Detailne juhend korrektse arsti assistent CV koostamiseks

Edukas meditsiinivaldkonna assistent, kes tööle kandideerib vastab värbamisjuhtide olulistele ootustele, mis aitab tagada kutse järgmisesse intervjuu vooru. Andke oma tööotsingutele joogu juurde kasuliku CV kirjutamise juhendi abiga, mille abil saab CV koostada nullist või teha olemasolevale CV-le ajakohase värskenduse.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

📌ARSTI ASSISTENDI CV NÄIDIS📌

Kontaktandmed

Mari Maasikas
55222233
assistent@example.com
Tallinn
linkedin.com/in/Maasmari

Professionaalne kokkuvõte

Kirglik ja dünaamiline meditsiinitöötaja, olles pühendunud teiste teenimisele parimate tavade ja suurepärase hoolduse kaudu. Oskab planeerida ja rakendada asjakohaseid ja võimsaid patsiendi hooldusplaane, mis viivad optimaalse tervise ja heaoluni.

Töökogemus

Pirita Perekeskus AS
Perearsti assistent
Märts 2021 - Praeguseni

 • Haiguslugude haldamine
 • Patsientidele raviprotseduuride selgitamine
 • Patsientide ettevalmistamine uuringuteks
 • Arsti abistamine uuringute ajal
 • Laboriproovide kogumine ja ettevalmistamine
 • Põhiliste laboratoorsete analüüside tegemine
 • Patsientide instrueerimine ravimite ja eridieetide osas

Maxilla OÜ
Ortodondi assistent
Juuli 2016 - mai 2021

 • Igapäevane arvuti kasutamine
 • Telefonile vastamine
 • Patsientide vastuvõtmine
 • Patsientide haiguslugude ajakohastamine ja arhiveerimine
 • Kodeerimine ja kindlustuslehtede täitmine
 • kohtumiste planeerimine
 • Haiglaravi ja laboriteenuste korraldamine
 • Kirjavahetuse ja arveldamisega tegelemine

Haridus

Tartu Ülikool
Õenduse eriala
August 2020

Oskused

 • Haiguslugude võtmine
 • Patsientidele raviprotseduuride selgitamine
 • Patsientide ettevalmistamine uuringuteks
 • arsti abistamine uuringute ajal
 • Laboriproovide kogumine ja ettevalmistamine
 • põhiliste laboratoorsete analüüside tegemine
 • Patsientide juhendamine ravimite ja eridieetide osas

Lisainfo

 • Pidev enesetäiendus erinevatel koolitustel
 • Vabatahtlikutöö

Keeleoskused

 • Eesti keel - emakeel
 • Inglise keel C1 - professionaalne tase
 • Vene keel B1 - oskused kõnes
 • Saksa keel A1 - kasin kõnes

Arvutioskused

 • Riistvara Kesktase
 • Tabelarvutus Kesktase
 • Tekstitöötlus Kesktase

Ülevaade CV kirjutamiseks koos vastava meditsiinilise elulookirjelduse näidisega hõlmab erinevaid kasulikke teemasid:

 1. Ülevaade arsti assistentide tööülesannetest
 2. Kuidas kirjutada meditsiiniline CV
 3. Sobilik vorming meditsiinilise CV jaoks
 4. Nõuanded CV erinevate osade kohta
 5. Kasulik info CV kujunduse ja disaini kohta.

Meditsiinitöö turg ja väljavaated


Meditsiinitöö on suurepärane koht uute võimaluste avastamiseks ja leidmiseks. Pandeemia on asetanud tervishoiutöötaja elukutse ja selle vajaduse kesksele kohale - hinnatud on nii arstid kui ka assistent. Õdede ja arsti assistentide puudus paljudes Eesti haiglates piirkonnas raskendab patsientidega toimetulekut ning erakorralise meditsiini ja intensiivravi üksused on ülekoormatud. Puudust meditsiinivaldkonna töötajatest kinnitab veelgi vananeva elanikkonna suurenenud hooldusvajadus ja asjaolu, et arstid lähenevad pensionieale. Suur nõudlus meie riigis on ka teiste tervishoiutöötajate järele. Statistikaameti hinnangul on kõigi tervishoiuvaldkonna ametite vajadus 15% võrra suurem.

Vajalik teave arsti assistent CV kirjutamiseks

💡Mida teevad arsti assistendid?💡


Laias laastus abistavad meditsiinitöötajad patsiente nende tervise ja heaoluga seotud küsimustes või viivad läbi haiguste ja tervisekaebustega seotud uuringuid. Sobivad ametikohad võivad olla erineva spetsialiseerumisega arstide assistendid, medõed, terapeudid või tervishoiuspetsialistid ükskõik millises tervishoiuasutuses, näiteks töötada laboris, assisteerida arsti tööd või töötada röntgeni või MRT tehnikuna. Arsti assistendid võivad töötada haiglates, erapraksises, perearstikeskuses või laborites. Nad võivad spetsialiseeruda ühe kehaosa või haiguse diagnoosimisele, uurimisele ja ravimisele või keskenduda üldisele tervise jälgimisele ja tervisliku heaolu edendamisele.

⚠️Milliseid ülesandeid täidab arsti kõrval assistent?⚠️


Tööülesanded varieeruvad kontoriti, sõltuvalt asukohast, suurusest ja erialast.

👆Administratiivsed ülesanded, mida arstid ootavad võivad hõlmata järgmist:👆

 •  arvutirakenduste kasutamine
 • telefonidele vastamine
 • patsientide tervitamine
 • patsientide haiguslugude ajakohastamine ja arhiveerimine
 • kodeerimine ja kindlustuslehtede täitmine
 • kohtumiste planeerimine
 • haiglaravi ja laboriteenuste korraldamine
 • kirjavahetuse, arveldamine

👇Kliinilised ülesanded varieeruvad, kuid võivad hõlmata järgmist:👇

 • haiguslugude võtmine
 • patsientidele raviprotseduuride selgitamine
 • patsientide ettevalmistamine uuringuteks
 • arsti abistamine läbivaatuse ajal
 • laboriproovide kogumine ja ettevalmistamine
 • põhiliste laboratoorsete analüüside tegemine
 • patsientide juhendamine ravimite ja eridieetide osas.
 • ravimite valmistamine ja manustamine vastavalt arsti juhistele.
 • retseptide täitmine vastavalt juhistele
 • vere võtmine
 • elektrokardiogrammi võtmine
 • õmbluste eemaldamine ja sidemete vahetamine

📌Millised on inimestevahelised oskused📌

Klienditeenindus on arsti assistendi rolli oluline osa. Paljud meditsiiniassistendi igapäevastest ülesannetest on patsiendiga seotud. See spetsialist on sageli esimene, kes külastuse ajal patsientidega suhtleb, nii et mulje asutusest võib alguse saada just sinust. Järgmised suhtlemisoskused aitavad teil organisatsiooni patsientide ja personaliga töötamisel.

Vajalik teave arsti assistent CV kirjutamiseks

👉Suhtlemine - patsientide, arstide ja õdedega töötades on oluline omada tugevaid suhtlemisoskusi. See tähendab kuulamist, tähelepanu pööramist üksikasjalikele muredele, juhistele ja ravile. Samuti on oluline edastada meditsiinilist teavet selgelt, lühidalt ja arusaadavalt.

👉Probleemide lahendamine - olenemata sellest, kas patsient on hädas ravimata haigusega või meditsiiniõde on hädas meditsiiniseadmetega, võivad probleemide lahendamise oskused sõna otseses mõttes tähendada elu või surma vahet. Arsti assistent, kes suudab kiiresti mõelda ja tegutseda on oluline abiline igapäevases meditsiinitöös.

👉Meeskonnatöö - Sama oluline nagu probleemide lahendamine on ka koostöö meditsiinitöötajate meeskonnaga, et leida need lahendused patsiendi hooldamiseks. Teil ei ole raskusi teistega koos töötamisega, võite leida, et see oskus tuleb teile loomulikult.

👉Empaatia - Tervishoiutöötajana töötamise oluline osa on oskus mõista ja näidata empaatiavõimet teiste suhtes. Sageli võib teil olla vaja kuulata patsientide - ja isegi kolleegide - kaebusi. Hoolivusest, lahkusest, austusest ja tundlikkusest lähtuv töö osutub teie meditsiiniassistendi ametikohal hindamatuks.

👍Administratiivsed oskused👍

Nagu mainitud, on meditsiiniassistendi rollil kaks aspekti. On patsientide hooldamine ja kliiniline töö ning on ka halduslik osa. Paljud selles valdkonnas tööga tegelevad spetsialistid naudivad nende kahe tasakaalu. Lisaks suhtlemis- ja kliinilistele oskustele on teil vaja järgmisi praktilisi oskusi, mis aitavad teil, teie patsientidel ja teie meditsiinimeeskonnal kohtumisi ja patsientide hooldust sujuvalt ja tõhusalt läbi viia.

 • Ajaplaneerimine
 • Kohtade määramine
 • Elektroonilised haiguslood
 • Meditsiiniline kodeerimine
 • Arvuti kasutamise oskus
 • Telefonioskused
 • Multitasking
 • Organisatsioon

Kuigi mõned hea meditsiiniassistendi omadused on loomupärased, saab teisi oskusi õppida ja täiustada meditsiiniassistendi kraadi omandamise ajal. Kui te olete juba "inimlik inimene", kellele meeldib mitmekülgne töö ja teiste abistamine, siis võib juhtuda, et teil puuduvad vaid tehnilised oskused, mida on vaja meditsiinilise assistendi igapäevaste ülesannete täitmiseks.

Siinkohal muutub meditsiinilise assisteerimise haridus hindamatuks väärtuseks. Karjäärile suunatud meditsiiniassistendi programmi läbimine, nagu Goodwini ülikoolis, valmistab teid ette kliiniliste oskuste, teadmiste ja koolitusega, mis on vajalikud antud rolli jaoks.

⚠️Kuidas kirjutada meditsiinitöötaja elulookirjeldust⚠️


Enne meditsiini assistent ametikohale elulookirjelduse koostamist, peate teadma, mida lisada.

Iga edukas CV peaks hõlmama järgmist:

 • Kontaktandmed ja profiili lühikokkuvõte
 • CV kokkuvõte (ehk profiil või isiklik avaldus)
 • Töökogemus
 • Erialased oskused
 • Haridustee

Elulookirjeldus on elav dokument, mis nõuab isikupärastamist. Iga töökuulutuse puhul uurige haiglat, kliinikut või praksist, kuhu te kandideerite. Uuri välja, milliseid arste, õdesid ja millist tüüpi patsiente nad näevad. Lisaaeg, mille te selleks kulutate, aitab teil välja töötada sõnumi, mis kõnetab otseselt teie tulevasi tööandjaid. See annab teile ka ülevaate sellest, millistele oskustele ja omadustele peaksite igas punktis keskenduma.

Vajalik teave arsti assistent CV kirjutamiseks

Tasub õpida ära töölevõtva juhi ja tulevase ülemuse nimi. Mine tea! Võib-olla käisite samas koolis või teil on mõni muu side, mis annab teile eelise soovitud intervjuu saamisel.

Suurepärane meditsiinialane elulookirjeldus kasutab järjepidevat sõnumit, tooni ja stiili. Järgige neid suuniseid, et enda CV maksimaaleslt enda kasuks tööle panna:

Kirjutage nii, nagu pöörduksite tervishoiuteenuse osutaja poole, kelle juurde soovite tööle minna.

Pöörake tähelepanu lihvitud visuaalse esmamulje loomisele, kasutades elulookirjelduse malli, mis on loominguline, ilma et see teie sõnumit segaks.

Optimeerige, lisades ATS-i algoritmidele suunatud olulised märksõnad ja fraasid.

💡Ekspertide nõuanne💡

Taotlejate jälgimissüsteemid kergendavad personaliosakondade koormust, skaneerides ja sorteerides elulookirjeldusi, kuid nad võivad teie dokumendi välja filtreerida, sest see ei ole õigesti vormistatud.

Teie parim võimalus ATS-i läbimiseks on iga töökuulutuse analüüs. Tõstke esile märksõnad ja fraasid ning lisage need CV sobivasse kohta. Veenduge, et teie tekst kõlab endiselt loomulikult ja et te ei liialda fraaside liiga sagedase kordamisega.

🛑 Parima elulookirjelduse vormi valimine meditsiinitöötajale 🛑

Kooskõlas meie nõuannetega ATS-tarkvara kohta soovitame vastupidises kronoloogilises järjekorras elulookirjelduse formaati. See teeb teie elu lihtsamaks, sest skaneerimistarkvara paigutab teie andmed dokumendiruutudesse, sest ATS kasutab tõenäoliselt seda formaati. Ka värbajad eelistavad sellist stiili, sest nad näevad hõlpsasti, kus te praegu olete.

Vajalik teave arsti assistent CV kirjutamiseks

Kuigi on olemas ka teisi elulookirjelduse formaate, nagu funktsionaalne või hübriidstruktuur, ei sobi need üldiselt meditsiinitöötajatele, sest paljude ametikohtade puhul on vajalik esitada varasemat kogemust selles valdkonnas, et neid saaks arvesse võtta.

Kandideeridesalgtaseme ametikohale, näiteks meditsiini vastuvõtuametnikuks või tööle hooldekodus , võite kaaluda hübriidmudelit, mis algab jaotisega "Oskused" või "Kogemus", millele järgneb lühem "Tööalane ajalugu", kus saate loetleda ametikohad, mis näitavad ülekantavaid oskusi.

💡Elulookirjelduse kokkuvõtte näide:💡

Enamik meditsiinitöötajaid töötab nii patsientidega kui ka kolleegide ja ülemustega. Stressirohkete olukordade või murelike või valusate patsientidega tegelemine nõuab suurepäraseid inimlikke oskusi. Meditsiinilise elulookirjelduse kokkuvõtte osa on koht, kus seda oskust näidata.

See osa, mida nimetatakse ka profiiliks, sisaldab 3-4 lauset, et tutvustada enda karjääri ning kirjeldadatööfilosoofiat ja käitumist. Kirjutage üks lause, mis võtab kokku teie karjääri, sealhulgas üks või kaks positiivset sõna enda kirjeldamiseks. Seejärel valige tipphetk, mis illustreerib teie andeid ja ütleb tööandjatele, mida te saate töökohale anda. Üleliigse ruumi korral, lisage midagi isiklikumat, näiteks miks te sellesse valdkonda astusite.

Tööalane elulookirjeldus näide:

Meditsiinitöötaja elulookirjelduse tööajaloo osa jutustab lühidalt ja kokkuvõtlikult karjääri edusammudest. Pange tähele, et me ütlesime "karjääri edu". See ei ole loetelu igast patsiendist, kelle juures te kunagi käinud olete, ega röntgenülesvõtetest, mida olete teinud. See on järjekordne võimalus näidata tööandjatele, miks nad peaksid teid tööle võtma.

Kas te diagnoosisite haruldase haiguse? Kas olete ühtlustanud õendusjaama protokolli? Kas olete osav närviliste patsientide rahustamiseks? Kasutage iga punkti, et kirjeldada edu, mis keskendub teie tulevase tööandja vajadustele, ning veenduge, et teie saavutusi on võimalik numbrite ja statistikaga mõõta.

TÖÖAJALOO ELULOOKIRJELDUSE NÄIDIS

 • Valmistas ette uuringuruumid ning seadistas instrumendid ja seadmed vastavalt protokollile.
 • Dokumenteeris patsientide haiguslugusid, kaebusi ja kogu patsiendiga seotud suhtlust.
 • Pakkus abi uuringute, protseduuride ja ravi läbiviimisel.
 • Viis läbi diagnostilisi teste, sealhulgas silmakontrolli, EKG, Pulse Ox ja kurgu/nina tampooniproovid.

🛑 CV oskuste näide: tugevuse esile toomine 🛑

Meditsiinilise CV oskuste osas peate vaatama, kes te olete spetsialistina ja diagnoosima peamised oskused. Seejärel veenduge, et need sobivad kokku töökuulutusega, et teil oleks suurem võimalus ATS-filtrist läbi pääseda.

Meditsiinitöötajatel on vaja tugevat segu teaduslike teadmiste rasketest oskustest ja pehmetest oskustest, mis võimaldavad neil patsiente ja kolleege tähelepanelikult kuulata ja olulist terviseteavet edastada. Püüdke selle CV-osa koostamisel püüda rõhutadakahe omaduse segunemist.

Oskuste osa mõte on anda värbajatele kiire ettekujutus sellest, kas teil on oskusi, mida nad peavad soovitavaks, ja anda neile ettekujutus sellest, millised on teie arvates kõige olulisemad tegurid teie tööülesannete täitmisel.

👇Allpool leiate oskuste osa elulookirjelduse näite👇

OSKUSTE OSA ELULOOKIRJELDUSE NÄIDE

 • Võime töötada pinge all
 • Võime töötada meeskonnas
 • Aus ja usaldusväärne
 • Täiustatud meditsiinilised teadmised
 • Patsientide hooldamine ja toetamine
 • Elektroonilise meditsiiniraamatu (EMR) süsteemid

Meditsiinilise hariduse elulookirjelduse näide

Arstid vajavad vähemalt 10-aastast koolitust, praktikat ja residentuuri ning paljud teised meditsiinierialad nõuavad erialakraade, magistrikraadi või sertifikaate. Teie hariduse osa on koht, kus need kõik loetleda. Olete hiljuti koolist välja tulnud ja teil on suurepärane GPA, siis lisage see. Muidu räägib teie töökogemus enda eest. Olete omandanud kõrghariduse, ei ole vaja CV-le lisada keskharidust.

Vajalik teave arsti assistent CV kirjutamiseks

Olete avaldanud töid, teeninud auhindu või olete mõne kutseorganisatsiooni aktiivne liige, võite selle siin loetleda või teie 1-2-leheküljelises elulookirjelduses on ruumi, looge ametialaste saavutuste lisamiseks eraldi jagu.

Allpool leiate vormistamise juhiseks hariduse osa elulookirjelduse näidise

HARIDUSE OSA ELULOOKIRJELDUSE NÄIDIS
Bioloogia bakalaureusekraad, Tartu Ülikool
 • September 2021 - juuni 2022
Keskkooli lõputunnistus, Tartu Miina Härma Gümnaasium
 • September 2017 - juuni 2020

Elulookirjelduse kujundus ja disain: enesekindel esitlus

Peate mõjuma enesekindlalt, usaldusväärselt ja professionaalselt, nii ka teie meditsiinialane elulookirjeldus. See esimene mulje on oluline teie suhetes patsientidega ja sama oluline on ka esimene mulje, mida esitate värbajatele. Kuidas anda need omadused edasi CV kujunduses ja disainis?

Soovite lugejasõbralikku, pilkupüüdvat kujundust, mis ei sisaldaks mingeid trikke. Teie kontaktandmed peaksid paistma silma, ilma et need läheksid lilleliseks, sest soovite, et värbajad saaksid teiega ühendust pidades teid intervjuu vääriliseks.

Kuna kujundus ja disain räägivad teie kohta juba enne, mil värbamisjuht loeb leheküljel sõna, võite kaaluda elulookirjelduse malli kasutamist, et vältida vormingu muutmist. Need professionaalselt kujundatud kujundused võimaldavad teil lisada teavet, mis kohandab selliseid võimalusi nagu värv ja jaotiste pealkirjad.

ÕIGE
Hoidke marginaalid standardse laiusega
Tasakaalustage valge ruumi hulk tekstiga
Looge tugev päis, et rõhutada oma nime ja kontaktandmeid

VALE
Liialdage ikoonide, graafika või ebavajalike kujunduselementidega.
Hoidke oma värvipalett tagasihoidlik ja professionaalne
Esitage oma elulookirjeldus ilma eelneva õigekirja- ja grammatikavigade kontrollita

Looge oma CV parimate mallide abil

Arsti assistendi CV kirjutamise KKK

Kas Arsti assistendiks saamiseks on vaja eriharidust?

Arsti assistent ametikohal töötamiseks jaoks ei ole üldjuhul vaja litsentsi. Paljudes eri riikides võivad tööülesanded siiski olla piiratud kandidaatide puhul, kel puudub nõuetekohane litsents. Lisaks sellele otsib üha rohkem tööandjaid eriharidusega arsti assistent töökohale ja sageli on eriharidus eeliseks ka tööle saamisel.

Mida peaks arsti assistent teadma?

Arsti assistent peaks teadma erinevaid termineid, protseduure, oskusi, seadmete haldamise teadmisi ja omama tugevat suhtlemisoskust. Arsti assistent , nagu ka teised tervishoiualased ametid, avaldavad tõepoolest suurt mõju ja muudavad elusid. Tervishoiutöötajate elukutset hinnatakse mitte ilma põhjuseta üheks kõige tasuvamaks karjääriks, vaid hoopis üheks kõige tasuvamaks karjääriks. See tähendab, et arsti assistent peaks oskama olla empaatiline ja pühendunud oma patsientidele, et selles karjääris silmapaistvalt silma paista ja leida tunnustust.

Mis oskusi meditsiiniline CV sisaldama?

Põhioskused, mida arstid ootavad, et assistent enda CV- loetleks:

 • Meditsiiniassistendi administratiivsed ülesanded
 • Arvutirakenduste haldamine
 • Patsientide tervitamine
 • Telefonidele vastamine
 • Kirjavahetus, arveldamine
 • Haiglaravi ja laboratoorsete teenuste osutamine
 • Kohtade planeerimine
 • Kindlustuskoodide ja -vormide täitmine
 • Patsientide haiguslugude registreerimine ja ajakohastamine

Meditsiiniassistendiks peab olema detailidele orienteeritud, täpsusele pühendunud, empaatiline ja kohanemisvõimeline. Hea suhtlemisoskus on hädavajalik. Samuti peate olema võimeline täitma mitut ülesannet. Sa peaksid olema hästi organiseeritud, suutma seada prioriteete ja lahendada probleeme ning tegema koostööd meeskonnakaaslastega.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee