Oskuslikud CV-d: kuidas ning milleks

Kes ei tahaks unistuste töökohta? Kuid lisaks haridusele peab teil olema ka oskus teadmisi ja oskuseid sõnadesse panna. Eduka tööle kandideerimise alus on oskuslik cv, mis aitab teil teiste kandideerijate seas silma paista ja kindlustada koha teie unistuste töökohal.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Oskusliku CV näide

Meelis Majakas
Peainsener
+372 123 4567
Meelis.Majakas@example.com
Tallinn, Harjumaa, Eesti
Linkedin.com/in/MeelisMajakas

Kirjeldus: otsin tööd, kus võiksin peainsenerina saadus kogemust kõige paremini ära kasutada. Mul on üle 10-aastane kogemus suures ettevõttes peainsenerina, kus lisaks iseseisvale tööle sain juhtida ka 5-pealist inseneride gruppi, neid igapäevaselt juhendades ning igapäevastes tegevustes suunates.

Professionaalsed pädevused: lõpetasin bakalaureuse- ja magistriõpingud inseneriõpingutes Londoni Ülikoolis ning tulin seejärel kodumaale, kus töötasin alguses väikeettevõttes insenerina 5 aastat ning seejärel 10 aastast suures ettevõttes peainsenerina.

Töökogemus:

ABF tehnika, Tallinn
Peainsener
veebruar 2013- jaanuar 2023

 • Igapäevased elektritööd ja väljakutsed.
 • Ettevõtetele insenerilahenduste pakkumine.
 • Meeskonna juhendamine igapäevastes töödes. 

HBC lahendused, Tallinn
Insener
September 2008 - august 2013

 • Igapäevased väljakutsed
 • Firmasiseste elektriprobleemide lahednamine
 • Vajadusel valved  

Haridus:

Inseneriteadus
Londoni Ülikool
Lõpetanud juuni 2008

Oskused:

 • Eesti keel emakeelena, väga hea inglise ja vene keel kõnes ja kirjas
 • Pädev meeskonnatöös ja iseseisvates ülesannete
 • Hea ajaplaneerimise oskus
 • Õpihimu
 • Elektritööde professionaalne valdamine
 • Kiire reageerija

Heale kohale on tavaliselt rohkelt kandideerijaid ja tööandjal ei ole lõpmatut ajaressurssi kõigi kandideerijate CV-sid põhjalikult läbi lugeda ning seetõttu on äärmiselt oluline panna CV-sse vaid esmavajalik, mis tõmbaks pilku, rõhutaks teie erilisust ja paneks tahtma teid palgata. Siin räägime, kuidas seda teha.

💡 Märkus: kohandage alati CV-d vastavalt töökohale, kuhu kandideerite. Kes tahaks lugeda niigi piiratud aja jooksul teie kohta mitte midagi ütlevat ning selle töökohaga mitte seotud infot. Mõelge alati hoolikalt läbi, kuidas CV-sse kõige olulisem info mahutada.

Oskuslik CV

Töökoht võib kandideerijalt oodata seda, et märgiksite ära soovitava palga. Info puudumisel teie valdkonna palga kohta tööturul uurige vastavaid lehekülgi ning esitage palgasoov vastavalt oskustele ning turu seisule.

💡 Hinnake realistlikult praegust tulu olukorda ning võimeid ning koostage palgasoov vastavalt sellele.

Kuidas oskuslikku CV-d koostada?


Just CV on see, mida potentsiaalne tööandja esimesena vaatab. Korraliku oskusliku CV koostamiseks on vaja teada mõnda kasulikku nippi ning siis on vägagi tõenäoline, et ühegi tööandja uks ei jää teie jaoks suletuks - need nipid käepärast ja muidugi vastav kvalifikatsioon, on potentsiaal suur. Vaatamegi siis üle, millised on nipid, et CV oskuslikult kokku panna.👇:

Oskuslik CV

 • Esmavajalik info - pange CV-sse just teie töökoha suhtes oluline informatsioon. Tööandja jaoks pole oluline teada, kus või millal te maasikaid korjasite või kellegi koera hoidsite, selle võib rahus välja jätta. Küll on oluline ära tuua muud kvalifikatsioonid ja koolitused, mis kandideeritava ametikohaga seotud on.
 • Isikupärastage CV-d – tänapäeval ei pea CV olema vaid kuiv kirjatükk, te ei pea kartma CV-sse natuke iseennast panna. Olge professionaalne, kuid ärge kartke sõnakasutust varieerida, näidates tööandjale, et tegemist on põneva inimesega, kellest ettevõttel kasu oleks.
 • CV olgu sobiva pikkusega - Tööandjatel, kes otsivad tööd, on sellega tihti üsna kiire ning kandidaatide rohusel, siis ei keskenduta alati 100% igale CV-le detailselt, seetõttu on väga oluline silmas pidada, et CV oleks paraja pikkusega, mitte 3-4 lehekülge pikad. 1-1,5 lehte on täiesti optimaalne ja sellele peaks mahutma kogu oluline info.

Järgnevalt mõned soovitused, mida sinu CV sisaldada võiks:

 • Eelnevad tööd sarnasel ametikohal, ka sama valdkonnaga seotud ametikohad.
 • Sinu olulised omadused, millest ametikohal kasu on ja selles olulised on.
 • Temaatilised koolitused, oskused - näita tööandjale enda eeliseid ametikohal.

Kujundus, formaat ja struktuur

Nagu ütlesime, ei pea CV olema kuiv paberitükk, kuid on teatud info, millest CV-s loobuda ei tohi. CV on sinu visiitkaart ja peab pilku püüdma, sest tööandjatel pole tihti üleliia aega igasse CV-sse süveneda, seega on oluline, et potentsiaalne töötaja kohe silma paistaks. Vaatame olulise info üle👇:

 • Teie isikuandmed – samuti tuleb veenduda, et need oleks ajakohased, nii saab tööandja teid vajadusel kätte.
 • Varasem töökogemus – kordame veel, et pange CV-sse tõeliselt olulised töökohad. Kõiki töid pole kindlasti vaja üles loetleda, näiteks need, mida teismelisena koolivaheajal tehtud, sellest pole tööandjale mingit praktilist kasu.
 • Haridus – oluline aspekt, kust tööandja saab info, kas sobite ametikohale. Seadke läbitud koolid CV-sse kronoloogiliselt. Küll aga tasub silmas pidada, et haridus pole kaugeltki mitte ainus, mida tööandja vaatab. Sama olulised on kogemused ja õpitahe.
 • Koolitused ja sertifikaadid – see on koht, kus loetleda juba olemasolevad soovitava ametikohaga seotud koolitused ja sertifikaadid. Soov end täiendada ja pingutamine on potentsiaalsele tööandjale olulised, sest annavad märki, et olete valmis ka töökohal pingutama.
 • Huvid ja hobid – tööandja tahab teada ka seda, milline inimesena olete. Ta tahab, et teil oleks ka väljaspool töökohta mõned huvid ja hobid ja eriti tore on, on kattuvad huvid ettevõtte missiooni, uskumuste ja vaadetega. Samuti võib mõni hobi soovitava ametikoha jaoks kasulik olla.
📌 Ütleme veel korra üle, et hoidke oma CV professionaalne ning informatiivne, kuid üritage seal ka enda isikut avada. CV peab pilku müüdma ning ei peaks liiga pikk olema, sest siis pole kellelgi aega sellega tutvuda.

Nimi- ja kontaktinfo


Esimene info, millel tööandja pilk peaks peatuma. Tavaliselt lisatakse esmalt enda nimi ja seejärel e-mail, telefon ja aadress. Tihti lühendatakse ka enda nime, ärge seda tehke, see jätab mulje nagu kandideerimine poleks teie jaoks oluline. Kirjutage alati isikuandmed korralikult välja ja vaadake, et meiliaadress oleks professionaalne, sest see suurendab usaldusväärsust. Toome allpool ka paar näidet, üks halb ja teine hea.


Halb näide:
Saara Sammal
E-mail: roosajankuke25@example.com
Telefon: tahad teada, küsi.

📌 Miks see halb oli? Esiteks on kandideerija kasutanud ebaprofessionaalset e-maili aadressi. Professionaalse e-maili puudumisel tasub see enne kandideerimist teha. Selline e-maili aadress nagu näites toodud, kahandab professionaalsust ja kallutab suure tõenäosusega tööandja arvamust. Olge sellega hoolikas! Vaatame nüüd üle ka hea näite.

Hea näide:
Saara Sammal, müügijuht
E-mail: Saara.Sammal@example.com
Telefon: +372 123 4567

📌 Miks see näide hea on? Nime järel on toodud ka kandideerija pädevus, see on informatiivne. Kandidaadi e-mail on professionaalne, tekitab usaldusväärsust ja on tõsiseltvõetav. Ärge unustage lisada ka telefoninumbrit ja kontrollige, et see oleks õige, muidu ei pruugi tööandja teid kätte saada, sest kõik ei kasuta e-maili, ja jääte oma võimalusest ilma.

Kirjeldage töökogemust


Töökogemus on oluline mitmel põhjusel. Esiteks tahab tööandja teada, et teil on töötamise harjumus. Olles 35 ega päevagi oma elus töötanud, siis on kaheldav, et tahate ametikohal pingutada. Teiseks vaatab tööandja, kas teil on kandideeritava ametikohaga seotud kogemust. Vahel, ja tänapäeval üha enam, on kogemus haridusest olulisemgi. Kui teil pole vastavat haridust, kuid on aastaid selles valdkonnas kogemust, on see tööandja silmis hea märk.

Mõned nipid, kuidas töökogemus CV-sse kirja panna:

 • Positsioonil kasuks tulevad ametikohad ja tööandjale muljet avaldada võivad töökohad. Kogemus on oluline!
 • Nagu hariduski, pange töökogemus kirja kronoloogiliselt.
 • Kirjeldage töökogemust konkreetselt, loetlega ka oma tööülesanded, see näitab teie pädevust.
 • Seotud ka eelmise punktiga. Vältige üldsõnalisust ja kirjeldage tööülesandeid, see näitab, et teate, millest räägite ja oskust tööd teha.

Et teil oleks veelgi lihtsam, toome paar näidet, kuidas oma töökogemust hästi kirja panna.

Hea näide:
Müügijuht
ABQ robotid, Tallinn, Eesti
Juuni 2021 – praeguseni

 • Müügijuhi töö 5-liikmelises müügitiimis. Saavutasime kahe aastaga 40% käibe.
 • Müügistrateegia loomine, meeskonna juhtimine ja strateegia elluviimine.
 • Arendusplaani koostamine 5 aastaks.

📌 Miks see hea on? Kandideerija on toonud väga konkreetselt välja, kus ta töötas ja mida nad tegid. Väga oluline on, et nad on välja toonud ka tulemuse, millega nende töö päädis. Kandideerija tõi välja, et otseselt nende töö tulemusena saavutas ettevõte 40% käibe tõusu. Samuti on näha, et tegemist on meeskonnamängijaga, sest ta ei rõhutanud mitte ainult enda rolli, vaid terve meeskonna. Selline konkretiseerimine ja tulemused avaldavad tööandjale muljet.

Halb näide:
Müügijuht, ettevõte, Tallinn

 • Müügitöö korraldamine
 • Igapäevane müük

📌 Tegemist on halva näitega, sest kogemust on kirjeldatud äärmiselt üld- ja napisõnaliselt. Kandideerija oskuse puudumisel oma kogemust kirjeldada, võib tööandjal tekkida arvamus, et ta ei saa ka oma töökohal tööülesannetest aru või on segaduses, seega olge alati konkreetsed ja katsuge välja tuua ka väljundeid, mida teie töö kaasa tõi.

Kogemuse puudumisel

Kogemuse puudumisel, aga töö väga huvi pakub ja leiate, et teil on selle töö jaoks sobivaid oskusi ja kogemusi, tasub alati kandideerida. Võimalusel tooge CV-s välja koolitusi ja oskuseid, millest selles ametis kasu võib olla. Kirjeldage motivatsioonikirjas tahet juurde õppida, end täiendada ja areneda, väljakutseid vastu võtta - see on hea toon ja võite sellegipoolest unistuste tööle sattuda.

Haridus


See on koht, kus kronoloogiliselt välja tuua oma haridustee. Ärge unustage kasuks tulevaid koolitusi ja sertifikaate. Ka hariduse juures üritage olla võimalikult konkreetne, see on hea toon ja aitab teil tööd saada. Eriti heade tulemustega lõpetamisel, näiteks head kohad olümpiaadidel (tööga seotud valdkonnas, kuid miks mitte ka lihtsalt õpivõime ja oskuste tõestamiseks), suurepärased hinded, ülikooli puhul cum laude, tooge ka need välja. See jätab teist hea mulje. Meie maailmas on haridusel oluline koht ja juba omandatud oskused väga olulised. Toome ka näiteid, kuidas haridust CV-s märkida.

Näide 1
Müügitöö korraldus, bakalaureusekraad, Tallinna Ettevõtluskool, 2011-2014.
Müügijuhtimine, magistrikraad, Tallinna Ülikool, 2014 – 2016.
Cum laude lõpetades ärge unustage seda märkida, see näitab teie pühendumist ja võimekust.

Näidis 2:
Tallinna 4. kool
September 2000 – juuni 2012

📌 Kordame, et CV-s asub ära tuua ka kooliga seotud lisatulemused. Olles oskusliku CV-ga algust teinud, jätkame samas tempos. Siia kuuluvad nii olümpiaadid, seritifkaadid, projektid. Mainida võib ka vabatahtlikku tööd, see näitab teie pühendumust aktiivse kodanikuna ning aktiivsus on pea igal töökohal ääretult oluline ja jätab hea mulje.

Ametikohaga seotud oskused


Pole mingi üllatus, et ametikoha jaoks on vaja oskuseid. CV on koht, kus läbi kogemuse ning hobide oma oskuseid rõhutada. Eriti hea on oskustest ülevaade anda motivatsioonikirjas. Rõhutame uuesti, et CV ei tohi olla liiga pikk, kuid hea mulje tuleb jätta ja selle jaoks on ideaalne variant motivatsioonikiri, pange sinna kõik kirja kõik vähegi võimalik ning rõhutage oma töö jaoks olulisi oskusi, teie eeliseid kandideedina, mis teeb teist tugeva kandidaadi.

Oskuslik CV

Millised on üldised oskused, mida töökohtadel üldiselt vaja läheb?👇

PS! Kohandage neid vastavalt. Meie esitame võimalikud variandid, kuid teie eraldage terad sõkaldest.

 • Meeskonnatöö – oluline meeskonna juhtimisel ja ka osa sellest olles. See oskus on sel juhul teie trump.
 • Hea suhtlemisoskus – kui te ei ole just IT-s ja kodust ei tööta, on tegemist universaalse oskusega, seejuures on eriti hea osata suhelda kõige erinevamate inimestega.
 • Analüüsivõime - tegelikult oskus, mida oodatakse igalt täiskasvanud intelligentselt inimeselt ja töötajalt.
 • Kriitiline mõtlemine – paljudes töödes antakse üsna palju iseseisvust ja oskus kriitiliselt mõelda on osa täiskasvanu elust, see on pea igal ametikohal ülioluline oskus.
 • Positiivsus – keegi ei armasta torssis ja mossitavaid töötajaid. On oluline, et tuleksite tõesti töötahtega. Negatiivsed inimesed mõjuvad halvasti ka teistele ja tööatmosfäär kannatab.
 • Keelteoskus – tänapäeva maailm on niivõrd ülemaailmne, et iga keel kulub marjaks ära, eriti ettevõtte rahvusvahelise turu korral on keelteoskus eriti oluline.
 • Kiire reageerimine – seda oodatakse enamikelt töötajatelt, et olukorrad saaksid kiirelt ja osavalt lahendatud ja töötaja ei jäeks passiivselt olukorda pealt vaatama.
 • Ajaplaneerimisoskus – üldiselt oodatakse töötajatelt, et nad oskaks oma aega ja tööd planeerida. See on eduka töö alus ja oskus iga täiskasvanu puhul ja peaks olemas olema.
 • Empaatilisus – tihti töötame meeskondades ja on oluline, et mõistaksime nii oma ülemusi, kaastöötajaid, kliente ja potentsiaalset turgu, nii saavutate töös edu.

Tõime siin välja mõned universaalsed oskused paljude ametikohtade üleselt. Nagu ennegi mainisime, eraldage siin terad sõkaldest, valige ausalt teie kohta käivad ja kasutage julgelt CV-s, tuleb kasuks👆.

Professionaalne kokkuvõte: CV visiitkaart


Osa moodsast CV-st on ka kokkvõte. Põhimõtteliselt on see ülevaade teist inimese ja töötajana, pange sinna vaid olulisim ja rõhutage tähtsaid külgi. Professionaalse kokkuvõtte pikkus on umbes 4-6 rida, tahame siiski ruumi säästa, et tööandja jõuaks kõik olulise ära näha. Vaatame üht head ja üht halba näidet.

Oskuslik CV

Hea näide:
Olen müügijuhina töötanud üle 7 aasta. Selle hulka kuulus 5-pealise müügitiimi juhtimine ja saavutasime koos kahe aasta jooksul 40% müügitõusu. Kõnelen eesti, vene ja inglise keelt ja olen töötanud ka rahvusvahelises meeskonnas. Olen käinud erinevatel müügialastel koolitustel Eestis ja ka välismaal ja sain sealt hindamatu kogemuse.

📌Miks näide hea on? Siin on konkreetselt välja toodud tulemused, milleni töö viis. Rõhutatud on ka meeskonna tähtsust, jättes kandidaadist mulje hea meeskonnamängijana - see on väga oluline! Mainitud on ka kogemust - vaieldamatult asjakohast - ja jätab pädeva mulje.

Halb näide:
Olen üsna kinnine ega ei armasta väga koostööd teistega. Tulin eelmisest kohast ära, sest ülemus ja kolleegid olid nõmedad. Lõpetasin kooli ja läksin otse tööle, töötasin müügiga tegelevas ettevõttes.

📌 Miks see näide halb oli? Esiteks on see lühike ja kandidaat ütleb, et ei armasta mingisugust koostööd, koostöö aga on tihti ääretult oluline. Samuti on ta sarjanud tööandjaid ja ka kaastöölisi - see viitab, et inimene ei võta vastutust ega oska endasse kriitiliselt suhtuda, enesekriitika on aga enesearengu mõttes väga oluline. Tööandja näeb, et eelmisi ülemusi ja töötajaid on laimatud ja ootab, et sama võib juhtuda ka temaga, see muudab tööle saamise pea võimatuks. Ka on kandidaat jätnud mulje, et ei armasta end täiendada ega areneda, ettevõttel on vaja aga usinaid arnenemisvõimelisi töötajaid.

🎁 Ärge olge egoistlikud, rõhutage ka meeskonna tähtsust. Mainige tööl kasuks tulevaid oskusi ja koolitusi ja ärge sarjake eelmisi ülemusi ja töökaaslasi, see jätab teist negatiivse mulje. Kokkuvõte peab olema lühike, seega mahutage sinna vaid olulisim.

Keeled

Enamasti on see meie üleilmastuvas maailmas ääretult oluline. Mida rohkem keeli oskate, seda parema mulje see teist jätab. See on intelligentsuse ning oskuste sümbol ja jätab tööandjale sümpaatse mulje. Näiteks müügitöös ja rahvusvahelistes suhetes on see eriliselt oluline, kuid mingisuguse keele oskust nõuab pea iga koht.

Koolitused ja vabatahtlik töö

Tooge ära asjakohased koolitused ja vabatahtlik töö. See jätab teist mulje kui oskuslikust ja arenemisvõimelisest inimesest ja tööandja näeb, et olete väärtuslik ja õppimisvõimeline inimene tahtega end täiendada, töökohal ja elus parem ja osavam olla. Tööandja hindab õppimisvõimet ja püüdlikkust.

Kokkuvõtted


Kõige krooniks vaatame kord veel üle, mis on oskusliku CV alus.

 • Konkreetsus
 • Professionaalsus
 • Oskused
 • Õige pikkus
 • Asjakohane ja vajalik info
 • Arenemisvõimelisus

Neid punkte jälgides, mida soovitanud oleme, siis on teil kõik võimalused oskusliku cv koostamiseks ja edukaks kandideerimiseks 👍

Asjalik motivatsioonikiri


Rõhutame veel kord: ärge koormake CV-d üle, kõik teie pädevusi ja oskuseid kinnitab info, pikem enesetutvustus ja põhjused, miks teie olete kõige sobivam kandidaat, kuuluvad motivatsioonikirja. Ka selle puhul jälgige pikkust - 1 - 1,5 lehekülge on täiesti piisav. Rõhutage seal enda isikuomadusi ja oskuseid sellel ametikohal. Iga koha jaoks loodud motivatsioonikiri peab olema eriline ja just sellele ametikohale sobiv. Jääb üle vaid soovida edukat kandideerimist!

Looge oma CV parimate mallide abil

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee