Turvamehe CV malli ja CV kirjutamise juhend

Turvamehe töö on suunatud inimeste, vara ja teabe kaitsele ning nõuab kõrget vastutustunnet ja valmisolekut kiiresti reageerida. Millised on peamised oskused ja kogemused, mida peaksite oma CV-s esile tõstma, et tõestada oma pädevust turvalisuse tagamisel? Kuidas kajastada oma CV-s võimet töötada surve all ning efektiivselt suhelda erinevate inimestega?

Allpool on toodud turvamehe CV näidis, mida igaüks saab oma vajaduste järgi kohandada.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Turvamehe positsiooni taotleva kandidaadi CV

ISIKLIK INFO

Nimi: Jaan Tamm
Aadress: Pärnu teerada 15, Tallinn, Eesti
Telefon: +372 12345678
E-post: jaan.tamm@mail.com

AMETIALANE KOGEMUS

Turvamees
Securitas Eesti AS, Tallinn
Märts 2018 - Praeguseni

 • Hoonete ja territooriumi turvalisuse tagamine
 • Külastajate ja töötajate registreerimine
 • Turvakaamerate jälgimine ja salvestiste läbivaatamine
 • Esmaabi osutamine vajadusel

Turvamees
G4S Eesti AS, Tallinn
Veebruar 2015 - Veebruar 2018

 • Vara, töötajate ja külastajate turvalisuse tagamine
 • Turvaplaanide koostamine ja rakendamine
 • Hädaolukordade korraldamine ja koordineerimine
 • Turvaseadmete hooldus ja korrashoid

HARIDUS

Turvatöötaja kvalifikatsioon
Eesti Turva Koolituskeskus, Tallinn
2014

OSKUSED

 • Hea füüsiline vorm
 • Kiire reageerimisvõime
 • Konfliktide lahendamine
 • Esmaabi oskused

KEELED

 • Eesti keel - emakeel
 • Inglise keel - kesktase
 • Vene keel - kesktase

LISAINFO

 • Valmisolek töötada vahetustega
 • Omab isiklikku transporti
 • Omab juhilubasid (B-kategooria)
 • Omab Eesti Turvatöötaja Litsentsi

REFERENTSID

Saatavad soovi korral.

CV kirjutamine on oluline turvamehe jaoks, sest see aitab potentsiaalsetel tööandjatel mõista nende oskusi, kogemusi ja kvalifikatsioone. Suured turvafirmad, nagu G4S, Securitas või Prosegur, aga ka väiksemad turvaettevõtted ja isegi eraisikud, kes otsivad isiklikku turvameest, võivad olla huvitatud CV-de lugemisest. Hea CV aitab kandidaadil enda seast silma paista ja võib suurendada töö saamise võimalusi.

Järgnevates peatükkides sukeldume detailidesse, kuidas koostada täiuslik CV turvamehe positsiooni taotlemiseks. Keskendume igale olulisele elemendile, mis aitab sul end potentsiaalsele tööandjale paremini "maha müüa". Alustame vormindamisest, mis on CV loomisel ülimalt oluline, kuna see mõjutab esmamuljet. Seejärel liigume edasi tiitlile, mis peaks olema täpne ja köitev. Kogemuste osas räägime sellest, kuidas tuua välja just need, mis on turvamehe töö jaoks kõige olulisemad. Hariduse alapeatükk selgitab, kuidas oma haridusteed esile tõsta, isegi kui see ei pruugi olla otseselt seotud turvatööga. Oskuste peatükk aitab sul mõista, milliseid oskusi peaksid oma CV-s kindlasti mainima. Fraasi osa annab nõu, kuidas enda kohta lühidalt ja tabavalt kirjutada. Lõpuks, kaaskirja peatükk annab juhised, kuidas kirjutada veenev kaaskiri, mis tõmbaks tööandja tähelepanu ja täiendaks su CV-d. Kõik need elemendid kokku aitavad sul luua täiusliku CV, mis on spetsiaalselt suunatud turvamehe positsioonile.

turvamees

Turvamehe CV ülesehituse ja vormingu tähtsus


Kui kandideerida Turvamees positsioonile, on oluline mõista, et teie kutsealaste eesmärkide saavutamise ja tööalaste väljakutsetega toimetulemise võti peitub hästi struktureeritud ja professionaalselt paigutatud CV-s. See on dokument, mis ühendab karjäärieesmärgid ja väljakutsetega toimetuleku, tõstes esile teie oskused ja kogemused turvalisuse valdkonnas. Tuletage meelde, et kõrge professionaalsuse saavutamiseks ja silmapaistvuse tagamiseks värbajate seas, tuleb turvamehe CV paigutus ja ülesehitus teha hoolikalt ja täpselt.

Teie CV on teie esimene samm karjääriredelil ja selleks peab see olema laitmatu nii sisult kui ka esitlusviisilt. Värbajad kulutavad keskmiselt vaid 35 sekundit ühe kandidaadi CV vaatamiseks. Seega, on oluline, et teie CV oleks hõlpsasti loetav ja sisu ning paigutus oleksid laitmatud. On oluline rõhutada, et CV paigutus ja ülesehitus on sama olulised kui teie oskused ja kogemused. Lähenege CV koostamisele julgelt ja positiivselt ning pidage meeles, et hea esitlus võib olla määrava tähtsusega teie karjääri edendamisel.

CV vormindamine: olulisus ja parimad praktikad turvameeste jaoks

 1. Fondid: Valige font, mis on professionaalne ja lihtne lugeda, näiteks Arial või Times New Roman. Need fondid on universaalsed, ametlikud ja sobivad turvamehe ametipositsioonile, kus on oluline selgus ja otsekohesus.
 2. Vorming: Veenduge, et teie CV on korraldatud selgelt ja loogiliselt. Alustage isiklike andmetega, järgige töökogemuse, hariduse ja oskuste loendit. Turvamehe töös on oluline struktuur ja korraldus, seega peaks see kajastuma ka teie CV-s.
 3. Veerised: Kasutage standardset veerist, mis on tavaliselt 2,5 cm kõikides suundades. See aitab tagada, et teie CV näeb välja puhas ja organiseeritud, mis on turvamehe töös kriitiline.
 4. Täpipunktid: Kasutage täpploendeid, et esile tuua oma kogemusi, oskusi ja saavutusi. See muudab teie CV lihtsamaks lugeda ja aitab potentsiaalsel tööandjal kiiresti tuvastada, kas teil on vajalikud kvalifikatsioonid.
 5. Eraldajad: Kasutage eraldajaid osade vahel, et muuta teie CV lihtsamaks lugeda ja skannida. Näiteks võite kasutada horisontaalseid jooni või ruumi, et eraldada oma isiklikud andmed töökogemusest või haridusest.
 6. Värvid: Soovitame hoida CV neutraalses toonis, kasutades peamiselt musta, halli ja valget. Need värvid on professionaalsed, sobivad turvamehe ametikohale ja tagavad, et teie sisu on selgelt loetav.

Struktuuri olulisus turvamehe CV loomisel

Turvamehe CV koostamisel tuleks lähtuda järgnevatest struktuurielementidest ja nõuannetest:

 • Kontaktandmed ja pealkiri: CV alguses tuleks esitada enda täisnimi, e-posti aadress, aadress ning telefoninumber. Samuti tuleks lisada pealkiri, mis näitab, et otsite tööd turvamehena. Näiteks "Kogemustega turvamees otsib uusi väljakutseid".
 • Professionaalne profiil: Kirjeldage lühidalt oma senist töökogemust ja karjääri. Kui olete töötanud turvamehena, siis kirjeldage, millistes ettevõtetes ja mis rollides olete töötanud, millised olid teie peamised ülesanded ja saavutused.
 • Töökogemus: Loetlege oma eelnevad töökohad alates viimasest. Iga töökoha juures märkige töökoht, tööandja, töötamise periood ning peamised ülesanded ja saavutused. Näiteks "Turvamees, AS Turvafirma, 2018-2022. Peamised ülesanded: territooriumi valve, sissetungijate avastamine, turvaseadmete kontroll. Saavutused: aitasin kaasa turvameetmete täiustamisele, mis vähendas vargusi 30%."
 • Oskused: Loetlege oskused, mis on turvamehe töös olulised. Nende hulka võivad kuuluda näiteks esmaabi andmise oskus, konfliktide lahendamise oskus, turvaseadmete kasutamise oskus jne.
 • Haridus: Märkige oma haridustee, alustades viimasest omandatud haridusest. Kui olete läbinud turvamehe kursused või saanud vastava eriala hariduse, siis kindlasti märkige see.
 • Lisajaotised: Siia alla võivad kuuluda teie huvialad, keelteoskus, viited eelmistelt tööandjatelt jne. Kui teil on näiteks sertifikaat turvamehe kvalifikatsiooni kohta või olete läbinud mõne erialase koolituse (näiteks tulirelva kasutamise loa), siis see tuleks kindlasti CV-sse märkida.
Kõiki jaotisi tuleks kohandada vastavalt oma kogemustele ja oskustele. CV peaks olema selge, loogiline ja lihtne lugeda ning see peaks andma hea ülevaate teie sobivusest turvamehe ametikohale.

Kuidas luua efektiivne CV päis Turvamehe töö jaoks?


turvamees


Turvamehe töö jaoks on päise tähtsus suur - see peaks olema selgelt nähtav ning sisaldama kõiki olulisi kontaktandmeid. Päis on esimene asi, mida teised näevad ja see annab esmamulje turvamehe professionaalsusest.

Päise koostamisel tuleb alustada perekonnanime ja eesnimega. Need tuleb kirjutada suurte tähtedega ja neid võib eristada teistest andmetest erineva kirjastiili või suurusega. Järgnevalt tuleks lisada elukutse ja distsipliin. Need annavad lugejale informatsiooni turvamehe spetsialiseerumise kohta.

Järgmine samm on postiaadressi lisamine. See peaks olema kirjutatud täielikult ja selgelt, et teised saaksid turvamehega vajadusel posti teel ühendust võtta. Postiaadress peaks sisaldama nii tänava nime ja numbrit kui ka postiindeksit ja linna.

Pärast postiaadressi tuleb päisesse lisada telefoninumber. See peaks olema kirjutatud selgelt ja arusaadavalt, et teised saaksid turvamehega kiiresti ühendust võtta. Telefoninumbri juurde võib lisada ka rahvusvahelise koodi, kui turvamees töötab erinevates riikides.

Viimasena, kuid mitte vähem olulisena, tuleb päisesse lisada e-posti aadress. See võimaldab teistel turvamehega kiirelt ja lihtsalt ühendust võtta. E-posti aadress peaks olema professionaalne ja lihtne meelde jätta.

Kokkuvõtvalt, päise koostamisel on oluline tagada, et kõik vajalikud detailid on esitatud selgelt ja professionaalselt. See mitte ainult ei aita teistel turvamehega ühendust võtta, vaid näitab ka turvamehe professionaalsust ja pühendumust oma tööle.

Fotograafia olulisus turvamehe CV koostamisel

Turvamehe tööks kandideerides ei ole CV-s foto lisamine kohustuslik. Valik jääb kandidaadile endale. Kui otsustatakse foto lisada, tuleks arvestada mõningate nõuetega:

 • Foto peab olema professionaalse väljanägemisega - ei sobi rannapildid, selfid ega muud vabas vormis fotod.
 • Foto formaat peaks olema ristkülikukujuline, soovitatavalt mõõtmetega 6,5 cm x 4,5 cm.

Kuigi foto lisamine CV-sse võib luua isikliku puudutuse, tuleb meeles pidada, et enamik värbajaid hindavad kandidaate nende oskuste ja kogemuste põhjal, mitte välimuse alusel. Seega, kui foto lisamine ei paku lisaväärtust, võib selle vabalt ära jätta.

Juhul, kui otsustatakse pilt lisada, peaks see olema neutraalse taustaga, kandidaat peaks olema foto peal näoga kaamera poole või kolmveerandi kaugusele. Foto peaks olema keskendunud näole, jättes ära tähelepanu kõrvalejuhtivad detailid.

Kokkuvõttes, turvamehe töö puhul ei ole foto lisamine CV-sse oluline, vaid pigem isikliku eelistuse küsimus.

Kogemuste olulisus turvamehe CV koostamisel


Kuidas kirjutada Turvamehe töökogemusi oma CV-sse?

Turvamehe CV kogemuste jaotis on üks olulisemaid osasid, mis aitab tööandjal mõista kandidaadi varasemaid kogemusi ja oskusi. See on koht, kus saab demonstreerida oma praktilisi kogemusi, võimekust töötada erinevates situatsioonides ning oskust tagada kõrgetasemeline turvalisus.

ÕIGE

2018 - 2020: Turvamees, ABC Turvafirma

Töötades ABC Turvafirmas, olin vastutav objekti turvalisuse eest, mis nõudis pidevat valvekaamerate jälgimist, regulaarset patrullimist ning vajadusel kiiret ja efektiivset reageerimist. Tõestasin end kui usaldusväärset spetsialisti, kes suudab säilitada rahu ka kõige pingelisemates olukordades.


Võtmesõnad: valvekaamerate jälgimine, patrullimine, kiire reageerimine, usaldusväärne.

2020 - 2022: Turvajuhataja, XYZ Turvateenused

Järgmise sammuna karjääris asusin tööle XYZ Turvateenuste turvajuhatajana. Minu peamisteks ülesanneteks olid turvameeskonna juhtimine ja koolitamine, turvanõuete koostamine ning turvaplaanide elluviimine. Selles ametis omandatud kogemused ja oskused võimaldavad mul tõhusalt ja professionaalselt toime tulla ka kõige keerukamate turvalisusega seotud ülesannetega.


Võtmesõnad: meeskonna juhtimine, turvanõuete koostamine, turvaplaanide elluviimine, professionaalsus.


Kogemuste jaotis annab tööandjale ülevaate kandidaadi oskustest ja võimekusest, mis on saadud reaalses töökeskkonnas. Seega on oluline tuua välja kõige olulisemad ja rõhutada neid, mis on konkreetsele töökohale kõige asjakohasemad.

Kuidas koostada turvamehe CV-d, kui sul puudub eelnev kogemus?

turvamees


Töökoha Turvamees CV koostamine võib tunduda keeruline, eriti kui sul pole varasemaid kogemusi. Allpool esitatud nõuanded aitavad sul aga luua professionaalse ja veenva CV, mis aitab sul silma paista ja võimaliku tööandja tähelepanu köita. Need praktilised soovitused on lihtsad ja hõlpsasti järgitavad, andes sulle vajalikud vahendid oma oskuste ja võimete esiletõstmiseks.

Turvamehe ametikoha jaoks CV koostamine võib tunduda algajatele keeruline ülesanne, kuid siin on mõned näpunäited, mis aitavad teil oma kandidatuuri tõhusalt esitada:

 1. Töökogemuse puudumisel on oluline keskenduda oma oskustele ja omadustele. Kui teil pole veel turvamehena töötamise kogemust, saate oma CV-s esile tõsta teisi olulisi omadusi, nagu hea füüsiline vorm, tähelepanelikkus, probleemide lahendamise võime või esmaabi oskused. Samuti saate mainida koolitust, mida olete saanud või mille kaudu olete omandanud teadmisi, mis on turvamehe töös kasulikud.
 2. Isegi kui te pole varem turvamehena töötanud, võib teil olla teisi kogemusi, mis aitavad teil selles ametis edukas olla. Kas olete töötanud klienditeenindajana, mis on aidanud teil arendada suhtlemisoskust? Või olete olnud vabatahtlik suurel üritusel, kus pidite jälgima ohutusnõudeid? Need on kõik asjad, mida saate oma CV-s esile tuua.
 3. Ärge kartke oma kogemuste puudumist selgitada kaaskirjas. Kui te pole varem turvamehena töötanud, siis selgitage, miks olete huvitatud sellest ametist ja miks usute, et olete selleks sobiv kandidaat. Oluline on olla siiras ja aus - tööandjad hindavad seda.
 4. Ärge unustage tuua esile oma haridust ja kultuurivahetuse kogemusi. Kas olete õppinud välismaal või osalenud rahvusvahelises vahetusprogrammis? Sellised kogemused näitavad teie avatud meelt, kohanemisvõimet ja võimet toime tulla erinevates olukordades, mis on turvamehe töös väga kasulikud.
Lõpetuseks, pidage meeles, et CV on ainult üks osa teie kandidatuurist. Enesekindlus, positiivne suhtumine ja valmisolek õppida on sama olulised kui teie CV-s esitatud informatsioon.

Hariduse rolli mõistmine töö Turvamees CV koostamisel


Kuidas esile tõsta oma haridust turvamehe CV-s?

Haridus on turvamehe CV-s ülioluline, kuna see näitab kandidaadi kvalifikatsioone, oskusi ja pühendumust ametile. Kuigi turvamehe tööks ei pruugi alati olla vaja erialast kraadi, võib mõni seotud valdkonna diplom või sertifikaat, nagu kriminaalõigus või turvalisuse haldus, suurendada teie konkurentsivõimet tööturul. Sellised kvalifikatsioonid näitavad, et kandidaadil on teadmised turvalisuse alustest, riskijuhtimisest ja õiguslikest küsimustest.

Lisaks annab haridus kandidaadile vajalikud pehmed oskused, nagu kriitiline mõtlemine, probleemilahendus ja suhtlemisoskus, mis on turvatöötajatele hädavajalikud. Ehkki kraad ei pruugi olla hädavajalik, võib see kindlasti olla eeliseks, eriti kui soovite edendada turvalisuse valdkonnas.

Haridusnõuded ja -soovitused turvamehe CV koostamisel

Turvamehe CV puhul võib haridusele esmatähtsust andmine olla mõistlik sõltuvalt konkreetsest töökohast ja selle nõudmistest. Näiteks kui tööpakkumine nõuab turvalisuse alaseid sertifikaate või kõrgharidust kriminaalõiguse valdkonnas, võib olla kasulik alustada CV-d haridussektoriga, et näidata, et kandidaadil on vajalikud formaalsed kvalifikatsioonid.

Siiski ei pruugi haridus olla alati esmane sektor, mida turvamehe CV-s tuleks esile tõsta. Kui kandidaadil on rohke töökogemus turvavaldkonnas või erilised praktilised oskused, nagu esmaabi koolitus või relva käsitsemise oskus, võib töökogemuse või oskuste sektsioon olla parem valik alustamiseks.

Näiteks, kui turvamees taotleb töökohta, kus on vaja erilist füüsilist vormi või võitluskunstide oskusi, peaks ta oma CV-s esile tõstma oma füüsilised võimed ja kogemused enesekaitse valdkonnas, enne kui ta mainib oma hariduslikku tausta. Sel juhul võib haridus olla vähem oluline kui praktilised oskused ja kogemused.

Näide 1:

September 2015 - juuni 2019

Tartu Ülikool, Tartu, Eesti

Bakalaureusekraad majandusteaduses


Näide 2:

Oktoober 2016 - september 2020

Eesti Maaülikool, Tartu, Eesti

Magistrikraad raamatupidamises ja finantsjuhtimises


Olulised oskused, mida rõhutada oma turvamehe CV-s


turvamees

Kuidas esile tõsta oma haridusoskusi turvamehe CV-s?

Oskuste jaotis on teie CV kõige kriitilisem osa. See jaotis on loodud teie tehniliste oskuste ja isiklike omaduste esiletoomiseks. Just siin hindab värbaja teie sobivust kõige põhjalikumalt. Sellepärast peaks see osa olema kohandatud vastavalt iga tööpakkumise eripärale. Saate teada, milliseid oskusi ja omadusi värbaja otsib, kui uurite hoolikalt töökuulutust.

Turvamehena töötamisel on need oskused eriti olulised. See ei nõua tingimata kõrget haridustaset, kuid omaduste ja füüsiliste võimete tähtsus on suur. Töökuulutuses toodud nõuete loetelu annab teile ülevaate vajalikest oskustest. Seega peate tähelepanu pöörama oma CV "oskuste" jaotisele, tuues esile kõik tehnilised, isiklikud ja füüsilised võimed, mis on seotud turvamehe tööga. See aitab teil silma paista teiste kandidaatide seas.

Olulisimad oskused, mida rõhutada turvamehe CV-s

Tehnilised oskused:

 • Turvatöö alaste seaduste ja regulatsioonide tundmine
 • Esmaabi andmise oskus
 • Isikukaitse- ja turvavarustuse kasutamise oskus
 • Tulekahju- ja evakuatsioonikorralduste tundmine
 • Videovalvesüsteemide ja turvaalarmide kasutamise oskus
 • Oskus hinnata ja juhtida ohtlikke olukordi
 • Suhtlemisoskus raadioside vahendusel
 • Oskus järgida ja rakendada turvaprotseduure
 • Turvalisuse tagamise strateegiate ja taktikate tundmine
 • Oskus koostada ja esitada turvaaruandeid
 • Kehtivate ohutusstandardite ja -nõuete tundmine

Isikuomadused:

 • Head suhtlemisoskused
 • Hoolikas detailide suhtes
 • Hea füüsiline vorm
 • Võime rahulikult ja tõhusalt toime tulla stressiolukordades
 • Hea otsustusvõime ja probleemilahendusoskus
 • Oskus töötada meeskonnas
 • Kõrge vastutustunne
 • Kannatlikkus ja püsivus
 • Ausus ja usaldusväärsus
 • Võime töötada paindliku graafiku alusel, sealhulgas nädalavahetustel, öösiti ja pühadel
 • Valvsus ja kõrge reageerimiskiirus
 • Profesionaalsus ja enesekindlus.

Tähtsusest Turvamees CV kokkuvõtte kirjutamisel


Turvamehe CV-s kokkuvõte on oluline, kuna see on esimene osa, mida tööandja loeb. See on võimalus teha esimene hea mulje, näidata oma professionaalsust ja oskusi. Kokkuvõte peaks andma selge ülevaate teie kogemustest, oskustest ja kvalifikatsioonidest, mis muudavad teid sobivaks kandidaadiks turvamehe kohale.

Kokkuvõtte eesmärk on köita tööandja tähelepanu ja panna neid soovima rohkem teada saada teie kogemustest ja saavutustest, mis on kirjas ülejäänud CV-s. Seega on oluline, et kokkuvõte oleks hästi kirjutatud, lühike ja lööv.

Kokkuvõte on ka võimalus rõhutada oma tugevusi ja eristuda teistest kandidaatidest. Näiteks, kui teil on erilised kvalifikatsioonid, võite neid kokkuvõttes esile tuua. Samuti võite rõhutada oma pühendumust turvalisusele, teie oskust probleeme lahendada või teie suutlikkust töötada stressirohketes olukordades.

Lõppkokkuvõttes aitab kokkuvõte teie CV-l silma paista ja suurendab teie võimalusi kutse saada intervjuule.

ÕIGE
Pikaajalise kogemusega turvatöötaja, kes on tuntud oma tähelepanelikkuse ja pühendumuse poolest. Mul on tugevad probleemide lahendamise oskused ja võime töötada nii meeskonnas kui ka iseseisvalt. Olen kiire reageerimisvõimega ja suudan kriisiolukordades rahulikuks jääda. Tahan kasutada oma oskusi ja kogemusi, et tagada teie ettevõtte turvalisus ja heaolu. Usun, et minu tugevad küljed ja kogemused teevad minust sobiva kandidaadi teie meeskonda.

Täiendavad jaotised, mida lisada oma turvamehe CV-sse


Täiendavad pealkirjad turvamehe CV-sse peaksid olema "Sertifikaadid" ja "Juhiload". Turvamehe tööks on tagada inimeste ja vara kaitse, mis nõuab mitmeid oskusi ja pädevusi. CV-sse selliste kategooriate lisamine aitab tööandjal saada parema ülevaate kandidaadi sobivusest töökohale ning tema oskustest ja pädevustest, mis võivad olla tööülesannete täitmisel olulised.

Sertifikaadid

Tööandjad otsivad turvamehi, kes omavad erinevaid turvaalaseid sertifikaate. Need tõendavad, et kandidaat on läbinud spetsiaalse koolituse ning omab teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud turvatööks. Sertifikaadid võivad hõlmata esmaabi, tuleohutuse, turvasüsteemide, isikukaitse ja muude turvaalaste küsimuste tundmist. Sertifikaatide olemasolu näitab, et kandidaat on pühendunud oma erialale ning on valmis kogu aeg õppima ja oma oskusi täiendama.

Juhiload

Juhilubade olemasolu on samuti oluline turvamehe tööks. Turvamehed võivad vajada juhilube sõidukite juhtimiseks, näiteks patrullides suuremaid objekte või transportides väärtuslikke esemeid. Juhilubade olemasolu näitab, et kandidaat on võimeline täitma erinevaid ülesandeid ning on valmis tegema ka sellist tööd, mis nõuab rohkem vastutust. Lisaks on juhilubade olemasolu sageli eelduseks paljudel turvatöökohtadel, mistõttu peaks see kindlasti olema CV-s märgitud.

Olulised punktid turvamehe CV täiustamisel


Ettevalmistamisel oma CV parandamiseks turvamehe positsiooni taotlemisel, tuleks järgida alljärgnevaid nõuandeid:

 1. Tõstke esile oma kvalifikatsioonid ja sertifikaadid: Turvamehe töö nõuab sageli spetsiifilisi sertifikaate ja litsentse. Veenduge, et need on teie CV-s selgelt välja toodud.
 2. Lisage töökogemus turvalisuse valdkonnas: Kui teil on eelnev töökogemus turvalisuse valdkonnas, siis kindlasti lisage see oma CV-sse. See näitab, et olete juba tuttav turvalisusega seotud ülesannete ja protseduuridega.
 3. Rõhutage füüsilisi võimeid: Turvamehe töö võib nõuda head füüsilist vormi. Kui teil on füüsilised võimed, mis aitavad teil turvamehe tööd teha, siis lisage need oma CV-sse.
 4. Lisage oma esmaabi ja tuleohutuse koolitused: Turvamehed peavad sageli tegelema erinevate ootamatute olukordadega. Kui teil on esmaabi või tuleohutuse koolitus, siis kindlasti lisage see oma CV-sse.
 5. Mainige oma oskusi konfliktide lahendamisel: Turvamehed peavad sageli tegelema konfliktsete olukordadega. Kui teil on head konfliktide lahendamise oskused, siis kindlasti rõhutage seda oma CV-s.
 6. Detailne tööülesannete kirjeldus: Vältige üldistuste kasutamist oma töökogemuse kirjeldamisel. Ole konkreetne oma tööülesannete ja saavutuste kirjeldamisel.
 7. Keelteoskus: Turvameestel on tihti vaja suhelda erinevate inimestega. Kui räägite mitut keelt, siis kindlasti lisage see oma CV-sse.
 8. Viited: Kui teil on varasemaid tööandjaid, kes on nõus teid soovitama, lisage kindlasti nende kontaktandmed oma CV-sse.

Turvamehe CV kirjutamine: mida põhielemente peaks sisaldama?


turvamees


Turvamehe CV kirjutamisel on oluline esile tõsta just need oskused ja kogemused, mis on seotud turvatööga. Siin on mõned praktilised nõuanded, mida saate järgida, et luua professionaalne ja tõhus CV.

 1. Alustage oma CV-d lühikese sissejuhatusega, mis annab ülevaate teie kogemustest ja oskustest turvamehena. See peaks olema lühike, konkreetne ja selge.
 2. Kirjeldage oma töökogemust turvatöös üksikasjalikult. Mainige konkreetseid ülesandeid, mida olete täitnud, näiteks valve teenistuses, turvakaamerate jälgimine või kliendisuhtlus.
 3. Tõstke esile oma oskused, mis on turvatöös olulised. See võib sisaldada füüsilist sobivust, võimet reageerida ootamatutele olukordadele, esmaabi koolitust, head suhtlemisoskust jne.
 4. Ärge unustage mainida kõiki turvasektoris läbitud koolitusi või kursusi. See võib sisaldada turvaalast sertifikaati, esmaabi koolitust või muud sarnast.
 5. Mainige ka oma võimet töötada meeskonnas, kuna turvatöö nõuab sageli meeskonnatööd.
 6. Kontrollige oma CV-d põhjalikult, et tagada, et see oleks vigade ja trükivigade vaba.
 7. Kui võimalik, lisage oma CV-sse soovitajate kontaktandmed, kes saavad kinnitada teie oskusi ja kogemusi turvatöös.

Kasutage neid praktilisi nõuandeid, et luua tõhus ja professionaalne turvamehe CV, mis aitab teil end turvaliselt tunda tööotsingul.

Kuidas kirjutada veenev Turvamees CV kaaskiri


Kaaskiri on oluline täiendus teie CV-le, kui kandideerite Turvamehe ametikohale. See annab teile võimaluse rõhutada oma motivatsiooni ja huvi turvatöö vastu ning illustreerida oma karjäärieesmärke turvasektoris.

Kaaskirja koostamisel on oluline lisada teavet turvamehe töö ja selle nõuete kohta. Kui teil on raskusi kaaskirja kirjutamisega, võite kasutada meie poolt pakutavaid turvamehe ametikohale sobivaid kaaskirja näidiseid.

CV on küll oluline, kuid sellest üksi ei pruugi alati piisata. Kaaskiri annab teile võimaluse rääkida rohkem oma oskustest, isiklikest omadustest ja potentsiaalist. Samuti saate selgitada oma CV-s esinevaid lünki või nõrkusi, mis suurendab teie võimalusi tööle saada.

Turvatöö sektoris töötamiseks peate suutma ennast turundada korrektselt ja professionaalselt. Seetõttu on oluline lisada oma CV-le veenev ja esinduslik kaaskiri.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma Kippuvad Küsimused Töökoha Turvamees CV Kirjutamisel

Millises formaadis peaksin esitama oma turvamehe CV?

CV esitamise formaat sõltub sellest, kuidas plaanite oma avaldust esitada:

 • Kui otsustate kandideerida isiklikult, on Word kõige sobivam vorming.
 • Kui otsustate saata oma avalduse digitaalselt, on PDF-fail õige valik.
Mis on minu turvamehe CV ideaalne pikkus?

Teie CV pikkus sõltub riigist, kust te kandideerite:

 • Kui kandideerite Eestis asuvasse ettevõttesse, ei tohiks teie CV olla pikem kui üks lehekülg.
 • Kui kandideerite rahvusvahelistele töökohtadele, võib teie CV olla kahe lehekülje pikkune või vajaduse korral isegi kolme lehekülje pikkune.
Millist informatsiooni peaks minu turvamehe CV sisaldama?

Turvamehe CV peaks sisaldama teavet teie hariduse, kogemuste, litsentside ja sertifikaatide kohta. Samuti peaks see sisaldama teavet teie oskuste kohta, nagu füüsiline vorm, esmaabi koolitus ja suhtlemisoskus. Oluline on ka asjakohane töökogemus ja viited varasemalt turvalisusega seotud rollidest.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee