Praktiline Teejuht: Oma kontohaldur CV Koostamine

Kontohaldurina on ülioluline esitleda enda oskusi ja kogemusi selgelt ning veenvalt, et saavutada soovitud edu tööturul. Kontohalduri CV koostamine on esimene samm selle suuna poole. See on dokument, mis annab tööandjale ülevaate sinu taustast, oskustest ja saavutustest kontohalduri rollis ning võib avada ukse põnevale karjäärivõimalusele.

Alljärgnevalt leiad näidise kontohalduri CV-st, mis on koostatud arvestades parimaid praktikaid ja nõudeid selles valdkonnas. See näidis on mõeldud inspiratsiooniks ja juhendiks, kuidas struktureerida omaenda CV-d ning esitleda enda oskusi ja kogemusi kontohaldurina.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Kontohaldur CV Näidis

Nimi: Mari Mets
Kontaktinfo:
E-post: mari.mets@example.com
Telefon: +372 1234 5678
Aadress: Tallinn, Eesti

Isiklik Profiil:

Tulemuskeskne ja suhtlemisoskuslik kontohaldur, kellel on üle 5-aastane kogemus klientide juhtimises ja ärisuhete loomises. Tugevad analüütilised oskused ja võimekus leida lahendusi klientide vajadustele vastamiseks.

Töökogemus:

Kontohaldur
ABC Company, Tallinn
Periood: jaanuar 2018 - praegune

 • Vastutav suurklientide portfelli haldamise eest, tagades nende rahulolu ja lojaalsuse
 • Aktiivne suhtlemine klientidega, pakkudes neile personaalset tuge ja nõustamist
 • Analüüsimine ja raporteerimine klientide käitumise ning müügitulemuste kohta

Haridus:

Magistrikraad Ärijuhtimises
Tallinna Ülikool, Tallinn
Periood: 2014-2016

Bakalaureusekraad Majanduses
Tartu Ülikool, Tartu
Periood: 2010-2014

Oskused:

 • Suurepärane suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
 • Tugev analüütiline mõtlemine ja probleemide lahendamise oskus
 • Võimekus töötada tulemuslikult surve all ja saavutada seatud eesmärke

Keeled:

 • Eesti (emakeel)
 • Inglise (väga hea)
 • Vene (algtase)

See näidis annab ülevaate sellest, kuidas struktureerida kontohalduri CV-d, tuues esile olulised osad nagu isiklik profiil, töökogemus, haridus, oskused ja keeled. Soovi korral saad seda kohandada vastavalt oma isiklikele kogemustele ja taustale.

Selle teejuhi eesmärk on anda sulle praktilisi näpunäiteid ja juhiseid, kuidas luua silmapaistvat kontohalduri CV-d. Alustame sissejuhatusega selle protsessi olulisusest ja sellest, mida peaksid esimese sammuna tegema, et oma CV koostamisel edukas olla.

Kontohalduri CV peaks peegeldama sinu professionaalset profiili ning demonstreerima sinu võimekust tõhusalt hallata kliente ja luua suhteid. See peaks näitama sinu arusaamist müügi- ja turundusprotsessidest ning suutlikkust saavutada eesmärke ja tulemusi. Lisaks peab see esile tooma sinu suhtlemisoskused ja võime töötada meeskonnas, mis on olulised omadused edukaks kontohalduriks saamisel.

Järgnevates jaotistes uurime lähemalt, kuidas koostada konkreetseid osi oma kontohalduri CV-st ning kuidas esitleda enda tugevusi ja kogemusi nii, et need tõmbaksid tööandja tähelepanu ja viiksid sind lähemale oma karjäärieesmärkide saavutamisele.

kontohaldur cv

Kontohaldur Töökogemuse Esiletõstmine


Kontohaldurina on töökogemuse esiletõstmine sinu CV oluline osa, mis annab tööandjale ülevaate sinu varasematest saavutustest ja vastutusaladest selles valdkonnas. Siin on mõned näpunäited, kuidas esitleda oma töökogemust selgelt ja veenvalt:

 1. Konkreetsete Saavutuste Esiletõstmine:
  Kirjelda oma varasemat töökogemust, tuues esile konkreetsed saavutused ja projektid, milles osalesid. Näiteks, kui suutsid suurendada klientide rahulolu või parandada ettevõtte protsesse, too see kindlasti esile.
 2. Vastutusvaldkondade Selgitamine:
  Selgita oma rolli ja vastutusalasid igas varasemas töökohas. Too välja, milliseid kliente või projekte oled juhtinud ning milliseid ülesandeid oled täitnud.
 3. Mõõdetavate Tulemuste Esitamine:
  Kui võimalik, too välja numbrilised või mõõdetavad tulemused oma töökogemusest. Näiteks, kui suutsid suurendada müügitulu või vähendada kulusid, anna sellest kindlasti teada.
 4. Töökogemuse Ajaarvestus:
  Too välja oma töökogemuse kestvus igas varasemas ametis. See aitab tööandjal paremini mõista sinu karjääriprogresiooni ja pühendumust oma valdkonnale.
 5. Tööandja Nime Esitamine:
  Kindlasti maini igas varasemas töökohas tööandja nimi ja ametinimetus. See aitab luua usaldusväärsemat ja läbipaistvamat CV-d.
Õigesti esitatud töökogemus annab tööandjale selge ettekujutuse sinu oskustest, kogemustest ja panusest eelnevatesse töökohtadesse. Kasuta seda osa oma CV-s võimalikult efektiivselt, et jätta parim esmamulje.

Oskused ja Kompetentsid Kontohalduri Ametis


kontohaldur cv


Kontohaldurina on oluline omada mitmesuguseid oskusi ja kompetentse, mis võimaldavad sul tõhusalt oma tööülesandeid täita ning klientide ja ettevõtte vajadustele vastata. Siin on mõned olulised oskused ja kompetentsid, mida peaksid oma CV-s esile tooma:

 1. Suurepärane Suhtlemisoskus:
  Kontohaldurina pead olema suurepärane suhtleja, suutes efektiivselt suhelda nii klientide kui ka ettevõtte sisemiste osapooltega.
 2. Probleemide Lahendamise Oskus:
  Oluline on omada head probleemide lahendamise oskust, suutes kiiresti reageerida ja leida lahendusi erinevatele kliendiküsimustele ja -probleemidele.
 3. Analüütiline Mõtlemine:
  Kontohaldurina pead olema võimeline analüüsima andmeid ja klientide vajadusi, et pakkuda neile sobivaid lahendusi ja teenuseid.
 4. Ajajuhtimise Oskus:
  Oluline on omada head ajajuhtimise oskust, suutes efektiivselt planeerida oma aega ja prioriteete ning täita tööülesandeid tähtaegadega.
 5. Meeskonnatöö Oskus:
  Kontohaldurina pead olema hea meeskonnatöötaja, suutes koostööd teha erinevate osakondade ja tiimidega ning saavutada ühiseid eesmärke.
 6. Tehnilised Oskused:
  Lisaks peavad kontohaldurid olema kursis erinevate arvutiprogrammide ja tarkvaradega, sealhulgas arvutustabelite ja CRM-süsteemidega.
 7. Müügioskused:
  Sageli on kontohalduri rollis ka müügitöö elemente, seega on oluline omada head müügioskust ja võimet luua suhteid klientidega.
 8. Empaatia ja Klienditeenindus:
  Oluline on omada empaatiavõimet ja head klienditeenindusoskust, suutes mõista klientide vajadusi ja pakkuda neile parimat võimalikku teenindust.
Neid oskusi ja kompetentse esitledes näitad end kui tugevat kandidaati kontohalduri ametikohale ning suudad paremini vastata tööandja ootustele ja vajadustele.

Haridus ja Täiendõpe Kontohaldurina


kontohaldur cv


Kontohaldurina on oluline omada sobivat haridust ja pidevalt täiendada pole oma teadmisi, et olla kursis valdkonna parimate tavade ja uusimate arengutega. Siin on mõned olulised punktid, mida peaksid kaaluma hariduse ja täiendõppe osas oma CV-s:

 1. Hariduslik Taust:
  Kirjelda oma hariduslikku tausta, sealhulgas kraadi, diplomit või muud kvalifikatsiooni, mis on seotud ärijuhtimise, majanduse, finantside või muu asjakohase valdkonnaga.
 2. Erinevad Koolitused ja Sertifikaadid:
  Too esile erinevad koolitused, töötoad või sertifikaadid, mida oled läbinud seoses kontohalduri rolliga, näiteks klienditeeninduse koolitused, müügikoolitused või tarkvara koolitused.
 3. Täiendõppe Programmid:
  Maini ka oma osalemist täiendõppe programmides või kursustel, mis on suunatud spetsiifilistele valdkondadele, nagu näiteks raamatupidamine, finantsanalüüs või klientide haldamine.
 4. Keelteoskus:
  Kui oled omandanud keelteoskuse, mis võib olla kasulik rahvusvahelises keskkonnas töötades, siis too see samuti esile.
 5. Õppimisvalmidus:
  Rõhuta oma valmisolekut pidevalt õppida ja täiendada oma teadmisi ning arendada uusi oskusi, et olla konkurentsivõimeline ja edukas kontohalduri rollis.
Oluline on esitleda oma hariduslikku tausta ja täiendõpet kes selgelt ja asjakohaselt, et näidata oma pühendumust ja valmisolekut oma ametialaseid teadmisi ja oskusi pidevalt arendada.

Isikliku Profiili Tähtsus Kontohalduri CV-s


kontohaldur cv


Isiklik profiil on üks olulisemaid osi sinu CV-s, sest see annab tööandjale esmase ülevaate sinust kui potentsiaalsest kandidaadist. Siin on mõned punktid, mida peaksid arvestama isikliku profiili koostamisel kontohalduri CV-s:

 • Professionaalne Kokkuvõte:
  Lühidalt kirjelda oma professionaalset tausta ja kogemusi kontohalduri rollis, rõhutades oma olulisemaid saavutusi ja pädevusi.
 • Tugevused ja Oskused:
  Toonita oma peamisi tugevusi ja oskusi, mis on seotud kontohalduri tööga, näiteks suurepärane suhtlemisoskus, analüütiline mõtlemine ja võime lahendada keerulisi probleeme.
 • Motivatsioon ja Eesmärgid:
  Anna lühike ülevaade sellest, mis sind motiveerib ja miks oled huvitatud töötamisest just selles valdkonnas ning millised on sinu karjäärieesmärgid.
 • Kohanemisvõime ja Paindlikkus:
  Kirjelda oma võimet kohaneda erinevate olukordadega ja töötada tõhusalt muutuvas keskkonnas ning rõhuta oma paindlikkust ja kohanemisvõimet.
 • Erialane Pühendumus:
  Näita oma kirge ja pühendumust kontohalduri karjääri vastu ning rõhuta oma soovi pidevalt areneda ja panustada ettevõtte edu.

Isikliku profiili kaudu saad anda tööandjale aimu oma isiksusest, oskustest ja motivatsioonist ning luua seeläbi positiivse esmamulje.

Viimased Nõuanded ja Kokkuvõte


Viimased nõuanded aitavad sul täiustada oma kontohalduri CV-d ning muuta see veelgi veenvamaks ja professionaalsemaks. Siin on mõned olulised punktid, mida meeles pidada:

 • Täpsus ja Korrektsus: Kontrolli hoolikalt oma CV-d, et tagada õigekirja ja grammatika veatus ning kõik andmed on täpsed ja ajakohased.
 • Isikupära ja Unikaalsus: Püüa eristuda teistest kandidaatidest, tuues esile oma unikaalsed kogemused, saavutused ja oskused, mis teevad sind ja meile sobivaks just sellele ametikohale.
 • Selgus ja Lihtsus: Hoidu liigsest keerukusest ja kasuta selget ja arusaadavat keelt. Veendu, et sinu CV on lihtsalt loetav ja jätab tööandjale positiivse mulje.
 • Kohandamine ja Kohanemine: Kohanda oma CV-d vastavalt iga konkreetsele tööpakkumisele ja ettevõttele, rõhutades neid oskusi ja kogemusi, mis on konkreetsele ametikohale kõige olulisemad.
 • Professionaalne Väljanägemine: Veendu, et sinu CV oleks professionaalselt kujundatud ja visuaalselt atraktiivne, kasutades sobivat fonti, paigutust ja värvilahendusi.

Kokkuvõttes on oluline mõista, et sinu CV on sinu esimene võimalus teha tööandjale positiivne mulje ning seetõttu tasub sellele pöörata piisavalt tähelepanu ja vaeva. Järgides neid nõuandeid, saad suurendada oma võimalusi saada soovitud kontohalduri ametikoht ja alustada ja ootame edukat karjääri selles valdkonnas.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused

Kas ma peaksin lisama kõik oma varasemad töökohad oma CV-sse?

Soovitatav on esitada vaid olulised ja asjakohased töökogemused, mis seonduvad kontohalduri ametikohaga. Liigne detailitus võib muuta pole CV info liiga mahukaks.

Kuidas esitleda lünki minu tööalases ajaloos?

Selgitused lünkadele võivad olla vajalikud, kuid püüa neid hoida lühikestena ja positiivsetena. Näiteks võid mainida, et keskendusid ajutiselt täiendõppele või töötasid vabatahtlikult kohta.

Kas peaksin lisama oma hobid ja huvid CV-sse?

See sõltub olukorrast. Kui hobid ja huvid on asjakohased ja info või näitavad olulisi oskusi (nt juhtimisoskust või meeskonnatööd), võib neid kaaluda kes lisada, kuid kui need mitte tööga seotud, võib see olla valikuline.

Kui pikk peaks olema minu CV?

Ideaalis peaks CV ametikohal olema üks või kaks lehekülge pikk. Püüa esitada oma kogemused ja saavutused lühidalt ja selgelt ning väldi liigset detailidele süvenemist.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee