Laotöölise CV malli ja kirjutamise juhend

Laotööline töökoha jaoks CV kirjutamine nõuab kindla oskuste ja kvaliteetide esiletõstmist, nagu näiteks detailidele orienteeritus ja võime töötada füüsiliselt raske koormuse all. Seejuures tuleb mõista, millised on tööandja ootused ja kuidas neid CV-s tõhusalt kajastada. Millised on need kriitilised oskused, mida laotööline peaks oma CV-s rõhutama? Kuidas tõestada oma võimekust töötada tõhusalt meeskonnas? Millised on parimad strateegiad oma varasemate laotöö kogemuste esitlemiseks, et köita tööandja tähelepanu?

Allpool loome Laotööline CV näidise, mida igaüks saab enda vajaduste järgi kohandada.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Laotööline - CV näidis

Isiklikud andmed:

Nimi: Mart Mägi
Aadress: Tammsaare tee 27, Tallinn, 11316
Telefon: +372 55667788
E-post: martmagi@example.ee

Haridus:

2012- 2013: Tallinna Tööstushariduskeskus, laotöötaja kutsetunnistus
2008-2012: Tallinna Tehnika Gümnaasium

Töökogemus:

2015 - Praeguseni: Laotööline, AS Eesti Kaubandus

 • Kaupade vastuvõtmine ja kontroll
 • Kaupade ladustamine
 • Tellimuste komplekteerimine

2013 - 2015: Abitööline, OÜ Toom ja Pojad

 • Kaupade transportimine
 • Laopinna korrashoid
 • Kaupade ettevalmistamine transportimiseks

Oskused:

 • Tõstukijuhtimine
 • Ladustamisalased teadmised
 • Füüsiline vastupidavus
 • Täpsus ja korrektsus

Keelteoskus:

 • Eesti keel – emakeel
 • Inglise keel – hea
 • Vene keel – rahuldav

Lisainfo:

 • Töötanud vahetustega
 • B-kategooria juhiluba
 • Tõstukijuhi litsents

Soovitajad:

 • AS Eesti Kaubandus, laojuht Tõnu Tamm, telefon: +372 55667733
 • OÜ Toom ja Pojad, laojuht Jaan Jõgi, telefon: +372 55667744
⚠️ Märkus: Kõik antud informatsioon on tõene ja kontrollitav. Olen valmis alustama tööd esimesel võimalusel.

CV kirjutamine on laotöölisele oluline, kuna see aitab tööandjatel paremini mõista tema oskusi, kogemusi ja tööeetikat. CV on võimalus end potentsiaalsetele tööandjatele tutvustada ja näidata, miks ollakse sobivim kandidaat laotöö kohale. Tööandjad, kes võivad laotöölise CV-d lugeda, hõlmavad laevandus- ja logistikaettevõtteid, jaemüügikette, tootmisettevõtteid ning hulgimüügifirmasid.

Järgnevas osas keskendume sellele, kuidas koostada täiuslik CV, mis aitab teil saada laotöölise töökohta. Selgitame, kuidas õigesti vormindada CV-d, valida sobiv tiitel, esitada oma varasemat kogemust, haridust ja oskusi ning luua veenev fraas ja kaaskiri. Need elemendid on laotöölise töö puhul eriti olulised, kuna need aitavad teil end tööandjale soodsas valguses esitleda. Selle juhendi abil saate luua professionaalse ja silmapaistva CV, mis võib suurendada teie võimalusi soovitud töökoha saamiseks.

laotooline

Laotöölise CV ülesehituse ja vormingu tähtsus


Laotööline ametikoht esitab oma unikaalseid väljakutseid ja eesmärke. Nii nagu raamatupidaja või ehitusinsener peab oma CV-s demonstreerima kõrget professionaalsust, peab ka laotööline oma CV paigutuse ja ülesehituse abil tõestama oma pädevust. Ükskõik, kas kandideerite oma esimesele töökohale või olete juba kogenud töötaja, on oluline, et CV paigutus oleks ladus ja loogiline, et tööandjal oleks lihtne mõista teie sobivust laotööline ametikohale.

Seejärel tuleb meeles pidada, et tööandjad kulutavad keskmiselt 35 sekundit ühe CV vaatamisele. Seetõttu on väga oluline, et teie CV oleks hästi struktureeritud ja kergesti loetav. Puhas paigutus ja selge ülesehitus aitavad teie CV-l positiivselt esile tulla. Pidage meeles, et teie CV on esimene mulje, mille annate oma võimalikule tööandjale. Seega, olgu see mulje võimalikult hea!

Peale Laotööline elulookirjelduse malli, on meil ka teisi sarnaseid malle, mida võiksite vaadata.

Laotöölise CV vormindamine: kuidas silma paista ja tööandjate tähelepanu võita?

 • Fondid: Kasutage selgeid, lihtsaid ja professionaalseid fonditüüpe, nagu Arial või Calibri. Need fondid sobivad Laotööline kutsealaga, kuna need on otsekohesed ja lihtsad, nagu ka ladustamistöö. Vältige liiga keerulisi või stiilseid fonditüüpe, mis võivad olla segadust tekitavad või rasked lugeda.
 • Vorming: Valige lihtne, ühelehele mahuv vorming. Tööandjad veedavad sageli ainult mõne sekundi CV-de üle vaadates, nii et oluline info peaks olema kiiresti leitav. Oluline teave, nagu teie nimi ja kontaktandmed, peaks olema üleval, järgnevad teie töökogemus ja haridus.
 • Veerised: Kasutage standardseid veeriseid (1 tolline nii ülal, all, vasakul kui ka paremal). Liiga suured veerised võivad jätta mulje, et proovite lehekülge täita, samas kui liiga väikesed võivad muuta CV raskesti loetavaks.
 • Täpipunktid: Kasutage täpp-punkte, et esile tõsta olulisi üksikasju, nagu töökogemused või oskused. Täpp-punktid aitavad tööandjal kiiresti skannida ja leida vajalikku teavet.
 • Eraldajad: Kasutage eraldajaid, et jaotada CV erinevateks sektsioonideks, näiteks töökogemus, haridus, oskused jne. Eraldajad aitavad muuta CV ülesehituse selgemaks ja loogilisemaks.
 • Värvid: Valige neutraalsed ja professionaalsed värvid, näiteks must ja valge või hall. Need värvid on sobilikud Laotööline kutsealaga, kuna need on praktilised ja mitte segavad. Vältige erksaid või silmatorkavaid värve, mis võivad jätta ebaprofessionaalse mulje.

Hästi struktureeritud CV: Sinu edu võti Laotöölise töökohale kandideerimisel

Laotöölise CV koostamisel on oluline järgida kindlat struktuuri ja sisu, et potentsiaalne tööandja saaks kiiresti ja lihtsalt ülevaate teie sobivusest antud töökohale. Neljast alliktekstist lähtuvalt võiks laotöölise CV struktuur olla järgmine:

 • Kontaktandmed ja pealkiri: Esimesena peaks CV-s olema teie isikuandmed, sh. ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, aadress ja telefoninumber. Pealkirjas võiks olla märgitud, et olete huvitatud laotöölise töökohast.
 • Professionaalne profiil: Selles osas tuleb anda lühike ülevaade teie professionaalsest taustast. Näiteks: "Kogenud laotööline, kes on spetsialiseerunud kauba vastuvõtmisele ja ladustamisele. Omab tõstukijuhiluba."
 • Töökogemus: Siia alla tuleb kirjutada eelnevad töökohad ja tööülesanded, mis on seotud laotööga. Näiteks võib mainida, kui kaua olete töötanud laotöölise ametikohal ja millised olid teie peamised tööülesanded.
 • Oskused: Loetlege oskused, mis teevad teid sobivaks laotööliseks. Näiteks võib mainida, et oskate kasutada laos kasutatavaid töövahendeid ja -masinaid või omate tõstukijuhiluba.
 • Haridus: Kirjeldage oma haridusteed, eelkõige seoses laotööga. Kui teil on läbitud mõni laotöö alane koolitus või kursus, siis kindlasti märkige see.
 • Huvid ja/või erialased viited: Kui teil on olemas viited eelmistelt tööandjatelt või kui teie hobid on kuidagi seotud laotööga, siis tasuks need kindlasti ära märkida.
 • Täiendavad jaotised: Siia alla võib lisada muu olulise info, nagu keeleoskus või lisaoskused, mis võiksid laotööl kasuks tulla.

Laotööline CV: Päise olulisus ja selle õige vormistamine


laotooline


Laotöötaja tööpäise korrektne ja täpne vormistamine on oluline, kuna see sisaldab kõiki vajalikke kontaktandmeid, mis aitavad tööandjal kandidaadiga ühendust võtta.

Esiteks, päise ülaosas peaks olema suurte tähtedega kirjutatud perekonnanimi ja eesnimi. See aitab tööandjal kiiresti tuvastada, kelle töödokumendid need on.

Teisel real tuleks märkida elukutse ja distsipliin. See annab tööandjale ülevaate kandidaadi erialastest oskustest ja kogemustest.

Järgmises reas peaks olema postiaadress. See annab tööandjale teavet kandidaadi geograafilise asukoha kohta ning võimaldab ka töölepingu või muude oluliste dokumentide saatmist.

Seejärel peaks järgnema telefoninumber. See on oluline, kuna see võimaldab tööandjal kandidaadiga kiiresti ja otseselt ühendust võtta.

Lõpuks tuleks märkida e-posti aadress. See on üks levinumaid suhtlusviise, mis võimaldab tööandjal saata kandidaadile täiendavat teavet, kutseid vestlusteks või muid olulisi teateid.

Kõik see teave peaks olema selgelt kirjutatud ja kergesti loetav, et tööandjal oleks lihtne kandidaadiga ühendust võtta.

ÕIGE

Jaan Mets

Laotööline, kes on spetsialiseerunud kaupade vastuvõtmisele ja ladustamisele

Vabaduse puiestee 174, 10917 Tallinn, Eesti

+372 5555 5555

jaan.mets@example.com


Fotograafia tähtsus Laotööline CV koostamisel

Laotööline elukutse puhul pole foto CV-sse lisamine kohustuslik. Tööülesanded pole seotud isiku välimusega, vaid pigem füüsiliste võimekuste ja organisatsioonioskustega. Seega, foto olemasolu või puudumine CV-s ei mõjuta oluliselt tööandja otsust.

Kui siiski otsustate foto CV-sse lisada, siis peaks see olema professionaalse ilmega, ristkülikukujuline, mõõtmetega 6,5 cm x 4,5 cm. Kindlasti peaks vältima vabas õhkkonnas tehtud pilte, selfisid või rannafotosid.

Kuigi foto lisamine pole keelatud, tuleks meeles pidada, et enamik personalijuhte ei pea foto olemasolu CV-s oluliseks. Seega, kui otsustate foto lisada, veenduge, et see oleks professionaalne ja sobilik.

Kogemuste olulisus Laotööline CV koostamisel


Kuidas kirjutada oma laotöö kogemusi CV jaoks

Kogemuste esiletõstmine on võtmetähtsusega osa Laotööline CV-s, kuna see on see, mis näitab teie võimekust ja sobivust mainitud töörolli jaoks. Laotöö on praktiline ja sageli füüsiliselt nõudlik amet, mis hõlmab kauba vastuvõtmist, ladustamist, korraldamist ja väljastamist. Seega, teie varasemad kogemused näitavad, et teil on vajalikud oskused ja vastupidavus, et selles valdkonnas edukalt hakkama saada.

 • Kronoloogiline järjekord: Alustage oma viimasest töökohast ja liikuge tagasi oma karjääri algusesse.

  Näide: Laotööline, ABC Ettevõte, 2018-2020; Laotöötaja, XYZ Ettevõte, 2015-2018.
 • Lepingute kuupäevad: Lisage igale töökohale alguse ja lõpu kuupäevad, et näidata oma pühendumust ja stabiilsust.

  Näide: Laotöötaja, ABC Ettevõte, aprill 2018 - märts 2020.
 • Ametinimetus: Märgi ära oma täpne ametinimetus igas ettevõttes, kus olete töötanud.

  Näide: Laotööline; Laotöö juhataja.
 • Täppide loetelu: Kirjeldage oma töökohustusi ja saavutusi loetelupunktide abil, mis teevad selle lihtsamini loetavaks.

  Näide:
 • Vastutasin kauba vastuvõtmise eest;
 • Korraldasin kaupu vastavalt ettevõtte süsteemile;
 • Väljastasin kaupu vastavalt tellimustele.

 • Ametikirjeldus: Lisage igale ametikohale lühike, kuid detailne kirjeldus oma vastutusest ja rollist.

  Näide: Kui laotööline ABC Ettevõttes vastutasin kauba vastuvõtmise, ladustamise, korraldamise ja väljastamise eest.
 • Võtmesõnade kasutamine: Kasutage töökuulutuses mainitud võtmesõnu, et näidata, et olete hoolikalt lugenud ja mõistnud töö nõudmisi.

  Näide: laotöö, kauba vastuvõtmine, kauba ladustamine, kauba korraldamine, kauba väljastamine, füüsiline vastupidavus, täpsus, korrektsus.
 • Tulemused ja saavutused: Märkige ära konkreetsed tulemused või saavutused, mis teie töö ajal saavutatud said.

  Näide: Vähendasin kaubavea määra 20% võrra, parandades kauba ladustamise süsteemi ABC ettevõttes.
ÕIGE

Ametikoht: Laotööline

Tööandja: ABC Logistika AS

Kuupäevad: Juuni 2016 - Praegune


Kirjeldus:

 • Kauba vastuvõtt, kontroll ja ladustamine.
 • Kaupade korrektne paigutamine laos.
 • Töö tõstukite ja muude laoseadmetega.
 • Inventuuride läbiviimine.
 • Tööohutusnõuete järgimine.

Kuidas koostada Laotööline CV-d kogemuse puudumisel?

laotooline


Laotöölise CV koostamine ilma eelneva kogemuseta võib esialgu tunduda keeruline. Kuid, alljärgnevad juhised aitavad teil luua veenva CV, mis tõstab esile teie potentsiaali ja sobivust laotöölise positsiooniks. Järgige neid lihtsaid ja kasutajasõbralikke soovitusi, et muuta oma CV atraktiivseks ka ilma eelneva laotöö kogemuseta.

Olete uus laotööline ja ei tea, kuidas oma CV-d täita? Pole muret, siin on mõned näpunäited, mis aitavad teil oma CV-d tõhusamaks muuta.

 1. Rõhutage oma oskusi: Kogemuste puudumisel on oluline rõhutada oma oskusi ja teadmisi. Selle asemel, et lisada jaotis "Töökogemus", kaaluge jaotise "Oskused ja omadused" või "Koolitus" lisamist. See võimaldab teil tõsta esile oma isiklikke oskusi, tugevusi ja omandatud teadmisi, mis võivad kompenseerida teie kogemuste puudumist. Näiteks võite esile tõsta oma organisatsioonioskusi, täpsust, oskust töötada meeskonnas jne.
 2. Kasutage oma kogemusi: Kui olete hiljuti kooli lõpetanud või sisenesite esimest korda tööturule, võite oma CV-sse lisada praktika, vabatahtliku töö või osalemise laoga seotud üritustel. Need kogemused näitavad teie valmisolekut ja pühendumust tööle.
 3. Selgitage oma kogemuste puudumist: Kui teil pole varasemat töökogemust, võite seda selgitada oma CV-le lisatud kaaskirjas. Olge aus ja selgitage, miks te pole varem töötanud ja mida olete selle aja jooksul teinud.
 4. Ole aus: Ärge kunagi valetage oma CV-s. Kui teil pole varasemat töökogemust, on parem seda ausalt tunnistada ja keskenduda oma oskustele ja valmisolekule õppida.
 5. Kasutage oma haridust: Kui teie taustal on lünki, võib teie haridust ja kultuurivahetusreise hinnata soodsalt. Näiteks võite mainida, milliseid oskusi olete koolis õppinud, mis võivad laotöö jaoks kasulikud olla, või kuidas teie reisid on aidanud teil arendada oskusi nagu paindlikkus, probleemide lahendamine ja suhtlemine erinevate inimestega.
Loodetavasti aitavad need näpunäited teil luua muljetavaldava CV, mis aitab teil saada intervjuu laotöölise kohale.

Hariduse roll Laotöölise CV koostamisel


Kuidas tõsta esile oma haridust laotöölise CV-s?

Haridus on laotöölise CV-s oluline, sest see näitab tööandjale kandidaadi teadmiste ja oskuste taset. See aitab tööandjal hinnata, kas kandidaat on võimeline tööülesandeid täitma ja kas tal on vajalikud kvalifikatsioonid. Lisaks võib haridus näidata kandidaadi pühendumust ja võimekust õppida ning kohaneda uute olukordadega, mis on sageli kasulikud omadused laotöötajatele.

Kuigi laotöölise ametikohale ei pruugi olla vajalik kõrghariduslik kraad, võib mõnel juhul olla eelistatud kutse- või tehnikahariduse olemasolu, eriti kui see on seotud logistika, varude haldamise või sarnaste valdkondadega. Samuti võivad mõned tööandjad nõuda kindlaid sertifikaate või litsentse, nagu näiteks tõstukijuhi litsentsi. Seega on oluline oma haridustaset ja sellega seotud kvalifikatsioone CV-s korrektselt esitada.

Hariduse esiletõstmine Laotöölise CV-s: Millist haridust peaksid rõhutama?

Hariduse positsioon Laotööline CV-s sõltub suuresti kandidaadi individuaalsest olukorrast ja tööandja nõudmistest. Kui laotöö tegemiseks ei ole vaja eriharidust või kui kandidaadil on laotöö alal juba palju praktilist kogemust, võib hariduse märkimine CV esimeseks osaks olla ebaoluline. Sellisel juhul võib olla mõistlikum rõhutada varasemaid töökogemusi ja oskusi, mis on laotöö jaoks olulised, nagu näiteks tõstukijuhi load või varude haldamise oskused.

Siiski, kui laotööline on hiljuti lõpetanud logistika või laonduse alase hariduse ja tal puudub varasem praktiline kogemus, võib hariduse esiletoomine CV-s olla kasulik. See näitab, et kandidaat on saanud asjakohase väljaõppe ja on valmis tööle asuma.

Üldiselt ei ole hariduse esimesena märkimine Laotööline CV-s reeglina vajalik, kuid see võib olla kasulik, kui kandidaat soovib rõhutada oma hariduslikku tausta seoses laotööga. Erandiks võib olla olukord, kus tööandja on spetsiifiliselt nõudnud teatud haridustaset või -suunda, mis on laotöö jaoks oluline. Sellisel juhul võib hariduse esiletoomine olla määravaks teguriks kandidaadi valimisel.

Näide 1:

September 2015 - juuni 2017

Tartu Ülikool, Tartu, Eesti

Bakalaureusekraad majandusteaduses


Näide 2:

September 2012 - mai 2014

Eesti Maaülikool, Tartu, Eesti

Kõrgem kutsekraad finantsjuhtimises ja ärijuhtimises


Oskuste tähtsus Laotööline CV koostamisel

laotooline

Haridusoskuste esiletoomine Laotööline CV-s: parimad näpunäited ja soovitused

Oskuste jaotis on CV-s võtmetähtsusega, sest see tutvustab teie tehnilisi oskusi ja isikuomadusi, mida värbajad hoolikalt hindavad. Tööpakkumistest saab teada, milliseid professionaalseid omadusi ja oskusi värbajad otsivad ja mida tuleks oma CV-s välja tuua. Oskuste jaotise sisu tuleb kohandada vastavalt nõutavatele vajadustele.

Laotöölise ametikohale kandideerimisel on oskuste väljatoomine eriti oluline. Ehitustööstus, mille alla laotöö kuulub, ei nõua tavaliselt kõrget haridustaset, eriti füüsilise töö puhul. Sel juhul on võtmeks isiklikud ja tehnilised oskused, mida tuleb CV-s rõhutada. Tööandjad ootavad kandidaadilt teatud tehnilisi, isiklikke ja füüsilisi võimeid, mis tuleks CV-s välja tuua. Oskuste jaotis aitab teil silma paista ja suurendab teie võimalusi valituks osutuda.

Olulisemad oskused, mida iga Laotööline peaks oma CV-s esile tõstma

Tehnilised oskused:

 • Laotööde ja logistika põhialuste tundmine
 • Tõstukijuhtimise oskus ja vastav litsents
 • Teadmised ladustamistehnikast ja -meetoditest
 • Võime lugeda ja mõista laoprotseduuride juhendeid
 • Head arvutioskused, sh laotarkvarade kasutamise kogemus
 • Oskus kasutada laos kasutatavaid seadmeid, nagu näiteks kahveltõstukid, konveierid, laadimisdokid jms
 • Töötamise kogemus kaubamärgistusega, sealhulgas vöötkoodide skaneerimine
 • Teadmised ohutusstandarditest laotööde puhul
 • Kaubakäitlemise ja varude haldamise oskused
 • Võime teostada füüsilist tööd, sealhulgas raskete esemete tõstmine.

Isikuomadused:

 • Hea füüsiline vorm
 • Tähelepanelikkus ja valvsus
 • Korrektsus ja täpsus
 • Vastutustunne ja usaldusväärsus
 • Iseseisvus ja initsiatiivikus
 • Hea meeskonnatöö oskus
 • Probleemilahenduse võime
 • Kiire õppimisvõime ja kohanemisvõime
 • Stressitaluvus ja paindlikkus
 • Hea ajaplaneerimise oskus.

Laotööline CV-de kokkuvõtte tähtsus: Kuidas see aitab teil silma paista?


Laotööline CV-s kokkuvõtte tähtsus on märkimisväärne, kuna see annab tööandjale esimese mulje kandidaadi professionaalsest profiilist. Kokkuvõte on lühike ülevaade kandidaadi oskustest, kogemustest ja saavutustest, mis on seotud laotööga. See võimaldab tööandjal kiiresti hinnata, kas kandidaat on sobilik avatud ametikohale.

Kokkuvõtte abil saab tööotsija esile tõsta oma tugevaid külgi ja näidata, miks ta on parim valik laotööliseks. See annab võimaluse rõhutada konkreetseid oskusi, nagu organisatsioonivõime, täpsus, füüsiline vastupidavus või kogemus laotööga seotud tarkvaraga.

Peale selle, kokkuvõte võib sisaldada ka kandidaadi karjäärieesmärke, mis näitab tööandjale, et tal on kindel plaan ja pühendumus oma professionaalsele arengule. Kokkuvõte on tõhus vahend enda reklaamimiseks ja esmamulje loomiseks, mis võib oluliselt mõjutada tööandja otsust kutsuda kandidaat intervjuule. Seetõttu on oluline pöörata erilist tähelepanu sellele CV osale.

ÕIGE
Detailne ja organiseeritud laotööline, kes on pühendunud ohutusele ning omab tugevat tööeetikat. Omab mitmeaastast lao haldamise kogemust, sh laoseisu haldamist, tellimuste vastuvõtmist ja kaupade komplekteerimist. Tõestatud oskus teha kiireid ja täpseid otsuseid suure surve all. Suudab iseseisvalt töötada ning juhendada meeskonda efektiivseks koostööks. Otsin võimalust rakendada oma oskusi ja kogemusi uues väljakutsuvas keskkonnas.

Täiendavate jaotiste lisamine oma Laotööline CV-le: nõuanded ja soovitused


Täiendavad pealkirjad, mida soovitame lisada Laotöölise CV-sse, on "Keeled" ja "IT-vahendid". Laotöötaja amet on sageli seotud rahvusvahelise kaubandusega, mistõttu võivad keeleoskused olla kasulikud. Lisaks on tänapäeval laotöö suuresti digitaliseeritud, seega on IT-oskused hädavajalikud.

Keeled

Töötades laos, võib tekkida vajadus suhelda erinevate rahvuste esindajatega. Seega on keeleoskus oluline osa laotöölise CV-st. Inglise keel on töömaailmas universaalne keel, seega on selle oskus hädavajalik. Lisaks võivad mõned tööandjad nõuda teiste keelte oskust, näiteks vene või saksa keele oskust, olenevalt nende kaubanduspartneritest.

IT-vahendid

Tänapäeva laotöö on paljuski digitaliseeritud. Tõenäoliselt peate kasutama erinevaid IT-vahendeid, nagu ladude haldamise tarkvara, inventuuri tarkvara või isegi lihtsad tööriistad nagu MS Excel. Seetõttu on IT-oskused laotöötaja CV-s väga olulised. Kui teil on kogemusi konkreetsete IT-vahenditega, mis on seotud laotööga, ärge kartke neid mainida. See võib anda teile eelise teiste kandidaatide ees ja näidata, et olete valmis uute tehnoloogiatega kohanema.

Laotöölise CV koostamine: olulised punktid, millele keskenduda


Laotööline on ametikoht, kus praktilised oskused on sageli olulisemad kui formaalne haridus. Kuid see ei tähenda, et CV ei ole oluline. Tegelikult võib hästi koostatud CV olla just see, mis eristab teid teistest kandidaatidest. Siin on mõned näpunäited, kuidas luua tõhus ja muljetavaldav laotöölise CV:

 1. Lisage oma CV-sse kõik töökohal vajalikud praktilised oskused. Need võivad hõlmata lao korraldamist, inventuuri haldamist, tõstukijuhtimise litsentsi omamist, pakkimis- ja laadimisprotsesside tundmist ning ohutusstandardite järgimist.
 2. Kui teil on varem olnud laotöö kogemus, loetlege oma kohustused ja saavutused iga töökoha juures. See näitab, et teil on vajalikud oskused ja kogemused, mida tööandja otsib.
 3. Lisage oma CV-sse ka võõrkeelte oskus, eriti kui teate, et laos töötatakse mitmekeelses keskkonnas.
 4. Kui olete osalenud täiendkoolitustel või kursustel, mis on seotud laotööga, lisage need kindlasti oma CV-sse. See näitab, et olete pühendunud oma ametialase arengu edendamisele.
 5. Jälgige CV-s õigekirja ja grammatikat. Teie CV on tihti esimene mulje, mida tööandja teist saab, seega olge kindel, et see on professionaalne.
 6. Hoidke oma CV lühike ja loetav. Vältige tarbetut informatsiooni ja keskenduge oma kvalifikatsioonidele ja kogemustele, mis on seotud laotööga.
 7. Esitage oma CV professionaalses vormingus, näiteks PDF-vormingus, mis säilitab kõik vormingu elemendid sõltumata sellest, millist seadet või tarkvara tööandja kasutab.
 8. Kui teil on võimalus, lisage oma CV-le soovitajate kontaktandmed. Positiivne tagasiside endistelt tööandjatelt või kolleegidelt võib suurendada teie võimalusi töö saamiseks.

Laotööline CV kirjutamine: Põhielementide ülevaade


laotooline


Laotöölise CV koostamisel on oluline tuua esile teie erialased oskused ja kogemused. Kuna laotöö on füüsiliselt nõudlik, on samuti oluline esitada oma füüsilise vormi ja tervise korrasolek. Järgnevalt on mõned näpunäited, mis aitavad teil koostada tõhus CV.

 1. CV pealkiri ja sissejuhatus: Alustage oma CV-d selge pealkirjaga, mis näitab, et olete laotööline. Lisage lühike sissejuhatav lõik, mis kirjeldab teie kogemusi ja oskusi.
 2. Töökogemuse esitamine: Määrake kindlaks oma varasem töökogemus laotöö valdkonnas. Mainige konkreetseid ülesandeid, mida olete täitnud, nagu kauba vastuvõtmine, ladustamine, sorteerimine, pakkimine jne.
 3. Füüsilise vormi ja tervise mainimine: Laotöötajatelt nõutakse sageli füüsilist vastupidavust. Rõhutage oma füüsilist tervist ja sobivust, eriti kui teil on kogemusi raskete esemete tõstmises.
 4. Oskuste loetlemine: Lisage oma oskuste loend, mis on seotud laotööga. Need võivad hõlmata varude haldamist, kvaliteedikontrolli, logistika, tööohutuse tundmist jne.
 5. Haridus: Kuigi laotöö ei nõua tavaliselt kõrgharidust, on siiski kasulik mainida oma hariduslikku tausta, eriti kui olete läbinud koolituse, mis on seotud laotööga.
 6. Keelteoskus: Kui oskate rohkem kui ühte keelt, on see sageli suureks plussiks, eriti kui töötate rahvusvahelises keskkonnas.
 7. Viited: Kui teil on varasemaid tööandjaid, kes saavad teie oskusi ja tööeetikat kinnitada, lisage need viidetena oma CV-sse.
 8. CV ülevaatamine: Lõpuks veenduge, et olete oma CV üle lugenud, kontrollides kirjavigu ja tagades, et kõik vajalik on korrektselt esitatud.

Kuidas kirjutada veenvat Laotööline kaaskirja oma CV-le


Kaaskiri on oluline lisa teie CV-le, kui kandideerite laotöölise ametikohale. See annab teile võimaluse rõhutada oma motivatsiooni ning selgitada, miks soovite just seda tööd teha. See on suurepärane võimalus näidata oma kohusetundlikkust ja töökust.

Kaaskirja koostades ärge unustage lisada teavet laotöölise töö kohta. Kui tunnete, et vajate selles abi, vaadake meie laotöölise töödele hästi sobivaid kaaskirjade näidiskirju, millele saate omaenda kirjutamisel viidata.

CV on vajalik, kuid mitte piisav. Kaaskiri annab teile suurema võimaluse oma oskustest, töötahtest ja potentsiaalist rääkida. Lisaks saate sellega selgitada oma profiili nõrkusi või lünki, mis võivad olla teie eeliseks töö saamisel.

Laotöö on füüsiliselt nõudlik, seega peate oma kaaskirjas selgitama, kuidas olete valmis ja võimeline sellise tööga hakkama saama. Seetõttu peaksite oma laotöö CV-le lisama veenva ja esindusliku kaaskirja.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused Laotööline Töökoha ja CV Kirjutamise Kohta

Millises formaadis peaksin esitama oma Laotöölise CV?

CV formaat sõltub sellest, kuidas plaanite oma avaldust esitada:

 • Kui kavatsete isiklikult kandideerida, on Word tavaliselt sobivam vorming.
 • Kui plaanite oma avaldust esitada elektrooniliselt, on PDF-fail õige valik.
Mis on Laotöölise CV optimaalne pikkus?

Sinu CV pikkus võib sõltuda riigist, kus sa kandideerid:

 • Kui kandideerid USA-s asuvasse ettevõttesse, peaks sinu CV olema mitte rohkem kui ühe lehekülje pikkune.
 • Kui kandideerid rahvusvahelisele töökohale, võib sinu CV olla kahe lehekülje pikkune või vajadusel isegi kolme lehekülje pikkune.
Millised on eripärad, mida peaksin oma Laotöölise CV-s rõhutama?

Laotöölise ametikohale kandideerimisel on oluline rõhutada oma füüsilist vastupidavust ja organisatsioonioskusi. Samuti on oluline märkida varasem kogemus laotöös, sealhulgas kogemus laoseisude haldamises, kaupade komplekteerimises ja kauba vastuvõtmises. Tõstke esile ka oma võimet töötada meeskonnas ja oma ajaplaneerimise oskusi.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee