Edukas tegevjuht CV: Näpunäited ja strateegiad unistuste eesti karjääri saavutamiseks!

Tegevjuhi CV on ülioluline vahend, mis aitab teil eristuda tihedas konkurentsis ega avada uksed soovitud karjäärivõimalustele. See artikkel tutvustab teile olulist teavet tegevjuhi CV koostamise kohta ega jagab praktilisi näpunäiteid ja strateegiaid, kuidas luua edukas CV, mis tõstab esile teie juhtimiskogemuse, oskused ja saavutused.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Tegevjuht CV näide

Andres Tamm
Tegevjuht
+372 5678 1234
andres.tamm@gmail.com
Tallinn, Eesti
Linkedin.com/in/andrestandm

Professionaalne kokkuvõte

Tulemuslik ja inspireeriv tegevjuht, kellel on ulatuslik kogemus ettevõtte juhtimisel ja strateegilise visiooni elluviimisel. Näidanud juhtimisoskusi mitmes edukas ettevõttes. Tugevad oskused meeskonna juhtimisel, äristrateegia väljatöötamisel ega klientide ja sidusrühmade suhete haldamisel. Vabalt valdamine eesti ja inglise keelt.

Töökogemus

Maxima OÜ, Eesti
Tegevjuht
Juuli 2016 - Praegune

 • Vastutamine ettevõtte strateegilise juhtimise ja arendustegevuse eest.
 • Meeskonna juhtimine ja motiveerimine, eesmärkide seadmine ega tulemuste saavutamine.
 • Ärisuhete loomine ja hoidmine klientide, partnerite ja sidusrühmadega.
 • Finantsjuhtimine, eelarvestamine ja kulude kontrollimine.

Coop AS, Eesti
Juhatuse liige
Mai 2012 - Juuni 2016

 • Osalemine ettevõtte strateegilise suuna kujundamisel ja elluviimisel.
 • Operatiivse tegevuse juhtimine ja tulemuste analüüsimine.
 • Uute äri võimaluste uurimine ja uute toodete turule toomine.
 • Meeskonna juhtimine ega töötajate arendamine ja motiveerimine.

Haridus

Ärijuhtimise magistrikraad
Tallinna Tehnikaülikool, Eesti
Juuni 2012

Täiendavad tegevused

Liige Eesti Juhtimisnõukogu Assotsiatsioonis.
Mentor noortele ettevõtjatele Eesti Ettevõtluskoolis.

Sertifitseerimine

Ettevõtte juhtimise sertifikaat - Eesti Juhtimiskool.

Tegevjuhi CV on teie esimene võimalus teha muljet potentsiaalsetele tööandjatele ega veenda neid, et te olete õige kandidaat ettevõtte juhtimiseks. Teie CV peaks kajastama teie tugevaid juhtimisomadusi, strateegilist mõtlemist ja tulemuslikkust varasemates rollides. See on teie võimalus näidata, kuidas olete suutnud juhtida organisatsiooni edu ja saavutada olulisi tulemusi.

Tegevjuht CV

Artikkel annab teile põhjaliku ülevaate, kuidas koostada tõhusat tegevjuhi CV-d, mis rõhutab teie juhtimisvõimeid ega näitab teie panust ja mõju eelnevates ametikohtades. Lugege edasi, et saada väärtuslikke juhiseid ja nõuandeid, kuidas kirjutada unikaalne ja mõjus tegevjuhi CV, mis aitab teil saavutada enda eesmärgid ja avada uued võimalused karjääriredelil.

Tegevjuht CV põhielemendid ja struktuur


Tegevjuhi CV loomisel on oluline järgida kindlat struktuuri ja hõlmata teatud põhielemente, mis annavad ülevaate teie juhtimiskogemusest ja oskustest. Selles peatükis uurime põhielemente, mida peaksite enda tegevjuhi CV-s sisaldama.

 • Isiklikud andmed: Alustage enda CV-d esitades enda täieliku nime, kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber, e-posti aadress ja elukoha aadress. Lisage ka teie LinkedIn-profiili URL, kui teil on see olemas.
 • Professionaalne kokkuvõte: Järgmisena lisage lühike professionaalne kokkuvõte, mis tõstab esile teie olulisemad saavutused ja juhtimisomadused. See peaks olema konkreetne ja kaasahaarav, kutsudes tööandjat edasi lugema.
 • Töökogemus: Tooge välja enda varasemad töökohad ja juhtimisrollid kronoloogilises järjekorras. Kirjeldage igat rolli, mainides saavutusi, juhtimisvõimeid ja vastutusalasid. Rõhutage eriti neid projekte või algatusi, mis on toonud kaasa märkimisväärseid tulemusi.
 • Haridus: Loetlege enda haridusalane taust, sealhulgas kõrgkooli kraadid ja diplomid. Mainige ka täienduskoolitusi või sertifikaate, mis on seotud juhtimisega.
 • Oskused: Lisage oskuste ja pädevuste jaotis, kus mainite enda juhtimisalaseid oskusi, nagu strateegiline planeerimine, meeskonnajuhtimine, suhtlemisoskus jne. Mainige ka keeli, mida valdate.
 • Saavutused ja tunnustused: Selles jaotises tuua välja olulised saavutused ja tunnustused, mis tõestavad teie panust ja edukust juhtimisvaldkonnas.

Olles teadlik tegevjuhi CV põhielementidest ja nende struktuurist, saate koostada selge, täpse ja veenva CV, mis tõstab esile teie juhtimisvõimed ja aitab teil eristuda teiste kandidaatide hulgast.

Isiklik teave ja kontaktandmed


Isiklik teave ja kontaktandmed on oluline osa tegevjuhi CV-st, kuna need aitavad luua esmamuljet ja võimaldavad tööandjal teiega ühendust võtta. Selles peatükis käsitleme, millist teavet peaksite selles jaotises esitama ega lisame mõned näited heast ja halvast praktikast.

Isiklik teave hõlmab järgmist:

Täielik nimi: Esitage enda täielik ees- ja perekonnanimi.

Kontaktandmed: Lisage enda telefoninumber, e-posti aadress ja elukoha aadress. Veenduge, et need oleksid ajakohased ja õiged.

LinkedIn-profiil: Kui teil on LinkedIn-konto, lisage enda profiili URL, et tööandjal oleks võimalus rohkem teavet teie professionaalse tausta kohta leida.


Hea näide:
Nimi: Karl Mägi
Kontakt: +372 5678 1234, karl.magi@email.com
Elukoht: Tallinn, Eesti
LinkedIn: linkedin.com/in/karl-magi

Halb näide:
Nimi: K.M.
Kontakt: 12345678, karl.magi@outlook.com
Elukoht: Eesti
LinkedIn: ei ole olemas

Hea näide sisaldab selgelt esitatud nime, aktuaalseid kontaktandmeid ja täpset LinkedIn-profiili URL-i. Halb näide aga jätab olulise teabe puudulikuks või ebamääraseks, raskendades tööandjal teiega ühenduse võtmist.

Olles esitanud selge ja täpse isikliku teabe koos kontaktandmetega, loote usaldusväärse ja professionaalse mulje, mis aitab tööandjal teiega suhelda ega võib suurendada teie võimalusi järgmises etapis edasi liikuda.

Eesmärk ja karjäärinägemus


Eesmärk ja karjäärinägemus on olulised osad tegevjuhi CV-s, kuna need annavad tööandjale aimu teie motivatsioonist ja eesmärkidest. Selles peatükis kirjeldatakse lühidalt enda karjäärinägemust ega määratakse kindlaks eesmärgid, mida soovite saavutada tegevjuhi rollis.

Tegevjuhi CV-s võib eesmärk ja karjäärinägemus olla näiteks:

 • Taotleda tegevjuhi positsiooni ettevõttes, kus saan rakendada enda juhtimiskogemust ja strateegilist mõtlemist, viies ettevõtte järgmisele tasemele.
 • Luua tugevad meeskonnad ja juhtida organisatsiooni püsiva kasvu ja edukuse suunas.
 • Kombineerida minu oskused innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnas, et tuua uusi ideid ja lahendusi turule.

Eesmärk ja karjäärinägemus peaksid olema selged, ambitsioonikad ja kajastama teie soove ja suundumusi tegevjuhi rollis. Need annavad tööandjale ülevaate sellest, kuidas teie panus saab ettevõtte arengule kaasa aidata.

Haridus ja kvalifikatsioonid


Tegevjuhi CV-s on haridus- ja kvalifikatsiooniteave oluline, sest see nii annab tööandjale ülevaate teie akadeemilisest taustast ja erialastest teadmistest. Selles peatükis tuleks esitada mille kõik asjakohased haridustasemed, kraadid, diplomid, sertifikaadid ja täiendõppe kursused, mis toetavad teie juhtimisoskusi ja kogemusi.

Näide heast haridus- ja kvalifikatsioonide kirjeldusest:
Bakalaureusekraad ärijuhtimises, Mainekas Ülikool, Aasta
Magistrikraad juhtimises ja organisatsioonikäitumises, Mainekas Ülikool, Aasta
Sertifitseeritud juhtimiskoolitaja, Juhtimiskoolitusfirma, Aasta
Täiendõppekursus strateegilises juhtimises, Juhtimiskool, Aasta

Oluline on esitada haridus- ja kvalifikatsiooniteave selgelt ja korrektselt ega rõhutada neid aspekte, mis on seotud teie juhtimisega seotud oskuste ja teadmistega. Lisage ka kuupäevad ja asutused, kus olete enda haridusteed jätkanud ja täiendanud.

Töökogemus juhina


Tegevjuhi CV-s on töökogemus juhina üks olulisemaid osi. Selles peatükis tuleks esitada üksikasjalikult enda varasemad juhtimisrollid ja saavutused, näidates enda vastutusalasid, meeskonna juhtimist, strateegilist üle planeerimist ja tulemuste saavutamist. Kirjeldage, millised olulised projektid, algatused või muud juhtimisülesanded teil on olnud ega kuidas olete suutnud enda meeskonda edukalt juhtida ja positiivseid tulemusi saavutada.

Tegevjuht CV

Hea näide töökogemuse kirjeldusest juhina:
Tegevjuht, XYZ, Eesti ettevõte, 2017 - praegune
 • Vastutav üldise strateegilise juhtimise eest, et tagada ettevõtte kasv ja areng.
 • Meeskonna juhtimine ja motiveerimine, tagades sujuva töökorralduse ja tulemuslikkuse.
 • Uute äri võimaluste uurimine ja turu-uuringute läbiviimine konkurentsieeliste saavutamiseks.

Halb näide:
Juhtimiskogemus, erinevad ettevõtted
Juhtisin meeskonda ja vastutasin erinevate ülesannete eest.

Oluline on kirjeldada enda töökogemust selgelt, üle esitades konkreetsed üksikasjad ja rõhutades enda juhtimisoskusi, saavutusi ega mõju, mille varasemates rollides avaldanud.

Juhtimisoskused ja pädevused


Juhtimisoskused ja pädevused on olulised tegevjuhi CV-s, kuna need annavad tööandjale ülevaate teie võimest juhtida meeskonda ja saavutada organisatsiooni eesmärke. Siin on mõned näited hästi ja halvasti sõnastatud juhtimisoskustest:

Head näited:
Strateegiline mõtlemine ja planeerimine: Tõestatud kui võime luua ja ellu viia strateegiaid, mis toetavad organisatsiooni pikaajalisi eesmärke.

Meeskonna juhtimine: Edukas kogemus meeskonna inspireerimisel, motiveerimisel ja suunamisel, et saavutada ühiseid eesmärke.

Konfliktide lahendamine: Oskus tõhusalt lahendada konflikte ja luua harmooniline töökeskkond, kus inimesed suudavad enda kui parimat tööd teha.

Halvad näited:
Juhtimisoskused: Hea juht

See väljend on liiga üldine ega anna konkreetselt teavet teie oskuste ja pädevuste kohta.

Hea suhtlemisoskus

Kuigi suhtlemisoskus on oluline, peaks see olema täpsemalt sõnastatud, näiteks "suhtlemisoskus mitmekesiste sidusrühmadega".

Oskuslik otsuste tegemine

Selle asemel võiksite mainida näiteid olulistest otsustest, mida olete teinud ja nende positiivseid tulemusi.

Oluline on enda juhtimisoskused ja pädevused selgelt selle väljendada ega toetada neid konkreetsete näidetega enda töökogemusest. See aitab tööandjal saada paremat arusaamist teie juhtimisstiilist ja võimest juhtida edukalt.

Meeskonna juhtimine ja tulemuste saavutamine


Meeskonna juhtimine on tegevjuhile oluline oskus, mida tuleks esile tuua teie CV-s. Selles peatükis rääkige enda kogemustest ja lähenemisviisidest meeskonna juhtimisel ega kuidas olete suutnud tulemusi saavutada enda meeskonnaga.

Kirjeldage, kuidas olete suutnud luua motiveeriva ja koostööle orienteeritud töökeskkonna, kuidas olete seadnud selged eesmärgid ja juhtinud meeskonda nende poole liikuma ega kuidas olete toetanud ja arendanud läbi enda meeskonna liikmeid.

Hea näide meeskonna juhtimisest ja tulemuste saavutamisest:
Juhtinud meeskonda 20+ liiget, tagades tõhusa suhtlemise ja koostöö ega saavutades 10% -lise produktiivsuse kasvu.

Korraldanud meeskonna arendamiseks regulaarseid info koolitusi ja individuaalseid mentorlussessioone.

Juhtinud projekte tähtaegadest kinnipidamisel ja saavutanud olulisi eesmärke, nagu kulude vähendamine ja kvaliteedi parandamine.

Halb näide:
Juhinud meeskonda ja saavutanud häid tulemusi.

Oluline on näidata enda konkreetseid juhtimisoskusi, nagu suhtlemine, motivatsioon, delegatsioon ja probleemide lahendamine, ega kuidas olete suutnud enda meeskonnaga koostöös tulemusi saavutada.

Strateegiline mõtlemine ja otsuste langetamine


Tegevjuhina on oluline omada strateegilist mõtlemist ja oskust langetada tõhusaid otsuseid, mis edendavad organisatsiooni eesmärke. Selles peatükis keskenduge enda võimele strateegiliselt mõelda ja näidata, kuidas olete enda otsuste langetamisel edukas olnud.

Rääkige enda kogemustest strateegiliste plaanide väljatöötamisel, riskianalüüsi tegemisel ja prioriteetide seadmise oskusest. Lisaks näidake, kuidas teie otsused on aidanud saavutada positiivseid tulemusi ja edendada organisatsiooni arengut.

Tegevjuht CV

Siin on mõned näpunäited strateegilise mõtlemise ja otsuste langetamise kohta:

 • Analüüsige põhjalikult olukorda, hinnake võimalikke riske ja tagajärgi enne otsuse tegemist.
 • Kaaluge erinevaid perspektiive ja koguge teavet enne strateegiliste plaanide väljatöötamist.
 • Olge tulevikku suunatud ja mõelge läbi pikaajalistele eesmärkidele.
 • Kaasake meeskond otsuste tegemisse, et saada erinevaid vaatenurki ja toetada otsuste rakendamist.
 • Jälgige otsuste tulemuslikkust ja vajadusel kohandage strateegiaid.

Strateegiline mõtlemine ja tõhus otsuste langetamine on olulised oskused, mis aitavad teil juhina saavutada edukaid tulemusi ja panustada organisatsiooni arengusse.

Muutuste juhtimine ja kohanemisvõime


Muutused on osa ärimaailmast ja tegevjuhina peate olema võimeline neid juhtima ega kiiresti kohanduma uute olukordadega. Selles peatükis rääkige enda kogemustest muutuste juhtimisel ja kohanemisvõimest.

Kirjeldage olukordi, kus olete edukalt juhtinud muutusi organisatsioonis ega kuidas olete suutnud meeskonda motiveerida ja inspireerida muutuste vastuvõtmisel. Näidake enda paindlikkust ja kohanemisvõimet erinevate olukordade ja väljakutsetega ega kuidas olete suutnud säilitada tõhusust ja tulemuslikkust ka muutuste ajal.

Siin on mõned näpunäited muutuste juhtimise ja kohanemisvõime kohta:

 • Loo selged kommunikatsioonikanalid muutuste edastamiseks ja kaasake meeskond muutuste protsessi.
 • Kuula meeskonna muresid ja arvamusi ega paku neile toetust ja selgitusi.
 • Olge avatud uutele ideedele ja lahendustele ega innusta loovust ja innovatsiooni muutuste ajal.
 • Näidake eeskuju, olles ise muutustega kohanemisel paindlik ja positiivne.
 • Paku töö koolitusi ja arenguvõimalusi, et toetada meeskonna oskuste täiustamist muutuste ajal.

Muutuste juhtimine ja kohanemisvõime on olulised omadused eduka tegevjuhi jaoks. Näidates enda võimet juhtida muutusi ja kohaneda dünaamilise ärikeskkonnaga, tõestate enda väärtust organisatsioonile ega aitad kaasa selle püsimajäämisele ja arengule.

Juhtimine eetiliste põhimõtete alusel


Eetilisus on juhi jaoks ülioluline aspekt, mis mõjutab otsuste langetamist, suhtlemist meeskonnaga ega organisatsiooni üldist mainet. Selles peatükis kirjeldage enda juhtimisstiili ja väärtusi, mis põhinevad eetilistel põhimõtetel.

Rääkige enda kogemustest olukordades, kus olete pidanud langetama eetilisi otsuseid ega näidake, kuidas olete suutnud luua eetilist kultuuri organisatsioonis. Kirjeldage enda suhtlemisviisi, mis toetab ausust, vastutustunnet ja õiglasi töösuheteid.

Tegevjuht CV

Siin on mõned näpunäited juhtimiseks eetiliste põhimõtete alusel:

 • Ole eeskujuks: Näita enda meeskonnale, kuidas rakendada eetilisi põhimõtteid igapäevases tegevuses.
 • Selged eetikakoodeks: Looge organisatsioonis selge eetikakoodeks, mis juhendab kõiki töötajaid eetilise käitumise osas.
 • Kuula ja toeta: Olge avatud meeskonna muredele ja tagage, et neil on turvaline keskkond eetiliste küsimuste tõstatamiseks.
 • Vastutus: Võtke vastutus eetiliste rikkumiste korral ega rakendage sobivaid meetmeid, et tagada õiglus ja ausus.
 • Eetilised otsused: Kaaluge alati eetilisi aspekte otsuste langetamisel ega hinnake nende mõju organisatsioonile ja sidusrühmadele.
 • Juhtimine eetiliste põhimõtete alusel on oluline juhtimisvaldkond, mis aitab luua usaldust, motiveerida meeskonda ning säilitada organisatsiooni mainet ja jätkusuutlikkust.

Tuleviku juhtimisoskused ja -suundumused


Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas peavad juhid olema valmis silmitsi seisma uute väljakutsetega ning arendama enda oskusi vastavalt töö tuleviku suundumustele. Selles peatükis uurige, millised on olulised juhtimisoskused ja -suundumused, mis aitavad teil olla edukas tuleviku juht.

Rääkige tehnoloogilistest arengutest, nagu automatiseerimine ja tehisintellekt, ning sellest, kuidas need mõjutavad juhtimist. Kirjeldage paindliku ja mitmekesise tööjõu juhtimise olulisust ega vajalikke oskusi, nagu digitaalne kirjaoskus ja andmeanalüüsi võimekus.

Siin on mõned olulised tuleviku juhtimisoskused ja -suundumused:

 • Muutuste juhtimine: Olge võimeline kohanema ja juhtima organisatsiooni muutuste protsessi.
 • Innovatsioon: Julgustage loovust ja innovatsiooni ning edendage uute ideede ja info rakendamist.
 • Töötajate kaasamine: Loo kaasav ja toetav keskkond, mis innustab töötajaid andma enda parima panuse.
 • Strateegiline mõtlemine: Arendage võimet näha laiemat pilti ning planeerida tulevikku strateegiliselt.
 • Kohanduvus: Olge avatud uutele suundumustele ja valmis õppima ning kohanema kiiresti.

Tuleviku juhtimisoskused ja -suundumused nõuavad juhtidelt pidevat enesetäiendamist ning valmisolekut uutele väljakutsetele. Olge avatud uutele ideedele ja arengutele ning püüdke olla edukas juht ka tuleviku muutuste kontekstis.

Motivatsioonikirja roll teie CV-s


Motivatsioonikiri mängib olulist rolli teie CV-s, pakkudes võimalust isikupärastada ja rõhutada enda motivatsiooni ning sobivust töökohale. See annab teile võimaluse näidata enda kirge, eesmärke ja kogemusi, mis võivad tööandjale huvi pakkuda. Motivatsioonikiri aitab eristuda teistest kandidaatidest ning panna tööandja tähelepanu teie tugevustele ja motivatsioonile. Olge selles osas konkreetne, selgitades, miks olete huvitatud konkreetsest ametikohast ja kuidas teie oskused ja kogemused vastavad tööandja vajadustele. Kasutades meie kaaskirja malle, saate kiiresti ja lihtsalt kohandada enda motivatsioonikirja vastavalt konkreetsele töö kuulutusele või ettevõttele. Täitke enda eesti CV tugeva motivatsioonikirjaga ning kasutage meie kaaskirja malle, et suurendada enda edu võimalusi tööotsingutel.


Kokkuvõte ja olulised soovitused tegevjuhi CV koostamiseks


Tegevjuhi CV koostamine on oluline samm unistuste karjääri saavutamisel. Siin on mõned olulised soovitused, mis aitavad teil luua tõhusa ja muljetavaldava CV:

 • Rõhutage oma saavutusi: Esitage selgelt ja konkreetselt enda olulisemad saavutused ning kuidas need on kaasa aidanud ettevõtte arengule ja tulemustele.
 • Näidake oma juhtimisoskusi: Kirjeldage üksikasjalikult enda kogemust meeskonna juhtimisel, strateegilise plaanimise tegemisel ja info tulemuste saavutamisel.
 • Tugevdage oma juhtimisstiili: Selgitage, milline on teie juhtimisstiil ja kuidas see aitab teil saavutada eesmärke ning luua inspireerivat töökeskkonda.
 • Olge selge ja konkreetne: Kasutage selgeid ja konkreetseid sõnastusi, et anda tööandjale selge arusaam teie oskustest, kogemustest ja saavutustest.
 • Kohandage CV vastavalt ametikohale: Kohandage oma CV vastavalt konkreetsele tegevjuhi ametikohale, rõhutades neid oskusi ja kogemusi, mis on selles rollis eriti olulised.
 • Hoidke CV lühidana ja korralikult struktureerituna: Piirduge oluliste andmete ja saavutustega ning hoidke CV ülevaatlikuks ja hõlpsasti loetavaks.
 • Viimistlege keeleline ja visuaalne esitus: Veenduge, et teie CV oleks veatu keeleliselt ning kasutage professionaalset ja kergesti loetavat kujundust.
 • Ärge unustage kaaskirja: Lisage nii oma CV-le alati kaaskiri, kus väljendate oma motivatsiooni ja sobivust antud ametikohale.

Tegevjuhi CV koostamine võib olla väljakutse, kuid järgides neid olulisi soovitusi, saate luua tõhusa ja meeldejääva CV, mis aitab teil eristuda ja avada uksed unistuste karjäärile.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused

Millist teavet peaksin sisaldama oma tegevjuhi CV-s?

Tegevjuhi CV peaks sisaldama isiklikke andmeid, kontaktandmeid, eesmärki ja karjäärinägemust, haridust ja kvalifikatsioone, töökogemust juhina, juhtimisoskusi, saavutusi ja projekte, samuti täiendavaid oskusi ja tegevusi.

Kuidas peaksin esile tooma oma juhtimisoskusi?

Rõhutage oma juhtimisoskusi selgelt ja konkreetselt. Kirjeldage edukaid projekte, meeskonna juhtimise kogemust, strateegilise mõtlemise oskust, otsuste tegemist ja muutuste juhtimist.

Millised on olulised soovitused tegevjuhi CV koostamiseks?

Olge konkreetne ja selge, esitage olulised töö saavutused, kohandage oma CV vastavalt ametikohale, hoidke CV lühidana ja korralikult struktureerituna ning kasutage keeleliselt ja visuaalselt viimistletud esitlust koos meie malle.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee