Kuidas koostada täiuslikku CVd: Juhendaja CV mallide ja kirjutamise kohta

Juhendaja töökoha jaoks CV koostamine nõuab läbimõeldud lähenemist, mis toob esile teie võimeid juhendada, juhtida ja motiveerida teisi. Oluline on rõhutada enda suhtlusoskusi ja inimeste mõjutamise võimet, mis on juhendaja töös hädavajalikud. Kuidas saaksime oma CV-s efektiivselt näidata, et oleme võimelised toetama teiste arengut? Millisel moel peaksime esitlema oma võimet mõjutada ja inspireerida teisi? Millised näited meie varasemast kogemusest võiksid olla eriti tõhusad juhendaja positsiooni taotlemisel?

Allpool loome Juhendaja CV näidise, mida igaüks saab enda vajaduste järgi kohandada.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Juhendaja positsiooni taotleva kandidaadi CV

Isiklikud andmed:

Nimi: Jaan Tamm
Aadress: Pärnu mnt 123, Tallinn, Harju maakond
Telefon: +372 5555 5555
E-post: jaan.tamm@gmail.com

Haridus:

2010 - 2014 Tallinna Ülikool

Bakalaureusekraad pedagoogikas

Töökogemus:

2015 – praeguseni Juhendaja, Tallinna Linna Noortekeskus

 • Juhendan noori erinevates tegevustes ja projektides
 • Korraldan koolitusi ja töötubasid
 • Koostöö vanemate ja teiste organisatsioonidega

2012 – 2015 Noorsootöötaja, Tartu Noortekeskus

 • Korraldasin ja juhendasin noortele mõeldud üritusi ja tegevusi
 • Nõustasin noori erinevates küsimustes

Oskused:

 • Grupijuhtimine
 • Projekti koordineerimine
 • Koolituse läbiviimine
 • Noorsootöö

Keeleoskus:

Eesti keel – emakeel
Inglise keel – väga hea
Vene keel – hea
Soome keel – rahuldav

Arvutioskus:

MS Office – hea
Google Drive – hea
Töötab sujuvalt veebipõhiste juhendamisplatvormidega

Huvialad:

Matkamine, lugemine, muusika

Viited:

Kättesaadavad taotluse korral.

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ja tõesed.

Jaan Tamm

CV kirjutamine on juhendaja jaoks oluline, kuna see on professionaalse identiteedi esitlus. See pakub võimalust esile tõsta oma oskusi, kogemusi ja saavutusi. Tööandjad nagu personalijuhid, värbajad ja tegevjuhid loevad CV-sid, et mõista kandidaadi sobivust avatud positsioonile. Hea CV aitab luua esmamulje, mis võib suurendada võimalusi tööintervjuule kutsutud saada.

Edasises artiklis võtame fookusesse CV loomise kunsti, kuidas luua just selline CV, mis jätaks Juhendaja tööandjale sügava mulje. Selles kontekstis tuleb rõhutada, et meie juures on prioriteediks mitte ainult CV sisu, vaid ka selle vormindus, pealkiri, sinu varasemad kogemused, haridustee, oskused, sobivad fraasid ning kaaskiri. Kõik need elemendid on olulised, et luua tõeliselt täiuslik CV, mis rõhutab sinu sobivust Juhendaja ametikohale.

juhendaja

Juhendaja CV ülesehituse ja vormingu olulisus


Karjäärieesmärkide saavutamine ja uute väljakutsete ees seismine on põnev samm igas professionaalide karjääris, olgu see siis raamatupidaja, 16-aastane tööotsija, apteeker või ehitusinsener. Just nagu nõuab iga töökoht oma unikaalseid oskusi ja kvalifikatsioone, nii on ka CV paigutus ja ülesehitus oluline. See on teie võimalus, kui Juhendaja, näidata oma professionaalsust ja pakkuda värbajale kiire, kuid terviklik ülevaade teie kogemustest ja oskustest.

Teie CV peab olema laitmatu nii sisult kui ka esitusviisilt, et teie kandidatuur oleks atraktiivne. Arvestades, et värbajad kulutavad kandidaadi CV-le keskmiselt vaid 35 sekundit, on hädavajalik, et teie CV paigutus oleks selge ja loogiline, et teie tugevused ja kvalifikatsioonid oleksid kohe silmaga nähtavad. Kuigi CV sisu on oluline, on selle paigutus see, mis aitab teil silma paista ja näidata oma professionaalsust.

Lisaks Juhendaja elulookirjelduse mallile on meil olemas ka teisi sarnaseid malle, mida te võiksite uurida.

Vormindamise olulisus: Kuidas luua silmapaistev Juhendaja CV?

 1. Fondid: Kasutage selget, professionaalset fondi nagu "Arial" või "Calibri". Need fondid on professionaalsed, lihtsad ja hõlpsasti loetavad.
 2. Vorming: Kasutage CV jaoks lihtsat, selget ja struktureeritud vormingut. See tähendab, et teie CV peaks olema loogilises järjekorras (nt isiklikud andmed, töökogemus, haridus jne).
 3. Veerised: Seadke veerised mõõtu 1 tolli (2,54 cm) kõigil neljal küljel. See tagab, et teie CV on selge ja hõlpsasti loetav, ilma et info oleks liiga kokku surutud.
 4. Täpipunktid: Kasutage täpppunkte oma kogemuste, oskuste ja saavutuste esiletõstmiseks. See aitab lugejal kiiresti ja hõlpsasti leida vajalikku infot.
 5. Eraldajad: Kasutage horisontaalseid jooni või tühikut, et eraldada erinevad CV osad. See aitab teie CV-l olla korrapärane ja loogiline struktuur.
 6. Värvid: Kasutage neutraalseid värve nagu must, sinine või hall. Need värvid on professionaalsed ja neid on lihtne lugeda. Vältige erksaid värve, mis võivad olla liiga häirivad.
 7. Mall: Valige lihtne ja professionaalne CV mall. See peaks olema selge, struktureeritud ja hõlpsasti loetav. Vältige liiga palju graafilisi elemente, mis võivad teie CV-d segaseks muuta.

Juhendaja CV struktuur: Miks on see oluline?

Juhendaja CV koostamisel on oluline mõelda oma kogemuste ja oskuste esitlusele, et need oleksid kooskõlas oodatava töö iseloomuga. Allpool on toodud mõned soovitused:

 • CV algusesse lisage oma kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber) ja soovi korral ka professionaalne foto. Samuti võib siia lisada tööavalduse pealkirja, mis näitab, et otsite tööd Juhendajana.
 • Järgnevalt peaks olema professionaalne profiil, kus kirjeldate lühidalt oma kogemusi ja oskusi, mis teid Juhendaja ametikohale sobivaks teevad. Näiteks võib siin tuua välja varasema töökogemuse koolitusjuhina või mentorina.
 • Töökogemuste sektsioonis kirjeldage oma varasemaid töökohti, tuues välja kõige olulisemad ülesanded ja saavutused, mis on seotud Juhendaja tööga. Näiteks võite mainida, et olete juhendanud meeskonda keerulise projekti elluviimisel või olete korraldanud koolitusi.
 • Oskuste sektsioonis tuleks välja tuua nii professionaalsed kui ka isiklikud oskused, mis aitavad teil Juhendaja tööd teha. Näiteks võib siia kuuluda suhtlemisoskus, probleemilahendusoskus või mentorluse kogemus.
 • Hariduse sektsioonis kirjeldage oma formaalset haridust, tuues välja kõige olulisemad kursused või koolitused, mis on seotud Juhendaja tööga.
 • CV lõppu võite lisada täiendavad jaotised, nagu huvialad või keeled. Näiteks kui olete huvitatud täiskasvanute koolitamisest, võite mainida, et olete vabatahtlikuna juhendanud täiskasvanute õppijaid.

Kuidas luua efektiivne päis Juhendaja CV jaoks: esimene samm eduka tööotsingu suunas


juhendaja


Päise tähtsus Juhendaja töö jaoks on märkimisväärne, kuna see peaks olema selgelt nähtav ja sisaldama kogu kontaktteavet. Päise loomiseks tuleb järgida järgmisi juhiseid.

Esmalt kirjutatakse perekonnanimi ja eesnimi. Need peaksid olema kirjutatud suurte tähtedega ja asuma päise ülaosas. Näiteks: "SMITH, JOHN".

Seejärel järgneb elukutse ja distsipliin, mida kirjutatakse väiksemate tähtedega ja peaks olema paigutatud perekonnanime ja eesnime alla. Näiteks: "Professor, Psühholoogia".

Postiaadress lisatakse seejärel päise järgmisele reale. See võib olla kirjutatud suurte või väikeste tähtedega, olenevalt isiklikust eelistusest. Näiteks: "123 Elm Street, Anytown, Anystate, 12345".

Seejärel lisatakse telefoninumber. See peaks olema kirjutatud numbrina, ilma kirjavahemärkideta. Näiteks: "1234567890".

Viimasena lisatakse e-posti aadress. See peaks olema kirjutatud väikeste tähtedega ja asuma päise allservas. Näiteks: "john.smith@example.com".

Kõik need elemendid kokku moodustavad professionaalse päise, mis võimaldab juhendajal kiiresti ja lihtsalt leida kogu vajaliku kontaktteabe.

ÕIGE

Andres Kask

Arhitekt, kes on spetsialiseerunud linnaplaneerimisele

Lai tänav 34, 10133 Tallinn, Eesti

+372 55 1234 5678

andres.kask@example.com


Foto tähtsus Juhendaja CV-s: Kas see on vajalik?

Juhendaja CV-sse foto lisamine on täielikult vabatahtlik. See on teie isiklik valik, kas soovite seda lisada või mitte. Tuleb meeles pidada, et foto olemasolu või puudumine ei mõjuta teie kandidatuuri kvaliteeti ega professionaalsust.

Kui aga otsustate foto lisada, peate järgima teatud reegleid: foto peab olema professionaalne, mitte vabaajategevustest või isiklikest hetkedest tehtud pilt. Samuti peab foto olema ristkülikukujuline, soovitatavalt mõõtmetega 6,5 cm x 4,5 cm.

Kokkuvõttes, kuigi foto lisamine CV-sse on valikuline, peate pildi valimisel ja lisamisel olema hoolikas. See peab esindama teid professionaalselt ja sobituma ülejäänud CV formaadiga.

Kogemuste olulisus Juhendaja CV koostamisel


Kuidas kirjutada oma kogemusi juhendaja CV jaoks

Kogemuste rubriik on Juhendaja CV jaoks ülioluline, kuna see näitab tema varasemaid saavutusi ja nende asjakohasust antud ametikohale. Juhendaja töö nõuab keerukate probleemide lahendamise võimet, suhtlemisoskust ja suutlikkust inspireerida ning juhtida teisi, mida saab kõige paremini demonstreerida varasemate töökohtade kaudu.

ÕIGE
 • 2010-2015: Noortejuhendaja, Noortekeskus "Avatud Uks". Töö hõlmas noorte juhendamist ja nõustamist, tegevuste korraldamist ja konfliktiolukordade lahendamist. Saavutused hõlmavad näiteks noorteprojektide elluviimist, mis suurendasid osaluse määra 30%.
 • 2015-2020: Koolituse juhendaja, Koolituskeskus "Õppimise Tee". Töö hõlmas töötajate juhendamist ja koolitamist, koolitusprogrammide väljatöötamist ja hindamist ning osalemist strateegilises planeerimises. Saavutused hõlmavad näiteks koolitusprogrammi väljatöötamist, mis parandas töötajate tootlikkust 20%.
 • 2020-täna: Isiklik juhendaja, vabakutseline. Töö hõlmab klientide juhendamist ja nõustamist, individuaalsete õppeplaanide koostamist ning klientide edusammude jälgimist ja hindamist. Saavutused hõlmavad näiteks klientide õpivõime ja enesekindluse olulist suurendamist.

Võtmesõnad: juhendamine, koolitus, nõustamine, strateegiline planeerimine, konfliktide lahendamine, projektijuhtimine, individuaalne õppeplaan, edusammude jälgimine.

ÕIGE

Ametikoht: Projektijuht

Tööandja: AS Musterettevõte

Kuupäevad: jaanuar 2016 - detsember 2019


Kirjeldus:

 • Juhtisin 15-liikmelise meeskonna tööd erinevates projektides.
 • Vastutasin projektide eelarve koostamise ja jälgimise eest.
 • Korraldasin regulaarseid meeskonna koosolekuid ja töötajate koolitusi.
 • Suhtlesin klientidega, selgitades neile projektide kulgu ja vastates küsimustele.
 • Saavutasin projekti eesmärgid 95% ulatuses õigeaegselt ja eelarve piires.

Kuidas koostada Juhendaja CV-d kui varasem kogemus puudub?

juhendaja


Alustada uut karjääri Juhendajana võib olla hirmutav, eriti kui sul pole varasemat kogemust. Siiski on võimalik luua silmapaistev CV, mis tõstab esile sinu potentsiaali ja sobivust antud rolli jaoks. Järgnevad lihtsad, kuid efektiivsed näpunäited aitavad sul koostada veenva CV, isegi kui sul puudub eelnev töökogemus Juhendaja positsioonil.

Kui olete alles alustav juhendaja ja pole veel palju töökogemust kogunud, siis on siin mõned näpunäited, mis aitavad teid CV koostamisel:

 1. Tõstke esile oma oskused ja omadused: Kui teie töökogemuse jaotis on veel hõre, siis võite selle teisaldada "Oskused ja omadused" või "Koolitus" sektsioonidesse. See aitab teil rõhutada isiklikke oskusi ja teadmisi, mis võivad kompenseerida teie kogemuse puudumist. Näiteks võite rääkida oskusest juhendada, kannatlikkusest, suhtlemisoskusest või probleemide lahendamise võimest.
 2. Kasutage oma varasemaid kogemusi: Kui olete hiljuti kooli lõpetanud või olete esmakordselt tööturule siseneja, siis võite oma CV-s rääkida praktikakogemustest, vabatahtlikust tööst või osalemisest selle valdkonnaga seotud üritustel. Need kogemused, kuigi mitte otseselt seotud juhendamisega, võivad näidata teie pühendumust ja huvi valdkonna vastu.
 3. Kasutage kaaskirja: Kui teie CV-s on kogemuste puudumise tõttu lünk, siis selgitage seda oma kaaskirjas. Ärge olge enda suhtes liiga kriitiline, vaid püüdke näha enda kogemuste puudumist positiivsest vaatenurgast. Näiteks võite rõhutada, et olete õppimisvõimeline ja kohanemisaldis, mis on juhendaja töös olulised.
 4. Ole aus: Kuigi on oluline esitada end parimas valguses, ei tohiks te valetada ega reaalsust võltsida. Kui teie taustal on lünki, siis võib positiivselt hinnata teie reisi hariduskeskkonda ja kultuurivahetust.
Loodetavasti aitavad need nõuanded teil luua veenva CV, mis aitab teil saada intervjuule kutsutud ja astuda esimesed sammud juhendaja karjääri suunas.

Hariduse olulisus töö Juhendaja CV koostamisel


Kuidas esile tõsta oma haridust Juhendaja CV-s

Hariduse osa CV-s on äärmiselt oluline, sest see annab tööandjale mõista, milliseid teadmisi ja oskusi kandidaat omab. Haridus annab ülevaate kandidaadi akadeemilisest taustast, sealhulgas erialast, kraadist, koolist või ülikoolist, lõpetamise kuupäevast ja võimalikest akadeemilistest saavutustest. Lisaks võib see osa sisaldada ka teavet täiendkoolituste, sertifikaatide või litsentside kohta, mis on seotud juhendaja positsiooniga.

Kuigi kraadi omamine ei pruugi olla juhendaja ametikoha jaoks absoluutselt vajalik, võib see siiski olla suureks eeliseks. Kraad näitab, et kandidaat on pühendunud haridusele, on võimeline mõistma keerulisi kontseptsioone ja on läbinud vajaliku väljaõppe konkreetse eriala või valdkonna kohta. Samuti võib kraad olla vajalik teatud spetsialiseerunud või tehnilistel aladel, kus nõutakse sügavamaid teadmisi ja oskusi.

Hariduse tähtsus ja esiletõstmine Juhendaja CV-s

Juhendaja CV-s võib hariduse positsioon olla erinev, sõltuvalt kandidaadi individuaalsest profiilist ja taotletavast tööpositsioonist. Näiteks, kui juhendaja on hiljuti lõpetanud haridusasutuse ja tal puudub praktiline töökogemus, siis võib olla kasulik alustada CV-d haridusega. Selle põhjuseks on asjaolu, et see on nende tugevaim osa, mis näitab nende pädevust ja valmisolekut tööks.

Kui juhendajal on aga märkimisväärne töökogemus, mis on asjakohane taotletava positsiooni jaoks, võiks ta eelistada alustada oma CV-d töökogemuse sektsiooniga. Näiteks kui juhendaja on töötanud erinevates haridusasutustes ja juhtinud mitmeid edukaid projekte, on see tõenäoliselt rohkem huvitav ja muljetavaldav tööandjatele kui hariduslik taust. Sel juhul võiks hariduslik taust järgneda töökogemuse jaotisele.

Teisest küljest, kui juhendaja taotleb töökohta, kus on nõutud konkreetne hariduslik taust või kvalifikatsioon, võiks haridus olla esimene osa CV-s. See tõstab esile juhendaja vastavust töökoha nõuetele.

Näide 1:

September 2015 - juuni 2019

Tartu Ülikool, Tartu, Eesti

Bakalaureusekraad majandusteaduses


Näide 2:

September 2012 - juuni 2016

Eesti Maaülikool, Tartu, Eesti

Bakalaureusekraad ärijuhtimises ja turunduses


Oskuste olulisus töö Juhendaja CV koostamisel


juhendaja

Haridusoskuste esiletõstmine Juhendaja CV-s: Praktilised näpunäited ja strateegiad

Oskuste jaotis on CV-s kriitilise tähtsusega, sest see tutvustab teie tehnilisi oskusi ja isikuomadusi. See on jaotis, mille põhjal värbajad teid enamasti hindavad. Värbajate ootuste mõistmiseks on oluline uurida tööpakkumist, et leida vajalikud professionaalsed omadused ja oskused.

Juhendaja ametikohale kandideerimisel on oskuste tähtsus eriti märkimisväärne. Peale tehniliste oskuste, mis võivad olla seotud konkreetses valdkonnas tehtava tööga, otsivad tööandjad sageli ka isiklikke oskusi, mis aitavad juhendajal oma tööd hästi teha. Need võivad olla suhtlemisoskus, probleemilahendusvõime, võime inspireerida ja motiveerida teisi ning võime töötada meeskonnas. Seega peaksid kandidaadid oma CV-sse lisama kõik need tehnilised, isiklikud ja võimalikud füüsilised võimed, mis on seotud juhendaja tööga. See aitab neil silma paista ja suurendab nende võimalusi valituks osutuda.

Millised on kõige olulisemad oskused, mida Juhendaja CV-s esile tuua?

Tehnilised oskused juhendaja CV jaoks:

 • Laboriseadmete kasutamise oskus
 • Teadmised keemiast, biokeemiast, füsioloogiast, keemiatehnikast
 • Insenerimeetodite ja nendega seotud tööriistade tundmine
 • Keemiliste reaktsioonide ja protsesside tundmine
 • Keemiaseadmete projekteerimise, rakendamise ja käitamise oskus
 • Keemiliste protsesside modelleerimise oskus
 • Kontoriautomaatika tööriistade kasutamise oskus
 • Keemiatarkvara tundmine
 • LIMS tarkvara, andmebaaside jms tundmine
 • Kavandite lugemise oskus
 • Ehitus- ja renoveerimistööriistade, nagu betoonisegistite, kellu, torujuhtmete jms kasutamise oskus
 • Müüritehnikate, raketise, armeerimise, vormimise, krohvimise jms tundmine
 • Vaike ja mörte valmistamise oskus
 • Teadlikkus saidi ohutusstandarditest
 • Tellingute monteerimise oskus

Isikuomadused juhendaja CV jaoks:

 • Range
 • Püsiv
 • Tähelepanelik
 • Mitmekülgne
 • Uudishimulik
 • Uuenduslik
 • Loominguline
 • Dünaamiline ja visa
 • Oskus sünteesida ja analüüsida
 • Head suhtlemisoskused
 • Tugev kirjutamisoskus
 • Hea füüsiline vorm
 • Hea tasakaal
 • Ettevaatlik
 • Valvsus
 • Autonoomne
 • Täpne
 • Vastutustundlik
 • Meeskonnatöö oskus
 • Perfektsionist.

Juhendaja CV-de kokkuvõtte tähtsus ja kuidas seda efektiivselt kirjutada


Juhendaja CV-s kokkuvõtte tähtsus on märkimisväärne, kuna see on esimene asi, mida tööandja või värbaja loeb, kui ta avab teie CV-d. Kokkuvõte annab lühikese ja kompaktse ülevaate teie professionaalsest taustast, oskustest ja saavutustest. See on nagu reklaam, mis aitab teil end tööandjatele müüa.

Kokkuvõtte eesmärk on köita lugeja tähelepanu ja äratada huvi teie vastu. See on teie võimalus teha esimene mulje ning näidata, miks olete sobiv kandidaat. Lisaks annab kokkuvõte võimaluse esile tõsta oma tugevusi ja eristuda teistest kandidaatidest.

Eriti tähtis on juhendaja CV-s kokkuvõte, kuna see annab võimaluse näidata oma juhendamisoskusi, kogemusi ning tulemusi. Juhendaja CV-s kokkuvõttes tasub rõhutada olulisemaid saavutusi, näiteks mõne projekti edukat lõpuleviimist või töötajate arengut teie juhendamisel.

Seega, CV-s kokkuvõtte kirjutamine on oluline samm tööotsingul ning võib märgatavalt suurendada teie võimalusi töö saamiseks. Seda tuleks näha võimalusena end tööandjale võimalikult soodsas valguses näidata.

ÕIGE
Innukas ja kogenud juhendaja, kes on pühendunud meeskonna jõudluse ja arengu tõstmisele. Tugevate suhtlusoskuste, juhtimisvõime ja probleemilahendusoskustega. Kõrge vastupidavus stressile, suurepärane organiseerimisvõime ning soov teenida ettevõtet oma teadmiste ja kogemuste abil. Tahan leida tööd, kus saan panustada meeskonna üldise tootlikkuse ja moraali parandamisse.

Milliseid täiendavaid jaotisi lisada Töö Juhendaja CV-sse?


Lisaks tavapärastele pealkirjadele nagu haridus, töökogemus ja oskused, oleks soovitatav juhendaja CV-sse lisada ka täiendavad kategooriad nagu "Keeleoskus" ja "Sertifikaadid". Nende lisamise olulisus seisneb selles, et nad annavad tööandjale parema ülevaate kandidaadi mitmekülgsusest ja professionaalsusest. Keeleoskus võib olla määravaks teguriks rahvusvahelistes projektides töötamisel ning sertifikaadid võivad näidata kandidaadi erialaseid teadmisi ja oskusi.

Keeleoskus

Tänapäeva üha enam globaliseeruvas maailmas on keeleoskus sageli otsustava tähtsusega, eriti kui tegemist on rahvusvahelise suhtlusega. Juhendaja võib olla olukorras, kus peab suhtlema eri riikide kolleegide, klientide või partneritega. Sellisel juhul võib mitme keele valdamine olla suureks eeliseks. Samuti on võõrkeelte oskus oluline dokumentatsiooni ja kirjavahetuse mõistmisel ja koostamisel.

Sertifikaadid

Sertifikaadid on olulised, kuna need tõendavad juhendaja erialaseid oskusi ja teadmisi. Need võivad hõlmata erinevaid valdkondi, olenevalt juhendaja erialast ja töö iseloomust. Näiteks võib olla kasu õpetamis- või koolituslitsentsidest, juhtimis- või projektijuhtimissertifikaatidest või erialastest kutsetunnistustest. Sertifikaadid annavad tööandjatele usaldust kandidaadi kompetentsuse suhtes ning näitavad pühendumust ja arengut oma erialal.

Tõhusad strateegiad töö Juhendaja CV-de täiustamiseks


Selleks, et teie juhendaja CV silma paistaks ja jätaks positiivse mulje, on oluline, et see oleks hästi struktureeritud ja sisaldaks kõiki vajalikke detaile. Alljärgnevalt on mõned praktilised nõuanded, kuidas seda saavutada:

 1. Rõhutage oma juhendamise kogemust: Tõstke esile kõik asjakohased kogemused, sealhulgas vabatahtlik töö ja töökohapõhised koolitused. See näitab teie pühendumist ja asjatundlikkust selles valdkonnas.
 2. Lisage spetsiifilised oskused ja pädevused: Näiteks, kui olete õpetanud teatud aineid või kasutanud konkreetseid õpetamistehnikaid, lisage need oma CV-sse. See aitab tööandjal mõista teie pädevust ja sobivust konkreetsele ametikohale.
 3. Mainige oma juhendamise tulemusi: Kui olete saanud positiivset tagasisidet või aidanud õpilastel saavutada märkimisväärseid tulemusi, siis kindlasti mainige seda oma CV-s. See tõestab teie võimekust ja tõhusust juhendajana.
 4. Täpsustage oma haridus: Lisage teave oma hariduse kohta, sealhulgas kõik asjakohased kursused ja kvalifikatsioonid. See näitab teie pühendumust pidevale õppimisele ja professionaalsele arengule.
 5. Korrigeerige ja toimetage: Veenduge, et teie CV on korrektselt kirjutatud ja toimetatud. Vead võivad jätta ebaprofessionaalse mulje ja mõjutada negatiivselt teie võimalusi töökoha saamisel.
 6. Kasutage professionaalset tooni: Olge oma CV-s formaalne ja ametlik. Vältige liiga vabasid väljendeid või slängi.
 7. Kaasake soovitajad: Kui teil on varasemad tööandjad või kolleegid, kes on valmis teid soovitama, siis lisage nende kontaktandmed oma CV-sse. See annab tööandjale võimaluse saada teistest allikatest teavet teie tööeetika ja oskuste kohta.
 8. Kaaluge CV kujundamist: Hea kujundus võib aidata teie CV-l silma paista ja jätta professionaalse mulje. Kasutage lihtsat ja selget kujundust, mis aitab tööandjal kiiresti leida vajalikku teavet.

Põhielemendid, mida kaasata Juhendaja CV-sse


juhendaja


Tulemuse saavutamiseks on oluline enda CV õigesti koostada ja esitleda. Allpool on toodud mõned põhipunktid, mida tuleks CV koostamisel arvesse võtta.

 1. CV struktuur ja vorming peavad olema selged ja läbimõeldud, see aitab esitada teie informatsiooni professionaalselt ja hõlpsalt loetaval kujul.
 2. Oskuste loetelu peaks olema kohandatud vastavalt töökohale, millele kandideerite. See tähendab, et tuleks esile tuua just need oskused, mis on konkreetsele ametikohale kõige asjakohasemad.
 3. Kui teil on mõni saavutus või kvalifikatsioon, mis teid teistest kandidaatidest eristab, siis kindlasti lisage see oma CV-sse. Samuti võib kasuks tulla mõne huvitava projekti või kogemuse kirjeldamine.
 4. Ärge unustage lisada oma haridusteavet, sest see võib olla otsustav faktor, eriti kui kandideerite kõrgharidust nõudvale ametikohale.
 5. Kui teil on olnud pikemad töötamise vaheajad, siis püüdke need katta näiteks vabatahtliku töö, kursuste või hobidega.
 6. Enne CV saatmist lugege see kindlasti hoolikalt läbi, et veenduda, et kõik vajalik teave on olemas ja et pole kirjavigu.
 7. Vältige liigsete isiklike detailide lisamist, mis ei ole seotud töökohaga, millele kandideerite.

Juhendaja kaaskirja koostamine - kuidas luua muljetavaldav esitlus oma CV-le?


Kaaskiri on oluline osa, kui kandideerite Juhendaja ametikohale. See annab teile võimaluse tuua esile oma juhendamisoskusi ja kirjeldada, miks soovite just sellele ametikohale kandideerida. Kaaskiri on suurepärane vahend, et näidata oma motivatsiooni ja eesmärke selles valdkonnas.

Kaaskirja kirjutamisel tuleb kindlasti mainida oma varasemaid kogemusi juhendamisel. Erinevalt CV-st, annab kaaskiri võimaluse neid kogemusi detailsemalt kirjeldada, tuues välja näiteid ja saavutusi. Kui jääte hätta, leiate veebist palju juhendaja ametikohale sobivaid näidis-kaaskirju.

Juhendaja ametikohale kandideerimisel ei piisa ainult CV-st. Kaaskiri on võimalus, kus saate oma tugevusi ja oskusi põhjalikumalt esile tuua, rääkida oma ambitsioonidest ning selgitada, miks olete sobiv kandidaat.

Kaaskiri on ka hea võimalus selgitada profiili lünki või nõrkusi, mis võib suurendada teie võimalusi tööle saada, isegi kui teil pole palju kogemusi. Seega on CV ja kaaskiri kaks olulist dokumenti, millega saate ennast tööandjale esindada ja tõestada, et olete sobiv kandidaat juhendaja ametikohale.

Looge oma CV parimate mallide abil

KKK: Kõige sagedamini küsitavad küsimused töökoha Juhendaja CV koostamise kohta

Millises vormingus peaks olema minu CV juhendaja karjääri jaoks?

Valitud CV vorming sõltub teie kandideerimisviisist:

 • Kui soovite kandideerida isiklikult, on Word-vorming sobivaim.
 • Kui plaanite oma avaldust digitaalselt esitada, on PDF-formaat parim valik.
Mis on minu juhendaja CV ideaalne pikkus?

CV pikkus sõltub riigist, kus te kandideerite:

 • Kui kandideerite Eestis asuvasse asutusse, ei tohiks teie CV olla pikem kui üks või kaks lehekülge.
 • Kui kandideerite rahvusvahelisele töökohale, võib teie CV ulatuda kuni kolme lehekülje pikkuseks, kui on vajalik esitada rohkem teavet.
Mis on oluline esile tõsta juhendaja CV-s?

Juhendaja CV-s on oluline esile tuua teie kogemus ja pädevus juhendamise valdkonnas, sealhulgas teie võime arendada ja rakendada juhendamisstrateegiaid, teie suutlikkus suhelda erinevate inimestega ja teie oskus motiveerida ja toetada teisi. Samuti on oluline mainida teie haridust, erialaseid kvalifikatsioone ja vajadusel ka täiendkoolitust.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee