Toimetaja CV juhend: Kvaliteetse CV koostamise näpunäited ja strateegiad

Tere tulemast CV juhendisse! Selle artikli eesmärk on anda sulle selge ülevaade sellest, kuidas koostada tõhusat ja muljetavaldavat CV-d, mis aitab sul eristuda konkurentsis ja avab uksed soovitud töökohtadele.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Toimetaja CV näide

Mari Metsik
Toimetaja
567890123
marimetsik@gmail.com
Tallinn, Estonia
Linkedin.com/in/marimetsik

Professionaalne kokkuvõte:

Kogenud toimetaja kirjastustööstuses. Suurepärased keeleline oskus ja tähelepanu detailidele. Tugev arusaam kirjutamise protsessist ja redigeerimismeetoditest. Kirglik õigekirja, grammatika ja stiili vastu.

Töökogemus:

Kirjastus OÜ
Toimetaja
Juuli 2017 - Praegune

 • Redigeerimine ja korrektuur lugemiseks valmistatavatele tekstidele.
 • Kvaliteedikontrolli läbiviimine trükitoodetele enne avaldamist.
 • Koostöö kirjanike, toimetajate ja kujundajatega.

Ajakirja Toimetaja
Praktikant
Oktoober 2016 - Juuni 2017

 • Artiklite redigeerimine ja toimetamine vastavalt väljaande stiilile.
 • Teemade uurimine ja ajakirjanike abistamine artiklite ettevalmistamisel.

Haridus:

Keeleteaduse magistrikraad
Tartu Ülikool
Juuni 2016

Täiendavad tegevused:

Osalemine erinevates kirjutamis- ja toimetamiskonverentsidel.
Vabatahtliku töö tegemine ülikooli ajalehe toimetuses.

Sertifitseerimine:

Toimetaja - Eesti Kirjastajate Liit

Toimetajana on sul oluline roll tekstide täpsuse, selguse ja veenvuse tagamisel. Sinu CV peegeldab su oskusi ja kogemusi ning annab potentsiaalsetele tööandjatele aimu sellest, mida sa suudaksid nende organisatsioonile pakkuda.

Selles juhendis käsitleme erinevaid peatükke, mis aitavad sul struktureerida oma CV-d parimal võimalikul viisil. Sa saad teada, milliseid peamisi elemente oma CV-s esile tuua, kuidas esitleda oma haridust ja töökogemust ning kuidas rõhutada oma erioskusi ja saavutusi. Lisaks anname praktilisi näpunäiteid ja soovitusi, mis aitavad sul koostada tugevat CV-d, mis eristub positiivselt.

Toimetaja CV

Oleme kogunud väärtuslikke teadmisi ja parimaid tavasid, mis aitavad sul oma CV-d täiustada. Järgmine peatükk keskendub CV koostamise põhielementidele ja struktuurile, mis aitavad sul luua hästi organiseeritud ja selgelt esitatud dokumenti.

Toimetaja CV olulisus ja eesmärk


Toimetaja CV on oluline tööriist, mis aitab sul esitleda oma oskusi, kogemusi ja saavutusi potentsiaalsetele tööandjatele. Tänapäeva konkurentsirikkas tööturul on hästi koostatud CV oluline samm, mis võib avada uksi soovitud ametikohtadele. Sinu CV eesmärk on anda ülevaade sinu professionaalsest taustast ja näidata, et sul on vajalikud oskused ja pädevused toimetajana töötamiseks.

Hea Toimetaja CV võiks sisaldada:

Selge ja täpne kontaktteave: Sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja elukoha aadress.

Professionaalne kokkuvõte: Lühike lõik, kus kirjeldad oma põhioskusi, kogemusi ja saavutusi toimetajana. Pane rõhku oma keelelisele oskusele, täpsusele ja tähelepanu detailidele.

Töökogemus: Loetle üles varasemad töökohad ja ametikohad toimetajana. Kirjelda oma vastutusalasid, saavutusi ja projekte, milles oled osalenud.

Haridus: Maini oma haridustaust ja kraadid, mis on seotud toimetamise ega keeleteadusega.

Lisaoskused: Lisaks keelelisele oskusele võid mainida ka teisi oskusi, nagu näiteks tõlketöö kogemus, digitaalsed oskused (nt tekstiredaktorite kasutamine) ega erialased sertifikaadid.

Toimetaja CV

Oluline on luua selge ja korralik struktuur ning esitada informatsioon arusaadavalt ja organiseeritult. Vältida tuleks liigset infotulva ja ebaolulist teavet, mis võib segadust tekitada. Oluline on ka CV vormistamine, näiteks kasutada selget ja loetavat fonti ning sobivat kujundust.

Halb näide:
Nimi: Mari Metsik
Aadress: Tallinn
E-post: mari.metsik@gmail.com
Telefon: 567890123
Haridus:
Gümnaasium, lõpetasin 2008. aastal
Töökogemus:
Töötanud toimetajana 5 aastat
Töötan praegu kirjastuses
Kokkuvõte:
Tahan leida tööd toimetajana

Selles näites on informatsioon puudulik ja ebakorrektne. Puuduvad täpsed tööandmete nimed, vastutusalad ja saavutused. Samuti ei ole esitatud täpset haridustaseme kirjeldust ega täpset kokkuvõtet.

CV koostamise põhielemendid ja struktuur


CV koostamisel on oluline järgida teatud põhielemente ja struktuuri, et esitleda oma teadmisi, oskusi ja kogemusi selgelt ja professionaalselt. Siin on mõned olulised elemendid ja soovitused, mida arvestada oma CV koostamisel:

Isiklik teave: Alusta oma CV-d isiklike andmetega, nagu nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Lisaks võid lisada ka oma LinkedIn'i profiili lingi.

Professionaalne kokkuvõte: Lisa lühike lõik, kus kirjeldad oma toimetajana omandatud oskusi, kogemusi ja saavutusi. Rõhuta oma keelelisi oskusi, täpsust, tähelepanu detailidele ja kirjutamisoskust.

Töökogemus: Loetle üles oma varasemad töökogemused toimetajana. Kirjelda oma vastutusalasid, projektide iseloomu ning saavutusi, mida oled töötades toimetajana saavutanud. Pane rõhku ka oma kirjutamisstiilile ja võimele redigeerida tekste.

Haridus: Maini oma haridustaust, sealhulgas bakalaureuse- ega magistrikraad toimetamise, ajakirjanduse, keele või muude seotud valdkondade osas. Kui sul on täiendkoolitust ega sertifikaate, siis lisa need samuti.

Oskused: Esita oma keelelised oskused ja muud toimetajana vajalikud oskused, nagu tekstiredaktorite kasutamine, stiilijuhiste järgimine, tõlketöö kogemus ega kirjastamisplatvormide tundmine.

Saavutused: Kirjelda erilisi saavutusi ega projekte, mille kallal oled töötades toimetajana töötanud. Näiteks võid mainida keelelise stiili juhendamist, suuremahuliste projektide edukat lõpuleviimist ega auhindu, mida oled saanud oma töö eest.

Soovitused:

 • Hoia oma CV selge ja hästi struktureeritud.
 • Kasuta lühikesi lõike ja punktloendeid, et teave oleks kergesti loetav.
 • Keskendu olulistele andmetele ja saavutustele ning väldi liigset detailidesse laskumist.
 • Oluline on ka vormistus, kasuta loetavat fonti ja sobivat kujundust.
 • Korrigeeri ja toimeta oma CV enne selle esitamist, et vältida kirjavigu ja ebatäpsusi.
Toimetaja CV

Isiklik teave ja kontaktandmed


Isiklik teave ja kontaktandmed on oluline osa sinu CV-st, kuna see annab tööandjale võimaluse sinuga ühendust võtta ning esitada täiendavaid küsimusi või kutsuda sind töövestlusele. Järgnevalt on mõned soovitused ja näpunäited, kuidas esitada isiklik teave ja kontaktandmed oma CV-s:

 • Nimi: Lisa oma täisnimi CV algusesse. See peaks olema esile tõstetud ja lihtsasti loetav.
 • Kontaktandmed: Lisa oma kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress. Veendu, et mõlemad on täpsed ja korrektsed. Kui sul on ka veebileht ega portfoolio, võid selle lisada.
 • Aadress: Kuigi täpne aadress ei ole alati vajalik, võid lisada vähemalt linna ja riigi, kus elad. See aitab tööandjal saada aimu sinu geograafilisest asukohast.
 • LinkedIn-profiil: Kui sul on LinkedIn-konto ega mõni muu professionaalne sotsiaalmeedia profiil, lisage selle link. See annab tööandjale võimaluse saada rohkem infot sinu tausta ja oskuste kohta.

Haridus ja kvalifikatsioonid


Sinu haridus- ja kvalifikatsiooniteave on oluline osa CV-st, mis annab tööandjale aimu sinu erialasest taustast ja pädevusest. Järgnevalt on mõned näpunäited, kuidas esitleda oma haridust ja kvalifikatsioone:

Hariduslik taust: Maini oma kõrgeimat saavutatud haridustaset, näiteks bakalaureuse- ega magistrikraad. Nimeta ka ülikooli ega muud õppeasutust, kus oled haridust omandanud.

Erialane täiendõpe: Kui oled osalenud erialastel kursustel ega koolitustel, mis on seotud toimetamise ega kirjutamisega, siis maini neid. See näitab sinu soovi ja pühendumust enesearengule toimetajana.

Kvalifikatsioonid: Kui sul on eraldi sertifikaate, tunnistusi ega muid kvalifikatsioone, mis tõendavad sinu oskusi toimetamise valdkonnas, siis lisa need. Näiteks võib see olla keeleline ega toimetamisalane sertifikaat.

Toimetaja CV

Töökogemus toimetajana


Sinu töökogemus toimetajana on oluline osa CV-st, mis tõstab esile sinu praktilisi oskusi ja teadmisi selles valdkonnas. Toimetajana on sul olnud võimalus osaleda erinevate tekstide ja materjalide toimetamises ning keelelise kvaliteedi tagamises.

Kirjelda oma varasemaid tööandjaid ja ametinimetusi toimetajana ning selgita lühidalt, millist tüüpi tekste oled toimetanud. Toome välja mõned näited töökogemuse kirjeldamiseks:

 • Vastutad tekstide korrektuuri, keelelise stiili kohendamise ja faktide kontrollimise eest.
 • Oled osalenud erinevate toimetamisprojektide juhtimises, tagades õigeaegse ja kvaliteetse tulemuse.
 • Sul on olnud võimalus koordineerida töövoogu, teha koostööd autoritega ning tagada tekstide vastavus keelelisele standardile.

Sinu töökogemus toimetajana annab tööandjale ülevaate sinu pädevusest, praktilistest oskustest ja tööstiilist selles valdkonnas. See on oluline osa CV-st, mis aitab sul eristuda ja näidata oma väärtust toimetaja rollis.

Keelteoskus ja erioskused


Keelteoskus ja erioskused on olulised komponendid, mis annavad tööandjale aimu sinu võimest töötada mitmekeelses keskkonnas ning täita spetsiifilisi ülesandeid. Kirjelda oma keelteoskust ja erioskusi selles jaotises, tuues välja järgnevad aspektid:

Toimetaja CV

Keelteoskus: Loetle keeled, mida valdad ning tasand, millal oskad neid kasutada (nt emakeel, suurepärane, hea, keskmine ega algaja). Maini ka suulise ja kirjaliku keeleoskuse taset eraldi.

Erioskused: Kirjelda spetsiifilisi oskusi ega teadmisi, mis on seotud toimetaja rolliga. Näited võivad hõlmata:

 • Grammatika ja õigekirja tundmine
 • Tekstide redigeerimine ja korrektuur
 • Stiilijuhiste järgimine
 • Tõlketöö ega keeleline nõustamine
 • Tekstide struktureerimine ja ülesehitus
 • Kvaliteedikontroll ja tagasiside andmine autoritele

Oluline on näidata, et oled valmis ja võimeline tegutsema mitmes keeles ning omad vajalikke teadmisi ja oskusi tekstide redigeerimiseks ning keelelise kvaliteedi tagamiseks.

Projektid ja saavutused


Projektid ja saavutused on olulised osad CV-s, kuna need annavad aimu sinu professionaalsest arengust ja panusest valdkonnas. Selles jaotises keskendu järgnevatele aspektidele:

Projektid: Kirjelda olulisi projekte ega tööülesandeid, milles oled osalenud. Näita, millist rolli oled neis projektides täitnud ja millised olid projekti eesmärgid ning tulemused. Kirjelda oma panust projekti meeskonnas, koostööd teiste töötajatega ning olulisi saavutusi, mida projekti käigus saavutati.

Saavutused: Too välja erilised saavutused, mis on seotud sinu karjääriga. See võib hõlmata auhindu, tunnustusi, avaldatud artikleid ega teoseid, edukalt lõpule viidud suuri toimetustöid ega muid olulisi saavutusi, mis näitavad sinu professionaalsust ja kompetentsi.

Tööalane enesetäiendamine ja kursused


Tööalane enesetäiendamine ja kursused on olulised CV-s, kuna näitavad sinu soovi pidevalt oma oskusi ja teadmisi täiendada ning hoida end kursis valdkonna arengutega. Selles jaotises võid esile tuua järgnevaid aspekte:

Kursused ja koolitused: Kirjelda olulisi kursusi, koolitusi ega seminare, millel oled osalenud ja mis on aidanud sul oma oskusi ja teadmisi arendada. Maini konkreetseid teemasid ega valdkondi, milles oled end täiendanud, ning too välja, kuidas see on sinu töösse panustanud.

Toimetaja CV

Hea näide:
Osalesin edukalt toimetuskoolitusel "Täiuslik grammatika ja stiil", kus süvendasin oma teadmisi grammatika reeglitest ja õppisin paremini tundma erinevaid keelelisi stiile. See koolitus aitas mul täpsustada oma keelekasutust ja parandada tekstide loetavust.

Halb näide:
Olen mõelnud osaleda mõnel koolitusel, kuid seni pole leidnud sobivat võimalust. Arvan, et see võiks aidata mul oma oskusi parandada.

Tööalane enesetäiendamine: Kirjelda, kuidas oled iseseisvalt end tööalaselt täiendanud, näiteks lugedes erialakirjandust, jälgides valdkonna uudiseid või osaledes veebipõhistes kursustes. Too välja konkreetsed näited ja kuidas see on mõjutanud sinu töötulemusi ja professionaalset arengut.

Hea näide:
Olen järjepidevalt lugenud erialakirjandust ja jälginud toimetamise valdkonna uudiseid, et olla kursis viimaste trendide ja tehnikatega. See on aidanud mul täiustada oma toimetamisoskusi ning paremini mõista tekstide struktuuri ja sisu analüüsimist.

Halb näide:
Ma ei ole väga palju aega leidnud enesetäiendamiseks, kuid ma tean, et see võiks olla kasulik.

Tööalane enesetäiendamine ja kursustel osalemine näitavad sinu pühendumust ja soovi oma oskusi täiendada ning pidevalt areneda toimetajana. Oluline on tuua välja konkreetsed näited ja nende mõju sinu tööle ning näidata, et oled aktiivne ja motiveeritud professionaal.

Olulised tehnilised oskused ja tööriistad


Toimetajana on oluline omada mitmeid tehnilisi oskusi ja kasutada erinevaid tööriistu, mis toetavad sinu tööd ja aitavad saavutada paremaid tulemusi. Selles jaotises võid esile tuua järgmisi aspekte:

 • Tööriistad ja tarkvara: Kirjelda, milliseid toimetamiseks vajalikke tööriistu ja tarkvara oskad kasutada. Näiteks võid mainida tekstiredaktoreid nagu Microsoft Word või Google Docs, aga ka spetsiifilisemaid toimetamiseks mõeldud tarkvarasid nagu Adobe InDesign või Grammarly. Too välja ka oma oskused andmebaaside ja terminoloogiatööriistade kasutamisel.
 • Teksti kujundamine ja formaatimine: Jaga oma teadmisi teksti kujundamise ja formaatimise osas. Kirjelda, kuidas saad korrastada ja struktureerida tekste, luua sisukordi, korrektseid viiteid ja hüperlinke ning kohandada teksti vastavalt trükimeediale või veebikeskkonda.
 • Keeletoimetamise reeglid ja stiilijuhised: Rõhuta oma oskust kasutada keeletoimetamise reegleid ja stiilijuhiseid. Näiteks võid olla kursis grammatika, õigekirja ja lauseehituse põhimõtetega ning omada teadmisi spetsiifiliste stiilijuhiste (nt Chicago Manual of Style, AP Stylebook) kohta.
  Motivatsioonikiri koos CV-ga

Motivatsioonikiri on oluline osa sinu CV-ga esitatavast taotluspaketist. See annab sulle võimaluse tutvustada end lähemalt, rõhutada oma motivatsiooni ja huvi antud ametikoha vastu ning eristuda teistest kandidaatidest. Järgnevalt on mõned olulised aspektid, mida motivatsioonikirjas kaaluda:

Toimetaja CV

 • Isiklikud andmed ja kontaktinfo: Alusta motivatsioonikirja oma nime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbriga. Veendu, et kontaktandmed on täpsed ja kergesti leitavad.
 • Lühike sissejuhatus: Motivatsioonikirja esimene lõik peaks olema lühike ja haarav, kus saad väljendada oma huvi antud ametikoha vastu ning anda lugejale esmase ülevaate oma kogemustest ja oskustest.
 • Motivatsioon ja sobivus: Järgnevas lõigus kirjelda, mis sind antud ametikoha suhtes motiveerib ja miks oled selleks sobiv kandidaat. Too välja oma tugevused, oskused ja varasemad kogemused, mis toetavad sinu sobivust antud ametikohale.
 • Sidumine ettevõttega: Näita oma huvi ettevõtte vastu ning too välja, kuidas sinu oskused ja taust saavad aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele. Tee eelnevalt uurimistööd ettevõtte kohta ning kasuta seda teadmist, et näidata, kuidas saad nende meeskonnaga hästi sobida.
 • Lõpetus ja järgmised sammud: Lõpetuseks väljenda taas oma motivatsiooni ja tänulikkust võimaluse eest kandideerida. Lisa kontaktandmed ning julgusta lugejat võtma ühendust, et arutada võimalikku edasist koostööd.

Kasuta meie valmisolevaid kaaskirjade näidiseid ja malle, et koostada veenvaid motivatsioonikirju, mis tõmbavad tähelepanu ja suurendavad sinu võimalusi edukaks kandideerimiseks.

Kokkuvõte ja edasised sammud


Sinu toimetaja CV on nüüdseks valmis! On aeg teha kokkuvõte ja vaadata edasiseid samme, mis aitavad sul oma karjääri eesmärkide poole liikuda.

Kokkuvõte: Toimetaja CV koostamine on olnud põhjalik protsess, kus oled esile tõstnud oma hariduse, töökogemuse, oskused ja saavutused. See annab lugejale selge ülevaate sinu professionaalsest taustast ja kompetentsidest.

Täiendavad sammud: Kui oled oma CV lõplikult koostanud, on oluline teha järgmised sammud:

Toimetaja CV

 1. Korrektuurid: Veendu, et sinu CV on vigadeta ja korrektselt vormistatud. Kontrolli õigekirja, grammatikat ja veendu, et kõik andmed on täpsed.
 2. Kohandamine: Enne CV saatmist kohanda seda vastavalt iga konkreetsele töökuulutusele ja ettevõttele. Rõhuta neid oskusi, kogemusi ja saavutusi, mis on seotud konkreetse ametikohaga.
 3. Motivatsioonikiri: Koosta kaasasolev motivatsioonikiri, kus saad lähemalt tutvustada oma huvi antud ametikoha vastu ja selgitada, miks oled sobiv kandidaat.
 4. CV saatmine: Saada oma CV ja motivatsioonikiri e-posti teel või vastavalt töökuulutuses toodud juhistele. Järgi täpselt tööandja poolt seatud tähtaegu.

Jälgimine ja järelmeetmed: Pärast CV saatmist jälgi tööandja vastust. Kui saad positiivse vastuse, valmistu järgmiseks etapiks - intervjuuks. Kui vastust ei saabu, ole kannatlik ja võta ühendust, et küsida tagasisidet või jälgida oma kandidatuuri staatust.

Olles koostanud tugeva toimetaja CV ja motivatsioonikirja ning võtnud vastavad edasised sammud, oled sammu võrra lähemal oma unistuste toimetaja karjäärile. Ole enesekindel, jätka enda arendamist ja ära kaota sihikindlust oma eesmärkide poole pürgimisel.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused

Kui pikk peaks olema toimetaja CV?

Toimetaja CV pikkus peaks tavaliselt olema üks kuni kaks lehekülge. Oluline on esitada oluline teave kompaktsel ja selgel viisil, vältides liigset pikemalt laiendamist.

Kas peaksin lisama oma isikliku foto CV-sse?

Isikliku foto lisamine CV-sse pole alati vajalik ega soovitatav. Mõnel juhul võib see olla oodatud, näiteks töökohtades, kus välimus on oluline, nagu modellindus või meelelahutustööstus. Muudel juhtudel keskendu pigem oma oskustele, kogemustele ja haridusele.

Kuidas esile tõsta oma redigeerimisoskusi CV-s?

Esile tõsta oma redigeerimisoskusi, mainides varasemat töökogemust toimetajana, edukaid projekte, mille oled läbi viinud, või konkreetseid keeletoimetamise kursusi, mida oled läbinud. Lisa ka konkreetseid näiteid oma täpsusest, keeleoskusest ja analüütilistest võimetest.

Kas peaksin mainima oma keeleoskust CV-s?

Jah, keeleoskuse mainimine CV-s on oluline, eriti kui töö nõuab keeleliste oskuste kasutamist. Loetle keeled, mida valdad ning tasemete või sertifikaatidega seotud teave võib olla kasulik, eriti kui oled mitmekeelne.

Kuidas esile tõsta oma projektijuhtimise oskusi CV-s?

Esita oma projektijuhtimise oskusi selgelt ja konkreetsete näidetega. Kirjelda projekte, mida oled juhtinud, ja tulemusi, mida oled saavutanud. Rõhuta oma võimet koordineerida meeskonda, hallata ressursse, pidada läbirääkimisi ja täita projekti eesmärke.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee