Lapsehoidja CV koostamine: Näited, juhised ja parimad praktikad

Lapsehoidja ametikoht on oluline ja nõudlik roll, mis pakub võimalust tööd laste arengu ja heaolu toetamisel. Tööturul on lapsehoidjate konkurents tihe, kuna vanemad otsivad usaldusväärseid ja kvalifitseeritud spetsialiste, kes suudavad pakkuda turvalist ning toetavat keskkonda nende lastele.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Lapsehoidja CV näide

Mari Maasikas
Lapsehoidja
Telefon: 567890123
E-post: marimaasikas@gmail.com
Elukoht: Tartu, Eesti
LinkedIn: linkedin.com/in/marimaasikas

Professionaalne kokkuvõte:

Kogenud ja hooliv lapsehoidja, kellel on mitmeaastane kogemus laste eest hoolitsemisel. Pühendunud lapse arengu toetamisele ning turvalise ja lõbusa keskkonna loomisele. Suurepärased suhtlemisoskused nii laste kui ka vanematega. Valdan eesti ja inglise keelt.

Töökogemus:

Pere Lõbusa Päeva Lasteaed
Lapsehoidja
Märts 2018 - Praegune

 • Mänguliste ja hariduslike tegevuste planeerimine ning elluviimine vastavalt laste vanusele ja huvidele.
 • Laste toitlustamine, riietamine ja isikliku hügieeni eest hoolitsemine.
 • Turvalise keskkonna tagamine ja vajaliku järelevalve teostamine.
 • Vanemate teavitamine päeva jooksul toimunust ning lapse arengust ja käitumisest.

Eralasteaiad OÜ
Lapsehoidja praktikant
September 2016 - Veebruar 2018

 • Osalemine erinevates lapsehoiu- ja arendustegevustes vastavalt juhendaja juhistele.
 • Laste mängude ja tegevuste toetamine ning vajaliku abistamise pakkumine.
 • Abistamine laste söötmisel, riietamisel ja magama panemisel.
 • Mänguasjade ja mänguvahendite korrasoleku jälgimine.

Haridus:

Lapsehoidja kutsetunnistus
Tartu Kutsehariduskeskus
Juuni 2016

Täiendavad tegevused:

Vabatahtlik lapsehoidja
Tartu Lastekaitse Ühing
September 2015 - Praegune

Keeleoskus:

Eesti keel - emakeel
Inglise keel - vabalt valdan

Selle artikli eesmärk on anda teile põhjalik ülevaade lapsehoidja CV koostamisest, pakkudes näiteid, juhiseid ja parimaid praktikaid. Meie eesmärk on aidata lapsehoidjatel esitleda end parimal võimalikul viisil, et eristuda konkurentsis ning suurendada võimalusi tööintervjuule kutsutuks saamiseks.

Artikkel keskendub erinevatele aspektidele, mis aitavad koostada tõhusat lapsehoidja CV-d. Tutvustame olulisi osi, nagu isiklik teave, haridus, töökogemus, oskused ja saavutused. Lisaks jagame näiteid ja praktilisi näpunäiteid, kuidas esile tõsta enda kogemusi, teadmisi ning lapsehoidjana omandatud oskusi.

Lapsehoidja CV

Lapsehoidja CV koostamine võib olla väljakutse, eriti kui soovite eristuda teiste kandidaatide hulgast. Seetõttu pakume konkreetseid juhiseid ja näpunäiteid, kuidas kohandada enda CV-d vastavalt tööandja ootustele ning kuidas luua sünergia CV ja kaaskirja vahel.

Järgnevates peatükkides käsitleme lapsehoidja CV erinevaid aspekte ning jagame praktilisi soovitusi, et aidata teil koostada atraktiivne ja silmapaistev CV, mis toob esile teie oskused, kogemused ning pühendumuse lapsehoiu valdkonnas.

Olulised osad Lapsehoidja CV-s

Lapsehoidja CV koostamisel on mitmeid olulisi osasid, mis aitavad esitleda enda oskusi ja kvalifikatsiooni selgelt ja veenvalt. Järgnevalt tutvustame neid olulisi osi ning lisame ka mõned näited selle kohta, kuidas neid hästi või halvasti esitada.

Isiklik teave ja kontaktandmed:

Isiklike andmete osas peaks CV-s sisalduma täielik nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Näiteks:
Heidi Metsik
Tallinn, Eesti
Telefon: 555123456
E-post: heidimetsik@gmail.com

Eesmärk ja karjäärinägemus:

Siin on võimalus väljendada enda eesmärki ja karjäärinägemust lapsehoidjana. Oluline on kirjeldada enda pühendumust ja soovi panustada laste arengusse ning luua turvaline ja toetav keskkond.

Näide:
"Eesmärgiks on pakkuda hoolivat ja harivat lapsehoidu, toetades lapse arengut ning luues positiivseid ja toetavaid suhteid."

Haridus ja kvalifikatsioonid:

Kirjelda enda haridustaset, sh lõpetatud koolid ja kursused, mis on seotud lapsehoidja ametiga.

Näide:
 • Lapsehoidja tunnistus (Eesti Lapsehoidjate Kutseliit)
 • Esmaabi koolitus lastele suunatud olukordadeks

Töökogemus lapsehoidjana:

Selgita enda varasemat töökogemust lapsehoidjana, mainides asutusi, kus oled tööd, ning tootes esile enda olulisemaid saavutusi.

Näide:
Lasnamäe Lasteaed, Lapsehoidja, 2017-2020
 • Vastutav hoolitsuse eest 10 lapse eest vanuses 2-5 aastat
 • Korraldas hariduslikke mänge ja tegevusi
 • Jälgis laste turvalisust ja tervist

Oskused ja pädevused:

Kirjelda enda oskusi ja pädevusi, mis on olulised lapsehoidja töös.

Näide:
 • Hea suhtlemisoskus lastega ja vanematega
 • Võime luua turvaline ja rõõmus keskkond lastele
 • Kannatlikkus ja empaatiavõime

Oluline on meeles pidada, et lapsehoidja CV peaks olema selge, korrektne ja hästi struktureeritud. Kasuta konkreetseid näiteid ja saavutusi, mis illustreerivad sinu sobivust lapsehoidja ametikohale. Samuti võib olla kasulik läbi lugeda ja jälgida näidiseid, et saada aimu sellest, kuidas teised on edukalt enda lapsehoidja CV-d esitanud.

Lapsehoidja CV struktuur ja formaat

Lapsehoidja CV struktuur ja formaat on olulised elemendid, mis aitavad esitada enda oskusi ja kvalifikatsiooni selgelt ning muuta CV atraktiivseks ja hästi loetavaks potentsiaalsete tööandjate jaoks. Järgnevalt tutvustame lapsehoidja CV struktuuri ja formaadi soovitatavat järjekorda ja paigutust.

Lapsehoidja CV

Kontaktandmed:

Alusta CV-d kontaktandmetega, mis sisaldavad sinu täielikku nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Veendu, et need andmed oleksid täpsed ja ajakohased, et tööandjad saaksid sinuga hõlpsasti ühendust võtta.

Isiklik teave:

Järgmisena võid lisada lühikese lõigu isikliku teabe kohta, mis annab tööandjale aimu sinu isiksusest, huvidest ja motivatsioonist lapsehoidja ameti vastu. Ole siin konkreetne ja keskendu omadustele, mis on olulised lapsehoidja töös, näiteks kannatlikkus, empaatiavõime ja loovus.

Haridus ja kvalifikatsioonid:

Kirjelda enda haridustaset, sealhulgas lapsehoidjana olulisi kvalifikatsioone ja sertifikaate. Maini lõpetatud koolid, kursused ega koolitused, mis on seotud laste hooldamise ja arenguga. See annab tööandjale selguse sinu teadmiste ja pädevuste tasemest selles valdkonnas.

Töökogemus lapsehoidjana:

Loetle enda varasemad töökogemused lapsehoidjana kronoloogilises järjekorras. Kirjelda lühidalt igat töökohta, mainides asutust, tööaega ja olulisemaid ülesandeid ning saavutusi. Rõhuta enda kogemust erinevate vanuserühmade lastega töötamisel ja erinevate olukordadega toimetulekut.

Oskused ja pädevused:

Toonita enda lapsehoidjana tööd vajalikke oskusi ja pädevusi. Näiteks võid mainida suhtlemisoskust lastega, kannatlikkust, loovust, organisatsioonivõimet ega esmaabi teadmisi. Ole konkreetne ja too välja just need oskused, mis eristavad sind teistest kandidaatidest.

Viited:

Viidete ja soovituskirjade mainimine on hea võimalus näidata enda usaldusväärsust ja tööandjate rahulolu varasemate tööandjate ega klientide poolt. Maini, et oled valmis neid viiteid esitama, kui tööandja seda soovib.

Oluline on hoida lapsehoidja CV selge ja hästi struktureeritud. Kasuta lihtsat ja loetavat fonti ning veendu, et CV oleks visuaalselt atraktiivne ja professionaalne. Ära unusta kaasata enda kontaktandmeid ja veendu, et CV oleks veatu õigekirja ja grammatika osas.

Lapsehoidja CV

CV keeleline ja visuaalne esitus

CV keeleline ja visuaalne esitus mängivad olulist rolli lapsehoidja CV tõhususes ja mõjus. Selles osas pead pöörama tähelepanu nii keelelisele selgusele kui ka visuaalsele disainile, et jätta professionaalne ja kutsuv mulje potentsiaalsetele tööandjatele. Siin on mõned näpunäited hea keelelise ja visuaalse esituse saavutamiseks, koos mõne hea ja halva näitega.

Keelendite kasutamine:

Hea näide:
"Oskan luua turvalise ja stimuleeriva keskkonna laste arengu toetamiseks."

Halb näide:
"Tunnen lastega tegelemise nippe ja trikke."

Grammatika- ja õigekirjareeglid:

Hea näide:
"Suhtlen selgelt nii suuliselt kui kirjalikult, tagades tõhusa suhtluse laste ja nende vanematega."

Halb näide:
"Ma suhtlen selgelt, nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii laste kui ka vanematega."

Oluline on jälgida keelelist selgust, grammatikat ja õigekirjareegleid ning tagada CV visuaalne esitus kvaliteetne ja professionaalne. Heade näidete abil saad esile tuua enda oskused ja kvalifikatsiooni selgelt ning teha positiivse mulje potentsiaalsetele tööandjatele.

Lapsehoidja CV kohandamine vastavalt tööandja ootustele

Lapsehoidja CV edukas esitamine nõuab kohandamist vastavalt konkreetsele tööandjale ja nende ootustele. Iga tööandja võib otsida erinevaid omadusi ja kvalifikatsioone, seega on oluline kohandada enda CV vastavalt töökuulutuses esitatud nõuetele. Siin on mõned näpunäited lapsehoidja CV kohandamiseks vastavalt tööandja ootustele:

Lapsehoidja CV

Uuri tööandja vajadusi ja nõudeid: Loe hoolikalt töökuulutust ega külasta tööandja veebilehte, et saada aimu nende ootustest ja vajadustest. Märka olulisi omadusi, nagu vanusegrupid, erivajadustega lapsed ega spetsiifilised hoidmistingimused.

Kohanda eesmärki ja töö kogemust: Kohanda enda CV eesmärki vastavalt tööandja vajadustele, rõhutades olulisi omadusi ja kogemusi, mis vastavad nende ootustele. Kohanda ka töökogemuse osa, tuues esile sarnaseid tööülesandeid ja saavutusi.

Esile too asjakohased oskused: Pane rõhku enda oskustele, mis on olulised konkreetse tööandja ja tööd jaoks. Näiteks võib tööandja otsida lapsehoidjat, kellel on kogemus erivajadustega lastega või kes oskab tegeleda mitmekeelsete peredega.

Oluline on mõista, et iga tööandja ootused võivad olla erinevad. Seetõttu on oluline kohandada enda lapsehoidja CV vastavalt konkreetsele töö kohale, et näidata enda sobivust ja huvi nende konkreetse positsiooni vastu.

Lapsehoidja CV ja motivatsioonikirja koosmõju

Lapsehoidja CV ja motivatsioonikiri on kaks olulist dokumenti, mis tööotsimisel tuleb esitada. Nende kahe dokumendi koosmõju võib oluliselt suurendada tööandja tähelepanu ja huvi sinu vastu. Siin on mõned olulised aspektid, mida tuleks kaasasolevas motivatsioonikirjas kajastada lapsehoidja CV-ga:

Seosta enda kogemus ja oskused: Motivatsioonikirjas saad tuua esile enda varasema lapsehoidja kogemuse ja oskused ning seostada neid konkreetsete tööandja vajadustega. Selgita, miks sa oled sobiv kandidaat just sellele töökohale.

Näita enda kirge ja pühendumust: Motivatsioonikiri annab sulle võimaluse väljendada enda kirge lapsehoidja ameti vastu. Kirjelda, mis sind motiveerib ja innustab selles valdkonnas töötama ning kuidas sa enda tööd panustad.

Rõhuta isiklikke omadusi: Motivatsioonikiri võimaldab sul tuua esile enda isiklikke omadusi, mis muudavad sind heaks lapsehoidjaks, näiteks kannatlikkus, loovus, empaatiavõime jne. Selgita, kuidas need omadused aitavad sul edukalt täita lapsehoidja rolli.

Kutse tegutsema: Lõpeta motivatsioonikiri kutsega tööandjale, et nad võtaksid sinuga ühendust ja anna neile teada, et oled valmis edasiseks vestluseks ega kohtumiseks.

Kasuta meie valmisolevaid motivatsioonikirja malle ja lisa need enda lapsehoidja CV juurde, et veenduda, et su CV ja motivatsioonikiri töötavad koos harmooniliselt ja annavad sulle parimad võimalused tööintervjuule kutsutud saada.

Lapsehoidja CV

Lapsehoidja intervjuu ettevalmistamine

Lapsehoidja ametikohale kandideerides on oluline õigesti ette valmistuda tööintervjuuks. Intervjuu on võimalus näidata enda oskusi, teadmisi ja sobivust sellele olulisele ametikohale. Siin on mõned olulised ettevalmistavad sammud lapsehoidja intervjuuks:

Uuri ettevõtet ja lapsehoidja ametikoha nõudeid: Tee põhjalik taustauuring ettevõtte kohta, kuhu kandideerid, ning tutvu lapsehoidja ametikoha nõuetega. Mõista, milliseid oskusi, kogemusi ja omadusi tööandja ootab.

Mõtle läbi lapsehoidja rolliga seotud küsimused: Mõtle läbi, milliseid küsimusi võiks intervjuus esitada lapsehoiu kohta, näiteks lapse turvalisus, toitumine, tegevused ja käitumise juhtimine. Valmista ette vastused nendele küsimustele, et saaksid enda teadmisi ja kogemusi veenvalt esitleda.

Tutvu levinud lapsehoiu stsenaariumitega: Oluline on tutvuda erinevate lapsehoiu stsenaariumitega ja mõelda läbi, kuidas neis olukordades käituksid ja milliseid lahendusi pakud. Näiteks käitumise juhtimine, esmaabi vajadus, eriolukorrad jne.

Harjuta intervjuuküsimustele vastamist: Vali endale sobiv asukoht selleks, et harjutada. Palu sõbra, pereliikme ega mentoriga rollimängu teha, et harjutada lapsehoidja intervjuuküsimustele vastamist. See aitab sul enesekindlamaks muutuda ning väljendada enda mõtteid ja vastuseid selgelt.

Valmista ette küsimused tööandjale: Ära unusta valmistuda ka enda küsimustega tööandjale. Küsi lapsehoiu töökorralduse, tööaegade, palga ja muude oluliste aspektide kohta, mis on sulle olulised.

Korralik ettevalmistus aitab sul enesekindlamalt ja valmisolekuga intervjuusse minna ning suurendab võimalusi saada lapsehoidja ametikohale valitud.

Lapsehoidja CV

Lapsehoidja CV-s esiletõstetavad oskused ja kvalifikatsioonid

Lapsehoidjana on oluline esile tuua enda olulised oskused ja kvalifikatsioonid, mis tõestavad sinu pädevust ja sobivust lapsehoiu ametikohale. Siin on mõned põhilised oskused ja kvalifikatsioonid, mida võiks lapsehoidja CV-s esile tõsta:

Lapsehoiu kogemus: Kirjelda enda eelnevat lapsehoiu kogemust, sealhulgas erinevas vanuses laste hoidmist ja nendega tegelemist. Maini ka, kui kaua oled töötanud lapsehoidjana ning millised olid sinu vastutusalad ja saavutused varasemates töökohtades.

Turvalisus ja esmaabi: Rõhuta enda teadmisi ja oskusi seoses laste turvalisuse ja esmaabi osutamisega. Näiteks esmaabikoolitused, oskus reageerida erinevatele hädaolukordadele ning teadlikkus esmaabi põhimõtetest lastega seotud vigastuste korral.

Suhtlemisoskus: Lapsehoidjana on oluline suhelda lastega, nende vanematega ja võimalusel ka teiste pereliikmetega. Tõsta esile enda suhtlemisoskust ja võimet luua usaldusväärne suhe lastega ning pakkuda selget ja avatud suhtlust vanemate ja teiste pereliikmetega.

Loomingulised tegevused: Lapsed armastavad loomingulisi tegevusi, nagu joonistamine, meisterdamine, lugemine ega muusika. Kui sul on selles valdkonnas kogemusi ega erioskusi, maini neid enda CV-s. Näiteks võid mainida, et oled hea laulja ega oskad mängida mõnda muusikainstrumenti.

Planeerimine ja organiseerimine: Lapsehoidjana on oluline oskus planeerida ja organiseerida tegevusi ning hoida laste päevakava struktureeritud. Rõhuta enda võimet koostada tegevuskavasid, organiseerida mängu- ja õppeaega ning tagada lastele mitmekesine ja arendav keskkond.

Empaatiavõime: Lapsed vajavad lapsehoidjat, kes mõistab ja tunnetab nende vajadusi ning suudab neile emotsionaalset tuge pakkuda. Kirjelda enda võimet olla empaatiline, hooliv ja mõistev ning luua lastele turvaline ja toetav keskkond.

Lapsehoidja CV-s esiletõstetavate oskuste ja kvalifikatsioonide põhjal saavad tööandjad parema ülevaate sinu sobivusest lapsehoidja ametikohale. Oluline on tuua välja need oskused ja kvalifikatsioonid, mis on seotud lapsehoiu valdkonnaga ning aitavad sul silma paista konkurentsitihedas tööturul.

Lapsehoidja CV

Näpunäited ja soovitused lapsehoidja CV koostamiseks

Lapsehoidja CV koostamine võib olla väljakutse, kuid mõned olulised näpunäited ja soovitused aitavad sul luua silmapaistva ja veenva CV, mis tõstab esile sinu oskused ja kvalifikatsiooni tööpakkumine saamiseks. Siin on mõned praktilised juhised lapsehoidja CV koostamiseks:

Kohandamine vastavalt tööandja ootustele: Uuri hoolikalt läbi tööpakkumine on ega tööandja nõuded ning kohanda enda CV vastavalt. Tõsta esile just neid oskusi ja kvalifikatsioone, mis on tööandja jaoks olulised ning vastavad lapsehoiu ametikoha vajadustele.

Selge struktuur: Korralda enda CV selgelt ja loogiliselt, kasutades pealkirju ja lõigete jaotust. Alguses maini isiklikku teavet ja kontaktandmeid, seejärel jätka eesmärgi, hariduse, töökogemuse, oskuste ja referentsidega.

Rõhuta lapsehoiuga seotud kogemust: Kui sul on eelnev tööd lapsehoidjana ega sellega seotud valdkonnas, kirjelda seda üksikasjalikult. Maini erinevaid vanusegruppe, millega oled töötanud, ning tegevusi ja vastutusi, mida oled täitnud lapsehoidjana.

Oskuste ja pädevuste esiletõstmine: Pane rõhku enda olulistele oskustele ja pädevustele, mis on lapsehoidja töös olulised. Näiteks võid rõhutada turvalisuse tagamise oskusi, suhtlemisoskust laste ja vanematega ning loovaid tegevusi, millega lapsed meelelahutust saavad.

Lapsehoidja CV

Kasuta näiteid ja konkreetseid saavutusi: Lisades enda CV-sse näiteid ja konkreetseid saavutusi, annad tööandjale parema ülevaate enda oskuste ja pädevuste kasutamisest lapsehoiu valdkonnas. Näited võivad hõlmata edukaid projekte, erilisi väljakutseid ega tunnustusi, mida oled saanud erinevates asukoht.

Kontrolli õigekirja ja grammatikat: Veendu, et sinu CV oleks vaba õigekirja- ja grammatikavigadest. Kontrolli hoolikalt kõiki kirjavigu ja veendu, et tekst on loetav, selge ja arusaadav.

Kasuta professionaalset disaini: Vali CV jaoks sobiv ja professionaalne disain, mis on lihtne, selge ja hästi loetav. Väldi liigset kujunduselementide kasutamist, et säilitada CV professionaalne ilme.

Viimistle CV lõplik versioon: Enne CV saatmist veendu, et oled lõplikult üle vaadanud ja viimistanud enda CV. Kontrolli, et kõik andmed ja kontaktandmed oleksid täpsed ning kõik osad oleksid korrektselt vormistatud.

Loodetavasti aitavad need näpunäited ja soovitused sul luua lapsehoidja CV, mis tõstab esile sinu oskused, kvalifikatsiooni ja kogemuse ning aitab sul eristuda teiste kandidaatide seas. Olles hoolikas ja tähelepanelik CV koostamisel, suurendad enda võimalusi leida sobiv lapsehoidja ametikoht.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma kippuvad küsimused

Milliseid oskusi peaksin rõhutama lapsehoidja CV-s?

Lapsehoidja CV-s võiksid rõhutada oskusi, mis on seotud lapsehoiu valdkonnaga. Näiteks võid mainida suhtlemisoskust laste ja vanematega, turvalisuse tagamist, loomingulisi tegevusi lastega, organiseerimisvõimet ja kannatlikkust.

Kuidas peaksin esitama enda haridust lapsehoidja CV-s?

Hariduse osas võiksid mainida enda kõrgharidust ega lapsehoiuga seotud eriala diplomeid ja sertifikaate ja asukoht kus oled neid saanud. Kirjelda lühidalt, milline haridus sul on ning kuidas see on seotud lapsehoiu valdkonnaga.

Kas peaksin lisama referentse oma lapsehoidja CV-sse?

Referentside lisamine lapsehoidja CV-sse võib olla kasulik, kuna see annab tööandjale võimaluse saada tagasisidet sinu töö kohta varasematest tööandjatelt ega klientidelt. Lisades referentsid, võiksid mainida nende nimesid, kontaktandmeid ning suhet, mis sul nendega on.

Kuidas saan kohandada oma lapsehoidja CV-d vastavalt konkreetsele töökuulutusele?

Kohanda oma lapsehoidja CV-d vastavalt konkreetsele töökuulutusele, uurides hoolikalt tööandja nõudeid ja ootusi. Rõhuta CV-s just neid oskusi, kvalifikatsioone ja töökogemusi, mis on seotud töökuulutuses välja toodud nõuetega. Kohandamine aitab sul tõsta esile oma sobivust konkreetsele lapsehoiu ametikohale.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee