Kuidas koostada tõhusat tantsija CV-d: praktilised näpunäited ja mallid

Tantsija töökoha taotlemisel on CV-l eriti oluline roll, kuna see peab edastama nii teie tehnilised oskused kui ka loova potentsiaali. Lisaks tantsuoskusele ja -kogemusele on vaja ka tugevat füüsilist vormi ja võimet töötada meeskonnas. Kuidas aga teha oma CV nii tugevaks, et see tõmbaks tähelepanu ja seeläbi avaks ukse unistuste töökohale? Milliseid konkreetseid oskusi ja kvaliteete tantsija CV-s esile tuua? Ning millist infot peaks vältima, et mitte tekitada segadust või negatiivset muljet?
Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

CV kirjutamine on tantsija jaoks hädavajalik, et tutvustada oma oskusi, kogemusi ja saavutusi. See on esimene samm töö saamisel ja on oluline vahend, mille abil saavad teatrid, tantsutrupid, casting agentuurid, koreograafid või reklaamiagentuurid hinnata tantsija sobivust konkreetseks rolliks või projektiks. Professionaalselt koostatud CV aitab tantsijal silma paista ja suurendab tema võimalusi töö saamiseks.

Järgnevas osas jõuame me sügavuti detailidesse, kuidas koostada täiuslik CV spetsiaalselt tantsija rolli jaoks, mis on hädavajalik, et silma paista selles konkurentsivõimelises valdkonnas. Me käsitleme kõike alates vormindamise olulisusest kuni tiitli valimiseni, mõtestame lahti, kuidas kirjutada oma varasemaid kogemusi ja haridust ning milliseid oskusi peaks rõhutama. Lisaks anname soovitusi, kuidas koostada veenev sissejuhatav fraas ja kaaskiri. Kõik see aitab sul luua CV, mis eristub teistest ning aitab sul saada oma unistuste tantsija rolli.

tantsija

Tantsija CV ülesehituse ja vormingu olulisus


Tantsija karjääri püüdlemisel on ülioluline teada, et CV on rohkem kui lihtsalt dokument, see on teie ametialane visiitkaart. See kajastab teie oskusi, töökogemust ja haridust, kuid peab samas olema hõlpsasti loetav ja atraktiivne. Tantsija elulookirjelduse paigutus ja ülesehitus on määrava tähtsusega, kuna see aitab teil silma paista ja tuua esile teie pühendumust ja professionaalsust.

Täiuslik CV on see, mis tõstab esile teie professionaalse profiili ning on loogiliselt ja selgelt struktureeritud. Kuna värbajad kulutavad keskmiselt vaid 35 sekundit ühe kandidaadi CV-le, on oluline, et teie CV paigutus oleks laitmatu ja kergesti jälgitav. Pea meeles, et CV ei pea olema mitte ainult informatiivne, vaid ka visuaalselt köitev. Karjäärieesmärkide saavutamine ei ole lihtsalt võimalik, vaid ka väga tõenäoline, kui teie CV peegeldab teie pühendumust tantsukunstile.

CV vormindamine: Tantsija edu võtmeks

 1. Fondid: Valige selge ja loetav font nagu Arial või Calibri. Need fondid on professionaalsed ja lihtsad ning aitavad teie CV-l paista silma, ilma et oleks liiga keeruline või keeruline. Tantsija töö nõuab sageli selgust ja elegantsi ning need fondid kajastavad neid omadusi.
 2. Vorming: Kasutage ühtset vormingut kogu CV ulatuses. Kõik pealkirjad peaksid olema sama suuruse ja stiiliga ning kõik tekstilõigud peaksid olema ühtlaselt joondatud. See näitab professionaalsust ja korralikkust, mis on tantsija karjääris üliolulised.
 3. Veerised: Seadke veerised vähemalt 1 tollile kõigil neljal küljel. See loob puhta ja organiseeritud ilme ning jätab piisavalt ruumi teie teabe paigutamiseks ilma, et lehekülg oleks ülekoormatud. Tantsijana peate näitama, et oskate ruumi efektiivselt kasutada, nii nagu teete seda laval.
 4. Täpipunktid: Kasutage täpppunkte, et esile tõsta olulisi saavutusi, oskusi ja kogemusi. See muudab teie CV loetavamaks ja aitab tööandjal kiiremini leida olulist teavet. Tantsijana peate sageli olema otsekohene ja selge ning täpppunktide kasutamine aitab seda kuvada.
 5. Eraldajad: Kasutage eraldajaid erinevate CV osade vahel, näiteks hariduse, kogemuste ja oskuste vahel. Eraldajate kasutamine aitab luua selget struktuuri ja korraldust, mis on tantsijana väga oluline.
 6. Värvid: Valige neutraalsed värvid nagu must tekst ja valge taust. Need värvid sobivad professionaalseks kasutamiseks ja aitavad teie teabel silma paista, mitte aga selle varju jääda. Tantsijana peate sageli riietuma neutraalsetes toonides, et teie tantsuoskused saaksid esile tõusta, ja sama põhimõte kehtib ka teie CV kohta.

Miks on tantsija CV struktuur oluline?

Tantsija CV struktuur võiks järgida järgmist ülesehitust:

 • Pealkiri: Siia peaks minema ametinimetus, mida taotlejad otsivad. Näiteks "Professionaalne tantsija" või "Balletitantsija".
 • Kontaktandmed: Siia kuuluvad ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, aadress ja telefoninumber. Lisaks võib siia lisada professionaalse portfoolio linki või sotsiaalmeedia profiile, kus on võimalik näha tantsija esinemisi.
 • Esitlus või konks: Lühike ja haarav esitlus, mis võtab kokku tantsija professionaalsed eesmärgid ja ambitsioonid. Näiteks, "Kirglik ja energiline tantsija, kellel on üle 5 aasta kogemus balleti ja kaasaegse tantsu alal."
 • Töökogemus: Siia tuleks kirja panna kõik varasemad tööd ja projektid, milles tantsija on osalenud. Oluline on märkida erinevate esinemiste või tantsuprojektide nimed, toimumisajad ja -kohad ning oma roll selles.
 • Haridus: Siia võiks märkida kõik tantsuga seotud koolitused, kursused ja haridusasutused, kus tantsija on õppinud.
 • Oskused: See osa peaks hõlmama kõiki tantsuga seotud oskusi (näiteks erinevad tantsustiilid, koreograafia loomine) aga ka muid professionaalseid ja isiklikke oskusi, mis tantsija tööle kaasa võivad aidata.
 • Lisajaotised: Siia võib lisada keeled, mida tantsija räägib, huvialad või erialased viited. Samuti võib tantsija lisada siia oma füüsilised parameetrid, mis võivad olla olulised teatud tantsustiilide või -rollide puhul.
Lõpuks on oluline, et kogu info oleks esitatud selgelt ja loogiliselt, et võimalikud tööandjad saaksid CV-st kiiresti ja lihtsalt vajaliku info kätte. Tantsija CV peaks olema visuaalselt atraktiivne ja professionaalne, et see eristuks teistest.

Kuidas luua silmapaistev päis oma tantsija CV jaoks?


tantsija


Tantsija töö jaoks on äärmiselt oluline, et tema päis oleks selgelt nähtav ja sisaldaks kogu vajalikku kontaktteavet. Selleks, et päis oleks korrektne ja informatiivne, tuleks järgida järgmisi juhiseid.

Esmalt peaks tantsija paigutama oma ees- ja perekonnanime päisesse kõige ülemisele reale. See peaks olema kirjutatud suurte tähtedega, et see oleks esimene asi, mida tööandja märkab. Järgmisel real peaks olema tantsija elukutse ja distsipliin, näiteks „Professionaalne tantsija, kaasaegne tants.” See annab tööandjale kiire ülevaate tantsija spetsialiseerumisest.

Kolmandal real peaks olema tantsija postiaadress. See on oluline, et tööandja teaks, kust tantsija pärit on või kus ta praegu elab. Neljandal real peaks olema tantsija telefoninumber, et tööandja saaks tantsijaga vajadusel ühendust võtta.

Viimasel real peaks olema tantsija e-posti aadress. See on tänapäeval üks levinumaid suhtlusviise ja tööandja võib seda kasutada, et saata tantsijale täiendavat teavet või kutseid auditeerimisele.

Kokkuvõttes on tantsija päise korrektne vormistamine oluline, et tööandja saaks kergesti leida kõik vajaliku teabe ja võtta tantsijaga ühendust.

ÕIGE

Laura Tamm

Tantsija, kes on spetsialiseerunud kaasaegsele tantsule

Pikk Street, 14, 10123 Tallinn, Eesti

+372 06 9480 8000

laura.tamm@example.com


Foto tähtsus: Visuaalse mulje loomine tantsija CV-s

Tantsija kutsealal on foto CV-s pigem soovituslik kui kohustuslik. See on seotud asjaoluga, et tantsija töö nõuab füüsilist vormi ja visuaalset esitust. Foto võib anda värbajale ettekujutuse teie füüsilisest vormist ja üldisest esinemisoskusest.

Foto lisamisel tuleks järgida mitmeid reegleid:

 • Foto peab olema professionaalne, mitte juhuslik või vabaaja pilt.
 • Formaat peaks olema ristkülikukujuline, eelistatavalt 6,5 cm pikk ja 4,5 cm lai.

Samas, kui tunnete, et teie foto ei pruugi esindada teie tantsuoskusi või kui leiate, et see võib teie CV-d pigem segada, võite selle vabalt välja jätta. Värbajad hindavad tantsijaid eelkõige nende tantsuoskuste, mitte välimuse põhjal.

Pidage meeles, et foto lisamine on valikuline ja peab olema teie enda otsus.

Kogemuste olulisus tantsija CV-s


Kuidas kirjutada tantsukogemusi oma tantsija CV-sse?

Kogemuste jaotis on tantsija CV-s ülioluline, kuna see näitab, milliseid tantsustiile ta valdab ja millistes lavastustes ta on osalenud. Lisaks võimaldab see hinnata tantsija professionaalsust, kogemuste sügavust ja võimet töötada erinevates keskkondades. Tantsutöö spetsiifika seisneb eelkõige tantsijate kehalises väljendusoskuses, mitmekesiste tantsustiilide valdamises ja võimes töötada koos erinevate koreograafide ja tantsutruppidega.

ÕIGE

2016 - 2018: Tantsija, Broadway Dance Company

Töötasin professionaalse tantsijana Broadway Dance Company trupis.


 • Osalesin mitmetes suurtes lavastustes, sealhulgas "West Side Story" ja "Annie".
 • Töötasin koos tuntud koreograafidega ja omandasin sügavad teadmised erinevatest tantsustiilidest, sealhulgas jazzist, kaasaegsest tantsust ja balletist.

2018 - 2020: Peakoreograaf, National Ballet Theatre

Juhtisin National Ballet Theatre'i tantsutruppi, kureerides ja koreografeerides mitmeid balleti- ja kaasaegse tantsu lavastusi.


 • Töötasin tihedas koostöös trupi tantsijate ja lavastajatega, et luua uuenduslikke ja tehniliselt nõudlikke etendusi.
 • Oma rollis peakoreograafina näitasin üles suurt loovust, juhtimisoskusi ja pühendumust tantsukunstile.

2020 - praeguseni: Vabakutseline tantsija ja koreograaf

Töötan vabakutselise tantsija ja koreograafina, luues originaallavastusi ja -koreograafiaid erinevatele tantsutruppidele ja sündmustele.


 • Minu töö hõlmab tihedat koostööd klientide ja teiste loomeinimestega, et luua meeldejäävaid ja tehniliselt nõudlikke etendusi.
 • Olen tuntud oma uuendusliku lähenemise, tehnilise meisterlikkuse ja kire poolest tantsukunstile.

ÕIGE

Ametikoht: Peatantsija

Tööandja: New York City Ballet

Kuupäevad: September 2015 - Praeguseni


Kirjeldus:


 • Esinenud klassikaliste ballettide, nagu Luikede järv ja Pähklipureja, peaosades.
 • Töötanud välja ja esinenud mitmete kaasaegsete tantsulavastuste peaosades.
 • Olnud osa rahvusvahelistest tuuridest Euroopas, Aasias ja Austraalias.
 • Töötanud koos tuntud koreograafidega, nagu Christopher Wheeldon ja Justin Peck.
 • Osalenud balleti uuslavastuste proovides ja ettevalmistustes.

Kuidas kirjutada tantsija CV-d, kui sul pole veel kogemusi?

tantsija


Tantsijana on teie CV üks olulisemaid dokumente, mis aitab teil tööd leida. Kui teil pole veel palju professionaalset tantsukogemust, on siin mõned näpunäited, kuidas oma CV-d täiustada:

 1. Tähtsusta oma oskusi ja omadusi: Kui teil pole veel palju töökogemust, saate oma CV-s rõhku panna oma oskustele ja omadustele. Näiteks võite tuua välja oma füüsilise vormi, paindlikkuse, rütmitunde, loomingulisuse või võime kiiresti uusi koreograafiaid õppida. Rääkige oma kirglikkusest tantsu vastu ja kuidas see aitab teil olla pühendunud ja töökas.
 2. Rõhuta koolitust: Kui olete tantsuklassides käinud või olete osalenud töötubades, mainige seda kindlasti oma CV-s. See näitab, et olete võtnud aega ja vaeva, et oma oskusi arendada. Samuti võivad mõned tööandjad eelistada tantsijaid, kes on saanud formaalset koolitust.
 3. Ära unusta vabatahtlikku tööd ja üritusi: Kui olete osalenud tantsuüritustel, festivalidel või olete teinud vabatahtlikku tööd, mis on seotud tantsuga, lisage see kindlasti oma CV-sse. See näitab teie aktiivset osalemist tantsukogukonnas ja võib kompenseerida professionaalse töökogemuse puudumist.
 4. Kasuta kaaskirja: Kui teie CV-s on lünki või te ei ole veel palju töökogemust kogunud, selgitage seda oma kaaskirjas. Rääkige oma kirglikkusest tantsu vastu ja kuidas te olete aktiivselt otsinud võimalusi oma oskuste arendamiseks.
 5. Ole aus: Ärge kunagi valetage oma CV-s. Kui teil pole palju kogemusi, on parem seda ausalt tunnistada ja rõhutada oma valmisolekut õppida ja areneda.
Pidage meeles, et iga tantsija karjäär algab kuskilt. Ärge laske kogemuste puudumisel end heidutada. Kasutage neid näpunäiteid, et luua tugev CV, mis aitab teil leida oma esimese tantsutöö.

Hariduse olulisus Tantsija CV koostamisel


Kuidas tõsta esile oma haridust tantsija CV-s?

Haridus on tantsija CV-s oluline, kuna see näitab nende pühendumust, distsipliini ning professionaalsust tantsukunsti vastu. Koolituse läbimine tõendab, et tantsija on saanud formaalse väljaõppe ja on omandanud tantsutehnikate, koreograafia loomise ning esinemisoskuste vajalikud teadmised ja oskused.

Kuigi kraad ei pruugi olla tantsija karjääri alustamiseks hädavajalik, võib see olla suureks eeliseks. Kraadiga tantsijad on sageli atraktiivsemad tööandjatele, kuna see võib viidata kõrgemale kvalifikatsioonile ja pühendumusele. Lisaks võib kraadiõppe programm pakkuda väärtuslikke võrgustike loomise võimalusi ja juurdepääsu mentoritele, mis võib aidata tantsijal kiiremini ja tõhusamalt karjääri teha.

Kuidas esitleda oma haridusteed tantsija CV-s?

Tantsija CV puhul võib haridus olla oluline, kuid see ei pruugi olla esmase tähtsusega, eriti kui tantsija on omandanud olulise kogemuse ja oskused praktika kaudu. Tantsuharidus võib küll näidata, et tantsijal on ametlik koolitus ja alusteadmised, kuid tantsuvaldkonnas on praktilised kogemused ja oskused tihti olulisemad. Seetõttu võib olla otstarbekam alustada CV-d oskuste, kogemuste või etenduste jaotisega, mis näitavad tantsija võimekust ja annavad tööandjale parema ettekujutuse tantsija oskustest.

Siiski, kui tantsija on lõpetanud mainekad tantsukoolid või -programmid, võivad need olla olulised kvalifikatsioonid, mida tuleks esile tõsta. Näiteks, kui tantsija on lõpetanud Juilliardi kooli või on saanud tantsukoolituse mõnel muul mainekal programmil, võib see olla märkimisväärne saavutus, mida tuleks esile tõsta. Sellisel juhul võib haridus olla esimene jaotis CV-s.

Erinevalt supermarketi töötaja CV-st, kus haridus ei pruugi olla oluline, võib tantsija CV-s haridus olla oluline, kuid selle tähtsus sõltub konkreetsest olukorrast. Üldiselt, nagu öeldud tekstis 2, ei ole sektioonide järjestuse kohta üldreeglit ja tuleks alustada jaotisest, mis teie profiili kõige paremini esindab.

Näide:

ÕIGE

September 2014 - juuni 2017

Tartu Ülikool, Tartu, Eesti

Bakalaureusekraad majandusteaduses


August 2015 - mai 2016

Eesti Maaülikool, Tartu, Eesti

Tehnikateaduste bakalaureusekraad, eriala: metsandus ja metsakorraldus.


Oskuste olulisus töö Tantsija CV koostamisel


tantsija

Kuidas Tõsta Esile Oma Haridusoskusi Tantsija CV-s?

Oskuste jaotis on teie CV-s kriitilise tähtsusega, kuna see tutvustab teie tehnilisi oskusi ja isikuomadusi. Selle jaotise põhjal hindab värbaja teid kõige põhjalikumalt. Teabe kohandamine tööandja vajadustega on seega hädavajalik. Teie ülesandeks on uurida tööpakkumist, et välja selgitada, millised professionaalsed omadused ja oskused on värbajatele olulised.

Tantsija ametikohale kandideerimise korral on oskuste esitlus veelgi olulisem. Värbajad otsivad mitte ainult tehnilisi tantsuoskusi, vaid ka füüsilisi võimeid ja isiklikke omadusi, nagu nõtkus, vastupidavus, eneseväljendusoskus, meeskonnatöö oskus ning pühendumus ja kirg tantsukunsti vastu. Tööotsijad peaksid oma CV-s esile tõstma kõik need tantsuga seotud oskused ja võimed, et eristuda teistest kandidaatidest.

Olulisemad oskused, mida iga tantsija peaks oma CV-s esile tooma

Tehnilised oskused:

 • Tantsutehnika valdamine - klassikaline ballett, kaasaegne, jazz, hip-hop, etnilised tantsud jne.
 • Kehalise väljendusoskuse tase
 • Tantsu koreograafia loomise oskus
 • Oskus järgida ja mõista koreograafi juhiseid
 • Rütmitunnetus ja muusikaline kuulmine
 • Oskus töötada erinevates ruumilistes konfiguratsioonides
 • Tantsuajaloo ja erinevate tantsustiilide tundmine
 • Füüsilise ettevalmistuse ja tervise hoidmise oskus (venitused, soojendused, jõuharjutused)
 • Lavakujunduse ja kostüümidega töötamise kogemus
 • Improvisatsiooni oskus

Isikuomadused:

 • Hea füüsiline vorm ja vastupidavus
 • Loomingulisus ja võime luua uusi liikumisi
 • Emotsionaalne väljendusoskus ja võime kujutada erinevaid emotsioone läbi tantsu
 • Koostöövalmidus ja võime töötada meeskonnas
 • Täpsus ja pühendumus detailidele
 • Kannatlikkus ja võime töötada pikki tunde
 • Kriitikataluvus ja soov pidevalt areneda
 • Paindlikkus ja avatud mõtlemine uutele ideedele
 • Enesedistsipliin ja pühendumus treeningutele
 • Positiivne suhtumine ja entusiasm.

Tantsija CV kokkuvõtte kirjutamise olulisus


Tantsija CV-s kokkuvõte on väga oluline, kuna see annab tööandjale kiire ülevaate tantsija oskustest, kogemustest ja saavutustest. See on võimalus esile tuua tantsija unikaalseid võimeid ja eristuda teistest kandidaatidest. Kokkuvõte peaks olema lühike, kuid informatiivne, andes selge pildi tantsija professionaalsest taustast ja ambitsioonidest.

Kokkuvõtte puhul on oluline rõhutada tantsija füüsilisi oskusi, tehnilisi teadmisi ning varasemaid rollimängimise kogemusi. Tööandjad otsivad tantsijaid, kes suudavad publikut köita ning kes suudavad tõlgendada ja edastada koreograafi visiooni. Kokkuvõtte abil saab tantsija näidata, et tal on need vajalikud oskused ja kogemused.

Lisaks on kokkuvõtte õige kirjutamine oluline ka seetõttu, et see on sageli esimene asi, mida tööandja tantsija CV-st loeb. Seega on sellel suur mõju sellele, kas tantsijat kutsutakse auditeerimisele või mitte. Sel põhjusel peaks tantsija veetma aega, et veenduda, et tema CV kokkuvõte on hästi kirjutatud ja esindab teda parimal võimalikul viisil.

ÕIGE
Energiline ja kirglik professionaalne tantsija üle 5-aastase kogemusega erinevates tantsustiilides. Haridus tantsukunsti valdkonnas ning tugevad teadmised koreograafiast ja lavastamisest. Tõestatud võime töötada meeskonnana ja luua meeldejäävaid etendusi. Pühendunud tantsukunstile ja pidevale enesearengule, otsin võimalust panustada oma oskustega teie tantsutruppi. Olen suuteline kiiresti õppima uusi rutiine ja võimeline töötama pingelistes olukordades.

Täiendavad jaotised, mida lisada oma töö Tantsija CV-sse


Tantsija CV-sse tuleks lisada täiendavad kategooriad "Keeled" ja "Sertifikaadid". Täiendavate kategooriate lisamine annab tööandjale rohkem teavet teie oskuste ja kogemuste kohta, mis võivad olla seotud tantsimise ja esinemise erinevates aspektides. Keeleoskus võib olla oluline, kui töötate rahvusvahelises trupis või kui teie tantsustiilid hõlmavad teatud kultuurilisi elemente. Samuti võivad tantsusertifikaadid näidata teie pühendumust ja edusamme selles valdkonnas.

Keeled

Võõrkeelte oskus võib olla tantsijale suureks eeliseks, eriti kui plaanite rahvusvaheliselt esineda. Teie võime suhelda erinevates keeltes näitab paindlikkust ja avatust erinevatele kultuuridele, mis on oluline tantsutruppidele, kus on erinevatest rahvustest tantsijaid. Lisaks võivad mõned tantsustiilid nõuda teatud keele mõistmist, nagu flamenko hispaania keele või ballett prantsuse keeles.

Sertifikaadid

Tantsusertifikaadid on olulised, kuna need kinnitavad teie oskusi ja kogemusi teatud tantsustiilides. Need võivad näidata, et olete läbinud vajaliku koolituse ja olete võimeline tantsima kindlal tasemel. Sellised sertifikaadid võivad hõlmata rahvusvaheliselt tunnustatud tantsueksameid, nagu Royal Academy of Dance balletieksamid või Imperial Society of Teachers of Dancing tänapäeva tantsueksamid. Need sertifikaadid võivad anda teie CV-le lisakaalu ja näidata teie pühendumust tantsukunstile.

Hõrgutavad nõuanded tantsija CV täiustamiseks


Kui olete tantsija ja soovite oma CV-d parandada, on oluline mitte ainult keskenduda oma tantsuoskustele, vaid ka tuua välja oma isiklikud omadused, töökogemus ja haridus. Professionaalse tantsija CV peaks näitama teie pühendumust, kirge ja pidevat püüdlust enda arendamiseks. Siin on mõned praktilised näpunäited, kuidas oma tantsija CV-d parandada:

 1. Rõhutage oma spetsialiseerumist: Kui olete spetsialiseerunud konkreetsele tantsustiilile, olgu see siis ballett, kaasaegne, jazzi või hip-hop, siis rõhutage seda kindlasti oma CV-s.
 2. Ärge unustage koolitust: Lisage kõik tantsukoolid, -kursused või -workshopid, mida olete läbinud. Kui teil on mõni tunnustatud tantsukvalifikatsioon, lisage see kindlasti oma CV-sse.
 3. Mainige esinemiskogemust: Eriti oluline on tuua välja kõik suuremad etendused, kus olete osalenud, olgu need siis teatris, televisioonis või mõnel suurel üritusel.
 4. Lisage video link: Paljud tööandjad soovivad näha teie tantsuoskusi enne, kui nad otsustavad teid kutsuda. Seega, kui teil on mõni hea tantsuvideo, lisage selle link oma CV-sse.
 5. Tõstke esile oma füüsilised omadused: Tantsimise puhul on olulised ka teie füüsilised omadused, nagu painduvus, vastupidavus ja koordinatsioon. Kui teil on mõni neist omadustest eriti silmapaistev, siis mainige seda kindlasti oma CV-s.
 6. Ärge unustage töökogemust: Kui teil on olnud muid töökohti, mis on andnud teile oskusi, mis võivad tantsimisel kasulikud olla (näiteks klienditeenindus, juhtimine), lisage need oma CV-sse.
 7. Keskenduge oma saavutustele: Rõhutage oma CV-s oma saavutusi, näiteks võistlustel osalemist ja auhindu.
 8. Lisage isiklikud omadused: Tantsija peab olema pühendunud, distsiplineeritud ja valmis kõvasti tööd tegema. Kui teil on neid omadusi, siis rõhutage neid kindlasti oma CV-s.

Põhielemendid tõhusa tantsija CV koostamisel


Tantsija CV kirjutamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata oma erialastele kogemustele ja oskustele, kuid olulised on ka teised aspektid. Siin on mõned nõuanded, mis aitavad teil koostada tõhusa ja silmapaistva CV.

 1. Alustage isikuandmete ja kontaktandmete lisamisega. Sisaldage oma nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Samuti võite lisada linki oma veebilehele või sotsiaalmeedia kontodele, kus on võimalik näha teie tantsuoskusi.
 2. Looge jaotis "Haridus", kus märkige ära kõik tantsu- ja esinemisalased koolitused, kursused või töötoad, mille olete läbinud.
 3. Kirjutage oma tantsukogemusest jaotises "Töökogemus". Lisage organisatsiooni nimi, kuupäevad ja teie roll. Kirjeldage, milliseid tantsustiile olete esitanud ja millistes etendustes olete osalenud.
 4. Ärge unustage lisada jaotist "Oskused". Siin saate välja tuua oma erialased oskused, nagu ballett, kaasaegne tants, jazztants, hip-hop jne. Samuti võite mainida muid seotud oskusi, nagu koreograafia loomine või õpetamine.
 5. Lisage jaotis "Saavutused". Siin saate mainida auhindu, mida olete saanud, või märkimisväärseid etendusi, milles olete osalenud.
 6. Lisage jaotis "Soovitused". Kui teil on olemas soovituskirjad treeneritelt, koreograafidelt või varasematelt tööandjatelt, märkige see kindlasti ära.
 7. Lõpetuseks lugege oma CV hoolikalt läbi, et veenduda, et see on vaba kirjavigadest ja et kogu teave on esitatud selgelt ja arusaadavalt.
Pidage meeles, et tantsija CV peab olema visuaalselt atraktiivne, et peegeldada teie loomingulist olemust, kuid samas ka professionaalne.

Kaaskirja koostamine tantsija CV jaoks


Kaaskiri on oluline lisandus teie CV-le, kui kandideerite tantsija ametikohale. See on ainulaadne võimalus rõhutada oma kirge tantsu vastu, selgitada oma tantsulisi oskusi ja illustreerida oma karjäärieesmärke tantsuvaldkonnas.

Kaaskirja kirjutamisel ärge unustage lisada teavet tantsija töö spetsiifika kohta. Kui tunnete, et vajate inspiratsiooni, uurige meie tantsija töödele hästi sobivaid kaaskirjade näidiseid, mida saate kasutada oma kirjutamisel.

Lisaks annab kaaskiri rohkem ruumi rääkida oma individuaalsest stiilist, loomingulistest lähenemistest ja võimest töötada meeskonnas. Samuti saate selgitada mis tahes lünki või nõrkusi teie profiilis, mis suurendab teie võimalusi tööle saada, isegi kui te ei oma ulatuslikku professionaalset tantsukogemust.

Tantsuvaldkonnas on konkurents tihe ja peate suutma enda profiili esile tõsta. Kuidas saate tõestada, et olete suurepärane tantsija, kui te ei suuda end esitleda? Selleks on CV hädavajalik, kuid mitte piisav. Seetõttu peaksite oma tantsija CV-le lisama ka veenva ja esindusliku kaaskirja.

Looge oma CV parimate mallide abil

KKK: Kuidas kirjutada muljetavaldavat Tantsija CV-d

Millises vormingus peaks olema minu tantsija CV?

CV vorming sõltub sellest, kuidas kavatsete oma avalduse esitada:

 • Kui otsustate kandideerida isiklikult või posti teel, on Word kõige sobivam vorming, kuna see on kergesti redigeeritav.
 • Kui otsustate saata oma avalduse digitaalselt, on PDF-fail õige valik, kuna see säilitab dokumendi paigutuse ja vormingu, olenemata seadme tarkvarast.
Mis on minu tantsija CV ideaalne pikkus?

Teie CV pikkus sõltub teie kogemusest ja tantsustiilidest, milles olete osav:

 • Kui olete algaja tantsija, kes otsib esimest töökohta, peaks teie CV olema ühe lehekülje pikkune, keskendudes peamiselt tantsukoolitusele ja esinemiskogemustele.
 • Kui olete kogenud tantsija erinevates tantsustiilides, võib teie CV olla kahe kuni kolme lehekülje pikkune, sisaldades kõiki teie töökohti, esinemisi ja erialaseid koolitusi.
Mida peaks sisaldama minu tantsija CV?

Teie tantsija CV peaks sisaldama teie isiklikke andmeid, tantsuharidust, esinemiskogemust, erialaseid koolitusi ja oskusi ning viiteid:

 • Isiklikud andmed peaksid sisaldama teie nime, kontaktandmeid ja füüsilisi omadusi (pikkus, kaal), mis on olulised tantsijatele.
 • Tantsuharidus peaks sisaldama kõiki tantsukoolituse programme, mida olete läbinud, ja tantsustiile, milles olete koolitatud.
 • Esinemiskogemus peaks sisaldama kõiki teie professionaalseid esinemisi, nagu lavastused, kontserdid, muusikavideod ja reklaamid.
 • Erialased koolitused ja oskused peaksid sisaldama kõiki täiendavaid koolitusi, mida olete läbinud, nagu näiteks akrobaatika, võimlemine või võitluskunstid, mis võivad teie tantsuoskusi rikastada.
 • Viited võivad olla teie endised või praegused tööandjad, õpetajad või treenerid, kes saavad kinnitada teie tantsuoskusi ja professionaalsust.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee