See on eriti oluline, kui tööandja vaatab läbi suure hulga CV-sid, sest see võimaldab neil kiiresti sorteerida kandidaate, kes ei pruugi olla sobivad. Seega on CV kokkuvõtte hoolikas koostamine ülioluline, et suurendada võimalusi töökoha saamiseks.

ÕIGE
Põhjalikult koolitatud ja klienditeenindusele pühendunud ettekandja, kellel on üle 3-aastane kogemus erinevates restoranides. Tugevad oskused menüüde tutvustamises, tellimuste vastuvõtmises ja kliendirahulolu tagamises. Pühendunud kõrgetasemelise teenindusstandardi pakkumisele, et ületada külaliste ootusi ja toetada restorani edukust. Otsin võimalust kasutada oma oskusi ja kogemusi meeskonna tugevdamiseks.

Täiendavad jaotised, mida lisada töö Ettekandja CV-sse


Lisaks põhilistele andmetele on CV-s oluline esitada ka sellised pealkirjad nagu "Keeled" ja "IT-vahendid". Need täiendavad kategooriad aitavad tööandjal saada paremat ülevaadet kandidaadi oskustest ning võimekusest hakkama saada erinevate tööülesannetega. Samuti võivad need olla otsustavad detailid, mille põhjal tööandja kandidaadi kasuks otsustab.

Keeled

Keeleoskus on oluline osa CV-st, eriti kui tegemist on rahvusvahelise ettevõttega. Tööandjad soovivad teada, milliseid keeli kandidaat räägib ja millisel tasemel. Eriti oluline on inglise keele oskus, mis on sageli töömaailma universaalne keel. Kuid ka teiste keelte valdamine on suureks plussiks, näiteks võib saksa või prantsuse keele oskus olla otsustavaks teguriks ettevõtetes, mis teevad tihedat koostööd Saksamaa või Prantsusmaaga.

IT-vahendid

Infotehnoloogia on tänapäeval oluline osa pea kõigist töökohtadest. Olenemata sellest, kas kandidaat kandideerib IT-sektoris või mitte, on tema arvutioskuste tase oluline teave tööandja jaoks. IT-vahendite kategooria all võiks kandidaat välja tuua, milliseid tarkvarasid ta oskab kasutada ja milliseid töid ta on nende abil teinud. Samuti on oluline mainida, kas kandidaat on võimeline kasutama erinevaid operatsioonisüsteeme ja kontoritarkvara. See annab tööandjale kindluse, et kandidaat saab hakkama erinevates töökeskkondades.

Ettekandja CV kirjutamise parimad praktikad: Kuidas oma oskusi ja kogemusi tõhusalt esitleda


Ettekandja töö on suurepärane võimalus arendada oma suhtlemisoskusi ja võimet publikuga suhestuda. Ettekandja CV peaks näitama teie suhtlusoskusi, isiksust ja võimet esitada teavet selgelt ja huvitavalt. Siin on mõned konkreetsed soovitused teie ettekandja CV parandamiseks:

 1. Mainige oma kõneoskusi: Ettekandja töö nõuab suurepäraseid suulisi suhtlemisoskusi. Märkige oma CV-s kindlasti, kui teil on kõrgelt arenenud suhtlemisoskused, nagu avalik esinemine, suuline suhtlemine ja veenmise oskus.
 2. Lisage oma esinemiskogemus: Kui teil on varem olnud esinemiskogemus, näiteks teatris, raadios või teles, siis lisage see kindlasti oma CV-sse. See näitab, et olete mugav esinema suurele publikule.
 3. Kasutage jõulisi verbe: Kasutage oma CV-s jõulisi verbe, et näidata oma esinemisoskusi ja -kogemusi. Näiteks "esitasin", "juhtisin" või "korraldasin" näitavad teie oskusi ja kogemusi paremini kui lihtsalt "töötasin".
 4. Mainige oma tehnilisi oskusi: Kuna paljud ettekandjad kasutavad esitluste ja ettekannete tegemisel tehnilisi seadmeid, on oluline mainida ka oma tehnilisi oskusi, nagu PowerPoint, videoredigeerimine või helitehnika.
 5. Tõstke esile oma haridus: Kui teil on haridus, mis on seotud ettekandja tööga, nagu näiteks kommunikatsioon, ajakirjandus või teater, siis tõstke see kindlasti esile.
 6. Rõhutage oma isiksust: Ettekandja töö nõuab karismat ja võimekust publikuga suhestuda. Rõhutage oma CV-s oma isiksuseomadusi, mis aitavad teil publikuga suhestuda, nagu entusiasm, huumorimeel või empaatiavõime.
 7. Kirjeldage oma esinemisstiili: Kas teie esinemisstiil on pigem formaalne või vabamas vormis? Kas te eelistate interaktiivseid ettekandeid või traditsioonilisemaid esitlusi? Kirjeldage oma esinemisstiili, et tööandjad saaksid parema ülevaate teie sobivusest nende vajadustega.
 8. Lisage referentsid: Kui teil on varem töötanud ettekandjana, lisage oma CV-sse referentsid, kes võivad kinnitada teie oskusi ja kogemusi.

Põhielemendid, mida kaasata Ettekandja CV kirjutamisel


ettekandja


Ettekandja CV koostamisel tuleks järgida mõnd konkreetset strateegiat, et suurendada oma võimalusi töö saamiseks. Allpool on toodud mõned praktilised näpunäited, mis aitavad teil luua professionaalse ja meeldejääva CV.

Valige lihtne ja professionaalne kujundus. See peegeldab teie organisatsioonivõimet ja tähelepanu detailidele.

Alustage CV-d isikliku profiili või kokkuvõttega, mis annab tööandjale põhjaliku ülevaate teie oskustest ja kogemustest.

Järgige oma töökogemuse loetlemisel kronoloogilist järjekorda, alustades viimasest positsioonist. Selgitage selgelt oma rolli ja kohustusi igas ametis.

Tõstke esile oma saavutused ja oskused, mis on seotud ettekandja tööga. Näiteks võite mainida oma suhtlemisoskust, esitlusalast kogemust või publiku kaasamise oskust.

Kaasake oma CV-sse ka koolitus ja haridus, mis on seotud ettekandja rolliga. See võib hõlmata avaliku esinemise kursuseid, sertifikaate või kraadi kommunikatsiooni alal.

Ärge unustage lisada oma CV-sse ka hobisid või vabatahtlikku tööd, mis võivad näidata teie suhtlemisoskusi või avaliku esinemise kogemust.

Lõpetuseks lugege oma CV hoolikalt läbi, et vältida õigekirja- või grammatikavigu. Teie CV peab olema korrektne ja professionaalselt esitatud.

Kuidas kirjutada veenevat kaaskirja oma Ettekandja CV-le


Kaaskiri on oluline lisa teie CV-le, kui kandideerite ettekandja ametikohale. See annab teile võimaluse rõhutada oma suhtlemisoskust, teenindusvalmidust ja motivatsiooni selles valdkonnas töötada, mis on ettekandja töös hädavajalikud.

Kaaskirja kirjutamisel on oluline mainida ka oma varasemat kogemust ja oskusi ettekandjana. Kui te pole varem selles valdkonnas töötanud, saate oma kaaskirjas selgitada, kuidas teie olemasolevad oskused ja kogemused teid ettekandja ametikohal edu saavutamiseks ette valmistavad.

Ettekandja ametikohal on oluline olla suhtlemisaldis ja positiivse suhtumisega. Kaaskiri on suurepärane võimalus näidata oma suhtlusoskusi ja positiivset suhtumist, mis võib suurendada teie võimalusi tööintervjuule pääseda.

Lõpuks, kaaskirja lisamine oma CV-le näitab, et olete pühendunud ja huvitatud ettekandja ametikohast. See võib eristada teid teistest kandidaatidest ja aidata teil saada soovitud töökohta.

Looge oma CV parimate mallide abil

KKK: Kuidas kirjutada veenvat CV-d tööle kandideerimisel ettekandjana

Millises formaadis peaksin esitama oma Ettekandja CV?

Valitud CV formaat sõltub teie kavandatavast esitlusmeetodist:

 • Kui kavatsete kandideerida isiklikult, on Word-vorming sobivam.
 • Kui saadate oma avalduse digitaalselt, on PDF-fail parem valik.
Mis on minu Ettekandja CV ideaalne pikkus?

Teie CV pikkus võib sõltuda riigist, kuhu te kandideerite:

 • Kui kandideerite USA-s asuvasse ettevõttesse, ei tohiks teie CV olla pikem kui üks lehekülg.
 • Kui kandideerite rahvusvahelistele töökohtadele, võib teie CV olla kahe kuni kolme lehekülje pikkune, kui see on vajalik.
Milliseid erioskusi peaksin oma Ettekandja CV-s esile tooma?

Ettekandja rollis on olulised suhtlemisoskused, avaliku esinemise kogemus ja võime tõhusalt sõnumeid edastada. Hea ettekandja suudab hoida publiku tähelepanu, seletada keerulisi kontseptsioone lihtsalt ja selgelt ning kohaneda erinevate olukordade ja publikuga. Lisaks on kasulikud teadmised teie esitatava valdkonna kohta. Nende oskuste ja kogemuste esiletõstmine aitab näidata teie sobivust ettekandja rolliks.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee