Info ja juhised, kuidas koostada õpetaja CV

Õpetamine on alati olnud oluline ja väljakutseterohke karjäär. See võib olla ka üks kõige tasuvamaid ja rahaliselt stabiilsemaid elukutseid Eesti tööturul. Õpetajana töötamine võib olla nii rahuldust pakkuv kui ka emotsionaalselt ja intellektuaalselt haarav. Kõige enam õpetajaid otsitaksse Tallinna ja Tartu piironnas, seda nii eesti kui ka inglise keeles.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Õpetaja CV näide

Kontaktandmed

Piia Paju
533229977
piia.paju@example.com
Tartu, Eesti
linkedin.com/in/piiapaju

Tööalane ülevaade

Olen informaatikaõpetaja ja otsin praegu uut väljakutset ning võimalust rakendada oma oskusi ja kogemusi. Mul on magistrikraad arvutiteaduses ja üle 2 aasta õpetamiskogemust. Varem töötasin keskkoolis informaatikaõpetajana, praegu õpetan e-teenuste kursusi. Minu tugevuseks on loominguline ja interaktiivne lähenemine õpetamisele, kasutades uusimaid tehnoloogiaid ja vahendeid, et suurendada õpilaste huvi ja saavutusi. Olen alati pühendunud oma tööle ja lähtun oma õpetamismeetodite puhul teaduslikest uuringutest ja parimatest tavadest.

 Töökogemus

Tartu Miina Härma Gümnaasium
Arvutiõpetaja,
August 2021 - August 2022

 • Õpilastega suhtlemine, nende juhendamine ja õppetöö korraldamine
 • Ainetundide ettevalmistamine ja läbi viimine
 • Õilaste personaalne abistamine ja toetamine, järelõpe

Kiili Gümnaasium
Eesti keele õpetaja
September 2018 - Juuni 2021

 • Uuenduste sisseviimine haridusmaastikul,
 • Igapäevane panustamine õpilaste ja organisatsiooni arengusse
 • Osalemine koolitustel ja meeleolukatel ühisüritustel
 • Eesti keele ainetundide ettevalmistamine ja läbiviimine 3-6. klassile

Haridus

Tartu Ülikool
Aineõpetaja, Magistrikraad
Juuni 2018

Oskused

 • avatus haridusuuendustele
 • soov end harida ja oskus end analüüsida
 • Igapäevane arvuti kasutamise oskus
 • Kõrgtasemel eesti keele oskus

Lisainfo

 • Kvalifikatsiooni pidev täiendamine
 • Luule kirjutamine

Keeled

 • Eesti keel (emakeel)
 • Inglise keel (C1) - oskuslik kasutus
 • Vene keel (B1) - igapäevane kasutus

Kuid seoses haridustavade ja -tehnoloogia muutumisega peavad Eesti tulevased haridustöötajad kohanema kaasaegse maailmaga. On levinud õpetamine nii eesti kui inglise keeles alates väikestest kogukonnakoolidest kuni suurte rahvusvaheliste koolideni. Õige lähenemise ja suurepärase elulookirjelduse abil võite leida õpetaja ametikoha, mis on ideaalne tasakaal tööga rahulolu ja hea palga vahel.

Kuidas kirjutada suurepärane CV õpetaja ametikohale?


Vastus on lihtne: ekspertteadmised mida toetavad omandatud diplomid ja läbitud täiendkoolitused. Koostage erakordne elulookirjeldus, et eristuda ülejäänud kandidaatidest. Kirjutage nii, et see oleks nii professionaalne kui ka kaasahaarav.

Esitage hariduse seisukohalt olulisi oskusi ja saavutusi parimas võimalikus valguses. Tööpakkumised annavad samuti palju olulist abi, kuidas CV koostada selliselt, et värbav kool või lasteaed näeksid just sind uue õpetaja rollis ning võimalus valitud saada on suurem.

Mida eeldab õpetaja ametikoht?


Õpetamine eeldab kõrget intellektuaalset võimekust, positiivseid isiksuseomadusi, emotsionaalset intelligentsust ja paljusid muid omadusi. Kaasaegsed õppemeetodid ja kaasaegsed koolid väärtustavad emotsionaalselt tasakaalustatud ja tervislikku õpikeskkonda, kus kool pakub õpilasele ka abi ja austab õpilase isiksust ja erinevusi.

Õpetaja peab olema positiivne teejuht, innustaja ja motivaator, stimuleerides seeläbi õpilase ambitsioonika mina arengut. Siin ei ole eesmärgiks mitte 100% akadeemiline edu iseenesest, vaid pigem enesehinnangu, usu arendamine iseendasse ja oma võimetesse, maailma mõistmine, võime valida oma tee ja võime olla oma valikutes õnnelik.

Õpetaja CV

Õpetaja hariduskäigu näide:


1.NÄIDE:
Magistrikraad õpetaja, Tartu Ülikool, Eesti
Alates september 2018 kuni juuni 2020
Keskkooli diplom, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, Tallinn
Alates september 2015 kuni juuni 2018

Õpetaja hariduskäigu näide:


2.NÄIDE:
Magistrikraad algklassideõpetaja, Tallinna Ülikool, Eesti
Alates september 2014 kuni august 2019
Bakalaureusekraad turunduses, Tartu Ülikool, Eesti
Alates september 2012 kuni juuni 2014
Keskkooli diplom, Annelinna Gümnaasium, Tartu
September 2012 - august 2012

TÖÖKOGEMUSE ESITAMINE

Lisage oma töökogemus, alustades viimasest rollist. Lisage ametinimetus, kooli nimi, asukoht ja töölevõtmise kuupäevad.

Seejärel sõnastage kohustused ja saavutused lühidalt. Proovige oma saavutusi kvantifitseerida, kasutades nende tugevdamiseks ja tugevama mõju avaldamiseks numbreid.

Et näidata entusiasmi oma CV-s, tõstke esile see, mis tõmbas teid õpetajakarjääri juurde ja miks teile valitud töö meeldib.

Õpetaja varasema töökogemuse näide:


1.Töökogemuse näide:
Algklasside õpetaja, Tallinna 21. kool, Tallinn
September 2019 - detsember 2022

 • Õpilaste juhendamine, nende arengu ja motivatsiooni toetamine
 • Õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine
 • Osalemine kooli arendustegevuses

Õpetaja varasema töökogemuse näide:


2.Töökogemuse näide
Matemaatika õpetaja Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinn
Oktoober 2021 - praeguseni

 • Matemaatika õpetamine kutseõppes
 • Õpilaste juhendamine, nende arengu ja motivatsiooni toetamine
 • Õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine
 • Osalemine kooli arendustegevuses
 • Oluline on valmisolek e-õppe kursuste loomiseks ja õppe läbiviimiseks kaugõppevormis

Olulised punktid, mida CV koostamisel arvestada


Õpetaja CV

 1. Tõstke esile haridustee

Haridus on õpetaja CV üks peamisi üksikasju. Mõne õpetajatöö puhul võib selle rolli jaoks olla vajalik teatud haridustase või kraad.

Selles osas tuleks esile tõsta kõik asjakohased kraadid ja tunnistused, alates karjääri algsest. Võite lisada ka seminare, erikursuseid või akadeemilisi konverentse, mis on kõik olulised hariduse täiendamisel.

 1. Kaasake kogu asjakohane õpetamiskogemus

Töökogemuse jaotis võiks sisaldada kogu asjakohast õpetamis- ja töökogemust. Kui teil on olnud mitu õpetajarolli, proovige lisada iga rolli alla erinevad üksikasjad või kohustused.

Saate lisada ka näiteid, kus lõite klassiruumis uusi programme või kasutasite tehnoloogiat uuel viisil. Näiteks võite mainida, et töötasite kodus õppimiseks välja uue klassiruumi arvutipaketi.

 1. Kirjeldage asjakohaseid oskusi ja saavutusi

Oskuste ja saavutuste osa on võimalus end näidata parimast käljest ja võib sisaldada oskusi ja saavutusi, mis on töökogemusest või haridusest eraldiseisvad, mida kool ei paku. Need võivad olla arvutiprogrammid, milles olete omandanud kogemusi, või valdkonna eristandardid, milles omate erilisi teadmisi.

Kvalifikatsioonide detailne kirjeldus on võimalus, et tööpakkumised jõuavad värbajatelt ise sinuni. Näiteks võite lisada, et olete hõlbustanud mitme riigieksami standardtestimist. Oskuste ja saavutuste osa tuleks esitada täpploendina, tuues esile kõik erioskused, mis on seotud kandideeritava rolliga.

 1. Lisage valikuliselt erinevad täiendavad osad

CV võib sisaldada täiendavaid isiklike osi, nagu tehtud tööd, auhinnad, vabatahtlik kogemus ja isiklikud huvid. Lisaks võivad mõned CV-d sisaldada konverentsidel esitatud artikleid või viiteid.

Need jaotised on teie taustast ja oskustest olenevalt valikulised. Saate kohandada CV lõpus olevat valikulist osa vastavalt konkreetsele õpetajarollile, kuhu kandideerite.

Näiteks jaotises tehtud tööd saate esitada kõik õppealaselt kirjutatud artilid või töötulemused, mis antud rolli kohta kehtivad.

CV-s võib lisavõimalusena olla ka isiklike huvide jaotis. See jaotis võib hõlmata mõnda teie isiklikku huvi või ametialaseid hobisid, mis on seotud avatud rolliga.

Näiteks kui kandideerite informaatikaõpetajaks, võiksite mainida, et taastate vanu arvuteid või olete mõne inseneriklubi liige

 1. Täiendkoolitused, ühenduste liikmelisus jms

Liikmed ja ühendused

Kui olete kutseühingute liige, nagu järelevalve ja õppekavade arendamise ühing või Eesti Õpetajate Liidu liige, lisage see info enda CV-sse.

Konverentsid

Kas olete osalenud konverentsidel või pidanud ettekandeid, mis on õppetööga seotud? Kui jah, lisage need CV-sse et anda infot, kuidas panustate täiendavalt enese arendamisse ja lisage konverentsi nimi ja osalemise kuupäevad.

Avaldatud tööd

Paljud akadeemilised CVd sisaldavad nimekirja õpetaja või professori publikatsioonidest. Kaasake kõik väljaanded hõlpsasti loetavas vormingus, alustades väljaande pealkirjast, ajakirja või organisatsiooni nimest ja avaldamiskuupäevadest.

Õpetaja CV

Mida pidada silmas CV vormindamisel


Salvestage CV PDF vormingus, samuti on soovitatav kasutadaspetsiaalseid tööriistu, malle ja CV platvorme, mis on loodud kaasaegseid tehnoloogiaid silmas pidades ja personalisüsteemides testitud.

Jätke CV erinevate osade vahele kindlasti tühik. Täielikult tekstiga kaetud CV ei jäta ajule ega silmadele ruumi puhata.

Veenduge, et CV osad oleksid korrektsed, puhtad, sümmeetrilised ja hästi paigutatud. Esteetiliselt meeldiv formaat muudab tõenäoliselt CV lugemise värbaja jaoks meeldivaks.

Kasutage professionaalseid CV-malle, mida eksperdid on testinud ja kujundanud. Veenduge, et teie mall väljendaks teie väärtusi ja isiksust õpetajana.

Õige
 • Olge lihtne – teie CV ei pea olema loominguline. Selge ja lühike on kõik, mis on oluline. Vähem on alati rohkem.
 • Veenduge, et teie CV oleks hästi paigutatud ning et see oleks selge ja hõlpsasti loetav.

Vale
 • Kirjutada CV, mis on pikem kui kaks lehekülge. Värbajatel pole lihtsalt aega lehekülg lehekülje järel lugeda.
 • Kasutada CV-s tabeleid ja graafikuid või mis tahes pilte. Ainult tekst on hea.

Peamised eesmärgid CV kokkuvõtte jaoks


Edastage kõige olulisem välja valitud teave varasema karjääri, omaduste ja saavutuste kohta.

Andke tulevasele tööandjale infot ja ettekujutus, kuidas saate panustada tema kooli või ettevõtte töösse suurepärase õpetajana.

Enamikul juhtudel kuvatakse kokkuvõte CV ülaosas ja see hakkab esimesena silma. See on peamine "maiuspala" teie professionaalsel CV-l. Uuele ametikohale CV loomisel on mõistlik sellega arvestada.

Õpetaja CV

Mõte seisneb selles, et professionaalne kokkuvõte kirjeldaks tegelikku elavat inimest, väldiks klišeesid ja pakuks ülevaadet teie kui õpetaja professionaalsest iseloomustust. Tegevusverbid sobivad selleks suurepäraselt. Siin on mõned näidislaused, mida kohandada enda professionaalse kokkuvõtte koostamisel:

 •  Luua soe, hooliv ja sõbralik keskkond, et lapsed saaksid klassiruumis areneda ja õppida.
 • Toetasin klassi vanemaid ja lapsi varases lapsepõlves liikumisel.
 • Kasutasin täiustatud õpetamistehnikaid, mis põhinevad laste neurobioloogial ja lapsepõlvepsühholoogial, tagamaks, et minu õpilastel oleks parim võimalik õpikeskkond.

Eksperdi näpunäide


Ärge lisage ilmseid fraase, nagu "suudab väljakutsetele vastata" või "suudab kohaneda stressirohke olukordadega". Kastage selliseid väljendedi, mis eeldab või jätab mulje, nagu oleks teil ametialaste omaduste/saavutuste kohta midagi reaalset öelda.

Kui tunnete end 3–4-lauselise kokkuvõtte tegemisel pisut eksinuna, proovige vaadata kogemusi, oskusi ja diplomeid ning valida nende hulgast kõige muljetavaldavamad. Lisaks proovige hinnata, milline aspekt teie karjääris või tööalases isiksuses on kõige tugevam.

Kas need on teadmised ja haridus? Kas need on oskused ja omadused? Kas see on teie kogemus õpetajana? Selle põhjal saate kindlaks teha, milline professionaalne CV kokkuvõte oleks kõige paremini sobiv.

 1. Teadmistekeskne: kui teie tugevaimad professionaalsed omadused on teie haridus, teadmised teatud valdkondades, sertifikaadid ja nii edasi, mainige neid kõigepealt ja tõstke need esile.
 2. Oskustele orienteeritud: kui olete mõnes valdkonnas ja ülesandes loomulik või omandatud talent, mida on tõestanud teie endised töökaaslased, õpilased ja õpilaste vanemad, tõstke need karjääri aspektid esile.
 3. Kogemusele orienteeritud: kui olete kogenud veteran, kellel on palju kogemusi paljudel töökohtadel ja koolides, rõhutage seda asjaolu, et näidata, kui väärtuslik ja usaldusväärne te olete.

ATS jaoks optimeerimine


Kandidaatide jälgimissüsteem (ATS) on tarkvara, mille abil värbajad ja tööandjad jälgivad kandidaate kogu värbamise ja töölevõtmise protsessi vältel.

Meeldib või mitte, aga taaskord peame arvestama võimalusega, et ATS filtreerib teie CV välja. Kui teil ei õnnestu prinditud CV-d ulatada otse värbamisjuhile, võite olla tarkvaraalgoritmi tulemustest sõltuv.

Õpetaja CV

Abinõud on siin lihtsad: hinnake õpetaja töökohtade loetelu täpselt nii, nagu töökirjelduses on kirjas. Veenduge, et teie kokkuvõte rõhutaks selles ametijuhendis mainitud olulisi nõudeid.

CV üldine ülesehitus


Lisage kontaktandmed

Nagu kõigi elukutsete CV-d, peaksid ka õpetaja CV-d sisaldama kontaktandmeid kergesti loetaval viisil. Kontaktandmed on tavaliselt CV ülaosas, nagu on näidatud käesoleva juhendi õpetaja CV näidises.

Lisage kontaktnumber, e-posti aadress ja LinkedIn URL, kui teil see on. Lisage kindlasti ka asukoht või koht, kus toovite töötada. Täielikku aadressi pole vaja lisada; lihtsalt märkige linn/linn ja riik.

Alustage professionaalselt

Õpetajate CV-d peaksid sisaldama võimsat professionaalset profiili – lühikest sissejuhatust teie CV-sse –, mis illustreerib teie teadmisi ja kogemusi õpetamisel ning näitab, mis teeb teid ainulaadseks.

Kuidas muuta professionaalsete oskuste juures CV ainulaadseks?

Unikaalse professionaalse profiili kirjutamise võti on kohandada see vastavalt tööle, millele kandideerite. Tutvuge õpetajakoha töökuulutusega ja kohandage ametiprofiili vastavalt olulistele nõuetele.

Lisaks on oluline koostada professionaalne profiil, mis puudutab teie ainulaadset väärtuspakkumist. Teie ainulaadne väärtuspakkumine on võti ja ainulaadne eelis, mille te lauale toote.

Tehke kindlaks ainulaadne väärtuspakkumine ja veenduge, et see kajastuks teie ametiprofiilis.

Näide õpetaja ametiprofiilist:

Olen entusiastlik keskkooli ajalooõpetaja, kellel on kõrged püüdlused õpilaste poole, kes on pühendunud laste kasvu toetamisele ja nende õppimise eesmärkide elluviimisele. Positiivsete muutuste agent, usun, et mineviku uurimine on oleviku mõistmisel ülioluline. Seetõttu on mul hea meel julgustada õpilasi heitma end ajalukku ja õppima meie mineviku väärtuslikke õppetunde.

Minu armastus õpetamise vastu väljendub minu õpilaste eksamitulemustes; viimase viie aasta jooksul on keskmiselt 84% minu õpilastest saavutanud hinde 4 või kõrgema.

Õpetaja CV

Demonstreerige enda oskusi

Parimad CVd kirjeldavad tõhusalt ja kergesti jälgitaval viisil õpetajate asjakohaseid tööoskusi.

 1. Kannatlikkus

Õpetajana mõistate hästi kannatlikkuse tähtsust. Kõik õpetajad puutuvad kokku õpilastega, kellel puudub austus ja kes põhjustavad tundides häireid.

Sellega toimetulemiseks peab õpetajatel olema palju kannatlikkust ja väga paks nahk. 

Millised rasked oskused on õpetajate jaoks olulised?

 • Klassiruumi haldamine
 • Aineteadmised
 • Konfliktide juhtimine
 • Õppekava esitamise viisid
 • Tunni planeerimine
 • Õpilaste toetus
 • Distsiplinaarmenetlused
 • Osakonna juhtimine
 • Nõustamine

Kui rääkida suhtlemisalastest oskustest, peaksite alati püüdma näidata, mitte öelda. Kuna suhtlemisalastel oskustel pole palju kaalu, välja arvatud juhul, kui neid on toetatud näidetega, kuidas olete neid kasutanud, on palju tõhusam neid enda karjääri kokkuvõttes näidata.

Nii saate anda käegakatsutavaid tõendeid kordadest, mil olete oskusi positiivsete tulemuste saavutamiseks kasutanud.

1. Kannatlikkus

Õpetajana mõistate hästi kannatlikkuse tähtsust. Kõik õpetajad puutuvad kokku õpilastega, kellel puudub austus ja kes põhjustavad tundides häireid. Sellega toimetulemiseks peab õpetajatel olema palju kannatlikkust ja väga paks nahk.

Et näidata, et olete kannatlik, puudutage konfliktijuhtimise kogemust ja näidake, et olete pingelistes olukordades säilitanud meelerahu.

 2. Suhtlemine

Õpetamine seisneb suuresti õpilastele ideede edastamises. Õpetajad, kes suudavad õpilastega tõhusalt suhelda, saavad tavaliselt paremaid tulemusi.

Olenemata sellest, kas tegemist on suulise, mitteverbaalse või kirjaliku suhtlusega, peaks teie õpetaja CV esile tõstma teie võimet optimeerida õppeprotsessi tugeva suhtluse kaudu.

Et näidata CV-s oma suhtlemisoskust, illustreerige oma ainulaadset lähenemist õpilastega suhtlemisele.

Õpetaja CV

Näiteks, kas naeratate õpilastele ja säilitate lahke käitumise? Kas vestlete õpilastega individuaalselt, sest leiate, et see aitab neil mõista? Näidates võimet õpilastega tõhusalt suhelda, on teie CV tõhusam.

 3. Organisatsioon

Õpetajad peavad tasakaalustama mitut ülesannet tegeliku õpetamisprotsessi kõrval. See võib hõlmata märgistamist, tundide planeerimist või distsiplinaarprotsesside jälgimist; õpetajatel on alati palju tööd. Seetõttu peavad õpetajad suutma aega tõhusalt korraldada.

Organiseerimisoskuste näitamiseks CV-s demonstreerige kogemusi mitme ülesande korraga haldamisel. Esitage CV-s enda ajaplaneerimisoskusi ja teisi kasulikke planeerimisoskusi.

Kas korraldasite pärast kooli klubisid? Kas asutasite õpilastele uusi tugirühmi? Kui jah, siis juhtige sellele tähelepanu organiseerimisoskuste illustreerimiseks.

Lisaks koostage CV hästi organiseeritud ja professionaalselt vormindatud viisil. Sellised CV-d näitavad hästi organiseeritud kandidaati, kellel on detailidele hea tähelepanu.

 4. Juhtimine

Kuigi paljudel õpetajatel ei ole juhtimiskohustusi, on nad klassiruumi juhid ja vastutavad õpilaste edu eest.

Parimad õpetajad on suurepärased juhid.

Kuidas näitate juhtimisoskusi õpetaja CV-s? Juhtimisoskuste näitamise võti CV-s on õnnestumiste esiletõstmine. Suured juhid saavutavad tulemusi. Pole tõhusamat viisi juhiomaduste demonstreerimiseks kui juhtida tähelepanu edule juhina.

Näiteks kas vähendasite klassiruumis halva käitumise juhtumeid? Kas tutvustasite uut õpetamisstrateegiat, mis aitas kaasa õpilaste parematele tulemustele? Sellised saavutused näitavad heade juhtimisoskustega õpetaja omadusi.

 5. Entusiasm

Nagu enamiku elukutsete puhul, kalduvad need, kes on töös entusiastlikud, järgima ja saavutama kõrgemaid standardeid. Õpetajate entusiasm mõjub nende õpilastele, mis omakorda parandab nende õpikogemuse kvaliteeti. Sel põhjusel on entusiasm õpetajate puhul põhiline ja väga vajalik oskus.

Looge oma CV parimate mallide abil

CV koostamise KKK

Mida peaks õpetaja CV-s sisaldama?

Alustuseks lisage lühike isiklik avaldus, milles tõstate esile oma õpetamisoskusi ja -kogemust ning selgitate, millisena te enda karjääri ette kujutate. Liigutage edasi töökogemuse loetellu. Tooge välja kõik saadud õpetamiskogemused ja selgitage, mida tegite ja kuidas see on seotud ametikohaga, mida tetaotlete.

Millised on õpetaja oskused ja omadused CV jaoks?

Mõned hea õpetaja omadused on suhtlemisoskus, kuulamisoskus, koostööoskus, kohanemisvõime, empaatiavõime ja kannatlikkus. Muud tõhusa õpetaja omadused hõlmavad kaasahaaravat kohalolekut klassiruumis, väärtustamist reaalses õppimises, parimate tavade vahetamist ja elukestvat armastust õppimise vastu.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee