Üliõpilane CV koostamise parimad nõuanded ja soovitused

Üliõpilase CV koostamine on oluline samm tööotsingu protsessis. See võib tunduda keeruline ülesanne, kuid on oluline dokument, mis aitab tööandjal mõista teie oskusi, kogemusi ja haridustaset. Üliõpilase CV peaks esile tooma teie tugevused ja sobivuse potentsiaalsele tööandjale.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Üliõpilane CV näide

Mihkel Mets
Juriidika üliõpilane
567321890
mihkelmets@gmail.com
Tartu, Estonia
Linkedin.com/in/mihkelmets

Professionaalne kokkuvõte

Ambitsioonikas ja pühendunud juriidika üliõpilane, kes soovib saada praktilist kogemust advokaadibüroos. Tugevad teadmised tsiviilõigusest, lepinguõigusest ja kriminaalõigusest. Suurepärane analüüsi- ja probleemilahendusoskus. Vabalt valdamine eesti ja inglise keelt.

Haridus

Juriidika bakalaureuseõpe
Tartu Ülikool
September 2020 - oodatav lõpetamine Juuni 2024

Kursused ja projektitöö

 • Tsiviilõigus
 • Lepinguõigus
 • Kriminaalõigus
 • Perekonnaõigus
 • Euroopa Liidu õigus
 • Tööõigus

Töökogemus

Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna Üliõpilasnõukogu
Liige
September 2021 - Mai 2023

 • Osalenud erinevate ürituste korraldamises ja planeerimises.
 • Esindanud õigusteaduskonna üliõpilaste huve ülikooli nõukogu ees.
 • Koostöö teiste üliõpilasnõukogude liikmetega erinevates projektides.

Vabatahtlik töö

Eesti Õigusabiühing
Vabatahtlik
Juuni 2022 - August 2022

 • Osalenud õigusnõustamise sessioonidel ja abistanud inimesi õigusküsimustes.
 • Valmistanud ette materjale ja dokumendi näidiseid õigusabi saajatele.

Täiendavad tegevused

Osalenud Tartu Ülikooli Debattklubis, arendades enda argumenteerimis- ja esinemisoskusi.
Võtnud osa erinevatest õigusalastest seminaridest ja konverentsidest.

Keeled

 • Eesti keel - emakeel
 • Inglise keel - C1
 • Vene keel - B1

Üliõpilase CV olulisus seisneb selles, et seda aitab teil esile tõsta enda oskusi, saavutusi ja kogemusi, mis on seotud töökohaga, millele kandideerite. Kui teil on varasem töökogemus, siis aitab selline dokument esitleda neid kogemusi tööandjale. Kui teil pole töökogemust, siis aitab üliõpilase CV esile tõsta teie hariduslikke saavutusi ja oskusi, mis võivad olla seotud tööga, millele kandideerite.

Kokkuvõttes on üliõpilase CV koostamine oluline osa tööotsingu protsessist. See dokument aitab teil end tööandjale esitleda ning eristuda teiste kandidaatide seast. Selles artiklis uurime üliõpilase CV koostamise parimaid nõuandeid ja soovitusi, et aidata teil koostada tõhus dokument, mis esitaks teid parimal võimalikul viisil tööandjale.

Üliõpilane CV

Kuidas esile tuua oma haridust ja akadeemilisi saavutusi CV-s


Üliõpilaste CV-de koostamisel on üks oluline aspekt esile tuua enda haridus ja akadeemilised saavutused. See võib olla aga väljakutseks neile, kes pole veel kogunud palju töökogemust. Selles peatükis anname mõned näpunäited selle kohta, kuidas enda haridust ja akadeemilisi saavutusi CV-s esile tuua.

Esimene samm on lisada enda kõrgharidus ja sellel omandatud kraadid. Selleks lisage enda CV-sse ülikooli nimi, õppekava ja lõpetamise aasta. Kui olete omandanud mitu kraadi, esitage need eraldi jaotistena, et need oleksid selgelt nähtavad. Samuti võite esile tõsta olulisi kursuseid, projekte ja teadustöid, mida olete õpingute ajal läbinud.

Lisaks kõrgharidusele võite oma CV-s esile tuua ka oma akadeemilisi saavutusi, näiteks õppetöö või uurimisprojektidega seotud auhinnad, stipendiumid ja muud tunnustused. Samuti võite mainida, aga olete osalenud konkreetsetes teadusprojektides või olete oma valdkonna tudengiorganisatsiooni aktiivne liige.

Oluline on ka, et kirjutaksite enda CV-d selgelt ja arusaadavalt, et teie haridustee oleks lihtsalt loetav. Vältige kasutamast liiga teaduslikku või keerulist keelt, et teie potentsiaalsed tööandjad saaksid aru, millise haridusliku taustaga tegemist on.

Lõpuks, ärge kartke enda CV-s esile tuua ka enda tulevikuambitsioone ja karjäärieesmärke, mis on seotud teie akadeemilise taustaga. Näiteks aga olete omandanud bakalaureusekraadi psühholoogias ja soovite karjääri teha selles valdkonnas, võite enda CV-s mainida enda ambitsioone selles osas ja näidata, kuidas teie senine haridus toetab teie tulevikuplaane.

💡 Kokkuvõttes on enda hariduse ja akadeemiliste saavutuste esiletõstmine üliõpilase CV-s oluline, et näidata enda teadmisi ja oskusi tööandjatele ning suurendada võimalusi sobiva töökoha leidmiseks pärast lõpetamist.

Praktika ja kogemuste tähtsus üliõpilase CV-s


Üliõpilase CV koostamisel on oluline osa praktilistel kogemustel ja vabatahtlikul tööl, sest need annavad tööandjale aimu teie oskustest ja võimekusest. Samuti näitavad need, et olete valmis panustama enda aega ja vaeva enda tuleviku karjääri jaoks.

Üliõpilane CV

Praktikakogemus võib olla teie CV-s üks kõige väärtuslikumaid osi, kuna näitab, et olete juba omandanud reaalse maailma kogemusi ja õppinud erialal rakendama teooriat. Kui olete osalenud praktikaprogrammis, lisage kindlasti selle asukoht ja ajavahemik ning kirjeldage enda rolli ja ülesandeid. Kui olete teinud muid töökogemusi, mis ei pruugi olla otseselt seotud teie erialaga, on ka oluline mainimiseks, kuna näitab teie mitmekülgsust ja tööalaseid oskusi.

Vabatahtlik töö on samuti oluline lisandus teie CV-sse, sest näitab, et olete aktiivne kogukonna liige ja olete valmis panustama ühiskonda. Lisaks annab võimaluse arendada tööalaseid oskusi, nagu meeskonnatöö, suhtlemine ja probleemide lahendamine.

Kui teil pole veel praktilisi kogemusi või vabatahtliku töö kogemust, ärge heitke meelt. On olemas palju võimalusi omandada kogemusi ülikoolis, nagu praktikumid, uurimisprojektid, klubid ja üliõpilasorganisatsioonid. Lisage enda CV-sse kõik need tegevused ja kirjeldage, milliseid oskusi olete nende kaudu omandanud ja milliseid projekte olete teinud.

💡 Kokkuvõttes on praktilised kogemused ja vabatahtlik töö üliõpilase CV-s üliolulised, kuna need annavad tööandjale aimu teie oskustest ja võimekusest. Need kogemused võivad aidata teil eristuda teiste kandidaatide seast ja leida sobiv töökoht pärast ülikooli lõpetamist.

Võtmeoskuste rõhutamine: Millised on peamised oskused, mida tööandjad otsivad üliõpilaste CV-s ja kuidas neid rõhutada.


Kui koostate üliõpilase CV-d, on oluline esile tuua võtmeoskused, et näidata tööandjatele, miks olete sobiv kandidaat antud positsioonile. Mõned peamised oskused, mida tööandjad otsivad üliõpilaste CV-s, hõlmavad järgmist:

Suhtlemisoskus: Suhtlemisoskus on üks olulisemaid oskusi, mida tööandjad otsivad üliõpilaste CV-s. See hõlmab nii suulise aga ka kirjaliku suhtluse oskust ning võimet tõhusalt suhelda erinevate inimestega.

Üliõpilane CV

Probleemilahendusoskus: Tööandjad otsivad üliõpilaste CV-st ka tugevat probleemilahendusoskust. See hõlmab võimet mõelda loovalt ja leida tõhusaid lahendusi erinevatele probleemidele.

Meeskonnatööoskus: Paljud töökohad nõuavad meeskonnatööoskust, seega on oluline enda üliõpilase CV-s rõhutada enda kogemusi meeskonnatöös ning võimet koos teistega töötada ja saavutada ühiseid eesmärke.

Juhtimisoskus: Kui olete omandanud juhtimiskogemusi enda õpingute või vabal ajal, on oluline neid enda üliõpilase CV-s rõhutada. See näitab tööandjatele, et teil on võime juhtida ja organiseerida projekte ning meeskondi.

Tehnilised oskused: Tehnilised oskused on tänapäeval üha olulisemad, seega on oluline enda CV-s rõhutada enda tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi, nagu programmeerimine, andmeanalüüs või erinevate tarkvarade valdamine.

Ülalnimetatud oskuste rõhutamiseks on oluline, et lisate enda üliõpilase CV-sse konkreetseid näiteid, kus olete neid oskusi edukalt kasutanud. Näiteks, aga olete osalenud üliõpilasorganisatsioonis, võite mainida, kuidas olete meeskonnatööoskusi rakendanud erinevate projektide elluviimisel. Samuti võite mainida, kuidas olete omandanud tehnoloogiaalaseid teadmisi oma õpingute jooksul ja neid oskusi praktikas rakendanud.

CV struktuur ja formaat: Kuidas koostada selget ja professionaalset CV-d üliõpilasena?


Õige CV struktuuri ja formaadi valimine on oluline selleks, et teie CV oleks selge, kergesti loetav ja professionaalne. Üliõpilasena võib CV koostamine olla keeruline, kuna teie töökogemus võib olla piiratud või puududa. Siiski on olemas kindel struktuur, mida saate järgida, et esile tuua enda oskused, kogemused ja haridus.

Üliõpilane CV

Esimene samm on CV formaadi valimine, mida on mitmeid erinevaid. Traditsiooniline formaat on kronoloogiline, mis tähendab, et teie kogemused on loetletud ajalises järjekorras. Teine võimalus on funktsionaalne formaat, mis rõhutab rohkem teie oskusi ja saavutusi ning vähem ajalise järjestuse järgi loetletud töökohti. Kui teil on rohkem kogemusi ja saavutusi, võiksite kaaluda kombinatsioonformaati, kus kogemused on loetletud ajalises järjekorras ja oskused on esile toodud eraldi ja rõhutatud.

CV struktuuri osas peaks teie CV sisaldama järgmisi peamisi osi: isiklikud andmed, professionaalne kokkuvõte, haridus, töökogemus, oskused ja täiendavad tegevused. Oluline on meeles pidada, et iga osa peaks olema selgelt struktureeritud ja kergesti loetav. Kasutage lühikesi lauseid ja rõhutage enda peamisi saavutusi ning oskusi, mis sobivad antud positsioonile.

💡 Lõpetuseks on oluline pöörata tähelepanu ka CV visuaalsele küljele. Kasutage selgeid ja professionaalseid fonte, samuti veenduge, et kõik joondused ja taanid oleksid korrektsed. Vältige liiga palju värve ja pilte, kuna need võivad teie CV liiga kaootiliseks muuta.

CV keeleline ja visuaalne esitus: Kuidas kasutada keelelist stiili ja visuaalset disaini oma CV-d parandamiseks?


Üliõpilasena CV koostamine võib olla raske, kuid lisaks sisule on oluline mõelda ka keelelisele ja visuaalsele esitlusele. CV peaks olema selge ja professionaalne, kuid samas ka atraktiivne ja silmapaistev. Siin on mõned näpunäited, kuidas parandada enda CV-d keelelise ja visuaalse disaini abil:

 • Kasutage selget ja lihtsat keelekasutust, vältides keerulisi või liialdatud sõnu.
 • Kasutage kohandatud fonti, mis on lihtne lugeda. Arial, Calibri või Times New Roman on tavaliselt head valikud.
 • Hoidke CV värvide ja kujunduse osas minimalistlikku, kuid samas kasutage mõnda värvi, et muuta seda silmatorkavamaks.
 • Jagage enda CV erinevateks osadeks (haridus, kogemus, oskused jne) ja kasutage selget, loetavat vormindust, et muuta kergemini loetavaks.
Hea näide:
 • Selge ja lihtne keelekasutus.
 • Kasutatud minimalistlikku disaini, mis teeb CV silmatorkavaks.
 • Erinevad osad on selgelt vormindatud ja kergesti loetavad.

Halb näide:
 • Kasutatud keerulist ja raskesti mõistetavat keelekasutust.
 • Kasutatud liiga palju värve ja ebameeldivat disaini, mis muudab CV raskesti loetavaks.
 • Erinevad osad on ebaselgelt vormindatud, mis muudab selle raskesti jälgitavaks.

Kokkuvõttes on oluline, et CV keeleline ja visuaalne esitus oleks selge, professionaalne ja silmatorkav, et eristuks teiste kandidaatide seast.

Motivatsioonikiri: Kuidas kirjutada kaasasolevat motivatsioonikirja ja miks see on oluline?


Motivatsioonikiri on oluline tööandjale esitatav dokument, mis võimaldab teil endast rohkem rääkida ja selgitada, miks te olete õige inimene antud positsioonile. See on teie võimalus näidata enda kirge ja huvi töökoha vastu ning tutvustada enda tugevusi ja saavutusi, mida teie CV-s võib-olla ei ole mainitud.

Üliõpilane CV

Motivatsioonikiri võimaldab teil luua isikliku ühenduse tööandjaga, kuna seda võimaldab teil kirjutada otse nendele ja selgitada, miks te sobite antud positsioonile paremini aga keegi teine. Seda on ka võimalus näidata, kuidas teie isiklikud väärtused sobivad ettevõtte kultuuriga ning kuidas te võite aidata ettevõttel saavutada enda eesmärke.

Kui soovite enda motivatsioonikirja tõhusalt koostada, peaksite alustama uurides tööandjat ja nende ettevõtet, et mõista nende väärtusi ja missiooni ning kasutada seda teavet kirja personaliseerimiseks. Samuti peaksite kirjas rõhutama kogemusi, saavutusi ja isiksuslikke omadusi, mis sobivad antud positsiooniga.

Lõpuks, aga soovite luua tõeliselt muljetavaldava motivatsioonikirja, peaksite kasutama meie professionaalseid kaasasoleva motivatsioonikirja malle ja juhiseid, mis aitavad teil koostada tõhusat ja isikupärastatud kirja.

Tööintervjuu ettevalmistamine: Kuidas valmistuda tööintervjuuks pärast CV esitamist?


Tööintervjuu on üliõpilase jaoks oluline samm karjääri alustamisel. Pärast CV esitamist võite saada kutse intervjuule, mis tähendab, et peaksite alustama ettevalmistustöödega. Seda peatükk annab ülevaate mõnedest parimatest nõuannetest, kuidas valmistuda tööintervjuuks ja suurendada enda võimalusi saada soovitud töökoht.

Esimene samm on uurida tööandjat ja ettevõtet, kuhu soovite tööle kandideerida. Uurige nende missiooni, väärtusi ja töökultuuri ning veenduge, et olete kursis ettevõtte toodete ja teenustega. See aitab teil näidata enda huvi ja pühendumust ettevõtte ära vastu ning annab ka hea ettekujutuse sellest, mida tööandja ootab.Veenduge, et teil oleks kaasas asjakohane dokumentatsioon, näiteks töökogemuste tõendid, haridust tõendavad dokumendid või muud tõendid, mis võiksid teie kandidatuuri toetada. Oluline on rõhutada ka riietust, mis peaks vastama tööandja ettevõtte kultuurile ja professionaalsusele. Intervjuule minek võib olla närviline kogemus, kuid nõuetekohase ettevalmistusega saate enda enesekindlust suurendada ja paremini esineda.

Samuti on oluline mõelda ette võimalikele küsimustele, mida tööandja võib küsida. See aitab teil valmistuda vastuste jaoks ning suurendab teie enesekindlust. Lisaks on oluline valmistuda ka küsimuste esitamiseks tööandjale. See näitab, et olete huvitatud ja ettevalmistatud ning aitab teil saada rohkem teavet ettevõtte ja töö kohta.

Veenduge, et olete riietunud vastavalt olukorrale ja et olete õigel ajal kohal. Olge sõbralik, enesekindel ja professionaalne ning jälgige ära kehakeelt ja silmsidet. Ärge unustage tänada tööandjat intervjuu eest ning saatke järelmeil, et näidata enda huvi ja tänulikkust.

Kokkuvõttes on oluline mõista, et tööintervjuu ettevalmistamine on sama oluline kui CV koostamine. See annab teile võimaluse näidata enda oskusi, kogemusi ja isiksust ning suurendada enda võimalusi saada soovitud töökoht. Seega ärge unustage ettevalmistuda hoolikalt ning kasutage kõiki võimalusi enda esitlemiseks.

Näpunäited ja soovitused: Praktilised näpunäited ja soovitused üliõpilaste CV koostamiseks ja parandamiseks.


Üliõpilaste CV koostamine võib olla keeruline ja ajakulukas protsess, kuid on oluline samm oma tulevase karjääri jaoks. Üliõpilase CV peaks olema hästi struktureeritud, selge ja esitama teid kui sobivat kandidaati tööandjale. Lisaks peate rõhutama enda akadeemilisi saavutusi ja töökogemust ning esitama enda oskused nii selgelt kui võimalik.

Üliõpilane CV

Kõigepealt peate valima sobiva CV-vormingu. Selline peaks olema lihtne ja professionaalne, ning sisaldama teie isiklikke andmeid, haridust ja töökogemust. Võite kaaluda erinevate CV-mallide kasutamist, et leida endale sobiv stiil.

Teine oluline aspekt on teie oskuste esiletõstmine. Võite eraldi välja tuua oma peamised oskused, näiteks suhtlemisoskus, meeskonnatöö, analüütiline mõtlemine jne. Samuti peate rõhutama oma akadeemilisi saavutusi ja töökogemust. Kui olete saanud mingeid erialaseid auhindu või osalenud erinevates projektides, peaksite need kindlasti oma CV-sse lisama.

Lisaks peaksite koostama eraldi motivatsioonikirja, mis aitab teil eristuda teiste kandidaatide seast ja näidata oma kirge antud töö vastu. Motivatsioonikirjas võite rääkida enda huvidest ja ambitsioonidest, põhjendada, miks soovite antud tööd ja mis on teie väärtused ning isiksuseomadused, mis aitavad teil selles rollis edukas olla.

💡 Lõpuks peaksite oma CV-d hoolikalt kontrollima ja veenduma, et seda ei sisalda vigu, õigekirja ega grammatika vigu. Veenduge, et seda oleks selge ja lihtsalt loetav, ning jälgige tööandja poolt esitatud nõudeid ja soovitusi. Kui olete valmis, siis võite kaaluda oma CV ja motivatsioonikirja saatmist tööandjale ning oodata vastust.

Looge oma CV parimate mallide abil

Korduma kippuvad küsimused

Kas ma peaksin lisama oma keskkooli haridust oma üliõpilase CV-sse?

Kui oled hiljuti keskkooli lõpetanud ja sul on vähem kui aasta ülikooli õpinguid, siis võib keskkooli haridus olla oluline teave. Kui aga oled juba mõnda aega ülikoolis käinud ja sul on vajalik kogemus, võid keskkooli hariduse välja jätta.

Kuidas rõhutada minu oskusi ja kogemusi, kui mul pole varem olnud töökohta?

Kui sul ei ole varasemat töökogemust, saad rõhutada muid oskusi ja kogemusi, näiteks juhtimiskogemus koolis või ülikoolis, vabatahtlik töö või mõni hobi, mis nõuab teatud oskusi. Võid samuti lisada oma tulevikuplaane ja eesmärke, et näidata oma motivatsiooni ja pühendumust.

Kuidas peaksin mainima oma välismaal õppimise kogemust?

Kui sul on välismaal õppimise kogemus, võiksid seda kindlasti mainida oma CV-s, sest seda võib olla väärtuslik oskus tulevasele tööandjale. Saad mainida, millises riigis ja millise perioodi jooksul õppisid ning kas saavutasid seal midagi erilist, nagu keeleoskuse või kultuurilise kogemuse.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee