Tööterapeudi CV | Juhend, näpunäited ja mallid soovitud töö saamiseks

Kui sinu unistus on töötada tööterapeudina, siis on hästi koostatud CV äärmiselt vajalik. Tööterapeut on spetsialist, kes aitab puuetega või vigastatud inimestel saavutada enda igapäevaelus täielikku potentsiaali, seega on õigete oskuste ja kogemuste omamine äärmiselt oluline. 

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Tööterapeudi CV näide

Kadri Kask

555 123223
kadri.kask@example.com
Tartu, Eesti
linkedin.com/in/kadrikask

Professionaalne ülevaade:

Kliendikeskse lähenemise, suurepärase tiimitöö- ja suhtlemisoskusega tööterapeut, kes soovib oma erialast haridust, kogemust ja oskusi rakendada, et aidata klientidel parandada enda elukvaliteeti. Eesmärgiks jätkata erialaste töökogemuste ja täiendkoolituste omandamist, et tulevikus ka teisi tööterapeute koolitada.

Töökogemus: 

Tervisekeskus OÜ
Tööterapeut
Juuni 2022- tänaseni

 • Tööteraapia hindamine ja ravi
 • Individuaalne ja rühmatöö teraapia
 • Abivahendite soovitamine ja valimine
 • Koostöö meditsiinipersonaliga

Tallinna Lastehaigla
Praktika tööterapeudina
Jaanuar- Juuni 2021

 • Tööteraapia hindamine ja ravi laste ja noorte seas
 • Individuaalne ja rühmatöö teraapia
 • Abivahendite soovitamine ja valimine

Haridus:

Bakalaureusekraad tööterapeudina, 
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 
2018-2022

 • Praktika tööterapeudina, Tartu Ülikooli Kliinikum, 2022-2023

Oskused:

 • Tööteraapia hindamine ja ravi
 • Individuaalne ja rühmatöö teraapia
 • Abivahendite soovitamine ja valimine
 • Suhtlemisoskus
 • Tiimitöö oskus
 • Arvutioskus

Tunnustused:

 • Parim praktika tööterapeudina, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 2023

Huvialad:

 • Loominguline kirjutamine
 • Jooga ja meditatsioon

Tööterapeutide ja nende teenuste nõudlus on kasvanud viimastel aastatel. Praegu on hea aeg luua endale selles valdkonnas kindel jalgealune. Selles postituses jagame infot selle kohta, mida tööterapeudi CV peaks sisaldama ja pakume mõningaid näpunäiteid tööterapeudi CV koostamiseks, et paista silma potentsiaalsetele tööandjatele. 

Olenemata sellest, kas oled alles karjääri alguses või otsid järgmist sammu, loe edasi, et avastada, kuidas luua CV, mis rõhutab sinu unikaalseid tugevusi ja oskusi tööterapeudina. Järgnevalt abistame sind CV loomise protsessis. Toome näpunäiteid, kuidas kirjutada usaldusväärsust tekitavat CV-d, näitlikustame mida tööterapeudi CV peaks sisaldama, kuidas CV-d vormistada ja milliseid vigu vältida, et sa saaksid soovitud tööandjaga töövestluse kindlustada.


Lisaks tutvustame meie kodulehel leitavaid malle CV loomise lihtsustamiseks.

Mida võiks sisaldada tööterapeudi CV?


Tööterapeudi CV peab sisaldama järgmisi elemente:

 1. Kontaktandmed: Asjakohased kontaktandmed, et tööandja saaks sinuga soovi korral kiiresti ühendust võtta.
 2. Haridus ja koolitused: Tööterapeudi CV peaks sisaldama teavet kõigi asjakohaste haridustasemete ja diplomite kohta. See võib hõlmata bakalaureuse- või magistrikraadi tööterapeudina, kuid ka täiendavaid koolitusi ja sertifikaate.
 3. Töökogemus: Tööterapeudi CV peaks sisaldama üksikasjalikku teavet kõigi varasemate töökohtade kohta, sealhulgas ametikohad, tööaeg ja tööülesanded.
 4. Kliinilised oskused: Tööterapeudi CV peaks sisaldama teavet nende kliiniliste oskuste kohta, näiteks erinevate hindamismeetodite, raviplaani väljatöötamise, ergonoomika ja turvameetmete rakendamise kohta.
 5. Professionaalne areng: Tööterapeudi CV peaks sisaldama teavet sinu osalemise kohta erialases arengus, näiteks konverentsidel, seminaridel, koolitustel ja muudest olulistest sündmustest, mis on seotud tööterapeudi kutsealaga.
 6. Oskused ja huvialad: Tööterapeudi CV võib sisaldada ka üksikasju oskuste ja huvialade kohta, mis on seotud tööterapeudi kutsealaga.

Alusta arusaadava CV päise loomisega


Näide heast CV päisest:
Kadri Kask
555 123113
kadri.kask@example.com
Tartu, Eesti
linkedin.com/in/kadrikask

Korrektne CV päis on äärmiselt oluline positiivse esmamulje loomiseks. Hea päis on kergesti loetav ja ja informatiivne ning teeb sinuga ühenduse võtmise tööandja jaoks lihtsaks ja kiireks.  See toob välja olulisemad kontaktandmed, kuid ei too välja üleliigset informatsiooni, mida tööandjal teada vaja ei ole.

Näide kehvast CV päisest
Kadri Kask
10.12.1984
555 123223
kadrikask@example.com
Tartu, Eesti
Maarjamõisa
Lunini 5-1
FB: Kadri Kask
linkedin.com/in/kadrikask

Kehv CV päis koormab tööandjat üleliigse ja ebavajaliku informatsiooniga ning jätab sinust kui tööotsijast ebaprofessionaalse mulje. Samuti on halb mõte jätta enda kontaktandmed lisamata ning loota, et tööandja hakkab aega kulutama sinu kontaktandmete leidmiseks.

⚠️ Pildi lisamine tuleb läbi mõelda. Pilt võib tekitada diskrimineerimist eelarvamuste tõttu. Seetõttu on paljudel ametikohtadel parem pilt lisamata jätta. Kui soovid pildi siiski lisada, vali hoolega professionaalne pilt, mis jätab sinust esindusliku esmamulje.

Kuidas lisada töökogemus?


Töökogemus on tööandja jaoks tõenöoliselt üks kõige huvipakkuvamaid sektsioone sinu CV-s. See peaks andma ülevaate asjakohastest töötamistest ning kõige üleval peaks olema toodud kõige viimane töökogemus. Lisa kindlasti igale töökogemusele ka ettevõtte, kus sa töötasid ning periood kuu täpsusega. See annab värbajale ülevaate, kui kaua antud erialal töötanud oled ning milliseid oskusi ja kogemusi oled omandanud. 

📌 Nõuanne: Tööterapeudi CV peaksid kirjutama konkreetsele töökuulutusele mõeldes ja kasutama seal toodud märksõnu ning rõhutama kuulutuses otsitud teadmisi ja oskusi. 

Kirjuta CV kompaktselt, nii et seda oleks kerge lugeda ning et see annaks ülevaate sinu suurimatest saavutustest.

Mida teha ilma kogemuseta?


Situatsioonis, kus sul puudub erialane töökogemus, näiteks oled alles õppimas tööterapeudiks ja sooviksid alusatada juba erialasel tööl enda arendamist, siis siin on sulle mõned soovitused meie poolt, et tööandjale ilma erialase töökogemuseta siiski muljet avaldada.

💡 Erialase töökogemuse puudumisel võid rõhutada enam oma praktikakogemusi ning seda, mida seal omandasid ja saavutasid. 

💡 Sama kehtib ka vabatahtliku töö kohta. Praktikal ja vabatahtlikku tööd tehes õpitut rõhutades näitad tööandjale, et oled arenev ning väärtuslik kandidaat.

💡 Lisaks on tähtis tuua välja kõik erialase töökohaga sobivad koolitused, mille oled läbinud ja erinevad oskused, mida oled omandanud, mida saaksid sellel ametikohal rakendada. 

💡 Veel on tähtis välja tuua sinu isikuomadused, mis töö tegemist toetavad.

Kujundus, formaat ja struktuur


CV kujundus
sõltub sellest, millisesse ettevõttesse sa kandideerid. Tööterapeudi CV peaks hea esmamulje jaoks olema puhta üldmuljega, neutraalne, täpne ja ülevaatlik. Esindusliku erialase CV allalaadimiseks ja mugavaks kujunduseks saad valida sobiva malli meie kodulehelt. 

Tööteraapia on pidevalt uuenev valdkond, seega peab tööterapeudi CV olema kindlasti ajakohaselt uuendatud ja kajastama eelkõige sinu viimaste aastate saavutusi. Ülesehituse jaoks on kolm põhilist CV varianti, mille hulgast valida: kronoloogiline CV, funktsionaalne CV ja kombineeritud CV. Eelistatud formaat on kronoloogiline CV, aga sõltuvalt olukorrast on võimalik kasutada ka järgnevaid variante:

💡 Kronoloogiline CV annab ülevaate töötatud ametikohtadest kronoloogilises järjekorras (viimased töökohad kõige üleval). Selline CV on hea siis, kui ametikäik on olnud pidev ning sa jätkad samal erialal, millega on seotud ka  eelnevad töökogemused. Kui oled olnud tööteraapia alal tegutsenud juba mõnda aega, on see CV ülesehitus parim valik.

💡 Funktsionaalne CV annab ülevaate ennekõike sinu oskustest ja tugevustest ning töökogemused tulevad alles peale seda ning ei ole tihti aastate ja ettevõtete täpsusega kirja pandud. Selline CV sobib kõige paremini kasutamiseks enda karjääri alguses ning pärast sagedast töökohtade vahetust. Samuti sobib funktsionaalne CV  pärast töötu olemist või pärast eriala vahetust olukorras, kus töötamise kogemused on teisest valdkonnast.

💡 Kombineeritud CV algab sarnaselt funktsionaalse CV-ga sinu spetsiifiliste tööoskuste rõhutamisega ning läheb siis üle kronoloogiliseks CV-ks, kus tuuakse täpselt välja sinu kogemused, kus ja millal sa eelmainitud oskused oled omandanud.

Soovitused tööterapeudi CV tõhustamiseks: 


💡Keskendu kogemustele: Kui sul on juba töökogemus tööterapeudina või läbitud praktika, siis rõhuta enda kogemusi ja saavutusi. Kirjelda, kuidas oled aidanud kliente ja milliseid meetodeid oled kasutanud.

💡Kasuta konkreetseid näiteid: Kui võimalik, jaga oma kogemuste ja saavutuste kirjeldamisel konkreetseid näiteid, mis illustreerivad, kuidas oled aidanud kliente ja milliseid tulemusi oled saavutanud.

💡Rõhuta enda oskusi: Tööterapeudi rollis on oluline omada erinevaid oskusi, nagu tööteraapia hindamine ja ravi, abivahendite soovitamine ja valimine ning kliendikeskne lähenemine.

💡Kasuta märksõnu: Lisaks enda oskuste rõhutamisele, on oluline kasutada märksõnu, mis võivad olla tööandjale kõnetavad (nagu näiteks tööteraapia, rehabilitatsioon, abivahendid, tervishoid jne.) või on toodud välja ka töökuulutuses.

💡Ole selge ja konkreetne: Tööandjad võivad saada palju CV-sid, seega on oluline kirjutada selgelt ja konkreetselt, et nad saaksid kiiresti aru, kas sa sobid antud tööd tegema.


Milliseid oskusi vajab hea tööterapeut?


Tööterapeudid on spetsialistid, kes töötavad inimestega, et aidata neil saavutada oma igapäevaseid eesmärke ja parandada nende elukvaliteeti. Selleks, et teha edukat tööd tööterapeudina, on vaja mitmeid oskusi, mis aitavad teil kliendikeskselt ja professionaalselt toimida. 

 • Üks olulisemaid oskusi on suhtlemisoskus. Tööterapeudina peate olema võimeline selgelt ja arusaadavalt suhtlema nii kliendi kui ka nende perekonnaga, et mõista nende vajadusi ja soove ning luua usalduslik suhe.
 • Teine oluline oskus on hindamisoskus. Tööterapeudina peate olema võimeline hindama kliendi vajadusi ja väljakutseid, et luua individuaalne ravikava, mis vastab nende konkreetsetele vajadustele.
 • Tööterapeudina on oluline omada ka terapeutiliste meetodite rakendamise oskust. Peate olema võimeline valima sobivad terapeutilised meetodid vastavalt kliendi vajadustele ja võimekusele.
 • Lisaks ülaltoodud oskustele on vajalik ka meeskonnatöö oskus, sest tööterapeudid peavad tihti koostööd tegema teiste tervishoiutöötajatega, nagu näiteks füsioterapeudid, psühholoogid ja arstid. 
 • Tööterapeutide arvutioskused on samuti väga olulised, kuna digitaalsed tervishoiusüsteemid on muutumas vähemalt praegu üha levinumaks.

Professionaalne kokkuvõte: sinu CV esmamulje


CV kokkuvõte annab tööandjale kiire ülevaate ja esmamulje, kellega on tegemist ning kuidas ta enda karjäärialast sobivust antud tööpakkumisega seoses esitleda oskab. Seega kokkuvõte on hea viis näidata ennast kui eksperti või arenemishimulist õpilast või praktikanti. Kokkuvõtte osa kasutamata jättes või mõtlematult kirjutades võid anda eelise enda konkurentidele.

Soovitused tõhusa professionaalse kokkuvõtte kirjutamiseks:

💡 Kasuta enda kirjeldamiseks töökuulutuses välja toodud märksõnu, et eristuda ja tekitada tööandjas huvi.

💡 Kokkuvõte võiks olla lühike ja konkreetne, 3-4 lausest piisab, kui need on konkreetsed ja huvitekitavad.

💡 Kirjuta esimene lause, et rõhutada oma põhjalikku ettevalmistust või pikka erialast töökogemust.

💡 Teise lausesse kirjuta enda kõige tähtsamad oskused ja omadused, mis aitavad selle konkreetse töö tegemisele kaasa.

💡 Kolmas lause võiks väljendada, millised on sinu karjäärialased eesmärgid.

Hea kokkuvõtte näide:
5-aastase kogemusega ja kliendikeskse lähenemisega diplomeeritud tööterapeut. Oskab teostada kõiki olulisi kliinilisi protseduure, teraapiavorme ja hindamissüsteeme. Eesmärgiks jätkata erialaste töökogemuste omandamist ja end täiendada, et jõuda koolitja tasemeni.

Kehva kokkuvõtte näide:
Otsin tööd tööterapeudina. Olen oma ala ekspert ja soovin teha tööd, mida armastan.

Kehva kokkuvõtte puhul on tegemist väga üldise tutvustusega, mis ei kõneta tööandjat ega veena, et oled asjatundja, kes väärtustab enda oskusi. Tööandja soovib teada, kui kaua oled antud alal töötanud, millised vajalikud oskused sul on ja kuhu soovid edasi areneda.

📌 Nõuanne: Kui sul ei ole erialast töökogemust, siis too välja kokkuvõtte asemel enda eesmärk tööle kandideerides ning rõhuta kokkuvõttes olemasolevaid oskusi, mis on kasulikud tööterapeudi töö tegemisel. Samuti too välja enda karjäärialased eesmärgid ning tekita huvi enda entusiasmi üles näidates.


Täiendav info tööterapeudi CV jaoks


Lisasektsioon täiendavate oskustega võib anda sulle eelise ja tuua välja mõned oskused, mis on tööterapeudi töös üliolulised, kuid eelnevates CV osades veel välja toomata. Siin käsitleme arvutioskuste ja keelte lisamist. Lisaks on kasulik olemasolu korral eraldi välja tuua ka enda sertifikaatide loetelu ja kliinilised oskused.

Arvutioskused

Tööterapeudi töös on tänapäeval tähtsal kohal ka arvutikasutamise oskus, sest nii töö organiseerimine kui ka andmebaasid on digitaliseeritud ning see nõuab pidevat programmidega kursis olemist. Too välja tähtsamad programmid, mida enda töös kasutad ning rõhuta neid, mille alal oled ekspert.

Keeled

Et tänapäeval töötavad paljud ettevõtted ka rahvusvaheliste klientidega, siis on tähtis rõhutada ka enda keeleoskust, et näidata oma oskust vajadusel tegutseda ka võõrkeelsete klientidega. Keeleoskuse juures on tähtis märkida ka keele valdamise tase.

Kokkuvõte: enne CV saatmist kontrolli kõik oluline üle


📌 CV on üks olulisemaid dokumente, mida saate oma karjääri edendamisel kasutada. Tee kindlak, et see on perfektne!

💡Veendu, et sinu CV-s oleks olemas kõik oluline teave. CV peab sisaldama päist koos kontaktandmetega, ametialast kokkuvõtet, töökogemust, haridust ja oskuste loendit. Vormistus on ka väga oluline, seega veendu, et teie CV näeks professionaalne ja kergesti loetav välja. Sellega aitavad teid meie kodulehelt leitavad CV mallid.

💡Professionaalne kokkuvõte on eriti tähtis osa, kuna see on esimene asi, mida tööandjad loevad. Seetõttu vaata üle, et see oleks täpne lõik, kus oleks 2-3 saavutusi rõhutavat mõjukat lauset, mis kutsuks tööandjat edasi lugema.

💡Enne CV saatmist veendu, et CV on ilma vigadeta. Ühtlasi veendu, et kõik kirjas olev teave oleks üheti mõistetav ja lihtsasti loetav.

Täienda enda CV-d kaaskirjaga


Kui olete CV valmis saanud, siis vaadake kindlasti ka meie malle kaaskirja loomiseks. Kaaskiri suurendab teie edu võimalusi veelgi. See kirjeldab põhjalikumalt teie kogemusi ja oskusi ning annab võimaluse rääkida oma karjääri eesmärkidest ning põhjustest, miks just selles ettevõttes töötada soovite. 

📌 Soovitus: Meie kodulehelt leiate kaaskirja malle nii töökogemuseta üliõpilase kui ka kümnete aastate kogemusega spetsialisti jaoks.  

Looge oma CV parimate mallide abil

Tööterapeut: CV kirjutamise KKK

Kuidas tuleks kirjutada oma CV-sse erialastest saavutustest?

Tööterapeudi CV-sse tuleks kindlasti lisada erialaseid saavutusi, nagu näiteks erialaste artiklite avaldamine, konverentsidel esinemine või erialaste auhindade võitmine. Need näitavad teie erialast kompetentsust.

Kuidas tuleks rõhutada töökogemust mitte-erialasel ametikohal?

Kui oled hunt kriimsilm, kes on töötanud mitu aastat ka mitte-erialastel positsioonidel, siis võib olla oluline mainida neid kogemusi, kui need on seotud tööterapeudi ametikohaga või arendanud tööterapeudi tööks vajalikke oskusi.

Kui pikk peaks olema tööterapeudi CV?

Algaja puhul piisab ühest leheküljest. Kogenud tööterapeut võiks saada hakkama kahe leheküljega. Too välja kolm viimast ja kõige asjakohasemat töökogemust, mis aitavad tööandjat veenda sinu pädevuses. Liiga pikk CV jääb sageli tähelepanuta ning sinna üleliigset infot kirja pannes raiskad lihtsalt nii enda kui ka tööandja aega.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee