Saavuta tööalane edu: Raamatupidaja CV juhend ja näidised

Kas oled raamatupidaja ja oled tööotsingutel? CV on sinu visiitkaart, millega tutvustad end potentsiaalsele tööandjale. Selle põhjal otsustab tööandja, kas ta soovib sinuga kohtuda ja läbirääkimisi pidada. Professionaalne ja asjakohane raamatupidaja CV annab erialasele tööle kandideerides edumaa teiste tööotsijate seas ning aitab suure hulga kandideerijate seast tööandjale silma paista. 

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Raamatupidaja CV näide

Mari Maasikas
555 123223
mari.maasikas@example.com
Tallinn, Eesti
linkedin.com/in/marimaasikas

Professionaalne ülevaade

10-aastase kogemusega atesteeritud raamatupidaja, kes mõistab ja oskab teostada olulisi finantsilisi protsesse arvetega tegelemisest majandusaasta aruannete koostamiseni, finantsnõustamisest põhjalike analüüsideni. Detailidele orienteeritud ja kaasaegsete raamatupidamisprogrammidega töötamises vilunud ekspert, kes soovib edasi areneda ja lihtsustada teie ettevõtte toimimist luues tõhusamaid süsteeme.

Töökogemus

Üks Tehas OÜ
Pearaamatupidaja
August 2015-Detsember 2022

 • Ettevõtte raamatupidamise juhtimine, korraldasin 5 raamatupidaja tööd
 • Maksekorralduste kolimine raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva
 • Eelarvete koostamine lepinguliste kohustuste kohta ning eelarves püsimise jälgmine
 • Palgaarvestusega seotud dokumentide kontroll ja toimingute läbiviimine

ABC Invest OÜ
Raamatupidaja assistent
Jaanuar 2012-Juuli 2015

 • vajalike dokumentide koostamine ja täitmine
 • aruannete koostamine ja inventuuridel osalemine
 • andmete sisestamine vastavatesse programmidesse ja tehnilise toe pakkumine

Haridus

Tallinna Tehnikakõrgkool
Majandusarvestus (rakenduskõrgharidus)
Juuni 2012

Oskused

 • Programmide ekspert: SimpleBooks, Merit Aktiva 
 • Finantsiliste protsesside detailne mõistmine
 • Eelarve planeerimise oskus
 • Väga hea probleemilahendusoskus
 • Kriitiline mõtlemine
 • Ajaplaneerimisoskus
 • Hea suhtlemisoskus

Lisainfo

 • Ülikooliõpingute ajal juhtisin üliõpilaste investeerimisringi tegevust
 • Õpin juurde börsi investeeringute kajastamist raamatupidamises

Keeled

Eesti keel (emakeel)
Inglise keel (C2) - Kasutan igapäevaselt ja valdan vabalt ka erialast inglise keelt.

Tunnistused

Atesteeritud raamatupidaja (ERK)
Tase 6 (vanemraamatupidaja)
Mai 2020

💰 Eesti Statistikaameti andmetel on atesteeritud raamatupidaja keskmine palk 2022 III kvartali seisuga 2138 eurot kuus. Eesti keskmisest palgast kõrgema palga saamiseks kandideerib kindlasti kümneid inimesi nii vähema kui ka suurema kogemusega raamatupidamise erialal. Selleks, et töö endale saada, tuleb sul investeerida aega esindusliku CV loomisesse.

Raamatupidaja CV

Järgnevalt abistame sind CV loomise protsessis. Toome näpunäiteid, kuidas kirjutada usaldusväärsust tekitavat CV-d, näitlikustame mida raamatupidaja CV peaks sisaldama, kuidas CV-d vormistada ja milliseid vigu vältida, et sa saaksid soovitud tööandjale muljet avaldada. Ainult mõne veaga võid loodetud unistuste töökohast ilma jääda, seega tasub pingutada. Lisaks on toodud näited parematest ja kehvematest CV-dest ja lisaks on meie kodulehel pakkuda mugavad mallid CV-le ilusa ja kergelt loetava kujunduse loomiseks ainult mõne hetkega.

Kuidas kirjutada tõhus raamatupidaja CV?


Korras raamatupidamine on iga äri toimimise ja edu saavutamise jaoks üks tähtsaid alustalasid. Healt raamatupidajalt oodatakse detailidele orienteeritust ja finantsiliste protsesside mõistmise oskust. Samuti tulevad kasuks probleemilahendusoskus ja kriitilise mõtlemise oskus. Enda raamatupidamise alaste oskuste ja saavutuste demonstreerimine on eluliselt tähtis, et sina ja sinu erialane CV järgmisesse vooru jõuaksid. 

Nõuanne : Raamatupidaja CV peaksid kirjutama konkreetsele töökuulutusele mõeldes ja kasutama seal toodud märksõnu ning rõhutama kuulutuses otsitud teadmisi ja oskusi.

Kirjuta CV kompaktselt, nii et seda oleks kerge lugeda ning et see annaks ülevaate sinu suurimatest saavutustest.

Kujundus, formaat ja struktuur

CV kujundus sõltub sellest, millisesse ettevõttesse sa kandideerid. Raamatupidaja CV peaks numbritega tegeleva spetsialistina olla puhta üldmuljega, neutraalne, täpne ja ülevaatlik. Esindusliku erialase CV allalaadimiseks ja mugavaks kujunduseks saad valida sobiva malli meie kodulehelt. 

Raamatupidaja CV

Raamatupidamine on pidevalt uuenev valdkond, seega peab raamatupidaja CV olema kindlasti ajakohaselt uuendatud ja kajastama eelkõige sinu viimaste aastate saavutusi. Ülesehituse jaoks on kolm põhilist CV varianti, mille hulgast valida: kronoloogiline CV, funktsionaalne CV ja kombineeritud CV. Eelistatud formaat on kronoloogiline CV, aga sõltuvalt olukorrast on võimalik kasutada ka järgnevaid variante:

💡 Kronoloogiline CV annab ülevaate töötatud ametikohtadest kronoloogilises järjekorras (viimased töökohad kõige üleval). Selline CV on hea siis, kui ametikäik on olnud pidev ning sa jätkad samal erialal, millega on seotud ka  eelnevad töökogemused. Kui oled olnud raamatupidamise ja finantsalal tegutsenud juba mõnda aega, on see CV ülesehitus parim valik.

💡 Funktsionaalne CV annab ülevaate ennekõike sinu oskustest ja tugevustest ning töökogemused tulevad alles peale seda ning ei ole tihti aastate ja ettevõtete täpsusega kirja pandud. Selline CV sobib kõige paremini kasutamiseks enda karjääri alguses ning pärast sagedast töökohtade vahetust. Samuti sobib funktsionaalne CV  pärast töötu olemist või pärast eriala vahetust olukorras, kus töötamise kogemused on teisest valdkonnast.

💡 Kombineeritud CV algab sarnaselt funktsionaalse CV-ga sinu spetsiifiliste tööoskuste rõhutamisega ning läheb siis üle kronoloogiliseks CV-ks, kus tuuakse täpselt välja sinu kogemused, kus ja millal sa eelmainitud oskused oled omandanud.

Professionaalne CV sisaldab kõiki järgnevaid elemente:

 • kontaktandmed
 • professionaalne ülevaade  
 • töökogemus
 • haridus
 • oskused
 • lisainfo 
 • sertifikaadid

Alusta kompaktse CV päise loomisega

Näide heast CV päisest:
Mari Maasikas
555 123223
mari.maasikas@gmail.com
Tallinn, Eesti
linkedin.com/in/marimaasikas

Korrektne CV päis on väga oluline positiivse esmamulje loomiseks. Hea päis on lihtsasti loetav ja teeb sinuga kontakteerumise tööandja jaoks lihtsaks.  See toob välja olulisemad kontaktandmed, kuid ei too välja üleliigset informatsiooni, nagu maja number ja sünnipäev.

Raamatupidaja CV

Näide kehvast CV päisest
Mari Maasikas
10.12.1984
555 123223
mari.maasikas@gmail.com
Tallinn, Eesti
Kakumäe
Pilli 5-1
FB: Mari
linkedin.com/in/marimaasikas

Kehv CV päis koormab tööandjat üleliigse ja kasutu informatsiooniga ning jätab sinust kui tööotsijast ebaprofessionaalse mulje. Samuti oleks kehv mõte jätta enda kontaktandmed lisamata ning loota, et tööandja hakkab tegema detektiivitööd sinu kontaktandmete leidmiseks.

⚠️ Pildi lisamisega tuleks olla ettevaatlik ning see enda jaoks läbi mõelda. Pilt võib tekitada diskrimineerimist eelarvamuste tõttu või juhtida tähelepanu kõrvale sinu oskustelt ja saavutustelt. Seega paljudel ametikohtadel on parem pilti mitte lisada. Kui soovid pildi siiski lisada, vali hoolega professionaalne ja viisakas pilt, mis jätab sinust esindusliku mulje.

Kogemused: kuidas tuua esile erialane töökogemus 

CV kõige tähtsamaks osaks on sinu töökogemus, mida tööandja ilmselt kõige põhjalikumalt loeb. See on see, mille jaoks sind on ettevõttesse vaja ja millega saad asutuse arengusse panustada. Seega ei ole mõistlik kõiki lühiajalisi ja mitte erialaseid tööampse kirja panna, see raskendab CV lugemist ja jätab ebaprofessionaalse mulje.

Töökogemus peaks andma ülevaate asjakohastest töötamistest ning kõige üleval peaks olema toodud kõige viimane töökogemus. Lisa kindlasti ingle töökogemusele ka ettevõtte, kus sa töötasid ning periood kuu täpsusega. See annab värbajale ülevaate, kui kaua antud erialal töötanud oled ning milliseid oskusi ja kogemusi oled omandanud. 

Soovitus : Töökogemuse osa peaks rõhutama sinu saavutusi antud töökohal, mitte vaid loetlema kohustusi, mida sa täitsid.

Näide 1:
Haki Ehitus OÜ
Pearaamatupidaja
August 2015-Detsember 2022
 • Ettevõtte raamatupidamise juhtimine ja 5 alluva töö edukas korraldamine
 • Maksekorralduste mugavamaks muutmine raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva
 • Eelarvete koostamine ja jälgimine, 100% eelarves püsimine
 • Palgaarvestusega seotud dokumentide kontroll ja toimingute läbiviimine

Näide 2:
Metsamajad OÜ
Raamatupidaja assistent
August 2015-Detsember 2022
 • Pearaamatupidaja töö kiirendamine 50% tänu uute programmide kasutuselevõtule
 • Uue tõhusama inventuuri süsteemi loomine
 • Eelarve analüüsimine koos pearaamatupidajaga ning tõhustamise meetmete väljatöötamine

Mida teha ilma kogemuseta?

Situatsioonis, kus sul puudub erialane töökogemus, näiteks oled alles õppimas raamatupidamist ja sooviksid alusatada juba erialasel tööl enda arendamist, siis siin on sulle mõned soovitused meie poolt, et tööandjale ilma erialase töökogemuseta siiski silma jääda ja huvi äratada.

Raamatupidaja CV

💡 Erialase töökogemuse puudumisel tuleb rõhutada rohkem oma praktikakogemusi ning seal saavutatut ja õpitut. 

💡 Sama kehtib ka vabatahtliku töö kohta. Praktikal ja vabatahtlikku tööd tehes õpitut rõhutades näitad, et oled õppiv ja arenev, seega tugev kandidaat.

💡 Samuti on oluline tuua välja kõik erialase töökohaga sobivad koolitused, mille oled läbinud ja erinevad oskused, mida oled omandanud, mida saaksid sellel ametikohal rakendada. 

💡 Samuti on tähtis välja tuua sinu isikuomadused, mis töö tegemist toetavad.

Haridus: kuidas lisada enda akadeemiline taust

Raamatupidajana tööle kandideerides on akadeemilise tausta lisamine väga tähtis, sest iga tööandja tahab, et tema rahaasjadega tegeleks pädev isik. Erialane haridus just seda tõestab. Raamatupidamise erialal õpinguid alustanuna oled kindlasti juba ilma erialase hariduseta kandidaadist usaldusväärsem ja tõsiseltvõetavam.

Hariduse lisamisel too välja kool, eriala ja haridustase, mille omandasid ning periood, mille vältel õppisid ja mis aastal kooli lõpetasid. Haridus peab olema välja toodud lihtsalt ja selgelt ning pane kirja ka oma lisaeriala, sest see võib sulle eelise anda. Tunnistuse olemasolu korral lisa kindlasti ka see, et tõestada oma kvalifikatsiooni.

Näide 1:
 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 • Majandusarvestus (rakenduskõrgharidus)
 • September 2012-Juuni 2016

Näide 2:
 • Raamatupidamine (kutseharidus)
 • Tartu Rakenduslik Kolledž
 • September 2015-Juuni 2017

Parimad oskused raamatupidaja jaoks

CV oskuste osa näitab, kas tööle kandideerija võiks talle antavate töödega hakkama saada. Seega enda oskusi kirja pannes keskendu erialaselt olulistele oskustele, mida vajad igapäevatöös nii numbrite, arvete ja aruannetega tegeledes, aga samas ka tööd planeerides ja teiste inimestega koostööd tehes. 

Tänapäeval peetakse erialaste oskustega võrdväärselt tähtsaks ka pehmeid ehk ülekantavaid oskusi. Need kindlustavad, et koostöö meeskonnas sujub hästi ning tööle tuleb ennast juhtida oskav isik, seega analüüsi end ja pane olulisemad kirja.

Raamatupidaja tehnilised oskused:

 • SimpleBooks
 • MeritAktiva
 • Majandusaasta aruannete tegemine
 • Palgaarvestus
 • Arvetega tegelemine
 • Tõhusate süsteemide loomine
 • Eelarvete loomine ja jälgimine
 • Inventuuride läbiviimine

Ülekantavad oskused:

 • Meeskonnatöö oskus
 • Ajaplaneerimisoskus
 • Kriitiline mõtlemine
 • Analüüsivõime
 • Suhtlemisoskus
 • Usaldusväärsus
 • Täpsus
 • Probleemilahendusoskus
Raamatupidaja CV

Kutsealane kokkuvõte: sinu CV esmamulje

CV kokkuvõte annab värbajale kiire ülevaate, kellega on tegemist ning kuidas ta enda karjäärialast sobivust esitleda oskab. Seega kokkuvõte on hea viis näidata ennast kui eksperti. See osa kasutamata jättes või lohakalt kirjutades võid anda eelise enda konkurentidele.

Soovitused mõjusa CV kokkuvõtte kirjutamiseks:

💡 Kasuta enda kirjeldamiseks töökuulutuses välja toodud märksõnu, et eristuda ja tekitada tööandjas huvi.

💡 Kokkuvõte peab olema lühike ja konkreetne, 3-4 lausest piisab.

💡 Kirjuta esimene lause, et rõhutada oma põhjalikku ettevalmistust või pikka erialast töökogemust.

💡 Teise lausesse kirjuta enda kõige tähtsamad oskused ja omadused, mis aitavad selle konkreetse töö tegemisele kaasa.

💡 Kolmas lause võiks väljendada, millised on sinu karjäärialased eesmärgid.

Hea kokkuvõtte näide:
5-aastase kogemusega atesteeritud raamatupidaja. Oskab teostada kõiki olulisi finantsilisi protsesse arvetega tegelemisest majandusaasta aruannete koostamiseni, eelarve analüüsist finantsnõustamiseni. Eesmärgiks lihtsustada teie ettevõtte finantsprotsesse ja pikas plaanis arendada end erialaselt, et jõuda viie aasta jooksul audiitori tasemeni.

Kehva kokkuvõtte näide:
Otsin tööd raamatupidajana. Olen oma ala ekspert ja teen enda tööd südamega.

Kehva kokkuvõtte puhul on tegemist väga pinnapealse ja üldise tutvustusega, mis ei kõneta tööandjat ega veena, et oled spetsialist, kes väärtustab ennast ja enda oskusi. Oluline on välja toomata jäetud, seega on selline kokkuvõtte üldine ja sisutühi. Tööandja soovib teada, kui kaua oled antud alal töötanud, millised kasulikud oskused sul on ja mis väärtust saad ettevõttele enda tööga pakkuda.

Nõuanne: Kui sul ei ole erialast töökogemust, siis kirjuta kokkuvõtte asemel enda eesmärk tööle kandideerides ning rõhuta kokkuvõttes olemasolevaid oskusi, mis on kasulikud raamatupidaja töö tegemisel. Samuti too välja enda karjäärialased eesmärgid, näita entusiasmi ettevõtte väärtuste vastu ning tekita huvi enda motiveeritusega.

Täiendav info raamatupidaja CV jaoks

Lisasektsioon täiendavate oskustega võib anda sulle eelise ja tuua välja mõned oskused, mis on raamatupidaja töös üliolulised, kuid eelnevates CV osades veel välja toomata. Siin käsitleme arvutioskuste ja keelte lisamist. Lisaks on kasulik olemasolu korral eraldi välja tuua ka enda sertifikaatide loetelu.

Raamatupidaja CV

Arvutioskused

Raamatupidaja töös on tänapäeval võimatu vaadata mööda arvutikasutamise oskuste tähtsusest, sest põhiline töö toimub just arvuti taga ning raamatupidamise areng digitaliseerimine nõuab pidevat programmidega kursis olemist. Too välja tähtsamad programmid, mida enda töös kasutad ning rõhuta neid, mille alal oled ekspert.

Keeled

Kuna paljud ettevõtted töötavad ka rahvusvaheliste klientidega, siis on tähtis rõhutada ka enda keeleoskust, et näidata oma eelist ja võimekust vajadusel tegutseda ka võõrkeelsete tekstide ja klientidega. Keeleoskuse juures on tähtis märkida ka keele valdamise tase.

Kokkuvõte: kordame üle, kuidas kirjutada tõhus CV

💡 CV-s peavad olema päis koos kontaktandmetega, ametialane kokkuvõte, töökogemus, haridus, oskuste nimekiri, soovitatavalt ka lisasektsioon (keeled, arvutikasutus, sertifikaadid jne).

💡 Vormistus peab olema korrektne ja disain lihtne ning ilus, et oleks mugav ja lihtne lugeda.

💡 Kirjuta täpne ja saavutusi välja toov kokkuvõte, et kutsuda tööandjat edasi lugema.

💡 Kasuta tööpakkumises kasutatud märksõnu, et personaliseerida enda kandidatuuri.

💡 Enne CV saatmist kontrolli üle kõik osad, et need oleksid vigadeta ja üheti mõistetavad.

Täienda enda CV-d kaaskirjaga

CV on valmis ja on suur osa tööst tehtud. Palju õnne! Siiski pole CV veel täiuslik ja enne CV saatmist täiusta oma CV-d kaaskirjaga. Kaaskiri annab võimaluse rääkida enda kogemustest ja oskustest põhjalikumalt. Lisaks saad tuua rohkem välja enda karjäärieesmärkide kohta ning selgitada, miks sooviksid just antud ettevõttesse oma aega panustada ja kuidas see aitaks sinu arengule kaasa.

Soovitus: Saame sinu tööelu edule tuule tiibadesse anda ja aidata meie loodud kaaskirjade mallide ja näidetega. Meie kodulehelt leiad kaaskirja malle nii töökogemuseta üliõpilase kui ka kümnete aastate kogemusega spetsialisti jaoks.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma kippuvad küsimused

Kui pikk peaks olema raamatupidaja CV?

Algaja puhul piisab ühest leheküljest. Kogenud raamatupidaja võiks mahutada oma kogemused kahele leheküljele. Too välja kolm viimast ja kõige relevantsemat töökogemust, mis aitavad tööandjat veenda sinu pädevuses. Liiga pikk CV jääb sageli lugemata ning sinna üleliigset informatsiooni kirjutades raiskad lihtsalt oma aega. 

Millised on karjäärivõimalused raamatupidajana?

Raamatupidaja on nõutud ja vajalik amet, kuid digitaliseerimise tõttu on selle töö olemus muutunud. Raamatupidaja ei ole enam andmete sisestaja, vaid pigem andmete analüüsija ja tehniliselt taiplik isik, kes saab raamatupidamise süsteemide korraldamise ja automatiseerimisega suurepäraselt hakkama. Seetõttu on väga nõutud ka finantsharidusega eksperdid, kes teevad konsultatsioone ja koolitavad teisi raamatupidajaid välja. 

Kuna tegemist on väga spetsiifilise, vajaliku ja kiiresti muutuva alaga, siis on antud erialal laiad karjäärivõimalused ning tasub end sellel alal edasi arendada ja muutustega kursis hoida. Vanemraamatupidaja juhib tavaliselt ka teiste alluvate tööd. Raamatupidaja saab oma taseme kutseeksamit sooritada ERK Kutsekojas ning viimase taseme raamatupidajana saab töötada ka audiitorina. 

Kus saab raamatupidajaks õppida?

Vajaliku hariduse saab omandada ühes järgnevatest Eesti kõrgkoolides:

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikakõrgkool

Tartu Ülikool

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Vajaliku hariduse saab omandada ühes järgnevatest Eesti kutsekoolides:

Tallinna Majanduskool

Tartu Rakenduslik Kolledž

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Lisaks leiab kasulikku infot ja koolitusi Eesti Raamatupidajate Kogu kodulehelt.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee