Kuidas kirjutada veenev kaaskiri: parimad mallid müügiesindaja töökohale

Müügiesindaja töö on keeruline ja nõudlik, mis nõuab suurepäraseid suhtlemis- ja müügioskusi. Need oskused peavad olema ilmsed juba esimesest kokkupuutest potentsiaalse tööandjaga. Seetõttu on kaaskirja kirjutamine müügiesindaja jaoks äärmiselt oluline. Kaaskiri mitte ainult ei tutvusta teie CV-d, vaid aitab teil ka eristuda teistest kandidaatidest, näidates teie isiklikku lähenemist ja professionaalsust. Kvaliteetne kaaskiri võib olla teeotsustavaks teguriks, mis viib teid töövestlusele ja edasisele karjääriredelil tõusule.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

Müügiesindaja tööle kandideerimise kaaskirja mall

Tervist,

Olen väga huvitatud teie ettevõtte müügiesindaja positsioonist, mille leidsin tööpakkumiste portaalist CV Keskus. Olen alati olnud huvitatud just teie ettevõttest ning usun, et minu varasem kogemus ja oskused sobivad hästi välja pakutud tööga.

Olen töötanud müügiesindajana viimased viis aastat, kus olen omandanud tugevad müügi- ja kliendihalduse oskused. Olen edukalt suutnud ehitada pikaajalisi suhteid klientidega, aidates kaasa ettevõtte kasvule ja laienemisele. Lisaks on mul tugevad suhtlemisoskused, mis on aidanud mul efektiivselt suhelda erinevate klientidega. Kõik need oskused aitavad mul olla edukas teie ettevõtte müügiesindajana.

Minu eelmises rollis õnnestus mul suurendada müüki 30% võrra vaid ühe aasta jooksul. Olen ka aidanud meie meeskonnal arendada uusi müügistrateegiaid, mis on suurendanud meie klientide rahulolu määra. Usun, et need saavutused ja minu pühendumus klientidele võib tuua palju kasu teie ettevõttele.

Olen alati imetlenud teie ettevõtte pühendumust klienditeenindusele ja innovatsioonile. Teie tuntus tööstuses ja pühendumus kvaliteedile teeb teie ettevõtte ideaalseks kohaks, kus saan rakendada oma oskusi ja kogemusi.

Lõpetuseks tahan öelda, et olen väga huvitatud võimalusest liituda teie meeskonnaga ja panustada teie ettevõtte edusse. Olen valmis kohtuma teiega intervjuul, et arutada võimalusi edasi. Tänan teid aja ja tähelepanu eest.

Parimate soovidega,

[Teie nimi]

Kaaskirja tähtsus töökoha müügiesindaja taotlemisel: miks see on kriitilise tähtsusega?


muugiesindaja


Kaaskirja struktureerimise tähtsus müügiesindaja töö jaoks ei saa olla alahinnatud. See on esimene dokument, mida potentsiaalne tööandja näeb ja see on võimalus teha esimene mulje. Hoolikalt struktureeritud kaaskiri aitab kandidaadil esile tõsta oma oskusi ja kogemusi, mis on otse seotud positsiooni nõuetega. See on võimalus rääkida rohkem enda karjäärieesmärkidest ja väljakutsetest, mis aitab tööandjal mõista teie pühendumust ja ambitsioone. Hästi struktureeritud kaaskiri on oluline samm eduka karjääri poole müügiesindajana.

Lisaks müügiesindaja kaaskirjamallile pakume veel mitmeid teisi sarnaseid malle, mida soovitame teil tutvuda.

Tere tulemast meie meeskonnaga liitumisel!

Töötaotluse esitamisel on oluline alustada õige tervitusega, et näidata austust ja professionaalsust. See esimene mulje võib mõjutada värbamisjuhi või tööandja suhtumist teie taotlusesse. Tervitus tuleks valida vastavalt situatsioonile ja teie suhtele adressaadiga. Müügiesindaja ametikohale taotledes võite kasutada järgmisi tervitusi:

 • Tere päevast, hr./pr. [Perekonnanimi].
 • Austatud hr./pr. [Perekonnanimi].
 • Hea [Firma nimi] värbamistiim.
 • Lugupeetud [Firma nimi] personaliotsingu meeskond.
 • Tere, [Firma nimi] värbamisjuht.
 • Hea [Firma nimi] personalijuht.
Pidage meeles, et teie tervitus peaks olema ametlik, viisakas ja professionaalne. See peegeldab teie suhtumist ja austust tööandja või värbamisjuhi vastu. Samuti aitab see luua positiivset esmamuljet, mis võib mõjutada teie taotluse edukust.

muugiesindaja

Minu motivatsioon ja huvi müügiesindaja positsiooni vastu

Müügiesindaja kaaskirja sissejuhatavas lõigus peaks kandidaat kõigepealt selgelt väljendama oma huvi torustiku töökoha vastu. See näitab, et taotleja on teadlik tööandja ettevõttest ja tegevusalast ning on motiveeritud panustama konkreetsele positsioonile. Lisaks tuleks kaaskirjas märkida, kuidas kandidaat sai teada töökoha avamisest, kas see oli läbi tööportaali, soovituse kaudu või mõne muu allika. See näitab tööandjale taotleja aktiivset huvi ja osalemist tööturul. Samuti võib see pakkuda tööandjale väärtuslikku tagasisidet nende värbamiskanalite efektiivsuse kohta.

Lugupeetud [Ettevõtte nimi],

Olen väga huvitatud teie müügiesindaja positsioonist, millest sain teada [kust saite teada tööpakkumisest]. Olen põnevil võimalusest kasutada oma müügioskusi ja -kogemusi teie ettevõtte kasvu toetamiseks.


Müügiesindaja kogemus ja saavutused

Kaaskirjas müügiesindaja positsioonile on iga lõik oluline, kuna see annab potentsiaalsele tööandjale ülevaate teie oskustest, kogemustest ja sobivusest sellele positsioonile. Põhiteksti lõigud on justkui peegelpildid teie professionaalsest profiilist - need võimaldavad teil rõhutada oma tugevusi, näidata oma saavutusi ning selgitada, miks just teie oleksite sellele ametikohale ideaalne kandidaat. Need lõigud ei ole pelgalt teie CV kokkuvõte, vaid pigem isikupärane sissevaade teie karjääriväljavaadetesse ja põhjustesse, miks teid peaks valima.

Müügiesindaja kaaskirja esimene lõik on oluline, sest see on esimene mulje, mille tööandja saab kandidaadist. Selle asemel, et lihtsalt tervitada lugejat või kirjeldada, kust kandidaat kuulutas kuulutuse, peaks esimene lõik sisaldama olulist teavet selle kohta, mida kandidaat saab ettevõttele pakkuda.

Kandidaadi oskuste ja kogemuste esiletõstmine on oluline, sest see näitab, mida nad on varem saavutanud ja milliseid oskusi nad on omandanud. See võib sisaldada teavet müügikogemuse, suhtlemisoskuste, probleemide lahendamise võime, suutlikkuse töötada meeskonnas või iseseisvalt jne kohta.

Oskuste ühendamine töönõuetega on oluline, sest see näitab, et kandidaat on teadlik tööülesannetest ja on neid hoolikalt kaalunud. See aitab tööandjal mõista, kuidas kandidaat saab konkreetseid tööülesandeid täita ja milline on nende võimekus neid täita.

Lühidalt, esimese lõigu eesmärk on köita tööandja tähelepanu, näidata, et kandidaat on kvalifitseeritud ja motiveeritud ning luua sideme kandidaadi oskuste ja töö nõuete vahel.

Üle viie aasta kestnud eduka müügikarjääri jooksul, kus töötasin peamiselt B2B sektoris, olen arenenud tulemustele orienteeritud müügiprofessionaaliks, kes on võimeline suurendama ettevõtte tulusid ja kasvu. Minu tugevused on strateegiline planeerimine, suhete loomine, meeskonnatöö ja müügistrateegiate väljatöötamine. Teie ettevõtte müügiesindaja positsioonile kandideerides näen, et need oskused on tööülesannete täitmiseks hädavajalikud.

Müügiesindaja kaaskirja 2. lõik peaks keskenduma saavutuste ja panuste näitamisele, et näidata kandidaadi pädevust ja väärtust. Sellel on mitu eesmärki.

Esiteks aitab see tööandjatel mõista kandidaadi oskuste ulatust ja kvaliteeti. Konkreetsed saavutused, näiteks müügi suurendamine protsendina või uute klientide hankimine, näitavad, et kandidaatil on vajalikud oskused ja kogemused tööga toimetulekuks.

Teiseks aitab see näidata, kuidas kandidaat on varasemates rollides väärtust loonud. See on oluline, kuna see näitab, et kandidaat on suuteline andma olulise panuse ka uude rolli.

Kolmandaks võimaldab see tööandjatel paremini mõista, kuidas kandidaadi varasemad saavutused võivad nende ettevõtte jaoks kasu tuua. Näiteks, kui kandidaat suutis varasemas rollis oluliselt müüki suurendada, võib see viidata sellele, et ta võib tuua kaasa müügikasvu ka uues rollis.

Seega, kui kandidaat suudab oma kaaskirjas tõhusalt oma saavutusi ja panuseid tutvustada, võib see suurendada tema võimalusi soovitud töökoha saamisel.

Minu varasemate töökohtade hulka kuuluvad müügiesindaja positsioonid nii B2B kui ka B2C sektorites, kus ma suutsin regulaarselt ületada seatud müügieesmärke. Näiteks viimases ametis suurendasin ma ettevõtte kvartaalset müüki 30% võrra, samal ajal luues tugevaid suhteid klientidega ja parandades kliendirahulolu. Sellised saavutused näitavad minu võimet tuua kaasa positiivseid tulemusi ka teie ettevõttes. Ma olen kindel, et minu praktilised kogemused ja oskus mõista klientide vajadusi võivad aidata teie müügimeeskonnal saavutada ja ületada seatud eesmärke.

Müügiesindaja kaaskirja kolmandas lõigus peaks olema ettevõtte teadmised, et näidata oma pühendumust ja huvitatust konkreetsest organisatsioonist. See näitab, et olete oma kodutöö ära teinud ja olete valmis ettevõttesse panustama.

Teadmisi tulevase tööandja kohta saab näidata, mainides ettevõtte saavutusi, väärtusi, missiooni, visiooni, tooteid või teenuseid ja nende positsiooni turul. See näitab, et olete kursis ettevõtte tegevuse ja eesmärkidega, mis võib suurendada teie võimalusi tööle saada.

Ettevõtte sobivuse selgitamiseks on oluline tuua välja, kuidas teie oskused, kogemused ja väärtused ühtivad ettevõtte omadega. Samuti võite mainida, kuidas ettevõtte kultuur, töökeskkond või karjäärivõimalused vastavad teie ootustele ja ambitsioonidele.

Nii saate näidata, et olete motiveeritud ja entusiastlik just selle ettevõtte jaoks töötama, mis omakorda võib suurendada teie atraktiivsust potentsiaalsele tööandjale.

Olen alati austanud Teie ettevõtte pühendumust klienditeenindusele ja innovatsioonile. Teie firma maine kui tööstuse liider, mis keskendub kliendisuhete loomisele ja hoidmisele, on mulle väga muljet avaldanud. Tänu minu oskustele ja kogemustele müügivaldkonnas olen veendunud, et suudan aidata Teie ettevõttel säilitada ja laiendada oma klientide baasi. Olen kindel, et minu kirega müügitöö vastu ja sooviga pakkuda parimat klienditeenindust sobin ideaalselt Teie meeskonda.

muugiesindaja

Lõppsõna ja edasised sammud

Müügiesindaja kaaskirja lõpulõik on kirja kõige kriitilisem osa, sest see on viimane võimalus jätta tugev mulje ja luua sidet lugejaga. See peab olema veenev, entusiastlik ja professionaalne, kuna see annab tööandjale ettekujutuse teie suhtumisest ja viisakusest.

Lõpulõik on koht, kus saate väljendada oma entusiasmi võimaluse üle kohtuda ja arutada oma kandidatuuri detailsemalt. See on võimalus näidata, et olete motiveeritud ja valmis panustama ettevõtte edu. Samuti on see koht, kus tuleks lisada oma kontaktandmed, et tööandja saaks teiega hõlpsasti ühendust võtta.

Lõpuks on äärmiselt oluline tänada tööandjat aja eest, mida ta on kulutanud teie kaaskirja lugemisele ja kaalumisele. See näitab, et hindate võimalust ja olete tänulik nende kaalumise eest. See mitte ainult ei näita teie head kasvatust, vaid näitab ka, et olete inimene, kes väärtustab teiste aega ja vaeva.

Kokkuvõttes on kaaskirja lõpulõik võtmetähtsusega selle edukuses. Ilma tugeva ja mõjusa lõpulõiguta võib teie kaaskiri jääda märkamatuks või unustatuks.

Lõpetuseks sooviksin öelda, et olen väga huvitatud võimalusest liituda teie meeskonnaga ning oleksin tänulik, kui saaksime minu kandidatuuri ja võimalusi teie ettevõttes edasi arutada intervjuu raames. Tänan teid juba ette minu avalduse kaalumise eest ning ootan huviga võimalust kohtuda ja teiega isiklikult rääkida.

Parimate soovidega,

[Teie nimi]


Tasuta sulgemise võimalused müügiesindajana

Täname, et võtsite aega tutvuda minu taotlusega müügiesindaja ametikohale. Olen kindel, et minu kogemused ja oskused on suurepärane lisandus Teie meeskonnale. Ootan võimalust vestelda Teiega lähemalt sellest, kuidas saaksin aidata kaasa Teie organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.

Lugupidamisega,

[Teie nimi]

või

Täname, et võtsite aega uurida minu kandidatuuri müügiesindaja ametikohale. Olen veendunud, et minu oskused ja kogemused sobiksid hästi Teie ettevõttega. Ootan võimalust rääkida Teiega rohkem sellest, kuidas ma saaksin panustada Teie meeskonna edusse.

Parimate soovidega,

[Teie nimi]


Taotlus Müügiesindaja Positsioonile


Kaaskirja allkirjastamise osas on palju arvamusi, kas kasutada digitaalset või käsitsi kirjutatud allkirja. Mõlemal variandil on omad eelised ja puudused, seega on oluline kaaluda, kumb neist vastab paremini kirja eesmärgile.

Digitaalne allkiri on kiire ja mugav lahendus, eriti kui saadetakse suur hulk kirju. See on ka hästi loetav ja professionaalne, mida võib eelistada ametlikus ärikommunikatsioonis. Samuti, digitaalsed allkirjad on suhteliselt turvalised, kuna neid on raske võltsida. Samas võib digitaalne allkiri jätta mulje isiklikkuse ja inimlikkuse puudumisest.

Käsitsi kirjutatud allkiri seevastu annab kaaskirjale personaalsema ilme. See näitab, et olete võtnud aega, et pöörata tähelepanu detailidele ja teha midagi unikaalset. Selline lähenemine võib aidata luua emotsionaalset sidet saajaga ning muuta teid meeldejäävamaks. Siiski, käsitsi kirjutatud allkirja skaneerimine ja digitaalseks muutmine võib olla tülikas ning lisaks, käsitsi kirjutatud allkirjad on kergemini võltsitavad.

Kokkuvõttes, olenevalt kaaskirja eesmärgist ja saaja ootustest, tuleks valida kas digitaalne või käsitsi kirjutatud allkiri. Kui soovite jätta professionaalset muljet, võib digitaalne allkiri olla parem valik. Kuid kui soovite luua personaalsemat ja inimlikumat ühendust, võib käsitsi kirjutatud allkiri olla sobivam.

muugiesindaja

Näpunäited efektiivse müügiesindaja kaaskirja kirjutamiseks


Kaaskirja kirjutamine müügiesindaja positsiooni jaoks nõuab enamat kui lihtsalt oskuste ja kogemuste loetlemist. See on võimalus näidata oma kirglikkust müügi vastu, tuua välja saavutused ning näidata, kuidas teie oskused ja kogemused võivad ettevõtet edasi viia. Siin on mõned täiendavad nõuanded ja head tavad kaaskirja kirjutamisel:

 1. Valmistage end ette: Enne kirja kirjutamist uurige ettevõtte kohta. Mõistke nende tooteid, kliente ja turgu. See näitab, et olete pühendunud ja hoolite sellest rollist.
 2. Keskenduge saavutustele: Müügiesindaja töö on tulemustele orienteeritud. Seetõttu tuleks teie kaaskirjas rõhutada teie saavutusi ja tulemusi varasemates rollides. Näiteks võite tuua välja, kui palju olete suutnud müüki suurendada või kuidas olete aidanud luua uusi klientide suhteid.
 3. Näidake oma isiksust: Müügiesindajad peavad olema suhtlemisoskusega, veenvad ja positiivsed. Kasutage oma kaaskirja, et näidata oma isiksuse külgi, mis aitavad teil müügis edu saavutada.
 4. Korrigeerige vigu: Viga kaaskirjas võib jätta ebaprofessionaalse mulje. Enne kaaskirja saatmist lugege see uuesti läbi, kontrollige grammatikat ja õigekirja. Võimalusel paluge ka kedagi teist seda üle lugeda.
 5. Kutsuge tegevusele: Lõpetage oma kiri selge kutsega tegevusele. Näiteks võite paluda võimalust kohtuda ja rääkida oma kogemustest täpsemalt või väljendada soovi olla osa ettevõtte müügimeeskonnast.
 6. Keskenduge lugejale: Teie kaaskiri peaks näitama, kuidas teie oskused ja kogemused saavad ettevõtet aidata, mitte lihtsalt rääkima, mida te olete varem teinud. Näidake, et olete valmis panustama ettevõtte eesmärkidesse.
 7. Kandideerige enesekindlalt: Müügiesindajad peavad olema enesekindlad. See peaks kajastuma ka teie kaaskirjas. Ärge kartke oma saavutusi esile tuua ja öelda, miks olete selle töö jaoks parim kandidaat.
Pidage meeles, et kaaskiri on teie võimalus esitada endast parim mulje, nii et võtke aega selle kirjutamiseks ja veenduge, et see peegeldab teid kui professionaalset müügiesindajat.

muugiesindaja

Müügiesindaja kaaskirja lõpetus: Kokkuvõte ja viimased soovitused


Kokkuvõttes peab ideaalne kaaskiri müügiesindaja positsiooni jaoks olema selge ja tõhus, rõhutades kandidaadi müügi- ja suhtlemisoskusi. See peab olema hästi struktureeritud, sisaldama konkreetseid näiteid varasematest saavutustest ning näitama, kuidas kandidaat saab ettevõttele väärtust luua. Kaaskirjas on oluline näidata oma pühendumust klienditeenindusele ja tõestada, et suudate saavutada positiivseid tulemusi.

Kaaskirja tugevus seisneb selles, et see annab võimaluse eristuda teistest kandidaatidest, tuua esile oma ainulaadsed kogemused ja oskused ning näidata, kuidas need sobivad konkreetse töö jaoks. Lisaks sellele aitab tugev kaaskiri luua esmamulje, mis võib mõjutada tööandja otsust kutsuda teid intervjuule.

Me julgustame kõiki tööotsijaid kohandama oma kaaskirja malli vastavalt oma ainulaadsetele kogemustele. Kõik teie varasemad kogemused, olgu need siis müügi-, klienditeeninduse või mõne muu valdkonna kogemused, võivad aidata teil luua veenva ja mõjuva kaaskirja. Pidage meeles, et teie eesmärk on näidata, kuidas saate oma oskusi ja kogemusi kasutada ettevõtte edu saavutamiseks. Ärge kartke olla loominguline ja isikupärane - see aitab teil paista silma ja jätta meeldejääva mulje.

Lõpetuseks, pange südamesse, et suurepärane kaaskiri võib olla teie pilet soovitud töökohale. Seega, pühendage sellele aega ja vaeva, et näidata end parimast küljest ja veenda tööandjat, et just teie olete sobivaim kandidaat.

Looge oma CV parimate mallide abil

Näpunäited ja mallid müügiesindaja kaanelehe kirjutamiseks: Korduma Kippuvad Küsimused

1. Küsimus: Mida peaksin oma kaaskirjas rõhutama, kui kandideerin müügiesindaja positsioonile?

Vastus: Teie kaaskirjas peaksid olema esile tõstetud teie müügi- ja suhtlemisoskused. Samuti peaksite mainima oma varasemaid saavutusi müügivaldkonnas, näiteks kui olete suutnud märkimisväärselt suurendada müüki või võita uusi kliente. Lisaks on oluline näidata oma suutlikkust töötada iseseisvalt ja meeskonnas, samuti võimet lahendada probleeme ja kohaneda muutuvate oludega.

2. Küsimus: Kas peaksin oma kaaskirjas mainima, et mul ei ole varasemat kogemust müügiesindajana?

Vastus: Kui teil ei ole varasemat kogemust müügiesindajana, ei pea te seda tingimata oma kaaskirjas rõhutama. Pigem keskenduge oma oskustele ja kogemustele, mis võivad olla müügiesindaja töös kasulikud, näiteks suhtlemisoskus, veenmisvõime, organiseerimisoskus jne. Samuti võite mainida, et olete valmis ja innukas õppima ning arenema müügivaldkonnas.

3. Küsimus: Kui pikaks peaksin oma kaaskirja kirjutama?

Vastus: Kaaskiri peaks olema piisavalt pikk, et välja tuua teie olulisemad oskused ja kogemused, kuid samas piisavalt lühike, et hoida lugeja huvi. Tavaliselt on soovitatav pikkus üks kuni kaks lehekülge. Oluline on, et teie kaaskiri oleks selge, konkreetne ja hästi struktureeritud.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee