Kuidas koostada veenev CV psühholoogi positsioonile: praktiline juhend

Psühholoogi töökohale kandideerimisel on oluline koostada CV, mis rõhutab olulisi oskusi ja kogemusi, nagu tugev suhtlemisoskus ja põhjalik teadmistepagas inimmõistuse ning käitumise kohta. Kuidas aga kirjutada CV-d, mis tõuseks esile ja tooks välja parimad omadused ning sobivaimad oskused? Milline peaks olema psühholoogi CV ülesehitus ja kuidas muuta oma kogemused ning oskused potentsiaalsele tööandjale atraktiivseks?

Allpool loome psühholoogi CV näidise, mida igaüks saab enda vajaduste järgi kohandada.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Psühholoogi Töökogemuse ja Oskuste Näidiste CV

Isikuandmed:

Mari Kask
Tallinn, Eesti
Telefon: +372 5555 5555
E-mail: mari.kask@email.com

Ametialane kokkuvõte:

Pühendunud ja kogenud psühholoog, kes on omandanud üle 10 aasta praktilisi kogemusi erinevates keskkondades, sealhulgas koolid, haiglad ja eraettevõtted. Omab oskusi ja teadmisi nii üldpsühholoogias kui ka erialaspetsiifilistes valdkondades, nagu kliiniline psühholoogia, organisatsioonipsühholoogia ja nõustamispsühholoogia.

Haridus:

 • Tartu Ülikool, Kliiniline Psühholoogia (magistrikraad), 2008 - 2010
 • Tallinna Ülikool, Psühholoogia (bakalaureusekraad), 2005 - 2008

Töökogemus:

 • Psühholoog, Eesti Psühholoogia Keskus, Tallinn, 2015 - Praeguseni
 • Kliiniline psühholoog, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinn, 2010 - 2015

Oskused:

 • Suhtlemisoskus
 • Kuulamisoskus
 • Empaatia
 • Probleemide lahendamine
 • Grupitöö juhtimine
 • Analüüsivõime
 • Konfidentsiaalsus
 • Stressijuhtimine
 • Inimeste hindamine

Keelteoskus:

 • Eesti keel - emakeel
 • Inglise keel - suurepärane
 • Vene keel - hea

Viited:

Viited on saadaval soovi korral.

Lisainformatsioon:

Liige Eesti Psühholoogide Liidus alates 2010. aastast.

Psühholoogi CV kirjutamine on oluline, kuna see on esimene samm karjääri edendamisel. See annab potentsiaalsetele tööandjatele, nagu kliinikud, haiglad, koolid, ettevõtted, valitsusasutused ja teised tervishoiuteenuste pakkujad, ülevaate teie haridusest, kogemustest, oskustest ja saavutustest. Hästi koostatud CV aitab teil silma paista konkurentsivõimelises tööturul ja suurendab võimalusi tööpakkumiste saamiseks.

Järgnevates lõikudes sukeldume süvitsi, kuidas luua ja vormistada täiuslik CV, mis aitaks teil saada unistuste töökoha psühholoogina. Käsitleme kõike alates pealkirjast ja kogemusest kuni hariduse, oskuste ning kaaskirjani, et tagada teie CV vastavus selle konkreetse töökoha nõuetele. Lisaks toome välja ka asjakohasuse, miks just selline CV vormistus ja infovalik on psühholoogi töö puhul määrava tähtsusega. Järgnev info aitab teil luua CV, mis eristub teistest ja tõstab esile teie unikaalsed oskused ning kvalifikatsiooni.

Psuhholoog


Psühholoogi CV ülesehituse ja vormingu tähtsus


Psühholoogia valdkonnas töötamiseks on vajalik mitte ainult ulatuslikud teadmised ja oskused, vaid ka võime end professionaalselt ja veenvalt esitleda. See algab hästi struktureeritud ja läbimõeldud CV-st, mis annab potentsiaalsele tööandjale kiire ja selge ülevaate kandidaadi sobivusest ametikohale. On oluline mõista, et CV paigutus on sama oluline kui tema sisu. See võib mõjutada, kui kiiresti ja hõlpsasti tööandja suudab vajalikku teavet leida.

Eesmärkide seadmine ja väljakutsete otsimine on karjääri edenemise lahutamatu osa. Psühholoogia valdkonnas töötamine pakub palju võimalusi professionaalseks arenguks ning väljakutsete ja uute kogemuste otsimiseks. CV mängib selles protsessis olulist rolli, sillutades teed uutele võimalustele. Kuidas see roll täita, sõltub suuresti CV paigutusest ja ülesehitusest. Kui CV on selgelt struktureeritud ja hästi esitatud, on tööandjatel lihtsam mõista kandidaadi potentsiaali ja sobivust ametikohale.

Psühholoogi CV vormindamine: Miks see on oluline ja kuidas seda õigesti teha?

 1. Fondid: Kasutage selget ja professionaalset fondi nagu Times New Roman või Arial. Psühholoogina peate näitama oma professionaalsust ja tõsidust ning need fondid suudavad seda edastada.
 2. Fondi suurus: Kasutage 11 või 12 punkti suurust teksti, et tagada loetavus. Pealkirjade jaoks võib kasutada suuremat fondi, näiteks 14 või 16 punkti, et need silma paistaksid.
 3. Vorming: Hoidke CV formaat lihtne ja selge. Kasutage alapealkirju, et eristada erinevaid sektsioone, nagu haridus, töökogemus ja oskused.
 4. Veerised: Kasutage standardset veerise suurust (1 tolli kõikidel külgedel). See jätab CV-le piisavalt "valget ruumi", et see ei näeks välja liiga tihedalt pakitud ning on lihtsam lugeda.
 5. Täpipunktid: Kasutage täpppunkte, et loetleda oma oskused, töökogemused ja saavutused. Need teevad CV hõlpsasti skaneeritavaks ja aitavad olulist infot esile tõsta.
 6. Eraldajad: Kasutage horisontaalseid jooni või eraldajaid, et visuaalselt eristada erinevaid CV osi. See aitab lugejal hõlpsamini navigeerida ja leida vajalikku teavet.
 7. Värvid: Hoidke värvid neutraalsed ja professionaalsed. Psühholoogi töö on tõsine ja asjatundlik, seega peaks ka CV kujundus seda peegeldama. Kasutage musta teksti valgel taustal või võite kasutada ka tumesinist või halli pealkirjade jaoks, et need eristuksid.

Psühholoogi CV struktuur: Miks see on oluline?

Psühholoogia CV on dokument, mis peab olema üles ehitatud nii, et see kajastab kõige paremini kandidaadi oskusi, kogemusi ja haridust. See peaks olema korraldatud ja struktureeritud viisil, mis võimaldab tööandjal kiiresti ja hõlpsasti leida olulist teavet:

 • Kontaktandmed ja pealkiri: See on CV esimene osa, mis peaks sisaldama teie täisnime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Pealkiri peaks näitama, et olete huvitatud psühholoogi positsioonist.
 • Professionaalne profiil: See jaotis peaks sisaldama lühikest ülevaadet teie professionaalsetest saavutustest, oskustest ja kogemustest psühholoogia valdkonnas. Näiteks võite mainida, et olete kliiniline psühholoog, kellel on 5-aastane kogemus erapraksises.
 • Töökogemus: Selles osas peaksid olema üksikasjalikult välja toodud teie varasemad töökohad, töökohustused ja saavutused. Näiteks võite mainida, et olete töötanud laste psühholoogina, kus aitasite lahendada mitmesuguseid emotsionaalseid ja käitumisprobleeme.
 • Oskused: See jaotis peaks sisaldama nii teie erialaseid oskusi nagu teraapia läbiviimine, diagnoosimine ja nõustamine, kui ka pehmeid oskusi nagu suhtlemine, empaatia ja probleemide lahendamine.
 • Haridus: Selles osas tuleks välja tuua teie hariduskäik, sealhulgas kõik psühholoogiaalased kraadid, tunnistused või koolitused.
 • Täiendavad jaotised, nagu huvialad, keeled jne: Need võivad olla kasulikud, et näidata teie mitmekülgsust ja huvisid väljaspool tööd. Näiteks võite mainida, et räägite vabalt hispaania keelt, mis võib olla kasulik, kui töötate mitmekultuurilises keskkonnas.

Iga sektsioon peaks olema korraldatud viisil, mis kõige paremini esindab teie oskusi ja kogemusi. Näiteks, kui teil on palju töökogemust, võiksite selle asetada hariduse osa ette.

Psühholoogi CV päise olulisus: esmamulje loeb!


Psuhholoog


Psühholoogi töö jaoks on päise tähtsus suur, sest see sisaldab kogu vajalikku kontaktteavet ja muudab professionaali kergesti leitavaks. Päise koostamiseks tuleks järgida alljärgnevaid juhiseid.

Esmalt tuleb päisesse lisada perekonnanimi ja eesnimi. See aitab klientidel ja kolleegidel psühholoogi nime meelde jätta ja temaga ühendust võtta. Näiteks: "Kask, Mari".

Seejärel lisatakse elukutse ja distsipliin. See annab teavet psühholoogi erialase tausta ja spetsialiseerumise kohta. Näiteks: "Psühholoog, kliiniline psühholoogia".

Järgmisena märgitakse postiaadress. See on oluline, kuna see võimaldab klientidel ja kolleegidel saata kirju või muid füüsilisi dokumente. Näiteks: "Tartu mnt 32, 10115 Tallinn".

Telefoninumber on samuti oluline, kuna see võimaldab kiiret ja otsesuhtlust. See peaks olema selgelt nähtav ja hõlpsasti leitav päises. Näiteks: "+372 5555 5555".

Viimasena lisatakse e-posti aadress. See võimaldab klientidel ja kolleegidel saata elektroonilisi sõnumeid, kui nad ei saa psühholoogi telefonitsi kätte või kui nad eelistavad digitaalset suhtlust. Näiteks: "mari.kask@psy.ee".

Päise koostamine on oluline samm, mis aitab luua professionaalse mulje ja hõlbustab suhtlust psühholoogi ja tema klientide või kolleegide vahel.

Mart Kask

Psühholoog, kes on spetsialiseerunud kliinilisele psühholoogiale

Liivalaia tn 33, 10118 Tallinn, Eesti

+372 5555 6666

mart.kask@example.com


Foto olulisus psühholoogi CV koostamisel

Psühholoogi elukutse jaoks ei ole CV-s foto lisamine kohustuslik. Foto lisamine võib olla isiklik otsus, kuid peate järgima mõningaid juhiseid, kui otsustate selle lisada. Foto peaks olema professionaalne ja ristkülikukujuline, mille soovitatavad mõõtmed on 6,5 cm x 4,5 cm. Puhkuse- või vabaaegadest tehtud fotode kasutamine ei ole soovitatav.

Küll aga tuleb märkida, et värbamisprotsessis võib fotol olla minimaalne roll. Paljud värbamisjuhid ei võta CV-s olevat fotot arvesse ning mõned võivad seda isegi eirata. Seega, kui te ei ole kindel oma foto lisamises, siis on täiesti aktsepteeritav jätta see CV-st välja.

Kui otsustate foto lisada, peaksite valima neutraalse tausta, seisma näoga kaamera poole või kolmveerand profiilis ning fokusseerima foto oma näole. Kuigi foto on valikuline, võib see anda teie CV-le professionaalsema välimuse, kui see on korralikult tehtud.

Kogemuste olulisus psühholoogi CV koostamisel


Kuidas kirjutada oma töökogemusi psühholoogi CV-sse?

Kogemuste jaotis on Psühholoogi CV-s eriti oluline, kuna see näitab kandidaadi varasemaid tööülesandeid, rakendatud psühholoogilisi meetodeid ja saavutatud tulemusi. Psühholoogia valdkond on väga spetsiifiline, seega on oluline, et kandidaat suudaks näidata oma oskuste rakendamist reaalses töökeskkonnas.

2016-2020: Kliiniline Psühholoog, Suur Haigla

 • Teostasin psühholoogilisi uuringuid, hindamisi ja ravi patsientidele, kes vajasid vaimse tervise tuge.
 • Kasutasin kognitiiv-käitumuslikku teraapiat, humanistlikke lähenemisviise ja süsteemseid teraapiaid, et aidata patsientidel toime tulla erinevate vaimse tervise probleemidega.
 • Juhendasin meeskonda psühholoogiliste hindamiste ja teraapiate läbiviimisel.
 • Märksõnad: Kliiniline psühholoogia, psühholoogiliste hindamiste läbiviimine, meeskonna juhtimine, kognitiiv-käitumuslik teraapia, süsteemne teraapia.

2014-2016: Psühholoog, Kesklinna Kool

 • Töötasin tihedas koostöös õpetajate ja vanematega, et toetada õpilaste vaimset tervist ja akadeemilist edu.
 • Rakendasin positiivse käitumise toetamise strateegiaid, et aidata õpilastel arendada sotsiaalseid oskusi ja juhtimisvõimeid.
 • Märksõnad: Hariduspsühholoogia, koostöö õpetajate ja vanematega, positiivse käitumise toetamine, sotsiaalsete oskuste arendamine.

2012-2014: Nõustaja, Vaimse Tervise Keskus

 • Töötasin individuaalsete ja grupisessioonidega, et aidata klientidel toime tulla erinevate psühholoogiliste probleemidega.
 • Kasutasin erinevaid teraapiavorme, sealhulgas trauma-käsitlust, lõõgastustehnikaid ja mindfulnessi.
 • Märksõnad: Nõustamine, individuaalne ja grupiteraapia, trauma-käsitlus, lõõgastustehnikad, mindfulness.

Ametikoht: Kliiniline psühholoog

Tööandja: Tallinna Vaimse Tervise Keskus

Kuupäevad: Jaanuar 2015 - Detsember 2019


Kirjeldus:

 • Diagnostika, hindamine ja psühhoteraapia erinevate vaimse tervise probleemide korral.
 • Grupi- ja individuaalteraapia juhtimine erinevate vanusegruppide jaoks.
 • Töö multidistsiplinaarses meeskonnas, sealhulgas psühhiaatrite, sotsiaaltöötajate ja õdedega.
 • Osalemine regulaarselt kliinilistes meeskonna koosolekutes, et arutada patsientide edusamme ja raviplaane.
 • Psühhoedukatsiooni pakkumine patsientidele ja nende peredele.

Hakkama saamine psühholoogi CV kirjutamisel: Nõuanded kogemuste puudumise korral

Psuhholoog


CV koostamine ilma töökogemuseta võib olla keeruline, eriti kui olete huvitatud sellisest keerukast valdkonnast nagu psühholoogia. Siiski on oluline mõista, et teie CV peab olema teie isikliku ja erialase arengu peegel. Allpool toodud soovitused aitavad teil luua muljetavaldava CV psühholoogi töökohale, isegi kui te pole varem selles valdkonnas töötanud.

Psühholoogia valdkonnas tööd otsides võib CV koostamine olla keeruline, eriti kui sul ei ole veel suurt töökogemust. Siin on mõned soovitused, kuidas luua tugev CV, mis aitab sul tööintervjuule pääseda.

 1. Rõhuta oma oskusi ja koolitust: Kui sul puudub töökogemus, ei tähenda see automaatselt, et sind ei peetaks sobivaks kandidaadiks. CV jaotises "Töökogemus" võid rõhutada oma erialaseid oskusi, tugevusi ja omandatud teadmisi. Need võivad kompenseerida sinu kogemuste puudumise. Näiteks võid esile tuua oma teadmised psühholoogia valdkonnas, oskuse tõlgendada ja analüüsida andmeid või suutlikkuse inimestega suhelda ja neid mõista.
 2. Kasuta oma praktikat ja vabatahtlikku tööd: Kui oled äsja kooli lõpetanud või alles sisened tööturule, võid rääkida oma praktikast, vabatahtlikust tööst või osalemisest psühholoogiaga seotud üritustel. See võib olla suurepärane võimalus näidata oma pühendumust valdkonnale ja tõestada, et sul on teoreetiliste teadmiste rakendamise kogemus.
 3. Kasuta kaaskirja: Kui sul pole varasemat töökogemust, võid seda selgitada kaaskirjas. Selles võid rääkida oma motivatsioonist, õppimisvõimest ja soovist panustada ettevõtte arengusse.
 4. Ole aus: Ära kunagi liialda oma kogemuste või oskustega. Samas võid oma CV-s positiivselt kajastada oma haridustee või kultuuridevahelise kogemuse.
Pidage meeles, et kõige olulisem on esitleda end potentsiaalsele tööandjale positiivses valguses, tuues esile oma tugevused ja valmiduse õppida.

Hariduse olulisus Psühholoogi töö CV koostamisel


Kuidas rõhutada oma haridust psühholoogi CV-s?

Haridus on psühholoogia CV-s oluline, kuna see näitab kandidaadi formaalset kvalifikatsiooni ja teadmisi psühholoogia valdkonnas. See annab tööandjatele kindluse, et kandidaat on läbinud vajaliku koolituse ja õppinud vajalikke oskusi, mida nõuab psühholoogi amet. Hariduse sektsioon võib sisaldada üksikasju kraadiõppe, magistri- või doktoriõppe kohta psühholoogias, samuti asjakohast täiendavat koolitust või sertifikaate.

Psühholoogia valdkonnas on kraad enamasti vajalik, sest psühholoogi amet nõuab sügavat arusaamist inimese käitumisest, mõtlemisest ja emotsioonidest. Enamikul juhtudel nõuavad psühholoogi positsioonid vähemalt bakalaureusekraadi psühholoogias, kuigi paljudes seadetes, nagu kliiniline, nõustamine või teadustöö, on vajalik ka magistri- või doktorikraad.

Hariduse esiletõstmine psühholoogi CV-s

Psühholoogi CV-s peaks haridus olema kindlasti märgitud, kuid see ei pruugi olla esimene jaotis. Kui psühholoogil on pikk ja muljetavaldav töökogemus, võib olla kasulik alustada CV-d just sellest. Näiteks kui psühholoog on töötanud mitmes tuntud meditsiiniasutuses või teaduskeskuses, või on tal oluline kogemus erialases nõustamises, võiks töökogemuse jaotis tulla enne haridust.

Siiski, kui psühholoog on alles karjääri alguses või kui ta on hiljuti lõpetanud mõne prestiižika ülikooli või kraadiõppe programmi, võib olla kasulik alustada CV-d hariduse jaotisega. Psühholoogia eriala puhul on haridus väga oluline, kuna see näitab, et kandidaadil on vajalikud teadmised ja oskused. Näiteks, kui psühholoog on lõpetanud kliinilise psühholoogia magistriõppe programmi või doktoriõppe, tõstab see kindlasti tema profiili.

Vastunäiteks, kui psühholoog soovib töötada näiteks personalijuhtimise valdkonnas, kus tema psühholoogia taust on pigem lisaväärtus, kui peamine nõue, võib ta soovida esmalt esile tõsta oma töökogemusi selles valdkonnas, jättes hariduse jaotise hilisemaks. Sel juhul võib tema CV struktuur sarnaneda rohkem supermarketi töötaja omale, kus haridus ei pruugi olla kõige olulisem.

September 2014 - juuni 2016

Tartu Ülikool, Eesti

Bakalaureusekraad majandusteaduses, eriala: raamatupidamine ja finantsjuhtimine


September 2012 - juuni 2014

Eesti Maaülikool, Tartu, Eesti

Rakenduskõrgharidusõpe, eriala: ärijuhtimine ja turundus, spetsialiseerumine: jaemüügi juhtimine.


Oskuste tähtsus töö psühholoogi CV koostamisel


Psuhholoog


Kuidas esile tõsta oma haridusoskusi Psühholoogi CV-s

Oskuste väljatoomine CV-s on hädavajalik samm, sest see on jaotis, kus värbaja hindab teie tehnilisi oskusi ja isikuomadusi kõige enam. Just siit saab värbaja aimu, kas te olete sobilik kandidaat. Seetõttu on oluline, et kohandaksite selle jaotise info vastavalt tööpakkumises esitatud nõuetele, mis annavad aimu, milliseid professionaalseid omadusi ja oskusi tööandja otsib.

Psühholoogi ametikohale kandideerimisel on see eriti oluline. Psühholoogia valdkonnas ei ole piisav vaid tehniliste oskuste olemasolu, vaid oluline roll on ka isikuomadustel. Psühholoogi töö eeldab empaatiavõimet, suhtlemisoskust, kannatlikkust, analüüsivõimet ning paljusid muid isikuomadusi ja oskusi. Seega, oma CV-s tuleks rõhutada nii oma erialaseid kui ka isiklikke oskusi, mis aitavad teil antud ametikohal silma paista.

Millised oskused on psühholoogi CV-s kõige olulisemad?

Tehnilised oskused psühholoogi CV jaoks:

 • Tugevad teadmised psühholoogia teooriatest, teooriatest ja kontseptsioonidest
 • Praktiline kogemus erinevate psühholoogiliste testide ja hindamiste läbiviimisel
 • Suutlikkus kasutada erinevaid terapeutilisi tehnikaid ja lähenemisviise
 • Tugev suhtlus- ja kuulamisoskus
 • Oskus tõlgendada ja analüüsida andmeid
 • Tõhus probleemilahenduse oskus
 • Teadmised käitumuslikest ja kognitiivsetest häiretest ja nende ravimeetoditest
 • Tugev oskus töötada erinevate inimestega, sealhulgas erinevate kultuuride, vanuserühmade ja taustadega inimestega
 • Teadmised eetika ja konfidentsiaalsuse põhimõtetest psühholoogias
 • Oskus kasutada kontoritarkvara ja psühholoogiaalast tarkvara, nagu SPSS

Isikuomadused psühholoogi CV jaoks:

 • Empaatia ja mõistmine
 • Kannatlikkus ja vastupidavus
 • Suur stressitaluvus
 • Avatud mõtlemine ja paindlikkus
 • Hea eneseanalüüsi oskus
 • Kõrge enesedistsipliin
 • Võime olla taktitundeline ja diskreetne
 • Kõrge emotsionaalne intelligentsus
 • Suurepärased suhtlemis- ja kuulamisoskused
 • Võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas.

Psühholoogi CV kokkuvõtte olulisus ja kuidas seda efektiivselt kirjutada


Psühholoogi CV kokkuvõte on oluline seetõttu, et see annab tööandjale kiire ülevaate teie oskustest, kogemustest ja saavutustest. See on tavaliselt CV esimene osa, seega on see esimene mulje, mille tööandja teist saab. Sellepärast on oluline, et kokkuvõte oleks võimalikult tugev ja veenev. See peaks tooma esile teie tugevad küljed, teie erialased oskused ja teadmised, aga ka teie karjääri põhieesmärgid. Hea kokkuvõte võib mõjutada tööandja otsust kutsuda teid töövestlusele. Lisaks võib see aidata teil eristuda teistest kandidaatidest, eriti kui olete huvitatud konkureerivast positsioonist. Kokkuvõtte põhieesmärk on veenda tööandjat, et teil on vajalikud oskused ja kogemused, et olla edukas psühholoogi rollis. Seega on oluline, et teie CV kokkuvõte oleks selge, lühike ja tõhus.

Olen kogenud psühholoog, kes on keskendunud inimeste aitamisele ja nende mõistmisele. Minu põhjalikud teadmised inimpsühholoogiast, tugevad suhtlemisoskused ja empaatiavõime võimaldavad mul pakkuda parimat tuge ja nõustamist. Mulle meeldib töötada meeskonna osana, jagades teadmisi ja õppides uusi vaatenurki. Minu eesmärk on aidata inimestel paremini mõista enda vaimset tervist ja parandada nende elukvaliteeti. Olen valmis panustama oma oskuste ja kogemustega teie meeskonda.

Täiendavad jaotised, mida lisada oma tööpsühholoogi CV-sse


Psühholoogi CV-sse tuleks lisada täiendavad pealkirjade kategooriad "Keeled" ja "Sertifikaadid". Need kategooriad on olulised, kuna need annavad tööandjale parema ülevaate kandidaadi oskustest ja pädevusest ning võivad eristada ta teistest kandidaatidest. Lisaks võivad need anda ülevaate kandidaadi pühendumusest ja pidevast enesetäiendamisest, mis on psühholoogia valdkonnas hädavajalik.

Keeled

Psühholoogias on võõrkeelte oskamine oluline, eriti kui soovite töötada rahvusvahelises keskkonnas või mitmekultuuriliste klientidega. Võõrkeelte oskamine näitab, et olete suuteline suhtlema mitmekesise klientuuriga ja mõistma erinevaid kultuurilisi taustasid. Lisaks võib see näidata, et olete avatud uutele kogemustele ja väljakutsetele.

Sertifikaadid

Sertifikaatide jaotis annab ülevaate teie spetsiifilistest teadmistest või oskustest, mida ei pruugi teie haridus- või töökogemuse jaotises selgelt välja tuua. See võib hõlmata täiendavaid koolitusi või kvalifikatsioone, mida olete omandanud, näiteks erinevate psühhoterapeutiliste lähenemiste sertifikaadid, kriisireguleerimise koolitused või spetsiifiliste diagnostiliste vahendite kasutamise sertifikaadid. See annab tööandjale ülevaate teie konkreetsetest oskustest ja võib näidata teie pühendumust pidevale õppimisele ja enesearendamisele psühholoogia valdkonnas.

Psühholoogi CV täiustamise strateegiad: kuidas luua enda oskusi ja kogemusi esile tõstev CV


Psühholoogia on teadus, mis nõuab sügavat mõistmist ja empaatiavõimet ning need on ka aspektid, mida tuleks rõhutada oma CV-s. Kui otsite viise, kuidas oma psühholoogi CV-d parandada, võtke arvesse järgmisi näpunäiteid:

 1. Esile tõsta vastavat haridust: Kuna psühholoogi karjäär nõuab tavaliselt kõrgharidust, on oluline selgelt välja tuua oma haridustee ning olulised kursused ja spetsialiseerumised, mida olete läbinud.
 2. Nimetage oma oskused: Psühholoogid peavad olema tugevad suhtlejad, head kuulajad ja empaatilised. Olenemata sellest, kas olete kliiniline psühholoog, organisatsioonipsühholoog või teaduspsühholoog, peate oma CV-s välja tooma need olulised oskused.
 3. Rõhutage töökogemust: Töökogemus on CV-s oluline ja see peaks sisaldama mitte ainult töökohta ja ametinimetust, vaid ka lühikirjeldust teie rollist ja saavutustest selles ametikohas.
 4. Lisage professionaalsed viited: Psühholoogia on valdkond, kus teie maine ja suhted teiste professionaalidega võivad mängida olulist rolli. Kui võimalik, lisage oma CV-sse professionaalsed viited, kes saavad kinnitada teie oskusi ja kogemusi.
 5. Mainige litsentsi või sertifikaate: Paljudes riikides on psühholoogide töötamiseks vajalikud teatud litsentsid või sertifikaadid. Kui teil on need olemas, siis kindlasti mainige neid oma CV-s.
 6. Kirjeldage oma lähenemisviisi: Psühholoogia on mitmekülgne valdkond ja erinevatel spetsialistidel võib olla erinev lähenemine. Kirjeldage lühidalt oma terapeutilist lähenemisviisi või uurimisparadigmat, et tööandjal oleks parem arusaam teie tööviisist.
 7. Lisage publikatsioonid: Kui olete avaldanud teadustöid või olete andnud panuse oma valdkonda, siis lisage need oma CV-sse. See näitab, et olete pühendunud oma erialale ja pidevalt arenev spetsialist.
 8. Korrigeerige ja toimetage: Veenduge, et teie CV oleks vabalt vigadest ning oleks selge ja lihtne lugeda. Paluge kolleegil või sõbral toimetada, enne kui saadate CV välja.

Psühholoogi CV koostamise põhielemendid: Kuidas luua muljetavaldav töötaotlus


Psuhholoog


Psühholoogi CV koostamisel on oluline silmas pidada mõningaid võtmetegureid, mis aitavad teie profiili võimalikult heas valguses esitada. Psühholoogia valdkonnas on oluline näidata oma võimeid ja oskusi, mis on seotud inimeste mõistmise, suhtlemise ja nõustamisega. Järgnevalt on välja toodud mõned praktilised nõuanded, mis aitavad teil koostada professionaalset CV-d, mis paistab silma.

 • Valige sobiv ja professionaalne CV formaat, mis on korralikult struktureeritud ja hõlpsasti loetav. See aitab potentsiaalsel tööandjal kiiresti saada ülevaate teie kvalifikatsioonidest ja kogemustest.
 • Kirjeldage oma töökogemust ja koolitust detailideni, tuues esile erinevaid psühholoogia valdkondi, milles olete spetsialiseerunud või mille kohta teil on olulisi kogemusi.
 • Tõstke esile oma saavutused ja edulood, olgu need seotud teadustöö, õpetamise, klienditeeninduse või muude valdkondadega, mis näitavad teie oskusi ja teadmisi psühholoogias.
 • Lisage oma erioskused ja võimed, mis on seotud psühholoogia valdkonnaga, näiteks suhtlemisoskus, empaatia, probleemide lahendamise võime jne.
 • Ärge unustage mainida oma litsentsi või sertifikaate, mis tõendavad teie kvalifikatsiooni psühholoogina töötamiseks.
 • Vältige liigset isiklikku teavet, mis pole seotud teie professionaalse profiiliga või mis ei aita teil tööd leida.
 • Kõige tähtsam - lugege oma CV enne saatmist hoolikalt läbi, et välistada vigu ja tagada kõigi oluliste detailide olemasolu.

Psühholoogi kaaskirja koostamine - oluline osa võitva CV loomisel


Kaaskiri on oluline täiendus teie CV-le, kui kandideerite psühholoogi ametikohale. See võimaldab teil oma motivatsiooni ja pühendumust psühholoogia valdkonnale tuua esile ning illustreerida oma karjäärieesmärke.

Kaaskirja koostamisel on soovitatav lisada teavet psühholoogi töö kohta, sest see demonstreerib teie teadmisi ja mõistmist valdkonnast. Kui tunnete, et vajate abi, võite vaadata psühholoogi ametikohale sobivaid kaaskirja näidiseid, mis aitavad teid kirjutamisel.

CV on küll oluline, kuid kaaskiri annab teile võimaluse oma oskusi ja potentsiaali laiemalt selgitada. See annab teile ka võimaluse selgitada oma CV-s esinevaid lünki või nõrku kohti, mis võib suurendada teie võimalusi tööd leida.

Psühholoogina on oluline enda ja oma oskuste esitlemine, mistõttu tuleks kaaskirja näha kui võimalust ennast "müüa". CV on vajalik, kuid mitte piisav - kaaskiri aitab teil luua veenva ja mõjuka esitluse.

Looge oma CV parimate mallide abil

Kuidas Kirjutada Tööle Kandideerimiseks Psühholoogi CV-d?

Millises vormingus peaks olema minu psühholoogi CV?

Valitud CV vorm sõltub sellest, kuidas kavatsete oma avalduse esitada:

 • Kui kavatsete kandideerida isiklikult, on Word kõige sobivam vorming.
 • Kui kavatsete saata oma avalduse digitaalselt, on PDF-fail õige valik.
Mis on psühholoogi CV ideaalne pikkus?

Teie CV pikkus sõltub riigist, kus te kandideerite:

 • Kui kandideerite USA-s asuvasse ettevõttesse, ei tohiks teie CV olla pikem kui üks lehekülg.
 • Kui kandideerite rahvusvahelistele töökohtadele, võib teie CV olla kahe lehekülje pikkune või vajaduse korral isegi kolme lehekülje pikkune.
Millised on olulisemad oskused, mida tuleks psühholoogi CV-s esile tuua?

Psühholoogi CV-s on oluline esile tuua selliseid oskusi nagu suurepärased suhtlemisoskused, empaatiavõime, probleemilahendamise võimed ja võime töötada meeskonnas. Samuti on oluline märkida kõik erialased kvalifikatsioonid, litsentsid ja sertifikaadid, mis näitavad teie pädevust psühholoogia valdkonnas.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee