Praktilised juhised juht CV kirjutamiseks: Näidised ja soovitused

Juhtimine on oluline osa paljude organisatsioonide toimimisest, olgu see siis ettevõte, mittetulundusühing või avalik sektor. Kvalifitseeritud ja pädevate juhtide leidmine on üha enam hinnatud just seetõttu on juhi CV koostamine oluline samm karjääri edendamisel.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Juht CV näide

Johannes Tamm
Juht
+372 1234567
johannes.tamm@email.com
Tallinn, Eesti
Linkedin.com/in/johannestamm

Professionaalne kokkuvõte:

Strateegilise mõtlemisega juht, kellel on mitmekülgne kogemus ettevõtte juhtimises ja äristrateegiate väljatöötamises. Tõestatud track record tulemuste saavutamisel, meeskondade juhtimisel ja organisatsioonilise tulemuslikkuse parandamisel. Võimeline looma visiooni, juhtima muutusi ja saavutama ärieesmärke.

Töökogemus:

Click Grupp
Juhatuse liige, Tartu
Juuli 2018 - Praegune

 • Strateegilise suuna seadmine ja äristrateegiate väljatöötamine ehitus sektoris.
 • Meeskonna juhtimine ja motiveerimine, eesmärkide seadmine ja tulemuslikkuse hindamine.
 • Partnerlussuhete haldamine ja uute äri võimaluste avastamine.

Onoff Ettevõte
Äriarenduse juht
Märts 2015 - Juuni 2018

 • Uute turu- ja klientide võimaluste avastamine ja äri laiendamine.
 • Koostöö äripartneritega ja suhete haldamine.
 • Äristrateegiate väljatöötamine ja elluviimine ehitus sektoris.

Haridus:

Magistrikraad Ärijuhtimises
Tallinna Tehnikaülikool
Juuni 2014

Täiendavad oskused:

 • Suurepärane probleemide lahendamise ja otsuste langetamise oskus.
 • Tugev analüütiline mõtlemine ja strateegiline planeerimine.
 • Suurepärane suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.
 • Meeskonna juhtimise ja arendamise oskus.

Referentsid:

 • Viimased tööandjad ja äripartnerid saavad pakkuda viiteid vajadusel.

Selles artiklis keskendume juhi CV olulisusele ja selle mõjule karjääri arendamisel ja tööpakkumised edasi arenguks. Juhi CV on võimalus esitleda end professionaalselt ja näidata oma juhtimisoskusi, saavutusi ja kogemusi. See on potentsiaalsetele tööandjatele esimene pilk sinu tausta ja pädevuste kohta ja võib otsustada, kas sind kutsutakse edasi intervjuule või mitte.

Õigesti koostatud juhi CV võib avada uksed põnevatele karjäärivõimalustele ja aidata eristuda teistest kandidaatidest. Selles artiklis jagame praktilisi juhiseid ja näiteid, kuidas koostada silmapaistvat juhi CV-d, tõstab esile sinu juhtimisalased oskused, kvalifikatsioonid ja saavutused.

Juht CV

Ära alahinda oma CV tähtsust juhina, sest see on võimas vahend, see aitab sul end esitleda ja näidata, miks oled õige valik organisatsioonile. Olgu sinu eesmärk saavutada uus juhipositsioon või liikuda karjääriredelil ülespoole, selles artiklis leiad kasulikke näpunäiteid ja soovitusi, kuidas luua tõhus juhi CV ja eristuda teistest kandidaatidest.

Juhi CV olulised osad


Juhi CV koostamisel on oluline struktureerida see selgelt ning esile tuua olulised osad, annavad ülevaate sinu professionaalsest taustast ja juhtimisvõimetest. Järgnevalt tutvustame juhi CV olulisi osasid ning selgitame nende tähtsust.

Isiklik teave ja kontaktandmed: Alusta oma CV-d isikliku teabega, nagu nimi, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), asukoht jne. See on võimalus tööandjal sinuga lihtsasti ühendust võtta.

Eesmärk ja karjäärinägemus: Kirjelda lühidalt oma karjäärieesmärke ja visiooni näitavad, millist rolli ja vastutust sa juhina soovid võtta ning milliseid tulemusi soovid saavutada.

Haridus ja kvalifikatsioonid: Toonita vaid oma haridusteed, sh bakalaureuse- ja magistrikraadid, doktorikraadid või muud erialased tunnistused, mis on seotud juhtimisvaldkonnaga.

Töökogemus juhina: Loetle oma varasemad töökogemused juhina, märkides ära tööandjad, ametinimetused ja töötamise perioodid. Kirjelda lühidalt oma rolli ja vastutusvaldkondi igas positsioonis.

Oskused ja pädevused: Esita vaid loetelu oma olulistest juhtimisoskustest ja pädevustest, näiteks strateegiline planeerimine, meeskonnajuhtimine, konfliktide lahendamine, suhtlemisoskus jne.

Juht CV

Saavutused ja tunnustused: Toonita oma saavutusi ja tunnustusi varasemate tööandjate juures, nagu näiteks projektide edukas juhtimine, kasumlikkuse suurendamine, auhindade võitmine jne.

Koolitused ja täiendõpe: Maini olulisi koolitusi, konverentse, töötubasid ega muud täiendõpet, mida oled läbinud juhtimisvaldkonnas, et näidata oma pidevat arengut ja soovi olla kursis uusimate suundumustega.

Liikmelisus erialaorganisatsioonides: Kui oled liige juhtimisalases erialaorganisatsioonis, maini seda, kuna see näitab sinu pühendumust ja võrgustikku valdkonnas.

Viited ja soovituskirjad: Lõpetuseks võid lisada märke viidetest ja soovituskirjadest, tõestavad sinu professionaalsust ja kvaliteeti juhina.

Oluline on esitada need osad selgelt ja arusaadavalt, rõhutades oma juhtimisvõimeid, kogemusi ja saavutusi. Kasuta konkreetseid näiteid ja numbrilisi tulemusi, et illustreerida oma edusamme juhtimises. Samuti ära unusta, et CV peaks olema hästi vormistatud, loetav ja veendu, et andmed on täpsed ja ajakohased.

Keel ja stiil juhi CV-s


Juhi CV-s on keelel ja stiilil oluline roll, kuna need annavad esmamulje sinu professionaalsusest ja kirjutamisoskusest. Järgnevalt jagame mõningaid nõuandeid ja näiteid aitavad sul luua veenva ja hästi formuleeritud CV.

Keelendite kasutamine: Kasuta CV-s ametialaseid keelendeid ja väljendeid on seotud juhtimisvaldkonnaga. Näiteks võid kasutada sõnu nagu "strateegiline planeerimine", "eesmärkide saavutamine" ega "tulemuslik juhtimine". See aitab sul näidata enda erialast pädevust ja tutvustada end kui kogenud juhti.

Grammatika- ja õigekirjareeglid: Pane tähele, et CV-s ei ole grammatika- ega õigekirjavigu. Kontrolli hoolikalt enda CV õigekirja ja grammatikat ning veendu, et kasutad korrektset lauseehitust ja õigeid väljendeid. Vigadeta CV loob usaldusväärsuse ja näitab su kirjutamisoskust.

Stiilinõuanded ja selge väljendus: Kirjutades enda CV-d, jälgi selget väljendust ja piira liigset sõnakasutust. Kasuta lühikesi ja löövaid lauseid, et esile tuua enda saavutusi ja kogemusi. Väldi liigset jargonit ega keerulist keelt võib lugejale arusaamatu olla. Püüa säilitada tasakaal ametliku ja isikliku stiili vahel, et näidata nii enda professionaalsust kui ka isiksust.

Juht CV

Hea näide:
"Juhtimine on minu kirg ning olen saavutanud märkimisväärseid tulemusi strateegilise planeerimise ja meeskonna juhtimise valdkonnas. Minu tugevad analüütilised oskused ja suurepärane suhtlemisoskus võimaldavad mul edukalt saavutada seatud eesmärke ja luua motiveeritud ja tulemuslikke meeskondi."

Halb näide:
"Ma olen hea juht. Mul on kogemusi juhtimises ja ma tean, kuidas juhtida inimesi. Mulle meeldib juhtida ja olla juht. Ma usun, et olen hea juht."

Juhi CV kohandamine vastavalt tööandja ootustele


Kui soovid silma paista juhirolli taotlemisel, on üle oluline kohandada oma CV vastavalt tööandja ootustele ja nõuetele. Järgnevalt tutvustame mõningaid olulisi samme, et aitavad sul oma CV-d vastavalt vaid konkreetsele töökuulutusele ega ettevõttele kohandada.

Tööandja vajaduste ja nõuete uurimine:

Alusta töökuulutuse hoolikast läbilugemisest ning mõista tööandja vajadusi ja ootusi juhi rollis. Pane tähele olulisi oskusi, kvalifikatsioone ja kogemusi, mida tööandja otsib. Uuri välja ettevõtte väärtused, kultuur ja visioon, et saaksid enda CV-s rõhutada just vaid neid aspekte, et vastavad nende ootustele.

CV kohandamine vastavalt konkreetsele töökuulutusele ega ettevõttele:

Kui oled töökuulutuses märganud konkreetseid nõudeid ega soove, kohanda enda CV vastavalt. Võid näiteks esile tõsta enda kogemust sarnaste projektide juhtimisel, strateegilise mõtlemise oskust ega meeskonnatöö juhtimise kogemust. Kohanda enda CV oluliste oskuste ja saavutuste esiletõstmise kaudu, et näidata, et vastad tööandja vajadustele.

Hea näide:
Kui töökuulutuses mainitakse vajadust tugeva strateegilise juhtimise järele, võid enda CV-s rõhutada enda varasemat kogemust strateegilise plaani koostamisel, eesmärkide saavutamisel ning tulemuslikkuse ja kasumlikkuse parandamisel.

Halb näide:
Kui tööandja otsib spetsiifilisi oskusi ega kvalifikatsioone, kuid ignoreerid neid enda CV-s ning keskendud ainult üldistele teadmistele ja oskustele, siis võid jääda tööandjale vähem atraktiivseks kandidaadiks.

Juhi CV ja motivatsioonikirja koosmõju


Juhi töökoha taotlemisel on ülioluline luua sünergia vaid enda CV ja motivatsioonikirja vahel. Need kaks dokumendi vormi täiendavad üksteist ning annavad tööandjale tervikliku ülevaate sinu oskustest, kogemustest ja motivatsioonist. Järgnevalt toome välja mõned olulised aspektid, mida tasub kaasasolevas motivatsioonikirjas kajastada, et tugevdada juhi CV sõnumit.

Seosta enda CV ja motivatsioonikiri:

Motivatsioonikiri peaks toetama ja täiendama sinu CV-s esitatud teavet, mitte kordama seda üks-ühele. Kasuta motivatsioonikirja võimalust rõhutada enda kirge, motivatsiooni ja juhiomadusi ning selgitada, miks sa oled sobiv kandidaat antud juhirollile.

Keskendu konkreetsetele saavutustele ja oskustele:

Motivatsioonikirjas saad tuua välja täpsemaid näiteid enda varasematest saavutustest ja juhtimisoskustest. Kasuta konkreetseid lugusid ega olukordi, kus oled näidanud enda juhtimisvõimekust ning tulemuslikkust. See aitab tööandjal paremini mõista, kuidas saad enda oskusi rakendada tulevases rollis.

Juht CV

Näita enda motivatsiooni ja pühendumust:

Motivatsioonikiri annab sulle võimaluse selgitada, miks oled huvitatud antud juhirollist ja ettevõttest. Too välja sind selles töös kõnetab, millised on sinu karjäärieesmärgid ning kuidas näed enda rolli ettevõtte edus ja arengus. Näita enda entusiasmi ja pühendumust, sest need on olulised omadused juhina.

Kasuta meie motivatsioonikirja malle ja näiteid:

Võta kasutusele meie valmis motivatsioonikirja mallid ja näited, et luua veenvaid ja üle professionaalseid motivatsioonikirju. Need mallid annavad sulle juhised ja struktuuri, kuidas enda mõtteid selgelt ja veenvalt väljendada, aidates sul eristuda teiste kandidaatide seas.

Juht CV loov lähenemine


Traditsiooniline CV võib mõnikord jääda üsna tavaliseks ja ühtlaseks. Kuid juhtivatel ametikohtadel kandideerides võib loov lähenemine CV-le eristada sind teiste kandidaatide hulgast. Järgnevalt toome välja mõned viisid, kuidas saad enda juhi CV-sse lisada loovust ja visuaalset atraktiivsust.

Visuaalsed elemendid ja infograafikud:

Lisades visuaalseid elemente nagu diagrammid, graafikud või infograafikud, saad anda enda CV-le visuaalsem ja mõjusama välimuse. Need visuaalsed elemendid võivad esitleda näiteks sinu saavutusi, oskuste tasemeid ega töökogemuse ajalist järjestust. Oluline on siiski tagada, et visuaalid oleksid professionaalsed ja selgelt arusaadavad.

Loovad pealkirjad ja alamrubriigid:

Kasuta loomingulisi pealkirju ja alamrubriike, et muuta enda CV sisukord atraktiivsemaks ja silmapaistvamaks. Selle asemel, et lihtsalt kasutada tavapäraseid pealkirju nagu "Haridus" ega "Töökogemus", võid proovida midagi originaalset ja köitvat, näiteks "Teekond eduni: Minu haridus- ja kvalifikatsioonitee" ega "Kogemus läbi juhtimisprisma: Minu töösaavutused".

Graafilised elemendid ja värv:

Kasutades graafilisi elemente ja värve, saad rõhutada olulisi osi enda CV-s. Näiteks võid kasutada erinevaid värve, et esile tuua enda oskusteabe, saavutuste või juhtimiskogemuse osad. Samuti võid kaaluda graafiliste ikoonide kasutamist, et tuua esile erinevad oskused või pädevused.

Juht CV

Loov lähenemine alates juhi CV-le võib aidata sul eristuda ja jääda tööandjatele meelde. Samas on oluline jälgida, et loovad elemendid oleksid professionaalsed, tasakaalustatud ja toetaksid sinu sõnumit ning oskuste esiletõstmist.

Juht CV-le oluliste võtmesõnade kasutamine


Juhi CV koostamisel on oluline kasutada õigeid võtmesõnu ja väljendeid, aitavad rõhutada sinu juhtimisomadusi, oskusi ja saavutusi. Siin on mõned näpunäited võtmesõnade kasutamiseks enda CV-s:

Juhtimisoskused: Kasuta võtmesõnu kirjeldavad sinu juhtimisoskusi, näiteks "strateegiline juhtimine", "meeskonna juhtimine", "projektijuhtimine", "probleemide lahendamine", "otsustusvõime", "motiveerimine" jne.

Tulemuslikkus: Kirjelda enda saavutusi võtmesõnade abil näitavad positiivseid tulemusi, näiteks "kasvatas müügitulu 20%", "parandas protsessi efektiivsust 30%", "saavutas kulude kokkuhoiu 15%" jne.

Spetsialiseerumine: Kui sul on spetsiifilisi teadmisi või kogemusi teatud valdkonnas, kasuta selle valdkonna olulisi võtmesõnu. Näiteks, kui oled spetsialiseerunud turundusele, võid kasutada sõnu nagu "turundusstrateegiad", "bränding", "turunduskampaaniad" jne.

Tööstusharu oskus: Iga tööstusharu võib omada spetsiifilisi võtmesõnu. Uuri välja, millised on sinu valdkonnas olulised mõisted ja märksõnad ning kasuta neid enda CV-s. Näiteks, kui töötad infotehnoloogia valdkonnas, võid kasutada võtmesõnu nagu "andmeanalüüs", "tarkvaraarendus", "projektijuhtimine IT-s" jne.

Erialased pädevused: Kasuta võtmesõnu rõhutavad sinu erialaseid pädevusi ja oskusi. Näiteks, kui oled finantsjuht, võid kasutada sõnu nagu "finantsplaneerimine", "eelarvestamine", "riskianalüüs" jne.

Oluline on leida tasakaal võtmesõnade kasutamisel, et need oleksid asjakohased ja loomulikud. Ära kasuta liiga palju võtmesõnu, mis võivad muuta CV ebasiirdeks või ebaloomulikuks.

Edukad juhtimisnäited ja tagasi vaatamine


Juhi CV-s on oluline tuua välja edukad juhtimisnäited nad tõendavad sinu võimekust ja kogemust juhtida meeskonda ning saavutada positiivseid tulemusi. Allpool toome välja mõned head ja halvad näited, mis aitavad selgitada, kuidas edukaid juhtimisnäiteid üle esitleda.

Juht CV

Hea näide:
Projekt: Klienditeeninduse protsessi täiustamine
Käisin juhtimas meeskonda, et täiustada ettevõtte klienditeeninduse protsessi ja suurendada kliendirahulolu. Rakendasime uusi tööriistu ja süsteeme, korraldasime meeskonnakoolitusi ning lootsin meeskonda pidevalt edukatele tulemustele. Tulemusena suutsime vähendada kliendipöördumiste aega 30% võrra ning parandasime klienditeeninduse rahuloluindeksit 20%. Meie töö mõjutas positiivselt ka ettevõtte mainet ja tõi kaasa uusi kliente.

Halb näide:
Projekt: Klienditeeninduse täiustamine
Juhtisin meeskonda klienditeeninduse protsessi täiustamisel. Me töötasime uute tööriistade ja süsteemidega ning andsime meeskonnale koolitusi. Saavutasime mõningaid parandusi klienditeeninduse rahuloluindeksis.

Juht CV tulevikutrendid


Juhtide jaoks on oluline pidevalt kohaneda muutuva töökeskkonnaga ning hoida end kursis tulevikus vajalike juhtimisoskuste ja -omadustega. Siin on mõned olulised tulevikutrendid, mida peaksid arvestama enda juhi CV koostamisel:

Laiem oskuste kogum: Tulevikus on vajalik omada mitmekülgset oskuste kogumit. Lisaks traditsioonilistele juhtimisoskustele nagu strateegiline mõtlemine ja meeskonna juhtimine, on oluline omada ka näiteks digitaalseid oskusi, loovust, kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamise võimeid.

Pidev õppimine: Muutuvas töökeskkonnas on oluline pidev enesetäiendamine ja õppimine. Rõhuta enda CV-s täiendkoolituste, sertifikaatide ja muude õppeprogrammide läbimist, mis näitavad sinu valmisolekut arendada enda juhtimisoskusi ja kohaneda uutele väljakutsetele.

Tulemuslikkus andmete põhjal: Tulevikus on oluline osata analüüsida andmeid ja teha otsuseid selle põhjal. Rõhuta enda CV-s enda võimet kasutada andmeid juhtimisotsuste tegemisel ning tuua välja näited, kuidas oled andmete analüüsi abil saavutanud tulemusi.

Digitaalse CV kasutamine: Traditsioonilise paberkandjal CV asemel võid kaaluda digitaalse CV koostamist. See võimaldab sul esitleda end mitmekesisemalt, lisades lingid enda saavutustele, projektidele ja teistele online-platvormidele, mis näitavad sinu juhtimisoskusi ja kogemusi.

Juht CV

Tulevikus on oluline olla paindlik, avatud uutele tehnoloogiatele ning omada mitmekülgset ja kaasaegset juhtimisoskuste komplekti. Keskendu enda CV-s nendele aspektidele, mis näitavad sinu valmisolekut tuleviku väljakutsetega toime tulla ning panustada organisatsiooni edusse.

Näpunäited ja soovitused


Selle artikli käigus oleme uurinud juhi CV koostamise olulisi osi, struktuuri ja tulevikutrende. Siin on mõned praktilised näpunäited ja soovitused, mis aitavad sul üle koostada tõhusa juhi CV ning esitleda end potentsiaalsetele tööandjatele:

 • Kohanda enda CV vastavalt konkreetsele töökuulutusele või ettevõttele. Loe hoolikalt tööandja nõudeid ja vajadusi ning kohanda enda CV vastavalt sellele. Too esile just need oskused, kogemused ja saavutused, mis on tööandja jaoks olulised.
 • Esile tõsta enda juhiomadusi ja juhtimisoskusi. Kirjelda enda juhtimisstiili, võimeid meeskonda juhtida, alates strateegilist mõtlemist ning suutlikkust saavutada tulemusi. Kasuta selgeid ja konkreetseid näiteid, kuidas oled edukalt juhtinud projekte või saavutanud positiivseid tulemusi.
 • Ole täpne ja selge. Välti üldsõnalisi väljendeid ja keskendu konkreetsetele saavutustele ja kogemustele. Kasuta mõõdetavaid näitajaid, nagu rahalised tulemused, ajalised raamid ja protsentuaalsed muutused, et tõestada enda panust ja tulemuslikkust.
 • Hoia enda CV lühike ja loetav. Kasuta selget ja loetavat fonti, piira end mõne lehega ning korralda enda teave struktuuritult. Kasuta pealkirju ja alamrubriike, et muuta teave hõlpsasti loetavaks ja leitavaks.
 • Tõhusa CV esitamiseks kasuta alates professionaalset ja selget formaati. Kasuta meie CV ja motivatsioonikirja malle, et hõlpsalt luua professionaalne ja atraktiivne CV. Veendu, et vorming oleks ühtne, font ja suurus loetav ning olulised osad esile tõstetud.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas esile tõsta juhtimisoskusi ja juhtimisomadusi?

Juhtimisoskuste esiletõstmiseks tuleks kirjeldada konkreetselt, milliseid projekte oled juhtinud, kuidas oled meeskonda arendanud ja kuidas oled saavutanud positiivseid tulemusi. Kasuta selgeid ja mõõdetavaid näiteid.

Kuidas kohandada juhi CV vastavalt tööandja ootustele?

Uuri hoolikalt tööandja vajadusi ja nõudeid ning kohanda enda CV üle vastavalt sellele. Too esile just need oskused ja kogemused, mis on tööandja jaoks olulised ning rõhuta neid.

Kas peaksin lisama kõik enda töökogemused juhi CV-sse?

Juhi CV-sse tasub lisada ainult olulised ja asjakohased töökogemused, mis on üle seotud juhtimisega või millel on otsene seos juhirolliga. Vali välja need töökogemused, mis toetavad sinu juhtimisprofiili ja annavad tervikliku pildi sinu oskustest ja saavutustest.

Kuidas esitleda juhtimisvastutust, kui ma pole veel ametlikus juhirollis olnud?

Kui sul puudub ametlik juhiroll, siis võid esitleda juhtimisvastutust projektijuhi, meeskonnajuhi või muu sarnase rolli kaudu. Kirjelda, kuidas oled inimesi juhendanud, koordineerinud või olnud vastutav tulemuste saavutamise eest.

Kas peaksin lisama hobisid ja isiklikke huvisid juhi CV-sse?

Hobid ja isiklikud huvid võivad anda aimu sinu isiksusest, kuid need pole alati vajalikud juhi CV-s. Kui need hobid on seotud juhtimisega või näitavad sinu juhtimisoskusi (nt meeskonnasport, vabatahtliku töö juhtimine), siis võid neid mainida.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee