Täpne ülevaade õenduse üliõpilane cv kirjutamiseks

Kui te valmistute meditsiiniõpinguteks või otsite tööd doktorantuuri ajal, aitab teie elulookirjeldus tööandjatele ja vastuvõtukomisjonidele potentsiaalse kandidaadina meeldida. Organisatsioonid vaatavad sageli kandidaatide elulookirjeldusi, et teha kindlaks, kas neil on olemas vajalikud volitused, et asuda täitma vaba ametikohta. Mõistmine, kuidas ja kus teatavaid võtmeelemente lisada, võib teie elulookirjeldusele lisaväärtust anda.

Selles artiklis jagame näite ja malli medõppurite elulookirjeldusest, selgitame, mida seda tüüpi elulookirjeldusse lisada, ning esitame neli sammu elulookirjelduse koostamiseks.

Vorming :
Suurus :
Isikupärastatav :
Word (Microsoft)
A4
Jah

ÕENDUSE ÜLIÕPILASE CV NÄIDIS

Kontaktandmed

Minna Haid
5123123
haidminna@example.com
linkedin.com/in/minnahaid

Kokkuvõte

Hiljuti meditsiinikooli lõpetanud ja aasta 2022. aasta Tartu Ülikooli meditsiiniüliõpilase auhinna laureaat, kes soovib saada kardioloogiaresidentuuri Regionaalhaiglas. Tõestatud tõenduspõhise ravi ja meeskonnatöö oskus praktikandina. Kirglik uute tehnoloogiate omaksvõtmine, ravistandardite säilitamine ja patsientide abistamine, et nad saaksid teha teadlikke otsuseid oma tervise kohta.

Haridus

Tartu Ülikool
2022
Bakalaureusekraad rahvatervishoiu erialal

Tööogemus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, kardioloogia praktikant
Veebruar 2021 - detsember 2022

 • Abistas viies statsionaarses kliinilises uuringus kardioloogilise fitnessprogrammi jaoks
 • Uuendas üle 250 patsiendiprofiili, et ühtlustada andmete haldamist
 • Hindas 25 patsiendi ravitulemusi kliiniliste uuringute aruannete jaoks.
 • Varjendas kolme arsti, kes hindasid patsiente südametervise diagnostiliste paneelide ajal
 • Tegutses koostöös raviarstidega patsientide diagnoosimiseks ja raviplaanide väljatöötamiseks

Ida-Tallinna Keskhaigla, laboratooriumi assistent
Juuli 2017- veebruar 2022
Viis läbi steriliseerimisprotseduure testimisjärgsete protokollide jaoks
Registreeris ettevõtte andmebaasi üle 15 laboritesti diagnostilised tulemused päevas
Analüüsis proove külmhoones, et säilitada ohutus ja kvaliteet

Diplomid ja koolitused

 • Õenduse baasõppe diplom
 • Laboratoorse testija kutsetunnistus

Oskused

 • Interventsionaalne kardioloogia
 • Meditsiiniliste uuringute metoodika
 • Kommunikatsioon
 • Tähelepanu detailidele
 • Kultuuriline pädevus

Lisainfo ja hobid

 • Maastikuarhitektuur
 • Jooga
 • Tervisesport

Keeled

 • Eesti keel (emakeel)
 • Ingise keel A1 - professionaalsel tasemel kasutus
 • Ladina keel C1 - algtasemel kasutus

Kontaktandmed, nende olulisus ja esitamine


Õenduse õppetooli CV
alustamine kontaktandmetega võimaldab tööandjatel või vastuvõtukomisjonidel teid nimeliselt tuvastada. Samuti on neil lihtne leida teie kontaktandmed, kui nad soovivad küsida teie elulookirjelduse kohta või kutsuda teid intervjuule. Selles osas esitatud teabe täpsus on oluline, et töölevõtja või vastuvõtuametnik saaks teiega kiiresti ühendust võtta.

Õenduse üliõpilane CV

Võite lisada sellesse ossa põhilised andmed, kui kool või tööandja ei nõua konkreetseid kontaktandmeid. Sageli esitavad meditsiiniüliõpilased oma täisnime, telefoninumbri koos piirkondliku sihtnumbriga, professionaalse e-posti aadressi ning linna ja osariigi, kus nad elavad. Kui teil on kutsealane sotsiaalmeedia lehekülg või veebisait, mis laiendab kvalifikatsiooni, võite lisada sellesse lahtrisse lingi sellele.

Kutsealane kokkuvõte, mida sinna kirja panna


Teie ametialane kokkuvõte on lühike sissejuhatus, milles kirjeldatakse lühikese avalduse vormis teie akadeemilist ja ametialast tausta. Tavaliselt on see avaldus teie kontaktandmete all ja koosneb kahest kuni kolmest lausest, milles loetletakse asjakohast teavet, nagu teie seotud akadeemilised või ametialased kogemused, saavutused, oskused ja eesmärgid ning kirjeldavad iseloomuomadused. Kutsealane kokkuvõte kirjeldab teie kogemusi ja tausta, et äratada töölevõtva juhi või vastuvõtuametniku tähelepanu ja julgustada teda jätkama teie elulookirjelduse lugemist. Oluline on näidata, et te vastate ametikohale esitatavatele erinõuetele. Lisaks lisage võtmesõnad ja numbrid, et mõõta oma saavutusi.

Kui taotlete sisseastumist meditsiinikõrgkooli, lisage märkimisväärsed akadeemilised saavutused, näiteks publikatsioonid vastastikuste eksperdihinnangutega ajakirjades või saadud stipendiumid, meditsiinivaldkonna kogemused ja teie oskused või huvid, mis teevad teid sobivaks kandidaadiks. Kui olete hiljuti lõpetanud meditsiinikooli ja soovite kandideerida residentuuri, kaaluge oma hiljutist lõpetamist, rolli, mida soovite täita, ja peamist eesmärki, mida soovite täita arst-residendina. Samuti võite tuua esile konkreetsed volitused, mida tööandja või ülikool nõuab.

Hariduse esitamine CV jaotises


Sageli tuuakse meditsiinitudengite elulookirjeldustes haridust tõendavad dokumendid esile elulookirjelduse ülaosas. See võimaldab neil rõhutada oma akadeemilist tausta, kui nad taotlevad meditsiinikooli vastuvõtmist või hiljuti litsentseeritud arsti rolli. Selles jaotises saate jagada oma kõrgharidust. Võite alustada kõige uuema õppeasutuse ja kraadiõppeprogrammiga. Seejärel loetlege muud keskharidusjärgse hariduse omandamise kogemused vastupidises kronoloogilises järjekorras.

Õenduse üliõpilane CV

Lisatavate üksikasjade hulka kuuluvad teie kraadi nimetus, õppevaldkond, näiteks teie põhi- ja kõrvalerialad, õppeasutus, kus te õppisite, ja selle asukoht. Kui olete lõpetanud kraadi viimase kolme aasta jooksul, lisage lõpetamise aasta. Muud üksikasjad, mille lisamist võiksite kaaluda, on teie keskmine hinne (GPA), kui see ületab 3,5, kiitused, akadeemilised saavutused, kursused, lisaprogrammid ja õppekavavälised tegevused.

Diplomite ja tunnistuste esitamine


Kui olete omandanud asjakohaseid meditsiinilisi või tehnilisi sertifikaate, lisage need oma elulookirjeldusse. Need võivad koosneda meditsiinivaldkonnas töötamiseks nõutavatest akrediteeringutest. Need võivad sisaldada ka kutsetunnistusi, mis annavad teile õiguse täita konkreetseid ülesandeid. Näiteks nõuavad tööandjad tavaliselt, et arstidel oleks elustamisabi ja südame elustamisabi sertifikaadid, mis võimaldavad neil kriitilistel patsientidel rakendada elupäästvaid meetmeid.

Teil võivad olla ka kutsetunnistused, mis võimaldavad teil töötada muudes meditsiinivaldkonna rollides, näiteks erakorralise meditsiini tehnikuna . Nende sertifikaatide jagamine võib aidata teil end teistest kandidaatidest eristada.

Oskuste esitamine CV jaotises


Enamik CV-sid sisaldab oskusi ja kvalifikatsiooni eraldi jaotises. Õenduse üliõpilaste CV jaoks on oluline lisada oma parimate pädevuste loend, mis põhineb teie meditsiinilise kvalifikatsiooniga seotud kõvadel ja pehmetel oskustel. Mõlema tüübi kaasamine võib aidata teil esile tõsta oma teadmisi ja kvalifikatsioone, näidates samal ajal teie potentsiaali neid kliinilises ja mittekliinilises meditsiinis rakendada.

Kõvad oskused, mida nimetatakse ka tehnilisteks oskusteks, õpitakse meditsiinikoolis ja erialal töötades. Need oskused võivad hõlmata patsientide uurimist, sümptomite hindamist, haiguste, häirete ja muude terviseseisundite diagnoosimist, meditsiiniseadmete kasutamist, diagnostiliste testide tulemuste tõlgendamist, ravimite väljakirjutamist ning ravi ja hooldust. Need tehnilised oskused puudutavad konkreetselt tervishoiutöötajana töötamist. Teatud pehmed oskused võivad teile kasuks tulla mis tahes rollis või valdkonnas, sealhulgas probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, detailidele tähelepanu pööramine, suhtlemine, koostöö, meeskonnatöö, professionaalsus ja inimestevahelised oskused.

Kogemuste esitamine ja kirjeldamine


Meditsiinitudengi kogemuste osa hõlmab asjakohaseid töökohti ja muid rolle, mis võimaldasid teil oma oskusi praktiseerida, näiteks kliinilised kogemused, vabatahtliku töö võimalused, uurimisprojektid, vaatlus- ja praktikavõimalused. Loetlege kõigepealt oma praegune või viimane töökoht koos rolli nimetuse ja kogemuse kestusega. Samuti nimetage organisatsiooni nimi ja asukoht ning teie peamised ülesanded sellel ametikohal.

Õenduse üliõpilane CV

Oma ülesannete loetlemisel alustage iga ülesannet tugeva tegevusverbiga, et need oleksid konkreetsed. Seejärel loetlege ülesanne ja selle mõju teie rollile, projektile või organisatsioonile. Kaaluge võimaluse korral oma ülesannete kvantifitseerimist, et rõhutada oma töö ulatust ja tuua esile oma saavutusi. Näiteks kui te töötasite koos teiste üliõpilastega uurimisprojekti kallal, täpsustage seda oma loetelus, lisades, et te "avaldasite koos kolme teise kraadiõppuriga 10-leheküljelise uurimuse kujunemisjärgus sünnitusabi tehnoloogia kohta".

4 sammu, kuidas kirjutada CV kui õenduse õppetooli üliõpilase jaoks

Kui olete kogunud olulise teabe, saate koostada oma elulookirjelduse. Siin on mõned sammud, mida saate selle kirjutamiseks teha:

Vormindage oma elulookirjeldus

Esimene samm on otsustada vormingu ja kujunduse üle. Kaaluge, kas kasutada ärikirja, näiteks Calibri, Times New Roman või Arial, ja seada kirjasuuruseks 11 või 12. Need elulookirjeldused tõstavad kõigepealt esile haridust ja oskusi, sest need kvalifikatsioonid võivad aidata neil saada sisseastumist akadeemilistesse programmidesse või saada tööd hiljuti litsentseeritud arstidena.

Visandage oma elulookirjeldus, loetledes nende jaotiste nimed, mida soovite lisada, ja tehke iga jaotis rasvases kirjas. Lisage oma nimi rasvases kirjas, kirjasuurusega 14 ja paigutage see pealkirja keskele. Teie kontaktandmete andmed võivad olla veidi väiksema kirjasuurusega kui teie elulookirjelduse põhisisu. Alternatiivina võite kasutada oma tekstiprotsessori pealkirjade tööriista, et eraldada iga osa pealkirjade kaupa.

Õenduse üliõpilane CV

Vaadake kirjeldus läbi

Järgmisena vaadake üle akadeemilise programmi või töökoha kirjeldus. Töö kirjeldus aitab kohandada teie elulookirjeldust konkreetsele võimalusele. Ülikoolid ja tööandjad loetlevad sageli üksikasjad ametikoha või programmi kohta, mida kandidaadid võivad oodata, kui nad võetakse vastu või võetakse tööle, ning nõuded ja eelistused kandidaatidele. Arvestage kirjelduse elementidega, mida saate lisada kogu oma elulookirjeldusse, näiteks ametialasesse kokkuvõttesse, oskustesse ja tööülesannetesse. Need võivad sisaldada järgmist:

 • Meditsiinilised oskused
 • Suhtelised oskused
 • Keeleoskused
 • Spetsialiseeritud teadmised
 • haridustunnistused
 • Kutsetunnistused
Looge iga osa

Kirjutage oma elulookirjelduse iga osa, kasutades oma kontuuri ja töö või programmi kirjeldusest kogutud üksikasju. Lisage kvalifikatsioon, mis teeb teid optimaalseks kandidaadiks antud ametikohale, eriti need, mida tööandja või ülikool eelistab. Esitage olulised üksikasjad ja kirjeldused, kuid hoidke oma elulookirjeldus ühe lehekülje pikkuseks, et see oleks ülevaatlik. See aitab teil säilitada lugeja tähelepanu.

Vaadake läbi ja parandage

Enne kui esitate oma elulookirjelduse koos ülikooli- või töökoha taotlusega, lugege iga osa vigade kontrollimiseks üle. Otsige õigekirja-, grammatika- või süntaksi vigu ja parandage need, kui need ilmnevad. Veenduge, et lisate kogu vajaliku teabe. Elulookirjelduse valjusti lugemine võib aidata teil tuvastada probleeme, mida saate dokumendi parandamiseks parandada. Lisaks paluge oma elulookirjelduse üle vaadata kolleegil või kolleegil, et tagada, et selles on selgelt ja lühidalt kirjeldatud teie akadeemiline ja tööalane taust. Samuti võite konsulteerida karjäärinõustajaga või pöörduda elulookirjelduse läbivaatamiseks ja korrektuuriks oma kohaliku karjäärikeskuse poole.

Looge oma CV parimate mallide abil

Õenduse CV koostamise KKK

Mis osad on elulookirjelduses olulised?

Kõige lihtsamal kujul on täiuslik CV asendamatu dokument, mis võtab kokku teie ametialase kvalifikatsiooni, mis on seotud töökoha saamisega. Elulookirjeldused on ametlikud vahendid, mis toovad kiiresti esile teie oskused, hariduse, märkimisväärsed saavutused ja asjakohase töökogemuse. Elulookirjeldus ei pea olema raske, kui teil on käepärast õiged vahendid ja parimad elulookirjelduse vormingud.

Ehkki teie lõppeesmärk on saada tööd, on elulookirjelduse esmane eesmärk äratada piisavalt tähelepanu, et saada teile tööintervjuu. Värbajad võivad vaadata läbi sadu elulookirjeldusi ja valida välja vaid mõned, kellega intervjuu pidada. Hästi kirjutatud ja vormistatud elulookirjeldusega saate jalga ukse vahele, nii et saate neid oma suhtlemis- ja intervjuuoskustega vaimustada.

Olenemata sellest, millise elulookirjelduse kujunduse te valite, peaks see olema hetkekokkuvõte teie asjakohasest elu- ja töökogemusest, oskustest ja suhtlemisvõimest. Mõelge oma elulookirjeldusest kui ühe lehekülje pikkusest reklaamist ja te olete

Miks on hea elulookirjeldus oluline?

Kui tegemist on töö otsimisega, on teie elulookirjeldus esimene koht, kust te peaksite alustama, et luua kindel alus. Hea elulookirjeldus on oluline mitmel põhjusel, sealhulgas:

 • See müüb teie kõige tugevamaid saavutusi ja oskusi
 • See äratab värbajate ja tööandjate tähelepanu.
 • see näitab, miks te sobite antud projektile või ametikohale
 • See aitab teil saada tööintervjuu, kus saate oma oskusi isiklikult müüa.

Sõltuvalt ametikohast saab värbaja või värbamisjuht sadu kuni tuhandeid avaldusi igale vabale töökohale oma ettevõttes. Elulookirjeldused on vahend, mida nad kasutavad, et kitsendada kandidaatide ringi ja otsustada, kes neist väärivad vestlust. Sageli on neil vähe aega ja nad otsivad võimalusi, kuidas kiiresti leida igale töökohale usaldusväärseid kandidaate.

Elulookirjeldus võib aidata teil saada oma unistuste töökoha, kui see on õigesti kirjutatud. Kui te kirjeldate oma asjakohaseid kogemusi ja oskusi, näitate, milliseid unikaalseid eeliseid te ettevõttele pakute, ja sobitate end ametikohale, äratate tööandja tähelepanu. Keskendu sellele, mis sind teistest kandidaatidest eristab ja mida sa pakud, mida keegi teine ei suuda.

Isegi kui teie elulookirjeldus ei vii praegu taotletava töökoha juurde, saab meeldejääva elulookirjelduse hiljem esile tõsta, kui mõni teine töökoht avaneb.

Milliseid elulookirjeldusi on olemas?

Elulookirjeldusi on palju ja õige elulookirjelduse vormi valik sõltub paljuski sellest, millisele töökohale te kandideerite.

 • Kronoloogiline elulookirjeldus

Kronoloogiline elulookirjeldus on tänapäeva töömaailmas kõige sagedamini kasutatav. See algab kokkuvõtte või eesmärgiga, millele järgneb teie töökogemus, haridus ja lõpuks teie oskused ja võimed. Veenduge, et loetlete oma kogemused ja hariduse vastupidises kronoloogilises järjekorras, alustades oma viimasest töökohast ja liikudes tagasi. Seda tüüpi elulookirjeldus seab esikohale asjakohase töökogemuse ja saavutused ning sobib kõige paremini lineaarse karjäärilooga kandidaatidele.

 • Oskustel põhinev elulookirjeldus

Oskustel põhinev elulookirjeldus (mida nimetatakse ka funktsionaalseks elulookirjelduseks) rõhutab pigem teie oskusi ja kogemusi kui teie kronoloogilist tööajalugu. See on ideaalne, kui teie tööajaloos on lünk või kui te olete vahetamas karjääri, sest see võtab tähelepanu ära teie elulookirjelduse ajalisest ülesehitusest ja rõhutab hoopis teie ülekantavaid oskusi.

 • Kombineeritud elulookirjeldus

Kombineeritud elulookirjelduse vormingus (mida tuntakse ka hübriidse elulookirjelduse nime all) sulanduvad kronoloogiline elulookirjeldus ja funktsionaalne elulookirjeldus. Keskendutakse tasakaalustatult oskustele ja tööajaloole ning see on ideaalne töökoha kandidaatidele, kellel on väga spetsiifilised oskused või ulatuslik kogemus.

 • Muud elulookirjelduse tüübid

Loovates valdkondades tööd otsivatele tööotsijatele, kes soovivad traditsioonilise elulookirjelduse kõrvale kalduda, on loominguline elulookirjeldus väärtuslik valik. Loominguline elulookirjeldus võib sisaldada infograafikat, veebiportfooliot või videot. Kuigi te lisate sama teavet, mida te esitaksite traditsioonilises elulookirjelduses, annab loominguline elulookirjeldus teile võimaluse esitada seda teavet huvitaval ja lõbusal viisil. Õigesti tehtud loominguline elulookirjeldus äratab värbava juhi tähelepanu ja võtab tähelepanu eemale erialase töökogemuse puudumisest. See võimaldab keskenduda pigem teie kvalifikatsioonile ja oskustele kui varasematele töökohtadele.

Videoelulookirjeldus on lühike video, mis tavaliselt lisatakse tööpakkumisele ja mis annab tegeliku ülevaate teie isiksusest, oskustest ja kvalifikatsioonist. Videoelulookirjeldusi kasutatakse sageli disaini-, turundus-, tehnoloogia-, moe- ja meediatööstuses. Kuigi videoelulookirjeldus võib olla väärtuslik lisavahend, peaks teie ametlik kirjalik elulookirjeldus olema alati teie peamine taotlus. Videoelulookirjeldus ei ole kiire hetkekokkuvõte, vaid pigem struktureeritud, stsenaariumiga, siiras visuaalne esitus sellest, mida teil on pakkuda.

Kuidas vormindada ja struktureerida elulookirjeldust?

Professionaalse elulookirjelduse vorming ja struktuur on oluline. Sisu on see, mis teile töökoha annab, kuid esteetiliselt meeldiv elulookirjeldus näitab, et olete võtnud aega selle koostamiseks ja et teil on põhilised arvutioskused, et see hästi välja näha. Siin on mõned nõuanded elulookirjelduse vormistamiseks:

 • Sisu peaks olema vasakule joondatud
 • Marginaalid peaksid olema ühe tolli ulatuses
 • Kasutage kergesti loetavat, professionaalset kirjatüüpi
 • jagage iga osa selgelt osadeks
 • Kasutage iga jaotise jaoks selgeid pealkirju
 • Kasutage lühiduse huvides võimaluse korral loetelupunkte.
 • Püüdke hoida oma elulookirjeldust ühe leheküljeni

Koosta oma resümee 15 minutiga

Meie osavalt disainitud kaaskirja mallide tasuta kollektsioon aitab sul massist välja paista ja olla oma unistuste töökohale sammukese lähemal.

Koosta oma resümee